Pagrindinės užduotys programoje „PowerPoint 2010“

Darbo pradžia su „Office 2010“ Štai kelios pagrindinės užduotys, kurios padės jums išmokti naudoti „Microsoft Office PowerPoint 2010“.

 

Šiame straipsnyje

Kas yra „PowerPoint“?

Šablono radimas ir taikymas

Pateikties kūrimas

Pateikties atidarymas

Pateikties įrašymas

Naujos skaidrės įterpimas

Figūrų įtraukimas į skaidrę

Skaidrių demonstravimo peržiūra

Pateikties spausdinimas

Veiksmingos pateikties kūrimo patarimai

Naudokite kuo mažiau skaidrių

Pasirinkite auditorijai tinkamą šrifto dydį

Tekstas skaidrėse turi būti paprastas

Perduoti informaciją padeda vaizdinė medžiaga

Diagramų ir grafikų žymos turi būti lengvai suprantamos

Naudokite subtilų ir nuoseklų skaidrių foną

Patikrinkite rašybą ir gramatiką

Kas yra „PowerPoint“?

„PowerPoint 2010“ – tai vaizdinė ir grafinė programa, daugiausiai naudojama pateiktims kurti. Naudodamiesi „PowerPoint“ galite kurti, peržiūrėti ir pristatyti skaidrių demonstravimus, kuriuose derinamas tekstas, figūros, paveikslėliai, grafika, animacija, diagramos, vaizdo įrašai ir daug kitų dalykų.

Jei reikia daugiau informacijos apie unikalias „PowerPoint 2010“ funkcijas, žr. Kas naujo programoje „PowerPoint 2010“.

Puslapio viršus

Šablono radimas ir taikymas

Programoje „PowerPoint 2010“ galite taikyti įtaisytuosius šablonus, taikyti nuosavus pasirinktinius šablonus ir ieškoti įvairių šablonų, pasiekiamų svetainėje Office.com. Svetainėje Office.com galite rasti didelį populiarių „PowerPoint“ šablonų pasirinkimą, įskaitant pateiktis ir skaidrių dizainą.

Jei norite rasti šabloną programoje „PowerPoint 2010“, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuke Failas spustelėkite Naujas.

 2. Dalyje Galimi šablonai ir temos atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pakartotinai naudoti neseniai naudotą šabloną, spustelėkite Naujausi šablonai, spustelėkite norimą šabloną ir spustelėkite Kurti.

  • Jei norite naudoti jau įdiegtą šabloną, spustelėkite Mano šablonai, pasirinkite norimą šabloną ir spustelėkite Gerai.

  • Jei norite naudoti vieną iš įtaisytųjų šablonų, įdiegtų su „PowerPoint“, spustelėkite Šablonų pavyzdžiai, spustelėkite norimą šabloną ir spustelėkite Kurti.

  • Jei norite rasti šabloną svetainėje Office.com, dalyje Office.com šablonai spustelėkite šablono kategoriją, pasirinkite norimą šabloną ir spustelėdami Atsisiųsti atsisiųskite šabloną iš Office.com į savo kompiuterį.


   Šablonų sąrašai „PowerPoint“ antraplaniame rodinyje

Pastaba    Office.com šablonų taip pat galite ieškoti naudodamiesi programa „PowerPoint“. Lauke Ieškoti šablonų Office.com įveskite vieną arba daugiau ieškos žodžių ir spustelėkite rodyklės mygtuką, kad pradėtumėte ieškoti.

Jei reikia daugiau informacijos apie šablonų radimą ir taikymą, žr. Šablono taikymas pateiktyje.

Puslapio viršus

Pateikties kūrimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Naujas.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 3. Spustelėkite Tuščia pateiktis, tada spustelėkite Kurti.

 4. Taikykite šabloną ar temą, paimtą iš įtaisytųjų programoje „PowerPoint 2010“ arba atsisiųstą iš Office.com. Žr. Šablono radimas ir taikymas šiame straipsnyje.

Puslapio viršus

Pateikties atidarymas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Kairėje dialogo lango Atidaryti srityje spustelėkite tvarkyklę arba aplanką, kuriame yra norima pateiktis.

 3. Dešinėje dialogo lango Atidaryti srityje atidarykite aplanką, kuriame yra pateiktis.

 4. Spustelėkite pateiktį, tada spustelėkite Atidaryti.

  Pastaba   Pagal numatytuosius nustatymus programos „PowerPoint 2010“ dialogo lange Atidaryti rodomos tik „PowerPoint“ pateiktys. Jei norite matyti kitų tipų failus, spustelėkite Visos „PowerPoint“ pateiktys ir pasirinkite, kokio tipo failus norite matyti.

  Atidarykite „PowerPoint 2010“ failą.

Puslapio viršus

Pateikties įrašymas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Įrašyti kaip.

 2. Lauke Failo vardas įveskite savo „PowerPoint“ pateikties vardą ir spustelėkite Įrašyti.

  Pastaba   Pagal numatytuosius nustatymus „PowerPoint 2010“ įrašo failus „PowerPoint“ pateikties (.pptx) failų formatu. Jei savo pateiktį norite įrašyti kitokiu formatu nei .pptx, spustelėkite sąrašą Įrašomo failo tipas ir pasirinkite norimą failų formatą.

  Failo „įrašymas kaip“ programoje „PowerPoint 2010“.

Jei reikia daugiau informacijos apie naujos pateikties kūrimą, žr. Pateikties įvardijimas ir įrašymas.

Puslapio viršus

Naujos skaidrės įterpimas

Jei savo pateiktyje norite įterpti naują skaidrę, atlikite šiuos veiksmus:

 • Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaidrės spustelėkite rodyklę po Nauja skaidrė ir spustelėkite norimą skaidrės maketą.

  Skirtukas Pagrindinis programoje „PowerPoint 2010“, peržiūrint grupę Skaidrės.

Jei reikia daugiau informacijos apie skaidrių įtraukimą į pateiktį, žr. Skaidrių pridėjimas, pertvarkymas ir naikinimas.

Puslapio viršus

Figūrų įtraukimas į skaidrę

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Piešimas spustelėkite Figūros.

  Skirtukas Pagrindinis programoje „PowerPoint 2010“, peržiūrint grupę Piešimas.

 2. Spustelėkite norimą figūrą, tada spustelėkite bet kurioje skaidrės vietoje ir nuvilkite figūrą į vietą.

  Norėdami sukurti tobulą kvadratą ar apskritimą (arba apriboti kitų figūrų dimensijas), kai vilksite, laikykite nuspaudę SHIFT.

Jei reikia daugiau informacijos apie figūrų įtraukimą, žr. Figūrų pridėjimas, keitimas arba naikinimas.

Puslapio viršus

Skaidrių demonstravimo peržiūra

Jei norite peržiūrėti savo pateiktį skaidrių demonstravimo rodinyje nuo pirmosios skaidrės, atlikite šiuos veiksmus:

 • Skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Pradėti skaidrių demonstravimą spustelėkite Nuo pradžios.

  Skirtukas Skaidrių demonstravimas programoje „PowerPoint 2010“, peržiūrint grupę Pradėti skaidrių demonstravimą.

Jei norite peržiūrėti savo pateiktį skaidrių demonstravimo rodinyje nuo dabartinės skaidrės, atlikite šiuos veiksmus:

 • Skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Pradėti skaidrių demonstravimą spustelėkite Nuo šios skaidrės.

  Skirtukas Skaidrių demonstravimas programoje „PowerPoint 2010“, peržiūrint grupę Pradėti skaidrių demonstravimą.

Jei reikia daugiau informacijos apie skaidrių demonstravimo peržiūrą, žr. Kada ir kaip naudoti peržiūras programoje „PowerPoint 2010“.

Puslapio viršus

Pateikties spausdinimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Spausdinti.

 2. Dalyje Ką spausdinti atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite spausdinti visas skaidres, spustelėkite Visos.

  • Jei norite spausdinti tik tuo metu rodomą skaidrę, spustelėkite Ši skaidrė.

  • Jei norite spausdinti konkrečias skaidres pagal numerius, spustelėkite Pasirinktinis skaidrių diapazonas ir įveskite atskirų skaidrių sąrašą, diapazoną arba ir tai, ir tai.

   Pastaba   Skaičius atskirkite kableliais, tarpų nenaudokite. Pavyzdžiui: 1,3,5-12.

 3. Dalyje Kiti parametrai spustelėkite sąrašą Spalva ir pasirinkite norimą parametrą.

 4. Baigę nustatyti parinktis, spustelėkite Spausdinti.

  Skirtukas Failas programoje „PowerPoint 2010“, peržiūrint parinktį Spausdinti.

Jei reikia daugiau informacijos apie maketus, žr. Pateikties skaidrių arba dalomosios medžiagos spausdinimas.

Puslapio viršus

Veiksmingos pateikties kūrimo patarimai

Toliau pateikti patarimai padės sukurti įtikinamą pateiktį, kuri sudomins jūsų auditoriją.

Naudokite kuo mažiau skaidrių

Kad informacija būtų aiški, o auditorija liktų dėmesinga ir susidomėjusi, savo pateiktyje naudokite kuo mažiau skaidrių.

Pasirinkite auditorijai tinkamą šrifto dydį

Tinkamiausio šrifto dydžio pasirinkimas padeda perduoti jūsų pranešimą. Atminkite, kad auditorija turi pajėgti skaityti jūsų skaidres iš tam tikro atstumo. Bendrai kalbant, auditorijai gali būti sunku skaityti mažesnį nei 30 šrifto dydį.

Tekstas skaidrėse turi būti paprastas

Jūsų auditorija nori klausytis, kaip pateikiate savo informaciją, o ne skaityti ekrane. Naudokite sąrašus su ženkleliais arba trumpus sakinius ir stenkitės, kad vienas sakinys tilptų vienoje eilutėje; t. y. nenaudokite teksto kėlimo.

Kai kurie projektoriai apkarpo skaidrių kraštus, todėl ilgi sakiniai gali būti nukirpti.

Perduoti informaciją padeda vaizdinė medžiaga

Paveikslėliai, diagramos, grafikai ir „SmartArt“ grafiniai elementai suteikia auditorijai vizualius signalus, kuriuos lengviau įsiminti. Tekstą ir informaciją savo skaidrėse papildykite prasmingomis meninėmis priemonėmis.

Bet kaip ir naudodami tekstą, stenkitės neperkrauti savo skaidrių vaizdinėmis priemonėmis.

Diagramų ir grafikų žymos turi būti lengvai suprantamos

Naudokite tik tiek teksto, kad žymų elementai diagramoje ar grafike būtų suprantami.

Naudokite subtilų ir nuoseklų skaidrių foną

Pasirinkite patrauklų ir nuoseklų šablonas arba tema, kurie ne pernelyg trauktų akį. Juk nenorite, kad fonas arba dizainas atitrauktų dėmesį nuo jūsų informacijos.

Bet taip pat reikia užtikrinti fono spalvos ir teksto spalvos kontrastą. Programoje „PowerPoint 2010“ įtaisytose temose nustatomas kontrastas tarp šviesaus fono su tamsios spalvos tekstu arba tamsaus fono su šviesiu tekstu.

Jei reikia daugiau informacijos apie temų naudojimą, žr. Temos taikymas pridedant spalvų ir stilių prie pateikties.

Patikrinkite rašybą ir gramatiką

Jei norite užsitarnauti ir išlaikyti savo auditorijos pagarbą, būtinai patikrinkite rašybą ir gramatiką savo pateiktyje.

Puslapio viršus

Taikoma: PowerPoint 2010Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas