Naudokite ekrano skaitytuvą prieigos kompiuterio duomenų bazės užklausos kūrimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Sukurti užklausą programoje "Access", galite naudoti su ekrano skaitytuvu ir klaviatūra. Užklausos leidžia lengviau peržiūrėti, įtraukti, naikinti arba keisti duomenis "Access" kompiuterio duomenų bazėje. Užklausas taip pat naudingas, kai norite greitai rasti konkrečius duomenis, apskaičiuoti arba apibendrinti duomenis arba automatizuoti duomenų valdymo užduotis, pvz., peržiūrėti naujausius duomenis reguliariai.

Pastaba : Šioje temoje daroma prielaida, kad JAWS vartotojai yra išjungę virtualųjį juostelės meniu.

Šioje temoje

Užklausų tipai

Parengtą duomenų bazėje, duomenų, kuriuos norite pateikti per formos arba ataskaitos paprastai yra keliose lentelėse. Užklausos ima informaciją iš įvairių lentelių ir surenka jį peržiūrai į formą ar ataskaitą. Yra dviejų pagrindinių tipų užklausų, pasirinkimo ir veiksmo užklausą. Galite sukurti užklausos tipas priklauso nuo užduoties, kurią norite atlikti.

Išrinkimo užklausos yra duomenų rezultatus. Atrankos užklausos padeda tik duomenys, jums reikia duomenų lapo rodinyje. Naudokite pasirinkimo užklausos:

 • Tik tam tikrų lentelės laukų duomenų peržiūra

 • Duomenų iš kelių susijusių lentelių peržiūra vienu metu

 • Peržiūrėkite duomenis pagal tam tikrus kriterijus

 • Skaičiavimai

 • Sujungti duomenis iš skirtingų lentelių.

Pvz., jei produkto lentelėje yra kelių laukų (stulpelių), galite sukurti išrinkimo užklausą gauti tvarkingas vaizdą, kad skiriama tik laukus (stulpelius) jums reikia. Taip pat galite įtraukti kriterijų filtruoti grąžinama, eilučių skaičių, kad, pvz., pateikiami tik eilučių sudaro daugiau nei $10,00 įkainojimo produktai.

Veiksmų užklausos kūrimas yra veiksmų duomenis. Naudokite veiksmo užklausą pridėti, keisti arba naikinti duomenis iš duomenų bazės. Kiekvienos užduoties, pvz., pridėti arba naikinti duomenis, turi tam tikro tipo veiksmo užklausą.

Išrinkimo užklausos kūrimas

Atrankos užklausos galite sukurti naudodami užklausų vedlį arba užklausos dizaino įrankis. Jei norite atlikti paprastą užklausą, naudokite užklausų vediklis. Jei norite į užklausą įtraukti kriterijų, naudokite užklausų daryklę.

Užklausų vediklio naudojimas

 1. Paspauskite Alt + C, Q + Z. Atidaromas langas Naują užklausą , naudodami paprastųjų užklausų vediklis, pažymėtas.

  Patarimai : 

  • Jei nesate dar įrašyti lentelę, kurią norite sukurti užklausą, būsite paraginti tai padaryti, kol atidaromas užklausos vediklis.

  • Taip pat galite naudoti užklausų vediklis sukurti kitų tipų užklausų: kryžminės užklausos, rasti dublikatų užklausos (rasti įrašus su pasikartojančių laukų reikšmes į vieną lentelę), ir rasti nesutampančius užklausos (įrašams rasti [eilučių] vienoje lentelėje, kuriuose yra susijusių įrašų kitoje lentelėje).

 2. Paspauskite "Enter". Atidaromas langas Paprastą užklausą , atsižvelgiant į sąrašo lauke galimi laukai .

 3. Norėdami pereiti prie Lentelės/užklausos redaguoti pasirinktinio įvedimo lauką, paspauskite Alt + T arba Shift + Tab.

 4. Norėdami atidaryti išplečiamajame sąraše, paspauskite Alt + rodyklė žemyn. Išplečiamajame sąraše pasirinkite lentelę, kurią norite vykdyti užklausą, naudokite rodyklės klavišą ir klavišą Rodyklė žemyn.

 5. Norėdami pereiti į sąrašo lauke galimi laukai , paspauskite klavišą Tab. Pasirinkite lauką, kurį norite vykdyti užklausą, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn.

 6. Norėdami į užklausą įtraukti lauką, paspauskite Alt + S. Įvesties vieta perkeliama į sąrašo lauką pasirinkti laukus .

 7. Paspauskite klavišą Tab. Kai girdite "Daugiau nei mygtukas", paspauskite klavišą Enter. Jei norite pridėti visus laukus, paspauskite Alt + S, tab, kol išgirsite "Dvigubos rodyklės dešinėn mygtuką", ir tada paspauskite Enter.

  Norėdami į užklausą įtraukti daugiau lentelių, paspauskite Alt + T. Įvesties vieta perkeliama į Lentelės/užklausos redaguoti lauką. Jei reikia, Kartokite 4 – 7 veiksmus.

 8. Baigę įvesti visas lenteles ir laukus, norėdami pereiti į kitą vedlio puslapį, paspauskite Alt + N.

  Patarimas : Atsižvelgiant į įvestą informaciją, gali skirtis kitą vedlio puslapį. Pvz., jūsų gali paprašyti pasirinkite išsamios informacijos arba suvestinės užklausą versiją. Pasirinkite norimas parinktis ir, norėdami pereiti į kitą vedlio puslapį, paspauskite Alt + N.

 9. Kai perkeliate į naują vedlio puslapį ir girdite "leidinio pavadinimą norite naudoti savo query?", paspauskite Shift + Tab. Įvesties vieta perkeliama į lauką pavadinimo redagavimas . Įveskite pavadinimą.

 10. Peržiūrėti ir modifikuoti, įrašykite savo užklausą.

  • Norėdami įrašyti užklausą ir atidarykite jį peržiūrėti informaciją, paspauskite Alt + O, Enter. Norėdami uždaryti užklausą, paspauskite F6.

  • Norėdami įrašyti užklausą ir išeitumėte iš vedlio be Peržiūrėti užklausos rezultatus, paspauskite Alt + F. Kai vedlys uždaromas, užklausos rodomas naujame skirtuke, su įvesties vietą pirmajame langelyje

  • Norėdami modifikuoti užklausos dizainą, paspauskite Alt + M, Enter. Atidaromas užklausos dizaino rodinyje.

Naudokite užklausų daryklę

 1. Paspauskite Alt + C, Q + D. Dialogo lange Lentelės rodymas atidaro su pasirinktu skirtuku lenteles ir girdite "Rodyti lentelės dialogo."

 2. Lauke Lentelės rodymas pasirinkite lentelę ir įtraukti jį į užklausą, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn ir paspauskite Alt + A. Lentelės įklijuojama į darbo sritį, dizaino tinklelio.

 3. Norėdami uždaryti dialogo langą Lentelės rodymas , paspauskite Alt + C.

 4. Dizaino tinklelio eilutę laukas redagavimo laukas yra į jį įvesties vietą. Išgirsite "Dizainas, Automatinis numeravimas, tipą ir teksto." (Apgaulingų, išgirsite "Access, 1 eilutė, 1 stulpelis.") Norėdami įtraukti lauką į dizaino tinklelį, paspauskite Alt + rodyklė žemyn. Išplečiamojo sąrašo galimų laukų atidaromas.

 5. Norėdami pereiti prie išplečiamojo sąrašo, paspauskite Ctrl + rodyklė aukštyn. (Apgaulingų, aktyvinamas automatiškai išplečiamajame sąraše.)

 6. Išplečiamajame sąraše pasirinkite lauką, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn ir paspauskite klavišą Enter. Pasirinktas laukas rodomas stulpelyje. Įvesties vieta automatiškai perkeliama į kitą stulpelį.

 7. Norėdami į užklausą įtraukti kitą lauką, pakartokite veiksmus 4 – 6.

 8. Norėdami įtraukti kriterijus į lauką:

  1. Stulpelyje lauko, kurį norite įtraukti kriterijų, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsite "Kriterijai." (Apgaulingų, girdite "Eilutės 11, 1 stulpelis.")

  2. Įveskite kriterijus. Pvz., kaina lauko produktų lentelė, galite įvesti > = 10 Rodyti produktų sąrašą daugiau nei arba lygu $10.00.

 9. Norėdami peržiūrėti užklausos rezultatus, paspauskite Alt, J + Q, ir tada G.

 10. Norėdami įrašyti užklausą, paspauskite Ctrl + S. Dialogo lange Įrašyti kaip įveskite užklausos pavadinimą ir paspauskite "Enter".

Pastaba : Vienu metu peržiūrėti duomenis iš kelių susijusių lentelių, galite naudoti užklausų dizaino įrankis. Pvz., jei turite duomenų bazę su lentelės Klientai ir užsakymai ir kiekvienoje lentelėje yra kliento ID lauką, kurio pagrindu vienas su daugeliu ryšį tarp dviejų lentelių, galite sukurti užklausą, kuri pateikia klientų užsakymai konkretus miestas. Sukurti užklausą, kad tuo pat metu apžvalgos duomenų iš kelių lentelių, naudokite procedūrą, išvardyti čia, bet pakartokite 2 – 8 veiksmus Norėdami įtraukti papildomų lenteles, laukus ir kriterijus į užklausą.

Parametro užklausos kūrimas

Jei dažnai variacijos konkrečią užklausą, apsvarstykite galimybę naudoti parametro užklausos. Vykdant parametro užklausą, užklausos paklausia laukų reikšmes ir ją naudoja reikšmes, kuriuos pateikiate kriterijų užklausos kūrimas.

 1. Naršymo srityje pasirinkite norimą kurti parametro užklausos pagal užklausą.

 2. Paspauskite klavišą programa (paprastai rasti dalies apatiniame dešiniajame klaviatūros) arba Shift + F10. Kontekstiniame meniu atsidaro ir girdite "atidaryti O."

 3. Paspauskite d Užklausos atidaroma dizaino rodinyje, su įvesties vieta pirmoje eilutėje nuo pirmojo lauko, užklausos dizaino tinklelyje.

 4. Norėdami pereiti į lauką, kurį norite modifikuoti, Naudokite klavišą Rodyklė dešinėn.

 5. Norėdami pereiti prie eilutėje kriterijai , paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsite "Kriterijai." (Apgaulingų, girdite "Eilutės 11, 1 stulpelis.")

 6. Langelyje, panaikinti bet kurį esamą informaciją ir įveskite parametro eilutė. Pavyzdžiui, jei norite rasti klientų iš Niujorko užklausos parametro užklausos kūrimas, naikinimas "Vilnius" ir įveskite [koks miestas?]. Raginimo įvesti parametrą tekste negalima naudoti taškas (.) arba šauktuką (!).

  [Koks miestas?] eilutės yra raginimo įvesti parametrą. Skliausteliuose nurodoma, kad norite prašyti įvesties užklausos, o tekstą (šiuo atveju [koks miestas?]) yra klausimą, bus rodomas raginimas parametras.

 7. Norėdami vykdyti užklausą, paspauskite Alt, J + Q, ir tada G. Atidaromas langas Enter parametro reikšmės , su įvesties lauke redaguoti. Įveskite reikšmę, pvz., Niujorko.

 8. Paspaudę TAB pereikite į " gerai " mygtuką ir paspauskite "Enter". Šiame pavyzdyje rodomi klientų iš Niujorko užsakymai.

Parametro duomenų tipų nurodymas

Taip pat galite nurodyti, kokio tipo duomenų parametras turi priimti. Galite nustatyti bet parametro duomenų tipą, bet tai ypač svarbu nustatyti skaitiniai, valiutos duomenų tipą arba datos/laiko duomenų. Kai nurodote duomenų tipą, kurį turėtų priimti parametras, vartotojai mato pranešimą naudinga patekę netinkamo tipo duomenis, pvz., tekstas, kai valiutos.

Pastaba : Jei parametras nustatytas priimti teksto duomenis, bet kokia įvestis suprantama kaip tekstas ir klaidos pranešimas nerodomas.

Norėdami nurodyti užklausos parametrui duomenų tipą:

 1. Atidarykite parametro užklausa. Norėdami į dizaino rodinį, paspauskite Alt + H, W, tada d Atidaromas dizaino tinklelyje.

 2. Paspauskite klavišą Alt, J + K, o tada S + P. Užklausos parametrų dialogo langas atidaromas, su įvesties parametras stulpelyje.

 3. Įveskite eilutę kiekvieno parametro, kurį norite nurodyti duomenų tipą. Įsitikinkite, kad kiekvieno parametro atitinka raginimą, kurį naudojate užklausos kūrimo tinklelio eilutėje kriterijai. Pvz., jei įvedėte [kas city?], tos pačios eilutės būtų įveskite Užklausos parametrus dialogo lange.

 4. Norėdami pereiti prie stulpelio Duomenų tipas , paspauskite klavišą Tab.

 5. Norėdami atidaryti išplečiamajame sąraše, paspauskite Alt + rodyklė žemyn.

 6. Norėdami pasirinkti parametro duomenų tipą, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn.

 7. Įrašyti ir uždaryti dialogo langą, paspauskite klavišą Enter.

Daugiau informacijos apie parametrų, skirtų prašyti įvesties vykdant užklausą naudojimas.

Kryžminės užklausos kūrimas

Jei norite pertvarkyti suvestinės duomenis, kad būtų lengviau skaityti ir suprasti, kryžminės užklausos naudojimas. Kryžminės užklausos apskaičiuoja sumą, vidurkį arba kitą agregavimo funkciją, ir tada grupės rezultatai iš dviejų reikšmių rinkinius – vieną pusėje, duomenų lapo, o kitas – viršuje. Norėdami greitai sukurti kryžminę užklausą galite naudoti užklausų vediklis.

Kryžminių užklausų vediklis padeda jums pasirinkti vieną lentelę arba užklausą, kaip įrašo šaltinį kryžminės užklausos. Jeigu vienos lentelės neturi visus duomenis, kuriuos norite įtraukti į savo kryžminės užklausos, pirmiausia sukurti išrinkimo užklausą , pateikia duomenis, kuriuos norite.

 1. Paspauskite Alt + C, Q + Z. Atidaromas dialogo lange Nauja užklausa su paprastųjų užklausų vediklis, pažymėtas.

  Patarimas : Jei nesate dar įrašyti lentelę, kurią norite sukurti užklausą, būsite paraginti tai padaryti, kol atidaromas užklausos vediklis.

 2. Paspauskite klavišą Rodyklė žemyn. Išgirsite "Kryžminių užklausų vediklis."

 3. Paspauskite "Enter" arba Alt + N. Kryžminių užklausų vediklis atsidaro, lentelių išrinkimo mygtuką pasirinkti ir lentelių sąrašo lauke įvesties vietą.

 4. Pažymėkite objektus, kurį norite naudoti kryžminės užklausos kūrimas:

  • Pasirinkite lentelę, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn.

  • Norėdami pasirinkti užklausą, paspauskite Alt + Q. Kai girdite "užklausų išrinkimo mygtuką įrašyti ir atrakinti," pereiti į sąrašo lauką, paspauskite Shift + Tab, ir tada pasirinkite užklausą, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn.

  • Norėdami pasirinkti lenteles ir užklausas, paspauskite Alt + O. Kai išgirsite "patikrinti ir išrinkimo mygtuką", norėdami pereiti į sąrašo lauką, paspauskite Shift + Tab, ir tada pasirinkite norimas lenteles ir užklausas norite, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn.

 5. Norėdami pereiti į kitą puslapį, paspauskite Enter arba Alt + N.

 6. Kitame puslapyje atidaromas dėmesį sąrašo lauke galimi laukai . Norėdami pažymėti lauką, kuriame reikšmes, kurias norite naudoti kaip eilučių antraščių, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn.

 7. Norėdami įtraukti pažymėtą lauką, paspauskite klavišą Tab ir paspauskite klavišą Enter. Pakartokite šiuos veiksmus su kiekvienu lauku, kurį norite įtraukti.

  Patarimai : 

  • Kaip eilučių antraščių šaltinius galite rinktis iki trijų laukų, bet kuo mažiau eilučių antraščių naudosite, tuo paprasčiau bus skaityti kryžminį duomenų lapą.

  • Jei eilučių antraštėms užpildyti pasirinksite daugiau nei vieną lauką, tvarka, kuria rinksitės laukus, bus numatytoji tvarka, kuria bus rūšiuojami rezultatai.

 8. Norėdami pereiti į kitą vedlio puslapį, paspauskite Enter arba Alt + N

 9. Kitame puslapyje pasirinkite lauką, kuriame yra reikšmės, kurią norite naudoti kaip stulpelių antraštes, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn.

  Patarimas : Apskritai turėtumėte pasirinkti lauką, kuriame yra kelios reikšmės, kad rezultatus būtų paprasta skaityti. Pvz., naudoti lauką, kuriame yra tik kelios galimos reikšmės (pvz., lytis) gali būti geriau nei naudoti lauką, kuriame gali būti daug skirtingų reikšmių (pvz., amžius).

 10. Jei naudosite stulpelių antraštėms laukas yra datos/laiko duomenų tipas, vedlys prideda veiksmą, kuris leidžia jums sugrupuoti datas į intervalus. Galite nurodyti metus, ketvirtį, mėnesį, datosarba Datą ir laiką. Jei nepasirinksite datos/laiko lauko stulpelių antraštėms, vedlio praleidžia šiame puslapyje.

 11. Norėdami pereiti į kitą puslapį, paspauskite Enter arba Alt + N. Kai puslapis atidaromas, laukų sąrašo lauke pažymėtas pirmame lauke ir suaktyvinta funkcijų sąrašo lauke.

 12. Norėdami pereiti prie laukų sąrašo lauke, Norėdami pasirinkti kitą lauką, paspauskite Shift + Tab. Išgirsite "Laukus, dvitaškis, sąrašo lauke" ir nuo pirmojo lauko pavadinimą. (Apgaulingų, girdite "Pasirinktus laukus,.")

 13. Pasirinkite lauką, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn.

 14. Norėdami pereiti į lauką funkcijų sąrašą , paspauskite klavišą Tab. Išgirsite "Funkcijos, dvitaškis, sąrašo lauke" ir pirmasis funkcijos pavadinimą. (Apgaulingų, girdite "funkcijas, pažymėtas.")

 15. Pažymėkite funkciją, kuri bus naudojama apskaičiuoti suvestinės reikšmes, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn. Pasirinkto lauko duomenų tipą nustato, kurios funkcijos yra galimos.

 16. Kai baigsite, pasirinkdami, tab, kad žymės langelį taip, įtraukti eilučių sumas ir pažymite arba išvalote jį.

  Jei įtrauksite eilučių sumas, kryžminėje užklausoje yra papildoma eilutės antraštė, kuri naudoja tą patį lauką ir funkciją kaip lauko reikšmė. Įtraukiant eilutės sumą, įterpiamas papildomas stulpelis, kuriame apibendrinami likę stulpeliai. Pvz., jei kryžminė užklausa apskaičiuoja vidutinį amžių pagal vietą ir lytį (su lyties stulpelio antraštėmis), papildomas stulpelis apskaičiuoja vidutinį amžių pagal vietą, tarp visų lyčių.

  Patarimas : Galite keisti funkciją, naudojamą eilučių sumoms gauti, dizaino rodinyje redaguodami kryžminę užklausą.

 17. Norėdami pereiti į kitą vedlio puslapį, paspauskite Enter arba Alt + N.

 18. Kitame puslapyje norite pavadinti savo užklausą, paspauskite Shift + Tab ir įveskite pavadinimą. Numatytasis pavadinimas yra indeksu "_crosstab."

 19. Peržiūrėti ir modifikuoti, įrašykite užklausą.

  • Norėdami peržiūrėti kryžminę užklausą, paspauskite klavišą Enter.

  • Norėdami modifikuoti užklausos dizainą, paspauskite Alt + M, Enter.

  • Norėdami įrašyti užklausą ir išeitumėte iš vedlio, paspauskite Alt + F.

Naikinimo užklausos kūrimas

Jei norite, kad tuo pat metu pašalinti visą įrašų (eilučių), lentelę arba dviejų susijusių lentelių, naudokite naikinimo užklausą. Naikinimo užklausos yra naudinga, nes ji leidžia nurodyti kriterijus, galite greitai rasti ir panaikinti duomenis. Jis taip pat galite sutaupyti laiko, nes galite pakartotinai naudoti įrašytą užklausą.

Pastabos : 

 • Kad galėtumėte panaikinti bet kokius duomenis arba vykdyti naikinimo užklausą, įsitikinkite, kad prieigos kompiuterio duomenų bazės atsarginę kopiją. Naikinimo užklausos suteikia galimybę peržiūrėti eilutes, kurios bus panaikintas prieš atlikdami naikinimą.

 • Jei norite panaikinti tik keletas įrašų, jums nereikia užklausą. Tiesiog atidaryti lentelę kaip duomenų lapo rodinys, pažymėkite laukus (stulpelius) arba įrašų (eilučių), kurį norite panaikinti, ir paspauskite klavišą Delete. Jūsų bus paprašyta nuolatinių naikinimo patvirtinimas.

Naikinimo užklausos kūrimas

 1. Paspauskite Alt + C, Q + D. Atidaro dialogo langą Lentelės rodymas .

 2. Pasirinkite lentelę, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn. Paspauskite Alt + a Kartokite šiuos veiksmus su kiekviena lentelę, kurią norite panaikinti įrašus iš.

 3. Norėdami uždaryti dialogo langą Lentelės rodymas , paspauskite Alt + C. Lentelė rodoma kaip langas viršutiniame kairiajame skyriuje užklausos dizaino tinklelyje, su visais laukais, pateikta.

 4. Paspauskite klavišą Alt, J + Q, tada X. Dizaino tinklelyje atidaromas, į jį įvesties vietą į pirmą lauką. Dizaino tinklelyje eilutės rikiuoti ir Rodyti nebenaudojami ir Naikinti eilutę dabar yra.

 5. Kai girdite "Automatinis numeravimas, 1 eilutė, tipą ir tekstas", Norėdami atidaryti išplečiamajame sąraše, paspauskite Alt + rodyklė žemyn.

 6. Jei norite panaikinti visus tuščias eilutes į lentelę arba lauką:

  1. Naudokite klavišą Rodyklė žemyn pasirinkite lauką iš lentelės, ir paspauskite klavišą Enter. Įvesties vieta perkeliama į kitą stulpelį.

  2. Norėdami pereiti prie ankstesnio stulpelio, paspauskite klavišą Rodyklė kairėn.

  3. Norėdami pereiti prie naikinti eilutę, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn. Kai girdite "Naikinti dvitaškis", Norėdami atidaryti išplečiamajame sąraše, paspauskite Alt + rodyklė žemyn.

  4. Norėdami pasirinkti "Kur", paspauskite rodyklės klavišą ir paspauskite klavišą Enter. Įvesties vieta perkeliama į kitą stulpelį.

  5. Norėdami pereiti prie ankstesnio stulpelio, paspauskite klavišą Rodyklė kairėn.

  6. Norėdami pereiti prie kriterijų , eilutę, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn.

  7. Kai išgirsite "Kriterijai" arba "Eilutės 11, 1, skiltyje" tipas "Is Null".

 7. Konkrečių kriterijų naudojimas naikinimo užklausą:

  1. a Norėdami pažymėti lauką su kriterijais, kurį norite naikinti, Naudokite klavišą Rodyklė žemyn, tada paspauskite Enter.

  2. b. Norėdami pereiti į naikinti eilutę, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn. Paspauskite Alt + rodyklė žemyn, ir tada pasirinkite "Kur", paspauskite apatinės rodyklės klavišą ir paspauskite klavišą Enter. Įvesties vieta perkeliama į kitą stulpelį.

  3. c Norėdami pereiti prie ankstesnio stulpelio, paspauskite klavišą Rodyklė kairėn.

  4. d Norėdami pereiti prie kriterijų , eilutę, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn.

  5. e. įvesti kriterijus. Užklausų kriterijai sąrašo pavyzdys, ieškokite sukurti ir vykdyti naikinimo užklausą.

  6. f. Norėdami pereiti į Rodyti eilutę, paspauskite klavišą Rodyklė aukštyn.

  7. g. išvalykite žymės langelį Rodyti , kiekvieną kriterijų.

 8. Norėdami patikrinti, ar užklausa pateikia įrašus, kuriuos norite panaikinti, paspauskite Alt + H, W, tada H.

 9. Jei norite vykdyti užklausą:

  1. Perjungti į dizaino rodinį, paspausdami Ctrl + H, W, tada d

  2. Kaip dizaino rodinį, paspauskite klavišą Alt, J + Q, ir tada G. Atidaromas patvirtinimo langas, kuriame prašoma patvirtinti naikinimą, x eilučių skaičių.

  3. Naikinti eilutes, paspauskite klavišą Enter.

 10. Norėdami įrašyti užklausą, paspauskite Ctrl + S. Dialogo lange Įrašyti kaip įveskite pavadinimą ir paspauskite "Enter".

Atsarginės duomenų bazės kopijos

 1. Paspauskite Alt + F, A. Atidaromas puslapis Įrašyti kaip su Įrašyti duomenų bazę kaip pažymėtas.

 2. Sukurti atsarginę duomenų bazės, paspauskite B, Enter. Atidaro dialogo langą Įrašyti kaipfailo vardo redaguoti langelis pažymėtas. Jei norite, įveskite naują duomenų bazės pavadinimą ir paspauskite klavišą Enter.

Jei naudojate tik skaitymo failas arba duomenų bazė sukurta naudojant ankstesnę programos Access versiją, galite gauti pranešimą, kad neįmanoma sukurti atsarginę duomenų bazės kopiją.

Norėdami atšaukti atsarginės kopijos kūrimą, uždarykite ir pervardykite pradinį failą, kad atsarginė kopija galėtų naudoti pradinės versijos pavadinimą. Priskirkite pradinės versijos pavadinimą atsarginei kopijai ir atidarykite pervardytą atsarginę kopiją naudodami programą „Access“.

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×