Mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio diegimas

Naudojant mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinį galima patikrinti, ar yra klaidų CSV failuose, atlikti rankinį CSV sinchronizavimą naudojant „PowerShell“ ir automatizuoti CSV sinchronizavimo procesą atsižvelgiant į savo poreikius.

Šioje temoje:

„Microsoft“ mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio diegimas

  1. Atsisiųskite įrankį iš „Microsoft“ mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio.

  2. Dukart spustelėkite įrankį, kad paleistumėte vediklį.

  3. Pradiniame puslapyje pasirinkite Pirmyn.

    „Microsoft“ mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio sąrankos pradiniame puslapyje pasirinkite Pirmyn
  4. Sutikite su licencijos sutarties sąlygomis > spustelėkite Pirmyn, pasirinkite diegimo kelią, tada pasirinkite Pirmyn.

    Pasirinkti „Microsoft“ mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio diegimo kelią
  5. Pasirinkite Diegti > Baigti.

Mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio galimybės

Įdiegę įrankių rinkinį ir sukūrę pradinį profilį mokyklos duomenų sinchronizavimo portale, galite naudoti šį scenarijų, kad reguliariai ar prireikus nusiųstumėte papildomų CSV failų. Diegimo programa leidžia paleisti kelias „cmdlet“ iš administravimo „PowerShell“ seanso kompiuteryje, kad būtų galima sėkmingai diegti mokyklos duomenų sinchronizavimą. Žr. tolesniuose skyriuose pateiktą kiekvieno cmdlet aprašą ir naudojimo atvejus.

Mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio naudojimas tikrinant CSV failo duomenis (išankstinis sinchronizavimas)

Norėdami naudoti įrankių rinkinį, kad patvirtintumėte CSV failus prieš įkeldami juos sinchronizavimui, atidarykite „PowerShell“ kaip administratorius ir naudokite Start-CsvFilesValidation cmdlet, kaip aprašyta tolesniuose sintaksės pavyzdžiuose.

Start-CsvFilesValidation sintaksė

Naudokite Start-CsvFilesValidation cmdlet, kad patikrintumėte pateikto sinchronizavimo profilio CSV failus.

Start-CsvFilesValidation -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parametras

Aprašas

CsvFolderPath

Kelias į aplanką, kuriame yra CSV failai.

ProfileName

Pavadinimas profilio, kurį sukūrėte mokyklos duomenų sinchronizavimo CSV, kuriuos norite tikrinti.

UserName

Office 365 nuomotojo visuotinio administratoriaus teises turinčio administratoriaus paskyros vartotojo vardą.

Toliau pateiktame pavyzdyje atliekamas kliento pusės CSV failų tikrinimas, kurie yra vietinio kompiuterio c:\temp kataloge. Tikrinamas profilis „1mokykla“ naudojant admin@contoso.com visuotinio administratoriaus paskyrą.

Start-CsvFilesValidation –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName admin@contoso.com

Mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio naudojimas sinchronizuojant CSV failus

Norėdami nusiųsti ir sinchronizuoti CSV failus naudodami mokyklos duomenų sinchronizavimą, atidarykite „PowerShell“ kaip administratorius ir naudokite cmdlet Send-CsvFiles, kaip aprašyta tolesniame sintaksės pavyzdyje.

Send-CsvFiles sintaksė

Naudokite cmdlet Send-CsvFiles, kad nusiųstumėte ir sinchronizuotumėte nurodyto sinchronizavimo profilio CSV failus.

Send-CsvFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parametras

Aprašas

CsvFolderPath

Kelias į aplanką, kuriame yra CSV failai.

ProfileName

Pavadinimas profilio, kurį sukūrėte mokyklos duomenų sinchronizavimo CSV, kuriuos norite tikrinti.

UserName

Office 365 nuomotojo visuotinio administratoriaus teises turinčio administratoriaus paskyros vartotojo vardą.

Toliau pateiktame pavyzdyje nusiunčiami ir sinchronizuojami CSV failai, kurie yra vietinio kompiuterio c:\temp kataloge. Tikrinamas profilis „1mokykla“ naudojant admin@contoso.com visuotinio administratoriaus paskyrą.

Send-CsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio naudojimas konfigūruojant automatinį CSV sinchronizavimą

Galima planuoti nestebimus automatinius sinchronizavimus tarp vietoje saugomų CSV failų ir jūsų SDS sinchronizavimo profilio naudojant „Office 365“. Norėdami tai atlikti, atidarykite „PowerShell“ kaip administratorius ir naudokite cmdlet Add-CsvFileSyncTask, kaip aprašyta tolesniame sintaksės pavyzdyje. Atlikus planavimo užduotį galima stebėti šių automatinių sinchronizavimų eigą ir istoriją peržiūrint naujai sukurtą planavimo užduotį naudojant užduočių planuoklę. Ši suplanuota užduotis bus vykdoma kiekvieną vidurnaktį, nebent modifikuotumėte pradžios laiką naudodami tolesnį parametrą.

Vykdant šią komandą bus rodomas raginimas autentifikuoti. Pirmajam autentifikavimui būtini visuotinio administratoriaus kredencialai ir jis jau apims tolesnėje vartotojo vardo parametro komandoje nurodytą vartotojo vardą. Įvedus slaptažodį ir spustelėjus Enter matysite antrąjį, pagrindinį, autentifikavimo raginimą. Čia turėtumėte įvesti vietinio administratoriaus vartotojo vardą ir slaptažodį, kurie yra kredencialai, naudojami vykdyti suplanuotą užduotį kasdien ją paleidžiant. Įtraukus StoreCredentials parametrą, vietinio administratoriaus paskyros kredencialai bus saugomi Kredencialų tvarkytuve ir veiks tol, kol slaptažodis bus nepakeistas. Jei nenurodysite StoreCredentials parametro, jums bus suteiktas autentifikavimo atpažinimo ženklas, kurio maksimali galiojimo trukmė yra 90 dienų. Todėl pasibaigus autentifikavimo atpažinimo ženklo galiojimui reikės dar kartą paleisti komandą ir nebus galima autentifikuoti paleidžiant suplanuotą užduotį.

Add-CsvFileSyncTask sintaksė

Naudokite cmdlet Add-CsvFileSyncTask, kad nusiųstumėte ir sinchronizuotumėte nurodyto sinchronizavimo profilio CSV failus.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath <path to csv file location> -ProfileName <name of sync profile in SDS> -LogPath <path to store logs> -UserName <global admin account> -Validate -RedirectOutput

Parametras

Aprašas

CSVFolderPath

Kelias į aplanką, kuriame yra CSV failai, kurie bus nuolat sinchronizuojami.

ProfileName

SDS sinchronizavimo profilio, su kuriuo sinchronizuojate CSV failą, pavadinimas.

UserName

UserPrincipalName visuotinio administratoriaus paskyros, kuris bus naudojamas su SDS.

LogPath

Kelias į katalogą, kuriame norite saugoti savo tikrinimo žurnalo failus.

RedirectOutput

Leis tikrinimo parametro išvestį rašyti į nurodytą katalogą. Tai būtina, jei norite peržiūrėti tikrinimo parametro rezultatus.

Tikrinti

Prieš kiekvieną sinchronizavimą paleiskite tikrinimo užduotį. Sukuriamas failas Logpath kataloge, jei RedirectOutput parametrą taip pat įtrauktas.

TaskUserName

Suplanuotos užduoties pavadinimas.

TaskStartTime

Laikas, kada bus pradedama suplanuota užduotis.

StoreCredentials

Sukuriamas įrašas kredencialų tvarkytuve, kad būtų galima vykdyti suplanuotą užduotį. Kredencialas lieka galioti ir toliau veikia, išskyrus atvejus, kai baigiasi su šia paskyra susieto slaptažodžio galiojimas.

Pateiktame pavyzdyje sukuriama automatinio sinchronizavimo suplanuota užduotis CSV failams, esantiems C:\temp aplanke, sinchronizavimo profilyje SDSSync, sukuriami tikrinimo žurnalo failai aplanke C:\temp\logs ir nustatomas C:\temp\SDS\Logs katalogas kaip vieta visiems generuojamiems žurnalo failams. Ši komanda taip pat paleidžia CSV tikrinimo procesą prieš pradedant sinchronizavimą ir įrašo tikrinimo išvestį tame pačiame kataloge c:\temp\logs.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath “C:\temp” -ProfileName “SDSSync” -LogPath “C:\temp\logs” -UserName admin@contoso.com -Validate -RedirectOutput

Mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio naudojimas konvertuojant „OneRoster“ CSV failus

Įrankių rinkinį galima naudoti konvertuojant „OneRoster“ CSV failus ir sinchronizuojant juos su mokyklos duomenų sinchronizavimo priemone Norėdami tai atlikti, atidarykite „PowerShell“ kaip administratorius ir -naudokite cmdlet Convert-OneRostertoMicrosoftSDS, kaip aprašyta tolesniame sintaksės pavyzdyje. Kai konvertavimas bus baigtas, galima sinchronizuoti šiuos CSV failus naudojant SDS, atsižvelgiant į mūsų standartinio CSV sinchronizavimo rekomendacijas.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS sintaksė

Naudokite cmdlet Convert-OneRostertoMicrosoftSDS, kad nusiųstumėte ir sinchronizuotumėte pateikto sinchronizavimo profilio CSV failus.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath <String> -SDSFolderPath <String> -LogPath <String>

Parametras

Aprašas

OneRosterFolderPath

Kelias į aplanką, kuriame yra CSV failai, eksportuoti iš „OneRoster“.

SDSFolderPath

Kelias į aplanką, kuriame bus sukurti konvertuoti CSV failai.

LogPath

Kelias į aplanką, kuriame bus fiksuojamas šių veiksmų žurnalas.

Tolesniame pavyzdyje konvertuojamas „OneRoster“ CSV failų rinkinys, esantis C:\temp\OneRoster aplanke, sukuriamas naujas CSV failų rinkinys vietos kompiuterio kataloge C:\temp\SDS, tada nustatomas C:\temp\SDS\Logs katalogas kaip visų generuotų žurnalo failų vieta.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath “C:\temp\OneRoster” -SDSFolderPath “C:\temp\SDS” -LogPath “C:\temp\SDS\logs”

Mokyklos duomenų sinchronizavimo įrankių rinkinio naudojimas tikrinant CSV failo duomenis (po sinchronizavimo)

Norėdami naudoti įrankių rinkinį, kad patvirtintumėte CSV failus juos įkėlę ir sinchronizavę, atidarykite „PowerShell“ kaip administratorius ir naudokite Compare-DirectoryToCSVFiles cmdlet, kaip aprašyta tolesniuose sintaksės pavyzdžiuose.

Compare-DirectoryToCSVFiles sintaksė

Naudokite Compare-DirectoryToCSVFiles cmdlet, kad patikrintumėte pateikto sinchronizavimo profilio CSV failus.

Compare-DirectoryToCSVFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parametras

Aprašas

CsvFolderPath

Kelias į aplanką, kuriame yra CSV failai.

ProfileName

Pavadinimas profilio, kurį sukūrėte mokyklos duomenų sinchronizavimo CSV, kuriuos norite tikrinti.

UserName

Office 365 nuomotojo visuotinio administratoriaus teises turinčio administratoriaus paskyros vartotojo vardą.

Toliau pateiktame pavyzdyje atliekamas kliento pusės CSV failų tikrinimas, kurie yra vietinio kompiuterio c:\temp kataloge. Tikrinamas profilis „1mokykla“ naudojant admin@contoso.com visuotinio administratoriaus paskyrą.

Compare-DirectoryToCsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Taip pat žr.

Mokyklos duomenų sinchronizavimo ir klasės peržiūra

CSV failai, skirti mokyklos duomenų sinchronizavimui

Mokyklos duomenų sinchronizavimo būtini atributai „PowerSchool“ sinchronizavimui

Kaip diegti mokyklos duomenų sinchronizavimą naudojant CSV failus

Kaip diegti mokyklos duomenų sinchronizavimą naudojant „PowerSchool“ sinchronizavimą

Kaip diegti mokyklos duomenų sinchronizavimą naudojant „Clever Sync“

Kaip diegti mokyklos duomenų sinchronizavimą naudojant „OneRoster“ CSV failus

Mokyklos duomenų sinchronizavimo klaidos ir trikčių šalinimas

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×