Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Savo paštui naudodami programą „Outlook“ su Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galėsite atlikti pagrindines svarbiausias užduotis – kurti ir siųsti naujus el. laiškus, perskaityti ir atsakyti į gautus el. laiškus, ieškoti, filtruoti ir spausdinti el. laiškus, dirbti su priedais, ir daug daugiau.

Pastabos : 

Šioje temoje

El. laiško perskaitymas, atsakymas į el. laišką ar jo persiuntimas

Norėdami perskaityti el. laiškus ar į juos atsakyti, naudokite ekrano skaitytuvą ir sparčiuosius klavišus. Gavę naują el. laišką, išgirsite garsinį signalą.

El. laiško atidarymas ir skaitymas

 1. Aplanke Gauta spauskite klavišą Tab arba Shift + Tab, kol išgirsite pirmąjį el. laišką iš laiškų sąrašo. Jūsų ekrano skaitytuvas paskelbia siuntėją, temą, gavimo datą ir laiką ir nurodo, ar el. laiškas yra neperskaitytas.

  • Norėdami naršyti laiškų sąraše, spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą.

  • Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite Enter.

  • Norėdami perskaityti el. laišką iš viršaus į apačią, paspauskite Caps Lock + M.

  • Norėdami nustoti skaityti, paspauskite Ctrl.

  • Norėdami pereiti į kitą el. laišką, paspauskite Alt + 5.

  • Norėdami pereiti į ankstesnį el. laišką, paspauskite Alt + 4.

 2. Baigę skaityti el. laišką, paspauskite Esc, kad grįžtumėte į aplanką Gauta.

Atsakymas į el. laišką

 1. Atidarę el. laišką arba paspaudę el. laišką aplanke Gauta, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami atsakyti tik pirminiam siuntėjui, paspauskite Ctrl + R. Išgirsite: „Re, <the message subject>“ (Atsakymas, <pranešimo tema>).

  • Jei yra keli pranešimo gavėjai, ir norite atsakyti visiems, paspauskite Ctrl + Shift + R.

 2. Atsidarys naujas el. laiškas ta pačia tema ir bus nustatyta atsakyti tik siuntėjui arba visiems, kurie buvo įtraukti į pradinį el. laišką. Įvesties vieta perkeliama į pranešimo tekstą. Įveskite savo pranešimą.

 3. Baigę rašyti pranešimą, paspauskite Alt + S, kad el. laiškas būtų išsiųstas.

El. laiško persiuntimas

 1. Atidarę el. laišką arba paspaudę el. laišką aplanke Gauta, paspauskite Ctrl + F. Išgirsite: „Fw, <the message subject>“ (Persiųsti, <pranešimo tema>).

 2. Įvesties vieta perkeliama į lauką Kam. Įveskite gavėjų vardus.

 3. Norėdami rašyti pranešimą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Fw, <the message subject>, message editing“ (Persiųsti, <pranešimo tema>, pranešimo redagavimas), tada įveskite savo pranešimą.

 4. Baigę rašyti pranešimą, paspauskite Alt + S, kad el. laiškas būtų išsiųstas.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

 1. Aplanke Gauta paspauskite Ctrl + N. Išgirsite: „Untitled, message, <message format>, window, To, editing“ (Be pavadinimo, pranešimas <pranešimo formatas>, langas, Kam, redagavimas).

 2. Įvesties vieta perkeliama į lauką Kam. Įveskite gavėjų vardus.

 3. Norėdami siųsti kopiją, paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „Cc, editing“ (Kopija, redagavimas). Įveskite kontaktų, kurie turi gauti kopiją, vardus.

 4. Norėdami siųsti nematomą kopiją, paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „Bcc, editing“ (Nematoma kopija, redagavimas). Įveskite kontaktų, kurie turi gauti kopiją, vardus.

  Jei negirdite „Bcc, editing“ (Nematoma kopija, redagavimas), laukas Nematoma kopija yra paslėptas. Norėdami padaryti jį matomą, paspauskite Alt + P, B.

 5. Norėdami pridėti el. laiško temą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Subject, editing“ (Tema, redagavimas), tada įveskite savo pranešimą.

 6. Norėdami pridėti pranešimą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „<Subject of the email>, message, editing“ (<El. laiško tema>, pranešimas, redagavimas), tada įveskite savo pranešimą.

 7. Baigę rašyti pranešimą, paspauskite Alt + S, kad el. laiškas būtų išsiųstas.

Ieškos naudojimas ir filtravimas ieškant el. laiško

Negaiškite laiko rausdamiesi po sąrašus ar archyvus ir ieškodami svarbaus el. laiško. Norėdami greitai rasti tai, ko ieškote, naudokite iešką ir filtravimą.

El. laiško ieška

 1. Aplanke Gauta paspauskite Ctrl + E. Įvesties vieta perkeliama į teksto lauką Ieška. Išgirsite: „Search query, editing, search current mailbox“ (Ieškos užklausa, redagavimas, ieškoti dabartinėje pašto dėžutėje).

 2. Norėdami pakeisti aplanką, kuriame ieškosite, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Current mailbox“ (Dabartinė pašto dėžutė), tada paspauskite tarpo klavišą. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimą parinktį, tada paspauskite Enter.

 3. Įveskite savo ieškos žodžius.

 4. Norėdami pereiti per pasiūlymus, spauskite rodyklės žemyn klavišą. Norėdami pasirinkti pasiūlymą, paspauskite klavišą Enter. Ieškos rezultatai rodomi pranešimų sąraše.

 5. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite pirmąjį pranešimą. Norėdami pereiti per sąrašą, spauskite rodyklės žemyn klavišą. Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite Enter.

 6. Norėdami išvalyti ieškos rezultatų sąrašą, paspauskite Esc.

  Norėdami iš atidaryto el. laiško grįžti į aplanką Gauta ir išvalyti ieškos rezultatų sąrašą, du kartus paspauskite Esc.

Filtravimas ieškant el. laiško

 1. Aplanke Gauta paspauskite Alt + H, L. Įvesties vieta perkeliama į pirmąją poziciją filtro parinkčių sąraše.

 2. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimą parinktį, tada paspauskite Enter. Išgirsite: „Table view has finished loading“ (Lentelės rodinys įkeltas).

 3. Norėdami pereiti į filtrą atitinkančių el. laiškų sąrašą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite pirmąjį pranešimą. Norėdami pereiti per sąrašą, spauskite rodyklės žemyn klavišą. Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite Enter.

 4. Norėdami išvalyti rezultatų sąrašą ir filtrą, paspauskite Esc.

  Norėdami iš atidaryto el. laiško grįžti į aplanką Gauta ir išvalyti ieškos rezultatų sąrašą, du kartus paspauskite Esc.

Priedų atidarymas ar pridėjimas

Programoje „Outlook“ galite atidaryti ir prie el. laiškų pridėti priedus.

Priedų atidarymas

Gavus el. laišką, ekrano skaitytuvas praneša, ar el. laiškas turi priedų ir kiek failų pridėta.

 1. Atidarykite el. laišką su priedu. Įvesties vieta perkeliama į pranešimo tekstą.

 2. Spauskite Shift + Tab, kol išgirsite priedo informaciją, įskaitant failo vardą ir tipą.

 3. Norėdami atidaryti priedą, paspauskite Enter. Failas atidaromas suderinama programa.

Priedų pridėjimas

Įvairius failus, pvz., gyvenimo aprašymus, informacinius biuletenius ar paveikslėlius, galite siųsti kaip kopijas arba „OneDrive“ failus.

 1. El. laiške paspaudus Alt + N, A, F, atsidarys kontekstinis meniu.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti pastaruoju metu naudotą failą, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite reikiamą failą, tada paspauskite Enter.

  • Norėdami pridėti failą iš žiniatinklio vietos, paspauskite W. Išgirsite pirmąją žiniatinklio vietą, pvz., „OneDrive“. Norėdami pasirinkti, paspauskite Enter. Atsidarys dialogo langas Failo įterpimas. Spauskite klavišą Tab ir rodyklių klavišus, kol išgirsite reikiamą failą, tada paspauskite Alt + S.

  • Norėdami pridėti failą iš vietinės saugyklos, pvz., savo kietojo disko, paspauskite B. Atsidarys dialogo langas Failo įterpimas. Spauskite klavišą Tab ir rodyklių klavišus, kol išgirsite reikiamą failą, tada paspauskite Alt + S.

El. laiško spausdinimas

Savo el. laiškus galite išspausdinti ant popieriaus arba į failą.

 1. Atidarę el. laišką arba paspaudę el. laišką aplanke Gauta, paspauskite Ctrl + P. Atsidarys dialogo langas Spausdinimas.

 2. Jei norite spausdinti naudodami numatytuosius parametrus, paspauskite Alt + F, P, P.

Vaizdo arba garso pranešimų įjungimas arba išjungimas

Apie naują el. laišką gali pranešti garso arba vaizdo efektai. Jei norite dirbti netrukdomi, pranešimus galite išjungti.

 1. Aplanke Gauta paspauskite Alt + F, T. Atsidarius langui „Outlook“ parinktys, įvesties vieta perkeliama į skirtuką Bendra.

 2. Paspaudus M, atsidarys skirtukas Paštas.

 3. Paspauskite klavišą Tab, tada paspauskite P. Galite girdėti: „Checked“ (Pažymėta) arba „Unchecked“ (Nepažymėta), po to – „Play a sound, checkbox“ (Groti garsą, žymės langelis). Norėdami pažymėti arba atžymėti šią parinktį, paspauskite tarpo klavišą.

 4. Norėdami patikrinti kitas pranešimų parinktis, paspauskite klavišą Tab. Norėdami pažymėti arba atžymėti parinktį, paspauskite tarpo klavišą. Jei girdite „Browse, button“ (Naršyti, mygtukas), daugiau pasirinktinų pranešimų parinkčių nebėra.

 5. Norėdami patvirtinti savo pasirinkimus ir išeiti iš lango „Outlook“ parinktys, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „OK button“ (Mygtukas Gerai), tada paspauskite Enter.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

Spartieji klavišai programoje „Outlook“

Spartieji klavišai paštui naršyti programoje „Outlook“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Savo paštui naudodami programą „Outlook for Android“ su „TalkBack“, įtaisytuoju „Android“ ekrano skaitytuvu, galėsite atlikti pagrindines svarbiausias užduotis – kurti ir siųsti naujus el. laiškus, perskaityti ir atsakyti į gautus el. laiškus, ieškoti ir filtruoti el. laiškus, dirbti su reikšmingiausiais laiškais ir priedais ir ne tik.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Android“ telefone. „Android“ planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

El. laiško perskaitymas, atsakymas į el. laišką ar jo persiuntimas

El. laiško skaitymas

Pagal numatytuosius nustatymus naujausi el. laiškai rodomi pirmiau.

 1. Pranešimų sąraše braukite kairėn arba dešinėn arba stumtelėkite pirštu žemyn, kad išgirstumėte, kaip „TalkBack“ skaito el. laiškus. Išgirsite informaciją apie kiekvieną el. laišką, įskaitant:

  • Siuntėjo vardą

  • Datą arba laiką, kada gautas pranešimas

  • Temą

  • Kelias pirmąsias el. laiško turinio eilutes

 2. Norėdami atidaryti el. laišką, dukart bakstelėkite ekraną. „TalkBack“ automatiškai pradeda skaityti pranešimą nuo pradžių.

  Jei norite išgirsti, kaip „TalkBack“ skaito el. laišką iš viršaus į apačią, taip pat galite braukti žemyn ir į dešinę. Atidaromas Bendrasis kontekstinis meniu. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Read from top“ (Skaityti nuo viršaus), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Norėdami greitai peržvelgti pranešimą, stumtelėkite pirštu žemyn nuo ekrano viršaus į apačią.

  Norėdami slinkti per pranešimą žemyn, perbraukite dviem pirštais aukštyn. Norėdami slinkti aukštyn, perbraukite dviem pirštais žemyn.

 3. Kai pranešimas bus perskaitytas, norėdami grįžti į aplanką Gauta, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Navigate up button“ (Naršyti į viršų, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Atsakymas į el. laišką

 1. Atidarę el. laišką, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami atsakyti tik pirminiam siuntėjui, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Reply button“ (Atsakyti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Jei pranešimas turi kelis gavėjus ir norite atsakyti visiems, braukite dešinėn, kol išgirsite „Reply all button“ (Atsakyti visiems, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Atsidarys naujas el. laiškas ta pačia tema ir bus nustatyta atsakyti tik siuntėjui arba visiems, kurie buvo įtraukti į pradinį el. laišką. Įvesties vieta perkeliama į pranešimo tekstą, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje. Įveskite savo pranešimą.

 3. Baigę rašyti pranešimą, braukite kairėn, kol išgirsite „Send“ (Siųsti), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Sent, Outlook, keyboard hidden“ (Siųsti, „Outlook“, klaviatūra paslėpta).

El. laiško persiuntimas

El. laišką galite lengvai persiųsti naudodami „TalkBack“.

 1. Atidarę el. laišką, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Forward button“ (Persiųsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas naujas el. laiškas ta pačia tema. Įvesties vieta perkeliama į lauką Kam, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 2. Įveskite visų gavėjų vardus.

 3. Jei norite įvesti pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Message body“ (Pranešimo tekstas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įveskite savo pranešimą.

 4. Baigę rašyti pranešimą, braukite kairėn, kol išgirsite „Send“ (Siųsti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Darbas su reikšmingiausiais laiškais

Sutelkite dėmesį į jums svarbiausius laiškus. Pagal numatytuosius nustatymus „Outlook“ sukuria aplankus Reikšmingiausi ir Kiti. Aplanke Reikšmingiausi pateikiami jūsų svarbiausi el. laiškai, o kiti laiškai lieka lengvai pasiekiami, bet nuošalyje – aplanke Kiti.

Pagal numatytuosius nustatymus „Outlook“ atidaro aplanką Reikšmingiausi. Jei norite perjungti į aplanką Kiti:

 1. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Toggle to Other mails, switch“ (Pakeisti į Kitus laiškus, jungiklis), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Norėdami grįžti atgal į aplanką Reikšmingiausi, braukite į kairę arba dešinę, kol išgirsite „Toggle to Focused mails, button“ (Pakeisti į Reikšmingiausius laiškus, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Jei norite perkelti el. laišką iš aplanko Kiti į aplanką Reikšmingiausi:

 1. Pereikite prie laiško, kurį norite perkelti, tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Selected, <the message details>“ (Pasirinkta, <pranešimo informacija>).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „More options button“ (Daugiau parinkčių, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Move to focused inbox, button“ (Perkelti į aplanką Reikšmingiausi, mygtukas) ir dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Išgirsite įspėjimą. Braukite dešinėn, kol išgirsite reikiamą parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Jei norite išjungti aplanką Reikšmingiausi ir dirbti su vienu pranešimų sąrašu:

 1. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Settings“ (Parametrai), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Focused inbox, On“ (Aplankas Reikšmingiausi, įjungta) ir dukart bakstelėkite ekraną. „Outlook“ pradės rodyti vieną aplanką Gauta.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

 1. Pranešimų sąraše braukite dešinėn, kol išgirsite „Compose button“ (Kurti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas langas Naujas pranešimas, įvesties vieta perkeliama į lauką Kam, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 2. Įveskite vardus arba gavėjų el. pašto adresus. Atitinkančių kontaktų sąrašas atnaujinimas, kai rašote.

  Pastaba : Atsižvelgiant į tai, kokį naudojate įrenginį, gali tekti braukti dešinėn, kol išgirsite „Search directory“ (Ieškoti kataloge), tada dukart bakstelėti ekraną ir ieškoti kontakto.

 3. Norėdami pasirinkti kontaktą, braukite dešinėn, kol išgirsite reikiamą vardą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami siųsti laiško kopiją kitiems gavėjams, braukite dešinėn, kol išgirsite „Cc field“ (Kopija, laukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įtraukite gavėjus, kaip nurodyta anksčiau.

 5. Norėdami siųsti nematomą laiško kopiją kitiems gavėjams, braukite dešinėn, kol išgirsite „Bcc field“ (Nematoma kopija, laukas), tada dukart bakstelėkite ekraną ir įtraukite gavėjus.

 6. Norėdami įtraukti el. laiško temą, braukite dešinėn. Išgirsite: „Subject, edit box“ (Tema, redaguoti lauką). Dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite temą.

 7. Norėdami įvesti pranešimą, braukite dešinėn. Išgirsite: „Message body“ (Pranešimo tekstas). Dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite pranešimą.

 8. Baigę rašyti pranešimą, braukite kairėn, kol išgirsite „Send“ (Siųsti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Ieškos naudojimas ir filtravimas ieškant el. laiško

Negaiškite laiko rausdamiesi po sąrašus ar archyvus ir ieškodami svarbaus el. laiško. Norėdami greitai rasti tai, ko ieškote, naudokite iešką ir filtravimą.

El. laiško ieška

 1. Pranešimų sąraše braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Search“ (Ieškoti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Įvesties vieta perkeliama į lauką Ieškoti pašte, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje. Pradėkite rašyti savo ieškos žodžius. Ieškos rezultatų sąrašas naujinamas, kai rašote.

 3. Norėdami naršyti ieškos rezultatus, braukite dešinėn. Keičiant įvesties vietą sąraše, „TalkBack“ perskaito informaciją ir pranešimą.

 4. Išgirdę el. laišką, kurį norite atidaryti, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami išeiti iš rodinio Ieška, braukite kairėn, kol išgirsite „Collapsed button“ (Sutrauktas mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Filtravimas ieškant el. laiško

 1. Pranešimų sąraše braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Filters button“ (Filtrai, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite reikiamą filtravimo parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami naršyti el. laiškus, kurie atitinka filtrą, braukite dešinėn. Keičiant įvesties vietą, „TalkBack“ perskaito pranešimų informaciją.

 4. Išgirdę el. laišką, kurį norite atidaryti, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami pašalinti filtravimo parinktį ir peržiūrėti visus pranešimų sąraše esančius el. laiškus, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Clear messages filter button“ (Valyti pranešimų filtrą, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Priedų atidarymas ar pridėjimas

Programoje „Outlook for Android“ galite atidaryti ir prie el. laiškų pridėti priedus.

Priedo atidarymas

„TalkBack“ praneša, jei gautas el. laiškas turi priedų.

 1. Atidarykite el. laišką, turintį vieną arba daugiau priedų.

 2. Braukite kairėn, kol išgirsite failo tipą, pavadinimą ir dydį, tada dukart bakstelėkite ekraną. Jei išgirsite „Open with following applications“ (Atidaryti naudojant šias programas), braukite dešinėn, kol išgirsite pageidaujamą parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad ją pasirinktumėte.

 3. Norėdami atidaryti priedą pasirinkta programa, dukart bakstelėkite ekraną.

Priedo pridėjimas

Kaip priedus galite siųsti įvairius failus, pvz., gyvenimo aprašymus, nuotraukas ar kvietimus į susitikimus.

Failo pridėjimas

 1. Kurdami pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Attach files“ (Pridėti failus), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Choose from files“ (Pasirinkti iš failų).

 2. Norėdami įtraukti failą iš „Outlook“, dukart bakstelėkite ekraną. Norėdami pridėti failą iš įrenginio, braukite dešinėn, kol išgirsite „Choose from device files“ (Pasirinkti iš įrenginio failų), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Raskite norimą failą ir dukart bakstelėkite ekraną, kad jį pasirinktumėte ir pridėtumėte.

Nuotraukos pridėjimas

 1. Kurdami pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Attach files“ (Pridėti failus), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Norėdami padaryti nuotrauką įrenginio fotoaparatu, kurią paskui pridėsite prie laiško:

 1. Perbraukite dešinėn. Išgirsite: „Take a photo, button“ (Fotografuoti, mygtukas).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Įjungiamas fotoaparatas.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Shutter button“ (Užrakto mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Nuotrauka užfiksuojama.

 4. Išgirdę „Shutter button is now enabled, done“ (Užrakto mygtukas dabar įjungtas, atlikta), dukart bakstelėkite ekraną, kad pridėtumėte nuotrauką.

  Jei negirdite „Shutter button is now enabled, done“ (Užrakto mygtukas dabar įjungtas, atlikta), braukite į kairę arba dešinę, kol išgirsite „OK, button“ (Gerai, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną, kad pridėtumėte nuotrauką.

Norėdami pridėti atvaizdą iš aplanko Nuotraukos:

 1. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Choose from photos“ (Pasirinkti iš nuotraukų), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Raskite norimą atvaizdą ir dukart bakstelėkite ekraną.

  Atsižvelgiant į tai, kokį naudojate įrenginį, gali tekti pereiti į vietą, kur nuotrauka buvo pirmiausia įrašyta.

Kvietimo į susitikimą pridėjimas

 1. Kurdami pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Attach meeting“ (Pridėti susitikimą), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Išgirsite: „Send availability“ (Siųsti pasiekiamumo duomenis). Norėdami siųsti pirmą laisvą laiko intervalą, skirtą susitikimui, dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami sukurti naują kvietimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Create an invitation“ (Kurti kvietimą), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas Outlook Kalendorius. Instrukcijų, kaip kurti kvietimus susitikti, rasite Naujo apsilankymo arba susitikimo planavimas.

 4. Baigę planuoti susitikimą, rodinio Kalendorius įvykio lange braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Done“ (Atlikta), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas įterpti paveikslėlį arba vaizdą programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami programą „„Outlook“ paštas“ su Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galėsite atlikti pagrindines svarbiausias užduotis – kurti ir siųsti naujus el. laiškus, perskaityti, tvarkyti ir atsakyti į gautus el. laiškus, ieškoti ir filtruoti el. laiškus, dirbti su priedais, ir daug daugiau.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Windows“ telefone. Asmeniniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

El. laiško perskaitymas, atsakymas į el. laišką ar jo persiuntimas

El. laiško skaitymas

Pagal numatytuosius nustatymus naujausi el. laiškai rodomi pirmiau.

 1. Pranešimų sąraše braukite kairėn arba dešinėn arba stumtelėkite pirštu žemyn, kad išgirstumėte, kaip Diktorius skaito el. laiškus. Išgirsite informaciją apie kiekvieną el. laišką, įskaitant:

  • Siuntėjo vardą

  • Datą arba laiką, kada gautas pranešimas

  • Temą

  • Pirmąsias el. laiško turinio eilutes

 2. Norėdami atidaryti el. laišką, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Reading pane, message“ (Skaitymo sritis, pranešimas).

  Norėdami išgirsti, kaip Diktorius skaito pranešimus iš viršaus į apačią, trimis pirštais braukite aukštyn.

  Norėdami slinkti per pranešimą žemyn, perbraukite dviem pirštais aukštyn. Norėdami slinkti aukštyn, perbraukite dviem pirštais žemyn.

  Norėdami greitai pereiti į kitą laišką, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Newer button“ („mygtukas Naujesnis“) ir dukart bakstelėkite ekraną. Norėdami pereiti į ankstesnį laišką, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Older button“ („mygtukas Senesnis“) ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Kai pranešimas bus perskaitytas, norėdami grįžti į aplanką Gauta, braukite dešinėn, kol išgirsite „Back button, collapsed“ (Atgal, mygtukas, sutraukta), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Atsakymas į el. laišką

 1. Atidarę el. laišką, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Respond button, collapsed“ (Atsakyti, mygtukas, sutraukta), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Respond, menu“ (Atsakyti, meniu).

 2. Norėdami atsakyti tik pirminiam siuntėjui, braukite dešinėn. Išgirsite: „Reply button“ (Atsakyti, mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną. Jei pranešimas turi kelis gavėjus ir norite atsakyti visiems, braukite dešinėn, kol išgirsite „Reply all button“ (Atsakyti visiems, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atsidarys naujas el. laiškas ta pačia tema ir bus nustatyta atsakyti tik siuntėjui arba visiems, kurie buvo įtraukti į pradinį el. laišką. Išgirsite: „Outlook mail window“ („Outlook“ pašto langas). Įvesties vieta perkeliama į pranešimo tekstą, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 4. Įveskite savo pranešimą.

 5. Baigę rašyti pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Send button“ (Siųsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

El. laiško persiuntimas

 1. Atidarę el. laišką, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Respond, button, collapsed“ (Atsakyti, mygtukas, sutraukta), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Respond menu“ (Atsakyti, meniu).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Forward button“ (Persiųsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atidaromas naujas el. laiškas ta pačia tema. Įvesties vieta perkeliama į teksto lauką Kam, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 4. Įveskite visų gavėjų vardus.

 5. Jei norite įvesti pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Message, editable body“ (Pranešimas, redaguojamas tekstas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įveskite savo pranešimą.

 6. Baigę rašyti pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Send button“ (Siųsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Laiškų tvarkymas

Pagal numatytuosius nustatymus „Outlook“ paštas grupuoja laiškus pagal pokalbį. Jei norite savo el. laiškus rikiuoti po vieną chronologine tvarka, laiškų išdėstymą galite lengvai pakeisti.

 1. Aplanke Gauta braukite dešinėn, kol išgirsite „More options button, collapsed“ (Daugiau parinkčių, mygtukas, sutraukta), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „More options, menu“ (Daugiau parinkčių, meniu).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Settings button“ (Parametrai, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Settings, Manage accounts button“ (Parametrai, Tvarkyti paskyras, mygtukas).

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Reading button“ (Skaitymas, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atsidarys Skaitymo langas.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite „On, Show messages arranged by conversation, toggle switch“ (Įjungta, rodyti pagal pokalbį surikiuotus pranešimus, pakeisti jungiklį), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami išeiti iš lango Skaitymas, stumtelėkite vienu pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite „Navigation bar, Back button collapsed“ (Naršymo juosta, Atgal, sutrauktas mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Settings, Reading button“ (Parametrai, skaitymas, mygtukas).

 6. Norėdami išeiti iš lango Parametrai ir grįžti į aplanką Gauta, stumtelėkite vienu pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite „Navigation bar, Back button collapsed“ (Naršymo juosta, Atgal, sutrauktas mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Leiskite ekrano skaitytuvui padėti jums kurti ir siųsti naujus el. laiškus.

 1. Aplanke Gauta braukite dešinėn, kol išgirsite „Command palette, New button“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Atsidarys naujas langas su tuščiu el. laišku, kuriame įvesties vieta perkeliama į lauką Kam, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 2. Įveskite vardus arba gavėjų el. pašto adresus. Atitinkančių kontaktų sąrašas atnaujinimas, kai rašote. Norėdami pasirinkti kontaktą, stumtelėkite pirštu žemyn, kol išgirsite „Suggestions list“, o tada reikiamo kontakto vardą. Tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami įtraukti el. laiško temą, braukite dešinėn. Išgirsite: „Subject, editable text“ (Tema, redaguojamas tekstas). Dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite temą.

 4. Norėdami įvesti pranešimą, braukite dešinėn. Išgirsite: „Message, editable text“ (Pranešimas, redaguojamas tekstas). Dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite pranešimą.

 5. Jei norite siųsti el. laiško kopiją ar nematomą kopiją, braukite dešinėn, kol išgirsite „More options button collapsed“ (Daugiau parinkčių, sutrauktas mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Braukite dešinėn, kol išgirsite „Show Cc and Bcc button“ (Rodyti kopiją ir nematomą kopiją, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Addressing, Cc editing“ (Adresavimas, kopijos redagavimas). Įtraukite kopijos gavėją.

  Norėdami siųsti nematomą kopiją, braukite dešinėn, kol išgirsite „Bcc editable text“ (Nematoma kopija, redaguojamas tekstas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įtraukite gavėjus.

 6. Baigę rašyti pranešimą, braukite kairėn, kol išgirsite „Send button“ (Siųsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Ieškos naudojimas ir filtravimas ieškant el. laiško

Negaiškite laiko rausdamiesi po sąrašus ar archyvus ir ieškodami svarbaus el. laiško. Norėdami greitai rasti tai, ko ieškote, naudokite iešką ir filtravimą.

El. laiško ieška

 1. Aplanke Gauta braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Search button“ (Ieškoti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Search, editing“ (Ieška, redagavimas).

 2. Įvesties vieta perkeliama į ieškos teksto lauką, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje. Pradėkite rašyti savo ieškos žodžius. Ieškos rezultatų sąrašas naujinamas, kai rašote.

 3. Norėdami naršyti ieškos rezultatus, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite Diktorių skaitant laiškų išsamią informaciją, kai keičiama įvesties vieta sąraše.

 4. Išgirdę el. laišką, kurį norite atidaryti, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami išeiti iš rodinio Ieška, braukite kairėn, kol išgirsite „Close Search button“ (Uždaryti iešką, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Filtravimas ieškant el. laiško

 1. Aplanke Gauta braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Filter, all, button collapsed“ (Filtras, visi, mygtukas sutrauktas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite reikiamą filtravimo parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami naršyti el. laiškus, kurie atitinka filtrą, braukite dešinėn. Keičiant įvesties vietą sąraše, Diktorius perskaito pranešimo informaciją.

 4. Išgirdę el. laišką, kurį norite atidaryti, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami pašalinti filtravimo parinktį ir peržiūrėti visus pranešimų sąraše esančius el. laiškus, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Filter, <current filter>, button collapsed“ (Filtras, <dabartinis filtras>,mygtukas sutrauktas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite kairėn, kol išgirsite „All, non-selected“ (Visi, nepasirinkta), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Priedų atidarymas ar pridėjimas

Naudodami Diktorių, galite atidaryti ir prie el. laiškų pridėti priedus.

Priedo atidarymas

Diktorius praneša, jei gautas el. laiškas turi priedų.

 1. Atidarykite el. laišką, turintį vieną arba daugiau priedų.

 2. Braukite kairėn, kol išgirsite „Message header, Download <file name and size> attachment“ (Pranešimo antraštė, atsisiųsti <failo vardas ir dydis> priedą), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Kai atsisiuntimas bus baigtas, išgirsite: „Open <file name and size> attachment“ (Atidaryti <failo vardas ir dydis> priedą). Norėdami atidaryti priedą, dukart bakstelėkite ekraną.

Priedo pridėjimas

Kaip priedus galite siųsti įvairius failus, pvz., gyvenimo aprašymus, nuotraukas ar kvietimus į susitikimus.

Failo pridėjimas

 1. Kurdami pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Attach button“ (Pridėti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Choose an app“ (Pasirinkti programėlę).

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti neseniai naudotą failą, dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pridėti failą iš įrenginio, braukite dešinėn, kol išgirsite „This device“ (Šis įrenginys), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Raskite norimą failą ir dukart bakstelėkite ekraną, kad jį pasirinktumėte. Norėdami pridėti failą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Done, app bar button“ (Atlikta, programėlės juosta, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Nuotraukos pridėjimas

 1. Kurdami pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Attach button“ (Pridėti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Choose an app“ (Pasirinkti programėlę).

Norėdami padaryti nuotrauką įrenginio fotoaparatu:

 1. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Camera“ (Fotoaparatas), ir dukart bakstelėkite ekraną. Įjungiamas fotoaparatas.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Take photo button“ (Fotografuoti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Done, app bar button“ (Atlikta, programėlės juosta, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Norėdami pridėti atvaizdą iš aplanko Nuotraukos:

 1. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Photos“ (Nuotraukos), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Raskite norimą atvaizdą ir dukart bakstelėkite ekraną, kad jį pasirinktumėte.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Done, app bar button“ (Atlikta, programėlės juosta, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Vaizdo arba garso pranešimų įjungimas arba išjungimas

Pranešimus galite greitai įjungti arba išjungti.

 1. Aplanke Gauta braukite dešinėn, kol išgirsite „More options button“ (Daugiau parinkčių, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „More options popup, custom“ (Daugiau parinkčių, iššokantysis langas, pasirinktinis).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Settings button“ (Parametrai, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Settings, Manage accounts button“ (Parametrai, Tvarkyti paskyras, mygtukas).

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Settings, Notification button“ (Parametrai, Pranešimas, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atsidarys langas Pranešimai.

 4. Norėdami įjungti arba išjungti visus pranešimus, braukite dešinėn, kol išgirsite „Show notifications in the action center“ (Rodyti pranešimus veiksmų centre), tada dukart bakstelėkite, kad parametrą įjungtumėte arba išjungtumėte.

 5. Norėdami įjungti arba išjungti atskirus pranešimų tipus, įjunkite visus pranešimus, kaip nurodyta anksčiau, tada braukite dešinėn, kol išgirsite parinktis, kurias norite pažymėti arba atžymėti, ir dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „Internetinė „Outlook““ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, darbui su programa Paštas. Galite kurti naujus el. laiškus, perskaityti ir atsakyti į gautus el. laiškus, ieškoti, filtruoti ir spausdinti el. laiškus bei dirbti su priedais.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Jei reikia informacijos apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai internetinėje „Outlook“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Šioje temoje daroma prielaida, kad Skaitymo sritis yra išjungta.

 • Kai naudojate programą Internetinė „Outlook“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa Internetinė „Outlook“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje Internetinė „Outlook“.

Šioje temoje

El. laiško perskaitymas, atsakymas į el. laišką ar jo persiuntimas

Norėdami perskaityti el. laiškus ar į juos atsakyti, naudokite ekrano skaitytuvą ir sparčiuosius klavišus. Gavę naują el. laišką, išgirsite garsinį signalą.

El. laiško skaitymas

Rodinio Paštas pranešimų sąraše raskite el. laišką ir išklausykite, kaip ekrano skaitytuvas perskaito el. laišką ir informaciją apie jį.

 1. Skirtuko Paštas pagrindiniame rodinyje spauskite klavišą Tab, kol išgirsite pirmą naują el. laišką pranešimų sąraše: „Unread, <email details and message>, non-selected“ (Neperskaityta, <el. laiško informacija ir pranešimas>, nepasirinkta).

 2. Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite Caps Lock + Enter.

  Patarimas : Norėdami atidaryti el. laišką atskirame lange, pažymėkite el. laišką pranešimų sąraše ir paspauskite Shift + Enter.

 3. Norėdami judėti pranešimų sąraše, spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus.

 4. Norėdami perskaityti visą el. laišką, paspauskite Caps Lock + M.

 5. Norėdami išgirsti kiekvieno el. laiško lauko išsamią informaciją, paspauskite Caps Lock + kairėn arba dešinėn klavišą.

Atsakymas į el. laišką

Programoje „Internetinė „Outlook““ naudodami ekrano skaitytuvą galite greitai atsakyti į el. laiškus.

 1. Atidarykite pranešimų sąrašą arba el. laišką, pažymėkite el. laiško, į kurį norite atsakyti, pavadinimą ir paspauskite Ctrl + R. Jei norite atsakyti visiems, paspauskite Ctrl + Shift + R. Išgirsite: „Message body, editing“ (Pranešimo tekstas, redagavimas).

 2. Įveskite atsakymą.

 3. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite Ctrl + Enter. Išgirsite: „Message sent“ (Pranešimas išsiųstas).

El. laiško persiuntimas

El. laiškus galite lengvai persiųsti naudodami sparčiuosius klavišus ir ekrano skaitytuvą.

 1. Atidarykite pranešimų sąrašą arba el. laišką, pažymėkite el. laiško, į kurį norite persiųsti, pavadinimą ir paspauskite Ctrl + Shift + F. Išgirsite: „To, editing“ (Kam, redagavimas). Įvesties vieta perkeliama į el. laiško lauką Kam.

 2. Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Jei norite įtraukti gavėją iš savo kontaktų, įveskite gavėjo vardą ir paspauskite Ctrl + K.

 3. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Message body“ (Pranešimo tekstas), tada įveskite savo pranešimą.

 4. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite Ctrl + Enter.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Leiskite ekrano skaitytuvui padėti jums kurti ir siųsti naujus el. laiškus.

 1. Skirtuko Paštas pagrindiniame rodinyje paspauskite Ctrl + N. Išgirsite: „To, editing“ (Kam, redagavimas). Įvesties vieta perkeliama į naujo el. laiško lauką Kam.

 2. Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Norėdami įtraukti gavėją iš savo kontaktų, įveskite gavėjo vardą ir paspauskite Ctr + K.

 3. Paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „Cc, editing“ (Kopija, redagavimas). Įvesties vieta perkeliama į lauką Kopija. Jei reikia, įveskite kopijos gavėjo el. pašto adresą. Jei norite įtraukti gavėją iš savo kontaktų, įveskite gavėjo vardą ir paspauskite Ctrl + K.

 4. Paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „Add a subject, edit“ (Pridėti temą, redagavimas). Įveskite el. laiško temą.

 5. Paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „Message body, editing“ (Pranešimo tekstas, redagavimas).

 6. Įveskite savo pranešimą.

  Patarimas : Norėdami pereiti į pranešimo formatavimo parinktis, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Unchecked font checkbox“ (Nepažymėtas šrifto žymės langelis). Norėdami pereiti į formatavimo parinkčių meniu, spauskite rodyklių kairėn arba dešinėn klavišus. Norėdami pasirinkti arba išplėsti antrinius meniu, paspauskite tarpo klavišą.

 7. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite Ctrl + Enter.

Ieškos naudojimas ir filtravimas ieškant el. laiško

Negaiškite laiko rausdamiesi po sąrašus ar archyvus ir ieškodami svarbaus el. laiško. Norėdami greitai rasti tai, ko ieškote, naudokite iešką ir filtravimą.

El. laiško ieška

Naudodami iešką konkrečius el. laiškus rasite akimirksniu.

 1. Skirtuko Paštas pagrindiniame rodinyje spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Search mail and people“ (Ieškoti laiškų ir žmonių). Taip pat galite paspausti Alt + Q („Outlook“) arba pasvirojo brūkšnio klavišą (/) („Outlook.com“).

 2. Įveskite savo ieškos žodžius ir paspauskite Enter. Įvesties vieta perkeliama į ieškos rezultatų sąrašą. Išgirsite rastų elementų skaičių.

  Patarimas : Galite ieškoti pagal el. laiško temą, siuntėją arba datą.

 3. Norėdami naršyti ieškos rezultatus, paspauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus. Rezultatus išgirsite keisdami įvesties vietą sąraše.

 4. Norėdami patikslinti ieškos rezultatus, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Search, Refine and navigation pane“ (Ieškoti, patikslinimo ir naršymo sritis). Galite keisti šią ieškos informaciją:

  • Aplanką, kurio rezultatai turi būti rodomi

  • Siuntėją, kurio pranešimai turi būti rodomi rezultatuose

  • Ar rodyti tik el. laiškus su priedais

  • Elementų datą rezultatuose

  Norėdami srityje pereiti per informaciją, spauskite klavišą Tab. Norėdami pereiti per ieškos informacijos parinktis, spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus. Norėdami pasirinkti, paspauskite tarpo klavišą.

 5. Norėdami grįžti į skirtuko Paštas pagrindinį rodinį, paspauskite Esc.

  Patarimas : Atidarytame el. laiške ieškoti konkretaus teksto taip pat galite naudodami „Microsoft Edge“ iešką. Bet kuriame skirtuko Paštas rodinyje paspauskite klavišą F3 arba Ctrl + F. Išgirsite: „Enter text to search, editing“ (Įvesti ieškotiną tekstą, redagavimas).

El. laiškų filtravimas

Norėdami savo laiškus išdėstyti dar efektyviau, galite juos filtruoti arba rikiuoti, pvz., pagal datą, paminėjimus arba siuntėją.

 1. Pranešimų sąraše spauskite klavišą Tab, kol išgirsite pranešimą „Filter button“ (Filtras, mygtukas), tada paspauskite tarpo klavišą. Išgirsite: „Context menu“ (Kontekstinis meniu).

 2. Norėdami pereiti per meniu , spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus, kol išgirsite norimą parinktį. Norėdami išplėsti meniu parinktis, paspauskite tarpo klavišą. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite tarpo klavišą.

 3. Norėdami pašalinti filtrą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „<The current filter>, button collapsed, disabled“ (<Dabartinis filtras>, mygtukas sutrauktas, išjungta), tada paspauskite tarpo klavišą.

Priedų atidarymas ar pridėjimas

Programoje „Internetinė „Outlook““ galite atidaryti ir prie el. laiškų pridėti priedus.

Priedo atidarymas

Ekrano skaitytuvui skaitant el. laišką, rodomą pranešimų sąraše ir skaitymo srityje, girdėsite pranešimą, ar el. laiškas turi priedų.

 1. Skaitymo srityje paspaudę el. laiško pavadinimą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite priedo pavadinimą ir dydį.

 2. Paspauskite klavišą Tab vieną kartą. Išgirsite: „More actions, button collapsed“ (Daugiau veiksmų, mygtukas sutrauktas).

 3. Norėdami išplėsti mygtuką, paspauskite tarpo klavišą. Išgirsite: „Context menu“ (Kontekstinis meniu).

 4. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Išgirsite: „View, menu item“ (Rodinys, meniu elementas). Paspauskite klavišą Enter. Priedas bus atidarytas.

Priedo pridėjimas

Galite siųsti failus, pvz., gyvenimo aprašymus, informacinius biuletenius ar mielų kačiukų nuotraukas, kaip kopijas arba „OneDrive“ failus.

Failo pridėjimas iš „OneDrive“

 1. Kurdami naują laišką, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Insert button“ (Įterpti, mygtukas), tada paspauskite tarpo klavišą. Išgirsite: „Dialog, choose a file“ (Dialogo langas, pasirinkti failą).

 2. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Add a file, group“ (Pridėti failą, grupuoti). Įvesties vieta perkeliama į aplanką „OneDrive“.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „OneDrive“ vietos parinktį, kurią norite pasirinkti, tada paspauskite Enter. Išgirsite: „File list, contains <the number of items> items“ (Failų sąrašas, yra <elementų skaičius> elementų).

 4. Failų sąraše spauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus, kol išgirsite pridėtino failo vardą. Failas bus pažymėtas automatiškai.

 5. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Next button“ (Kitas mygtukas), tada paspauskite Enter.

 6. Norėdami pridėti failą kaip kopiją arba kaip failą, įrašytą į „OneDrive“ aplanką El. pašto priedai, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite reikiamą parinktį, tada paspauskite klavišą Enter.

Vietinio failo iš kompiuterio pridėjimas

 1. Kurdami naują laišką, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Insert button“ (Įterpti, mygtukas), tada paspauskite tarpo klavišą. Išgirsite: „Dialog, choose a file“ (Dialogo langas, pasirinkti failą).

 2. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Group“ (Grupė). Įvesties vieta perkeliama į aplanką „OneDrive“.

 3. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Select files from computer button“ (Pasirinkti failus iš kompiuterio, mygtukas), tada paspauskite Enter. Išgirsite: „Open dialog“ (Atidaryti dialogo langą). Atidaromas „Windows“ dialogo langas Failo atidarymas.

 4. Pereikite prie failo, kurį norite pridėti.

 5. Pažymėję failą, paspauskite Alt + O.

El. laiško spausdinimas

Savo el. laiškus galite išspausdinti ant popieriaus arba į failą.

 1. Skaitymo srityje paspaudę el. laiško pavadinimą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Reply all button“ (Atsakyti visiems, mygtukas).

 2. Paspauskite klavišą Tab vieną kartą. Išgirsite: „More actions, button collapsed“ (Daugiau veiksmų, mygtukas sutrauktas).

 3. Norėdami išplėsti mygtuką, paspauskite tarpo klavišą. Išgirsite: „Context menu“ (Kontekstinis meniu).

 4. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Print, menu item“ (Spausdinti, meniu elementas), tada paspauskite klavišą Enter. Išgirsite: „Print window, Printer“ (Spausdinimo langas, spausdintuvas). Atsidarys spausdinimo dialogo langas.

 5. Dialogo lange pasirinkite spausdinimo parinktis. Norėdami pereiti nuo vienos parinkties prie kitos, spauskite klavišą Tab. Norėdami išplėsti parinkčių meniu, paspauskite tarpo klavišą. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“.

 6. Norėdami spausdinti, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Print button“ (Spausdinti, mygtukas), tada paspauskite Enter.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas rašybai ir gramatikai tikrinti programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

Internetinės „Outlook“ spartieji klavišai

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×