Numatytųjų duomenų bazių parametrų tinkinimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Pastaba : Šis straipsnis netaikomas „Access“ taikomosioms žiniatinklio programoms – duomenų bazei, kurią sukuriate naudodami „Access“ ir paskelbiate internete. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Access“ taikomosios programos kūrimas.

Galite tinkinti įvairius parametrus prieigos kompiuterio duomenų bazių spustelėję Failas > parinktys > Kliento parametrai. Parametrai, kuriuos atliekate iš šios kategorijos taikyti visus Access kompiuterio duomenų bazės failus, jūsų kompiuteryje.

Ką norėtumėte daryti?

Žymiklio ir klavišų veikimo tinkinimas

Priemonių rodymo parinkčių nustatymas

Spausdinimo parinkčių keitimas

Bendrųjų duomenų bazės parinkčių nustatymas

Taikomosios programos išplėstinių parinkčių tinkinimas

Konkrečios kalbos rodymo parinkčių nustatymas

Žymiklio ir klavišų veikimo tinkinimas

Naudokite šias parinktis, jei norite nustatyti žymeklio veikimo būdą, kai tam tikrų klavišais. Informacijos, kaip nustatyti konkrečios kalbos žymeklio veikimo būdą, ieškokite žymiklio judėjimas sekciją į konkrečios kalbos rodymo parinkčių nustatymas šiame straipsnyje.

Galite nustatyti toliau pateiktus žymiklio veikimo būdus paspaudus klavišą ENTER.

Parinktis

Aprašas

Neperkelti

Žymiklis paliekamas esamame lauke.

Paskesnis laukas

Žymiklis perkeliamas į kitą lauką. Numatyta, kad kitas laukas yra į dešinę arba į kairę nuo esamo lauko, atsižvelgiant į tai, kaip nustatyta teksto kryptis. Šis parametras yra numatytasis žymėjimas.

Paskesnis įrašas

Žymiklis perkeliamas į kito įrašo esamą lauką. Kai peržiūrite keletą įrašų, kitas įrašas yra iškart po esamu įrašu.

Galite tinkinti, kaip veiks žymiklis jums naudojant rodyklių klavišus, naudodami parinktis Rodyklės mygtuko veikimas.

Rodyklių klavišų judėjimo parinkčių patikslintas rodinys

Parinktis

Aprašas

Paskesnis laukas

Jums paspaudus rodyklių DEŠINĖN arba KAIRĖN klavišus, žymiklis perkeliamas į kitą arba ankstesnįjį lauką, atsižvelgiant į kalbos parametrus.

Paskesnis simbolis

Jums paspaudus rodyklių DEŠINĖN arba KAIRĖN klavišus, žymiklis perkeliamas prie kito arba ankstesniojo lauko simbolio.

Žymiklis sustoja pirmame / paskutiniame lauke

Pažymėjus rodyklių klavišais KAIRĖN ir DEŠINĖN žymiklis neperkeliamas iš pirmojo arba paskutiniojo lauko į ankstesnįjį arba kitą įrašą.

Norėdami nustatyti, kaip žymiklis veiks formose ir duomenų lapuose, kai naudosite klavišus ENTER, TAB ir rodyklių klavišus, pažymėkite parinktį skyriuje Veikimas įeinant į lauką.

Parinktis

Aprašas

Žymėti visą lauką

Kai žymiklis patenka į lauką, pažymimas visas laukas.

Eiti į lauko pradžią

Kai žymiklis patenka į lauką, jis perkeliamas į lauko pradžią.

Eiti į lauko pabaigą

Kai žymiklis patenka į lauką, jis perkeliamas į lauko pabaigą.

Puslapio viršus

Priemonių rodymo parinkčių nustatymas

Galite tinkinti toliau pateiktus parametrus, kad būtų rodomos naudingos funkcijos, pvz., animacija ir būsenos juostos, iš parinkčių Rodymas.

Rodymo parametrų parinkčių patikslintas rodinys

Parinktis

Aprašas

Rodyti šį naujausių dokumentų kiekį

Nustatomas arba keičiamas vėliausiai naudotų failų, rodomų srityje Naujausia duomenų bazė, kiekis.

Būsenos juosta

Access lango apačioje rodoma būsenos juosta.

Rodyti animacijas

Įjungiamos animuotos priemonės, pvz., animuotas naujų stulpelių įterpimas į duomenų lapus.

Puslapio viršus

Spausdinimo parinkčių keitimas

Galite nustatyti numatytąsias paraštes, naudodami dalies Spausdinimas parinktis. Taip pat galite tinkinti puslapio parametrų ir spausdinimo parinktis prieš spausdindami ataskaitą ar duomenų lapą.

Parinktis

Aprašas

Kairioji paraštė

Pakeičia numatytąjį kairiojoje paraštėje duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami keisti paraštes esamas formas ir ataskaitas, spustelėkite skirtuką Failas , spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir tada nustatyti spausdinimo parinkčių dialogo langas.

Dešinioji paraštė

Pakeičia numatytąjį dešinioji duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite skirtuką Failas , spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir spustelėkite Puslapio sąranka dialogo lange spausdinimas .

Viršutinė paraštė

Pakeičia numatytąjį viršutinės paraštės duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite failo puslapyje spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir spustelėkite Puslapio sąranka dialogo lange spausdinimas .

Apatinė paraštė

Pakeičia numatytąjį apatinė paraštė duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite failo puslapyje spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir spustelėkite Puslapio sąranka dialogo lange spausdinimas .

Puslapio viršus

Bendrųjų duomenų bazės parinkčių nustatymas

Naudodami visas toliau nurodytas parinktis galite tinkinti Access veikimą atliekant kai kurias bendras užduotis.

Parinktis

Aprašas

Rodyti papildinio vartotojo sąsajos klaidas

Ši parinktis yra skyriuje Bendra ir gali būti naudinga, jei esate programų kūrėjas. Pažymėkite parinktį, kad Access rodytų vartotojo sąsajos tinkinimo kodo klaidas.

Numatytasis įrašo užrakinimas

Leidžiami galimi garsai, susiję su Microsoft Office programų įvykiais, pvz., failų atidarymu, įrašymu ir spausdinimu, taip pat klaidos pranešimų rodymu. Skirtingiems įvykiams priskirtus garsus galima keisti „Windows“ valdymo skyde esančiame dialogo lange Garsų ypatybės. Jei vienoje sistemos Office programoje pažymėsite arba išvalysite žymės langelį Numatytasis įrašo užrakinimas, ši parinktis taip pat bus įjungta arba išjungta visose kitose sistemos Office programose. Norėdami keisti su įvykiu susietą garsą, atidarykite „Windows“ valdymo skyde esantį aplanką Garsai. Kad galėtumėte leisti daugumą garsų, jūsų kompiuteryje turi būti garso plokštė.

Paskutiniosios naudotos duomenų bazės atidarymas paleidus „Access“

Kai pažymite ši parinktis, Access atidaro paskutinę naudotą duomenų bazę, o ne rodo „Microsoft Access“ puslapį. Yra du paskutinės naudotos duomenų bazės atidarymo modeliai: Bendrinamas atidaro paskutinę naudotą duomenų bazę, skirtą bendrai naudoti. Tai numatytasis parametras. Išskirtinis atidaro paskutinę naudotą duomenų bazę, kad ją galėtų išskirtinai naudoti vienas vartotojas.

Numatytasis įrašų užrakinimas

Užrakinimo nėra – įrašai paliekami atviri redagavimui.

Visi įrašai – užrakinami visi atidarytos formos ar duomenų lapo įrašai, taip pat visose pagrindinėse lentelėse esantys įrašai. Įrašai bus užrakinti tol, kol objektai bus atidaryti.

Redaguojamas įrašas – užrakinamas tik jūsų redaguojamas įrašas.

Naudoti keturių skaitmenų metų formatavimą

Ši duomenų bazė – keturių skaitmenų (mmmm) formatas nustatomas kaip numatytasis šiuo metu atidarytos duomenų bazės metų formatas.

Pastaba :  Šis parametras pakeičia šiuo metu atidarytos duomenų bazės parametrą Visos duomenų bazės.

Visos duomenų bazės – keturių skaitmenų (mmmm) formatas nustatomas kaip numatytasis visų duomenų bazių metų formatas.

Puslapio viršus

Ieškos ir pakeitimo veiksmų parinkčių nustatymas

Nustatykite radimo ir radimo / pakeitimo veikimą naudodami toliau nurodytas parinktis.

Parinktis

Aprašas

Sparčioji ieška

Ieškoma esamame lauke ir su ieškos eilute lyginamas visas laukas.

Bendroji ieška

Ieškoma visuose laukuose ir lyginama su bet kuria lauko dalimi.

Ieška lauko pradžioje

Ieškoma esamame lauke ir lyginama su lauko pradžios simboliais.

Puslapio viršus

Patvirtinimo pranešimų rodymo parinktys

Naudodami toliau pateiktas parinktis galite nustatyti, kuris pranešimas rodomas užbaigus tam tikrus vartotojo veiksmus.

Parinktis

Aprašas

Įrašų keitimai

Kaskart atlikus įrašo keitimą rodomas patvirtinimo pranešimas.

Dokumentų naikinimas

Kaskart panaikinus duomenų bazės objektą rodomas patvirtinimo pranešimas.

Veiksmų užklausos

Kaskart Access duomenų bazėje vykdant papildymo, naujinimo, naikinimo ar lentelės sudarymo veiksmo užklausą rodomas patvirtinimo pranešimas.

Puslapio viršus

Taikomosios programos išplėstinių parinkčių tinkinimas

Parinktis

Aprašas

Duomenų bazių atidarymas naudojant įrašų lygio užrakinimą

Nustatoma, kad įrašų lygio užrakinimas būtų numatytasis šiuo metu atidarytos duomenų bazės parametras. Jei išvalysite šį žymės langelį, numatytuoju atidarytos duomenų bazės parametru taps puslapio lygio užrakinimas. Jūsų pasirinkimas taikomas duomenims, esantiems formose, duomenų lapuose ir kode, naudojančiame įrašų rinkinio objektą įrašams kartoti. Ši parinktis netaikoma veiksmų užklausoms ar kodui, kuris atlieka grupines operacijas naudodamas SQL sakinius.

OLE/DDE skirtasis laikas (sek.): valdo laiko intervalą, po kurio programa Access kartos nepavykusį OLE arba DDE bandymą. Leistinos reikšmės: 0–300. Numatytoji reikšmė: 30.

Atnaujinti intervalą (sek.): sekundžių skaičius, po kurio programa Access automatiškai naujins rodiniuose Duomenų lapas arba Forma esančius įrašus. Leistinos reikšmės: 0–32 766. Numatytoji reikšmė: 60. Reikšmė 0 nėra naujinama.

Bandymų atnaujinti skaičius: skaičius, kiek kartų programa Access bando įrašyti pakeistą įrašą, kurį užrakino kitas vartotojas. Leistinos reikšmės: 0–10. Numatytoji reikšmė: 2.

ODBC atnaujinimo intervalas (sek.): laiko intervalas, po kurio programa Access automatiškai atnaujins ODBC ryšiu surinktus duomenis. Šis parametras veiks tik tada, kai duomenų bazė bus bendrai naudojama tinkle. Leidžiamos reikšmės: 0–32 766. Numatytoji reikšmė: 1500. Nulinė reikšmė naujinama nebus.

Mėginimų atnaujinti intervalas (msek.): milisekundžių skaičius, po kurio programa Access bandys įrašyti pakeistą įrašą, kurį užrakino kitas vartotojas. Leidžiamos reikšmės: 0–1000. Numatytoji reikšmė: 250.

DDE operacijos

Nepaisyti DDE užklausų leidžia programai Access nepaisyti DDE užklausų iš kitų taikomųjų programų.

Įgalinti DDE atnaujinimą leidžia programai Access naujinti DDE saitus lauke Naujinimo intervalas (sek.) nurodytu intervalu.

Komandų eilutės argumentai

Įvedami argumentai, kurie bus vykdomi paleidus programą Access arba atidarius Access duomenų bazę.

Puslapio viršus

Konkrečios kalbos rodymo parinkčių nustatymas

Parinktis

Aprašas

Numatytoji kryptis

Iš kairės į dešinę: nustatoma, kad nauji objektai būtų rodomi iš kairės į dešinę, kaip įprasta anglų ir Europos kalbų vartotojams. Pvz., šis parametras rodo pirmąjį lentelės lauką pradedant kairiausiuoju stulpeliu ir įtraukia naujus stulpelius į dešinę nuo jo, taip pat apatiniame kairiajame rodinio Duomenų lapas kampe įdeda įrašo numerio lauką ir naršymo mygtukus.

Iš dešinės į kairę: nustatoma, kad nauji objektai būtų rodomi iš dešinės į kairę, kaip įprasta Vidurio Rytų kalbų vartotojams. Pvz., šis parametras rodo pirmąjį lentelės lauką pradedant dešiniausiuoju stulpeliu ir įtraukia naujus stulpelius į kairę nuo jo. Taip pat apatiniame dešiniajame lentelės rodinio Duomenų lapas kampe įdeda įrašo numerio lauką ir naršymo mygtukus.

Naudoti Hijri kalendorių

Kai tai taikoma, galite pažymėti šią parinktį, kad esama datos nuoroda būtų pagrįsta mėnulio kalendoriumi. Jei ši parinktis nepažymėta, duomenų bazėje naudojamas Grigaliaus kalendorius.

Pastaba : Naudojant programą Access rekomenduojama pasirinkti kalendoriaus tipą kuriant duomenų bazę pirmą kartą, o po to šio parametro nekeisti.

Žymiklio judėjimas

Vaizdinis: nustatoma, kad žymiklis galėtų judėti dviejų krypčių tekste, pereidamas prie kito matomo gretimo simbolio. Pvz., naudojant rodyklių klavišus, kai tame pačiame sakinyje norite persikelti iš dešinės į kairę nuo arabiško prie angliško teksto, įterpimo vieta arabiškame tekste perkeliama iš dešinės į kairę, tada tęsiama nuo dešiniausio anglų kalbos žodžio simbolio ir toliau perkeliama kryptimi iš dešinės į kairę.

Loginis: nustatoma, kad žymiklis galėtų judėti dviejų krypčių tekste pagal aptiktos kalbos kryptį. Pvz., naudojant rodyklių klavišus, kai tame pačiame sakinyje norite pereiti nuo arabiško prie angliško teksto, įterpimo vieta arabiškame tekste perkeliama iš dešinės į kairę, tada pradedama nuo kairiausio anglų kalbos žodžio simbolio ir jos judėjimas tęsiamas kryptimi iš kairės į dešinę.

Numatytoji tema

Spustelėję Naršyti pažymėkite numatytąją temą, šriftų temą ar duomenų bazės spalvas.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×