Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami OneNote skaitmeninį bloknotą su ekrano skaitytuvu „Diktoriumi“, galite atlikti pagrindines užrašų darymo užduotis, pvz. atidaryti bloknotą, pridėti puslapius ir skyrius, ir rašyti tekstą. Pradėję dirbti tikriausiai taip pat norėsite formatuoti tekstą, patikrinti rašybą arba atspausdinti puslapius.

Šioje temoje daroma prielaida, kad JAWS vartotojai yra išjungę virtualųjį juostelės meniu.

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

Norėdami atidaryti OneNote, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + „Shift“ + N.

Daugiau informacijos apie prisijungimą prie OneNote naudojant ekrano skaitytuvą rasite skyriuje Darbo su ekrano skaitytuvu „OneNote 2016“ pradžia.

Bloknoto atidarymas programoje „OneNote“

 1. OneNote klavišais „Ctrl“ + G, atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Norėdami pereiti tarp bloknotų, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Norėdami pasirinkti bloknotą, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami sukurti naują bloknotą, bloknotų naršymo režime kelis kartus paspauskite klavišus „Shift“ + „Tab“, kol išgirsite: „Bloknoto įtraukimo mygtukas“.

Skyriaus kūrimas

 1. Norėdami sukurti naują skyrių, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + T.

 2. Sukuriamas skyrius, žymiklis perkeliamas į skyriaus skirtuką, ir galite įvesti skyriaus pavadinimą.

 3. Pabaigę, paspauskite klavišą „Enter“.

  Skyrius pavadinta, ir žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką.

Puslapio įterpimas

 1. Jei dirbate su daugiau nei vienu bloknoto skyriumi, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, norėdami pereiti į skyrių naršymo sritį. Norėdami pereiti tarp skyrių, naudokite rodyklių klavišus. „Diktorius“ praneš kiekvieno skyriaus pavadinimą, kai prie jo prieisite. Norėdami pereiti į skyrių, paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Norėdami įtraukti puslapį skyriaus pabaigoje, paspauskite klavišus „Ctrl“ + N.

 3. Sukuriamas naujas puslapis, žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką, galite įvesti pavadinimą.

Teksto įtraukimas

Bloknote įtraukite arba atidarykite skyrių ar puslapį ir pradėkite rašyti.

Patarimas : Norėdami atidaryti bloknoto naršymą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + G. Norėdami atidaryti skyrių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G. Naudodami rodyklių klavišus galite pereiti per elementus, o paspaudę klavišą „Enter“ galite pasirinkti elementą.

Redaguoti tekstą

Formatuotas tekstas turi daugiau informacijos ir dažnai yra lengviau skaitomas nei paprastasis tekstas. Toliau nurodytas užduotis paaiškinti, kaip galite naudoti pagrindinio teksto formatavimo parinktys OneNote, kaip ištaisyti rašybos klaidas savo teksto ir kurios klaviatūros komandos redagavimo užduotys, bazinis tekstas naudoti.

Teksto formatavimas

 1. OneNote pažymėkite teksto dalį, kurią norite formatuoti.

 2. Klavišais „Alt“ + H atidarykite Pagrindinį meniu.

 3. Pasirinkite formatavimo parinktį, pvz.:

  • FF – šriftas

  • FS – šrifto dydis

  • FC – šrifto spalva

  • P – pastraipos formatavimas, pvz., teksto lygiavimas ir intervalo parinktys.

  • 1 – paryškintasis

  • 2 – pasvirasis

  • 3 – pabrauktasis

  • L – pastraipos ar antraščių stilius

  Norėdami naršyti parinktis, naudokite rodyklių klavišus. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“.

Veiksmo anuliavimas arba perdarymas

Norėdami anuliuoti veiksmą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + Z.

Norėdami anuliuoti veiksmą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + Y.

Duomenų kopijavimas ir įklijavimas

 1. OneNote pažymėkite turinio dalį, kurią norite kopijuoti.

 2. Nukopijuokite klavišų „Ctrl“ + C paspaudimu.

 3. Norėdami įklijuoti nukopijuotą turinį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + V.

Rašybos klaidų ištaisymas

 1. Programoje OneNote klavišų „Alt“ + R paspaudimu atidarykite Peržiūros meniu, tada klavišu S, atidarykite Rašybos tikrinimo sritį.

 2. Rašybos tikrinimo srityje kelis kartus paspauskite klavišus „Shift“ + „Tab“, kol išgirsite: rašybos pasiūlymas.

 3. Norėdami naršyti po rašybos pasiūlymus, naudokite rodyklių mygtukus. „Diktorius“ perskaitys kiekvieną pasiūlymą, prie kurio pereisite.

 4. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“. Neteisingai parašytas žodis ištaisomas ir pereinama prie kito klaidingai parašyto žodžio, jei tokių yra.

 5. Baigus tikrinti rašybą, „Diktorius“ paskelbia: „Microsoft OneNote“ Dialogo langas, mygtukas Taip“, - jei yra daugiau teksto, kurio rašybą reikia patikrinti, arba „Microsoft OneNote“ Dialogo langas, mygtukas Gerai“, jei rašybos tikrinimas baigtas. Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti.

Puslapio spausdinimas

 1. Ties puslapiu, kurį norite spausdinti, paspauskite klavišus „Ctrl“ + P.

 2. Atidaromas Spausdinimo dialogo langas ir „Diktorius“ paskelbia dabartinę spausdintuvo parinktį. Jei norite pakeisti spausdintuvą, naudokite rodyklių klavišus.

  Patarimas : Norėdami keisti spausdinimo parametrus, pvz., dvipusio spausdinimo ar spausdinimo maketo arba padėties, klavišų „Alt“ + R paspaudimu atidarykite Spausdinimo parinkčių dialogo langą.

 3. Norėdami pradėti spausdinimą, Spausdinimo dialogo lange paspauskite klavišus „Alt“ + P.

  Jei pasirinkote spausdinimo įrenginį, puslapis atspausdinamas.

  Pasirinkus spausdinti į failą, atidaromas dialogo langas Įrašyti spausdinimo išvestį kaip. Žymiklis perkeliamas į Failo vardo lauką.

  • Įveskite spausdinimo išvesties failo vardą.

  • Norėdami pakeisti, kur bus įrašyta spausdinimo išvestis, klavišais „Shift“ + „Tab“ ir „Tab“ galite paeiti pirmyn ir atgal dialogo lange.

   Norėdami atidaryti aplanką, arba pasirinkti vietą arba mygtuką dialogo lange, paspauskite klavišą „Enter“.

  • Kai būsite pasirengę, paspauskite klavišus „Alt“ + S ir įrašykite. Puslapis atspausdinamas į failą.

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Darbo pradžia, naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Turinio įterpimas į „OneNote 2016“ bloknotus, naudojant ekrano skaitytuvą

Naršymas ir naudotojo patirtis su ekrano skaitytuvu „VoiceOver“„OneNote“, skirta „iOS“. Savo užrašus galite visada turėti su savimi ir užsirašyti puikias naujas idėjas tą pačią minutę, kai jas sugalvojate.

„OneNote“, skirta „iOS“ specialiai sukurta žmonėms, naudojantiems ekrano skaitytuvus. Programos bendras vaizdas sukurtas taip, kad galėtumėte naršyti bloknotus, skyrius ir puslapius paprasčiau ir efektyviau. Norėdami gauti instrukcijas, kaip įjungti naują dizainą ir funkcijas, žr. įjungti „OneNote Preview“, skirtą „Windows 10“, „Mac“ arba „iPad“.

Pastabos : 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

 1. Pagrindiniame telefono ekrane braukite kairėn arba dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „OneNote.“

 2. Dukart bakstelėję ekraną atidarykite programą. Išgirsite: „OneNote“, parametrų mygtukas.“ Įvesties vieta perkeliama į Bloknotų sąrašą, ties Parametrų mygtuku.

Pastaba : Jei jums reikia prisijungti prie „OneNote“, gavę paraginimą, pateikite savo kredencialus. Norėdami daugiau sužinoti apie prisijungimo parinktis, žr. Darbo pradžia, naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“.

Detalesnės instrukcijos, kaip atidaryti bloknotą „OneNote“, skirta „iOS“, pateikiamos Bloknotų, skyrių ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Patarimas : Jei norite atidaryti savo bloknotą OneNote programoje iš OneNote Online jūsų naršyklėje, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Redagavimo „OneNote“ mygtukas.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Puslapio įterpimas

Naujo puslapio idėjų užrašams įtraukimas ir turinio kūrimo bloknote pradžia.

Pastaba : Norėdami pereiti į Puslapių sąrašą iš puslapio drobės, braukite kairėn, kol išgirsite: „Atgal į <skyriaus pavadinimas> puslapių sąrašą, grįžimo mygtukas.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama ties Grįžimo mygtuku Puslapių sąrašo rodinyje.

Nesuformatuoto puslapio įtraukimas.

 1. Skyriaus Puslapių sąraše braukite dešinėn, kol išgirsite: „Naujo puslapio mygtukas.“

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Naujas puslapis, puslapio pavadinimas, struktūra, teksto laukas.“

 3. Dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite puslapio pavadinimą.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Grįžti“, ir dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į puslapio drobę. Išgirsite: „Turinio blokas.“

Puslapio su sąrašu įtraukimas

 1. Skyriaus Puslapių sąraše braukite dešinėn, kol išgirsite: „Naujo puslapio su sąrašu mygtukas“, - ir dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta bus ties pirmuoju sąrašo elementu puslapio teksto lauke.

 2. Norėdami pavadinti puslapį, braukite kairėn, kol išgirsite: „Nepavadinta sąrašo antraštė“, - tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Įveskite puslapio pavadinimą, tada braukite dešinėn, kol išgirsite: „Atlikta“. Dukart bakstelėkite ekraną.

Puslapio su nuotrauka įtraukimas

 1. Skyriaus Puslapių sąraše braukite dešinėn, kol išgirsite: „Naujo puslapio su nuotrauka mygtukas“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas Paveikslėlio įterpimo langas.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Paveikslėlio įtraukimas iš interneto iš Nuotraukų programėlės

  1. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Iš bibliotekos, mygtukas.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  2. Nuotraukų programėlėje braukite dešinėn, kol išgirsite norimą albumo parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

  3. Nuotraukų sąraše braukite dešinėn, kol išgirsite norimą nuotrauką, tada dukart bakstelėkite ekraną.

  4. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Mygtukas Atlikta“. Dukart bakstelėkite ekraną.

  5. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Naudoti, mygtukas.“ Dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į naują puslapį.

  6. Norėdami pavadinti naują puslapį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Puslapio pavadinimas“, - tada dukart bakstelėkite ekraną.

  7. Įrašykite pavadinimą ir braukite dešinėn, kol išgirsite: „Grįžti“, – ir dukart bakstelėkite ekraną.

  Nuotraukų fotografavimas ir įtraukimas

  1. Norėdami įtraukti naują paveikslėlį tiesiai iš savo telefono fotoaparato, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Nufotografuoti, mygtukas.“

  2. Dukart bakstelėkite ekraną. Atidaroma fotoaparato programėlė.

  3. Braukite dešinėn kol išgirsite: „Nufotografuoti, mygtukas“, - tada dukart bakstelėkite ekraną.

  4. Braukite dešinėn kol išgirsite: „Naudoti, mygtukas“, - tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į naują puslapį.

  5. Norėdami pavadinti naują puslapį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Puslapio pavadinimas“, - ir dukart bakstelėkite ekraną. Įveskite pavadinimą. Tada braukite dešinėn, kol išgirsite „Grįžti“, ir dukart bakstelėkite ekraną.

Skyriaus kūrimas

Norėdami sutvarkyti savo turinį arba sukurti naują užrašų bloką bloknote, galite sukurti naują skyrių.

 1. Bloknoto Skyrių sąraše braukite dešinėn, kol išgirsite: „Naujo skyriaus mygtukas.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Įveskite naujo skyriaus pavadinimą, tada braukite dešinėn, kol išgirsite: „Atlikta“. Tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pastaba : Norėdami pereiti į Skyrių sąrašą iš Puslapių sąrašo arba puslapio drobės, braukite kairėn, kol išgirsite: „Grįžti į <ankstesnis sąrašo rodinys>, grįžimo mygtukas.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną. Kartokite šiuos veiksmus, kol išgirsite: „<Bloknoto pavadinimas>, grįžti į bloknotų sąrašą, grįžimo mygtukas.“ Įvesties vieta perkeliama ties Grįžimo mygtuku Skyrių sąrašo rodinyje. Norėdami pereiti į ankstesnį sąrašo rodinį, taip pat galite pabraukti raidės „Z“ gestą dviem pirštais.

Teksto įtraukimas ir redagavimas

Įvesdami tekstą, arba naudodami numatomo teksto įvestį, galite greitai pasižymėti užrašus ar redaguoti tekstą.

 1. Puslapyje braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Turinio blokas, struktūra, nauja eilutė, teksto laukas.“ Dukart bakstelėkite ekraną. Dabar galite įtraukti arba redaguoti turinio bloko tekstą.

 2. Kai baigsite rašyti, braukite kairėn, kol išgirsite: „Slėpti klaviatūrą.“

Teksto formatavimas

Norėdami padaryti tekstą lengviau įskaitomu, galite naudoti pagrindinio teksto formatavimo parinktis meniu sparčiųjų veiksmų juostoje. Galite, pvz., įtraukti sąrašus su ženkleliais ir sunumeruotus sąrašus, taikyti paryškintąjį, pasvirąjį, ir pabrauktąjį formatavimą, ir įtraukti saitus bei priedus.

 1. Pereikite į turinio bloką, kuriame norite redaguoti tekstą ir dukart bakstelėkite ekraną. Turinio blokas pasirinktas, ir pasirodo klaviatūra su sparčiųjų veiksmų meniu.

  Patarimai : Norėdami pažymėti tekstą, galite atlikti vieną iš šių veiksmų:

  • Dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Tada braukite dešinėn, kol išgirsite: „Pasirinkti“, - arba - „Pasirinkti viską“, - tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu.

  • Perjunkite „VoiceOver“ suktuką į „Redaguoti“, tada braukite aukštyn arba žemyn, kol išgirsite: „Pasirinkti“, - arba - „Pasirinkti viską“, - ir dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Turinio bloke braukite dešinėn, kol išgirsite norimą formatavimo parinktį, pvz., „Paryškinimo mygtukas.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną.

Numatytojo šrifto arba šrifto dydžio keitimas

 1. Pereikite Bloknotų sąrašą, kaip nurodyta Bloknotų, skyrių ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą. Įvesties vieta perkeliama ties Parametrų mygtuku Bloknotų sąrašo rodinyje.

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas parametrų meniu.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Redagavimo ir peržiūros mygtukas“, - ir dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:

  Numatytojo šrifto keitimas

  1. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Numatytasis šriftas <Dabartinis numatytasis šriftas>“, - tada dukart bakstelėkite ekraną.

  2. Šriftų sąraše braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite šriftą, kurį norėtumėte pasirinkti, tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Pasirinkta <šriftas>.“

  3. Norėdami išeiti iš šriftų sąrašo, braukite kairėn, kol išgirsite: „Grįžimo mygtukas“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Numatytojo šrifto dydžio keitimas

  1. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Numatytasis dydis <Dabartinis numatytasis dydis>.“

  2. Norėdami keisti dydį, braukite aukštyn ar žemyn vienu pirštu.

 5. Norėdami išeiti iš Redagavimo ir peržiūros parametrų, braukite kairėn, kol išgirsite: „Grįžimo mygtukas“. Dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama ties Parametrais pagrindiniame meniu.

 6. Norėdami išeiti iš Parametrų, braukite kairėn, kol išgirsite: „Uždarymo mygtukas“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama ties Parametrų mygtuku Bloknotų sąrašo rodinyje.

Rašybos klaidų ištaisymas

Galite greitai pastebėti ir ištaisyti rašybos klaidas OneNote, ir įsitikinti, kad puslapiai yra parengti bendrinti su kitais. Įjungus rašybos tikrintuvą, ekrano skaitytuvas praneš rašybos klaidas jums rašant arba skaitant turinio blokus.

Rašybos tikrintuvo įjungimas

 1. Pereikite Bloknotų sąrašą, kaip nurodyta Bloknotų, skyrių ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą. Įvesties vieta perkeliama ties Parametrų mygtuku Bloknotų sąrašo rodinyje.

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas parametrų meniu.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Redagavimo ir peržiūros mygtukas“, - ir dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Rašybos tikrinimas, jungiklis, išjungta.“

  Pastaba : Jei rašybos tikrintuvas jau įjungtas, išgirsite: „Rašybos tikrinimas, jungiklis, įjungta.“ Galite pereiti į paskutinį veiksmą.

  Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Įjungta.“

 5. Braukite kairėn iki išgirsite: „Grįžimo mygtukas“, - tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Uždarymo mygtukas.“ Dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama atgal prie Parametrų mygtuko Bloknotų sąrašo rodinyje.

Rašybos klaidų radimas ir ištaisymas

 1. Kai rašote, rašybos tikrintuvas praneša apie rašybos klaidas. Išgirsite: „<klaidingai parašytas žodis>, parašytas klaidingai“.

  Patarimas : Taip pat galite perjungti „VoiceOver“ suktuką į poziciją Žodžiai ir braukti žemyn per turinio bloką, norėdami rasti klaidingai parašytus žodžius.

 2. Dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Atidaromas kontekstinis meniu.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Pasirinkti“, - tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu. Dabar neteisingai parašytas žodis bus pažymėtas.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Rodyti daugiau“, - tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu.

 5. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Keisti elipses“, - tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu. Atidaromas taisymo pasiūlymų sąrašas.

 6. Norėdami naršyti sąrašą, braukite kairėn ar dešinėn, kol išgirsite norimą pasirinkti pataisą, tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu.

  Patarimas : Norėdami uždaryti kontekstinį meniu, patrinkite ekraną pirmyn-atgal dviem pirštais.

Veiksmo anuliavimas arba perdarymas

Jei ką tik suformatavote tekstą, bet apsigalvojote, tiesiog papurtę telefoną galite anuliuoti arba perdaryti veiksmą.

 1. Papurtę telefoną išgirsite: „Įspėjimas, anuliuoti.“

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami anuliuoti veiksmą, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Anuliuoti“, - tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami perdaryti veiksmą, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Perdaryti“, - tada dukart bakstelėkite ekraną.

Duomenų kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite perkelti dalį teksto į kitą vietą, galite nukopijuoti tekstą ir įklijuoti jį kitur.

Duomenų kopijavimas ir įklijavimas

 1. Ties turinio bloku, iš kurio norite kopijuoti tekstą, dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Atsidaro kontekstinis meniu.

 2. Norėdami pasirinkti tekstą, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Pasirinkti“, - arba - „Pasirinkti viską“, - tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu.

 3. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Kopijuoti“, - tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu.

 4. Pereikite į turinio bloką, kuriame norite įklijuoti nukopijuotą turinį, ir dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Įklijuoti“, - tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu.

  Patarimas : Norėdami uždaryti kontekstinį meniu, patrinkite ekraną dviem pirštais.

Atvaizdo kopijavimas ir įklijavimas

 1. Ties turinio bloku braukite į kairę arba dešinę, kol išgirsite „VoiceOver“ pranešant atvaizdą.

 2. Dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Atsidaro kontekstinis meniu.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Kopijuoti“, -tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu.

 4. Pereikite į turinio bloką, kuriame norite įklijuoti nukopijuotą turinį, ir dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Įklijuoti“, - tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu.

Taip pat žr.

Naudodami „OneNote“ skaitmeninį bloknotą su „Windows“ įtaisytuoju ekrano skaitytuvu Diktoriumi, galite atlikti pagrindines užrašų darymo užduotis, pvz. atidaryti bloknotą, pridėti puslapius ir skyrius, ir rašyti tekstą. Darbo metu tikriausiai taip pat norėsite formatuoti tekstą arba atspausdinti puslapius.

Pastabos : 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie „Microsoft“ paskyros savo įrenginyje.

 2. Norėdami atidaryti „OneNote“, skirta „Windows 10“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą ir įrašykite onenote. Tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: „OneNote.“ Patikima „Windows“ parduotuvės programa.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“.

Bloknoto atidarymas

 1. OneNote klavišais „Ctrl“ + G, atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Norėdami pereiti tarp bloknotų, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Norėdami pasirinkti bloknotą, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami sukurti naują bloknotą, bloknotų naršymo režime kelis kartus paspauskite klavišus „Shift“ + „Tab“, kol išgirsite: „Naujo bloknoto mygtukas“.

Skyriaus kūrimas

 1. Norėdami bloknote sukurti naują skyrių, klavišų „Ctrl“ + G paspaudimu, atidarykite bloknotų naršymo sritį, ir paspauskite klavišus „Ctrl“ + T.

 2. Sukuriamas skyrius. Žymiklis perkeliamas ties naujo skyriaus pavadinimo lauku. „Diktorius“ praneša: „Skyriaus pavadinimo teksto laukas.“ „JAWS“ išgirsite: „Skyriaus pavadinimo teksto laukas, redagavimas.“

 3. Įveskite skyriaus pavadinimą.

 4. Pabaigę, paspauskite klavišą „Enter“. Skyrius pavadintas, ir žymiklis perkeliamas į puslapių naršymo sritį.

Puslapio įterpimas

 1. Jei dirbate su daugiau nei vienu bloknoto skyriumi, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, norėdami pereiti į skyrių naršymo sritį. Spauskite „Tab“, kol išgirsite skyriaus pavadinimą. Tada, norėdami pereiti tarp skyrių, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Pereinant pranešami skyrių pavadinimai.

 2. Norėdami įtraukti puslapį skyriaus pabaigoje, paspauskite klavišus „Ctrl“ + N. Sukuriamas naujas Puslapis be pavadinimo.

 3. Norėdami pereiti į puslapio pavadinimo lauką ir įvesti puslapio pavadinimą, dukart paspauskite klavišą „Enter“. „Diktorius“ praneša: „Puslapio pavadinimas, redagavimas“. „JAWS“ išgirsite puslapio pavadinimą ir frazę: „Puslapio pavadinimas“.

Teksto įtraukimas

Bloknote įtraukite arba atidarykite skyrių ar puslapį ir pradėkite rašyti.

Pastaba : Puslapiuose, pavadinimas identifikuojamas kaip „puslapio pavadinimas“, o po juo esantys užrašai identifikuojami kaip „turinio blokas“.

Patarimas : Norėdami atidaryti bloknotų naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + G. Norėdami atidaryti skyrių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G. Naudodami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus galite pereiti per elementus, o paspaudę klavišą „Enter“ galite pasirinkti elementą. Taip pat klavišu F6 galite pereiti tarp „OneNote“ lango sričių.

Teksto redagavimas

Formatuotas tekstas turi daugiau informacijos ir dažnai yra lengviau skaitomas nei paprastasis tekstas. Toliau pateiktose užduotyse paaiškinama, kaip galite naudoti pagrindines teksto formatavimo parinktis „OneNote“, skirta „Windows 10“, ir kurias klaviatūros komandas naudoti atliekant kai kurias pagrindines redagavimo užduotys.

Teksto formatavimas

 1. OneNote pažymėkite teksto dalį, kurią norite formatuoti. Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą „Shift“ ir rodyklių klavišais perkeldami teksto žymeklį.

 2. Klavišais „Alt“ + H atidarykite Pagrindinį meniu.

 3. Norėdami pasirinkti formatavimo parinktį, paspauskite rodyklės žemyn klavišą ir naršykite parinktis rodyklių klavišais. Norėdami išplėsti parinktį arba pasirinkti, paspauskite tarpo klavišą.

  • Šrifto parinktyje rasite galimų naudoti šriftų sąrašą

  • Šrifto dydžio parinktyje rasite galimų naudoti šrifto dydžių sąrašą

   • Klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + > galite padidinti dydį

   • Klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + < galite sumažinti dydį

  • Paryškintasis – paryškintas tekstas („Ctrl“ + B)

  • Pasvirasis – pasvirasis tekstas („Ctrl“ + I)

  • Pabrauktasis – pabrauktasis tekstas („Ctrl“ + U)

  • Paryškinti – paryškinti tekstą geltonai („Ctrl“ + „Shift“ + H)

  • Šrifto spalva – formatuoti teksto spalvą

  • Šrifto formatavimas – taikyti Apatinį indeksą, Viršutinį indeksą („Ctrl“ + „Shift“ + =), arba Perbrauktąjį formatavimą

  • Pastraipų formatavimas – formatuoti pastraipų lygiuotę (Lygiuoti kairėje („Ctrl“ + L), Centruoti, arba Lygiuoti dešinėje („Ctrl“ + R))

Patarimas : Norėdami išvalyti visą pasirinktos teksto dalies formatavimą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + N.

Veiksmo anuliavimas

Norėdami anuliuoti veiksmą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + Z.

Duomenų kopijavimas ir įklijavimas

 1. OneNote pažymėkite turinio dalį, kurią norite kopijuoti.

 2. Nukopijuokite klavišų „Ctrl“ + C paspaudimu.

 3. Norėdami įklijuoti nukopijuotą turinį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + V.

Puslapio spausdinimas

 1. Ties puslapiu, kurį norite spausdinti, paspauskite klavišus „Ctrl“ + P.

 2. Atidaromas Spausdinimo dialogo langas ir paskelbiama dabartinę spausdintuvo parinktį. Norėdami pakeisti spausdintuvą, spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus.

 3. Norėdami keisti spausdinimo padėtį tarp Stačios ir Gulsčios, paspauskite klavišą „Tab“ ir naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus.

 4. Norėdami pradėti spausdinimą, Spausdinimo dialogo lange spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Spausdinimo mygtukas.“ Tada paspauskite tarpo klavišą.

 5. Jei pasirinkote spausdinimo įrenginį, puslapis atspausdinamas.

  Pasirinkus spausdinti į failą, atidaromas dialogo langas Įrašyti spausdinimo išvestį kaip. Žymiklis perkeliamas į Failo vardo lauką.

  • Įveskite spausdinimo išvesties failo vardą.

  • Norėdami pakeisti, kur bus įrašyta spausdinimo išvestis, klavišais „Shift“ + „Tab“ ir „Tab“ galite paeiti pirmyn ir atgal dialogo lange. Norėdami atidaryti aplanką, arba pasirinkti vietą arba mygtuką dialogo lange, paspauskite klavišą „Enter“.

  • Kai būsite pasirengę, paspauskite klavišus „Alt“ + S ir įrašykite. Puslapis atspausdinamas į failą.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

Turinio įterpimas į „OneNote“ bloknotus, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami OneNote Online žiniatinklio naršyklėje galite kurti, atidaryti, redaguoti ir formatuoti OneNote bloknotus, kuriuos sukūrėte debesies serveryje, per bet kurį savo įrenginį. Jei jūsų organizacija ar mokymo įstaiga turi Office 365 planą arba SharePoint svetainę, pradėkite naudoti OneNote Online sukurdami arba bendrindami bloknotus savo svetainės bibliotekose.

OneNote Online specialiai sukurta žmonėms, naudojantiems ekrano skaitytuvus. Programos bendras vaizdas sukurtas taip, kad galėtumėte naršyti bloknotus, skyrius ir puslapius paprasčiau ir efektyviau. Norėdami gauti instrukcijas, kaip įjungti naują dizainą ir funkcijas, žr. įjungti „OneNote Preview“, skirtą „Windows 10“, „Mac“ arba „iPad“.

Pastabos : 

 • Sparčiųjų klaviatūros klavišų sąrašą žr. „OneNote Online“ spartieji klavišai.

 • Norėdami greitai pasiekti komandas, klavišais „Alt“ + Q, pereikite prie „Noriu sužinoti“, tada įveskite norimą komandą (galima naudoti tik Redagavimo rodinyje). Norėdami naršyti ieškos rezultatų sąrašą, paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišus, o norėdami pasirinkti komandą, paspauskite klavišas „Enter“.

 • OneNote Online veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, todėl spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų, naudokite „Ctrl“ + F6, užuot naudoję F6. Taip pat įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir „Ctrl“ + O (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, o ne OneNote Online.

 • Naudojant programą OneNote Online, rekomenduojame naudoti žiniatinklio naršyklę Microsoft Edge.

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

Tyrinėkite ir patirkite galimybę visada turėti OneNote Online užrašus su savimi ir užsirašyti puikias naujas idėjas tą pačią minutę, kai jas sugalvojate.

 1. Norėdami atidaryti OneNote Online naršyklėje, eikite į onenote.com.

 2. Prisijungimo puslapyje, spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Prisijungimas“, – ir paspauskite klavišą „Enter“. Prisijunkite naudodami darbo ar mokymo įstaigos kredencialus arba savo „Microsoft“ paskyrą.

 3. Norėdami prisijungti su „Microsoft“ paskyra, paspauskite klavišus „Alt“ + A. Norėdami prisijungti naudodami darbo ar mokymo įstaigos paskyrą, paspauskite klavišus „Alt“ + N.

Daugiau informacijos apie prisijungimą prie OneNote naudojant ekrano skaitytuvą rasite skyriuje Darbo su ekrano skaitytuvu „OneNote“ pradžia.

Bloknoto atidarymas

Galite greitai atidaryti neseniai naudotus bloknotus ir pratęsti darbą ties ten, kur baigėte. Taip pat galite naršyti ir atidaryti asmeninius ir bendrinamus bloknotus.

Prisijungus prie OneNote Online, programa atidaroma Bloknotų rodinyje ir rodomas naujausių bloknotų sąrašas.

 • Norėdami atidaryti neseniai naudotą bloknotą, paspauskite „Caps Lock“ + dešinės arba kairės rodyklės klavišą, kol išgirsite bloknoto, kurį norite atidaryti, pavadinimą. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 • Norėdami atidaryti bendrinamą bloknotą, spauskite „Caps Lock“ + rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite: „Bendrinama su manimi.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 • Norėdami atidaryti asmeninį bloknotą, spauskite „Caps Lock“ + rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite: „Mano bloknotai.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“.

Patarimas : Norėdami sukurti naują bloknotą, Bloknotų rodinyje paspauskite „Caps Lock“ + dešinės arba kairės rodyklės klavišą, kol išgirsite: „Mano bloknotai“, – ir paspauskite klavišą „Enter“. Perėję į Mano bloknotai, spauskite „Caps Lock“ + rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite: „Įtraukti naują bloknotą.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“.

Redagavimo rodinyje, norėdami pereiti į Bloknotų rodinį spauskite „Caps Lock“ + dešinės arba kairės rodyklės klavišą, kol išgirsite: „Bloknotai“, – tada paspauskite klavišą „Enter“.

Skyriaus kūrimas

Norėdami sutvarkyti savo turinį arba sukurti naują užrašų bloką bloknote, galite sukurti naują skyrių.

 1. Bloknote spauskite klavišus „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Bloknotai.“

 2. Spauskite „Caps Lock“ + rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite: „Įtraukti naują skyrių.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Dialogo lango įvesties vieta ties skyriaus pavadinimo įvestimi, redagavimas.“

 3. Įveskite naujo skyriaus pavadinimą ir spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Gerai.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“.

  Skyrius pavadinta, žymiklis yra ties naujo puslapio pavadinimu. Išgirsite: „Darbalaukio redagavimo sritis, redaguojama.“

Puslapio įterpimas

Norėdami užsirašyti naujas idėjoms ar užrašus, galite įtraukti joms naują puslapį.

 1. Norėdami pereiti į skyrių, kur norite įtraukti naują puslapį, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Bloknotai.“

 2. Paspauskite „Caps Lock“ + dešinės arba kairės rodyklės klavišą, kol išgirsite skyriaus, į kurį norite įtraukti naują puslapį, pavadinimą. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Skyriuje paspauskite „Caps Lock“ + rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite „Įrašymo mygtukas“, tada paspauskite klavišą „Enter“. Bus sukurtas naujas puslapis be pavadinimo, o įvesties vieta perkelta į puslapio pavadinimo lauką.

 4. Įveskite naują puslapio pavadinimą.

Teksto įtraukimas

Naršant po puslapius, „Diktorius“ skelbia pavadinimą kaip „puslapio pavadinimą“ ir žemiau esantį turinį kaip „turinio bloką“.

 1. Norėdami pereiti į puslapį, kur norite įtraukti naują puslapį, spauskite klavišus „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Bloknotai.“

 2. Spauskite „Caps Lock“ + rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite puslapio pavadinimą. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Spauskite klavišus „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Redagavimo sritis, redagavimą, pagrindinis orientyras“, – ir įveskite savo tekstą.

Teksto redagavimas ir formatavimas

Norėdami padaryti tekstą lengviau įskaitomu, pagrindines OneNote Online teksto formatavimo parinktis galite pasiekti klaviatūra.

 1. Norėdami pažymėti tekstą, kurį norite formatuoti, laikykite nuspaudę klavišą „Shift“ ir rodyklių klavišais perkelkite žymiklį.

 2. Norėdami sparčiai pritaikyti formatavimo parinktis, naudokite toliau pateiktus sparčiuosius klavišu

  • Norėdami taikyti paryškintąjį formatavimą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + B.

  • Norėdami taikyti pasvirąjį formatavimą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + I.

  • Norėdami taikyti pabrauktąjį formatavimą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + U.

  • Norėdami sukurti sąrašą su ženkleliais, paspauskite klavišus „Ctrl“ + taškas.

  • Norėdami sukurti numeruotą sąrašą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + pasvirasis brūkšnys arba „Ctrl“ + „Shift“ + O.

  • Norėdami lygiuoti tekstą kairėje pusėje, paspauskite klavišus „Ctrl“ + L.

  • Norėdami lygiuoti tekstą dešinėje pusėje, paspauskite klavišus „Ctrl“ + R.

  • Norėdami padidinti teksto įtrauką, paspauskite „Alt“ + „Shift“ + rodyklės dešinėn klavišą.

  • Norėdami sumažinti teksto įtrauką, paspauskite „Alt“ + „Shift“ + rodyklės kairėn klavišą.

 3. Norėdami peržiūrėti daugiau formatavimo parinkčių, spauskite klavišus „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Pagrindinio skirtuko elementas.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“. Atidaromas Pagrindinis skirtukas.

  Norėdami naršyti skirtuko parinktis, paspauskite „Caps Lock“ + rodyklės dešinėn arba kairėn klavišą. „Diktorius“ praneš kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite. Norėdami išplėsti antrinio meniu parinktis, paspauskite „Alt“ + rodyklės žemyn klavišą. Norėdami pereiti per parinkčių antrinius meniu, spauskite „Caps Lock“ + rodyklės dešinėn arba kairėn klavišą.

  Pagrindiniame skirtuke galite, pvz., pakeisti šriftą, šrifto spalvą arba pritaikyti tekstui iš anksto suformatuotą stilių.

Veiksmo anuliavimas arba perdarymas

Galite lengvai anuliuoti arba pakartoti veiksmą naudodami klaviatūrą. Pvz., jei ką tik suformatavote tekstą, bet apsigalvojote, klavišais „Ctrl“ + Z galite anuliuoti arba perdaryti veiksmą. Norėdami anuliuoti veiksmą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + Y.

Duomenų kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite perkelti dalį teksto į kitą vietą, galite nukopijuoti tekstą ir įklijuoti jį kitur.

 1. OneNote puslapyje, pasirinkite turinio, kurį norite kopijuoti, dalį kaip nurodyta skyriuje Teksto redagavimas ir formatavimas.

 2. Norėdami nukopijuoti pažymėtą sritį paspauskite klavišus „Ctrl“ + C.

 3. Norėdami įklijuoti nukopijuotą turinį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + V.

Tikrinti rašybą

Galite greitai pastebėti ir ištaisyti rašybos klaidas, ir įsitikinti, kad puslapiai parengti bendrinti su kitais.

 1. OneNote puslapyje paspauskite klavišus „Alt“ + F7. Klaidingai parašytas žodis paryškinamas tekste. Įvesties vieta perkeliama į kontekstinį meniu su rašybos taisymo pasiūlymu(-ais).

 2. Per pasiūlymus galite pereiti klavišu „Tab“. Išgirdę pasiūlymą, kuriuo norite pasinaudoti, paspauskite klavišą „Enter“.

  Jei nenorite keisti dabartinės rašybos, spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Nepaisyti“, – ir paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Norėdami pereiti prie kito klaidingai parašyto žodžio, paspauskite klavišus „Alt“ + F7.

Puslapio spausdinimas

Jei norite popierinės puslapio kopijos, galite jį išspausdinti. Taip pat galite atspausdinti puslapį į failą ir išsaugoti failą savo įrenginyje.

 1. Ties puslapiu, kurį norite spausdinti, paspauskite klavišus „Ctrl“ + P.

 2. Atidaromas Spausdinimo dialogo langas ir paskelbiama dabartinę spausdintuvo parinktį. Norėdami pakeisti spausdintuvą, spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus.

 3. Norėdami pakeisti puslapio padėtį į Stačią arba Gulsčią, spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Padėtis“, – tada paspauskite „Alt“ + rodyklės žemyn klavišą.

  Spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus, kol išgirsite parinktį, kurią norite pasirinkti.

 4. Norėdami pradėti spausdinimą, Spausdinimo dialogo lange spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Spausdinimo mygtukas.“ Tada paspauskite klavišą „Enter“.

  Jei pasirinkote spausdinimo įrenginį, puslapis atspausdinamas.

  Pasirinkus spausdinti į failą, atidaromas dialogo langas Įrašyti spausdinimo išvestį kaip. Žymiklis perkeliamas į Failo vardo lauką. Įveskite spausdinimo išvesties failo vardą. Norėdami pakeisti, kur bus įrašyta spausdinimo išvestis, klavišais „Shift“ + „Tab“ ir „Tab“ galite paeiti pirmyn ir atgal dialogo lange. Norėdami atidaryti aplanką, arba pasirinkti vietą arba mygtuką dialogo lange, paspauskite klavišą „Enter“. Kai būsite pasirengę, paspauskite klavišus „Alt“ + S ir įrašykite. Puslapis atspausdinamas į failą.

Taip pat žr.

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×