Pagrindinės „Excel Online“ užduotys naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės „Excel Online“ užduotys naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Pagrindines užduotis, pvz., įvesti, sudėti ir formatuoti duomenis, paprasta atlikti su „Excel Online“ naudojant ekrano skaitytuvą, pvz., Diktorių, Windows“ įtaisytąjį ekrano skaitytuvą.

Pastabos : 

 • Jei naudojate diktorių su „Windows 10 Fall Creators Update“, būtina išjungti nuskaitymo režimą, kad būtų galima redaguoti dokumentus, skaičiuokles ar pateiktis naudojant „Office Online“. Daugiau informacijos žr. Virtualaus arba naršymo režimo išjungimas ekrano skaitytuvuose naudojant „Windows 10 Fall Creators Update“.

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Norėdami sužinoti apie sparčiuosius klaviatūros klavišus, žr. „Excel Online“ spartieji klavišai.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje taip pat pateikiamos pastabos apie JAWS funkcijas. Norėdami sužinoti daugiau apie JAWS, skirtą „Windows“, žr. JAWS, skirtos „Windows“, spartaus paruošimo darbui vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate „Excel Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi „Excel Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų darbalaukio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų spausite klavišus „Ctrl“ + F6, užuot spaudę F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir „Ctrl“ + „O“ (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne „Excel Online“.

Šioje temoje

Naujos darbaknygės kūrimas

Galite sukurti naują darbaknygę pagal šabloną arba nuo pradžių.

Darbaknygės kūrimas paleidžiant Excel Online

Pirmą kartą paleidus Excel Online, kairiojoje srityje yra naudojamos darbaknygės, dešiniojoje – šablonai. Spauskite TAB, kol išgirsite neseniai naudotos darbaknygės pavadinimą. Norėdami išgirsti daugiau darbaknygių pavadinimų, toliau spauskite klavišą TAB. Norėdami pereiti į šablono sritį, paspauskite klavišą TAB. Spaudžiant TAB šablono srityje ekrano skaitytuvas nuskaito galimus šablonus, įskaitant Naują tuščią darbaknygę.

Norėdami pasirinkti darbaknygę arba šabloną ir sukurti naują darbaknygę pagal jį, paspauskite tarpo klavišą.

Darbaknygės kūrimas naudojant Excel Online

Norėdami sukurti naują darbaknygę, turite įjungti redagavimo režimą. Nustatyti, ar įjungtas redagavimo režimas, galima pagal meniu Failas parinktis. Jos pasiekiamos tik režimu Redaguoti. Galite perjungti į redagavimo režimą pasirinkę Redaguoti programoje „Excel“, esančioje skirtuko juostoje.

 1. Norėdami atidaryti dialogo langą Rasti, paspauskite ALT + X. Išgirsite „Tell me what you want to do“.

 2. Įveskite New ir paspauskite ENTER. Rodomas rezultatų sąrašas.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą kol išgirsite „New“ (pirmas sąrašo elementas), tada paspauskite rodyklės dešinėn klavišą. Rodomas antrinis meniu.

  • Norėdami sukurti naują tuščią darbaknygę, paspauskite klavišą TAB. Išgirsite „Blank Workbook button“. Paspauskite CTRL + tarpo klavišą.

  • Norėdami sukurti naują darbaknygę pagal šabloną, toliau spauskite klavišą TAB. Išgirsite galimų šablonų aprašus. Norėdami pasirinkti naujos darbaknygės šabloną, paspauskite CTRL + tarpo klavišą.

Duomenų įvedimas

Patarimas : Jei skaičiuoklė atidaroma Excel Online skaitymo rodinyje, redagavimo komandos neveiks. Norėdami perjungti į rodinį Redagavimas, perkelti žymeklį iš darbaknygės paspausdami F6 arba CTRL + F6. „Internet Explorer“ paspauskite klavišą TAB, kol išgirsite „Toolbar“ (įrankių juosta), tada paspauskite tarpo klavišą. Spausdami TAB pereikite į sąrašą Redaguoti darbaknygę. Paspauskite tarpo klavišą, paspauskite rodyklė žemyn, kad pasirinktumėte Redagavimas naudojant „Excel Online“, paspauskite tarpo klavišą.

 1. Norėdami pereiti tarp langelių, spauskite rodyklių klavišus. Ekrano skaitytuvas skaito perjungiamus langelius. Langeliai nurodomi pagal jų eilučių ir stulpelių vietą darbalapyje, todėl langelis A1 yra pirmoje A stulpelio eilutėje. Jei langelyje yra teksto, ekrano skaitytuvas jį nuskaito.

 2. Norėdami įvesti arba keisti tekstą langelyje, įveskite tekstą, skaičius arba formulę.

 3. Norėdami pereiti į kitą langelį, paspauskite ENTER arba TAB.

Sudėties funkcijos naudojimas norint sudėti duomenis

Įvedę skaičius lape galite juos sudėti.

 1. Pereikite į langelį dešinėje arba žemiau tų skaičių, kuriuos norite sudėti.

 2. Įveskite =Sum(, tada pereikite į pirmą langelį, kuriame yra skaičius, kurį norite įtraukti į bendrą sumą, paspauskite rodyklę kairėn arba rodyklę aukštyn.

 3. Pasirinkite visą langelių, kuriuos norite sumuoti, rinkinį. Norėdami pasirinkti langelius, spauskite SHIFT + rodyklės klavišą, kol pasieksite rinkinio pabaigą. (Daugiau būdų, kaip pasirinkti langelius, žr. „Excel Online“ spartieji klaviatūros klavišai.)

 4. Norėdami atlikti skaičiavimą, paspauskite ENTER.

Excel Online sudeda skaičius ir pasirinktame langelyje rodo rezultatą.

Paprastos formulės kūrimas

Excel Online gali atlikti daug kitų matematikos veiksmų, ne tik skaičių sudėtį. Toliau pateiktos paprastų formulių, skirtų sudėti, atimti, dauginti ar dalyti skaičius, instrukcijos.

 1. Pereikite į langelį dešinėje arba žemiau tų skaičių, kuriuos norite skaičiuoti.

 2. Įveskite lygybės ženklą (=).(JAWS ištaria „Plus“ vietoje „equals“). Taip Excel Online pranešama, kad langelyje bus formulė.

 3. Norėdami sukurti formulę, įveskite skaičių ir skaičiavimo veiksmus žyminčių ženklų (ženklas plius (+) sudėčiai, minus (–) – atimčiai, žvaigždutė (*) – daugybai, pasvirasis brūkšnys (/) – dalybai) derinį. Pavyzdžiui, įveskite =2+4, =4-2, =2*4 arba =4/2.

 4. Paspauskite klavišą ENTER.

Excel Online suskaičiuos ir langelyje parodys rezultatą.

Skaičių formato taikymas

Galite rodyti skirtingus skaičių tipus Excel Online pritaikydami formatą, pvz., Valiuta, Procentinė reikšmė ar Data.

 1. Pažymėkite langelį ar langelius, kuriuos norite formatuoti. (Norėdami pažymėti langelių seką, paspauskite SHIFT + rodyklę).

 2. Norėdami perkelti aktyvinimą iš darbalapio į juostelę Pagrindinis, paspauskite F6 arba CTRL + F6. „Internet Explorer“ girdėsite skaitomą URL. Spaudinėkite klavišą TAB, kol pasigirs „Home tab“ (pagrindinio puslapio skirtukas). Paspauskite tarpo klavišą.

 3. Norėdami atidaryti meniu Langelių formatavimas, spauskite klavišą TAB, kol išgirsite „Number edit, Number format“ (skaičių redagavimas, skaičių formatavimas). Paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

 4. Norėdami pasirinkti formatą, paspauskite rodyklę žemyn. Ekrano skaitytuvas nuskaito galimus formatus, pvz., Valiuta arba Data. Norėdami pasirinkti, paspauskite tarpo klavišą.

Duomenų įdėjimas į lentelę

Paprastas būdas naudotis daugeliu programos Excel Online galimybių – sukelti duomenis į lentelę. Taip galima greitai filtruoti ir rūšiuoti duomenis.

 1. Excel Online pažymėkite norimus įtraukti į lentelę langelius. (Norėdami pažymėti langelių seką, paspauskite SHIFT + rodyklę).

 2. Norėdami atidaryti dialogo langą Lentelės kūrimas, paspauskite CTRL + L.

 3. Norėdami pereiti į žymės langelį Mano lentelė turi antraštes dialogo lange Lentelės kūrimas, paspauskite SHIFT + TAB.

 4. Norėdami pažymėti arba išvalyti žymės langelį (atsižvelgiant į tai, ar norite naudoti viršutinę eilutę kaip lentelės antraštę), paspauskite tarpo klavišą.

  Svarbu : Lentelės antraštės būtinos siekiant padaryti lenteles pasiekiamas ekrano skaitytuvams. Ekrano skaitytuvai naudoja antraštės informaciją, kad galėtų rasti lentelės langelius.

 5. Spauskite klavišą TAB iki pasieksite mygtuką Gerai, tada paspauskite klavišą ENTER.

Lentelės rūšiavimas ir filtravimas

Pastaba : Ši procedūra veikia naudojant ekrano skaitytuvo diktorių, tačiau šiuo metu neveikia su JAWS ekrano skaitytuvu.

 1. Norėdami atidaryti filtro išplečiamąjį meniu, paspauskite ALT + rodyklę žemyn. Norėdami pereiti per laukus ir taikyti rūšiavimą ar filtravimą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

  • Norėdami rūšiuoti duomenis, perkelkite, kol išgirsite Sort Ascending (rikiuoti didėjimo tvarka) arba Sort Descending (rikiuoti mažėjimo tvarka), tada paspauskite ENTER.

  • Norėdami taikyti paprastą filtrą, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Filter“ (filtras), tada paspauskite ENTER. Rodomas dialogo langas Filtras. Norėdami pasirinkti filtruojamus elementus, paspauskite rodyklę žemyn, tada paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte elementą.

  • Norėdami taikyti sudėtingą filtrą, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Text filters“ (teksto filtrai), tada paspauskite ENTER. Rodomas filtrų meniu. Norėdami išgirsti filtrų pavadinimus, paspauskite rodyklę žemyn. Norėdami pasirinkti filtrą, paspauskite ENTER. Užpildykite rodomą dialogo langą, naudodami TAB pasirinkite mygtuką Gerai, tada paspauskite ENTER.

Excel Onlinetaiko jūsų rūšiavimą arba filtravimą.

Skaičių apskaičiavimo rodymas

Pastaba : Ši procedūra veikia naudojant ekrano skaitytuvo diktorių, tačiau šiuo metu neveikia su JAWS ekrano skaitytuvu.

 1. Langelyje, kuriame bus rodoma bendroji suma, įveskite lygybės ženklą (=).

 2. Pradėkite vesti formulę arba funkciją, kurią norite naudoti. Įvesties vieta perkeliama į formulių juostą.

  • Norėdami naudoti funkciją, įveskite pirmąją tos funkcijos raidę, pvz., „S“ SUM (suma) ar „A“ AVERAGE (vidurkis). Atidaromas funkcijų meniu ir išgirsite pirmosios funkcijos pavadinimą. Norėdami išgirsti kitų funkcijų pavadinimus, paspauskite rodyklę žemyn. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite TAB.

  Excel Online atidaro teksto lauką ir automatiškai įtraukia numatomą langelių diapazoną (langelius, kuriuos tikriausia norite sudėti).

 3. Norėdami baigti funkciją, įveskite langelių diapazonus ar kitus reikiamus skaičius, tada paspauskite ENTER.

Suaktyvinamas lapas ir langelis, kuriame yra ką tik įtraukta funkcija.

Darbo įrašymas

Excel Online automatiškai įrašo jūsų darbą, tačiau galite pakeisti failo vietą ar vardą ir pasirinkti atsisiųsti failo kopiją.

 1. Norėdami perkelti aktyvinimą iš darbalapio į juostelę Failas, paspauskite F6 arba CTRL + F6. „Internet Explorer“ girdėsite skaitomą URL. Spauskite klavišą TAB, kol išgirsite „File tab“ (skirtukas Failas), tada paspauskite tarpo klavišą. Bus atidarytas meniu Failas.

 2. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Save As tab selected” („pasirinktas skirtukas Įrašyti kaip), tada paspauskite rodyklės dešinėn klavišą. Įvesties vieta meniu Įrašyti kaip.

 3. Spauskite klavišą TAB, kol išgirsite norimą parinktį Įrašyti, tada paspauskite ENTER:

  • Parinktis Įrašyti kopiją internete suteikia galimybę įrašyti failą kitoje vietoje ir, jei norite, kitu vardu. Rodomas dialogo langas. Norėdami pereiti per dialogo langą ir užpildyti laukus, naudokite klavišą TAB ir paspauskite SHIFT + TAB. Tada spausdami klavišą TAB pereikite prie mygtuko Įrašyti ir paspauskite klavišą ENTER.

  • Parinktis Pervardyti šią darbaknygę suteikia galimybę pervardyti ir įrašyti failą į tą pačią vietą. Pasirinkus šią parinktį atidaromas dialogo langas. Norėdami pereiti per dialogo langą ir užpildyti laukus, naudokite klavišą TAB ir paspauskite SHIFT + TAB. Tada spausdami klavišą TAB pereikite prie mygtuko Įrašyti ir paspauskite klavišą ENTER.

  • Parinktis Atsisiųsti kopiją suteikia galimybę įrašyti failo kopiją vietiniame kompiuteryje. Failas atsiunčiamas į kompiuterio aplanką Atsisiųsti, o naršyklėje atidaroma juosta Pranešimas. Norėdami pereiti į norimą juostą Pranešimas, paspauskite F6, tada, norėdami pereiti tarp mygtukų (Atidaryti, Įrašyti, Atšaukti arba Uždaryti), paspauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB. Paspauskite ENTER, norėdami pasirinkti mygtuką.

Darbo spausdinimas

 1. Norėdami perkelti aktyvinimą iš darbalapio į juostelę Failas, paspauskite F6 arba CTRL + F6. „Internet Explorer“ girdėsite skaitomą URL. Spauskite klavišą TAB, kol išgirsite „File tab“ (skirtukas Failas), tada paspauskite tarpo klavišą. Bus atidarytas meniu Failas.

 2. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Print tab selected” („spausdinti pasirinktą skirtuką), tada paspauskite rodyklės dešinėn klavišą. Girdite „Print, Show a print-friendly view“ (Spausdinti, rodyti spausdinimui paruoštą rodinį), suaktyvinamas mygtukas Spausdinti.

 3. Paspauskite klavišą ENTER. Atidaromas dialogo langas Spausdinimo parinktys ir suaktyvinamas dialogo lango mygtukas Spausdinti.

 4. Pagal numatytuosius nustatymus „Excel Online“ spausdina visą lapą. Jei pažymėjote spausdinti lapo dalį, jei norite pereiti prie spausdinimo parinkčių, paspauskite SHIFT + TAB, tada, norėdami pasirinkti Dabartinė pažymėta sritis, paspauskite rodyklę aukštyn. Paspausdami klavišą TAB pereikite prie mygtuko Spausdinti, tada paspauskite ENTER.

 5. Atidaromas naujas spausdinimui skirtas langas. Spauskite TAB, kol išgirsite „Print Button“ (spausdinimo mygtukas), tada paspauskite ENTER. Atidaromas standartinis dialogo langas Spausdinti.

 6. Norėdami baigti spausdinti, naudokite dialogo langą, kad pakeistumėte reikiamus parametrus, tada spauskite TAB, kad pereitumėte prie mygtuko Spausdinti ir paspauskite ENTER.

Taip pat žr.

„Excel“ skaičiuoklių pritaikymas neįgaliesiems

„Excel Online“ spartieji klavišai

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×