Microsoft SQL Server duomenų baze pagrįsto formos šablono kūrimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite kurti formos šabloną, kurį galima naudoti kartu su Microsoft SQL Server duomenų baze kuriant duomenų užklausą arba kuriant duomenų užklausą ir pateikiant duomenis.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Suderinamumo pastabos

Prieš pradedant

Formos šablono kūrimas

Pateikti parinkčių konfigūravimas

Peržvalga

Formoje gali būti vienas pirminis duomenų ryšys, vadinamas pagrindiniu duomenų ryšiu, ir jis pasirinktinai gali turėti vieną ar daugiau antrinių duomenų ryšių. Atsižvelgiant į jūsų formai keliamus tikslus, naudojant duomenų ryšį galima užklausti arba pateikti formos duomenis į išorinį duomenų šaltinį, pavyzdžiui, Microsoft SQL Server duomenų bazę arba tinklo tarnybą.

Kai kuriate formos šabloną, pagrįstą duomenų bazės, Microsoft Office InfoPath sukuria pagrindiniame duomenų šaltinis grupes, kuriose yra užklausos laukų ir duomenų laukų ir duomenų užklausos ryšį kaip pagrindinį duomenų ryšį formos šablono. Šie laukai ir grupės atitinka taip, kaip duomenys saugomi lentelėse duomenų bazėje. Užklausos laukus, kuriuose esančius duomenis įvedami vartotojas apriboti užklausos rezultatus, atitinkančius duomenų užklausos laukus. Pagal šį formos šabloną naudoja pagrindinį duomenų ryšį, InfoPath sukuria užklausą, naudodami duomenų užklausos laukus. InfoPath tada siunčia užklausą – užklausos duomenų ryšį. Duomenų bazė pateikia užklausos rezultatus atgal į formą naudojant užklausos duomenų ryšį. Užklausos rezultatai pateikiami į duomenų laukus, kuriuos galima redaguoti naudojant valdiklius, susietus su šiais laukais.

Duomenų užklausos struktūra ir duomenų laukai turi būti parinkti atsižvelgiant į būdą, kuriuo duomenys saugomi duomenų bazėje, todėl negalima modifikuoti šių pagrindiniame duomenų šaltinyje esančių laukų ar grupių. Laukų ar grupių galima įtraukti tik į pagrindinio duomenų šaltinio šakninę grupę. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie duomenų šaltinius, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Formą galite pateikti duomenis į duomenų bazę per formos pagrindinį duomenų ryšį, jei formos šabloną, pagrįstą formos ir duomenų bazė atitinka šiuos reikalavimus:

 • Formos šablone yra ne su naršykle suderinamas formos šablonas    InfoPath ne bus sukurta duomenų pateikimo ryšį pagrindiniame duomenų šaltinyje, jei kuriate su naršykle suderinamas formos šablonas. Norėdami leisti vartotojams pateikti duomenų formoje, kuri remiasi su naršykle suderinamas formos šablonas, naudokite žiniatinklio tarnyba, kuri veikia su duomenų bazės.

 • Kairėje lentelės kiekvienos poros susijusių lentelių pagrindiniame duomenų šaltinyje yra pirminis raktas    Bent vieną iš ryšių kiekvienos susijusių lentelių poros turi būti pirminis raktas iš kairės lentelės.

 • Nė viena iš pagrindinio duomenų šaltinio formos saugyklos didelių dvejetainių duomenų tipo duomenų laukai    InfoPath bus išjungti duomenų pateikimo ryšį, jei užklausoje yra laukai, kurie gali saugoti didelius dvejetainius duomenų tipą, pvz., paveikslėlius, vaizdų, OLE objektų, failų priedų, bendrai naudotis atmintinės duomenų tipas ar SQL teksto duomenų tipo.

Kai programa InfoPath įgalina duomenų pateikimo ryšį, vartotojams leidžiama pateikti į duomenų bazę duomenis, esančius pagrindinio duomenų šaltinio duomenų laukuose. Jei programa InfoPath įgalina duomenų pateikimo ryšį, galite tinkinti formų, sukurtų pagal šį formos šabloną, pateikimo parinktis.

Puslapio viršus

Suderinamumas

Kurdami duomenų baze pagrįstą formos šabloną, galite kurti su naršykle suderinamas formos šablonas. Su naršykle suderinamame formos šablone programa InfoPath sukurs duomenų užklausos ryšį kaip pagrindinį duomenų ryšį. Tačiau su naršykle suderinamų formos šablonų negalima konfigūruoti norint leisti vartotojams pateikti duomenis duomenų bazei, todėl jei kuriate SQL serverio duomenų baze pagrįstą formos šabloną ir norite leisti vartotojams pateikti jų formų duomenis duomenų bazei naudojant pagrindinį duomenų ryšį, negalite įgalinti šio formos šablono suderinamumo su naršykle.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Jei norite kurti SQL serverio duomenų baze pagrįstą duomenų šabloną, iš savo duomenų bazės administratoriaus turite gauti šią informaciją:

 • Serverio, kuriame yra duomenų bazė, prie kurios jungsite savo formos šabloną, vardą.

 • Duomenų bazės, kurią naudosite šiam formos šablonui, pavadinimą.

 • Duomenų bazei reikalingą autentifikavimo priemonę. Kad nustatytų vartotojų prieigos prie duomenų bazės būdą, duomenų bazė gali naudoti Microsoft Windows autentifikavimą arba SQL serverio autentifikavimo.

 • Lentelės, kurioje yra duomenys, norimi siųsti į formą, arba kuri gaus duomenis iš formos, pavadinimą. Tai yra pirminė lentelė. Jei duomenų bazėje ketinate naudoti daugiau nei vieną lentelę, jums reikės ir tų antrinių lentelių pavadinimų. Jums taip pat reikės laukų, esančių antrinėse lentelėse, kurios turi ryšių su pirminės lentelės laukais, pavadinimų.

Puslapio viršus

Formos šablono kūrimas

Norėdami kurti formos šabloną su duomenų užklausos ryšiu, turite atlikti šiuos veiksmus:

 1. Sukurkite formos šabloną    Kai kuriate duomenų baze pagrįstą formos šabloną, programa InfoPath sukuria duomenų užklausos ryšį kaip pagrindinį duomenų ryšį tarp formos šablono ir duomenų bazės. Šio proceso metu automatiškai sukuriamas formos šablono pagrindinis duomenų šaltinis.

 2. Įtraukite vieną ar daugiau valdiklių į užklausos rezultatus    Norėdami leisti vartotojams peržiūrėti ir redaguoti duomenis pagrindinio duomenų šaltinio laukuose atidarius formą, galite valdiklio įtraukimas į formos šabloną ir susieti jį į lauką pagrindiniame duomenų šaltinyje.

1 veiksmas: formos šablono kūrimas

 1. Meniu Failas spustelėkite Kurti formos šabloną.

 2. Dialogo lango Formos šablono dizaino kūrimas dalyje Kurti naują dizainą spustelėkite Formos šablonas.

 3. Sąraše Pagal spustelėkite Duomenų bazė.

 4. Jei kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, pažymėkite žymės langelį Įjungti tik su naršykle suderinamas priemones.

  Pastaba : Duomenų ryšio vedlys neįgalins duomenų pateikimo ryšio su naršykle suderinamame formos šablone. Norėdami leisti vartotojams duomenų bazei pateikti savo duomenis iš formų, sukurtų pagal su naršykle suderinamą formos šabloną, į tinklo tarnybą, veikiančią su duomenų baze, įtraukite antrinį duomenų ryšį. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie antrinius duomenų ryšius, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Pasirinkti duomenų bazę.

 7. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas spustelėkite Naujas šaltinis.

 8. Sąraše Prie kokio duomenų šaltinio norite jungtis spustelėkite Microsoft SQL Server, tada Pirmyn.

 9. Lauke Serverio vardas įrašykite serverio, kuriame yra SQL serverio duomenų bazė, vardą.

 10. Dalyje Įėjimo įgaliojimai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei duomenų bazė nustato, kas turi prieigą, pagal Microsoft Windows tinkle naudojamus įgaliojimus, spustelėkite Naudoti sistemos Windows autentifikavimą.

  • Jei duomenų bazė nustato, kas turi prieigą, pagal nurodytą vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį gaunate iš duomenų bazės administratoriaus, spustelėkite Naudoti šį vartotojo vardą ir slaptažodį, tada įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį laukuose Vartotojo vardas ir Slaptažodis.

 11. Spustelėkite Pirmyn.

 12. Sąraše Pažymėkite duomenų bazę, kurioje yra jus dominantys duomenys spustelėkite norimos naudoti duomenų bazės pavadinimą, pažymėkite žymės langelį Prisijungti prie konkrečios lentelės, spustelėkite pirminės lentelės pavadinimą ir Pirmyn.

 13. Į paskesniame vedlio puslapyje esantį lauką Failo vardas įrašykite failo, kuriame saugoma duomenų ryšio informacija, vardą, tada spustelėkite Baigti, kad įrašytumėte šiuos parametrus.

  Jei įgalinę duomenų užklausos ryšį ketinate naudoti kitas lenteles, galite jas pridėti šiame vedlio puslapyje.

  Kaip?

  1. Spustelėkite Pridėti lentelę.

  2. Dialogo lange įtraukti lentelę arba užklausą spustelėkite vaiko lentelės pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn. InfoPath bando nustatyti ryšius atitikimo abiejų lentelių laukų pavadinimams. Jei nenorite naudoti pasiūlyto ryšio, pasirinkite ryšį ir spustelėkite Pašalinti ryšį. Jei norite įtraukti ryšį, spustelėkite Įtraukti ryšį. Dialogo lange Įtraukti ryšį , spustelėkite kiekvieną susietą lauką atitinkama stulpelio pavadinimą ir spustelėkite gerai.

  3. Spustelėkite Baigti.

  4. Norėdami pridėti papildomas antrines lenteles, kartokite šiuos veiksmus.

 14. Spustelėkite Pirmyn.

 15. Paskutiniame vediklio puslapyje, įveskite pagrindinio duomenų ryšio pavadinimą. Šis pavadinimas bus rodomas sąraše duomenų šaltinis užduočių srityje Duomenų šaltinis .

 16. Jei jūsų formos šablonas atitinka skyriuje apžvalga , šiame vedlio puslapyje bus nurodyta, kad programa InfoPath įgalino duomenų pateikimo ryšį pagrindiniame duomenų šaltinyje. Norėdami pakeisti pateikti duomenų ryšio pavadinimą, įveskite naują pavadinimą į atitinkamą lauką. Jei norite savo vartotojams pateikti savo formų duomenis naudojant kitą duomenų pateikimo ryšį, kurį pridėsite prie formos šablono vėliau, spustelėkite žymės langelį įgalinti pateikti šį ryšį .

  Pastaba : Jei jūsų formos šablonas neatitinka skyriuje apžvalga reikalavimus, InfoPath išjungia pateikti duomenų ryšį ir lauką įveskite pateikimo ryšio pavadinimą ir pažymėkite žymės langelį Įgalinti šio ryšio pateikti yra nepasiekiamas (išjungtas). Jei InfoPath išjungia duomenų pateikimo ryšį, pagrindinį duomenų ryšį formos šablone turi tik užklausos duomenų ryšį.

2 veiksmas: Įtraukite vieną arba daugiau valdiklių į užklausos rezultatus

 1. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 2. Nuvilkite valdiklį į savo formos šabloną.

 3. Dialogo lange Valdiklio rišimas pasirinkite grupę arba lauką, kurį norite susieti valdiklį.

Puslapio viršus

Konfigūruokite pateikimo parinktis

Jei jūsų formos šablonas ir lenteles, kurias pasirinkote duomenų ryšio vedlys atitinka skyriuje apžvalga , InfoPath konfigūruoja formos šablone pateikti duomenis naudodamas savo pagrindinį duomenų ryšį. Jei pasirinksite naudoti šį duomenų pateikimo ryšį, InfoPath konfigūruoja formos šabloną, kad vartotojai gali pateikti savo formos duomenis į duomenų bazę ir prideda mygtuką pateiktiStandartinė įrankių juosta ir meniu failas komandą pateikti pildydami formą. InfoPath taip pat konfigūruoja formos šabloną taip, kad kai vartotojams pateikti savo formas, forma liktų atidaryta, ir rodomas pranešimas vartotojui, kuris nurodo, ar forma buvo sėkmingai pateikta. Po to, kai vartotojas pateikia formą, galite keisti teksto spalvą mygtuką pateikti ir veikimą.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Pateikimo parinktys.

  1. Norėdami pakeisti pavadinimą, rodomą Standartinė įrankių juosta ir pasirodžiusiame meniu failas pildydami formą komandą pateikti mygtuką pateikti , lauke antraštėPateikimo parinktys dialogo lange įveskite naują pavadinimą.

   Patarimas : Jei norite priskirti mygtuką ir komandos spartųjį klavišą, įveskite ampersendo (&) prieš simbolį, kurį norite naudoti kaip spartųjį klavišą. Pvz., priskirti ALT + B spartieji klavišai mygtukui ir komandai, įveskite & pateikimo.

 2. Jei nenorite, kad žmonės naudoti komandą pateikti arba mygtuką pateiktiStandartinė įrankių juosta, kai jie užpildyti formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pateikti meniu ir įrankių juostos mygtuką pateikti .

  1. Pagal numatytuosius parametrus, kai vartotojai pateikia formą, InfoPath išlaiko formą atidaryti ir rodo pranešimą, kad nurodytumėte, jei forma buvo sėkmingai pateikta. Norėdami pakeisti šį numatytąjį veikimo būdą, spustelėkite Išsamiauir atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Uždarykite formą arba sukurti naują tuščią formą, po to, kai vartotojas pateikia užbaigtą formą, spustelėkite po pateikti sąraše norimą parinktį.

   • Norėdami sukurti pasirinktinį pranešimą, nurodančius, jei forma buvo sėkmingai pateikta, pažymėkite žymės langelį naudoti pasirinktinius pranešimus ir įrašykite savo pranešimus apie sėkmės ir nesėkmės laukuose.

    Patarimas : Naudoti pranešimo lauke dėl klaidos pranešimas vartotojams ką daryti, jei jie negali pateikti savo formą. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti, vartotojams išsaugoti savo formą ir susisiekti su kuo nors daugiau informacijos.

   • Jei nenorite, kad būtų rodomas pranešimas, kai vartotojas pateikia formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pranešimus, sėkmės ir nesėkmės .

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×