Nurodyti duomenų rodymo naudojant pasirinktinį formatavimą

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Turite duomenų lauke, rodomas konkrečiu formatu taikant pasirinktinį formatą. Pasirinktinis tik keisti, kaip duomenys bus rodomas ir neturi įtakos kaip saugomi duomenys į "Microsoft Access" duomenų bazę, arba kaip vartotojai gali įvesti arba redaguoti duomenų formatavimą.

Taikant pasirinktinį formatą, yra galimybė, kai dirbate su duomenų tipai arba neturi iš anksto apibrėžtą prieigą, formatavimo parinktis arba, jei iš anksto apibrėžto formato neatitinka jūsų poreikių. Įvesdami simbolių ir vietos rezervavimo ženklo simbolių rinkinius į lauką, galite taikyti pasirinktinį formatą. Kai taikote formatą į lentelės lauką, tą patį formatą automatiškai taikoma bet formos arba ataskaitos valdiklį, galite susieti (nuoroda) į lentelės lauką.

Šiame straipsnyje aprašoma tekstiniai ir vietos rezervavimo ženklo simboliai, galite naudoti su konkrečių duomenų tipai ir parodoma, kaip taikyti formatavimą, tipus.

Ką norite daryti?

Sužinokite daugiau apie pasirinktinius formatus

Nurodykite formatą, skaičių ir valiutos duomenų tipai

Nurodykite formatą, teksto ir atmintinės duomenų tipai

Nurodykite formatą datos/laiko duomenų tipas

Sužinokite daugiau apie teksto formatavimą

Sužinokite daugiau apie pasirinktinius formatus

Kai sukuriate pasirinktinį formatą, įvesite įvairius simbolius lentelės lauko ypatybę formatas . Vietos rezervavimo ženklų (pvz., 0 ir #), simbolių sudaro skyrikliai (pvz., laikotarpius ir kablelius), simbolių ir spalvų.

Be to, galite nurodyti keturių tipų skaitinių reikšmių formatai – teigiamų, neigiamų ir nulinių (0), neapibrėžta reikšmė (neapibrėžtos). Pasirinkus kurti kiekvienos reikšmės tipą ir formatą, pirmiausia privalote teigiamos reikšmės formatą, formatą neigiamos reikšmės antra, formatą nulinių reikšmių trečia ir formatą nulinės reikšmės paskutinis. Be to, kabliataškiu atskirti kiekvieną formatą.

Pasirinktiniai formatai pavyzdys   

#,###.##;(#,###.##)[Red];0,000.00;"Neapibrėžta"

Ši eilutė yra keturi Pasirinktiniai formatai ir rodo šiuos veiksmus:

 • Teigiamos reikšmės su dviem skaičiais po kablelio.

 • Neigiamos reikšmės su dviem skaičiais po kablelio skliaustuose ir raudonos spalvos.

 • Nulinės reikšmės kaip skaičius nulis, visada su dviem skaičiais po kablelio.

 • Neapibrėžtos reikšmės kaip žodis „Neapibrėžta“.

Keturi skyriuose eilutėje yra atskirtus kabliataškiu (;).

Į toliau aprašoma kiekvienos sekcijos:

 • Skaičiaus ženklas (#) yra rezervuota vieta skaitmenims. Jei formatas reikšmių neranda, programa „Access“ rodo tuščią vietą. Jei norite rodyti nulius vietoj tuščių vietų (pavyzdžiui, kad 1234 rodytumėte kaip 1234,00), kaip rezervuotą vietą naudokite 0.

 • Kaip numatyta, pirmojoje sekcijoje rodomos teigiamos reikšmės. Jei norite naudoti formatą su didesnėmis reikšmėmis arba su daugiau dešimtainių skaitmenų, galite įtraukti daugiau rezervuotų vietų dešimtainėms reikšmėms, pavyzdžiui, ####,###. Pavyzdžiui, 1234,5678 rodomas kaip 1,234.568. Atkreipkite dėmesį, kad šis formatas naudoja kablelį kaip tūkstantinį skyriklį, o tašką kaip dešimtainį skyriklį.

  Jei įrašo dešimtainės reikšmės viršija pasirinktiniame formate esančių rezervuotų vietų ženklų skaičių, programa „Access“ suapvalina reikšmes ir rodo tik tiek reikšmių, kiek nurodo formatas. Pavyzdžiui, jei lauke yra 3,456.789, bet formate nurodyti du dešimtainiai skaitmenys, programa „Access“ suapvalina dešimtainę reikšmę iki .79.

 • Pagal numatytuosius parametrus kitoje sekcijoje rodomos tik neigiamos reikšmės. Jei jūsų duomenys neapima neigiamų reikšmių, programa „Access“ palieka tuščią lauką. Ankstesniame formato pavyzdyje neigiamos reikšmės rašomos tarp tekstinių simbolių – atidarančiojo ir uždarančiojo skliaustų. Taip pat naudojamas raudonos ([Red]) spalvos aprašas, kuriuo neigiamas reikšmes nurodoma vaizduoti raudonai.

 • Kaip numatyta, trečioji sekcija apibrėžia formatą visoms nulinėms (0) reikšmėms. Šiuo atveju, kai lauke yra nulinė reikšmė, rodoma 0,000.00. Kad rodytumėte tekstą vietoj skaičiaus, galite naudoti „Nulis“ (išskirtą dvigubomis kabutėmis).

 • Kaip numatyta, ketvirtoji sekcija apibrėžia, ką vartotojai mato, kai įrašą sudaro neapibrėžta reikšmė. Šiuo atveju vartotojai mato žodį „Neapibrėžta“. Taip pat galite naudoti kitą tekstą, pavyzdžiui „Null“ arba "****". Atminkite, kad rašant simbolius tarp dvigubų kabučių, formatas laiko šiuos simbolius kaip tekstinius ir rodo juos tiksliai taip, kaip juos įvedėte.

Pastaba: Atminkite, kad jums nereikia naudoti visus keturis skyrius. Pavyzdžiui, jei jūsų lentelė laukas priims neapibrėžtas reikšmes, galite praleisti ketvirtoje sekcijoje.

Puslapio viršus

Nurodykite formatą, skaičių ir valiutos duomenų tipai

Jei nenurodysite pasirinktinį formatą, skaičių ir valiutos reikšmių, "Access" skaičių formatu ir valiutų valiutos formatu rodoma skaičių.

Norėdami sukurti pasirinktinį formatą, naudokite formatavimo simbolius, rodomas toliau pateiktoje lentelėje. Taip pat galite nurodyti spalvą, kuria norite skaičius arba valiuta.

Simbolis

Aprašas

#

Naudojamas skaitmeniui rodyti. Kiekvienas simbolio pavyzdys atspindi vieno skaičiaus padėtį. Jei padėtyje reikšmės nėra, „Access“ rodo tuščią vietą. Taip pat gali būti naudojamas kaip vietos rezervavimo ženklas.

Pavyzdžiui, jei taikote formatą # ### ir lauke įvedate reikšmę 45, rodoma 45. Lauke įvedus 12145 „Access“ rodo 12 145 – net jei kaip tūkstančių skyriklį nurodėte tik vieną vietos rezervavimo ženklą iš kairės.

0

Naudojamas skaitmeniui rodyti. Kiekvienas simbolio pavyzdys atspindi vieno skaičiaus padėtį. Jei padėtyje reikšmės nėra, programa „Access“ rodo nulį (0).

Tūkstančių ir dešimtainių skilčių skyrikliai

Naudojamas nustatant, kur norite pasiekti įdėti tūkstančių ir dešimtainių skilčių skyriklius. "Access" naudoja skyriklius, kurie apibrėžti Windows regiono parametrai. Informacijos apie šiuos parametrus, ieškokite "Windows" regiono parametrų keisti išvaizdą, kai kurios duomenų tipo keitimas.

tušti tarpai, + - $ ()

Naudojamas įtraukiant tuščius tarpus, matematinius ženklus (+ –) ir finansinius simbolius (Lt £ $), jei jų kur nors reikia jūsų formato eilutėse. Jei norite naudoti kitus įprastinius matematinius simbolius, pavyzdžiui, pasviruosius brūkšnius (\ arba /) ir žvaigždutę (*), išskirkite juos dvigubomis kabutėmis. Atkreipkite dėmesį, kad juos galite įterpti bet kur.

\

Naudojamas reikalaujant, kad „Access“ parodytų iš karto po to sekantį simbolį. Tai tas pats, kaip išskirti simbolį dvigubomis kabutėmis.

!

Naudojamos jėgos lygiuotė kairėje visų reikšmių. Kai jūs jėga lygiuotė kairėje, negalima naudoti su # ir 0 skaitmenų vietos rezervavimo ženklus, tačiau galite naudoti vietos rezervavimo ženklų teksto simbolių. Daugiau informacijos apie šių vietos rezervavimo ženklų, rasite Pasirinktiniai formatai teksto ir atmintinės duomenų tipai.

*

Naudojamas reikalaujant, kad iš karto po žvaigždutės einantis simbolis būtų užpildo simbolis – simbolis, naudojamas tuštiems tarpams užpildyti. Paprastai programoje „Access“ skaitiniai duomenys rodomi sulygiuoti dešinėje ir tuščiais tarpais užpildo bet kokią sritį iki reikšmės kairėje pusėje. Galite įtraukti užpildo simbolių į bet kurią formato eilutės vietą ir, kai tai padarote, programa „Access“ užpildo tuščius tarpus tam tikru simboliu.

Pavyzdžiui, formatas ##*~,00 EUR rodo valiutos sumą kaip 45~~~~~,15 EUR. Lauke rodomas tildės simbolių (~) skaičius priklauso nuo lentelės lauke esančių tuščių tarpų skaičiaus.

%

Naudojamas kaip paskutinis simbolis formato eilutėje. Reikšmė padauginama iš 100, o rezultatas rodomas su procento ženklu.

E+, E-

ARBA

e+, e-

Naudojamas reikšmėms moksliniame (eksponentiniame) žymėjime rodyti.

Naudokite šią parinktį, kai iš anksto apibrėžtas mokslinis formatas nesuteikia pakankamai vietos reikšmėms. Naudokite E+ arba e+ reikšmėms kaip teigiamoms eksponentėms rodyti, o E- arba e- naudokite neigiamoms eksponentėms rodyti. Šiuos vietos rezervavimo ženklus turite naudoti su kitais simboliais.

Tarkime, kad skaitiniam laukui taikote formatą 0,000E+00, tada įveskite 612345. Programa „Access“ rodys 6,123E05. „Access“ pirmiausia suapvalina skaičiaus dešimtaines skiltis iki trijų (nulio reikšmių dešimtainių skaičių skyriklio dešinėje arba kairėje). Tada programoje „Access“, atsižvelgiant į dešinėje pusėje (arba kairėje: priklauso nuo kalbos parametrų) esančių skaitmenų, apskaičiuojama pradinės reikšmės dešimtainio skyriklio eksponentinė reikšmė. Šiuo atveju pradinę reikšmę sudaro „612345“ (penki skaitmenys) dešimtainių skilčių skyriklio dešinėje. Todėl programoje „Access“ rodoma 6,123E+05, o gauta reikšmė lygi 6,123 x 105.

"Raidinis tekstas"

Naudokite dvigubas kabutes, kad apsuptumėte bet kokį tekstą, kurį norite, kad matytų vartotojai.

[spalva]

Naudojamas taikant spalvą visoms reikšmėms formato sekcijoje. Turite apskliausti spalvos pavadinimą ir naudoti vieną iš šių pavadinimų: juoda, mėlyna, žydra, žalia, rausvai raudona, raudona, geltona arba balta.

Pasirinktinio formato taikymas skaičių arba valiutos duomenų tipų, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, kurią norite keisti, ir nuorodų meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Pasirinkite norimą formatuoti lauką ir skirtuke Bendra spustelėkite langelį šalia lauko Formatas.

 3. Įveskite konkrečius simbolius, atsižvelgiant į formatavimo poreikius.

 4. Paspauskite klavišų kombinaciją CTRL+S, kad įrašytumėte darbą.

Po to, galite taikyti pasirinktinį formatą į lauką, formatą galite patikrinti atlikdami bet kuriuos arba visus iš šių veiksmų:

 • Įveskite reikšmes be tūkstantinių arba dešimtainių skyriklių ir pažiūrėkite, kaip formatas supranta duomenis. Ar formatas sudeda skyriklius tinkamose vietose?

 • Įveskite ilgesnes arba trumpesnes, nei numatyta, reikšmes (su arba be skyriklių) ir pažiūrėkite, kaip formatas veikia. Ar formatas įtraukė nereikalingų tuščių tarpų, nulių prieš ir už reikšmės?

 • Į formato, kuris skirtas teigiamoms arba neigiamoms reikšmėms, eilutę įveskite nulinę arba neapibrėžtą reikšmę ir žiūrėkite, ar esate patenkintas rezultatu.

Puslapio viršus

Nurodykite formatą, teksto ir atmintinės duomenų tipai

Teksto ir atmintinės duomenų tipai nepriimti iš anksto apibrėžti formatai. Teksto duomenų tipo priima tik Pasirinktiniai formatai, atmintinės duomenų tipas priima Pasirinktinis ir raiškiojo teksto formatavimą.

Paprastai, kuriuos pasirinktinių formatų taikymas teksto ir atmintinės duomenų tipai, kad būtų lengviau skaityti lentelės duomenis. Pavyzdžiui, jei naudojate žiniatinklio formos rinkti kredito kortelių numerius, ir saugote tų skaičių be tarpų, galite naudoti pasirinktinį formatą įtraukti atitinkamą tarpus, kad būtų lengviau skaityti kredito kortelių numerius.

Pasirinktiniai formatai teksto ir atmintinės duomenų tipai leisti tik du formato sekcijas eilutėje. Pirmoji sekcija formato eilutės valdiklių teksto išvaizdą ir antrojoje dalyje rodo tuščių reikšmių arba nulinio ilgio eilutes. Jei nenurodysite formatą, prieigos kairė lygiuojami duomenų lapų visas tekstas.

Šioje lentelėje išvardijamos ir aiškinami Pasirinktiniai formatai, kuriuos galite taikyti laukus, kuriuose yra teksto ir atmintinės duomenų tipai.

Simbolis

Aprašas

@

Naudojamas rodyti bet kokiam galimam šios padėties simboliui formato eilutėje. Jei programa „Access“ įterpia visus pagrindinių duomenų simbolius, likusios rezervuotos vietos rodomos kaip tuščios vietos.

Pavyzdžiui, jei formato eilutė yra @@@@@, o pagrindinis tekstas yra ABC, tekstas sulygiuotas kairėje su dviem po jo einančiais tuščiais tarpais.

&

Naudojamas rodyti bet kokiam galimam šios padėties simboliui formato eilutėje. Jei programa „Access“ įterpia visus pagrindinių duomenų simbolius, likę vietos rezervavimo ženklai nerodo nieko.

Pavyzdžiui, jei formato eilutė yra &&&&&, o tekstas yra ABC, rodomas tik kairėje sulygiuotas tekstas.

!

Naudojamas reikalaujant, kad vietos rezervavimo ženklai būtų užpildomi iš kairės į dešinę, o ne iš dešinės į kairę. Šį simbolį turite naudoti bet kokios formato eilutės pradžioje.

<

Naudojamas pateikiant visą tekstą mažosiomis raidėmis. Turite naudoti šį simbolį formato eilutės pradžioje, bet galite prieš jį pateikti šauktuko ženklą (!).

>

Naudojamas pateikiant visą tekstą didžiosiomis raidėmis. Turite naudoti šį simbolį formato eilutės pradžioje, bet galite prieš jį pateikti šauktuko ženklą (!).

*

Kai naudojamas šis simbolis, po žvaigždutės (*) parašytas simbolis tampa užpildo simboliu – simboliu, kuris naudojamas tuštiems tarpams užpildyti. Paprastai programoje „Access“ tekstas rodomas sulygiuotas kairėje ir tuščiais tarpais užpildo bet kokią sritį iki reikšmės dešinės pusės. Galite įtraukti užpildo simbolių į bet kurią formato eilutės vietą. Kai tai padarote, programa „Access“ užpildo tuščius tarpus tam tikru simboliu.

Tuščias tarpas, + - $ ()

Naudojamas įtraukiant tuščius tarpus, matematinius ženklus (+ –), finansinius simbolius (€ £ $) ir skliaustus, jei jų kur nors reikia jūsų formato eilutėse. Jei norite naudoti kitus įprastinius matematinius simbolius, pavyzdžiui, pasviruosius brūkšnius (\ arba /) ir žvaigždutę (*), išskirkite juos dvigubomis kabutėmis – atkreipkite dėmesį, kad šiuos simbolius galite įterpti bet kurioje formato eilutėje.

"Raidinis tekstas"

Naudokite dvigubas kabutes, kad apsuptumėte bet kokį tekstą, kurį norite rodyti vartotojams.

\

Naudojamas reikalaujant, kad „Access“ parodytų iš karto po to sekantį simbolį. Tai tas pats, kaip išskirti simbolį dvigubomis kabutėmis.

[spalva]

Naudojamas taikant spalvą visoms reikšmėms formato sekcijoje. Turite apskliausti pavadinimą ir naudoti vieną iš šių pavadinimų: juoda, mėlyna, žydra, žalia, rausvai raudona, raudona, geltona arba balta.

Pastaba: Kai nurodote formatą, programa „Access“ užpildo rezervuotos vietos simbolius duomenimis iš pagrindinio lauko.

Kad taikytumėte pasirinktinį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, kurią norite keisti, ir nuorodų meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Pasirinkite norimą formatuoti lauką ir skirtuke Bendra spustelėkite langelį šalia lauko Formatas.

 3. Įveskite formatą.

  Pasirinktinį formatą, galite nurodyti tipas priklauso nuo duomenų tipą, galite pasirinkti lauke.

 4. Paspauskite klavišų kombinaciją CTRL+S, kad įrašytumėte darbą.

Galite patikrinti savo pasirinktinio formatavimo į bet kurį iš šių būdų:

 • Įveskite reikšmes didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis ir žiūrėkite, kaip formatas tvarko duomenis. Ar rezultatai aiškūs?

 • Įveskite ilgesnes arba trumpesnes, nei numatyta, reikšmes (su arba be skyriklių) ir pažiūrėkite, kaip formatas veikia. Ar formatas įtraukė nereikalingų tuščių tarpų, tarpų prieš ir už reikšmės ir nelauktų simbolių?

 • Įveskite nulinio ilgio eilutę arba neapibrėžtą reikšmę ir žiūrėkite, ar gaunate norimą rezultatą.

Puslapio viršus

Nurodykite formatą datos/laiko duomenų tipas

Jei nenurodote iš anksto apibrėžto ar pasirinktinio formato, programa „Access“ taiko formatą Bendroji data — m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM.

Datos/laiko laukai Pasirinktiniai formatai gali būti dviejų dalių – po vieną dieną, o kitą kartą – ir sekcijų atskirkite kabliataškiais. Pavyzdžiui, galite sukurti iš naujo bendrosios datos formatas taip: m/dd/MMMM; h:nn:ss.

Simbolis

Aprašas

Datos skyriklis

Naudojamas valdyti, kur "Access" įdeda skyriklį dienų, mėnesių ir metų. "Access" naudoja skyriklį, apibrėžti "Windows" regiono parametruose. Informacijos apie šiuos parametrus, ieškokite "Windows" regiono parametrų keisti išvaizdą, kai kurios duomenų tipo keitimas.

c

Naudojamas norint nurodyti bendrą datos formatą.

d arba dd

Naudojamas norint nurodyti mėnesio dieną kaip vieną arba du skaitmenis. Jei norite rodyti vieną skaitmenį, naudokite vieną vietos rezervavimo ženklą. Jei norite rodyti du skaitmenis, naudokite du vietos rezervavimo ženklus.

ddd

Naudojamas savaitės dienoms sutrumpinti iki trijų raidžių.

Pavyzdžiui, pirmadienis rodomas kaip Pr.

dddd

Naudojamas norint pateikti visą savaitės dienos pavadinimą.

ddddd

Naudojamas norint nurodyti trumpą datos formatą.

dddddd

Naudojamas norint nurodyti ilgą datos formatą.

w

Naudojamas norint nurodyti savaitės dienos skaičių.

Pavyzdžiui, pirmadienis rodomas kaip 1.

m arba mm

Naudojamas norint rodyti mėnesį, kaip vieno arba dviejų skaitmenų skaičių.

mmm

Naudojamas mėnesio pavadinimui sutrumpinti iki trijų raidžių.

Pavyzdžiui, spalis rodomas kaip Spl.

mmmm

Naudojamas visam mėnesio pavadinimui pateikti.

q

Naudojamas dabartinio kalendorinio ketvirčio numeriui rodyti (1–4).

Pavyzdžiui, programoje „Access“ gegužės mėnesio datai priskiriama ketvirčio reikšmė yra 2.

y

Naudojamas metų dienai rodyti (1–366).

yy

Naudojamas dviem paskutiniams metų skaitmenims rodyti.

Pastaba: Rekomenduojama įvesti ir rodyti visus keturis esamų metų skaitmenis.

yyyy

Naudojamas visiems metų skaitmenims rodyti diapazone nuo 0100–9999.

Laiko skyriklis

Naudojamas valdyti, kur "Access" įdeda skyriklį, valandas, minutes ir sekundes. "Access" naudoja skyriklį, apibrėžti "Windows" regiono parametruose. .

h arba hh

Naudojamas rodyti valandą kaip vieną arba du skaitmenis.

n arba nn

Naudojamas rodyti minutes kaip vieną arba du skaitmenis.

s arba ss

Naudojamas rodyti sekundes kaip vieną arba du skaitmenis.

ttttt

Naudojamas norint nurodyti ilgą laiko formatą.

AM/PM

Naudojamas rodyti 12 valandų laikrodžio reikšmėms, žymimoms raidėmis AM arba PM. Programa „Access“ reikšmei nustatyti naudoja jūsų kompiuterio sistemos laikrodį.

A/P arba a/p

Naudojamas rodyti 12 valandų laikrodžio reikšmėms, žymimoms raidėmis A, P, a arba p. Programa „Access“ reikšmei nustatyti naudoja jūsų kompiuterio sistemos laikrodį.

AMPM

Naudojamas rodyti 12 valandų laikrodžio reikšmėms. Programa „Access“ naudoja ryto ir vakaro indikatorius, nurodytus „Windows“ regiono parametruose.

Tuščias tarpas, + - $ ()

Naudojamas įtraukiant tuščius tarpus, matematinius ženklus (+ –), finansinius simbolius (Lt £ $) ir skliaustus, jei jų kur nors reikia jūsų formato eilutėse. Jei norite naudoti kitus įprastinius matematinius simbolius, pavyzdžiui, pasviruosius brūkšnius (\ arba /) ir žvaigždutę (*), išskirkite juos dvigubomis kabutėmis. Atkreipkite dėmesį, kad juos galite įterpti bet kur.

\

Naudojamas reikalaujant, kad „Access“ parodytų iš karto po to sekantį simbolį. Tai tas pats, kaip išskirti simbolį dvigubomis kabutėmis.

*

Naudojamas reikalaujant, kad iš karto po žvaigždutės einantis simbolis būtų užpildo simbolis – simbolis, naudojamas tuštiems tarpams užpildyti. Paprastai programoje „Access“ tekstas rodomas sulygiuotas kairėje ir tuščiais tarpais užpildoma bet kokią sritis iki reikšmės dešinėje pusėje. Galite įtraukti užpildo simbolių į bet kurią formato eilutės vietą. Kai tai padarote, programa „Access“ užpildo tuščius tarpus tam tikru simboliu.

"Raidinis tekstas"

Naudokite dvigubas kabutes, kad apsuptumėte bet kokį tekstą, kurį norite, kad matytų vartotojai.

[spalva]

Naudojamas taikant spalvą visoms reikšmėms formato sekcijoje. Turite apskliausti pavadinimą ir naudoti vieną iš šių pavadinimų: juoda, mėlyna, žydra, žalia, rausvai raudona, raudona, geltona arba balta.

Puslapio viršus

Sužinokite daugiau apie teksto formatavimą

Jei norite, kad laukas duomenų lape, formą arba ataskaitą Rodyti tam tikrą vertę, kai lauko saugo kitą reikšmę, kurti peržvalgos lauką. Norėdami sužinoti daugiau apie peržvalgos laukų, skaitykite Tinkinti duomenų rodymo iš naujo, kuriant peržvalgos lauką. Valdyti įvedami duomenys formatu, perskaitykite įveskite laukų arba valdiklių reikšmes patenka į konkretų įvesties šablono kūrimas. Norėdami sužinoti, kaip pridėti raiškiojo teksto formatavimo taikymas laukui, skaitykite Įterpti arba raiškiojo teksto lauko įtraukimas.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×