Naujos duomenų bazės kūrimas

Programoje Microsoft Office Access 2007 yra patobulinimų, kurie duomenų bazės kūrimo procesą padaro lengvesnį. Net jei duomenų bazes kūrėte anksčiau, tikėtina, kad šias priemones įvertinsite dėl jų sugebėjimo pagreitinti kūrimo procesą.

Šiame straipsnyje aprašomas paprastas būdas paleisti programą Office Access 2007 ir kurti duomenų bazę, naudojant šabloną arba kuriant savo lenteles, formas, ataskaitas ar kitus duomenų bazės objektus. Čia taip pat aprašomi keli būdai, kuriuos galite naudoti, norėdami gauti informaciją savo duomenų bazėje.

Ką norėtumėte daryti?

Darbo su Microsoft Office Access pradžios puslapis

Duomenų bazės kūrimas naudojant šabloną

Duomenų bazės kūrimas nenaudojant šablono

Duomenų iš kito šaltinio kopijavimas programos Access lentelėje

Importavimas, pridėjimas ar susiejimas su duomenimis iš kito šaltinio

Esamos programos Access duomenų bazės atidarymas

Pasirinktinio tuščio šablono kūrimas

Darbo su Microsoft Office Access pradžios puslapis

Pirmą kartą paleidus programą Access arba uždarius duomenų bazę, bet neuždarius Access, rodomas puslapis Darbo su Microsoft Office Access pradžia.

Puslapis Darbo pradžia su programa „Microsoft Office Access“

Šis puslapis yra pradžios taškas, kuriame galite pasirinkti kurti naują duomenų bazę, atidaryti esamą duomenų bazę ar peržiūrėti Microsoft Office Online turinį.

Duomenų bazės kūrimas naudojant šabloną

Programa Access pateikia įvairių šablonų, kuriuos galite naudoti norėdami pagreitinti duomenų bazės kūrimo procesą. Šablonas yra naudoti paruošta duomenų bazė, kurioje yra visos tam tikrai užduočiai atlikti reikalingos lentelės, užklausos, formos ir ataskaitos. Pavyzdžiui, šablonai gali būti naudojami norint sekti problemas, tvarkyti kontaktus ar registruoti išlaidas. Kai kuriuos šablonuose yra keletas pavyzdinių įrašų, padedančių pademonstruoti jų naudojimą. Šabloninės duomenų bazės gali būti naudojamos tokios, kokios yra, arba galite jas tinkinti, kad geriau atitiktų jūsų poreikius.

Jei vienas iš šių šablonų atitinka jūsų poreikius, naudodami jį įprastai galite greičiausiai paleisti duomenų bazę. Tačiau, jei duomenys yra kitoje programoje, o jūs juos norite importuoti į Access, galite nuspręsti, kad geriau yra kurti duomenų bazę nenaudojant šablono. Šablonų duomenų struktūra jau nustatyta, taigi esamų duomenų pritaikymas prie šablono struktūros gali reikalauti daug pastangų.

 1. Jei duomenų bazė atidaryta, spustelėkite Microsoft Office mygtukas Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Uždaryti duomenų bazę Mygtuko vaizdas , norėdami, kad būtų rodomas puslapis Darbo su Microsoft Office Access pradžia.

 2. Keli įtraukti šablonai rodomi puslapio Darbo su Microsoft Office Access pradžia viduryje, o daugiau šablonų rasite, spustelėję srityje Šablonų kategorijos esančius saitus. Galite atsisiųsti papildomų šablonų iš Office Online svetainės. Išsamesnės informacijos ieškokite kitame šio straipsnio skyriuje.

 3. Spustelėkite norimą naudoti šabloną.

 4. Programa Access pasiūlo duomenų bazės pavadinimą lauke Failo vardas. Jei norite, failo vardą galite keisti. Norėdami įrašyti duomenų bazę į kitą aplanką (ne į aplanką, rodomą po failo vardo lauku), spustelėkite Mygtuko paveikslėlis , pereikite į aplanką, kuriame norite įrašyti duomenų bazę, ir spustelėkite Gerai. Jei norite, galite sukurti ir susieti savo duomenų bazę su svetaine Windows SharePoint Services 3.0.

 5. Spustelėkite Kurti (arba spustelėkite Atsisiųsti, jei norite atsisiųsti Office Online šabloną).

  Programa Access sukuria arba atsisiunčia duomenų bazę ir ją atidaro. Rodoma forma, kurioje galite pradėti įvesti duomenis. Jei jūsų šablone yra duomenų pavyzdžių, kiekvieną įrašą galite naikinti, spustelėdami įrašo parinkiklį (kairėje pusėje prie įrašo esantis šešėliuotas laukas arba juosta) ir atlikdami šiuos veiksmus:

  Skirtuko Pagrindinis puslapis grupėje Įrašai spustelėkite Naikinti. Mygtuko paveikslėlis

 6. Norėdami pradėti įvesti duomenis, spustelėkite pirmą tuščią langelį formoje ir pradėkite įvesti. Naudokite naršymo sritį, norėdami ieškoti kitų formų ar ataskaitų, kurias galėtumėte naudoti.

Šablono atsisiuntimas iš Office Online

Jei puslapyje Darbo su Microsoft Office Access pradžia nerandate šablono, atitinkančio jūsų poreikius, ir esate prisijungęs prie interneto, didesnio pasirinkimo galite ieškoti Office Online žiniatinklio svetainėje.

 1. Puslapyje Darbo su Microsoft Office Access pradžia esančioje dalyje Daugiau Office Online spustelėkite Šablonai.

  Office Online esantis šablonų pagrindinis puslapis rodomas jūsų naršyklės lange.

 2. Naudokite Office Online naršymo ir ieškos įrankius, norėdami rasti norimą naudoti programos Access šabloną, ir sekite nurodymus, norėdami jį atsisiųsti. Duomenų bazės failas atsiunčiamas į jūsų kompiuterį ir atidaromas kaip naujas programos Access egzempliorius. Daugeliu atvejų šablonas kuriamas, kad atidarytų duomenų įvesties formą ir jūs galėtumėte nedelsdami pradėti duomenų įvedimą.

Daugiau informacijos apie darbą su šablonu rasite straipsnyje Access 2007 šablonų vadovas.

Puslapio viršus

Duomenų bazės kūrimas nenaudojant šablono

Jei jums įdomu, kaip naudoti šabloną, galite kurti duomenų bazę, sukurdami savo lenteles, formas, ataskaitas ir kitus duomenų bazės objektus. Daugeliu atvejų, tai apima abu šiuos veiksmus arba vieną iš jų:

 • Duomenų įvedimas, įklijavimas ar importavimas į lentelę, sukurtą kuriant naują duomenų bazę, ir šių veiksmų pakartojimas naujose lentelėse, sukurtose naudojant skirtuke Kūrimas esančią komandą Lentelė.

 • Duomenų importavimas iš kitų šaltinių ir naujų lentelių kūrimas tuo pačiu metu

Jei norite sužinoti daugiau apie duomenų bazės planavimą ir kūrimą arba ryšių, formų ataskaitų arba užklausų kūrimą, žiūrėkite saituose, esančiuose šio straipsnio skyriuje Taip pat žr..

Tuščios duomenų bazės kūrimas

 1. Puslapio Darbo su Microsoft Office Access pradžia dalyje Nauja tuščia duomenų bazė spustelėkite Tuščia duomenų bazė.

  Mygtukas Tuščia duomenų bazė

 2. Srityje Tuščia duomenų bazė esančiame lauke Failo vardas įveskite failo vardą. Jei nepateiksite failo vardo plėtinio, programa Access jį pridės pati. Norėdami keisti numatytąją failo vietą į kitą, spustelėkite Ieškoti vietos, kur padėti savo duomenų bazę Mygtuko paveikslėlis (šalia lauko Failo vardas), pereikite į naują vietą ir spustelėkite Gerai.

 3. Spustelėkite Kurti.

  Programa Access kuria duomenų bazę ir tuščią lentelę, pavadintą Lentelė1. Tada tą Lentelę1 atidaro kaip duomenų lapo rodinį. Žymeklis perkeliamas į pirmą tuščią langelį, esantį stulpelyje Įtraukti naują lauką.

 4. Norėdami įtraukti duomenis, pradėkite įvesti.Taip pat galite įklijuoti duomenis iš kito šaltinio, kaip aprašyta skyriuje Duomenų iš kito šaltinio įklijavimas programos Access lentelėje.

Informacijos įvedimas duomenų lapo rodinyje yra labai panašus į darbą programos Microsoft Office Excel 2007 darbalapyje. Lentelių struktūra sukuriama įvedant duomenis – kiekvieną kartą į lentelę įtraukiant naują stulpelį, nustatomas naujas laukas. Programa Access automatiškai nustato kiekvieno lauko duomenų tipą pagal įvedamus duomenis.

Jei Lentelėje1 šiuo metu nenorite įvesti informacijos, spustelėkite Uždaryti Mygtuko paveikslėlis . Jei kaip nors keitėte lentelę, programa Access jus paragina lentelės keitimus įrašyti. Spustelėkite Taip, norėdami įrašyti keitimus, Ne, norėdami juos atmesti, arba Atšaukti, norėdami palikti lentelę atidarytą.

Svarbu : Jei Lentelę1 uždarysite nė karto jos neįrašę, programa Access panaikins visą lentelę, net jei į ją įvedėte duomenis.

Lentelės įtraukimas

Naują lentelę esamoje duomenų bazėje galite pridėti naudodami komandas, esančias skirtuko Kūrimas grupėje Lentelės.

Access juostelės paveikslėlis

Lentelės kūrimas pradedant duomenų lapo rodinyje    Duomenis duomenų lapo rodinyje galite įvesti iškart ir leisti programai Access kurti lentelės struktūrą jums nematant. Laukų pavadinimai priskiriami iš eilės (Laukas1, Laukas2 ir t. t.); programa Access automatiškai nustato kiekvieno lauko duomenų tipą pagal jūsų įvedamus duomenis.

 1. Skirtuko Sukurti grupėje Lentelės spustelėkite Lentelė. Mygtuko paveikslėlis

  Programa Access sukuria lentelę ir pažymi pirmąjį tuščią stulpelio Įtraukti naują lauką langelį.

  Pastaba : Jei nematote stulpelio Pridėti naują lauką, galbūt esate perjungę dizaino rodinį, o ne duomenų lapo rodinį. Norėdami atgal perjungti duomenų lapo rodinį, naršymo srityje dukart spustelėkite lentelę. Programa Access paragins jus įrašyti naują lentelę ir perjungs duomenų lapo rodinį.

 2. Skirtuko Duomenų lapas grupėje Laukai ir stulpeliai spustelėkite komandą Naujas laukas. Mygtuko paveikslėlis

  Programa Access rodo sritį Laukų šablonai, kurioje yra dažnai naudojamų laukų tipų sąrašas. Jei du kartus spustelėsite arba nuvilksite vieną iš šių laukų į duomenų lapą, programa Access pridės lauką tokiu pavadinimu ir pakeis jo ypatybes į tam laukui tinkamą reikšmę. Jei norėsite, ypatybes galėsite pakeisti vėliau. Jei lauką velkate, turite jį vilkti į duomenų lapo sritį, kurioje yra duomenų. Rodoma vertikali įterpimo juosta, kurioje nurodoma jūsų lauko vieta.

 3. Norėdami įtraukti duomenis, pradėkite įvesti pirmajame tuščiame stulpelyje arba įklijuokite duomenis iš kito šaltinio, kaip aprašyta skyriuje Duomenų iš kito šaltinio įklijavimas programos Access lentelėje.

 4. Norėdami pervardyti stulpelį (lauką), dukart spustelėkite jo antraštę ir įveskite naująjį pavadinimą.

  Naudinga kiekvienam laukui duoti reikšmingą pavadinimą, kad vėliau, matydami jį srityje Laukų sąrašas, galėtumėte pasakyti, kas jame saugoma.

 5. Norėdami perkelti stulpelį, pažymėkite jį spustelėję antraštę ir vilkite į norimą vietą.

  Taip pat galite pažymėti kelis šalia esančius stulpelius ir vilkti juos į naują vietą kartu. Norėdami pažymėti kelis šalia esančius stulpelius, spustelėkite pirmojo stulpelio antraštę, tada, nuspaudę ir laikydami SHIFT, spustelėkite paskutiniojo stulpelio antraštę.

Lentelės kūrimas pradedant dizaino rodinyje    Dizaino rodinyje pirmiausia reikia sukurti naujos lentelės struktūrą. Tada reikia perjungti duomenų lapo rodinį arba įvesti duomenis naudojant kitą, pavyzdžiui, įklijavimo arba importavimo, metodą.

 1. Skirtuko Sukurti grupėje Lentelės spustelėkite Lentelės dizainas. Mygtuko paveikslėlis

 2. Įveskite visų savo lentelės laukų pavadinimus stulpelyje Lauko pavadinimas ir iš sąrašo Duomenų tipas pasirinkite duomenų tipą.

  Pastaba : Jei nematote stulpelių Lauko pavadinimas ir Duomenų tipas, galbūt esate duomenų lapo rodinyje, o ne dizaino rodinyje. Norėdami perjungti dizaino rodinį, naršymo srityje spustelėkite lentelę dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Dizaino rodinys. Mygtuko paveikslėlis . Programa Access paragins jus įvesti naujos lentelės pavadinimą ir perjungs dizaino rodinį.

 3. Jei norite, stulpelyje Aprašas galite įvesti kiekvieno lauko aprašą. Tada aprašas rodomas būsenos juostoje, kai duomenų lapo rodinyje žymeklis yra tame lauke. Aprašas taip pat naudojamas kaip bet kokių formos ar ataskaitos, sukurtos nuvilkus lauką iš srities Laukų sąrašas, valdiklių būsenos juostos tekstas ir kaip bet kokių to lauko valdiklių būsenos juostos tekstas, kai naudojate formos vedlį arba ataskaitos vedlį.

 4. Įtraukę visus savo laukus, įrašykite lentelę:

  • Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Įrašyti, arba paspauskite CTRL+S.

 5. Galite pradėti įvesti duomenis į lentelę bet kuriuo metu, perjungę duomenų lapo rodinį ir spustelėję pirmąjį tuščią stulpelį. Taip pat galite įklijuoti duomenis iš kito šaltinio, kaip aprašoma skyriuje Kopijuoti duomenis iš kito šaltinio į programos Access lentelę.

Lentelės kūrimas naudojant šabloną    Programa Access pateikia dažniausiai naudojamų lentelių tipų šablonus. Vieną kartą spustelėję pelės mygtuką, galite sukurti užbaigtą lentelės struktūrą ir jau sukonfigūruotus ir parengtus naudoti laukus. Jei reikia, galite įtraukti arba pašalinti laukus, kad lentelė atitiktų jūsų poreikius.

 1. Skirtuko Sukurti grupėje Lentelės spustelėkite Lentelės ruošiniai, po to iš sąrašo pasirinkite vieną iš galimų ruošinių.

 2. Norėdami įtraukti duomenis, pradėkite įvesti pirmajame tuščiame stulpelyje arba įklijuokite duomenis iš kito šaltinio, kaip aprašyta skyriuje Duomenų iš kito šaltinio įklijavimas programos Access lentelėje.

  • Norėdami panaikinti stulpelį    

   Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio antraštę, tada spustelėkite Naikinti stulpelį Mygtuko paveikslėlis .

  • Norėdami įtraukti naują stulpelį    

   Skirtuko Duomenų lapas grupėje Laukai ir stulpeliai spustelėkite komandą Naujas laukas. Mygtuko paveikslėlis

   Programa Access rodo sritį Laukų šablonai, kurioje yra dažnai naudojamų laukų tipų sąrašas. Jei du kartus spustelėsite arba nuvilksite vieną iš šių laukų į duomenų lapą, programa Access pridės lauką tokiu pavadinimu ir pakeis jo ypatybes į tam laukui tinkamą reikšmę. Jei norėsite, ypatybes galėsite pakeisti vėliau. Jei lauką velkate, turite jį vilkti į duomenų lapo sritį, kurioje yra duomenų. Rodoma vertikali įterpimo juosta, kurioje nurodoma jūsų lauko vieta.

 3. Įrašykite lentelę:.

  • Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Įrašyti, arba paspauskite CTRL+S.

Lauko ypatybių nustatymas dizaino rodinyje    Nepaisant to, kaip sukūrėte lentelę, naudinga yra patikrinti ir nustatyti lauko ypatybes. Tai galite atlikti tik dizaino rodinyje. Norėdami perjungti dizaino rodinį, naršymo srityje spustelėkite lentelę dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Dizaino rodinys. Norėdami matyti lauko ypatybes, spustelėkite lauką dizaino rodinyje. Ypatybės rodomos po kūrimo tinkleliu, dalyje Lauko ypatybės.

Norėdami matyti kiekvienos lauko ypatybės aprašą, spustelėkite lauko šalia dalies Lauko ypatybės pateikto ypatybių sąrašo esančią ypatybę. Daugiau išsamios informacijos rasite paspaudę F1.

Ši lentelė apibūdina kai kurias dažniausiai keičiamas lauko ypatybes.

Ypatybė

Aprašas

Lauko dydis

Teksto laukuose ši ypatybė nustato didžiausią lauke galimą saugoti simbolių skaičių. Didžiausia reikšmė yra 255. Skaičiaus laukuose ši ypatybė nustato saugomą skaičiaus tipą (ilgasis sveikasis skaičius, dvigubasis ir t. t.). Siekiant efektyvesnio duomenų saugojimo, rekomenduojama priskirti tik tiek vietos, kiek, jūsų manymu, reikės duomenims. Pakitus jūsų poreikiams, vėliau reikšmę galėsite padidinti.

Formatas

Ši ypatybė nustato, kaip rodomi duomenys. Ji neveikia tikrųjų duomenų, nes jie saugomi lauke. Galite pasirinkti iš anksto nustatytą formatą arba įvesti pasirinktinį formatą.

Įvesties šablonas

Naudokite šią ypatybę, norėdami nurodyti visų šiame lauke įvedamų duomenų šabloną. Tai padeda užtikrinti, kad visi duomenys įvedami teisingai ir juose yra reikiamas simbolių skaičius. Daugiau informacijos apie įvesties šabloną rasite dešiniojoje ypatybių lauko pusėje spustelėję Daryklės mygtukas .

Numatytoji reikšmė

Naudokite šią ypatybę, norėdami nurodyti numatytąją reikšmę, kuri bus rodoma šiame lauke, kiekvieną kartą įtraukiant naują įrašą. Pavyzdžiui, jei lauke Data/laikas norite įrašyti įrašo įtraukimo datą, galite įvesti Datą() (be kabučių) kaip numatytąją reikšmę.

Būtina

Ši ypatybė nustato, ar šiame lauke reikalinga reikšmė. Jei ypatybę nustatysite kaip Taip, programoje Access bus neleidžiama įtraukti naujo įrašo, nebent yra įvesta šio lauko reikšmė.

Puslapio viršus

Duomenų iš kito šaltinio kopijavimas programos Access lentelėje

Jei šiuo metu jūsų duomenys saugomi kitoje programoje, pavyzdžiui, programoje Office Excel 2007, galite juos nukopijuoti ir įklijuoti Access lentelėje. Paprastai šis būdas tinkamiausias, jei jūsų duomenys jau suskirstyti stulpeliais, kaip tai daroma programos Excel darbaknygėje. Jei jūsų duomenys yra teksto apdorojimo programoje, geriausia juos suskirstyti stulpeliais naudojant skirtukus arba prieš duomenis kopijuojant juos konvertuoti į lentelę teksto apdorojimo programoje. Jei jūsų duomenis reikia redaguoti ar keisti (pavyzdžiui, suskirstyti vardus ir pavardes į vardus ir pavardes atskirai), galbūt norėsite tai padaryti prieš kopijuodami duomenis, ypač jei nesate susipažinę su programa Access.

Įklijavus duomenis tuščioje lentelėje, programa Access nustato kiekvieno lauko duomenų tipą pagal juose rastus duomenis. Pavyzdžiui, jei įklijuotame lauke yra tik datos reikšmės, programa Access jam pritaikys duomenų tipą Data/laikas. Jei įklijuotame lauke yra tik žodžiai „taip“ ir „ne“, programa Access jam pritaikys duomenų tipą Taip/Ne.

Programa Access įvardija laukus pagal tai, ką randa pirmojoje įklijuotų duomenų eilutėje. Jei pirmoji įklijuotų duomenų eilutė panaši į kitas, programa Access laiko, kad pirmoji eilutė yra duomenų dalis ir priskiria bendrus pavadinimus (F1, F2 ir t. t.). Jei pirmoji įklijuotų duomenų eilutė nepanaši į kitas eilutes, programa Access laiko, kad ji sudaryta iš laukų pavadinimų. Programa Access laukus atitinkamai įvardija ir į duomenis pirmosios eilutės neįtraukia.

Jei programa Access priskiria bendrus laukų pavadinimus, turėtumėte juos pervardyti kaip galima greičiau, kad išvengtumėte painiavos. Naudokite šią procedūrą:

 1. Įrašykite lentelę.

  • Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Įrašyti, arba paspauskite CTRL+S.

 2. Duomenų lapo rodinyje dukart spustelėkite kiekvieną stulpelio antraštę ir įveskite tinkamą kiekvieno stulpelio lauko pavadinimą. Gali atrodyti, kad perrašote duomenis, tačiau stulpelio antraštės eilutėje laikomi laukų pavadinimai, o ne duomenys.

 3. Dar kartą įrašykite lentelę.

Pastaba : Taip pat galite pervardyti laukus perjungę dizaino rodinį ir redaguodami juos ten. Norėdami perjungti dizaino rodinį, naršymo srityje spustelėkite lentelę dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Dizaino rodinys. Norėdami atgal perjungti duomenų lapo rodinį, dukart spustelėkite lentelę naršymo srityje.

Puslapio viršus

Importavimas, pridėjimas ar susiejimas su duomenimis iš kito šaltinio

Galbūt turite duomenų, saugomų kitoje programoje, ir norėtumėte juos importuoti į naują lentelę arba pridėti prie jau programoje Access esančios lentelės. Arba galite dirbti su asmenimis, kurie savo duomenis saugo kitoje programoje, ir norite su tais duomenimis dirbti programoje Access, su jais susiedami. Bet kokiu atveju, naudojant programą Access, dirbti su duomenimis iš kitų šaltinių yra paprasčiau. Galite duomenis importuoti iš programos Excel darbalapio, iš lentelės, esančios Access duomenų bazėje, iš Windows SharePoint Services 3.0 sąrašo arba iš daugybės kitų šaltinių. Naudojimo procesas šiek tiek skiriasi, atsižvelgiant į šaltinį, tačiau šios procedūros padės jums pradėti.

 1. Programoje Access, skirtuke Išoriniai duomenys, grupėje Importavimas, spustelėkite importuojamo failo tipo komandą.

  Access juostelės paveikslėlis

  Pavyzdžiui, jei importuojate duomenis iš programos Excel darbaknygės, spustelėkite Excel. Jei nematote reikiamo programos tipo, spustelėkite Daugiau.

  Pastaba : Jei dalyje Importavimas nerandate teisingo formato tipo, gali tekti vykdyti programą, kurią naudodami pradžioje sukūrėte duomenis, ir prieš importuojant tuos duomenis į Access, įrašyti dažnai naudojamu formatu (pvz., atskirtojo teksto failas).

 2. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis spustelėkite Naršyti, norėdami rasti šaltinio duomenų failą, arba lauke Failo vardas įveskite visą šaltinio duomenų failo maršrutą.

 3. Dalyje Nurodykite, kaip ir kurioje vietoje norite saugoti duomenis dabartinėje duomenų bazėje spustelėkite norimą parinktį (visos programos leidžia importuoti, o kai kurios leidžia pridėti arba susieti). Galite kurti naują importuojamus duomenis naudojančią lentelę arba (naudodami kai kurias programas) pridėti duomenis prie esamos lentelės arba kurti susietą lentelę, palaikančią saitą su šaltinio programos duomenimis.

 4. Jei paleidote vedlį, keliuose kituose vedlio puslapiuose vadovaukitės šiomis instrukcijomis. Paskutiniajame vedlio puslapyje spustelėkite Baigti.

  Jei importuojate objektus arba susiejate Access duomenų bazės lenteles, rodomas dialogo langas Importuoti objektus arba Susieti lenteles. Pasirinkite norimus elementus ir spustelėkite Gerai.

  Tikslus procesas priklauso nuo to, ar pasirinkote importuoti, pridėti ar susieti duomenis.

 5. Programa Access paklaus, ar norite įrašyti importavimo operacijos, kurią ką tik įvykdėte, išsamią informaciją. Jei manote, kad ateityje kartosite tą pačią importavimo operaciją, spustelėkite Įrašyti importavimo veiksmus ir įveskite išsamią informaciją. Tai padarę, vėliau galėsite lengvai pakartoti importavimo operaciją skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Mygtuko vaizdas Importas spustelėję Įrašyti importavimai. Jei nenorite įrašyti išsamios operacijos informacijos, spustelėkite Uždaryti.

Jei pasirinkote importuoti lentelę, programa Access importuos duomenis į naują lentelę, tada naršymo srityje, grupėjeLentelės bus rodoma lentelė. Jei pasirinkote pridėti duomenis prie esamos lentelės, duomenys bus pridėti prie lentelės. Jei pasirinkote susieti su duomenimis, programa Access naršymo srityje, grupėje Lentelės, sukurs susietą lentelę.

Daugiau konkrečios informacijos apie tai, kaip įvairius duomenų tipus importuoti į programą Access, rasite skyriaus Taip pat žr. saituose.

Puslapio viršus

Esamos programos Access duomenų bazės atidarymas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidarymas pereikite prie norimos atidaryti duomenų bazės.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Dukart spustelėdami duomenų bazę atidarykite ją numatytuoju režimu, nurodytu dialogo langeAccess parinktys, arba režimu, nustatytu atsižvelgiant į administracinę strategiją.

  • Spustelėkite Atidaryti, kad duomenų bazę atidarytumėte bendrai naudojamos prieigos ir kelių vartotojų aplinkoje ir kad ją galėtumėte skaityti bei rašyti jūs ir kiti vartotojai.

  • Spustelėkite šalia mygtuko Atidaryti esančią rodyklę, tada spustelėkite Atidaryti tik skaityti, jei norite, kad atidarytą duomenų bazę būtų galima tik peržiūrėti, bet ne redaguoti. Kiti vartotojai duomenų bazę galės ir skaityti, ir joje rašyti.

  • Spustelėkite šalia mygtuko Atidaryti esančią rodyklę, tada spustelėkite Atidaryti išskirtinėmis teisėmis, jei norite duomenų bazę atidaryti išskirtinėmis prieigos teisėmis. Jei tokiu būdu atidarytą duomenų bazę bandys atidaryti kiti vartotojai, bus rodomas pranešimas „Failas jau naudojamas“.

  • Spustelėkite šalia mygtuko Atidaryti esančią rodyklę, tada spustelėkite Atidaryti išskirtinai tik skaityti, jei norite, kad atidarytą duomenų bazę būtų galima tik skaityti. Kiti vartotojai duomenų bazę galės atidaryti tik skaitymo režimu.

Jei nerandate norimos atidaryti duomenų bazės    

 1. Dialogo lange Atidarymas spustelėkite Mano kompiuteris arba išplečiamajame sąraše Kur ieškoti spustelėkite Mano kompiuteris.

 2. Diskų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diską, kuriame, jūsų nuomone, yra duomenų bazė, tada spustelėkite Ieškoti.

 3. Norėdami ieškoti duomenų bazės, dialogo lange Ieškos rezultatai įveskite ieškos kriterijus, tada spustelėkite Ieškoti.

 4. Radę duomenų bazę, dukart ją spustelėkite, kad atidarytumėte.

 5. Norėdami atidaryti duomenų bazę, dialogo lange Atidarymas turite spustelėti Atšaukti. Tada uždarykite dialogo langą Ieškos rezultatai.

Pastaba : Duomenų failą, įrašytą išorinio failo formatu (pavyzdžiui, dBASE, Paradox, Microsoft Exchange arba Excel), galite atidaryti tiesiogiai. Taip pat galite tiesiogiai atidaryti bet kokį ODBC duomenų šaltinis, pavyzdžiui, Microsoft SQL serverį arba Microsoft FoxPro. Programa Access tame pačiame aplanke, kuriame yra duomenų failas, automatiškai sukuria naują Access duomenų bazę ir į kiekvieną išorinės duomenų bazės lentelę įtraukia saitus.

Patarimai

 • Norėdami atidaryti vieną iš pastaruoju metu atidarytų duomenų bazių, puslapyje Darbo su Microsoft Office Access pradžia esančiame sąraše Atidaryti naujausią duomenų bazę spustelėkite tos duomenų bazės failo vardą. Programa Access atidarys duomenų bazę, pritaikydama tuos pačius parinkčių parametrus, kurie buvo nustatyti, kai ją buvote atidarę paskutinį kartą. Jei pastaruoju metu naudotų failų sąrašas nerodomas, spustelėkite Microsoft Office mygtukas Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Access parinktys. Dialogo lange Access parinktys spustelėkite Išplėstinės. Dalyje Rodymas įveskite dokumentų, kurie bus rodomi sąraše Naujausi dokumentai, skaičių (daugiausiai devynis).

 • Jei duomenų bazę atidarote spustelėję Microsoft Office mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir naudodami komandą Atidaryti, galite peržiūrėti pastaruoju metu atidarytų duomenų bazių nuorodas dialogo lange Atidarymas spustelėję Mano naujausi dokumentai.

Norėdami sužinoti daugiau apie esamų programos Access duomenų bazių atidarymą, peržiūrėkite saitus, esančius šio straipsnio skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Pasirinktinio tuščio šablono kūrimas

Kai kuriate naują, tuščią duomenų bazę, programoje Access atidaroma nauja lentelė, kurioje galite įvesti duomenis, tačiau duomenų bazėje nekuriami jokie kiti objektai. Jei norite, kad kiti objektai, pvz., formos, ataskaitos, makrokomandos ar papildomos lentelės, būtų visose kuriamose naujose duomenų bazėse, galite kurti pasirinktinį tuščią šabloną, kuriame yra tie objektai. Tada, kitą kartą kuriant naują duomenų bazę, į jos šabloną jau bus įtraukti šie objektai. Be šių objektų, šablone gali būti lentelės, kuriose iš anksto įvesti duomenys, ir visi specialūs konfigūravimo parametrai, duomenų bazės ypatybės ar visose naujose duomenų bazėse norimi turėti kodai.

Tarkime, kad turite makrokomandų, kurias norėtumėte naudoti visuose projektuose, rinkinį. Jei kuriate tuščią šabloną, kuriame yra šios makrokomandos, programa Access juos įtraukia į visas kuriamas naujas duomenų bazes.

Tuščius šablonus galite kurti programos Office Access 2007 failo formatu, Access 2002–2003 failo formatu, arba Access 2000 failo formatu. Naudojant Office Access 2007 failo formatą, šablonas turi būti pavadintas Tuščias.accdb, o naudojant ankstesnius failų formatus – Tuščias.mdb.

 • Jei numatytasis failo formatas yra Access 2000 arba Access 2002–2003, programa Access naudoja Tuščias.mdb kaip tuščio šablono failo vardą. Nauja duomenų bazė kuriama to paties formato kaip Tuščias.mdb. Pavyzdžiui, net jei numatytasis failo formatas yra Access 2000, kai šablonas, pavadintas Tuščias.mdb, yra Access 2002-2003 failo formato, visos sukurtos naujos duomenų bazės bus Access 2002–2003 formato.

 • Jei numatytasis failo formatas yra Access 2007, programa Access naudoja Tuščias.accdb kaip tuščio šablono failo vardą.

Kaip keisti numatytąjį failo formatą?

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą „Access“ parinktys.

 2. Dialogo lange Access parinktys spustelėkite Populiaru.

 3. Dalies Duomenų bazių kūrimas išplečiamajame sąraše Numatytasis failo formatas pažymėkite norimą formatą.

Norėdami kurti tuščią šabloną, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Kurkite naują duomenų bazę (ją galite pavadinti Tuščia arba jai suteikti laikiną vardą), tada importuoti arba kurti objektus, kuriuos norite įtraukti į šabloną.

 • Sukurkite esamos duomenų bazės, kurioje jau yra šablone norimi naudoti objektai, kopiją ir panaikinkite nereikalingus objektus.

Įtraukus norimus objektus į šabloną, jį turite įrašyti į konkrečią vietą.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir nurodykite Įrašyti kaip.

 2. Dalyje Įrašyti duomenų bazę kitu formatu spustelėkite norimą šablono failo formatą.

 3. Dialogo lange Įrašymas kaip pereikite į vieną iš šių dviejų šablonų aplankų:

  • Sistemos šablonų aplankas    Pvz., C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1063\Access

  • Vartotojo šablono aplankas    Pvz.:

   • Sistemoje Microsoft Windows Vista    c:\Users\vartotojo vardas\Documents

   • Sistemoje Microsoft Windows Server 2003 arba Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\vartotojo vardas\Application Data\Microsoft\Templates

    Pastaba : Tuščias šablonas, esantis sistemos šablonų aplanke, perrašo tuščius šablonus, esančius bet kokiuose vartotojo šablonų aplankuose.

 4. Lauke Failo vardas įveskite Tuščias.accdb (arba Tuščias.mdb, jei kuriate ankstesnės versijos šabloną), tada spustelėkite Įrašyti.

Dabar, kai naujas šablonas yra vietoje, kuriant naują tuščią duomenų bazę, šablone esantys objektai pagal numatytuosius parametrus įtraukiami bet kokią kuriamą naują duomenų bazę. Programa Access atidaro naują lentelę kaip duomenų lapo rodinį, kaip ir tada, kai jūs kuriate duomenų bazę, nenaudodami šablono.

Norėdami nebenaudoti tuščio šablono, panaikinkite arba pervardykite failą Tuščias.accdb (arba Tuščias.mdb, jei naudojate ankstesnę Access versiją).

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×