Nuotraukos arba vaizdo failo įtraukimas į tinklalapį

Bibliotekoje pasirinkę vaizdą, galite jį įtraukti į bet kurį tinklalapį, kuriame yra puslapio vaizdo lauko valdiklis. Kai bibliotekoje saugomas vaizdas pakeičiamas, vaizdą rodantys puslapiai automatiškai pradeda rodyti naują vaizdą.

Taip pat, naudodami HTML rengyklę, galite įtraukti vaizdą į bet kokį tinklalapį, kuriame yra puslapio turinio lauko valdiklis. Kai vaizdui įtraukti į puslapio turinio lauko valdiklį naudojate HTML rengyklę, vaizdas taip pat saugomas bibliotekoje, kad atnaujinus biblioteką vaizdą rodantys puslapiai automatiškai pradėtų rodyti naują vaizdą.

Jei kurdami naują puslapį norite į jį įtraukti vaizdą, galite kurti puslapį naudodami puslapio maketą, kuriame yra puslapio vaizdo lauko valdiklis.

Šiame straipsnyje

Puslapio maketai, kuriuose yra puslapio vaizdo lauko valdiklis

Puslapio maketai, kuriuose yra puslapio turinio lauko valdiklis

Vaizdo įtraukimas naudojant puslapio vaizdo lauko valdiklį

Vaizdo įtraukimas į puslapio turinio lauko valdiklį naudojant HTML rengyklę

Puslapio maketai, kuriuose yra puslapio vaizdo lauko valdiklis

Šiuose puslapio maketuose, kurie įtraukti į serverį Microsoft Office SharePoint Server 2007, yra puslapio vaizdo lauko valdiklis:

 • Straipsnio puslapis su vaizdu kairėje

 • Straipsnio puslapis su vaizdu dešinėje

 • Intraneto pagrindinis puslapis

 • Pasveikinimo puslapis su suvestinių saitais

 • Pasveikinimo puslapis su turiniu

 • Pasveikinimo pradinis puslapis

Jūsų svetainėje gali būti papildomų puslapio maketų, kuriuose yra puslapio vaizdo lauko valdiklis.

Patarimas : Vienas iš būdų, kaip galite sužinoti, ar puslapyje yra puslapio vaizdo lauko valdiklis, yra redaguoti puslapį. Redaguojant puslapį, rodomos visų lauko valdiklių, esančių tame puslapyje, etiketės. Puslapio vaizdo lauko valdikliai, kurie puslapiuose kuriami naudojant į serverį Office SharePoint Server 2007 įtrauktus puslapio maketus, pažymėti Puslapio vaizdas. Taip pat gali būti puslapių, kuriuos kuriant buvo naudojami pasirinktiniai puslapio maketai, sukurti asmens, jūsų svetainėje turinčio dizaino teises. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie pasirinktinius puslapio maketus, kuriuos galima naudoti jūsų svetainėje, kreipkitės į svetainių rinkinio administratorių.

Puslapio viršus

Puslapio maketai, kuriuose yra puslapio turinio lauko valdiklis

Šiuose puslapio maketuose, kurie įtraukti į serverį Office SharePoint Server 2007, yra puslapio turinio lauko valdiklis:

 • Intraneto pagrindinis puslapis

 • Pasveikinimo puslapis su suvestinių saitais

 • Pasveikinimo puslapis su turiniu

Jūsų svetainėje gali būti papildomų puslapio maketų, kuriuose yra puslapio turinio lauko valdiklis.

Patarimas : Vienas iš būdų, kaip galite sužinoti, ar puslapyje yra puslapio turinio lauko valdiklis, yra redaguoti puslapį. Redaguojant puslapį, rodomos visų lauko valdiklių, esančių tame puslapyje, etiketės. Puslapio turinio lauko valdikliai, kurie puslapiuose kuriami naudojant į serverį Office SharePoint Server 2007 įtrauktus puslapio maketus, pažymėti Puslapio turinys. Taip pat gali būti puslapių, kuriuos kuriant buvo naudojami pasirinktiniai puslapio maketai, sukurti asmens, jūsų svetainėje turinčio dizaino teises. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie pasirinktinius puslapio maketus, kuriuos galima naudoti jūsų svetainėje, kreipkitės į svetainių rinkinio administratorių.

Puslapio viršus

Vaizdo įtraukimas naudojant puslapio vaizdo lauko valdiklį

 1. Pereikite į puslapį, į kurį norite įtraukti vaizdą, tada įrankių juostoje Puslapio redagavimas spustelėkite Redaguoti puslapį.

  Pastaba : Jei įrankių juosta Puslapio redagavimas nerodoma, meniu Svetainės veiksmai spustelėkite Rodyti puslapio redagavimo įrankių juostą.

 2. Lauko valdiklyje Puslapio vaizdas spustelėkite Redaguoti paveikslėlį. Atidaromas tinklalapio dialogo langas Redaguoti vaizdo ypatybes.

 3. Tinklalapio dialogo lango Redaguoti vaizdo ypatybes sekcijoje Bendra spustelėkite mygtuką Naršyti, esantį šalia lauko Pasirinktas vaizdas. Naujame lange atidaroma vaizdų biblioteka.

 4. Spustelėkite norimą naudoti vaizdą, tada spustelėkite Gerai. Vaizdų biblioteka uždaroma, o pažymėto vaizdo adresas rodomas lauke Pasirinktas vaizdas.

 5. Pasirinktinai galite nustatyti kitas vaizdo ypatybes:

  • Alternatyvus tekstas      Įveskite trumpą vaizdo aprašo tekstą. Šis tekstas rodomas vietoj vaizdo, jei puslapį žiūrinčio asmens naršyklėje vaizdas nerodomas. Alternatyvų tekstą taip pat skaito ekrano skaitytuvai.

  • Hipersaitas      Pasirinktinai vaizdas gali veikti kaip hipersaitas. Šiame lauke įveskite norimą hipersaito paskirties vietą. Taip pat, norėdami rasti hipersaito paskirties vietą, galite naudoti mygtuką Naršyti. Pažymėkite žymės langelį Atidaryti šį saitą naujame lange, jei hipersaitą norite atidaryti naujame naršyklės lange.

   Sekcijoje Maketas galite nustatyti šias ypatybes:

  • Lygiuotė      Pasirinkę sąraše Lygiuotė, galite keisti vaizdo padėtį lauko valdiklyje. Kadangi puslapio vaizdo lauko valdiklio dydis sutampa su vaizdo dydžiu, ši parinktis neturi pastebimos įtakos, kai naudojama vaizdui, kuris yra puslapio vaizdo lauko valdiklyje.

  • Kraštinės storis      Nurodę kraštinės storį, galite įrėminti vaizdą. Kraštinės storis matuojamas pikseliais.

  • Horizontalūs tarpai      Nurodę tarpų dydžių reikšmes pikseliais, abiejuose vaizdo šonuose galite pridėti tarpų.

  • Vertikalūs tarpai      Nurodę tarpų dydžių reikšmes pikseliais, vaizdo viršuje ir apačioje galite pridėti tarpų.

   Sekcijoje Dydis galite nustatyti šias ypatybes:

  • Naudoti numatytąjį vaizdo dydį      Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad būtų rodomas numatytojo dydžio vaizdas, t. y. tokio dydžio, kokį nurodo vaizdo failo ypatybės.

  • Nurodyti dydį      Pažymėkite šią parinktį, jie norite nurodyti vaizdo, esančio publikuojamame puslapyje, dydį. Ši parinktis nepaiso vaizdo failo dydžio ypatybių. Jei pažymite šią parinktį, naudodami ypatybes Plotis ir Aukštis turite nustatyti vaizdo plotį arba aukštį, arba abu.

  • Plotis (pikseliais)      Jei pažymite Nurodyti dydį, lauką Plotis (pikseliais) naudojate vaizdo pločiui pikseliais nurodyti.

  • Aukštis (pikseliais)      Jei pažymite Nurodyti dydį, lauką Aukštis (pikseliais) naudojate vaizdo aukščiui pikseliais nurodyti.

  • Išlaikyti proporcijas      Šią parinktį galite naudoti, jei norite išlaikyti vaizdo pločio ir aukščio proporcijas. Jei pažymite šią parinktį, galite nustatyti tik vaizdo plotį arba tik aukštį, nes pagal pasirinktą vaizdo pločio arba aukščio reikšmę nustatoma kito matmens reikšmė, kuri pagrįsta pradine vaizdo pločio ir aukščio proporcija.

Puslapio viršus

Vaizdo įtraukimas į puslapio turinio lauko valdiklį naudojant HTML rengyklę

 1. Pereikite į puslapį, į kurį norite įtraukti vaizdą, tada įrankių juostoje Puslapio redagavimas spustelėkite Redaguoti puslapį.

  Pastaba : Jei įrankių juosta Puslapio redagavimas nerodoma, meniu Svetainės veiksmai spustelėkite Rodyti puslapio redagavimo įrankių juostą.

 2. Puslapio turinio lauko valdiklyje spustelėkite Redaguoti turinį, kad paleistumėte HTML rengyklę. HTML rengyklė gali būti rodoma kaip įdėtoji arba naujame lange kaip tinklalapio dialogo langas.

 3. Puslapio turinio lauko valdiklyje perkelkite žymeklį į tą vietą, kurioje norite įtraukti vaizdą.

 4. HTML rengyklės įrankių juostoje spustelėkite įrankių juostos mygtuką Įterpti vaizdą Mygtuko paveikslėlis .

  Spartieji klaviatūros klavišai  Jei norite įterpti vaizdą, paspauskite CTRL+SHIFT+G.

  Atidaromas tinklalapio dialogo langas Redaguoti vaizdo ypatybes.

 5. Tinklalapio dialogo lango Redaguoti vaizdo ypatybes sekcijoje Bendra spustelėkite mygtuką Naršyti, esantį šalia lauko Pasirinktas vaizdas. Naujame lange atidaroma vaizdų biblioteka.

 6. Spustelėkite norimą naudoti vaizdą, tada spustelėkite Gerai. Vaizdų biblioteka uždaroma, o pažymėto vaizdo adresas rodomas lauke Pasirinktas vaizdas.

 7. Pasirinktinai galite nustatyti kitas vaizdo ypatybes:

  • Alternatyvus tekstas      Įveskite trumpą vaizdo aprašo tekstą. Šis tekstas rodomas vietoj vaizdo, jei puslapį žiūrinčio asmens naršyklėje vaizdas nerodomas. Alternatyvų tekstą taip pat skaito ekrano skaitytuvai.

  • Hipersaitas      Pasirinktinai vaizdas gali veikti kaip hipersaitas. Šiame lauke įveskite norimą hipersaito paskirties vietą. Taip pat, norėdami rasti hipersaito paskirties vietą, galite naudoti mygtuką Naršyti. Pažymėkite žymės langelį Atidaryti šį saitą naujame lange, jei hipersaitą norite atidaryti naujame naršyklės lange.

   Sekcijoje Maketas galite nustatyti šias ypatybes:

  • Lygiuotė      Pasirinkę sąraše Lygiuotė, galite keisti vaizdo padėtį lauko valdiklyje.

  • Kraštinės storis      Nurodę kraštinės storį, galite įrėminti vaizdą. Kraštinės storis matuojamas pikseliais.

  • Horizontalūs tarpai      Nurodę tarpų dydžių reikšmes pikseliais, abiejuose vaizdo šonuose galite pridėti tarpų.

  • Vertikalūs tarpai      Nurodę tarpų dydžių reikšmes pikseliais, vaizdo viršuje ir apačioje galite pridėti tarpų.

   Sekcijoje Dydis galite nustatyti šias ypatybes:

  • Naudoti numatytąjį vaizdo dydį      Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad būtų rodomas numatytojo dydžio vaizdas, t. y. tokio dydžio, kokį nurodo vaizdo failo ypatybės.

  • Nurodyti dydį      Pažymėkite šią parinktį, jie norite nurodyti vaizdo, esančio publikuojamame puslapyje, dydį. Ši parinktis nepaiso vaizdo failo dydžio ypatybių. Jei pažymite šią parinktį, naudodami ypatybes Plotis ir Aukštis turite nustatyti vaizdo plotį arba aukštį, arba abu.

  • Plotis (pikseliais)      Jei pažymite Nurodyti dydį, lauką Plotis (pikseliais) naudojate vaizdo pločiui pikseliais nurodyti.

  • Aukštis (pikseliais)      Jei pažymite Nurodyti dydį, lauką Aukštis (pikseliais) naudojate vaizdo aukščiui pikseliais nurodyti.

  • Išlaikyti proporcijas      Šią parinktį galite naudoti, jei norite išlaikyti vaizdo pločio ir aukščio proporcijas. Jei pažymite šią parinktį, galite nustatyti tik vaizdo plotį arba tik aukštį, nes pagal pasirinktą vaizdo pločio arba aukščio reikšmę nustatoma kito matmens reikšmė, kuri pagrįsta pradine vaizdo pločio ir aukščio proporcija.

   Pastabos : 

   • Jei puslapis, į kurį norite įtraukti vaizdą, yra iš dalių sudarytas puslapis, vaizdą galite įtraukti naudodami vaizdo žiniatinklio dalį. Daugiau informacijos apie vaizdo žiniatinklio dalies naudojimą ieškokite straipsnyje Vaizdo žiniatinklio dalis.

   • Jei vaizdas, kurį norite įtraukti į puslapį, vaizdų bibliotekoje nepasiekiamas, galite įtraukti jį, jei turite bendradarbiavimo teises. Daugiau informacijos apie vaizdo failo įtraukimą į biblioteką ieškokite straipsnyje Vieno ar kelių failų įtraukimas į biblioteką.

Puslapio viršus

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×