Padarykite savo „Excel“ skaičiuokles pritaikytas neįgaliesiems

Padarykite savo „Excel“ skaičiuokles pritaikytas neįgaliesiems

Šioje temoje pateikiamos nuoseklios instrukcijos, kaip pritaikyti „Excel“ skaičiuokles žmonėms su negalia.

„Excel“ skaičiuoklė su pajamų ataskaita ir juostine diagrama

Akliesiems arba prastai matantiems žmonėms suprasti jūsų duomenis bus lengviau, jei „Excel“ darbaknyges ir diagramas kursite turėdami omenyje pritaikymą neįgaliesiems.

„Windows“: geriausia „Excel“ skaičiuoklių pritaikymo neįgaliesiems praktika

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „Excel“ skaičiuokles, kurios būtų pritaikytos žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kaip rasti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus ir lenteles.

Vaizdinis turinys yra paveikslėliai, iliustracijos, „SmartArt“ grafiniai elementai, figūros, grupės, diagramos, įdėtieji objektai, rankraštis ir vaizdo įrašai.

Norėdami skaičiuoklėje rasti visus trūkstamo alternatyviojo teksto egzempliorius, naudokite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „PivotChart“

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą ir ekrano patarimus.

Norėdami nustatyti, ar hipersaito tekstą galima suprasti kaip atskirą informaciją ir ar jis tiksliai informuoja skaitytojus apie tikslinę paskirties vietą, vizualiai peržvelkite darbaknygę.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Patarimas : Taip pat galite įtraukti ekrano patarimų, kurie rodomi, kai žymeklis yra virš langelio, kuriame yra hipersaitas.

Hipersaito teksto ir ekrano patarimų įtraukimas

Visiems lapų skirtukams suteikite unikalius pavadinimus ir pašalinkite tuščius lapus.

Norėdami išsiaiškinti, ar visi darbaknygės lapai, kuriuose yra turinio, turi aprašomuosius pavadinimus ir ar yra tuščių lapų, naudokite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Ekrano skaitytuvai perskaito lapų pavadinimus, kurie suteikia informacijos apie tai, kas yra darbalapyje, todėl lengviau suprasti darbaknygės turinį ir joje naršyti.

Lapų skirtukų pervardijimas

Lapų skirtukų naikinimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Norėdami užtikrinti, kad lentelėse nebūtų išskaidytų ar sulietų langelių, įdėtųjų lentelių arba visiškai tuščių eilučių ar stulpelių, naudokite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Antraščių įtraukimas į naują lentelę

Antraščių naudojimas esamoje lentelėje

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus ir lenteles

Toliau nurodytos procedūros, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus ir lenteles „Excel“ skaičiuoklėse.

Pastaba : Rekomenduojame įrašyti tekstą tik aprašo lauke, o pavadinimą palikti tuščią. Tai bus patogiausia naudojant daugumą pagrindinių ekrano skaitytuvų, įskaitant Diktorių. Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius, iliustracijas ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą vartotojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vaizdą.

 2. Pasirinkite Formatuoti paveikslėlį > Dydis ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Paveikslėlio formatavimo srities alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinamas pasirinktas vaizdas, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą.

 2. Pasirinkite Formatuoti figūrą > Figūros parinktys > Dydis ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Figūros formatavimo srities alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinamas pasirinktas „SmartArt“ grafinis elementas, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į figūras, įskaitant „SmartArt“ grafinių elementų figūras.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą.

 2. Pasirinkite Formatuoti figūrą > Figūros parinktys > Dydis ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Figūros formatavimo srities alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinama pasirinkta figūra, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „PivotChart“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „PivotChart“.

 2. Pasirinkite Formatuoti diagramos sritį > Diagramos parinktys > Dydis ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Diagramos srities formatavimo srityje esančios alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinama pasirinkta „PivotChart“ diagrama, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę.

 2. Pasirinkite Lentelė > Alternatyvusis tekstas.

 3. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto dialogo lango ekrano nuotrauka

Hipersaitų, lentelių ir lapų skirtukų pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „Excel“ skaičiuoklėse esančius hipersaitus, lenteles ir lapų skirtukus neįgaliesiems.

Hipersaito teksto ir ekrano patarimų įtraukimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį.

 2. Pasirinkite Hipersaitas.

 3. Lauke Rodomas tekstas įrašykite hipersaito tekstą.

 4. Lauke Adresas įveskite hipersaito paskirties adresą.

 5. Pasirinkite mygtuką Ekrano patarimas ir lauke Ekrano patarimo tekstas įveskite ekrano patarimą.

Patarimas : Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

Hipersaito įterpimo dialogo lango ekrano nuotrauka

Antraščių naudojimas esamoje lentelėje

Nurodykite antraštės eilutę langelių bloke pažymėtą kaip lentelę.

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią lentelės vietą.

 2. Skirtuko Lentelės įrankių dizainas grupėje Lentelės stiliaus parinktys pažymėkite žymės langelį Antraštės eilutė.

 3. Įveskite stulpelių antraštes.

Ekrano nuotraukoje pavaizduota lentelės stilių parinkčių grupė, kurioje pažymėti žymės langeliai

Antraščių įtraukimas į naują lentelę

Nurodykite antraštės eilutę naujame langelių bloke, kurį žymite kaip lentelę.

 1. Pažymėkite norimus įtraukti į lentelę langelius.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Lentelės pažymėkite Lentelė.

 3. Pažymėkite žymės langelį Lentelė su antraštėmis.

 4. Pasirinkite Gerai.
  „Excel“ sukuria antraštės eilutę su numatytaisiais pavadinimais Stulpelis1, Stulpelis2 ir t. t.

 5. Įveskite naujus aprašomuosius kiekvieno lentelės stulpelio pavadinimus.

Ekrano nuotraukoje pavaizduotas dialogo langas Kurti lentelę, kuriame pažymėtas žymės langelis Mano lentelėje yra antraščių>>

Lapų skirtukų pervardijimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lapo skirtuką, tada pasirinkite Pervardyti.

 2. Įveskite trumpą unikalų lapo pavadinimą.

Pervardinimo meniu elemento ekrano nuotrauka

Lapų skirtukų naikinimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lapo skirtuką.

 2. Pasirinkite Naikinti.

Naikinimo meniu elemento ekrano nuotrauka

Taip pat žr.

„Android“: geriausia „Excel“ skaičiuoklių pritaikymo neįgaliesiems praktika

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „Excel“ skaičiuokles, kurios būtų pritaikytos žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus ir lenteles.

Vaizdinis turinys yra paveikslėliai, iliustracijos, „SmartArt“ grafiniai elementai, figūros, grupės, diagramos, įdėtieji objektai, rankraštis ir vaizdo įrašai.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

Visiems lapų skirtukams suteikite unikalius pavadinimus.

Ekrano skaitytuvai perskaito lapų pavadinimus, kurie suteikia informacijos apie tai, kas yra darbalapyje, todėl lengviau suprasti darbaknygės turinį ir joje naršyti.

Lapų skirtukų pervardijimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Antraščių įtraukimas į naujas lenteles

Antraščių naudojimas esamose lentelėse

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus

Toliau nurodytos procedūros, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus „Excel“ skaičiuoklėse.

Pastaba : Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius, iliustracijas ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą vartotojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Pasirinkite vaizdą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Paveikslėlis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Paveikslėlio skirtuke

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į figūras, įskaitant „SmartArt“ grafinių elementų figūras.

 1. Pasirinkite figūrą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Figūra, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Figūros skirtuke

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

 1. Pasirinkite diagramą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Diagrama, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Diagramos skirtuke

Lentelių ir lapų skirtukų pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „Excel“ skaičiuoklėse esančias lenteles ir lapų skirtukus neįgaliesiems.

Antraščių naudojimas esamose lentelėse

Nurodykite antraštės eilutę langelių bloke pažymėtą kaip lentelę.

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią lentelės vietą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Lentelė, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę žemyn.

 3. Bakstelėkite Antraštės eilutės parinktį, kurią norite pasirinkti.

  Patarimas : Pasirinkta parinktis yra pilka.

 4. Lentelėje įveskite stulpelių antraštes.

Lentelės skirtukas, pasirinkta Antraštės eilutė

Antraščių įtraukimas į naujas lenteles

Nurodykite antraštės eilutę naujame langelių bloke, kurį žymite kaip lentelę.

 1. Pažymėkite norimus įtraukti į lentelę langelius.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Pagrindinis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Bakstelėkite Pagrindinis > Įterpti.

 4. Bakstelėkite komandą Lentelė.

 5. Pažymėkite žymės langelį Lentelė su antraštėmis.

Lentelė su pažymėtu žymės langeliu Lentelėje yra antraščių

Lapų skirtukų pervardijimas

 1. Bakstelėkite ir laikykite lapo skirtuką, tada pasirinkite Pervardyti.

 2. Įveskite trumpą unikalų lapo pavadinimą.

Pažymėtas lapo skirtukas, kuriame rodoma pervardinimo komanda

Taip pat žr.

„Office Online“: geriausia „Excel Online“ skaičiuoklių pritaikymo neįgaliesiems praktika

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „Excel Online“ skaičiuokles, kurios būtų pritaikytos žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kaip rasti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus ir lenteles.

Norėdami skaičiuoklėje rasti visus trūkstamo alternatyviojo teksto egzempliorius, naudokite „Excel Online“ Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu lentelėse.

Venkite naudoti tekstą lentelėse kaip vienintelį svarbios informacijos perteikimo būdą. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite lentelės turinį ir paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Norėdami nustatyti, ar hipersaito tekstą galima suprasti kaip atskirą informaciją ir ar jis tiksliai informuoja skaitytojus apie tikslinę paskirties vietą, vizualiai peržvelkite darbaknygę.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Hipersaito teksto įtraukimas

Visiems lapų skirtukams suteikite unikalius pavadinimus ir pašalinkite tuščius lapus.

Perskaitykite darbaknygės lapų skirtukų pavadinimus ir patikrinkite, ar kiekviename lape yra turinio.

Ekrano skaitytuvai perskaito lapų pavadinimus, kurie suteikia informacijos apie tai, kas yra darbalapyje, todėl lengviau suprasti darbaknygės turinį ir joje naršyti.

Prasmingo pavadinimo suteikimas darbaknygei

Lapų skirtukų pervardijimas

Lapų skirtukų naikinimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Norėdami užtikrinti, kad lentelėse nebūtų išskaidytų ar sulietų langelių, įdėtųjų lentelių arba visiškai tuščių eilučių ar stulpelių, naudokite „Excel Online“ Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tuščios eilutės ir stulpeliai lentelėje gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Antraščių naudojimas lentelėje

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus ir diagramas

Toliau nurodytos procedūros, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdus ir diagramas „Excel Online“ skaičiuoklėse. Norėdami į lenteles įtraukti alternatyvųjį teksto, naudokite „Excel“ kompiuterio versiją.

Pastaba : Rekomenduojame įrašyti tekstą tik aprašo lauke, o pavadinimą palikti tuščią. Tai bus patogiausia naudojant daugumą pagrindinių ekrano skaitytuvų, įskaitant Diktorių.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vaizdą, tada pasirinkite Alternatyvusis tekstas, kad atidarytumėte dialogo langą Alternatyvusis tekstas.

 2. Pakeisti tekstą teksto lauke Aprašas.

 3. Pažymėkite Gerai.

Alternatyviojo teksto dialogo lango su Pavadinimo ir Aprašo laukais ekrano nuotrauka.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramą, tada pasirinkite Alternatyvusis tekstas, kad atidarytumėte dialogo langą Alternatyvusis tekstas.

 2. Įtraukite tekstą teksto lauke Aprašas.

 3. Pažymėkite Gerai.

Hipersaitų, lentelių ir lapų skirtukų pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „Excel Online“ skaičiuoklėse esančius hipersaitus, lenteles ir lapų skirtukus neįgaliesiems.

Hipersaito teksto įtraukimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį.

 2. Pasirinkite Hipersaitas.

 3. Lauke Rodyti tekstą įveskite tekstą, kurį žmonės spustelės. Tada, atsižvelgdami į norimo naudoti saito tipą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke URL, įveskite arba įklijuokite adresą.

  • Lauke Vieta šiame dokumente įveskite laukelio, su kuriuo norite susieti, vietą. Pavyzdžiui, A6.

  • Lauke El. pašto adresas įveskite el. pašto adresą, kurio formatas someone@example.com.

 4. Spustelėkite Gerai.

Patarimas : Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

Ekrano nuotraukoje pavaizduotas hipersaito įterpimo dialogo langas, kuriame galima įvesti rodytino teksto ir URL informaciją, nurodyti vietą dokumente arba el. pašto adresą.

Antraščių naudojimas lentelėje

 1. Pažymėkite norimus įtraukti į lentelę langelius.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Lentelės pažymėkite Lentelė.

 3. Pažymėkite žymės langelį Lentelė su antraštėmis.

 4. Pasirinkite Gerai.
  „Excel Online“ sukuria antraštės eilutę su numatytaisiais pavadinimais Stulpelis1, Stulpelis2 ir t. t.

 5. Įveskite naujus aprašomuosius kiekvieno lentelės stulpelio pavadinimus.

Pastaba : Tuos pačius veiksmus naudokite norėdami įtraukti antraštes esamos lentelės langeliuose.

Ekrano nuotraukoje pavaizduotas dialogo langas Kurti lentelę, kuriame pažymėtas parinkties Mano lentelėje yra antraščių žymės langelis.

Prasmingo pavadinimo suteikimas darbaknygei

 1. Pasirinkite Failas > Įrašyti kaip.

 2. Pasirinkite Įrašyti kaip, tada įveskite failo vardą. Sukurkite pavadinimą, suteikiantį užuominą apie faile esančių duomenų pobūdį. Jei įmanoma, kaip pavadinimo dalį įtraukite datą.

 3. (Pasirinktinai) Pasirinkite žymės langelį Pakeisti esamą failą.

 4. Pažymėkite Gerai.

Pastaba : Jei norite pervardyti failą, pasirinkite Pervardyti, įveskite failo vardą ir pažymėkite Gerai.

Ekrano nuotraukoje pavaizduotas dialogo langas Įrašyti kaip, kuriame galima įvesti failo vardą ir yra galimybė pakeisti esamą failą.

Lapų skirtukų pervardijimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lapo skirtuką, tada pasirinkite Pervardyti.

 2. Įveskite trumpą unikalų skirtuko pavadinimą, kuris apibūdintų jo turinį.

 3. Pažymėkite Gerai.

Ekrano nuotraukoje pavaizduotas meniu, kuris pateikiamas dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus lapo skirtuką su lapo įterpimo, naikinimo, pervardinimo, pertvarkymo, slėpimo arba rodymo parinktimis.

Lapų skirtukų naikinimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lapo skirtuką.

 2. Pasirinkite Naikinti.

 3. Pažymėkite Gerai.

„Excel Online“ pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo naudojimas

 1. Pasirinkite skirtuką Peržiūra.

 2. Pasirinkite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvas.

 3. Peržiūrėkite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo rezultatus. Rezultatai suskirstyti į toliau nurodytas kategorijas pagal problemos svarbą.

  • Klaidos. Nurodomas turinys, kurį neįgaliesiems labai sunku suprasti arba kurio apskritai neįmanoma suprasti.

  • Įspėjimai. Neįgaliesiems sunku suprasti turinį.

  • Patarimai . Patarimai pateikiami norint informuoti, kad neįgalieji gali suprasti turinį, tačiau jis galėtų būti geriau sutvarkytas arba patogiau pateiktas.

 4. Išspręskite problemas.

Pastaba : Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvas dokumente tikrina visas problemas, kurias galima išspręsti naršyklėje. Jei norite atlikti visapusišką patikrą, atidarykite dokumentą darbalaukio programoje ir naudokite „Windows“ arba „Mac“ darbalaukio pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Ekrano nuotraukoje pavaizduotas skirtukas Peržiūra, kuriame žymiklis nukreiptas į parinktį Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvas.

Taip pat žr.

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×