Pagrindinės užduotys programoje "SharePoint Workspace 2010"

Darbo pradžia su „Office 2010“ Štai kelios pagrindinės užduotys, kurios padės jums išmokti naudoti „Microsoft SharePoint Workspace 2010“.

Pastaba : Anksčiau „SharePoint Workspace“ buvo vadinama „Office Groove“.

Šiame straipsnyje

Kas yra „SharePoint Workspace“?

Darbo sričių tipai programoje „SharePoint Workspace“

„SharePoint“ darbo srities dalys

„Groove“ darbo srities dalys

„SharePoint“ darbo srities kūrimas

„SharePoint“ srities, kuri atsisiunčia elementus, esančius visuose sąrašuose ir bibliotekose, kūrimas

„SharePoint“ darbo srities kūrimas sinchronizuojant pasirinktą sąrašą ar biblioteką

„SharePoint“ darbo srities turinio sinchronizavimas su „SharePoint“ serveriu

Atskiro sąrašo arba bibliotekos sinchronizavimas

Visų sąrašų ir bibliotekų sinchronizavimas „SharePoint“ darbo srityje

Perėjimas į „SharePoint“ darbo sritį

Perėjimas į „SharePoint“ darbo sritį paleisties juostoje

Perėjimas į „SharePoint“ darbo sritį jūsų failų sistemoje

„Groove“ darbo srities kūrimas

Žmonių kvietimas į „Groove“ darbo sritį

Kas yra „SharePoint Workspace“?

„Microsoft SharePoint Workspace 2010“ leidžia pasiekti savo „SharePoint“ turinį nepaisant to, ar esate prisijungę prie „SharePoint“ serverio, ar dirbate neprisijungę. Kai esate prisijungę prie „SharePoint“ serverio, visi turinio naujinimai serveryje ir darbo srityje automatiškai sinchronizuojami. Kai nesate prisijungę, darbo srityje atlikti pakeitimai saugomi vietoje. Kitą kartą prisijungus prie „SharePoint“ serverio, visi pakeitimai bus automatiškai sinchronizuoti.

„SharePoint“ darbo sritys užtikrina paprastą „SharePoint“ turinio pasiekimą ir darbą su juo. Jei esate susipažinę su „SharePoint“ svetainės naudojimu, iškart suprasite, kaip naudoti „SharePoint“ darbo sritį.

Puslapio viršus

Darbo sričių tipai programoje „SharePoint Workspace“

Programoje „SharePoint Workspace“ siūlomos trijų tipų darbo sritys: „SharePoint“ darbo sritys, „Groove“ darbo sritys ir bendro naudojimo aplankai.

„SharePoint“ darbo sritys   , šios versijos naujiena, leidžia kompiuteryje sukurti „SharePoint“ svetainės kopiją, kuri automatiškai sinchronizuojama su serveriu. Šio tipo darbo sritis gali apimti tik vieną narį – darbo srities kūrėją.

„Groove“ darbo sritys    bus pažįstamos visiems, naudojusiems ankstesnę šios programinės įrangos versiją, pvz., „Office Groove 2007“. Šio tipo darbo sritis paprastai apima įvairius produktyvumo įrankius, kurie pridedami pagal poreikius, paprastai ji apima du ar daugiau narių, prisijungusių gavus kvietimą.

Bendro naudojimo aplankas – tai specialaus tipo „Groove“ darbo sritis, leidžianti bendrinti aplanko turinį jūsų „Windows“ failų sistemoje. Jei reikia daugiau informacijos apie šio tipo darbo sritis, žr. Apie bendro naudojimo aplankus.

Puslapio viršus

„SharePoint“ darbo srities dalys

„SharePoint“ darbo sritis

1. „SharePoint“ dokumentų bibliotekos, sinchronizuotos šioje darbo srityje.

2. „SharePoint“ sąrašai, sinchronizuoti šioje darbo srityje.

3. Sąrašai arba bibliotekos, nepalaikomi „SharePoint“ darbo srityje. Pateiktas žiniatinklio saitas perėjimui į šį turinį „SharePoint“ svetainėje.

4. Turinys pasirinktoje dokumentų bibliotekoje.

Šiame dokumente aprašoma, kaip kurti „SharePoint Workspace“ pradedant nuo „SharePoint“ svetainės.

Puslapio viršus

„Groove“ darbo srities dalys

Naudodamosi „Groove“ darbo sritimis bendrų tikslų ir siekių turinčios grupės ar organizacijos gali dalytis idėjomis ir dirbti kartu. „Groove“ darbo srityje paprastai būna du ar daugiau „narių“, t. y. asmenų, prisijungusių prie darbo srities gavus kvietimą. Darbo srities turinys yra labai dinamiškas. Visi konkrečiu metu prisijungę nariai gali matyti visus naujinimus, vos tik juos prideda kiti nariai. Jūs ir kiti nariai siunčiate ir gaunate naujinimus, kai prisijungiate.

„Groove“ darbo srityse nariai gali dirbti su įvairiais specializuotais taikomųjų programų įrankiais. Pavyzdžiui, tarkime, kad rengiate savaitinį susitikimą, kuriame aptariama besivystančių rinkų medžiaga. Veiksmai gali apimti terminų nustatymą, užduočių skyrimą ir atlikto darbo peržiūrą. Kad būtų lengviau dirbti šiame susitikime, darbo srities nariai gali skelbti failus Dokumentų įrankyje, aptarti problemas Diskusijų įrankyje ir kartu rengti susitikimo darbotvarkę naudodami Kalendoriaus įrankį. Visi tuo pačiu metu prie darbo srities prisijungę nariai gali bendrauti pokalbyje realiuoju laiku.

"Groove" darbo srityje

1. Šios darbo srities įrankiai.

2. Nariai šioje darbo srityje.

3. Turinys šiuo metu pasirinktame darbo srities įrankyje.

4. Elementas, kuriame yra naujo arba neskaityto turinio.

5. Pakvieskite naujų narių į šią darbo sritį lauke Kviesti į darbo sritį.

6. Darbo srities pokalbio nuorašas.

„SharePoint“ darbo srities kūrimas

Galite kurti „SharePoint“ darbo sritis pradėdami nuo „SharePoint“ svetainės žiniatinklio naršyklėje arba iš „SharePoint Workspace“ paleisties juostos.

„SharePoint“ srities, kuri atsisiunčia elementus, esančius visuose sąrašuose ir bibliotekose, kūrimas

Paprasčiausias būdas kurti „SharePoint“ darbo sritį yra eiti į „SharePoint“ svetainę ir sinchronizuoti svetainę su jūsų kompiuteriu. Visi palaikomuose sąrašuose ir bibliotekose esantys elementai bus atsiųsti į „SharePoint“ darbo sritį. Atminkite, kad dokumentų bibliotekos turinys atsiunčiamas tik pareikalavus, kai atidarote dokumentus „SharePoint“ darbo srityje.

Dar nepalaikomi sąrašai ir bibliotekos rodomi darbo srities turinio srityje ir pateikia saitus į „SharePoint“ svetainę.

Pastaba : „SharePoint Workspace“ pateiks įspėjimą, jei jūsų pasirinkta „SharePoint“ svetainė yra labai didelė ir jums reikėtų daug laiko visiems elementams atsisiųsti.

 1. Žiniatinklio naršyklėje eikite į „SharePoint“ svetainę, kurią norite sinchronizuoti „SharePoint“ darbo srityje.

 2. Spustelėkite Svetainės veiksmai, tada spustelėkite Sinchronizuoti su „SharePoint Workspace“.

  Pasirinkę šią parinktį sinchronizuokite „SharePoint“ svetainę su savo kompiuteriu

 3. Dialogo lange Sinchronizuoti su „SharePoint Workspace“ spustelėkite Gerai.

  Dialogo langas Sinchronizuoti su kompiuteriu

  Atidaromas dialogo langas „Sinchronizavimo eiga“, kuriame pateikiama informacija apie atsisiuntimo iš „SharePoint“ svetainės į „SharePoint“ darbo sritį eigą.

  Sinchronizavimo su kompiuteriu eigos langas

 4. Kai atsisiuntimas baigiamas, spustelėkite Atidaryti darbo sritį arba Uždaryti.

Puslapio viršus

„SharePoint“ darbo srities kūrimas sinchronizuojant pasirinktą sąrašą ar biblioteką

Kartais galbūt norėsite sinchronizuoti su savo kompiuteriu tik konkretų sąrašą arba biblioteką „SharePoint“ darbo srityje. Tai darydami galite išvengti laiko gaišimo siunčiantis elementus iš kitų sąrašų ir bibliotekų.

Pastaba : Galite tinkinti „SharePoint“ darbo srities kūrimą, kad būtų atsiunčiamas konkrečių sąrašų ir bibliotekų turinys. Daugiau informacijos žr. „SharePoint“ darbo srities kūrimas atsisiunčiant pasirinktus sąrašus ir bibliotekas“ dalyje Naujos darbo srities kūrimas.

 1. Žiniatinklio naršyklėje eikite į „SharePoint“ svetainę, kurią norite sinchronizuoti „SharePoint“ darbo srityje.

 2. Pasirinkite sąrašą ar biblioteką, kurią norite sinchronizuoti su savo kompiuteriu.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei pasirinkote sąrašą, spustelėkite Sąrašas dalyje Sąrašo įrankiai.

   Skirtukas Sąrašas dalyje Sąrašo įrankiai „SharePoint“ svetainėje

  • Jei pasirinkote biblioteką, spustelėkite Biblioteka dalyje Bibliotekos įrankiai.

   Skirtukas Biblioteka dalyje Bibliotekos įrankiai

 4. „SharePoint“ juostelės grupėje Jungtis ir eksportuoti spustelėkite Sinchronizuoti su „SharePoint“ darbo sritimi.

 5. Spustelėkite Gerai.
  Atsidaro sinchronizavimo eigos dialogo langas, kuriame informuojama apie atsisiuntimo iš „SharePoint“ svetainės į „SharePoint“ darbo sritį eigą.

 6. Kai atsisiuntimas baigiamas, spustelėkite Atidaryti darbo sritį arba Uždaryti.

Puslapio viršus

„SharePoint“ darbo srities turinio sinchronizavimas su „SharePoint“ serveriu

„SharePoint“ darbo sritis automatiškai sinchronizuojama su „SharePoint“ svetaine tokiu būdu:

 • Visi naujinimai, kuriuos atliekate „SharePoint“ darbo srityje, iškart siunčiami į „SharePoint“ svetainę, kai juos įrašote.

 • Visas „SharePoint“ darbo srities ir „SharePoint“ svetainės turinys automatiškai sinchronizuojamas kas 10 minučių, nepaisant, ar buvo atlikta naujinimų.

Jums nereikia atlikti jokių veiksmų, kad turinys liktų sinchronizuotas. Bet kadangi naujinimai įgyvendinami „SharePoint“ svetainėje tik po 10 minučių, kartais galbūt norėsite sinchronizuoti rankiniu būdu, kad tikrai turėtumėte naujausią turinį.

Galite sinchronizuoti atskirą sąrašą ar biblioteką arba visus „SharePoint“ darbo srities sąrašus ir bibliotekas iš karto.

Atskiro sąrašo arba bibliotekos sinchronizavimas

 1. Spustelėkite sąrašą ar biblioteką, kurią norite sinchronizuoti, turinio srityje.

 2. Skirtuke Sinchronizavimas spustelėkite Sinchronizavimas, tada spustelėkite Sinchronizavimo įrankis.

  Komanda Sinchronizavimo įrankis

Būsenos juostoje rodoma sinchronizavimo eiga.

Visų sąrašų ir bibliotekų sinchronizavimas „SharePoint“ darbo srityje

 • Skirtuke Sinchronizavimas spustelėkite Sinchronizavimas, tada spustelėkite Sinchronizuoti darbo sritį.

Būsenos juostoje rodoma sinchronizavimo eiga.

Puslapio viršus

Perėjimas į „SharePoint“ darbo sritį

Perėjimas į „SharePoint“ darbo sritį paleisties juostoje

Galite eiti į bet kurią savo sukurtą „SharePoint“ darbo sritį atidarydami ją paleisties juostoje.

 1. „SharePoint“ darbo srities paleidimas.

 2. Paleisties juostoje spustelėkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Dukart spustelėdami „SharePoint“ darbo srities pavadinimą atidarykite ją.

„SharePoint“ darbo sritis paleisties juostoje

Puslapio viršus

Perėjimas į „SharePoint“ darbo sritį jūsų failų sistemoje

Galite pereiti į savo „SharePoint“ darbo sritis tiesiogiai savo failų sistemoje.

Jei naudojate „Windows Vista“ ar vėlesnę versiją, jūsų darbo sritys laikomos aplanke Darbo sritys, esančiame aplanke Vartotojo profilis.

Jei naudojate „Windows XP“, jūsų darbo sritys laikomos aplanke Darbo sritys, esančiame aplanke Mano dokumentai.

Atidarius aplanką Darbo sritys, automatiškai paleidžiama „SharePoint Workspace“, jei ji dar neveikia. Darbo sritys išvardijamos naudojant tokias pačias piktogramas kaip paleisties juostoje.

„Share Point Workspace 2010“ darbo sritys rodomos šiame aplanke jūsų failų sistemoje

Pastaba : Sąraše rodomos tik 2010 m. „SharePoint“ arba „Groove“ darbo sritys. Be to, „SharePoint“ darbo sritys rodomos tik jei jose yra bent viena dokumentų biblioteka, o „Groove“ darbo sritys rodomos tik jei jose yra bent vienas Dokumentų įrankis.

Atidarę bet kokį darbo srities „aplanką“ pamatysite visų darbo srityje esančių dokumentų įrankių sąrašą.

„SharePoint Workspace 2010“ darbo sritys

Puslapio viršus

„Groove“ darbo srities kūrimas

Galite sukurti naują „Groove“ darbo sritį paleisties juostoje.

 1. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Naujas, tada spustelėkite Groove darbo sritis.

 2. Įveskite darbo srities pavadinimą.

 3. Spustelėkite Kurti.

„SharePoint Workspace“ sukuria „Groove“ darbo sritį ir nurodo jus kaip pradinį narį, turintį vaidmenį Tvarkytojas. Dabar galite pridėti arba naujinti darbo srities įrankius ir kviesti asmenis tapti nariais.

Puslapio viršusPuslapio viršus

Puslapio viršus

Žmonių kvietimas į „Groove“ darbo sritį

Jei norite pakviesti asmenį į „Groove“ darbo sritį, galite atlikti šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite darbo sritį.

 2. Srityje Nariai įveskite gavėjo el. pašto adresą lauke Kviesti į darbo sritį ir spustelėkite Eiti.

  Kvietimas į darbo sritį pagal el. pašto adresą

  Pastaba : Jei asmuo, kurį norite pakviesti, jau yra kitų „Groove“ darbo sričių narys arba įtrauktas į jūsų kontaktų sąrašą, galite greitai jį rasti lauke įvesdami kelias pirmas jo ekrano vardo raides.

 3. Lauke Siųsti kvietimą spustelėkite Kviesti.

  Dialogo langas Siųsti kvietimą

Kai išsiunčiate kvietimą, gavėjas turi jį atidaryti ir priimti. Tada gausite „priėmimo patvirtinimo“ laišką.

Kai patvirtinate priėmimą, darbo sritis siunčiama į naujojo nario kompiuterį. Naujasis narys įtraukiamas į narių sąrašą darbo srityje.

Jei reikia išsamios informacijos apie kvietimų siuntimą, žr. Kvietimas į „Groove“ sritį.

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×