Neautomatinių puslapių lūžių kūrimas darbalapyje

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Puslapių lūžiai yra skyrikliai, kurie padalija darbalapis į atskirus spausdintinus puslapius. Programa „Microsoft Excel“ įterpia automatinius puslapių lūžius pagal popieriaus dydį, paraščių parametrus, mastelio parinktis ir bet kokių puslapių lūžių, kuriuos įterpėte neautomatiniu būdu, padėtis. Norėdami išspausdinti darbalapį su tiksliu norimu puslapių skaičiumi, galite prieš spausdindami koreguoti darbalapio puslapių lūžius.

Patarimai : 

 • Nors su puslapių lūžiais galima dirbti rodinyje Įprastas, rekomenduojame naudoti rodinį Puslapio lūžio peržiūra, jei norite pakoreguoti puslapių lūžius taip, kad galėtumėte matyti, kaip kiti jūsų atliekami pakeitimai (pvz., puslapio padėties ir formatavimo keitimai) veikia automatinius puslapių lūžius. Pavyzdžiui, galite matyti, kaip eilutės aukščio ir stulpelio pločio keitimas gali paveikti automatinių puslapių lūžių įterpimą.

 • Norėdami nepaisyti automatinio puslapių lūžius, kad "Excel" įterpia, galite savo neautomatinių puslapių lūžių įterpimas, perkelti esamą neautomatinius puslapių lūžius arba panaikinti bet rankiniu būdu įterptą puslapio lūžį. Taip pat greitai, galite pašalinti visus rankiniu būdu įtraukti puslapio lūžių. Baigę dirbti su puslapių lūžiais, galite grįžti į įprastą rodinį.

Ką norėtumėte daryti?

Puslapio lūžio įterpimas

Puslapio lūžio perkėlimas

Neautomatiškai įterpto puslapio lūžio panaikinimas

Visų neautomatiškai įterptų puslapių lūžių pašalinimas

Įprastame rodinyje Rodyti ir slėpti puslapių lūžius

Daugiau apie puslapių lūžius

Puslapio lūžio įterpimas

 1. Pasirinkite norimą modifikuoti darbalapį.

 2. Skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra.

  Spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra skirtuke Rodinys

  Be to, būsenos juostoje galite spustelėti Puslapio lūžio peržiūra Mygtuko paveikslėlis .

  Jei atidaromas dialogo langas Sveiki! Čia puslapio lūžio peržiūra, spustelėkite Gerai. Jei nenorite matyti šio dialogo lango kiekvieną kartą atidarę puslapio lūžio peržiūros rodinį, pažymėkite žymės langelį Daugiau šio dialogo lango nerodyti prieš spustelėdami Gerai.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įterpti horizontalųjį puslapio lūžį, pasirinkite eilutę, esančią žemiau pageidaujamos puslapio lūžio įterpimo vietos.

  • Norėdami įterpti vertikalųjį puslapio lūžį, pasirinkite stulpelį, esantį į dešinę nuo pageidaujamos puslapio lūžio įterpimo vietos.

 4. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  Spustelėkite skirtuką Lūžiai puslapio makete

 5. Spustelėkite Įterpti puslapio lūžį.

Be to, galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti žemiau arba į dešinę nuo pageidaujamos puslapio lūžio įterpimo vietos esančią eilutę arba stulpelį, tada spustelėti Įterpti puslapio lūžį.

Jei jūsų įterpti neautomatiniai puslapių lūžiai neveikia, gali būti, kad parinktis Pritaikyti yra pasirinkta dialogo lango Puslapio sąranka skirtuke Puslapis (skirtuko Puslapio maketas grupė Puslapio sąranka, Dialogo lango vykdyklė Mygtuko paveikslėlis ). Norėdami naudoti neautomatinius puslapių lūžius, pakeiskite mastelį į Taikyti prie.

Puslapio viršus

Puslapio lūžio perkėlimas

Norėdami įjungti puslapių lūžių vilkimą į kitą darbalapio vietą, įsitikinkite, kad įjungta langelio nuvilkimo ir palikimo funkcija. Jei ši funkcija neįjungta, gali nepavykti perkelti jokių puslapių lūžių.

 1. Norėdami patikrinti, ar įjungtas nuvilkimas ir palikimas, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite skirtuką Failas.

  2. Spustelėkite Parinktys.

  3. Kategorijos Išsamiau srityje Redagavimo parinktys pažymėkite žymės langelį Įgalinti užpildo rankenėlę ir langelių nuvilkimą ir spustelėkite Gerai.

 2. Pasirinkite norimą modifikuoti darbalapį.

 3. Skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra.

  Spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra skirtuke Rodinys

  Be to, būsenos juostoje galite spustelėti Puslapio lūžio peržiūra Mygtuko paveikslėlis .

  Jei atidaromas dialogo langas Sveiki! Čia puslapio lūžio peržiūra, spustelėkite Gerai. Jei nenorite matyti šio dialogo lango kiekvieną kartą atidarę puslapio lūžio peržiūros rodinį, pažymėkite žymės langelį Daugiau šio dialogo lango nerodyti prieš spustelėdami Gerai.

 4. Norėdami perkelti puslapio lūžį, nuvilkite jį į naująją vietą.

  Pastaba : Automatinio puslapio lūžio perkėlimas pakeičia jį į neautomatinį.

Puslapio viršus

Neautomatiškai įterpto puslapio lūžio panaikinimas

Pastaba : Negalima panaikinti puslapių lūžių, kuriuos „Excel“ įtraukė automatiškai. Neautomatinių puslapių lūžių įtraukimas, puslapio padėties keitimas arba stulpelių pločio ir eilučių aukščio koregavimas gali paveikti automatiškai įterptus puslapių lūžius.

Norėdami panaikinti neautomatiškai įterptą puslapio lūžį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pasirinkite norimą modifikuoti darbalapį.

 2. Skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra.

  Spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra skirtuke Rodinys

  Be to, būsenos juostoje galite spustelėti Puslapio lūžio peržiūra Mygtuko paveikslėlis .

  Jei atidaromas dialogo langas Sveiki! Čia puslapio lūžio peržiūra, spustelėkite Gerai. Jei nenorite matyti šio dialogo lango kiekvieną kartą atidarę puslapio lūžio peržiūros rodinį, pažymėkite žymės langelį Daugiau šio dialogo lango nerodyti prieš spustelėdami Gerai.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami panaikinti vertikalų puslapio lūžį, pažymėkite stulpelį, esantį į dešinę nuo naikintino puslapio lūžio.

  • Norėdami panaikinti horizontalų puslapio lūžį, pažymėkite eilutę, esančią po naikintinu puslapio lūžiu.

   Negalima panaikinti automatinio puslapio lūžio.

 4. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  Spustelėkite skirtuką Lūžiai puslapio makete

 5. Spustelėkite Šalinti puslapio lūžį.

Taip pat galite pašalinti puslapio lūžį vilkdami už puslapio lūžio peržiūros srityje (į kairę arba į dešinę vertikalų puslapio lūžių, aukštyn arba žemyn, į horizontalų puslapio lūžių). Jei negalite vilkti puslapių lūžius, įsitikinkite, kad nuvilkimo ir palikimo funkcija yra įjungta. Daugiau informacijos ieškokite puslapio lūžio perkėlimas.

Puslapio viršus

Visų neautomatiškai įterptų puslapių lūžių pašalinimas

Pastaba : Taip pašalinami visi neautomatiniai puslapių lūžiai ir darbalapis nustatomas iš naujo, kad būtų rodomi tik automatiniai puslapių lūžiai.

 1. Spustelėkite norimą modifikuoti darbalapį.

 2. Skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra.

  Spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra skirtuke Rodinys

  Be to, būsenos juostoje galite spustelėti Puslapio lūžio peržiūra Mygtuko paveikslėlis .

  Jei atidaromas dialogo langas Sveiki! Čia puslapio lūžio peržiūra, spustelėkite Gerai. Jei nenorite matyti šio dialogo lango kiekvieną kartą atidarę puslapio lūžio peržiūros rodinį, pažymėkite žymės langelį Daugiau šio dialogo lango nerodyti prieš spustelėdami Gerai.

 3. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  Spustelėkite skirtuką Lūžiai puslapio makete

 4. Spustelėkite Iš naujo nustatyti visus puslapių lūžius.

Patarimas : Be to, galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti bet kurį darbalapio langelį, tada spustelėti Iš naujo nustatyti visus puslapių lūžius.

Puslapio viršus

Įprastame rodinyje Rodyti ir slėpti puslapių lūžius

Norėdami grįžti į paprastą rodinį po to, kai baigėte dirbti su puslapių lūžiais, skirtuko Rodiniai grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Įprastas.

Parinktį Įprastas Mygtuko paveikslėlis galite spustelėti ir būsenos juostoje.

Po darbo su puslapių lūžiais Puslapio lūžio peržiūros rodinys, gali vis dar matote puslapio lūžių įprastame rodinyje, nes puslapių lūžių buvo įjungti automatiškai. Jūs galite juos išjungti.

Toliau aprašyta, kaip Rodyti arba Slėpti puslapio lūžių Įprastame rodinyje:

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Parinktys.

 3. Kategorijoje Išplėstinis, dalyje Rodyti šio darbalapio parinktis, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Rodyti puslapio lūžius, norėdami įjungti puslapių lūžius arba išjungti Įprastame rodinyje.

Daugiau apie puslapių lūžius

Geriausias būdas pamatyti visus savo darbaknygės puslapių lūžius – Puslapio lūžio peržiūros rodinys. Puslapio lūžio peržiūros rodinyje kiekvienam puslapio lūžio tipui parodyti naudojamas skirtingas formatas:

 • Brūkšninės linijos    Brūkšninė linija nurodo automatinį puslapio lūžį.

  Darbalapio Puslapio lūžio peržiūros rodinys, rodantis automatinius puslapių lūžius

 • Vientisos linijos    Vientisa linija nurodo neautomatinį puslapio lūžį.

  Darbalapio Puslapio lūžio peržiūros rodinys, rodantis neautomatinius puslapių lūžius

Pagal numatytuosius nustatymus puslapių lūžiai nėra rodomi Įprastame rodinyje. Tačiau jei norite jame matyti puslapių lūžius, tai yra įmanoma.

Įprastame rodinyje galite naudoti komandą Lūžiai (Skirtuko Puslapio maketas grupė Puslapio sąranka) norėdami įterpti, pašalinti ir nustatyti iš naujo puslapių lūžius. Negalima puslapių lūžių vilkti į kitą Įprasto rodinio vietą.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×