Pažymėkite langelius

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Skirtingai nei kitos "Microsoft Office" programos, kaip "Word", "Excel" mygtuko, kuriuos galite naudoti norėdami Žymėti viską arba atskirų duomenų langelyje dalis.

Tačiau galite imituoti paryškinimus nuo langelio, darbalapis , užpildyti langelius paryškinimo spalva. Norėdami greitai norint imituoti paryškinimą, galite sukurti pasirinktinį langelio stilių, kurį galite taikyti, jei norite užpildyti langelius paryškinimo spalva. Tada, pritaikę tą langelio stilių langeliams paryškinti, galite greitai nukopijuoti paryškinimą į kitus langelius naudodami Formato teptuką.

Jei norite, kad konkrečius duomenis į langelį išskirti, gali būti rodomi tuos duomenis į kitą šrifto spalvą arba formato.

Ką norite daryti?

Sukurti langelio stilių langeliams paryškinti

Formato teptuko naudojimas norint pritaikyti paryškinimą į kitus langelius

Rodyti konkretaus duomenų kitą šrifto spalvą ar konkrečiu formatu

Sukurti langelio stilių langeliams paryškinti

 1. Grupėje Stiliai, esančioje skirtuke Pagrindinis puslapis, spustelėkite Langelių stiliai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Patarimas : Jei nematote mygtuko Langelių stiliai , grupėje stiliai spustelėkite mygtuką daugiau Mygtuko paveikslėlis šalia langelių stilių lauko.

 2. Spustelėkite Naujas langelio stilius.

 3. Lauke Stiliaus pavadinimas įveskite atitinkamą naujo langelio stiliaus pavadinimą.

  Patarimas : Pavyzdžiui, įveskite paryškinti.

 4. Spustelėkite Formatuoti.

 5. Dialogo lange Langelių formatavimas skirtuko užpildas pasirinkite spalvą, kurią norite naudoti paryškinti, ir spustelėkite gerai.

 6. Spustelėkite gerai , kad uždarytumėte dialogo langą stilius .

  Dalyje Pasirinktinis laukelyje langelio stilių, bus įtrauktas naujas stilius.

 7. Darbalapyje pažymėkite langelius arba langelių diapazonus, kurį norite paryškinti.

  Kaip pažymėti langelį arba diapazoną

  Norėdami pažymėti

  Atlikite tai

  Vieną langelį

  Spustelėkite langelį arba paspauskite klavišus su rodyklėmis, kad pereitumėte prie langelio.

  Langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir vilkite iki paskutinio langelio arba laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spauskite rodyklių klavišus, kad išplėstumėte pažymėtą sritį.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus. Jei norite sustabdyti pažymėtos srities išplėtimą, paspauskite F8 dar kartą.

  Didelį langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT, spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

  Visus darbalapio langelius

  Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

  Mygtukas Žymėti viską

  Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti klavišus CTRL + A.

  Pastaba : Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL + A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL + A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

  Negretimus langelius arba langelių diapazonus

  Pažymėkite pirmąjį langelį arba diapazoną ir laikydami nuspaudę CTRL pažymėkite kitus langelius arba diapazonus.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti SHIFT + F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną. Jei norite sustabdyti langelių arba diapazonų įtraukimą į pažymėtą sritį, paspauskite SHIFT + F8 dar kartą.

  Pastaba : Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

  Visą eilutę arba stulpelį

  Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

  Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

  1. Eilutės antraštė

  2. Stulpelio antraštė

  Taip pat galite pažymėti eilutės arba stulpelio langelius pažymėdami pirmąjį langelį ir paspausdami CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

  Pastaba : Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS KLAVIŠĄ antrą kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

  Gretimas eilutes arba stulpelius

  Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes arba pažymėkite pirmąją eilutę arba stulpelį ir laikykite nuspaudę SHIFT, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

  Negretimas eilutes arba stulpelius

  Spustelėkite pirmosios savo žymėjimo eilutės arba stulpelio antraštę, tada nuspaudę CTRL spustelėkite kitų į žymimą sritį norimų įtraukti eilučių arba stulpelių antraštes.

  Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

  Pažymėkite langelį eilutėje arba stulpelyje, tada paspauskite CTRL + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ DEŠINĖN arba RODYKLĖ KAIRĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

  Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Microsoft Office Excel“ lentelės langelį

  Spustelėkite CTRL + HOME, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ sąrašo langelį.

  Spauskite CTRL + END, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

  Langelius iki paskutinio panaudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas)

  Pažymėkite pirmąjį langelį, tada paspauskite CTRL + SHIFT + END, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki paskutinio panaudoti darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas).

  Langelius iki darbalapio pradžios

  Pažymėkite pirmąjį langelį, paspauskite CTRL + SHIFT + HOME, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

  Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

  Laikydami nuspaudę SHIFT, spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują žymėjimą. Keturkampis diapazonas tarp aktyvus langelis jūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

  Patarimas : Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

 8. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite Langelių stiliai.

  Patarimas : Jei nematote mygtuko Langelių stiliai , grupėje stiliai spustelėkite mygtuką daugiau Mygtuko paveikslėlis šalia langelių stilių lauko.

 9. Dalyje Pasirinktinisspustelėkite naujas langelio stilius.

  Patarimas : Pasirinktinės langelio stiliai rodomi langelių stilių sąrašo viršuje. Jei matote langelių stilių lauko grupėje stiliai , o naujas langelio stilius yra vienas iš pirmos šešios langelių stiliai sąraše, galite spustelėti tą langelio stilių, tiesiogiai grupėje stiliai .

Puslapio viršus

Formato teptuko naudojimas norint pritaikyti paryškinimą į kitus langelius

 1. Pažymėkite langelį, kuris buvo suformatuotas su paryškinimą, kurį norite naudoti.

 2. Skirtuke Pagrindinis , grupėje mainų sritis , dukart spustelėkite Formato teptukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada vilkite pelės žymiklį per daug langelius arba langelių diapazonus, kurį norite paryškinti.

 3. Kai baigsite, dar kartą spustelėkite mygtuką Formato teptukas arba paspauskite ESC, kad ją išjungtumėte.

Puslapio viršus

Rodyti konkretaus duomenų kitą šrifto spalvą ar konkrečiu formatu

 1. Langelyje, pažymėkite duomenų, kuriuos norite Rodyti skirtingų spalvų ar konkrečiu formatu.

  Kaip pažymėti duomenis į langelį

  Norėdami žymėti langelio turinį

  Atlikite tai

  Langelyje

  Du kartus spustelėkite langelį, tada vilkite po norimo žymėti langelio turinį.

  Į formulės juosta Mygtuko paveikslėlis

  Spustelėkite langelį, tada vilkite po formulės juostoje norimo žymėti langelio turinį.

  Naudojant klaviatūrą

  Paspauskite F2, kad redaguotumėte langelį, rodyklių klavišais perkelkite žymeklį ir paspauskite SHIFT + RODYKLĖS klavišą, kad pažymėtumėte turinį.

 2. Skirtuko Vietos grupėje Šriftas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pakeisti teksto spalvą, spustelėkite rodyklę, esančią šalia Šrifto spalva Mygtuko paveikslėlis ir dalyje Temos spalvos arba Standartinės spalvosspustelėkite norimą naudoti spalvą.

  • Norėdami taikyti vėliausiai pažymėtą teksto spalvą, spustelėkite Šrifto spalva Mygtuko paveikslėlis .

  • Norėdami taikyti kitokią nei galimos temos ir standartinės spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų ir tada skirtuke Standartinės arba skirtuko Spalvos dialogo lange Pasirinktinės nurodykite norimą naudoti spalvą.

  • Norėdami keisti formatą, spustelėkite Mygtuko paveikslėlis Paryškintasis, pasvirasis Mygtuko paveikslėlis arba pabraukti Mygtuko paveikslėlis .

   Spartusis klavišas taip pat galite paspausti CTRL + B, CTRL + I arba CTRL + U.

 3. „Excel“ juostelės vaizdas

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×