Norėdami atlikti pagrindines „Excel 2016“ užduotis, naudokite ekrano skaitytuvą

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Excel yra galingas įrankis stebėjimo ir duomenų analizė ir galite atlikti šiuos pagrindinės užduotys ir dar daugiau Excel padedant jūsų ekrano skaitytuvas. Per savo tinklą, stulpelių ir eilučių, kurie sudaro langelius, kuriuose yra skaičių, teksto ir formulių, kuriuos galite daryti nieko iš paprastų skaičiavimų įrašymą ir atliekančių didelį duomenų kiekį. Galite rūšiuoti arba filtruoti duomenis, perkelti jį į lenteles ir sukurti patrauklią grafikus, kurie rodo, ką reiškia duomenų.

Pastaba : Šioje temoje daroma prielaida, kad JAWS vartotojai yra išjungę virtualųjį juostelės meniu.

Šioje temoje

Naujos darbaknygės kūrimas

Excel failai vadinami darbaknyges. Kiekvieno darbaknygėje lapus, paprastai vadinama skaičiuokles arba darbalapius. Galite įtraukti tiek lapų norite darbaknygę, arba galite kurti naujas darbaknyges, norėdami atskirti duomenis.

 1. Excel, kad sukurtumėte naują darbaknygę, paspauskite Alt + F, N.

 2. Atidarykite tuščią darbaknygę, paspauskite L.

Duomenų įvedimas

Kaip įvesti duomenų lape, galite dirbti su langelių eilučių ir stulpelių. Langeliai nurodomi pagal jų vietą eilučių ir stulpelių lape, langelyje A1 yra pirmoje eilutėje stulpelį A. Naujame lape, langelyje A1 yra numatytąjį pasirinkimą.

 1. Pažymėkite tuščią langelį, kur norite pradėti įvesti savo duomenis, paspauskite rodyklių klavišus. Kaip į langelius darbaknygėje JAWS, girdite langelio nuorodą ir langelio turinį. Jei pasirinksite tuščias langelis, girdite, pvz., "Tuščias, G4." Diktoriaus, išgirsite langelio nuorodą, bet ne langelio turinį.

 2. Langelio, įvesti tekstą arba skaičių.

 3. Langelyje įveskite turinį ir pereiti į kitą langelį stulpelyje, paspauskite klavišą Enter. Norėdami pereiti į kitą langelį eilutėje, paspauskite klavišą Tab. Taip pat galite naudoti rodyklių klavišus.

Automatinės sudėties funkcijos naudojimas norint pridėti duomenų

Greitai įtraukti skaičius įvedėte savo lape, galite naudoti funkciją Automatinė sudėtis.

 1. Pažymėkite langelį, kurį norite įdėti sumą. Paprastai tai yra į dešinę, arba žemiau tų skaičių, įtraukiate.

 2. Jei norite įvesti funkciją Automatinė sudėtis langelyje, paspauskite Alt + H, U, ir tada S.

  Patarimas : Galite keisti funkciją Automatinė sudėtis pažymėtų langelių. Pasirinkite langelių diapazoną, kurį norite įtraukti, laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus.

 3. Kai patvirtinsite, kad funkciją Automatinė sudėtis yra sukurti langelius, kuriuos norite formulė, paspauskite klavišą Enter. Automatinė sudėtis Sudeda skaičius pažymėtuose langeliuose, ir sumos eina savo pažymėtame langelyje.

 4. Norėdami išgirsti Automatinė sudėtis skaičiavimo rezultatas, perkelti atgal į langelį, kuriame yra funkciją Automatinė sudėtis. Išgirsite skaičius, tai yra rezultatas formulėje ir langelio koordinatės, pavyzdžiui, "538, yra formulė, G6."

Paprastos formulės kūrimas

Paprastas formules pridėti, atimti, dauginti arba dalyti skaičius savo lape galite įvesti. Formulės kūrimas derinant langelių nuorodas (pvz., B4 arba D6), kuriuose yra skaičiai, norite apskaičiuoti matematikos operatoriaus. Operatorius yra pliuso ženklas (+) sudėčiai, minus (–) – atimčiai, žvaigždutė (*) – daugybai ir pasvirasis brūkšnys (/) – dalybai.

 1. Pažymėkite langelį, kurį norite įdėti formulės rezultatą. Tai paprastai į dešinę, arba žemiau tų skaičių, esate apskaičiuoti.

 2. Įveskite lygybės ženklą (=). Kaip Excel formulė visada prasideda lygybės ženklu.

 3. Norėdami sukurti formulę, įveskite langelių nuorodas (pvz., B4 arba D6) ir matematiniai ženklai derinį. Pvz., =B4 + B5, =B4 B5,B4 * B5, arba =B4/B5.

  Patarimas : Daryti greitus skaičiavimus, užuot langelių nuorodas, galite įvesti skaičius formulę, pvz., =20 + 10, =20-10, =20 * 10, arba =20/10.

 4. Paspauskite "Enter". Skaičiuojamos skaičius ir rezultatas yra jūsų pasirinkto langelio.

  Patarimas : Jei norite, kad žymiklis liktų aktyviame langelyje, paspauskite Ctrl + Enter.

Skaičių formato taikymas

Jei norite atskirti skirtingus skaičių tipus, įtraukite skaičių formatą, pvz., valiutos, procentų ar datų.

 1. Pažymėkite langelius, kuriuose yra skaičių, kurį norite formatuoti.

 2. Norėdami atidaryti skaičių formato pasirinktinio įvedimo lauką, paspauskite Alt + H, N.

 3. Norėdami naršyti galimus skaičių formatus, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn arba rodyklė aukštyn.

  Patarimas : Jei nėra šiame sąraše, pvz., Specialusis arba Pasirinktinisskaičių formatą, kurį norite išeiti iš sąrašo skaičių formatų, paspauskite Esc. Norėdami atidaryti dialogo langą Langelių formatavimas skirtuką skaičius , paspauskite Alt + H, O, tada E. Naršykite sąraše Galimi skaičių formatai, paspauskite klavišą Tab ir paspauskite klavišą Rodyklė žemyn arba rodyklė aukštyn.

 4. Pasirinkto skaičių formato taikymas pažymėtus langelius, paspauskite klavišą Enter.

Lentelės duomenų filtravimas ir rūšiavimas

Kai sukuriate lentelę iš duomenų lape, galite analizuoti duomenis įvairiais būdais, įskaitant greitai filtravimo ir rūšiavimo.

 1. 1. Norėdami pasirinkti, kurį norite analizuoti lentelę kaip duomenų grupę, pažymėkite pirmąjį langelį. Tada, norėdami pereiti į paskutinį langelį duomenų (paprastai langelių grupę, priešingą kampe), laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus. Pažymėję langelių grupę, išgirsite langelio nuorodą ir turinį į pirmąjį langelį, diapazoną, tada spustelėkite langelio nuorodą ir paskutinį diapazono langelio turinį. (Apgaulingų, girdite langelio nuorodą ir turinį į pirmąjį diapazono langelį.)

 2. Norėdami atidaryti sparčiosios analizės įrankį, paspauskite Ctrl + Q.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką lentelių , paspauskite T.

 4. Norėdami pasirinkti lentelės tinklelį, paspauskite klavišą Tab ir paspauskite klavišą Enter. Pasirinktų duomenų formatuojami kaip lentelė. Stulpelių antraštės yra įtraukiami ir eilutėse yra suformatuotas taip, kad spalvą.

 5. Filtruoti lentelės stulpelio turinį.

  1. Perkelti į stulpelį, kuriame yra duomenys, kuriuos norite filtruoti, antraštės.

  2. Pasirinkite rodyklę, esančią stulpelio antraštėje.

  3. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Žymėti viską, pažymėtas."

  4. Norėdami išvalyti šį žymės langelį, paspauskite tarpo klavišą.

  5. Naršyti filtro pasirinkimus, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn ir pažymėkite žymės langelius, kuriuose yra duomenų, Norėdami filtruoti pagal, paspauskite tarpo klavišą. Paspauskite "Enter".

  6. Norėdami pašalinti filtrą ir vėl Rodyti visus duomenis, pakartokite veiksmus a – c. Norėdami pažymėti žymės langelį Žymėti viską , paspauskite tarpo klavišą. Paspauskite "Enter".

 6. Rūšiuoti lentelės.

  1. Pereiti į kurį norite rūšiuoti lentelės duomenis stulpelio antraštę.

  2. Pasirinkite rodyklę, esančią stulpelio antraštėje.

  3. Norėdami pasirinkti Rūšiuoti nuo mažiausio iki didžiausio (skaičius), arba Rūšiuoti nuo A iki Z (tekstas), S. Rūšiuoti nuo didžiausio iki mažiausio arba Rūšiuoti nuo Z iki ANorėdami pasirinkti, O.

Lentelės skaičių apskaičiavimas

Sparčiosios analizės įrankius, galite greitai apskaičiuoti skaičių. Ar tai sum, average, arba skaičius, Excel rodomi skaičiavimo rezultatai po arba šalia skaičius visą lentelę.

 1. Norėdami pasirinkti grupę iš duomenų, kuriuos norite apskaičiuoti, kaip lentelę, pažymėkite pirmąjį langelį. Tada, norėdami pereiti į paskutinį langelį duomenų (paprastai langelių grupę, priešingą kampe), laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus.

 2. Norėdami atidaryti sparčiosios analizės įrankį, paspauskite Ctrl + Q.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką sumos , paspauskite O ir paspauskite klavišą Tab.

 4. Naršyti skaičiavimo parinktys, kuris yra suma, vidurkis, skaičius, % sumos, ir veikia, horizontali duomenų arba vertikalus duomenis, paspauskite klavišą Rodyklė dešinėn.

 5. Pasirinkite skaičiavimo parinktį, ir paspauskite "Enter". Pasirinktą grupę duomenų apskaičiuojama kaip nurodyta.

 6. Norėdami išgirsti rezultatus, pasirinkite langelius, kuriuose yra formulės, po vieną. Išgirsite formulės rezultatą, dėl to, kad langelyje yra formulė, ir langelio nuorodą.

Formatuokite arba paryškinti savo duomenis kaip lentelę

Sąlyginis formatavimas ir miniatiūrinės diagramos galite paryškinti savo svarbiausių duomenų arba duomenų tendencijoms parodyti. Sparčiosios analizės įrankį galite naudoti norėdami greitai pritaikyti šias svarbiausias vietas.

 1. Norėdami pasirinkti duomenis, kurį norite paryškinti naudojant sąlyginį formatavimą arba miniatiūrinių diagramų grupę, pažymėkite pirmąjį langelį. Tada, norėdami pereiti į paskutinį langelį duomenų (paprastai langelių grupę, priešingą kampe), laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus.

 2. Norėdami atidaryti sparčiosios analizės įrankį, paspauskite Ctrl + Q.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką Formatavimas , paspauskite F. Norėdami pereiti į miniatiūrinės diagramos meniu, paspauskite S. Norėdami pereiti į skirtuką funkcijos, paspauskite klavišą Tab.

 4. Norėdami naršyti formatavimas arba miniatiūrinės diagramos parinktys, paspauskite klavišą Rodyklė dešinėn arba rodyklė kairėn klavišą. Formatavimo parinktis, jei norite įtraukti Duomenų juostos, spalvų, Piktogramų rinkinysir kt. Teksto formatavimo parinktys yra Tekste, Pasikartojančios reikšmės, Unikalių reikšmių, Lyguir Išvalyti formatavimą. Miniatiūrinės diagramos parinktys yra linijinė, stulpelinėir Pelno/nuostolio ir galimi tik tada, kai skaičius yra pažymėtas.

 5. Pasirinkite parinktį, formatavimą arba miniatiūrines diagramas, ir paspauskite "Enter". Jūsų pasirinktą grupę duomenų suformatuotas kaip nurodyta.

Pastaba : Sužinokite daugiau apie kaip analizuoti duomenų tendencijas naudojant miniatiūrines diagramas.

Duomenų pateikimas diagramoje

Sparčiosios analizės įrankis rekomenduos tam tikrus diagramos ir greitai sukuria vaizdiškai pateikti savo duomenis.

 1. Norėdami pasirinkti grupę skaičių ir etiketes, kurį norite pateikti kaip diagramą, pažymėkite pirmąjį langelį. Tada, norėdami pereiti į paskutinį langelį duomenų (paprastai langelių grupę, priešingą kampe), laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus.

 2. Norėdami atidaryti sparčiosios analizės įrankį, paspauskite Ctrl + Q.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką diagramos , paspauskite C, ir tada paspauskite klavišą Tab.

 4. Norėdami naršyti diagramos parinktys, paspauskite klavišą Rodyklė dešinėn arba rodyklė kairėn klavišą.

 5. Pasirinkite diagramos tipą, tada paspauskite Enter. Diagramos, reiškiantis jūsų pasirinktą grupę įtraukiamas į darbalapį kaip įdėtąjį objektą.

Pastaba : Sužinokite apie kitus būdus, kaip kurti diagramą programoje "Excel 2016", skirtą "Windows".

Darbo įrašymas

 1. 1. paspauskite Ctrl + S. Jei pirmą kartą įrašote šios darbaknygės "tiesiog atidaryti Įrašyti kaip Backstage" rodinyje, pasirinkite jo saugojimo vietą ir suteikti jai pavadinimą.

 2. Norėdami perkelti vietos pasirinkimas Įrašyti kaip , paspauskite klavišą Tab.

 3. Norėdami pasirinkti saugojimo vietą darbaknygėje, pvz., "OneDrive" arba Šis kompiuteris, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn arba rodyklė aukštyn. Arba, Norėdami atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip , Norėdami Naršyti pereiti, ir paspauskite Enter.

 4. Naršyti į aplanką, esantį jūsų pasirinktą saugyklos vietos, paspauskite klavišą Tab. Norėdami pereiti prie aukštesnio hierarchijos aplanką, pasirinkite Aukštyn vienu lygiu. Norėdami pereiti prie aplankų sąrašą, keletą kartų paspauskite klavišą Tab. Norėdami pereiti per sąrašą, paspauskite klavišą Tab arba rodyklių klavišus. Norėdami pasirinkti kitą aplanką, paspauskite Enter.

 5. Paspaudę TAB pereikite į lauką įveskite failo vardą ir įveskite darbaknygės pavadinimą.

 6. Paspaudę TAB pereikite į mygtuką įrašyti , ir paspauskite "Enter".

Darbo spausdinimas

 1. Norėdami atidaryti " Spausdinti Backstage" rodinį, paspauskite Ctrl + P.

 2. Pasirinkite skirtuką per spausdinimo parametrus, įskaitant Spausdinimo ypatybes, Spausdinti vieną pusių, Stačias, Įprastas paraštėsir Puslapio sąranka. Norėdami pakeisti pasirinktą parametrą, paspauskite klavišą Enter. Norėdami pasirinkti kitą parametrą, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn arba rodyklė aukštyn, ir paspauskite klavišą Enter.

 3. Kai spausdinimo parametrus taip, kaip norite, pasirinkite Spausdinti, paspauskite Shift + Tab, kol išgirsite "Print." Paspauskite "Enter". Jūsų spausdintuvas spausdina darbaknygę.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×