Neautomatinių puslapių lūžių kūrimas darbalapyje

Svarbu    Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Puslapių lūžiai yra skyrikliai, kurie padalija darbalapis į atskirus spausdintinus puslapius. Programa „Microsoft Excel“ įterpia automatinius puslapių lūžius pagal popieriaus dydį, paraščių parametrus, mastelio parinktis ir bet kokių puslapių lūžių, kuriuos įterpėte neautomatiniu būdu, padėtis. Norėdami išspausdinti darbalapį su tiksliu norimu puslapių skaičiumi, galite prieš spausdindami koreguoti darbalapio puslapių lūžius.

Patarimai   

 • Nors su puslapių lūžiais galima dirbti rodinyje Įprastas, rekomenduojame naudoti rodinį Puslapio lūžio peržiūra, jei norite pakoreguoti puslapių lūžius taip, kad galėtumėte matyti, kaip kiti jūsų atliekami pakeitimai (pvz., puslapio padėties ir formatavimo keitimai) veikia automatinius puslapių lūžius. Pavyzdžiui, galite matyti, kaip eilutės aukščio ir stulpelio pločio keitimas gali paveikti automatinių puslapių lūžių įterpimą.

 • Kad nebūtų paisoma „Excel“ įterpiamų automatinių puslapių lūžių, galite įterpti savo neautomatinius puslapių lūžius, perkelti esamus neautomatinius puslapių lūžius arba panaikinti visus neautomatiškai įterptus puslapių lūžius. Be to, galite greitai pašalinti visus neautomatiškai įterptus puslapių lūžius. Baigę dirbti su puslapių lūžiais, galite grįžti į rodinį Įprastas.

Ką norėtumėte daryti?

Puslapio lūžio įterpimas

Puslapio lūžio perkėlimas

Neautomatiškai įterpto puslapio lūžio panaikinimas

Visų neautomatiškai įterptų puslapių lūžių pašalinimas

Rodyti ir slėpti puslapių lūžius normaliame rodinyje

Daugiau apie puslapių lūžius

Puslapio lūžio įterpimas

 1. Pasirinkite norimą modifikuoti darbalapį.

 2. Skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra.

  Spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra skirtuke Rodinys

  Patarimas   Be to, būsenos juostoje galite spustelėti Puslapio lūžio peržiūra Mygtuko paveikslėlis.

  Pastaba   Jei atidaromas dialogo langas Sveiki! Čia puslapio lūžio peržiūra, spustelėkite Gerai. Jei nenorite matyti šio dialogo lango kiekvieną kartą atidarę puslapio lūžio peržiūros rodinį, pažymėkite žymės langelį Daugiau šio dialogo lango nerodyti prieš spustelėdami Gerai.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įterpti horizontalųjį puslapio lūžį, pasirinkite eilutę, esančią žemiau pageidaujamos puslapio lūžio įterpimo vietos.

  • Norėdami įterpti vertikalųjį puslapio lūžį, pasirinkite stulpelį, esantį į dešinę nuo pageidaujamos puslapio lūžio įterpimo vietos.

 4. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  Spustelėkite skirtuką Lūžiai puslapio makete

 5. Spustelėkite Įterpti puslapio lūžį.

Patarimas   Be to, galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti žemiau arba į dešinę nuo pageidaujamos puslapio lūžio įterpimo vietos esančią eilutę arba stulpelį, tada spustelėti Įterpti puslapio lūžį.

Pastaba   Jei jūsų įterpti neautomatiniai puslapių lūžiai neveikia, gali būti, kad parinktis Pritaikyti yra pasirinkta dialogo lango Puslapio sąranka skirtuke Puslapis (skirtuko Puslapio maketas grupė Puslapio sąranka, Dialogo lango vykdyklė Mygtuko atvaizdas). Norėdami naudoti neautomatinius puslapių lūžius, pakeiskite mastelį į Taikyti prie.

Puslapio viršus

Puslapio lūžio perkėlimas

Svarbu   Norėdami įjungti puslapių lūžių vilkimą į kitą darbalapio vietą, įsitikinkite, kad įjungta langelio nuvilkimo ir palikimo funkcija. Jei ši funkcija neįjungta, gali nepavykti perkelti jokių puslapių lūžių.

 1. Patikrinkite, ar įgalintas drag-and-drop, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite skirtuką Failas.

  2. SpustelėkiteParinktys.

  3. Kategorijos Išsamiau srityje Redagavimo parinktys pažymėkite žymės langelį Įgalinti užpildo rankenėlę ir langelių nuvilkimą ir spustelėkite Gerai.

 2. Pasirinkite norimą modifikuoti darbalapį.

 3. Skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra.

  Spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra skirtuke Rodinys

  Patarimas   Be to, būsenos juostoje galite spustelėti Puslapio lūžio peržiūra Mygtuko paveikslėlis.

  Pastaba   Jei atidaromas dialogo langas Sveiki! Čia puslapio lūžio peržiūra, spustelėkite Gerai. Jei nenorite matyti šio dialogo lango kiekvieną kartą atidarę puslapio lūžio peržiūros rodinį, pažymėkite žymės langelį Daugiau šio dialogo lango nerodyti prieš spustelėdami Gerai.

 4. Norėdami perkelti puslapio lūžį, nuvilkite jį į naująją vietą.

  Pastaba   Automatinio puslapio lūžio perkėlimas pakeičia jį į neautomatinį.

Puslapio viršus

Neautomatiškai įterpto puslapio lūžio panaikinimas

Pastaba   Negalima panaikinti puslapių lūžių, kuriuos „Excel“ įtraukė automatiškai. Neautomatinių puslapių lūžių įtraukimas, puslapio padėties keitimas arba stulpelių pločio ir eilučių aukščio koregavimas gali paveikti automatiškai įterptus puslapių lūžius.

Norėdami panaikinti neautomatiškai įterptą puslapio lūžį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pasirinkite norimą modifikuoti darbalapį.

 2. Skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra.

  Spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra skirtuke Rodinys

  Patarimas   Be to, būsenos juostoje galite spustelėti Puslapio lūžio peržiūra Mygtuko paveikslėlis.

  Pastaba   Jei atidaromas dialogo langas Sveiki! Čia puslapio lūžio peržiūra, spustelėkite Gerai. Jei nenorite matyti šio dialogo lango kiekvieną kartą atidarę puslapio lūžio peržiūros rodinį, pažymėkite žymės langelį Daugiau šio dialogo lango nerodyti prieš spustelėdami Gerai.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami panaikinti vertikalų puslapio lūžį, pažymėkite stulpelį, esantį į dešinę nuo naikintino puslapio lūžio.

  • Norėdami panaikinti horizontalų puslapio lūžį, pažymėkite eilutę, esančią po naikintinu puslapio lūžiu.

   Pastaba   Negalima panaikinti automatinio puslapio lūžio.

 4. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  Spustelėkite skirtuką Lūžiai puslapio makete

 5. Spustelėkite Šalinti puslapio lūžį.

Patarimas   Taip pat galite pašalinti puslapio lūžį jį vilkdami už puslapio lūžio peržiūros sritį (į kairę arba į dešinę už vertikalaus puslapio lūžio arba aukštyn arba žemyn dėl horizontalių puslapio lūžių). Jei negali vilkite puslapio lūžius, įsitikinkite, kad drag-and-drop funkcija yra įjungta. Daugiau informacijos, žiūrėkite perkelti puslapio lūžis.

Puslapio viršus

Visų neautomatiškai įterptų puslapių lūžių pašalinimas

Pastaba   Taip pašalinami visi neautomatiniai puslapių lūžiai ir darbalapis nustatomas iš naujo, kad būtų rodomi tik automatiniai puslapių lūžiai.

 1. Spustelėkite norimą modifikuoti darbalapį.

 2. Skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra.

  Spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra skirtuke Rodinys

  Patarimas   Be to, būsenos juostoje galite spustelėti Puslapio lūžio peržiūra Mygtuko paveikslėlis.

  Pastaba   Jei atidaromas dialogo langas Sveiki! Čia puslapio lūžio peržiūra, spustelėkite Gerai. Jei nenorite matyti šio dialogo lango kiekvieną kartą atidarę puslapio lūžio peržiūros rodinį, pažymėkite žymės langelį Daugiau šio dialogo lango nerodyti prieš spustelėdami Gerai.

 3. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  Spustelėkite skirtuką Lūžiai puslapio makete

 4. Spustelėkite Iš naujo nustatyti visus puslapių lūžius.

Patarimas   Be to, galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti bet kurį darbalapio langelį, tada spustelėti Iš naujo nustatyti visus puslapių lūžius.

Puslapio viršus

Rodyti ir slėpti puslapių lūžius normaliame rodinyje

Norėdami grįžti į paprastą rodinį po to, kai baigėte dirbti su puslapių lūžiais, skirtuko Rodiniai grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Įprastas.

Patarimas   Parinktį Įprastas Mygtuko paveikslėlis galite spustelėti ir būsenos juostoje.

Po darbo su puslapio lūžius puslapio lūžio peržiūra, vis dar gali pamatyti puslapio lūžius Normalusis rodinys nes puslapio lūžius įjungtos automatiškai. Jūs galite juos išjungti.

Čia aprašoma, kaip Rodyti arba slėpti puslapių lūžius normaliame rodinyje:

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. SpustelėkiteParinktys.

 3. Kategorijoje Išplėstinis, dalyje Rodyti šio darbalapio parinktis, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Rodyti puslapio lūžius, norėdami įjungti puslapių lūžius arba išjungti Įprastame rodinyje.

Daugiau apie puslapių lūžius

Geriausias būdas pamatyti visus savo darbaknygės puslapių lūžius – Puslapio lūžio peržiūros rodinys. Puslapio lūžio peržiūros rodinyje kiekvienam puslapio lūžio tipui parodyti naudojamas skirtingas formatas:

 • Brūkšninės linijos    Brūkšninė linija nurodo automatinį puslapio lūžį.

  Darbalapio Puslapio lūžio peržiūros rodinys, rodantis automatinius puslapių lūžius

 • Vientisos linijos    Vientisa linija nurodo neautomatinį puslapio lūžį.

  Darbalapio Puslapio lūžio peržiūros rodinys, rodantis neautomatinius puslapių lūžius

Pagal numatytuosius nustatymus puslapių lūžiai nėra rodomi Įprastame rodinyje. Tačiau jei norite jame matyti puslapių lūžius, tai yra įmanoma.

Įprastame rodinyje galite naudoti komandą Lūžiai (Skirtuko Puslapio maketas grupė Puslapio sąranka) norėdami įterpti, pašalinti ir nustatyti iš naujo puslapių lūžius. Negalima puslapių lūžių vilkti į kitą Įprasto rodinio vietą.

Puslapio viršus

Pastaba   Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taikoma: Excel 2013Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas