Neautomatinis duomenų įvedimas darbalapio langeliuose

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Turite kelias parinktis, jei norite rankiniu būdu įvesti duomenis programoje "Excel". Įveskite duomenis į vieną langelį į kelis langelius vienu metu, arba daugiau nei vieną darbalapis iš karto. Įvedami duomenys gali būti skaičiai, tekstas, datų ar laiko. Galite formatuoti duomenis įvairiais būdais. Ir yra keli nustatymai, galite nustatyti norint palengvinti duomenų įvedimą už jus.

Šioje temoje nėra paaiškinama, kaip naudoti duomenų formą, jei norite įvesti duomenis į darbalapį. Daugiau informacijos apie darbą su duomenų formas, ieškokite įtraukti, redaguoti, rasti, ir naikinti eilutes naudojant duomenų formą.

Svarbu : Jeigu nepavyksta įvesti arba redaguoti duomenų darbalapyje, jie gali būti apsaugoti siekiant išvengti atsitiktinio duomenų pakeitimo. Apsaugotajame darbalapyje galima pasirinkti langelius ir peržiūrėti duomenis, bet nebus galima įrašyti informacijos į tuos langelius, kurie yra užrakinti. Paprastai negalima anuliuoti darbalapio apsaugos, nebent turite jį sukūrusio asmens įgaliojimus tai atlikti. Norėdami naikinti darbalapio apsaugą, spustelėkite Lapo apsaugos anuliavimas, kuris yra grupėje Keitimai, skirtuke Peržiūra. Jeigu pritaikius darbalapio apsaugą buvo nustatytas slaptažodis, norint anuliuoti darbalapio apsaugą, reikia pirma įrašyti slaptažodį.

Ką norėtumėte daryti?

Teksto arba skaičiaus įvedimas į langelį

Skaičiaus, turinčio fiksuotą dešimtainį skyriklį, įvedimas

Į datos arba laiko įvedimas į langelį

Įvesti tuos pačius duomenis į kelis langelius vienu metu

Įvesti tuos pačius duomenis kelis darbalapius vienu metu

Darbalapio parametrų ir langelių formato koregavimas

Teksto arba skaičiaus įvedimas į langelį

 1. Darbalaukyje spustelėkite langelį.

 2. Įveskite skaičių arba tekstą, kurį norite įvesti, ir tada paspauskite ENTER arba TAB.

  Jei norite įvesti duomenis naujoje langelio eilutėje, įveskite eilutės lūžį paspausdami ALT + ENTER.

Puslapio viršus

Skaičiaus, turinčio fiksuotą dešimtainį skyriklį, įvedimas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau, tada dalyje Redagavimo parinktys pažymėkite žymės langelį Automatiškai įterpti dešimtainį skyriklį.

 3. Lauke vietos įveskite teigiamą skaitmenų į kairę nuo dešimtainio kablelio arba neigiamą skaitmenų skaičių dešinėje.
  , Pvz., jei lauke vietos įveskite 3 ir tada įveskite 2834 langelyje, reikšmė bus rodoma kaip 2.834. Jei lauke vietos įveskite -3 , o tada įveskite 283, reikšmė bus 283000.

 4. Darbalapyje spustelėkite langelį ir įveskite norimą skaičių.

  Duomenys, įvesti langeliuose prieš pažymint parinktį Fiksuotas dešimtainis skyriklis, nesikeičia.

  Norėdami laikinai nepaisyti parinkties Fiksuotas dešimtainis skyriklis, rašydami skaičių, įveskite dešimtainį skyriklį.

Puslapio viršus

Į datos arba laiko įvedimas į langelį

 1. Darbalaukyje spustelėkite langelį.

 2. Įveskite datą ir laiką taip, kaip parodyta:

  • Norėdami įvesti datą, naudokite pasvirąjį brūkšnį arbą brūkšnelį, kad atskirtumėte datos dalis. Pavyzdžiui, rašykite 9/5/2002 arba 5-Sep-2002.

  • Norėdami įvesti laiką pagal 12 valandų laikrodis, įveskite laiką, tada – tarpą ir įveskite " arba" p po laiko; pvz., 9:00 p. Kitu atveju Excel įveda laiką kaip AŠ.

   Norėdami įvesti dabartinę datą ir laiką, paspauskite CTRL + SHIFT +; (kabliataškis).

 • Jei norite įvesti datą arba laiką, kuris išliks Dabartinis, kai atidarysite darbalapį, galite naudoti funkciją ŠIANDIEN ir dabar .

 • Langelyje įveskite datą arba laiką, jis rodomas numatytąjį datos arba laiko formatą savo kompiuterį, arba formatą, kuris buvo pritaikytas langelį prieš įvestos datos ar laiko. Numatytojo datos ir laiko formatą pagal datos ir laiko parametrus regiono ir kalbos parinktys dialogo lange (valdymo skydas). Pakeitus šiuos parametrus savo kompiuteryje, datos ir laiko savo darbaknyges, nebuvo suformatuotas naudojant komandą Formatuoti langelius rodomi pagal šiuos parametrus.

 • Norėdami pritaikyti numatytąjį datos ir laiko formatą, spustelėkite langelį, kuriame yra datos ar laiko reikšmė, ir paspauskite CTRL + SHIFT + # arba CTRL + SHIFT + @.

Puslapio viršus

Tų pačių duomenų įvedimas į kelis langelius vienu metu

 1. Pažymėkite langelius, į kuriuos norite įvesti tuos pačius duomenis. Jie neprivalo būti gretimi.

  Kad pažymėtumėte

  Atlikite šį veiksmą

  Vieną langelį

  Spustelėkite langelį arba spauskite rodyklių klavišus, kad aktyvuotumėte langelį.

  Langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir vilkite iki paskutinio langelio arba laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spauskite rodyklių klavišus, kad išplėstumėte pažymėtą sritį.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus. Jei norite sustabdyti pažymėtos srities išplėtimą, paspauskite F8 dar kartą.

  Didelį langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT, spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

  Visus darbalapio langelius

  Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

  Mygtukas Žymėti viską

  Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti klavišus CTRL+A.

  Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL+A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL+A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

  Negretimus langelius arba langelių diapazonus

  Pažymėkite pirmąjį langelį arba diapazoną ir laikydami nuspaudę CTRL pažymėkite kitus langelius arba diapazonus.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti SHIFT + F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną. Jei norite sustabdyti langelių arba diapazonų įtraukimą į pažymėtą sritį, paspauskite SHIFT + F8 dar kartą.

  Pastaba : Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

  Visą eilutę arba stulpelį

  Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

  Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

  1. Eilutės antraštė

  2. Stulpelio antraštė

  Taip pat galite pažymėti eilutės arba stulpelio langelius pažymėdami pirmąjį langelį ir paspausdami CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

  Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS KLAVIŠĄ antrą kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

  Gretimas eilutes arba stulpelius

  Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes arba pažymėkite pirmąją eilutę arba stulpelį ir laikykite nuspaudę SHIFT, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

  Negretimas eilutes arba stulpelius

  Spustelėkite pirmosios savo žymėjimo eilutės arba stulpelio antraštę, tada nuspaudę CTRL spustelėkite kitų į žymimą sritį norimų įtraukti eilučių arba stulpelių antraštes.

  Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

  Pažymėkite langelį eilutėje arba stulpelyje, tada paspauskite CTRL + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ DEŠINĖN arba RODYKLĖ KAIRĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

  Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Microsoft Office Excel“ lentelės langelį

  Spustelėkite CTRL+HOME, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ sąrašo langelį.

  Spauskite CTRL+END, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

  Langelius iki paskutinio panaudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas)

  Pažymėkite pirmąjį langelį, tada paspauskite CTRL + SHIFT + END, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki paskutinio panaudoti darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas).

  Langelius iki darbalapio pradžios

  Pažymėkite pirmąjį langelį, paspauskite CTRL + SHIFT + HOME, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

  Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

  Laikydami nuspaudę SHIFT, spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują žymėjimą. Keturkampis diapazonas tarp aktyvus langelisjūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

  Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

 2. Įrašykite duomenis aktyviame langelyje, tada paspauskite CTRL+ENTER.

  Taip pat galite įvesti tuos pačius duomenis į kelis langelius, naudojant užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė , kad automatiškai užpildytumėte duomenis darbalapio langeliuose.

  Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje duomenų įvedimas į darbalapio langelius automatiškai.

Puslapio viršus

Tų pačių duomenų įvedimas į kelis darbalapius vienu metu

Kelių darbalapių aktyvų vienu metu, todėl galite įvesti naujus duomenis arba keisti esamą vieną darbalapių duomenis ir keitimai yra taikomi pačiuose visų pažymėtų darbalapių langeliuose.

 1. Spustelėkite pirmo darbalapio, kuriame yra norimas redaguoti duomenų, skirtuką. Tada laikykite nuspaudę klavišą CTRL, kol spustelėsite skirtukus kituose darbalapiuose, kurioje norite sinchronizuoti duomenis.

  Lapų slinkties mygtukai

  Pastaba : Jei nematote skirtuko darbalapio, kurį norite, spustelėkite skirtukų slinkties mygtukus, Norėdami rasti darbalapyje ir tada spustelėkite skirtuką. Jei vis tiek negalite rasti darbalapio skirtukus, kad norite, gali tekti maksimizuoti dokumento langą.

 2. Aktyvaus darbalapio langeliuose, pažymėkite langelį arba diapazonas , kurį norite redaguoti esamus arba įvesti naujus duomenis.

  Kad pažymėtumėte

  Atlikite šį veiksmą

  Vieną langelį

  Spustelėkite langelį arba spauskite rodyklių klavišus, kad aktyvuotumėte langelį.

  Langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir vilkite iki paskutinio langelio arba laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spauskite rodyklių klavišus, kad išplėstumėte pažymėtą sritį.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus. Jei norite sustabdyti pažymėtos srities išplėtimą, paspauskite F8 dar kartą.

  Didelį langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT, spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

  Visus darbalapio langelius

  Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

  Mygtukas Žymėti viską

  Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti klavišus CTRL+A.

  Pastaba : Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL+A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL+A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

  Negretimus langelius arba langelių diapazonus

  Pažymėkite pirmąjį langelį arba diapazoną ir laikydami nuspaudę CTRL pažymėkite kitus langelius arba diapazonus.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti SHIFT + F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną. Jei norite sustabdyti langelių arba diapazonų įtraukimą į pažymėtą sritį, paspauskite SHIFT + F8 dar kartą.

  Pastaba : Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

  Visą eilutę arba stulpelį

  Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

  Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

  1. Eilutės antraštė

  2. Stulpelio antraštė

  Taip pat galite pažymėti eilutės arba stulpelio langelius pažymėdami pirmąjį langelį ir paspausdami CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

  Pastaba : Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS KLAVIŠĄ antrą kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

  Gretimas eilutes arba stulpelius

  Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes arba pažymėkite pirmąją eilutę arba stulpelį ir laikykite nuspaudę SHIFT, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

  Negretimas eilutes arba stulpelius

  Spustelėkite pirmosios savo žymėjimo eilutės arba stulpelio antraštę, tada nuspaudę CTRL spustelėkite kitų į žymimą sritį norimų įtraukti eilučių arba stulpelių antraštes.

  Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

  Pažymėkite langelį eilutėje arba stulpelyje, tada paspauskite CTRL + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ DEŠINĖN arba RODYKLĖ KAIRĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

  Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Microsoft Office Excel“ lentelės langelį

  Spustelėkite CTRL+HOME, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ sąrašo langelį.

  Spauskite CTRL+END, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

  Langelius iki paskutinio panaudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas)

  Pažymėkite pirmąjį langelį, tada paspauskite CTRL + SHIFT + END, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki paskutinio panaudoti darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas).

  Langelius iki darbalapio pradžios

  Pažymėkite pirmąjį langelį, paspauskite CTRL + SHIFT + HOME, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

  Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

  Laikydami nuspaudę SHIFT, spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują žymėjimą. Keturkampis diapazonas tarp aktyvus langelisjūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

  Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

 3. Aktyviame langelyje įrašykite naujus duomenis arba redaguoti esamus duomenis, ir paspauskite ENTER arba TAB, kad perkelti pažymėtą sritį į kitą langelį.

 4. Kartokite ankstesnį žingsnį, kol užbaigsite duomenų įvestį arba redagavimą.

 • Norėdami atšaukti pažymėtą kelių darbalapių sritį, spustelėkite bet kurį nepažymėtą darbalapį. Jei nepažymėtas darbalapis nėra matomas, galite spustelėti dešiniuoju klavišu pažymėto darbalapio skirtuką, tada spustelėkite Išgrupuoti lapus.

 • Kai įvedate arba redaguojate duomenis, keičiami visi pasirinkti darbalapiai ir gali būti netyčia pakeisti duomenys, kurių nenorėjote keisti. Norėdami to išvengti, galite peržiūrėti visus darbalapius vienu metu, kad nustatytumėte galimus duomenų konfliktus.

  1. Skirtuko Rodymas grupėje Langas spustelėkite Naujas langas.

  2. Perjunkite naują langą, tada spustelėkite darbalapį, kurį norite peržiūrėti.

  3. Kartokite 1 ir 2 veiksmus su visais darbalapiais, kuriuos norite peržiūrėti.

  4. Skirtuko rodinys grupėje langas spustelėkite Išdėstyti viską, ir tada spustelėkite norimą parinktį.
   Norėdami Rodyti tik aktyvios darbaknygės darbalapius, pažymėkite žymės langelį aktyvios darbaknygės langus .

Puslapio viršus

Darbalapio parametrų ir langelių formato koregavimas

Programoje „Excel“ yra keli parametrai, kuriuos galite keisti, siekdami palengvinti neautomatinę duomenų įvestį. Kai kurie keitimai taikomi visoms darbaknygėms, kai kurie keičia visą darbalapį, o kai kurie keičia tik jūsų nurodytus langelius.

Kad klavišą "ENTER" krypties keitimas

Paspaudus klavišą TAB, jei norite įvesti duomenis į kelis langelius, eilutę, ir paspauskite klavišą ENTER ir tos eilutės pabaigoje pagal numatytuosius nustatymus pažymėtą sritį pereina į kitą eilutės pradžią.

Klavišo ENTER paspaudimo perkelia pažymėtą sritį vienu langeliu žemyn ir paspauskite TAB perkelia pažymėtą sritį vienu langeliu į dešinę. Negalite keisti kryptį klavišą perkelti, bet galite nurodyti kitą kryptį, klavišą ENTER. Pakeitus šį parametrą paveikia visą darbalapį, atidarytuosius darbalapius, visas atidarytas darbaknyges ir visose naujose darbaknygėse.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Kategorijos Išsamiau dalyje Redaguoti pažymėkite žymės langelį Paspaudus Enter perkelti pažymėtą sritį, tada lauke Kryptis spustelėkite norimą kryptį.

Keisti stulpelio plotį

Kartais langelyje gali pasirodyti #####. Taip atsitinka, kai langelyje yra skaičius arba data, o stulpelio pločio nepakanka visiems simboliams, kurių reikalauja jo formatas, rodyti. Pavyzdžiui, langelyje, kurio datos formatas mm/dd/yyyy, yra 12/31/2007. Tačiau stulpelio pločio pakanka tik šešiems simboliams rodyti. Langelyje bus rodoma #####. Norint pamatyti visą langelio turinį jo dabartiniu formatu, reikia padidinti stulpelio plotį.

 1. Spustelėkite langelį, kurio stulpelio plotį norite keisti.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Langeliai spustelėkite Formatas.

  „Excel“ juostelės atvaizdas

 3. Dalyje Langelio dydis atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami langelyje sutalpinti visą tekstą, spustelėkite Automatiškai talpinti pagal stulpelių plotį.

  • Norėdami nurodyti didesnį stulpelio plotį, spustelėkite Stulpelio plotis, tada įveskite norimą plotį lauke Stulpelio plotis.

Pastaba : Norint padidinti stulpelio plotį, dar galima keisti stulpelio arba net atskiro langelio formatą. Pavyzdžiui, galima keisti datos formatą, kad data būtų rodoma tik kaip mėnuo ir diena (mm/dd formatas), pavyzdžiui, 12/31, arba rodyti skaičių standartinės (eksponentinės) išraiškos formatu, pavyzdžiui, 4E+08.

Teksto eilučių kėlimas langelyje

Keliant teksto eilutes galima viename langelyje rodyti kelias teksto eilutes. Teksto eilučių kėlimas viename langelyje neveikia kitų langelių.

 1. Spustelėkite langelį, kuriame esančio teksto eilutes norite perkelti.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Lygiuotė spustelėkite Kelti teksto eilutę.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Pastaba : Jei tekstas yra per ilgas žodis, nebus kelti simbolius (nebus galima išskaidyti žodį); Vietoj to, galite praplėsti stulpelį arba sumažinti šrifto dydį, norėdami pamatyti visą tekstą. Jei visas tekstas nematomas, po to, galite perkelti teksto eilutę, gali tekti keisti eilutės aukštį. Skirtuke Pagrindinis grupėje langeliai spustelėkite Formatuoti, ir dalyje Langelio dydis spustelėkite Automatiškai talpinti pagal eilutės.

Skaičiaus formato keitimas

Programoje „Excel“ langelio formatas yra atskirtas nuo tame langelyje saugomų duomenų. Šis rodymo skirtumas gali būti reikšmingas, kai duomenys yra skaitiniai. Pavyzdžiui, kai įvedamas skaičius suapvalinamas, paprastai yra apvalinamas tik rodomas skaičius. Skaičiavimams naudojamas tikrasis skaičius, saugomas langelyje, o ne rodomas suformatuotasis skaičius. Todėl skaičiavimai gali atrodyti netikslūs dėl apvalinimo viename ar keliuose langeliuose.

Įrašę langelyje skaičius, galite keisti formatą, kuriuo jie yra rodomi.

 1. Spustelėkite langelį, kuriame yra jūsų norimi formatuoti skaičiai.

 2. Skirtuke Pagrindinis grupėje skaičius , nukreipkite žymiklį į Bendra, ir spustelėkite formatą, kurį norite.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Patarimas : Norėdami iš galimų formatų sąrašo pasirinkti skaičiaus formatą, spustelėkite Daugiau, tada sąraše Kategorija spustelėkite norimą naudoti formatą.

Skaičių formatavimas kaip teksto

Skaičius, kurių nereikia apskaičiuoti programoje „Excel“, pavyzdžiui telefono numerius, galima formatuoti kaip tekstą, nustatant teksto formatą tuščiuose langeliuose prieš įrašant skaičius.

 1. Pažymėkite tuščią langelį.

 2. Skirtuke Pagrindinis grupėje skaičius , nukreipkite žymiklį į Bendra, ir spustelėkite teksto.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Suformatuotame langelyje įrašykite norimus skaičius.

  Pastaba : Skaičiai nuo įvedėte prieš taikoma langelių nereikia reikia įvesti dar kartą suformatuotuose langeliuose teksto formatu. Norėdami greitai įvesti skaičius kaip tekstą, pažymėkite kiekvieną langelį, paspauskite F2, ir paspauskite klavišą ENTER.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×