Pagrindinės užduotys programoje „Excel 2010“

Darbo pradžia su „Office 2010“ Štai kelios pagrindinės užduotys, kurias galite atlikti programoje „Microsoft Excel 2010“.

Šiame straipsnyje

Kas yra „Excel“?

Šablono radimas ir taikymas

Naujos darbaknygės kūrimas

Darbaknygės įrašymas

Duomenų įvedimas darbalapyje

Skaičių formatavimas

Langelių kraštinių taikymas

„Excel“ lentelės kūrimas

Langelių spalvinimo taikymas

Duomenų filtravimas

Duomenų rikiavimas

Formulės kūrimas

Duomenų vaizdavimas diagramose

Darbalapio spausdinimas

Papildinio aktyvinimas ir naudojimas

Kas yra „Excel“?

„Excel“ – tai skaičiuoklių programa „Microsoft Office“ sistemoje. Naudodami „Excel“ galite kurti ir formatuoti darbaknyges (skaičiuoklių rinkinius), kad galėtumėte analizuoti duomenis ir priimti geriau pagrįstus verslo sprendimus. Naudodamiesi „Excel“ konkrečiai galite sekti duomenis, kurti modelius duomenų analizei, rašyti formules ir atlikti skaičiavimus su duomenimis, įvairiais būdais nagrinėti duomenis ir pateikti juos įvairiose profesionaliai atrodančiose diagramose.

Įprasti „Excel“ naudojimo scenarijai apima šiuos:

 • Apskaita Galingas „Excel“ skaičiavimo funkcijas galite naudoti daugelyje finansinių ataskaitų, pvz., pinigų srautų ataskaitoje, pajamų ataskaitoje ar pelno (nuostolio) ataskaitoje.

 • Biudžeto kūrimas Programoje „Excel“ galite kurti bet kokio tipo biudžetą – ir asmeniniams poreikiams, ir verslui, pavyzdžiui, rinkodaros biudžeto planą, renginio biudžetą ar pensijos biudžetą.

 • Sąskaitos ir pardavimas „Excel“ naudinga ir tvarkant sąskaitas bei pardavimo duomenis, ir jūs lengvai galite kurti reikiamas formas, pvz., pardavimo sąskaitas faktūras, pakuočių kvitus ar pirkimo užsakymus.

 • Ataskaitų kūrimas Programoje „Excel“ galite kurti įvairių tipų ataskaitas, atspindinčias jūsų atliktą duomenų analizę arba apibendrinančias duomenis, pvz., ataskaitas, kuriose matuojamas projekto efektyvumas, rodomas skirtumas tarp numatytų ir faktinių rezultatų, arba ataskaitas, kuriomis naudodamiesi galėsite prognozuoti duomenis.

 • Planavimas „Excel“ yra puikus įrankis kuriant profesionalius planus arba naudingas planavimo priemones, pvz., savaitinį pamokų planą, rinkodaros tyrimų planą, metų pabaigos mokesčių planą arba planavimo priemones, padedančias organizuoti savaitinius patiekalus, vakarėlius ar atostogas.

 • Sekimas Naudodamiesi „Excel“ galite sekti duomenis tabelyje arba sąraše, pvz., žymėti darbus tabelyje arba sukurti atsargų sąrašą, kuriame registruojama įranga.

 • Kalendorių naudojimas Dėl savo tinklelio tipo darbo srities programa „Excel“ labai patogi bet kokiam kalendoriui kurti, pvz., akademiniam kalendoriui, kuriame registruojama veikla mokslo metais, arba fiskaliniam kalendoriui, kuriame registruojami verslo renginiai ir pagrindiniai įvykiai.

Puslapio viršus

Šablono radimas ir taikymas

„Excel 2010“ leidžia taikyti įtaisytuosius šablonus, taikyti savus pasirinktinius šablonus ir ieškoti įvairių šablonų svetainėje Office.com. Svetainėje Office.com galite rasti didelį populiarių „Excel“ šablonų pasirinkimą, įskaitant sąmatas.

Jei norite rasti šabloną programoje „Excel 2010“, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuke Failas spustelėkite Naujas.

 2. Dalyje Galimi šablonai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pakartotinai naudoti neseniai naudota šabloną, spustelėkite Naujausi šablonai, spustelėkite norimą šabloną, tada spustelėkite Kurti.

  • Jei norite naudoti nuosavą jau įdiegtą šabloną, spustelėkite Mano šablonai, pasirinkite norimą šabloną ir spustelėkite Gerai.

  • Jei norite rasti šabloną svetainėje Office.com, dalyje Office.com šablonai spustelėkite šablono kategoriją, pasirinkite norimą šabloną ir spustelėję Atsisiųsti atsisiųskite šabloną iš Office.com į savo kompiuterį.

Pastaba    Be to, svetainėje Office.com šablonų galite ieškoti iš programos „Excel“. Lauke Ieškoti šablonų Office.com įveskite vieną arba kelis ieškos žodžius, tada spustelėkite rodyklės mygtuką, kad pradėtumėte ieškoti.

Jei reikia daugiau informacijos apie šablonų radimą ir taikymą, žr. Naujos darbaknygės kūrimas.

Puslapio viršus

Naujos darbaknygės kūrimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Naujas.

 2. Dalyje Galimi šablonai spustelėkite Tuščia darbaknygė.

 3. Spustelėkite Kurti.

Jei reikia daugiau informacijos apie darbaknygės kūrimą, žr. Naujos darbaknygės kūrimas.

Puslapio viršus

Darbaknygės įrašymas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Įrašyti kaip.

 3. Dialogo lango Įrašyti kaip sąraše Įrašyti kaip tipą pasirinkite Excel darbaknygė

 4. Lauke Failo vardas įveskite savo darbaknygės pavadinimą.

„Excel“ dialogo langas Įrašyti kaip

 1. Spustelėję Įrašyti baikite.

Puslapio viršus

Duomenų įvedimas darbalapyje

 1. Spustelėkite langelį, kuriame norite įvesti duomenis.

 2. Įveskite duomenis langelyje.

 3. Paspausdami „enter“ arba tabuliatoriaus klavišą pereikite į kitą langelį.

Jei reikia daugiau informacijos apie duomenų įvedimą, žr. Duomenų įvedimas darbalapyje.

Puslapio viršus

Skaičių formatavimas

 1. Pažymėkite langelius, kuriuos norite formatuoti.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius spustelėkite Dialogo lango vykdyklė šalia Skaičius (arba paspauskite CTRL+1).
  Dialogo lango vykdyklės mygtukas grupėje Skaičiai

 3. Sąraše Kategorija spustelėkite norimą naudoti formatą ir, jei reikia, pakeiskite parametrus. Pavyzdžiui, jei naudojate valiutos formatą, galite rinktis kitą valiutos simbolį, rodyti daugiau ar mažiau skaičių po kablelio arba keisti neigiamų skaičių rodymo būdą.
  Dialogo langas Formatuoti langelius

Jei reikia daugiau informacijos apie skaičių formatavimą ir galimus skaičių formatus, žr. Skaičių formatavimas darbalapyje arba Galimi skaičių formatai.

Puslapio viršus

Langelių kraštinių taikymas

 1. Pažymėkite langelį ar langelių diapazoną, prie kurio norite pridėti kraštinę.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite rodyklę šalia Kraštinės, tada spustelėkite norimą kraštinės stilių.

  Grupė Šriftas skirtuke Pagrindinis

Jei reikia daugiau informacijos apie darbalapio formatavimą, žr. Darbalapio formatavimas.

Puslapio viršus

„Excel“ lentelės kūrimas

 1. Darbalapyje pasirinkite langelių diapazoną, kurį norite įtraukti į lentelę. Langeliai gali būti tušti arba su duomenimis.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite Formatuoti kaip lentelę, tada spustelėkite norimą lentelės stilių.

  Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

 3. Jei pasirinktame diapazone yra duomenų, kuriuos norite rodyti kaip lentelės antraštes, pažymėkite žymės langelį Lentelė su antraštėmis dialogo lange Formatuoti kaip lentelę.

Jei reikia daugiau informacijos apie lentelės kūrimą, žr. „Excel“ lentelės kūrimas.

Puslapio viršus

Langelių spalvinimo taikymas

 1. Pažymėkite langelį arba langelių diapazoną, kuriame norite taikyti langelių spalvinimą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite rodyklę šalia Užpildo spalva Mygtuko paveikslėlis, o tada dalyje Temos spalvos arba Standartinės spalvos spustelėkite norimą spalvą.

Jei reikia daugiau informacijos apie darbalapio formatavimą, žr. Darbalapio formatavimas.

Puslapio viršus

Duomenų filtravimas

 1. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite filtruoti.

 2. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Filtras.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 3. Spustelėdami rodyklę Filtravimo išplečiamoji rodyklė stulpelio antraštėje atidarykite sąrašą, kuriame galite pasirinkti filtrus.

 4. Jei norite rinktis pagal reikšmes, sąraše atžymėkite žymės langelį (Žymėti viską). Taip pašalinsite visų žymės langelių žymes. Tada pasirinkite tik reikšmes, kurias norite matyti, ir spustelėję Gerai pamatysite rezultatus.

Jei reikia daugiau informacijos apie duomenų filtravimą, žr. Duomenų filtravimas naudojant automatinį filtravimą.

Puslapio viršus

Duomenų rikiavimas

Jei norite greitai surikiuoti savo duomenis, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite duomenų diapazoną, pvz., A1:L5 (kelios eilutės ir stulpeliai) arba C1:C80 (vienas stulpelis). Diapazonas gali apimti pavadinimus, jūsų sukurtus stulpeliams arba eilutėms identifikuoti.

 2. Pažymėkite vieną stulpelio langelį, kuriame norite rikiuoti.

 3. Spustelėdami Programos „Excel“ komanda Nuo A iki Z rūšiuoja pagal abėcėlę nuo A iki Z arba nuo mažiausio skaičiaus iki didžiausio atlikite rikiavimą didėjimo tvarka (nuo A iki Z arba nuo mažiausio iki didžiausio skaičiaus).

  Rūšiavimo mygtukai „Excel“ skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas

 4. Spustelėdami Programos „Excel“ komanda Nuo Z iki A rūšiuoja nuo Z iki A arba nuo didžiausio skaičiaus iki mažiausio atlikite rikiavimą mažėjimo tvarka (nuo Z iki A arba nuo didžiausio iki mažiausio skaičiaus).

Jei norite rikiuoti pagal konkrečius kriterijus, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite vieną langelį bet kurioje diapazono, kurį norite rikiuoti, vietoje.

 2. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Rūšiavimas.

  Komanda Rūšiuoti, esanti „Excel“skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas

  Atidaromas dialogo langas Rūšiavimas.

 3. Sąraše Rūšiuoti pagal pažymėkite pirmąjį stulpelį, kuriame norite rikiuoti.

 4. Sąraše Rūšiuoti pasirinkite Reikšmės, Langelio spalva, Šrifto spalva arba Langelio piktograma.

 5. Sąraše Tvarka pasirinkite tvarką, kurią norite taikyti rikiavimo operacijai – pagal abėcėlę arba skaičių didėjimo ar mažėjimo tvarka (t. y. nuo A iki Z arba nuo Z iki A tekste arba nuo mažesnio skaičiaus iki didesnio ar nuo didesnio skaičiaus iki mažesnio).

Jei reikia daugiau informacijos apie duomenų rikiavimą, žr. Duomenų rikiavimas naudojant automatinį filtrą.

Puslapio viršus

Formulės kūrimas

 1. Langelyje įvedę lygybės ženklą (=) pradėkite rašyti formulę.

 2. Įveskite skaičių ir operatorių derinį; pavyzdžiui, 3+7.

 3. Pele pažymėkite kitus langelius (įterpdami tarp jų operatorių). Pavyzdžiui, pažymėkite B1 ir įveskite pliuso ženklą (+), pažymėkite C1 ir įveskite +, tada pažymėkite D1.

 4. Įvedę visą formulę, paspauskite ENTER.

Jei reikia daugiau informacijos apie formulių kūrimą, žr. Formulės kūrimas.

Puslapio viršus

Duomenų vaizdavimas diagramose

 1. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite vaizduoti diagramoje.

 2. Skirtuko Įterpti grupėje Diagramos spustelėkite norimą naudoti diagramos tipą, tada spustelėkite diagramos potipį.
  „Excel“ juostelės paveikslėlis

 3. Naudodami Diagramos įrankiai pridėkite diagramos elementų, pvz., pavadinimų ir duomenų žymių, ir keiskite diagramos dizainą, maketą arba formatą.
  Diagramos įrankiai

Jei reikia daugiau informacijos apie diagramos kūrimą, žr. Duomenų vaizdavimas diagramose.

Puslapio viršus

Darbalapio spausdinimas

 1. Spustelėkite darbalapį arba pasirinkite darbalapius, kuriuos norite peržiūrėti.

 2. Spustelėkite Failas, tada spustelėkite Spausdinti.

  Spartieji klaviatūros klavišai  Dar galite paspausti CTRL+P.

  Pastaba    Peržiūros langas rodomas juodai baltas, nepaisant, ar jūsų darbalapyje yra spalvų, nebent esate konfigūravę spausdinti spalviniu spausdintuvu.

 3. Jei norite peržiūrėti kitą ir pirmesnį puslapius, spausdinimo peržiūros lango apačioje spustelėkite Kitas puslapius ir Ankstesnis puslapis.

 4. Jei norite matyti spausdinimo parinktis, atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite keisti spausdintuvą, spustelėkite išplečiamąjį lauką dalyje Spausdintuvas ir pasirinkite norimą spausdintuvą.

  • Jei norite atlikti puslapio sąrankos pakeitimus, įskaitant puslapio padėties, dydžio ir paraščių keitimus, rinkitės norimas parinktis dalyje Parametrai.

  • Jei norite, kad visas darbalapis tilptų viename spausdintame puslapyje, dalyje Parametrai spustelėkite norimą parinktį mastelio parinkčių išplečiamajame lauke.

 5. Jei norite spausdinti darbaknygę, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite spausdinti darbalapio dalį, spustelėkite darbalapį, o tada pažymėkite norimą spausdinti duomenų diapazoną.

  • Jei norite spausdinti visą darbalapį, suaktyvinkite jį spustelėdami.

 6. Spustelėkite Spausdinti.

Jei reikia daugiau informacijos apie spausdinimą, žr. Darbalapio spausdinimas.

Puslapio viršus

Papildinio aktyvinimas ir naudojimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite kategoriją Papildiniai.

 3. Dialogo lango Excel parinktys apačioje būtinai pažymėkite Excel papildiniai lange Tvarkyti ir spustelėkite Eiti.

 4. Dialogo lange Papildiniai pažymėkite norimų naudoti papildinių žymės langelius ir spustelėkite Gerai.

 5. Jei programoje „Excel“ pateikiamas pranešimas, kuriame teigiama, kad ji negali vykdyti šio papildinio, ir raginama jį įdiegti, spustelėję Taip įdiekite papildinius.

Jei reikia daugiau informacijos apie papildinių naudojimą, žr. Greitas pasirengimas darbui: papildinio aktyvinimas ir naudojimas.

Puslapio viršus

Taikoma: Excel 2010Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas