Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami „Outlook 2016“ kalendorių su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galėsite atlikti pagrindines svarbiausias užduotis. Be to, galite naudoti JAWS ekrano skaitytuvą. Galite kurti naujus kalendoriaus įvykius, skaityti, atsakyti į susitikimų užklausas, prisijungti prie susitikimų internetu ir kt.

Pastabos: 

Šioje temoje

Kalendoriaus rodinio nustatymas

Galite nustatyti, kad jūsų kalendoriuje būtų rodomas pasirinktas dienų skaičius, darbo savaitė, visą savaitė arba mėnuo, atsižvelgiant į pageidaujamas veikimo būdą.

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + 2, kad atidarytumėte kalendorių. Išgirsite dabartinio rodinio pavadinimą, pvz., „Work week view“ („darbo savaitės rodinį“).

 2. Pasirinkite kalendoriaus rodinį naudodami nurodytus sparčiuosius klavišus:

  • Paspauskite Alt + skaičiaus klavišas, kad būtų rodomas dienų skaičius nuo 1 iki 10, pradedant nuo šiandien. Pavyzdžiui, paspaudus Alt + 0, rodoma 10 dienų.

  • Paspauskite Ctrl + Alt + 2, kad būtų rodomas darbo savaitės rodinys.

  • Paspauskite Ctrl + Alt + 3, kad būtų rodomas visos savaitės rodinys.

  • Paspauskite Ctrl + Alt + 4, kad būtų rodomas mėnesio rodinys.

Kalendoriaus įvykių skaitymas ir redagavimas

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + 2, kad atidarytumėte kalendorių. Išgirsite dabartinio rodinio pavadinimą, pvz., „Work week view“ („darbo savaitės rodinį“), po kurio rodomas įvykių skaičius.

 2. Paspauskite Ctrl + taškas (.) norėdami naršyti įvykius dabartiniame rodinyje. Išgirsite kiekvieno įvykio pavadinimą, laiką ir organizatorių. Paspauskite Ctrl + kablelis (,) norėdami pereiti prie ankstesnio įvykio.

 3. Norėdami naršyti kalendorių, naudokite nurodytus sparčiuosius klavišus:

  • Norėdami pereiti į paskesnę arba ankstesnę dieną, paspauskite Ctrl + rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn klavišas.

  • Norėdami pereiti į paskesnę arba ankstesnę savaitę, paspauskite Alt + rodyklės žemyn arba aukštyn klavišas.

  • Norėdami pereiti į paskesnį arba ankstesnį mėnesį, paspauskite Alt + Page down arba Page up.

 4. Jei norite redaguoti pasirinktą įvykį, paspauskite klavišą Enter, tada naudokite šiuos sparčiuosius klavišus, kad pakeistumėte jo informaciją:

  • Paspauskite Alt + U norėdami perkelti į įvesties vietą į lauką Tema, tada redaguokite tekstą naudodami klaviatūrą.

  • Paspauskite Alt + I norėdami perkelti į įvesties vietą į lauką Vieta, tada redaguokite tekstą naudodami klaviatūrą.

  • Paspauskite Alt + T, norėdami perkelti įvesties vietą į eilutę Pradžios laikas. Norėdami keisti pradžios datą, paspauskite rodyklės žemyn ar aukštyn klavišą ir perkelkite datą pirmyn arba atgal per dieną. Norėdami keisti laiką, spauskite mygtuką Tab, kol išgirsite „Start time“ („Pradžios laikas“) ir paspauskite rodyklės žemyn arba aukštyn klavišą, kad pasuktumėte laiką į priekį arba atgal pusvalandžiu.

  • Paspauskite Alt + T, norėdami perkelti įvesties vietą į eilutę Pabaigos laikas. Norėdami keisti pabaigos datą, paspauskite rodyklės žemyn ar aukštyn klavišą ir perkelkite datą pirmyn arba atgal per dieną. Norėdami keisti laiką, spauskite mygtuką Tab, kol išgirsite „End time“ („Pabaigos laikas“) ir paspauskite rodyklės žemyn arba aukštyn klavišą, kad pasuktumėte laiką į priekį arba atgal pusvalandžiu.

 5. Norėdami redaguoti įvykio aprašą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Message, editing“ („Pranešimas, redagavimas“), ir redaguokite tekstą naudodami klaviatūrą. Jei naudojate JAWS, išgirsite: „Note, edit“ („Pastaba, redaguoti“).

 6. Norėdami įrašyti keitimus, paspauskite Alt + H, A, tada V. Įvykio langas uždaromas ir įvesties vietą grąžinama į kalendorių.

Susitikimų užklausų skaitymas ir atsakymo siuntimas

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + 1, kad atidarytumėte pašto rodinį.

 2. Pranešimų sąraše pasirinkite susitikimo užklausą.

 3. Norėdami skaityti į susitikimo užklausą, paspauskite F6. Įvesties vieta perkeliama į skaitymo sritį. Paspauskite Caps Lock + M, kad jį išgirstumėte Diktoriaus skaitomą pranešimą. Jei naudojate JAWS, paspauskite klavišą Insert + rodyklės žemyn klavišas.

 4. Norėdami priimti susitikimo užklausą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Accept button“ („mygtukas Priimti“), tada paspauskite klavišą Enter. Jei naudojate JAWS, išgirsite: „Toolbar, Accept button“ („Įrankių juosta, mygtukas Priimti)“. Užklausą galite priimti 3 skirtingais būdais:

  • Norėdami redaguoti atsakymą prieš išsiųsdami, paspauskite E. Išgirsite „Message compatibility mode, editing“ („pranešimo suderinamumo režimas, redagavimas“). Įveskite atsakymą ir paspauskite Alt + S, kad išsiųstumėte.

  • Norėdami siųsti atsakymą neredagavę, paspauskite S.

  • Norėdami pasirinkti nesiųsti atsakymo, paspauskite D.

Patarimas: Norėdami atmesti susitikimo užklausą, išgirdę „Accept button“ („mygtukas Priimti“) spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite „Decline button“ („mygtukas Atmesti“), tada paspauskite klavišą „Enter“. Galimos tos pačios atsakymo parinktys.

Prisijungimas prie „Skype“ verslui susitikimo iš „Outlook“ kalendoriaus

Pastaba: Prisijunkite prie „„Skype“ verslui“ susitikimo, kaip nurodyta toliau, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje įdiegta „„Skype“ verslui“ ir kad esate prisijungę naudodami savo darbo arba mokymo įstaigos paskyrą.

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + 2, kad atidarytumėte kalendoriaus rodinį.

 2. Ekrano skaitytuvas praneš apie atidaromą rodinį, pvz., Darbo savaitės rodinį arba Mėnesio rodinį, ir apie tame rodinyje esančių elementų skaičių. Įvesties vieta yra tame elemente.

  Pastaba: Jūs negalėsite naudotis šios dienos kalendoriaus įvykių Mėnesio rodinyje, todėl, jei esate Mėnesio rodinyje, pirmiausia pakeiskite į kitą rodinį. Jei norite pakeisti, pvz., į Darbo savaitės rodinį, paspauskite Ctrl + Alt + 2.

 3. Norėdami peržiūrėti artėjančius šiandienos kalendoriaus įvykius, paspauskite klavišą „Tab“. Norėdami pereiti į praėjusius elementus, paspauskite „Shift“ + „Tab“.

 4. Išgirdę susitikimo, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą, paspauskite Ctrl + O. Atidaromas kalendoriaus elementas.

 5. Norėdami prisijungti prie susitikimo, paspauskite Alt + H, Y. Atidaromas „Skype“ verslui susitikimo langas. Norėdami prisijungti naudodami visas garso ir vaizdo įrašo funkcijas, paspauskite „Enter“.

  Patarimai: 

  • Norėdami įjungti arba išjungti mikrofoną, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + F4.

  • Norėdami padėti ragelį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Enter“.

Susitikimo planavimas

„Outlook“ kurdami susitikimą, galite patikrinti, ar žmonės, kuriuos norite pakviesti, yra pasiekiami jūsų pasirinktu laiku, kad žinotumėte, ar reiktų pasirinkti kitą kartą. Taip pat galite sukurti pasikartojantį susitikimą, pvz., norite greito projekto aptarimo kiekvieną darbo dieną tuo pačiu metu.

Kurti naują susitikimą

 1. Norėdami „Outlook“ sukurti kvietimą į susitikimą iš bet kurios vietos, paspauskite Ctrl + Shift + Q. Išgirsite „Untitled, meeting, to, Editing“ („Be pavadinimo, susitikimas, kam, redagavimas“), o įvesties vieta perkeliama į naujo kvietimo lauką Kam. Jei naudojate JAWS, išgirsite: „Untitled, dash, meeting, to edit“ („Be pavadinimo, brūkšnys, susitikimas, redaguoti“).

 2. Norėdami pakviesti žmones į susitikimą, įveskite jų el. pašto adresus. Jei norite pakviesti daugiau nei vieną asmenį, adresus atskirkite kabliataškiu.

 3. Norėdami patikrinti, ar pakviesti žmones bus pasiekiami, paspauskite Alt + H, tada paspauskite U, kad atsidarytų Planavimo pagalbinė priemonė. Išgirsite: „All attendees, list box“ („Visi dalyviai, sąrašo laukas“). Naudodami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus peržiūrėkite dalyvius ir išgirsti jų pasiekiamumo informaciją, pvz., „Free“ („Laisvas“). Po pasiekiamumo patikrinimo norėdami įvesties vietą grąžinti į kvietimą susitikti, paspauskite Alt + H, P, tada P.

  Pastabos: 

  • Jei po dalyvio el. pašto adreso išgirsite „No information“ („Nėra informacijos“), vadinasi, „Outlook“ negali gauti to asmens kalendoriaus informacijos. Taip gali nutikti, jeigu asmuo priklauso kitai organizacijai.

  • Planavimo pagalbinė priemonė veikia tik naudojant Diktoriaus ekrano skaitytuvą.

 4. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į lauką Tema ir įveskite susitikimo temą.

 5. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į lauką Vieta ir įveskite norimą vietą.

 6. Norėdami nurodyti susitikimo laiką, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Start date“ („Pradžios data“), įveskite susitikimo datą, pavyzdžiui, 2017 m. birželio 15 d., tada paspauskite klavišą Enter.

  Pastaba: „Outlook“ gali užtrukti, kol konvertuos įrašytą datą į savo formatą. Išgirdę „Start time“ („Pradžios laikas“), galite tęsti.

 7. Įveskite susitikimo pradžios laiką, tada paspauskite klavišą Enter. Norėdami praleisti pabaigos datos parinktį (kuri pagal numatytuosius nustatymus sutampa su susitikimo pradžios data), dukart paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „End time“ („Pabaigos laikas“).

 8. Įveskite susitikimo pabaigos laiką, tada paspauskite klavišą Enter.

 9. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Message, editing“ („Pranešimas, redagavimas“), ir rašykite kvietimą naudodamiesi klaviatūra. Jei naudojate JAWS, išgirsite: „Note, edit“ („Pastaba, redaguoti“).

 10. Norėdami į susitikimą įtraukti „„Skype“ verslui“ saitą, paspauskite Alt + H, O, tada M. Saitas bus įtrauktas po dabartine žymiklio padėtimi.

  Pastaba: Kad įtrauktumėte saitą, turi veikti „„Skype“ verslui“.

 11. Norėdami išsiųsti kvietimą susitikti, paspauskite klavišus Alt + S. Langas užsidaromas ir įvesties vieta grąžinama į lentelę.

Įsitikinkite, kad jūsų susitikimas yra pasikartojantis

 1. Atidarę kvietimą susitikti paspauskite Alt + H, E, kad atidarytumėte dialogo langą Paskyros pasikartojimas. Išgirsite: „Appointment recurrence, start“ („Paskyros pasikartojimas, pradžia“). Taip pat išgirsite susitikimo pradžios laiką.

 2. Norėdami perkelti įvesties vietą į sritį Kartojimas dialogo lange Paskyros pasikartojimas, tris kartus paspauskite klavišą Tab. Išgirsite pasirinkto šablono pavadinimą, pvz.: „Weekly“ („Kas savaitę“).

 3. Pasirinkite kartojimą naudodami nurodytus sparčiuosius klavišus:

  • Norėdami pasirinkti parinktį Kas dieną, paspauskite Alt + D. Jei norite, kad susitikimas kartotųsi kiekvieną savaitės dieną, paspauskite Alt + K.

  • Norėdami pasirinkti parinktį Kas savaitę, paspauskite Alt + W.

  • Norėdami pasirinkti parinktį Kas mėnesį, paspauskite Alt + M.

  • Norėdami pasirinkti parinktį Kas metus, paspauskite Alt + Y.

 4. Paspauskite Enter, kad uždarytumėte dialogo langą Paskyros pasikartojimas.

 5. Norėdami išsiųsti kvietimą susitikti, paspauskite klavišus Alt + S. Langas užsidaromas ir įvesties vieta grąžinama į lentelę.

Paskyros planavimas

Kurti naują paskyrą

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + 2, kad atidarytumėte kalendorių. Išgirsite dabartinio rodinio pavadinimą, pvz., „Work week view“ („darbo savaitės rodinį“), po kurio rodomas įvykių skaičius.

 2. Paspauskite Alt + H, tada paspauskite N, kad atidarytumėte tuščią paskyros langą. Jei naudojate JAWS, paspaudę N, turite paspausti 1. Įvesties vieta yra lauke Tema.

 3. Įveskite paskyros temą, tada paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į lauką Vieta.

 4. Įveskite paskyros vietą, tada paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į lauką Vieta.

 5. Norėdami keisti pradžios datą, paspauskite rodyklės žemyn ar aukštyn klavišą ir perkelkite datą pirmyn arba atgal per dieną. Norėdami keisti laiką, spauskite mygtuką Tab, kol išgirsite „Start time“ („Pradžios laikas“) ir paspauskite rodyklės žemyn arba aukštyn klavišą, kad pasuktumėte laiką į priekį arba atgal pusvalandžiu.

 6. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „End date“ („Pabaigos data“). Norėdami keisti pabaigos datą, paspauskite rodyklės žemyn ar aukštyn klavišą ir perkelkite datą pirmyn arba atgal per dieną. Norėdami keisti laiką, spauskite mygtuką Tab, kol išgirsite „End time“ („Pabaigos laikas“) ir paspauskite rodyklės žemyn arba aukštyn klavišą, kad pasuktumėte laiką į priekį arba atgal pusvalandžiu.

 7. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Message, editing“ („Pranešimas, redagavimas“), ir įveskite norimą paskyros informaciją. Jei naudojate JAWS, išgirsite: „Notes, edit“ („Pastabos, redaguoti“).

 8. Norėdami įrašyti paskyrą, paspauskite Alt + H, A, tada V. Paskyros langas uždaromas ir įvesties vieta grąžinama į kalendorių.

Praneškite žmonėms apie savo pasiekiamumą

Į paskyrą galite įtraukti būsenos indikatorių, kad žmonės žinotų apie jūsų pasiekiamumą. Jei kas nors bandys suplanuoti susitikimą su jumis, žinos, ar būsite pasiekiami ar užsiėmę.

 1. Atidarę paskyrą paspauskite Alt + H, B, kad atidarytumėte meniu Rodyti kaip.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite pasiekiamumo parinktis.

  • Laisvas

  • Dirba kitur

  • Neapsisprendęs

  • Užsiėmęs

  • Išvykęs

  Paspauskite Enter norėdami pasirinkti parinktį ir uždarykite meniu Rodyti kaip.

 3. Norėdami įrašyti pakeitimus, paspauskite Alt + H, A, tada V. Paskyros langas uždaromas ir įvesties vieta grąžinama į kalendorių.

Įvykio spausdinimas

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + 2, kad atidarytumėte kalendorių. Išgirsite dabartinio rodinio pavadinimą, pvz., „Work week view“ („darbo savaitės rodinį“), po kurio rodomas įvykių skaičius.

 2. Paspauskite Ctrl + taškas (.) norėdami naršyti įvykius dabartiniame rodinyje. Išgirsite kiekvieno įvykio pavadinimą, laiką ir organizatorių. Paspauskite Ctrl + kablelis (,) norėdami pereiti prie ankstesnio įvykio.

 3. Norėdami naršyti kalendorių, naudokite nurodytus sparčiuosius klavišus:

  • Norėdami pereiti į paskesnę arba ankstesnę dieną, paspauskite Ctrl + rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn klavišas.

  • Norėdami pereiti į paskesnę arba ankstesnę savaitę, paspauskite Alt + rodyklės žemyn arba aukštyn klavišas.

  • Norėdami pereiti į paskesnį arba ankstesnį mėnesį, paspauskite Alt + Page down arba Page up.

 4. Norėdami atidaryti tuo metu pasirinktą įvykį, paspauskite klavišą Enter.

 5. Paspauskite Alt + F, tada paspauskite P. Atidaromas meniu Spausdinti.

 6. Norėdami pasirinkti spausdintuvą, paspauskite I, kad rastumėte spausdintuvą naudodami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus, tada paspauskite klavišą Enter.

 7. Norėdami spausdinti įvykį, paspauskite Alt + P, tada paspauskite klavišą P.

 8. Jei spausdinate failą, pvz., įvykį konvertuojate į PDF formatą, įveskite failo vardą, tada paspauskite Enter, kad būtų sukurtas failas.

  Meniu Spausdinti uždaromas ir įvesties vieta grąžinama į lentelę.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint įtraukti paskyrą į „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Spartieji klavišai programoje „Outlook“

Spartieji klavišai kalendoriui naršyti programoje „Outlook“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Savo kalendoriui naudodami programą „Outlook for Android“ su „TalkBack“, įtaisytuoju „Android“ ekrano skaitytuvu, galėsite atlikti pagrindines svarbiausias užduotis – Galite kurti naujus kalendoriaus įvykius, skaityti, atsakyti į susitikimų užklausas, prisijungt prie internetinio susitikimo ir kt.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Android“ telefone. „Android“ planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

Kalendoriaus rodinio nustatymas

Galite rinktis iš trijų kalendoriaus peržiūros parinkčių: rodinys Dienotvarkė, Diena arba 3 dienos. Numatytoji parinktis yra Dienotvarkė.

 1. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Switch away from <current view>“ („Perjungti iš <dabartinis rodinys>“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Atidaromas rodinio parinkčių sąrašas. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite pageidaujamą parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Kalendoriaus įvykių atidarymas, skaitymas ir redagavimas

Norėdami neatsilikti nuo užimto tvarkaraščio, galite greitai perskaityti ir redaguoti įvykio išsamią informaciją.

Pastaba: Galite redaguoti tik savo sukurtus įvykius. Pavyzdžiui, negalite redaguoti susitikimo užklausų, kurias gavote iš kito asmens.

 1. Bet kuriame rodinyje braukite vienu pirštu per ekraną, kol išgirsite norimo atidaryti įvykio pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvykis atidaromas naujame lange, kuriame rodoma įvykio informaciją.

 2. Norėdami išgirsti įvykio pavadinimą, dieną, datą, laiką, vietą ir kitą informaciją, braukite kairėn ar dešinėn arba braukite vienu pirštu žemyn per įvykio išsamios informacijos langą.

 3. Norėdami redaguoti įvykį, įvykio išsamios informacijos lange braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Edit“ („Redaguoti“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Langas Įvykio redagavimas bus atidarytas su į ekranine klaviatūra.

  Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite norimą redaguoti informaciją, tada dukart bakstelėkite ekraną. Atlikite norimus pakeitimus. Baigę braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Save“ („Įrašyti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami uždaryti įvykį, įvykio išsamios informacijos lange braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Back button“ („mygtukas Atgal“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Susitikimų užklausų skaitymas ir atsakymo siuntimas

Tiesiai iš kalendoriaus programos, esančio „Outlook for Android“, galite lengvai priimti, preliminariai priimti arba atmesti kvietimą. Gavę naują susitikimo užklausą, išgirsite garsą.

 1. Atidarykite ir perskaitykite įvykį, kaip nurodyta Kalendoriaus įvykių atidarymas, skaitymas ir redagavimas.

 2. Norėdami atsakyti į kvietimą, įvykio išsamios informacijos lange braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „RSVP button“ („mygtukas RSVP“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas atsakymo parinkčių sąrašas.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite pageidaujamą parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami pakeisti atsakymą, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Edit RSVP button“ („mygtukas Redaguoti RSVP), tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite į naują parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Prisijungimas prie „Skype“ verslui susitikimo iš „Outlook“ kalendoriaus

Pastaba: Prisijunkite prie „Skype“ verslui susitikimo, kaip nurodyta toliau, įsitikinkite, kad jūsų telefone įdiegta „Skype“ verslui, skirta „Android“ programa, kad ji vykdoma ir esate prisijungę prie „Skype“ verslui, skirta „Android“ naudodami savo darbo arba mokymo įstaigos paskyrą. Norėdami prisijungti prie susitikimo be darbo arba mokymosi įstaigos paskyros, žr. Prisijungimas prie susitikimo kaip svečiui.

 1. Eikite į „Outlook“ kalendorių. Įvesties vieta yra dalyje Šiandien, šiandienos įvykiai pateikiami ekrano viduryje. Jei yra daug įvykių, juos galite naršyti, dviem pirštais braukdami aukštyn arba žemyn. Norėdami pereiti į įvykį, uždėkite pirštą ant ekrano ir vilkite jį, kol išgirsite norimą įvykį, tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas susitikimo išsamios informacijos rodinys.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Join, button.“ (Prisijungti, mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atidaroma „Skype“ verslui programa, „TalkBack“ praneša: „Skype for Business“ („Skype“ verslui) ir esate prisijungę prie susitikimo.

  Patarimas: Norėdami pereiti nuo vieno mygtuko prie kito susitikimo lange, braukite dešinėn arba kairėn. Norėdami paspausti mygtuką, dukart bakstelėkite ekraną.

Prisijungimas prie susitikimo kaip svečiui

Galite prisijungti prie „Skype“ verslui susitikimo kaip svečias. Tai reiškia, kad nereikia prisijungti prie „Skype“ verslui naudojant darbo arba mokymo įstaigos kredencialus, bet vis tiek reikia, kad telefone būtų įdiegta „Skype“ verslui programa.

 1. Eikite į „Outlook“ kalendorių. Įvesties vieta yra dalyje Šiandien, dabartinis arba kitas įvykis yra ekrano viduryje. Norėdami pereiti į įvykį, uždėkite pirštą ant ekrano ir vilkite jį, kol išgirsite norimą įvykį. Jei turite daug susitikimų, braukite dviem pirštais žemyn susitikimų sąrašu. Kai būsite ties susitikimu, prie kurio norite prisijungti, dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte susitikimo išsamios informacijos rodinį.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Join, button.“ (Prisijungti, mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atidaroma „Skype“ verslui programa. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Join Meeting, button“ (Prisijungti prie susitikimo, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Naudokite ekraninę klaviatūrą ir įveskite savo vardą, kurį norėsite matyti susitikime. Kai tai padarysite, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Continue, button“ (Tęsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. „TalkBack“ praneša „Skype for Business“ („Skype“ verslui) ir esate prisijungę prie susitikimo.

  Patarimas: Norėdami pereiti nuo vieno mygtuko prie kito „Skype“ verslui susitikimo lange, braukite kairėn arba dešinėn. Norėdami paspausti mygtuką, dukart bakstelėkite ekraną.

Naujos paskyros arba susitikimo planavimas

Leiskite savo ekrano skaitytuvui padėti jums suplanuoti paskyrą arba susitikimą.

 1. Braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite „Add new event button“ („mygtukas Įtraukti naują įvykį“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas langas Naujas įvykis, įvesties vieta perkeliama į lauką Pavadinimas, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 2. Įveskite įvykio pavadinimą.

 3. Norėdami nustatyti įvykio pradžios ir pabaigos datą ir laiką, braukite kairėn, kol išgirsite numatytąsias reikšmes. Norėdami pakeisti reikšmes, dukart bakstelėkite ekraną, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite pageidaujamą parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, braukite kairėn iki išgirsite „OK button“ („mygtukas Gerai“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Patarimas: Norėdami sukurti visos dienos įvykį, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „All-day event“ („Visos vienos įvykis“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami nustatyti susitikimo vietą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Location“ („Vieta“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įveskite norimą naudoti pavadinimą, vietą, tada dukart bakstelėkite ekraną ir pradėkite įvesti. Siūlomų vietų sąrašas atnaujinamas įvedant tekstą. Norėdami nustatyti vietą, braukite dešinėn, kol išgirsite pageidaujamą vietą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Jei naudojate kelis kalendorius, galite nurodyti, į kurį kalendorių norite įtraukti naują įvykį. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Calendar, <the current calendar account>“ („kalendorius, < dabartinio kalendoriaus paskyra>“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite dešinėn, kol išgirsite norimą naudoti kalendorių, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Norėdami nustatyti įvykio įspėjimo laiką, braukite dešinėn, kol girdėti „Alert, <current alert value>“ („Įspėjimas, < dabartinis įspėjimo reikšmė>“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite dešinėn, kol išgirsite reikiamą parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Norėdami įtraukti daugiau informacijos apie įvykį, pvz., susitikimo darbotvarkę, braukite dešinėn, kol išgirsite „Description“ („Aprašas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje. Įveskite išsamią informaciją ir baigę braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Done“ („Atlikta“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 8. Baigę įtraukti įvykio išsamią informaciją, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Save“ („Įrašyti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Kitų asmenų kvietimas norint surengti susitikimą

Pakvieskite kitus žmones prisijungti prie jūsų ir paskyrą paverskite į susitikimą.

 1. Kai redaguojate arba kuriate įvykį, lange Įvykio redagavimas arba Naujas įvykis braukite dešinėn, kol išgirsite „People“ („ Žmonės“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Atidaromas langas Žmonių įtraukimas, įvesties vieta perkeliama į redaguojamą teksto lauką, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 2. Pradėkite rašyti kontakto vardą. Įvedant tekstą, siūlomų kontaktų sąrašas atnaujinamas. Norėdami pasirinkti kontaktą, braukite dešinėn, kol išgirsite reikiamą vardą, tada dukart bakstelėkite ekraną. Kartokite šiuos veiksmus su visais kontaktais, kuriuos norite pakviesti.

 3. Baigę braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite „Done“ („Atlikta“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

„Skype“ susitikimo kūrimas

Savo susitikimą galite lengvai paversti į susitikimą internetu per „Skype“.

 1. Kai redaguojate arba kuriate įvykį, lange Įvykio redagavimas arba Naujas įvykis braukite dešinėn, kol išgirsite „Skype“, „Skype meeting“ („Skype“ susitikimas“) or „Off switch“ („mygtukas Išjungti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Norėdami įrašyti keitimus, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Save“ („Įrašyti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  „Outlook“ įtraukia susitikimo internetu išsamią informaciją ir saitą į lauką Aprašas.

 3. Norėdami prisijungti prie „Skype“ susitikimo, atidarykite įvykį ir braukite dešinėn, kol išgirsite aprašą ir „Skype“ susitikimo URL, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas įterpti paveikslėlį arba vaizdą programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite programą „Outlook“ kalendorius su Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galėsite atlikti pagrindines svarbiausias užduotis – Galite kurti naujus kalendoriaus įvykius, skaityti, atsakyti į susitikimų užklausas, prisijungti prie internetinio susitikimo ir kt.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Windows“ telefone. Asmeniniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

Kalendoriaus rodinio nustatymas

Galite rinktis iš penkių kalendoriaus peržiūros parinkčių: rodinys Dienotvarkė, Diena, Savaitė, Mėnuo arba Metai. Numatytoji parinktis yra Dienotvarkė.

 1. Braukite ekrane aukštyn arba žemyn vienu pirštu, kol išgirsite „Items“ („Elementai“), tada braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „View button collapsed“ („sutrauktas mygtukas Rodinys“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Atidaromas rodinio parinkčių sąrašas. Braukite dešinėn, kol išgirsite reikiamą parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Kalendoriaus įvykių atidarymas, skaitymas ir redagavimas

Norėdami neatsilikti nuo užimto tvarkaraščio, galite greitai perskaityti ir redaguoti įvykio išsamią informaciją.

Pastaba: Galite redaguoti tik savo sukurtus įvykius. Pavyzdžiui, negalite redaguoti susitikimo užklausų, kurias gavote iš kito asmens.

 1. Rodinyje Dienotvarkė braukite ekraną aukštyn arba žemyn vienu pirštu, kol išgirsite „Items“ („Elementai“), tada braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite pirmo įvykio pavadinimą. Norėdami pereiti į kitus būsimus įvykius, braukite dešinėn. Peržiūrint įvykius, Diktorius praneš įvykio pavadinimą, datą, laiką, vietą ir organizatorių.

 2. Norėdami peržiūrėti įvykį išsamiai, dukart bakstelėkite ekraną. Įvykio atidaromas naujame lange.

 3. Norėdami išgirsti įvykio informaciją, braukite dešinėn arba kairėn.

 4. Norėdami redaguoti įvykį, įvykio išsamios informacijos lange braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Edit button“ („mygtukas Redaguoti“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite kairėn, kol išgirsite įvykio išsamią informaciją, kurią norite redaguoti, tada dukart bakstelėkite ekraną ir atlikite norimus keitimus.

 5. Baigę atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei redaguojate susitikimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Send Update button“ („mygtukas Siųsti naujinimą“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Jei redaguojate paskyrą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Save and close button“ („mygtukas Įrašyti ir uždaryti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Įvykis pakeičiamas ir įvykio langas uždaromas, o įvesties vieta perkeliama į rodinį Dienotvarkė.

Susitikimų užklausų skaitymas ir atsakymo siuntimas

Tiesiai iš „Outlook“ kalendorius galite lengvai priimti, preliminariai priimti arba atmesti kvietimą.

 1. Atidarykite ir perskaitykite įvykį, kaip nurodyta Kalendoriaus įvykių atidarymas, skaitymas ir redagavimas.

 2. Norėdami atsakyti į kvietimą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami priimti, braukite dešinėn iki išgirsite „Accept button collapsed“ („sutrauktas mygtukas Priimti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami atmesti, braukite dešinėn iki išgirsite „Decline button collapsed“ („sutrauktas mygtukas Atmesti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Jei nežinote, ar galite dalyvauti, braukite dešinėn iki išgirsite „Tentative button collapsed“ („sutrauktas mygtukas Neapsisprendęs“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami siųsti atsakymą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Send the response now“ („Siųsti atsakymą dabar“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Atsakymas išsiunčiamas ir įvykio langas uždaromas, o įvesties vieta perkeliama į rodinį Dienotvarkė.

Prisijungimas prie „Skype“ verslui susitikimo iš „Outlook“ kalendoriaus

Pastaba: Prisijunkite prie „Skype“ verslui susitikimo, kaip nurodyta toliau, įsitikinkite, kad jūsų telefone įdiegta „Skype“ verslui programa, kad ji vykdoma ir esate prisijungę prie „Skype“ verslui naudodami savo darbo arba mokymo įstaigos paskyrą. Norėdami prisijungti prie susitikimo be darbo arba mokymosi įstaigos paskyros, žr. Prisijungimas prie susitikimo kaip svečiui.

 1. Eikite į norimą „Outlook“ kalendorius programą savo telefone.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite šiandienos datą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite susitikimo įvykį, kurį norite atidaryti, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Atsidarys išsamios informacijos langas ir išgirsite: „Details tab, item selected.“ (Išsamios informacijos skirtukas, elementas pasirinktas). Braukite dešinėn, kol išgirsite „Join online, link“ (Prisijungti internete, saitas), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Atidaroma „Skype“ verslui programa. Išgirsite „Skype for Business“, transition frame pane“ („Skype“ verslui, perėjimo rėmelio sritis), tada – skambučio garsą, ir esate prisijungę prie susitikimo.

  Patarimas: Norėdami susitikimo lange pereiti nuo vieno mygtuko prie kito, pvz., prie mygtukų Nutildyti, Atšaukti nutildymą ir Baigti skambutį, braukite dešinėn. Norėdami paspausti mygtuką, dukart bakstelėkite ekraną.

Prisijungimas prie susitikimo kaip svečiui

Galite prisijungti prie „Skype“ verslui susitikimo kaip svečias. Tai reiškia, kad nereikia prisijungti prie „Skype“ verslui naudojant darbo arba mokymo įstaigos kredencialus, bet vis tiek reikia, kad telefone būtų įdiegta „Skype“ verslui programa.

 1. Atidarykite „Outlook“ kalendorius programą savo telefone.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite šiandienos datą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite susitikimo įvykį, kurį norite atidaryti, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Atsidarys išsamios informacijos langas ir išgirsite: „Details tab, item selected.“ (Išsamios informacijos skirtukas, elementas pasirinktas). Braukite dešinėn, kol išgirsite „Join online meeting“ (Prisijungti prie internetinio susitikimo), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Atidaroma „Skype“ verslui programa. Išgirsite: „Skype for Business“ („Skype“ verslui, perkėlimo rėmelio sritis). Braukite dešinėn, kol išgirsite „Join as a guest, button“ (Prisijungti kaip svečiui, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Enter your name“ (Įveskite savo vardą), tada dukart bakstelėkite ekraną. Naudokite ekraninę klaviatūrą ir įveskite savo vardą, kurį norėsite matyti susitikime.

 7. Pabaigę eikite prie įvesties mygtuko apatiniame dešiniajame klaviatūros kampe ir dukart bakstelėkite, ekraną. Išgirsite „ Transition frame“ (Perėjimo rėmelis), tada – skambučio garsą, ir esate prisijungę prie susitikimo.

  Patarimas: Norėdami pereiti nuo vieno mygtuko prie kito susitikimo lange, braukite dešinėn arba kairėn. Norėdami paspausti mygtuką, dukart bakstelėkite ekraną.

Naujos paskyros arba susitikimo planavimas

Leiskite savo ekrano skaitytuvui padėti jums suplanuoti paskyrą arba susitikimą.

 1. Bet kuriame rodinyje braukite ekraną aukštyn arba žemyn vienu pirštu, kol išgirsite „Items“ („Elementai“), tada braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite „New button“ („Mygtukas Naujas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas naujo įvykio langas.

 2. Norėdami suteikti įvykiui pavadinimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Event name“ („Įvykio pavadinimas“), dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite įvykio pavadinimą naudodami ekraninę klaviatūrą.

  Patarimas: Klaviatūrą galite rasti naršydami ekrano elementus. Norėdami naršyti, uždėkite pirštą ant ekrano ir jį lėtai braukite ekranu. Diktorius praneša elementus, kai juos pasiekiate. Norėdami pasirinkti elementą, atitraukite pirštą ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami nustatyti susitikimo vietą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Location editable text“ („Vieta redaguojamas tekstas“), dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite vietą naudodami ekraninę klaviatūrą.

 4. Norėdami nustatyti įvykio pradžios ir pabaigos datą ir laiką, braukite kairėn, kol išgirsite numatytąją datą arba laiką. Norėdami pakeisti reikšmes, dukart bakstelėkite ekraną. Braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite norimą datą, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte reikšmę.

  Patarimas: Norėdami sukurti visos dienos įvykį, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Unchecked All-day event“ („Atžymėti žymės langelį Visos vienos įvykis“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami įtraukti daugiau informacijos apie įvykį, braukite dešinėn, kol išgirsite „Event description, editable text“ („Įvykio aprašas, redaguojamas tekstas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įveskite norimą papildomą informaciją, naudodami ekraninę klaviatūrą.

 6. Jei kuriate susitikimą it norite pakviesti žmones, braukite dešinėn, kol išgirsite „Invite someone, editable text“ („Kviesti ką nors, redaguojamas tekstas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Norėdami įtraukti kontaktą, įveskite kontaktą naudodami ekraninę klaviatūrą, tada braukite dešinėn, kol išgirsite „Enter“ („Įvesti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Norėdami nustatyti įvykio laiką, braukite dešinėn, kol išgirsite „More options, button collapsed“ („Daugiau parinkčių, mygtukas sutrauktas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Reminder button“ („mygtukas Priminimas“), tada dukart bakstelėkite ekraną ir braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite norimą parinktį. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

 8. Baigę įtraukti įvykio informaciją, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei kuriate paskyrą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Save and close button“ („mygtukas Įrašyti ir uždaryti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Jei kuriate susitikimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Send button“ („mygtukas Siųsti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 9. Naujo įvykio langas užsidaromas ir įvesties vieta grąžinama į kalendoriaus rodinį.

Pasikartojančio įvykio kūrimas

Jei planuojate, pvz., savaitinį susitikimą, savo susitikimą galite lengvai paversti pasikartojančiu susitikimu. Taip jums nereikės atskirai įtraukti susitikimo kiekvieną savaitę.

 1. Įvykio lange braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite „More options button, collapsed“ („Daugiau parinkčių, sutrauktas mygtukas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Off, repeat button“ (Išjungti, pasikartojimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas naujas skirtukas, kuriame galite pasirinkti pasikartojančio įvykio parinktis.

 2. Norėdami pasirinkti susitikimo dažnumą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Repeat pattern weekly“ („Kartojimas kiekvieną savaitę“). Jei norite kito dažnumo nei Kiekvieną savaitę, dukart bakstelėkite ekraną , tada braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite norimą susitikimo dažnumą. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami peržiūrėti kitas parinktis, braukite dešinėn arba kairėn. Diktorius praneš kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite.

Pasiekiamumo rodymas

Rodykite kitiems savo pasiekiamumą įvykio metu.

 1. Įvykio lange braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite „More options button, collapsed“ („Daugiau parinkčių, sutrauktas mygtukas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Show as button“ (mygtukas „Rodyti kaip“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas meniu Rodyti kaip.

 2. Norėdami pasirinkti pasiekiamumą, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite norimą rodyti pasiekiamumą. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

Kitų asmenų kvietimas norint surengti susitikimą

Pakvieskite kitus žmones prisijungti prie jūsų ir paskyrą paverskite į susitikimą.

 1. Kai redaguojate arba kuriate įvykį, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite „Invite someone, editable text“ („Kviesti ką nors, redaguojamas tekstas“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Norėdami įtraukti kontaktą, įveskite kontaktą naudodami ekraninę klaviatūrą, tada braukite dešinėn, kol išgirsite „Enter“ („Įvesti“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Jei norite įtraukti daugiau kontaktų, pakartokite tai su kitais pakviestaisiais.

 3. Norėdami išsiųsti kvietimus, braukite dešinėn, kol išgirsite „Send button“ („mygtukas Siųsti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Kalendoriaus spausdinimas

Spausdinkite pasirinktą dieną, savaitę ar mėnesį naudodami „„Outlook“ kalendorius“.

 1. Bet kuriame kalendoriaus rodinyje braukite ekraną aukštyn arba žemyn vienu pirštu, kol išgirsite „Items“ („Elementai“), tada braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite „More options button collapsed“ („Daugiau parinkčių, sutrauktas mygtukas“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Print button“ („Mygtukas Spausdinti“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas dialogo langas Spaudinio rodinys su įvesties vieta spaudinio rodinio parinktyje. Išgirsite: „<current view selection>, read-only combobox“ („<dabartinios rodinio pasirinkimas>, tik skaityti skirtas pasirinktinio įvedimo laukas“).

 3. Norėdami pasirinkti spaudinio rodinį, dukart bakstelėkite ekraną ir braukite dešinėn, kol išgirsite norimą rodinį, tada dukart bakstelėkite norėdami pasirinkti rodinį.

 4. Norėdami pasirinkti rodinio pradžios datą, braukite dešinėn, kol išgirsite „From“ („Nuo“) ir numatytąjį datą, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad būtų atidarytas išplečiamasis kalendorius. Braukite dešinėn arba kairėn norėdami naršyti datas, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte.

 5. Norėdami atidaryti spaudinio dialogo langą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Review“ („Peržiūra“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn, norėdami naršyti spausdinimo parinktis. Baigę braukite dešinėn, kol išgirsite „Print button“ („Mygtukas Spausdinti“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Kalendorius spausdinamas.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas rašybai ir gramatikai tikrinti programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „Outlook Web App“ kalendorių su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galėsite atlikti pagrindines svarbiausias užduotis. Galite kurti naujus kalendoriaus įvykius, skaityti, atsakyti į susitikimų užklausas, prisijungti prie internetinio susitikimo ir kt.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Jei reikia informacijos apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai internetinėje „Outlook“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate programą „Outlook Web App“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa „Outlook Web App“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje „Outlook Web App“.

Šioje temoje

Kalendoriaus rodinio nustatymas

Galite nustatyti, kad jūsų kalendoriuje būtų rodoma pasirinkta diena, darbo savaitė, visą savaitė arba mėnuo, atsižvelgiant į pageidaujamas veikimo būdą.

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + Shift + 2, kad atidarytumėte kalendorių. Diktorius praneša: „Loaded <number of events> events in one selected calendar“ („Įkelta <įvykių skaičius> įvykių pasirinktame kalendoriuje.“

 2. Pasirinkite kalendoriaus rodinį naudodami nurodytus sparčiuosius klavišus:

  • Paspauskite Shift + Alt + 1, kad būtų rodomas dienos rodinys.

  • Paspauskite Shift + Alt + 2, kad būtų rodomas darbo savaitės rodinys.

  • Paspauskite Shift + Alt + 3, kad būtų rodomas visos savaitės rodinys.

  • Paspauskite Shift + Alt + 4, kad būtų rodomas mėnesio rodinys.

Kalendoriaus įvykių atidarymas, skaitymas ir redagavimas

Norėdami neatsilikti nuo užimto tvarkaraščio, galite greitai perskaityti ir redaguoti įvykio išsamią informaciją.

Pastaba: Galite redaguoti tik savo sukurtus įvykius. Pavyzdžiui, negalite redaguoti susitikimo užklausų, kurias gavote iš kito asmens.

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + Shift + 2, kad atidarytumėte kalendorių. Išgirsite: „Loaded <number of events> events in one selected calendar“ („Įkelta <įvykių skaičius> įvykių pasirinktame kalendoriuje.“

 2. Atsižvelgdami į savo rodinį, atlikite vieną iš šių veiksmų norėdami naršyti kalendorių:

  • Norėdami pereiti į kitą dieną, savaitę ar mėnesį, paspauskite klavišą Ctrl + Shift + rodyklės dešinėn klavišas.

  • Norėdami pereiti į ankstesnę dieną, savaitę ar mėnesį, paspauskite klavišą Ctrl + Shift + rodyklės kairėn klavišas.

 3. Bet kuriame rodinyje paspauskite klavišą Tab arba Shift + Tab norėdami naršyti rodomo laikotarpio įvykius. Pereinant Diktorius praneš įvykius, pvz., „Event from <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>“ („Įvykis iš <data>, <valanda>, <įvykio pavadinimas>, <įvykio vieta>, <organizatorius>)“.

 4. Norėdami peržiūrėti įvykį išsamiau arba atidaryti įvykį ir jį redaguoti, paspauskite Enter. Atidaromas įvykio langas Išsami informacija. Išgirsite: „Add a title for the event“ („Įtraukti įvykio pavadinimą“).

 5. Norėdami naršyti įvykio išsamią informaciją ir parinktis, paspauskite klavišą Tab. Diktorius praneš išsamią informaciją ir kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite.

 6. Baigę atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei redaguojate susitikimą spauskite Shift + Tab, kol išgirsite „Send button“ („mygtukas Siųsti“), tada paspauskite tarpo klavišą.

  • Jei redaguojate paskyrą, spauskite Shift + Tab, kol išgirsite „Save button“ („mygtukas Įrašyti“), tada paspauskite tarpo klavišą.

   Jei įvykyje nieko nekeisite, norėdami uždaryti įvykio išsamios informacijos langą, paspauskite Esc.

 7. Įvykis pakeičiamas ir įvesties vieta perkeliama į kalendorių.

Susitikimų užklausų skaitymas ir atsakymo siuntimas

Tiesiai iš kalendoriaus programos, esančios „Outlook Web App“, galite lengvai priimti, preliminariai priimti arba atmesti kvietimą.

 1. Pereikite į susitikimą, kaip nurodyta Kalendoriaus įvykių atidarymas, skaitymas ir redagavimas, tada paspauskite Enter. Atidaromas susitikimo išsamios informacijos langas.

 2. Norėdami atsakyti į kvietimą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami priimti, spauskite Shift + Tab, kol išgirsite „Accept button collapsed“ („Sutrauktas mygtukas Priimti“), tada paspauskite tarpo klavišą. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Send the response now“ („Siųsti atsakymą dabar“), tada paspauskite tarpo klavišą.

  • Norėdami atmesti, paspauskite Shift + Tab ir paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite „Decline button collapsed“ („Sutrauktas mygtukas Atmesti“). Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Tada spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Send the response now“ („Siųsti atsakymą dabar“), tada paspauskite tarpo klavišą.

  • Jei nežinote, ar galite dalyvauti, paspauskite Shift + Tab ir rodyklės dešinėn klavišą. Išgirsite: „Tentative button collapsed“ („Neapsisprendęs, mygtukas sutrauktas“). Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Send the response now“ („Siųsti atsakymą dabar“), tada paspauskite tarpo klavišą.

  • Norėdami siųsti išsamesnį atsakymą, paspauskite Shift + Tab ir paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite „Reply button collapsed“ („Sutrauktas mygtukas Atsakyti“). Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Atidaromas atsakymo langas su įvesties vieta pranešimo teksto lauke. Įveskite pranešimą, kurį norite nusiųsti, tada spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Send button“ („Mygtukas Siųsti“), ir paspauskite tarpo klavišą.

 3. Atsakymas išsiunčiamas, o įvesties vieta grąžinama į Kalendorių.

Prisijungimas prie „Skype“ verslui susitikimo iš „Outlook“ kalendoriaus

 1. „Internetinė „Outlook““ paspauskite Ctrl + Shift + 2, kad atidarytumėte kalendorių.

 2. Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite įvykį, prie kurio norite prisijungti, ir paspauskite „Enter“, kad atidarytumėte įvykį.

 3. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Join, online meeting, link“ (Prisijungti, susitikimas internetu, saitas), tada paspauskite Enter.

 4. Atidaromas dialogo langas Prisijungimas prie susitikimo garso

  Norėdami prisijungti naudodami visas garso ir vaizdo įrašo funkcijas, paspauskite „Enter“. Dialogo langas Prisijungimas prie susitikimo garso užsidaro ir jau esate prisijungę prie susitikimo.

  Patarimas: Norėdami įjungti arba išjungti mikrofoną susitikimo metu, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + F4. Norėdami padėti ragelį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Enter“.

Naujos paskyros arba susitikimo planavimas

Leiskite savo ekrano skaitytuvui padėti jums suplanuoti paskyrą arba susitikimą.

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + Shift + 2, kad atidarytumėte kalendorių. Išgirsite „Loaded <number of events> events in one selected calendar“ („Įkelta <įvykių skaičius> įvykių pasirinktame kalendoriuje.“

 2. Norėdami kurti naują įvykį, paspauskite Ctrl + N. Atidaromas naujo įvykio išsamios informacijos langas su įvesties vieta įvykio pavadinimo teksto lauke. Išgirsite: „Add a title for the event“ („Įtraukti įvykio pavadinimą“).

 3. Norėdami naršyti įvykio parinktis, paspauskite klavišą Tab arba Shift + Tab.

  • Norėdami suteikti įvykiui pavadinimą, įveskite pavadinimą įvykio pavadinimo teksto lauke.

  • Jei kuriate susitikimą, paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „Add people, editing“ („Įtraukti žmonių, redaguojama“). Norėdami įtraukti kontaktą, įveskite kontaktą, tada paspauskite Enter.

  • Norėdami nustatyti susitikimo vietą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Editing“ („Redaguojama“), tada įveskite norimą vietą.

  • Norėdami nustatyti įvykio pradžios ir pabaigos datą ir laiką, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite numatytąsias reikšmes. Jei norite pakeisti datą, pradžios arba pabaigos datos lauke paspauskite tarpo klavišą, kad būtų atidarytas išplečiamasis kalendorius, tada rodyklių klavišais naršykite išplečiamąjį kalendorių ir paspauskite Enter, kad pažymėtumėte. Norėdami pakeisti valandas, įveskite naujas reikšmes.

  • Norėdami įtraukti daugiau informacijos apie įvykį, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Event body, editing“ („Įvykio tekstas, redaguojamas“), tada įveskite norimą informaciją.

 4. Baigę spauskite Shift + Tab, kol išgirsite „Send button“ („Mygtukas Siųsti“) (jei tai susitikimas) arba „Save button“ (Mygtukas Įrašyti“) (jei tai paskyra), tada paspauskite tarpo klavišą.

 5. Naujo įvykio langas užsidaromas ir įvesties vieta grąžinama į Kalendorių.

Kitų asmenų kvietimas į susitikimą

Pakvieskite kitus žmones prisijungti prie jūsų ir paskyrą paverskite į susitikimą.

 1. Paskyros išsamios informacijos lange spauskite klavišą Tab arba Shift + Tab, kol išgirsite: „Add people, editing“ („Įtraukti žmonių, redaguojama“).

 2. Norėdami įtraukti kontaktą, įveskite arba įklijuokite dalyvio el. pašto adresą ir paspauskite Enter. Pakartokite su kitais dalyviais.

Pakviestųjų pasiekiamumo tikrinimas

Įvedus vardus kvietime susitikti, „Outlook“ gali padėti pasirinkti laiką, kada visi pakviestieji yra pasiekiami.

 1. Susitikimo išsamios informacijos lange spauskite klavišą Tab arba Shift + Tab, kol išgirsite susitikimo laiko rekomendaciją. Diktorius praneša: „Suggested meeting time on <event date>, from <hours>“ („Rekomenduojamas susitikimo laikas <įvykio data>, nuo <valandos>“).

 2. Norėdami naršyti daugiau rekomenduojamų laikų, paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišus tol, kol išgirsite norimą laiko atkarpą. „Diktorius“ perskaitys kiekvieną laiką, prie kurio pereisite. Norėdami pasirinkti laiką, paspauskite tarpo klavišą.

 3. Jei negalite rasti tinkamo laiko konkrečią dieną, galite patikrinti pakviestojo pasiekiamumą kitą dieną. Norėdami naršyti kitas dienas, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Open month picker, button collapsed“ („Atidaryti mėnesio parinkiklį, sutrauktas mygtukas“), tada paspauskite tarpo klavišą. Paspauskite Shift + Tab, kol išgirsite pasirinktą dieną, tada rodyklių klavišais naršykite dienas. Paspauskite Enter, norėdami pasirinkti dieną.

„Skype“ susitikimo kūrimas

Savo susitikimą galite lengvai paversti į susitikimą internetu per „Skype“.

 1. Susitikimo išsamios informacijos lange spauskite klavišą Tab arba Shift + Tab, kol išgirsite „Send button“ („mygtukas Siųsti“).

 2. Spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite: „Add Skype meeting button“ („Mygtukas Įtraukti „Skype“ susitikimą“). Norėdami sukurti „Skype“ susitikimą, paspauskite tarpo klavišą.

 3. „Outlook“ įtraukia susitikimo internetu išsamią informaciją ir saitą kvietimo tekste.

Kalendoriaus parinkčių nustatymas

Kalendoriaus parametruose galite keisti savo kalendoriaus išvaizdą arba pasirinkti gauti pranešimus. Taip pat galite modifikuoti savo „išvykęs“ laiškus ir kaip norite juos nusiųsti.

 1. „Outlook“ norėdami atidaryti sritį Parametrai spauskite klavišą Tab iki išgirsite „Use the Down arrow to use the Setting pane“ („Naudokite rodyklę žemyn, kad būtų galima naudoti parametrų sritį“), tada paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

 2. Norėdami pereiti tarp galimų parametrų srityje, spauskite klavišą Tab arba Shift + Tab. Jums pereinant, Diktorius praneša parametrus.

 3. Norėdami pasirinkti parametrą arba atidaryti kitas parinktis iš parametrų srities, paspauskite Enter. Norėdami pereiti nuo vieno parametro prie kito, spauskite klavišą Tab arba Shift + Tab.

 4. Kai baigsite, kad išeitumėte iš srities Parametrai, paspauskite Esc.

Kalendoriaus spausdinimas

Spausdinkite pasirinktą dieną, savaitę ar kalendoriaus mėnesį naudodami „Outlook“.

 1. „Outlook“ paspauskite Ctrl + Shift + 2, kad atidarytumėte kalendorių.

 2. Pasirinkite norimą spausdinti kalendoriaus rodinį.

 3. Kalendoriaus pagrindiniame lange spauskite klavišą Tab arba Shift + Tab, kol išgirsite: „New button collapsed“ („Naujas, mygtukas sutrauktas“). Tada spauskite rodyklės dešinėn klavišą iki išgirsite „Print button“ „Mygtukas Spausdinti“ ir paspauskite tarpo klavišą. Atidaromas išankstinio spaudinio rodinys, ir išgirsite: „Print“ („Spausdinti“).

 4. Paspauskite tarpo klavišą, kad atidarytumėte dialogo langą. Atidaromas dialogo langas su įvesties vietą spausdintuvo pasirinktinio įvedimo lauke.

 5. Norėdami pasirinkti spausdintuvą, paspauskite tarpo klavišą, tada spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimo naudoti spausdintuvo pavadinimą. Norėdami pasirinkti, paspauskite tarpo klavišą.

 6. Norėdami naršyti kitas spausdinimo parinktis, paspauskite klavišą Tab arba Shift + Tab. Baigę spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Print button“ („Mygtukas Spausdinti“), tada paspauskite tarpo klavišą. Kalendorius spausdinamas.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas rašybai ir gramatikai tikrinti programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Internetinės „Outlook“ spartieji klavišai

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×