Numatytosios "SharePoint" grupės

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Numatytosios „SharePoint“ grupės sukuriamos automatiškai, jums sukūrus svetainių rinkinį. Numatytosios grupės naudoja „SharePoint“ numatytuosius teisių rinkinius (kartais vadinamus „SharePoint“ vaidmenimis), kad suteiktų vartotojams teises ir prieigą. Šių grupių teisių lygiai reiškia bendrus prieigos lygius, kuriuos turi vartotojai. Nuo to rekomenduojama pradėti įtraukiant vartotojus į „SharePoint“ svetainę.

Administratoriai gali sukurti papildomų grupių, geriau atitinkančių konkrečius įmonės poreikius. Sprendimas, kaip kurti ir pildyti „SharePoint“ saugos grupes, yra svarbus sprendimas, veikiantis svetainės ir jos turinio saugą.

Pastaba : Šiame straipsnyje pateikiama „SharePoint Online“ viešosios žiniatinklio svetainės informacija taikoma tik tada, jei jūsų organizacija „Office 365“ įsigijo iki 2015 m. kovo 9 d. Klientai, kurie šiuo metu naudoja šią funkciją, toliau galės naudotis funkcija mažiausiai dvejus metus po 2015 m. kovo 9 d. keitimo datos. Nauji klientai, kurie užsiprenumeravo „Office 365“ po keitimo datos, neturi prieigos prie šios funkcijos. Norėdami judėti į priekį, „Office 365“ vartotojai turi pasiekti rinkoje pirmaujančius trečiųjų šalių pasiūlymus, kad galėtų turite viešąją svetainę, kuri teikia internetinį sprendimą ir buvimo informaciją. Daugiau informacijos apie šį pakeitimą ieškokite Informacija apie „Office 365“ esančios „SharePoint Online“ viešosios svetainės funkcijos pakeitimus.

Čia pateikiami saitai su informacija apie supratimas ir nustatymas "SharePoint" teises.

Šiame straipsnyje:

Numatytosios "SharePoint" grupės teisių lygiai

Siūlomi „SharePoint“ grupių naudojimo būdai

Specialios „SharePoint“ grupės

Įmonės administratoriaus ir visi, išskyrus išorinius vartotojus grupės "Office 365" vartotojams

Svetainių rinkinio administratoriai

„SharePoint Online“ administratoriai

Numatytųjų „SharePoint“ grupių teisių lygiai

„SharePoint“ grupės leidžia kontroliuoti vartotojų grupių, o ne atskirų vartotojų, prieigą. „SharePoint“ grupes gali sudaryti daug atskirų vartotojų, taip pat gali būti „Office 365“ sukurtų „Windows Active Directory“ saugos grupių arba šių dviejų galimybių derinys.

Kiekviena „SharePoint“ grupė turi teisių lygį. Teisių lygis – tai tiesiog atskirų teisių, pvz., atidarymo, peržiūros, redagavimo ar naikinimo, rinkinys. Visi grupės vartotojai automatiškai turi tos grupės teisių lygį. Galite suskirstyti vartotojus į tiek grupių, kiek atitinka organizacijos sudėtingumą ir jūsų poreikius.

Kiekvienas svetainės šablonas turi su juo susietą „SharePoint“ grupių rinkinį. Kai kuriate svetainę, naudojate svetainės šabloną, o „SharePoint“ automatiškai sukuria teisingą svetainės „SharePoint“ grupių rinkinį. Konkretus grupių rinkinys priklauso nuo pasirinkto šablono tipo.

Pavyzdžiui, tolesnėje lentelėje pateiktos grupės ir teisių lygiai, sukurti viešajai žiniatinklio svetainei ir komandos svetainei:

„SharePoint“ grupės

Numatytasis teisių lygis

Taikoma viešajai svetainei

Taikoma komandų svetainėms

Tvirtintojai

Tvirtinti

Taip

Ne

Kūrėjai

Kūrimas, ribota prieiga

Taip

Ne

Hierarchijos tvarkytojai

Tvarkyti hierarchiją

Taip

Ne

<Svetainės pavadinimas> nariai

Redaguoti

Taip

Taip

<Svetainės pavadinimas> savininkai

Visos teisės

Taip

Taip

<Svetainės pavadinimas> lankytojai

Skaityti

Taip

Taip

Apriboti skaitytojai

Apribotas skaitymas

Taip

Ne

Stiliaus išteklių skaitytojai

Ribota prieiga

Taip

Ne

Sparčiojo diegimo vartotojai

Bendradarbiauti

Taip

Ne

Vertimo vadovai

Ribota prieiga

Taip

Ne

Siūlomi „SharePoint“ grupių naudojimo būdai

Tolesnėje lentelėje apibūdintos „SharePoint“ grupės, sukuriamos, kai svetainei sukurti naudojate standartinį svetainės šabloną. Šioje lentelėje taip pat pateikiami siūlomi kiekvienos grupės naudojimo būdai.

Grupės pavadinimas

Teisių lygis

Grupė naudojama:

Tvirtintojai

Tvirtinti

Šios grupės nariai gali redaguoti ir tvirtinti puslapius, sąrašo elementus ir dokumentus.

Kūrėjai

Kurti

Šios grupės nariai gali redaguoti sąrašus, dokumentų bibliotekas ir svetainės puslapius. Dizaineriai puslapių šablonų galerijoje gali kurti puslapių šablonus bei puslapių maketus ir keisti kiekvienos svetainių rinkinio svetainės veikimą bei išvaizdą naudodami puslapių šablonus ir CSS failus.

Hierarchijos tvarkytojai

Tvarkyti hierarchiją

Šios grupės nariai gali kurti svetaines, sąrašus, sąrašo elementus ir dokumentus.

Savininkai

Visos teisės

Žmonės, kurie gali valdyti svetainės teises, parametrus ir išvaizdą.

Nariai

Bendradarbiavimas arba redagavimas

Žmonės, galintys redaguoti svetainės turinį. Teisių lygis priklauso nuo svetainės šablono, naudoto šiai svetainei sukurti.

Lankytojai

Skaityti

Žmonės, galintys matyti svetainės turinį, tačiau negalintys jo redaguoti.

Apriboti skaitytojai

Apribotas skaitymas

Žmonės, galintys peržiūrėti puslapius ir dokumentus, bet ne versijas arba teises.

Stiliaus išteklių skaitytojai

Apribotas skaitymas

Šios grupės žmonės turi ribotą prieigą prie stilių bibliotekos ir puslapių šablonų galerijos.

Sparčiojo diegimo vartotojai

Bendradarbiauti

Šie vartotojai gali planuoti sparčiojo diegimo užduotis (turinio diegimą).

Žiūrovai

Tik peržiūrėti

Šie vartotojai mato turinį, bet negali jo redaguoti arba atsisiųsti.

Specialios „SharePoint“ grupės

Be to, specialios „SharePoint“ grupės palaiko aukštesnio lygio administravimo užduotis, pvz., svetainių rinkinio administratoriai, kurie turi priskirto svetainių rinkinio visų svetainių visas teises.

Įmonės administratoriaus ir visi, išskyrus išorinius vartotojus grupės "Office 365" vartotojams

Grupėse Įmonės administratorius ir Visi, išskyrus išorinius vartotojus yra „Office 365“ administratoriai ir vartotojai. Jos suteikia prieigą „Office 365“ vartotojams „SharePoint“ svetainėje.

Visi, išskyrus išorinius vartotojus    Įtraukus "Office 365" vartotojas, vartotojui automatiškai tampa visi, išskyrus išorinius vartotojus. Šios grupės turi numatytąjį teisių lygį, bendradarbiavimo. Kai suteikiate teises šiai grupei, visi vartotojai, kurie įtraukiami į "Office 365" galite peržiūrėti, įtraukti, naujinti ir elementų naikinimas iš sąrašų ir bibliotekų (išskyrus atvejus, kai pakeisite numatytąjį teisių lygį, grupės).

Įmonės administratoriai    Bet kuris vartotojas, kuris yra visuotinis „Office 365“ administratorius, yra ir įmonės administratorių grupės narys. Pagal numatytuosius nustatymus „Office 365“ įmonės administratorių grupė įtraukiama į grupę „SharePoint“ savininkai. Be to, įmonės administratorių grupė įtraukiama į svetainių rinkinio administratorių sąrašą. Ši grupė turi visas teises.

Įmonės administratorių grupės narystę galite keisti, tačiau tai reikia daryti atsargiai. Įmonės administratorių grupės nariai yra visuotiniai „Office 365“ administratoriai, o taip pat svetainių rinkinio administratoriai, todėl pakeitus jų būseną grupėje gali kilti nelauktų pasekmių. Pavyzdžiui, jei iš grupės „SharePoint“ savininkai pašalinsite įmonės administratorių, gali nutikti taip, kad visuotinių administratorių grupė praras visų teisių lygį.

Svarbu : Nepašalinkite įmonės administratorių arba visuotinių administratorių grupės , jei nesate atitinkamai sukonfigūravę teisių. Įsitikinkite, kad šie vartotojai turi tokį teisių lygį, kuris jiems būtinas norint atlikti reikiamus veiksmus. Jei neįsitikinsite, kad tie vartotojai turi atitinkamus teisių lygius, „SharePoint“ saugos konfigūravimas bus daug sudėtingesnis. Pavyzdžiui, svetainės administratoriai nebegalės konfigūruoti prieigos prie grupių, o vietoj to turės suteikti prieigą prie svetainių kiekvienam vartotojui atskirai.

Svetainių rinkinio administratoriai

„SharePoint Online“

Vietinis „SharePoint“

Kas gali naudoti šią grupę?

Taip

Taip

„SharePoint“ svetainė gali turėti priminius ir antrinius svetainių rinkinio administratorius. Jei esate svetainių rinkinio administratorius, galite skirti daugiau svetainių rinkinio administratorių.

Šie vartotojai yra viso svetainių rinkinio pagrindiniai kontaktai. Svetainių rinkinio administratoriai turi visas visų svetainių rinkinio svetainių teises, gali tikrinti visą svetainės turinį ir gauti įvairius administravimo įspėjamuosius pranešimus.

Naudodami vietinę „SharePoint“, svetainių rinkinio administratorių skiriate, kai diegiate svetainę.

„SharePoint Online“ abonementas, kurį naudodami nustatėte „SharePoint Online“, automatiškai tampa svetainių rinkinio administratoriumi. Jei reikia daugiau svetainių rinkinio administratorių „SharePoint Online“, tai gali atlikti svetainių rinkinio administratorius arba „SharePoint Online“ administratorius.

„SharePoint Online“ administratoriai

„SharePoint Online“

Vietinis „SharePoint“

Kas gali naudoti šią grupę?

Taip

Ne, pagal numatytuosius nustatymus.

Būtinas specialus diegimas.

Jei naudojate SharePoint Online "Office 365" planai, išskyrus Office 365 Small Business ir Office 365 Small Business Premium, taip pat yra "SharePoint online" administratorius. Taip pat bet kurią "Office 365" visuotinis administratorius turi naršyti ir naudoti nuomininko svetainės administravimo teises. "SharePoint online" administratorius tvarko visų svetainių rinkinių SharePoint online prenumeratos pasiekiama parametrai.

„SharePoint Online“ administratorius gali atlikti bet kurią iš šių užduočių:

  • Konfigūruoti vartotojo profilį ir „InfoPath“ formų tarnybas

  • Nustatyti ieškos parametrus

  • Nustatyti saugią saugyklą ir verslo ryšių tarnybas

  • Sukurti terminų saugyklą

  • Apibrėžti įrašų valdymo sistemą

  • Stebėti kvotas

  • Įjungti arba išjungti galimybę pakviesti išorinius vartotojus pasiekti „SharePoint Online“ svetainę

  • Kurti, naujinti arba naikinti svetainių rinkinius

  • Priskirti pirminius ir antrinius svetainių rinkinio savininkus bet kuriam svetainių rinkiniui savo vietoje.

Jei naudojate vietinį „SharePoint“, po standartinės „SharePoint“ įdiegties „SharePoint Online“ administratoriaus ar „SharePoint Online“ administratoriaus svetainės neturėsite.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×