Naujos stalinių kompiuterių duomenų bazės kūrimas

Šiame straipsnyje aprašomas paprastas būdas paleisti programą Access 2010 ir kurti duomenų bazę, kuri bus naudojama staliniuose kompiuteriuose, o ne žiniatinklyje. Čia paaiškinama, kaip sukurti kompiuterio duomenų bazę, naudojant šabloną arba nuo pradžių, kuriant savo lenteles, formas, ataskaitas ar kitus duomenų bazės objektus. Čia taip pat aprašomi keli būdai, kuriuos galite naudoti, norėdami gauti esamų duomenų savo naujoje duomenų bazėje.

Pastaba : Access 2010 palaiko ir žiniatinklio duomenų bazių, diegiamų serveryje, kuriame veikia „Access“ tarnybos – naujas „SharePoint Server“ komponentas – kūrimą. Žiniatinklio duomenų bazę galima naudoti ir su žiniatinklio naršykle ; tada „Access“ nereikalinga, nebent norėtumėte pakeisti dizainą. Šiame straipsnyje neaiškinama, kaip kurti žiniatinklio duomenų bazę. Daugiau informacijos apie tai, kaip kurti žiniatinklio duomenų bazę, žr. straipsnyje Žiniatinklyje bendrai naudoti skirtos duomenų bazės kūrimas.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Duomenų bazės kūrimas naudojant šabloną

Duomenų bazės kūrimas nenaudojant šablono

Duomenų iš kito šaltinio kopijavimas programos Access lentelėje

Importavimas, pridėjimas ar susiejimas su duomenimis iš kito šaltinio

Taikomosios programos dalies pridėjimas

Esamos programos Access duomenų bazės atidarymas

Apžvalga

Pirmą kartą paleidus „Access“ arba uždarius duomenų bazę, bet neuždarius „Access“, rodomas „Microsoft Office Backstage“ rodinys.

„Backstage“ rodinio skirtukas Naujas

„Backstage“ rodinys yra pradžios taškas, nuo kurio galite kurti naują duomenų bazę, atidaryti esamą duomenų bazę, peržiūrėti svarbiausią Office.com turinį – viską, kam galima naudoti „Access“ atliekant veiksmus duomenų bazės faile arba už duomenų bazės ribų, priešingai nei duomenų bazėje.

Duomenų bazės kūrimas

Atidarius „Access“, „Backstage“ rodinys rodo skirtuko lapą Naujas. Skirtuko lape Naujas pateikiami keli naujos duomenų bazės kūrimo būdai.

 • Tuščia duomenų bazė    Jei norite, galite pradėti nuo pradžių. Šis pasirinkimas geras, jei turite labai konkrečius dizaino reikalavimus arba turite duomenų, kuriuos norite sutalpinti ar apjungti.

 • Su Access įdiegtas šablonas    Šabloną galite naudoti, jei pradedate naują projektą ir norėtumėte pagalbos pradedant. Access programoje yra iš anksto įdiegti keli šablonai.

 • Šablonas iš Office.com    Be šablonų, pateikiamų programoje „Access“, dar daugiau šablonų galite rasti Office.com. Jums net nereikės atidaryti naršyklės – šablonus rasite skirtuko lape Naujas.

Pridėjimas prie duomenų bazės

Dirbdami duomenų bazėje galite įtraukti laukų, lentelių arba taikomosios programos dalių.

Taikomosios programos dalys – tai nauja funkcija, leidžianti naudoti kelis susijusius duomenų bazės objektus kartu, tarsi jie būtų vienas. Pvz., taikomosios programos dalį gali sudaryti lentelė ir forma, pagrįsta lentele. Galite įtraukti lentelę ir formą vienu metu, naudodami taikomosios programos dalį.

Be to, galite kurti užklausas, formas, ataskaitas ir makrokomandas – visus duomenų bazės objektus, su kuriais esate įpratę dirbti.

Duomenų bazės kūrimas naudojant šabloną

Access programoje yra įvairų šablonų, kuriuos galite naudoti tokius, kokie jie yra, ir taip pradėti darbą. Šablonas yra naudoti paruošta duomenų bazė, kurioje yra visos tam tikrai užduočiai atlikti reikalingos lentelės, užklausos, formos ir ataskaitos. Pavyzdžiui, šablonai gali būti naudojami norint sekti problemas, tvarkyti kontaktus ar registruoti išlaidas. Kai kuriuos šablonuose yra keletas pavyzdinių įrašų, padedančių pademonstruoti jų naudojimą.

Jei vienas iš šių šablonų atitinka jūsų poreikius, naudodami jį įprastai galite greičiausiai paleisti duomenų bazę. Tačiau, jei duomenys yra kitoje programoje, o jūs juos norite importuoti į Access, galite nuspręsti, kad geriau yra kurti duomenų bazę nenaudojant šablono. Šablonų duomenų struktūra jau nustatyta, taigi esamų duomenų pritaikymas prie šablono struktūros gali reikalauti daug pastangų.

 1. Jei duomenų bazė atidaryta, skirtuko lape Failas spustelėkite Uždaryti duomenų bazę Mygtuko paveikslėlis . „Backstage“ rodinys rodo skirtuko lapą Naujas.

 2. Keletas šablonų rinkinių yra skirtuko lape Naujas, kai kurie iš jų yra įtaisyti į „Access“. Papildomų šablonų galite atsisiųsti iš Office.com. Išsamesnės informacijos žr. kitame šio straipsnio skyriuje.

 3. Pasirinkite šabloną, kurį norite naudoti. Šablono piktograma pasirodo srityje dešinėje, iš karto virš laukelio Failo vardas.

 4. Programa Access pasiūlo duomenų bazės pavadinimą lauke Failo vardas. Jei norite, failo vardą galite keisti. Norėdami įrašyti duomenų bazę į kitą aplanką (ne į aplanką, rodomą po failo vardo lauku), spustelėkite Mygtuko paveikslėlis , pereikite į aplanką, kuriame norite įrašyti duomenų bazę, ir spustelėkite Gerai. Jei norite, galite sukurti ir susieti savo duomenų bazę su svetaine SharePoint Foundation.

  Pastaba : Nors abi naudoja „SharePoint“, kompiuterio duomenų bazė, susieta su „SharePoint“ svetaine, nėra ta pati žiniatinklio duomenų bazė, naudojanti „Access“ tarnybas. Norėdami naudoti kompiuterio duomenų bazę, turite įdiegti „Access“. Žiniatinklio duomenų bazę galima naudoti su žiniatinklio naršykle.

 5. Spustelėkite Kurti.

  Programa Access sukuria duomenų bazę iš pasirinkto šablono, tada ją atidaro. Daugeliui šablonų rodoma forma, kurioje galite pradėti įvesti duomenis. Jei jūsų šablone yra duomenų pavyzdžių, kiekvieną įrašą galite naikinti, spustelėdami įrašo parinkiklį (kairėje pusėje prie įrašo esantis šešėliuotas laukas arba juosta) ir atlikdami šiuos veiksmus:

  Skirtuko Pagrindinis puslapis grupėje Įrašai spustelėkite Naikinti. Mygtuko paveikslėlis

 6. Norėdami pradėti įvesti duomenis, spustelėkite pirmą tuščią langelį formoje ir pradėkite įvesti. Naudokite naršymo sritis, norėdami ieškoti kitų formų ar ataskaitų, kurias galėtumėte naudoti.

Daugiau informacijos apie darbą su šablonais žr. straipsnyje „Access“ šablono žymėjimas ir naudojimas.

Puslapio viršus

Duomenų bazės kūrimas nenaudojant šablono

Jei jūsų nedomina šablono naudojimas, galite kurti duomenų bazę, sukurdami savo lenteles, formas, ataskaitas ir kitus duomenų bazės objektus. Daugeliu atvejų reikia atlikti abu šiuos veiksmus arba vieną iš jų:

 • Duomenų įvedimas, įklijavimas ar importavimas į lentelę, sukurtą kuriant naują duomenų bazę, ir šių veiksmų pakartojimas naujose lentelėse, sukurtose naudojant skirtuke Kūrimas esančią komandą Lentelė.

 • Duomenų importavimas iš kitų šaltinių ir naujų lentelių kūrimas tuo pačiu metu

Norėdami sužinoti daugiau apie duomenų bazės planavimą ir kūrimą žr. skyrių Taip pat žiūrėkite.

Tuščios duomenų bazės kūrimas

 1. Skirtuko lape Failas spustelėkite Naujas, o tada spustelėkite Tuščia duomenų bazė.

 2. Dešiniojoje srityje Tuščia duomenų bazė esančiame lauke Failo vardas įveskite failo vardą. Jei nepateiksite failo vardo plėtinio, programa Access jį pridės pati. Norėdami keisti numatytąją failo vietą į kitą, spustelėkite Ieškoti vietos, kur padėti savo duomenų bazę Mygtuko paveikslėlis (šalia lauko Failo vardas), pereikite į naują vietą ir spustelėkite Gerai.

 3. Spustelėkite Kurti.

  „Access“ kuria duomenų bazę ir tuščią lentelę, pavadintą Lentelė1. Tada atidaro lentelės Lentelė1 duomenų lapo rodinį. Žymiklis perkeliamas į pirmą tuščią langelį, esantį stulpelyje Įtraukti spustelint.

 4. Norėdami įtraukti duomenis, pradėkite juos įvesti arba galite įklijuoti duomenis iš kito šaltinio, kaip aprašyta skyriuje Duomenų iš kito šaltinio kopijavimas „Access“ lentelėje.

Duomenų įvedimas duomenų lapo rodinyje yra labai panašus į darbą programos „Excel“ darbalapyje. Lentelių struktūra sukuriama įvedant duomenis. Kai į duomenų lapą įtraukiate naują stulpelį, apibrėžiamas naujas laukas lentelėje. „Access“ automatiškai nustato kiekvieno lauko duomenų tipą pagal įvedamus duomenis.

Jei į Lentelė1 šiuo metu nenorite įvesti duomenų, spustelėkite Uždaryti Mygtuko paveikslėlis . Jei kaip nors keitėte lentelę, „Access“ jus paragina keitimus įrašyti. Spustelėkite Taip, norėdami įrašyti keitimus, spustelėkite Ne, norėdami juos atmesti, arba Atšaukti, norėdami palikti lentelę atidarytą.

Svarbu : Jei Lentelę1 uždarysite nė karto jos neįrašę, programa Access panaikins visą lentelę, net jei į ją įvedėte duomenis.

Lentelės įtraukimas

Naują lentelę esamoje duomenų bazėje galite pridėti naudodami komandas, esančias skirtuko Kūrimas grupėje Lentelės.

Access juostelės paveikslėlis

Lentelės kūrimas pradedant duomenų lapo rodinyje    Duomenis duomenų lapo rodinyje galite įvesti iškart ir leisti programai Access kurti lentelės struktūrą jums nematant. Laukų pavadinimai priskiriami iš eilės (Laukas1, Laukas2 ir t. t.); programa Access automatiškai nustato kiekvieno lauko duomenų tipą pagal jūsų įvedamus duomenis.

 1. Skirtuko Sukurti grupėje Lentelės spustelėkite Lentelė. Mygtuko paveikslėlis

  „Access“ sukuria lentelę ir pažymi pirmą tuščią stulpelio Įtraukti spustelint langelį.

 2. Skirtuko lapo Laukai grupėje Įtraukimas ir naikinimas spustelėkite norimo įtraukti lauko tipą. Jei nematote reikiamo tipo, spustelėkite Daugiau laukų Mygtuko paveikslėlis .

  „Access“ rodo bendrai naudojamų laukų tipų sąrašą. Spustelėkite norimą lauko tipą ir įterpimo vietoje „Access“ įtrauks naują lauką į duomenų lapą.

  Galite perkelti lauką jį vilkdami. Kai velkate lauką į duomenų lapą, pasirodo vertikali įterpimo juosta, kur galima įterpti lauką.

 3. Norėdami įtraukti duomenų, pradėkite įvesti pirmame tuščiame langelyje arba įklijuokite duomenis iš kito šaltinio, kaip aprašyta skyriuje Duomenų iš kito šaltinio kopijavimas „Access“ lentelėje.

 4. Norėdami pervardyti stulpelį (lauką), dukart spustelėkite jo antraštę ir įveskite naująjį pavadinimą.

  Kiekvienam laukui turėtumėte duoti reikšmingą pavadinimą, kad vėliau, matydami jį srityje Laukų sąrašas, galėtumėte pasakyti, kas jame saugoma.

 5. Norėdami perkelti stulpelį, pažymėkite jį spustelėję antraštę ir vilkite į norimą vietą.

  Taip pat galite pažymėti kelis šalia esančius stulpelius ir vilkti juos į naują vietą kartu. Norėdami pažymėti kelis šalia esančius stulpelius, spustelėkite pirmojo stulpelio antraštę, tada, nuspaudę ir laikydami SHIFT, spustelėkite paskutiniojo stulpelio antraštę.

Lentelės kūrimas pradedant dizaino rodinyje    Dizaino rodinyje pirmiausia reikia sukurti lentelės struktūrą. Tada reikia perjungti duomenų lapo rodinį arba įvesti duomenis naudojant kitą, pvz., įklijavimo arba importavimo, metodą.

 1. Skirtuko Sukurti grupėje Lentelės spustelėkite Lentelės dizainas. Mygtuko paveikslėlis

 2. Įveskite visų savo lentelės laukų pavadinimus stulpelyje Lauko pavadinimas ir iš sąrašo Duomenų tipas pasirinkite duomenų tipą.

 3. Jei norite, stulpelyje Aprašas galite įvesti kiekvieno lauko aprašą. Tada aprašas rodomas būsenos juostoje, kai duomenų lapo rodinyje žymeklis yra tame lauke. Aprašas taip pat naudojamas kaip bet kokių formos ar ataskaitos, sukurtos nuvilkus lauką iš srities Laukų sąrašas, valdiklių būsenos juostos tekstas ir kaip bet kokių to lauko valdiklių būsenos juostos tekstas, kai naudojate formos vedlį arba ataskaitos vedlį.

 4. Įtraukę visus savo laukus, įrašykite lentelę:

  • Skirtuko lape Failas spustelėkite Įrašyti.

 5. Galite pradėti įvesti duomenis į lentelę bet kuriuo metu, perjungę duomenų lapo rodinį ir spustelėję pirmą tuščią langelį. Be to, galite įklijuoti duomenis iš kito šaltinio, kaip aprašoma skyriuje Duomenų iš kito šaltinio kopijavimas „Access“ lentelėje.

Lauko ypatybių nustatymas dizaino rodinyje    Nepaisant to, kaip sukūrėte lentelę, naudinga yra patikrinti ir nustatyti lauko ypatybes. Kai kurios ypatybės yra duomenų lapo rodinyje, tačiau kitas galima nustatyti tik dizaino rodinyje. Norėdami perjungti dizaino rodinį, naršymo srityje spustelėkite lentelę dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Dizaino rodinys. Norėdami matyti lauko ypatybes, spustelėkite lauką dizaino rodinyje. Ypatybės rodomos po kūrimo tinkleliu, dalyje Lauko ypatybės.

Norėdami matyti kiekvienos lauko ypatybės aprašą, spustelėkite ypatybę ir skaitykite jos aprašą, pateiktą lauke šalia ypatybių sąrašo dalies Lauko ypatybės. Daugiau išsamios informacijos rasite spustelėję mygtuką Žinynas.

Ši lentelė apibūdina kai kurias dažniausiai keičiamas lauko ypatybes.

Ypatybė

Aprašas

Lauko dydis

Teksto laukuose ši ypatybė nustato didžiausią lauke galimą saugoti simbolių skaičių. Didžiausia reikšmė yra 255. Skaičiaus laukuose ši ypatybė nustato saugomą skaičiaus tipą (ilgasis sveikasis skaičius, dvigubasis ir t. t.). Siekiant efektyvesnio duomenų saugojimo, rekomenduojama priskirti tik tiek vietos, kiek, jūsų manymu, reikės duomenims. Pakitus jūsų poreikiams, vėliau reikšmę galėsite padidinti.

Formatas

Ši ypatybė nustato, kaip rodomi duomenys. Ji neveikia tikrųjų duomenų, nes jie saugomi lauke. Galite pasirinkti iš anksto nustatytą formatą arba įvesti pasirinktinį formatą.

Įvesties šablonas

Naudokite šią ypatybę, norėdami nurodyti visų šiame lauke įvedamų duomenų šabloną. Tai padeda užtikrinti, kad visi duomenys įvedami teisingai ir juose yra reikiamas simbolių skaičius. Daugiau informacijos apie įvesties šabloną rasite dešiniojoje ypatybių lauko pusėje spustelėję Daryklės mygtukas .

Numatytoji reikšmė

Naudokite šią ypatybę, norėdami nurodyti numatytąją reikšmę, kuri bus rodoma šiame lauke, kiekvieną kartą įtraukiant naują įrašą. Pavyzdžiui, jei lauke Data/laikas norite įrašyti įrašo įtraukimo datą, galite įvesti Datą() (be kabučių) kaip numatytąją reikšmę.

Būtina

Ši ypatybė nustato, ar šiame lauke reikalinga reikšmė. Jei ypatybę nustatysite kaip Taip, programoje Access bus neleidžiama įtraukti naujo įrašo, nebent yra įvesta šio lauko reikšmė.

Puslapio viršus

Duomenų iš kito šaltinio kopijavimas programos Access lentelėje

Jei šiuo metu jūsų duomenys saugomi kitoje programoje, pvz., „Excel“, galite juos nukopijuoti ir įklijuoti „Access“ lentelėje. Paprastai šis būdas tinkamiausias, jei duomenys jau suskirstyti stulpeliais, kaip tai daroma programos „Excel“ darbalapyje. Jei jūsų duomenys yra teksto apdorojimo programoje, geriausia juos suskirstyti stulpeliais naudojant skirtukų lapus arba prieš duomenis kopijuojant juos konvertuoti į lentelę teksto apdorojimo programoje. Jei jūsų duomenis reikia redaguoti ar keisti (pvz., suskirstyti vardus ir pavardes į vardus ir pavardes atskirai), galbūt norėsite tai padaryti prieš kopijuodami duomenis, ypač jei nesate susipažinę su „Access“.

Įklijavus duomenis tuščioje lentelėje, programa Access nustato kiekvieno lauko duomenų tipą pagal juose rastus duomenis. Pavyzdžiui, jei įklijuotame lauke yra tik datos reikšmės, programa Access jam pritaikys duomenų tipą Data/laikas. Jei įklijuotame lauke yra tik žodžiai „taip“ ir „ne“, programa Access jam pritaikys duomenų tipą Taip/Ne.

„Access“ įvardija laukus pagal tai, ką randa pirmoje įklijuotų duomenų eilutėje. Jei pirma įklijuotų duomenų eilutė panaši į kitas, programa „Access“ nustato, kad pirma eilutė yra duomenų dalis ir priskiria laukams bendrus pavadinimus (F1, F2 ir t. t.). Jei pirma įklijuotų duomenų eilutė nepanaši į kitas eilutes, „Access“ nustato, kad ji sudaryta iš laukų pavadinimų. „Access“ laukus atitinkamai įvardija ir į duomenis pirmos eilutės neįtraukia.

Jei programa Access priskiria bendrus laukų pavadinimus, turėtumėte juos pervardyti kaip galima greičiau, kad išvengtumėte painiavos. Naudokite šią procedūrą:

 1. Jei norite išsaugoti lentelę, paspauskite CTRL+S.

 2. Duomenų lapo rodinyje dukart spustelėkite kiekvieną stulpelio antraštę ir įveskite aprašomąjį kiekvieno stulpelio lauko pavadinimą.

 3. Dar kartą įrašykite lentelę.

Pastaba : Taip pat galite pervardyti laukus perjungę dizaino rodinį ir redaguodami juos ten. Norėdami perjungti dizaino rodinį, naršymo srityje spustelėkite lentelę dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Dizaino rodinys. Norėdami atgal perjungti duomenų lapo rodinį, dukart spustelėkite lentelę naršymo srityje.

Puslapio viršus

Importavimas, pridėjimas ar susiejimas su duomenimis iš kito šaltinio

Galbūt turite duomenų, saugomų kitoje programoje, ir norėtumėte juos importuoti į naują lentelę arba pridėti prie jau programoje „Access“ esančios lentelės. Arba galite dirbti su asmenimis, kurie savo duomenis saugo kitoje programoje, ir norite su tais duomenimis dirbti programoje „Access“, su jais susiedami. Bet kokiu atveju naudojant „Access“, dirbti su duomenimis iš kitų šaltinių yra paprasčiau. Galite duomenis importuoti iš „Excel“ darbalapio, iš lentelės, esančios kitoje „Access“ duomenų bazėje, iš SharePoint Foundation sąrašo arba iš daugybės kitų šaltinių. Naudojamas procesas šiek tiek skiriasi, atsižvelgiant į šaltinį, tačiau šios procedūros padės jums pradėti.

 1. „Access“, skirtuko lapo Išoriniai duomenys grupėje Importavimas ir susiejimas spustelėkite importuojamo failo tipo komandą.

  Grupė Importavimas ir susiejimas skirtuko lape Išoriniai duomenys

  Pavyzdžiui, jei importuojate duomenis iš programos Excel darbaknygės, spustelėkite Excel. Jei nematote reikiamo programos tipo, spustelėkite Daugiau.

  Pastaba : Jei dalyje Importavimas nerandate teisingo formato tipo, gali tekti paleisti programą, kurią naudodami pradžioje sukūrėte duomenis, ir prieš importuojant tuos duomenis į „Access“, įrašyti dažnai naudojamu failo formatu (pvz., atskirtojo teksto failas).

 2. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis spustelėkite Naršyti, norėdami rasti šaltinio duomenų failą, arba lauke Failo vardas įveskite visą šaltinio duomenų failo maršrutą.

 3. Dalyje Nurodykite, kaip ir kurioje vietoje norite saugoti duomenis dabartinėje duomenų bazėje spustelėkite norimą parinktį (visos programos leidžia importuoti, o kai kurios leidžia pridėti arba susieti). Galite kurti naują importuojamus duomenis naudojančią lentelę arba (naudodami kai kurias programas) pridėti duomenis prie esamos lentelės arba kurti susietą lentelę, palaikančią saitą su šaltinio programos duomenimis.

 4. Jei paleidote vedlį, keliuose kituose vedlio puslapiuose vadovaukitės šiomis instrukcijomis. Paskutiniajame vedlio puslapyje spustelėkite Baigti.

  Jei importuojate objektus arba susiejate „Access“ duomenų bazės lenteles, rodomas dialogo langas Objektų importavimas arba Lentelių susiejimas. Pasirinkite norimus elementus ir spustelėkite Gerai.

  Tikslus procesas priklauso nuo to, ar pasirinkote importuoti, pridėti ar susieti duomenis.

 5. „Access“ paklaus, ar norite įrašyti importavimo operacijos, kurią ką tik įvykdėte, išsamią informaciją. Jei manote, kad ateityje kartosite tą pačią importavimo operaciją, spustelėkite Įrašyti importavimo veiksmus ir įveskite išsamią informaciją. Tai padarę, vėliau galėsite lengvai pakartoti importavimo operaciją skirtuko lapo Išoriniai duomenys grupėje Mygtuko paveikslėlis Importavimas ir susiejimas spustelėję Įrašyti importavimai. Jei nenorite įrašyti operacijos išsamios informacijos, spustelėkite Uždaryti.

Jei pasirinkote importuoti lentelę, programa Access importuos duomenis į naują lentelę, tada naršymo srityje, grupėjeLentelės bus rodoma lentelė. Jei pasirinkote pridėti duomenis prie esamos lentelės, duomenys bus pridėti prie lentelės. Jei pasirinkote susieti su duomenimis, programa Access naršymo srityje, grupėje Lentelės, sukurs susietą lentelę.

Daugiau konkrečios informacijos apie tai, kaip įvairius duomenų tipus importuoti į programą Access, rasite skyriaus Taip pat žr. saituose.

Puslapio viršus

Taikomosios programos dalies pridėjimas

Galite lengvai įtraukti funkcijų į esamą duomenų bazę, naudodami taikomosios programos dalį. Taikomosios programos dalis gali būti paprasta kaip viena lentelė arba gali susidėti iš kelių susijusių objektų, pvz., lentelės ir susietosios formos.

Pvz., taikomosios programos dalis Komentarai susideda iš lentelės, kurioje yra automatinio numeravimo ID, datos ir atmintinės laukai. Galite ją įtraukti į bet kurią duomenų bazę ir naudoti tokią, kokia ji yra, arba minimaliai pritinkinę.

 1. Atidarykite duomenų bazę, kuriai norite pridėti taikomosios programos dalį.

 2. Spustelėkite skirtuką Kurti.

 3. Grupėje Šablonai spustelėkite Taikomosios programos dalys. Atidaromas turimų dalių sąrašas.

 4. Spustelėkite norimą pridėti taikomosios programos dalį.

Esamos programos Access duomenų bazės atidarymas

 1. Skirtuko lape Failas spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidarymas pereikite prie norimos atidaryti duomenų bazės.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Dukart spustelėdami duomenų bazę atidarykite ją numatytuoju režimu, nurodytu dialogo langeAccess parinktys, arba režimu, nustatytu atsižvelgiant į administracinę strategiją.

  • Spustelėkite Atidaryti, norėdami atidaryti duomenų bazę bendrai naudojamos prieigos ir kelių vartotojų aplinkoje ir kad ją galėtumėte skaityti bei rašyti jūs ir kiti vartotojai.

  • Spustelėkite šalia mygtuko Atidaryti esančią rodyklę, tada spustelėkite Atidaryti tik skaityti, jei norite, kad atidarytą duomenų bazę būtų galima tik peržiūrėti, bet ne redaguoti. Kiti vartotojai duomenų bazę galės ir skaityti, ir joje rašyti.

  • Spustelėkite šalia mygtuko Atidaryti esančią rodyklę, tada spustelėkite Atidaryti išskirtinėmis teisėmis, norėdami atidaryti duomenų bazę tik išskirtinėmis prieigos teisėmis. Jei tokiu būdu atidarytą duomenų bazę bandys atidaryti kiti vartotojai, bus rodomas pranešimas „Failas jau naudojamas“.

  • Spustelėkite šalia mygtuko Atidaryti esančią rodyklę, tada spustelėkite Atidaryti išskirtinai tik skaityti, jei norite, kad atidarytą duomenų bazę būtų galima tik skaityti. Kiti vartotojai duomenų bazę galės atidaryti tik skaitymo režimu.

Pastaba : Duomenų failą, įrašytą išorinio failo formatu (pvz., „dBASE“, „Microsoft Exchange“ arba „Excel“), galite atidaryti tiesiogiai. Tiesiogiai galite atidaryti ir bet kokį ODBC duomenų šaltinis, pvz., „Microsoft SQL Server“. „Access“ tame pačiame aplanke, kuriame yra duomenų failas, automatiškai sukuria naują „Access“ duomenų bazę ir į kiekvieną išorinės duomenų bazės lentelę įtraukia saitus.

Patarimai

 • Norėdami atidaryti vieną iš vėliausiai atidarytų duomenų bazių, skirtuko lape Failas spustelėkite Vėliausia, tada spustelėkite tos duomenų bazės failo vardą. „Access“ atidarys duomenų bazę, naudodama tuos pačius parinkčių parametrus, kurie buvo nustatyti, kai ją buvote atidarę paskutinį kartą. Jei nerodomas vėliausiai naudotų failų sąrašas, skirtuko lape Failas spustelėkite Parinktys. Dialogo lange „Access“ parinktys spustelėkite Kliento parametrai. Dalyje Rodymas įveskite dokumentų, kurie bus rodomi sąraše Naujausi dokumentai, skaičių (daugiausia 50).

  Galite rodyti ir vėliausias duomenų bazes „Backstage“ rodinio naršymo juostoje dukart spustelėję, kad prisijungtumėte: 1) skirtuko lapą Failas, 2) vėliausią norimą atidaryti duomenų bazę. Pažymėkite skirtuko lapo Vėliausias apačioje esantį žymės langelį Sparčiai pasiekti šį vėliausių duomenų bazių skaičių ir tada koreguokite rodomų duomenų bazių skaičių.

 • Jei duomenų bazę atidarote spustelėję skirtuko lapo Failas komandą Atidaryti, galite peržiūrėti anksčiau atidarytų duomenų bazių nuorodų sąrašą dialogo lange Atidarymas spustelėję Mano naujausi dokumentai.

Puslapio viršus

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×