Microsoft Office Word spartieji klaviatūros klavišai

Šioje žinyno temoje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų išdėstymų klavišai nebūtinai atitinka JAV klaviatūros klavišus.

Pastaba : Šiame straipsnyje neaprašomas makrokomandų ar automatinio teksto sparčiųjų klaviatūros klavišų tinkinimas ar sparčiųjų klaviatūros klavišų kūrimas. Norėdami gauti daugiau informacijos spustelėkite saitą, esantį skyriuje Taip pat žr..

Šiame straipsnyje

Sparčiųjų klaviatūros klavišų radimas ir naudojimas

Microsoft Office pagrindinės funkcijos

Juostelės „Office Fluent“ naršymas

Microsoft Office Word greitoji nuoroda

Funkcinių klavišų nuoroda

Sparčiųjų klaviatūros klavišų radimas ir naudojimas

Microsoft Office Word 2007 žinyne aprašytose sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose vienu metu turite paspausti du ar daugiau klavišų, klavišų pavadinimai yra atskirti pliuso ženklu (+). Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose klavišai spaudžiami vienas po kito, klavišų pavadinimai atskirti kableliu (,).

Klaviatūros naudojimas skyriams išplėsti

 • Norėdami išplėsti visus straipsnio skyrius, spauskite TAB, kol pažymima Rodyti viską, o tada paspauskite ENTER. Dar kartą paspauskite ENTER, jei norite visus skyrius sutraukti.

 • Norėdami išplėsti tik vieną straipsnio skyrių, spauskite TAB, kol pažymima to skyriaus antraštė ir pliuso ženklas, o tada paspauskite ENTER. Dar kartą paspauskite ENTER, jei norite sutraukti skyrių.

Ieška šiame straipsnyje

Svarbu : Prieš pradėdami iešką paspauskite TAB, kol pažymima Rodyti viską, o tada paspauskite ENTER.

 1. Paspauskite CTRL + F.

  Atsidaro ieškos dialogo langas, kuriame yra tekstui įvesti reikalingas žymiklis.

 2. Laukelyje įrašykite ieškomą tekstą.

 3. Paspauskite ENTER.

Šio straipsnio spausdinimas

Jei norite šią temą išsispausdinti, paspauskite mygtuką TAB, kad pasirinktumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, tada paspauskite CTRL + P.

Puslapio viršus

„Microsoft Office“ pagrindinė informacija

Rodyti ir naudoti langus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT + TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT + SHIF + TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL + W arba CTRL + F4

Atkurti aktyvaus lango dydį jį maksimizavus.

ALT + F5

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (pagal laikrodžio rodyklę). Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.

F6

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę).

SHIFT + F6

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

CTRL + F6

Perjungti ankstesnį langą.

CTRL + SHIFT + F6

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

CTRL + F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT + PRINT SCREEN

Naudoti dialogų langus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Grįžti iš atidaryto dialogo lango į dialogo langų dokumentą, pvz., Rasti ir pakeisti, kuris palaiko šį veiksmą.

ALT + F6

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

CTRL + TAB

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

CTRL + SHIFT + TAB

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę.

TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę.

ALT + parinktyje pabraukta raidė

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti parinktį išplečiamajame sąraše.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ESC

Vykdyti pasirinktą komandą.

ENTER

Naudoti redagavimo laukus dialogų languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios.

SHIFT + HOME

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos.

SHIFT + END

Naudoti dialogo langus Atidaryti ir Įrašyti kaip

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Atidaryti.

CTRL + F12 arba CTRL + 0

Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip.

F12

Eiti į ankstesnį aplanką. Mygtuko paveikslėlis

ALT + 1

Mygtukas Vienu lygiu aukščiau Mygtuko paveikslėlis : atidaryti aplanką, esantį vienu lygiu aukščiau atidaryto aplanko.

ALT + 2

Mygtukas Naikinti Mygtuko paveikslėlis : naikinti pasirinktą aplanką arba failą.

DELETE

Mygtukas Kurti naują aplanką Mygtuko paveikslėlis : kurti naują aplanką.

ALT + 4

Mygtukas Rodiniai Mygtuko paveikslėlis : perjungti galimus aplanko rodinius.

ALT + 5

Rodyti pažymėto elemento laikinąjį meniu, pvz., aplanko ar failo.

SHIFT + F10

Judėti tarp dialogo lango parinkčių ar sričių

TAB

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti.

F4 arba ALT + I

Atnaujinti failų sąrašą.

F5

Anuliuoti ir pakartoti veiksmus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Atšaukti veiksmą.

ESC

Anuliuoti veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti veiksmą.

CTRL + Y

Pasiekti ir naudoti užduočių sritis ir galerijas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities. (Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.)

F6

Kai meniu aktyvus, pereiti į užduočių sritį. (Gali tekti paspausti klavišus CTRL + TAB daugiau nei vieną kartą.)

CTRL + TAB

Kai užduočių sritis yra aktyvi, pažymėkite kitą arba ankstesnę užduočių srities parinktį.

TAB arba SHIFT + TAB

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

CTRL + tarpo klavišas

Atlikti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

Tarpo klavišas arba ENTER

Atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

SHIFT + F10

Pasirinkti pirmą arba paskutinį galerijos elementą.

HOME arba END

Slenkama aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Uždaryti užduočių sritį

 1. Norėdami pereiti į užduočių sritį, paspauskite F6, jei reikia.

 2. Paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠĄ.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.

Perkelti užduočių sritį

 1. Norėdami pereiti į užduočių sritį, paspauskite F6, jei reikia.

 2. Paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠĄ.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Perkelti ir spauskite klavišą ENTER.

 4. Rodyklių klavišais perkelkite užduočių sritį ir spauskite ENTER.

Keisti užduočių srities dydį

 1. Norėdami pereiti į užduočių sritį, paspauskite F6, jei reikia.

 2. Paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠĄ.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Dydis ir spauskite klavišą ENTER.

 4. Rodyklių klavišais keiskite užduočių srities dydį ir spauskite ENTER.

Pasiekti ir naudoti intelektualiąsias žymes

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Rodyti pasirinkto elemento laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Rodyti intelektualiosios žymės arba mygtuko Automatinės taisos parinktys Mygtuko paveikslėlis arba mygtuko Įklijavimo parinktys Mygtuko paveikslėlis meniu arba pranešimą. Jei yra daugiau negu viena intelektualioji žymė, perjungti kitą intelektualiąją žymę ir rodyti jos meniu arba pranešimą.

ALT + SHIFT + F10

Pasirinkti kitą intelektualiosios žymės meniu elementą.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti ankstesnį intelektualiosios žymės meniu elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Atlikti veiksmą su pasirinktu intelektualiosios žymės meniu elementu.

ENTER

Uždaryti intelektualiosios žymės meniu arba pranešimą.

ESC

Patarimai

 • Galite paprašyti, kad jus įspėtų garso signalu, kai atsiras intelektualioji žymė. Norint girdėti garso signalus reikalinga garso plokštė. Taip pat jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta Microsoft Office Sounds.

 • Jei turite prieigą prie žiniatinklio, galite atsisiųsti „Microsoft Office Sounds“ iš „Microsoft Office Online“ svetainės. Įdiegę garso failus, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 arba Microsoft Office Word 2007 atlikite šiuos veiksmus:

  1. Paspauskite ALT + F, kad atidarytumėte meniu „Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis , tada paspauskite I, kad atidarytumėte Programos parinktys.

  2. Paspauskite A, kad pasirinktumėte Išsamiau, tada paspauskite TAB, kad pereitumėte į Išplėstinės parinktys, skirtos dirbti su Programa .

  3. Dukart paspauskite ALT + S, kad pasirinktumėte žymės langelį Suteikti grįžtamąjį ryšį garsu, esantį po Bendri, ir paspauskite TARPO KLAVIŠĄ.

  4. Kelis kartus paspauskite TAB norėdami pasirinkti Gerai, tada paspauskite ENTER.

   Pastaba : Kai pažymite arba išvalote šį žymės langelį, parametras turės įtakos visoms Office programoms, palaikančioms garsą.

Puslapio viršus

Juostelės „Office Fluent“ naršymas

Kaip pasiekti bet kurią komandą keliais klavišų paspaudimais

Pastaba : Juostelė yra „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja komponentas.

Sparčiųjų klavišų sekos leidžia greitai naudoti komandą paspaudus kelis klavišus, neatsižvelgiant į tai, kurioje programos vietoje esate. Kiekvieną Office Word 2007 komandą galima pasiekti naudojant sparčiųjų klavišų seką. Daugumą komandų galima pasiekti naudojant nuo dviejų iki penkių klavišų paspaudimų. Norėdami naudoti sparčiųjų klavišų seką:

 1. Paspauskite ALT.

  Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje.

  Juostelė su rodomais klaviatūros patarimais

  Aukščiau pateiktas paveikslėlis yra iš „Microsoft Office“ mokymo.

 2. Paspauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš funkcijos, kurią norite naudoti.

 3. Atsižvelgiant į tai, kurią raidę paspausite, jums gali būti parodyti papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei aktyvus skirtukas Vietos, o jūs paspausite I, bus rodomas skirtukas Įterpti ir šio skirtuko grupių klavišų patarimai.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos arba valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirma reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę.

  Pastaba : Norėdami atšaukti veiksmą, kurį atliekate ir paslėpti klavišų patarimus, paspauskite ALT.

Kaip pakeisti įvesties klaviatūra vietą nenaudojant pelės

Kitas būdas naudoti klaviatūrą dirbant programomis, turinčiomis juostelę „Office Fluent“, yra keisti įvesties vietą tarp skirtukų ir komandų, kol rasite norimą funkciją. Šioje lentelėje pateikiama būdų, kaip keisti klaviatūros įvesties vietą nenaudojant pelės.

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką.

ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti sparčiųjų klavišų seką, dar kartą paspauskite vieną iš šių mygtukų.

Pereiti į kitą juostelės skirtuką.

Naudodami F10 pasirinkite aktyvų skirtuką, tada spauskite RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN.

Slėpti arba rodyti juostelę.

CTRL + F1

Rodyti pasirinktos komandos laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Perkelti įvesties klaviatūra vietą ir pasirinkti šias lango sritis:

 • Aktyvų juostos skirtuką

 • Bet kurią atidarytą užduočių sritį

 • Lango apačioje esančią būsenos juostą

 • Savo dokumentą

F6

Perkelti įvesties klaviatūra vietą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal.

TAB arba SHIFT + TAB

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn po juostelės elementus.

RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

Tarpo klavišas arba ENTER

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

Tarpo klavišas arba ENTER

Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, kad galėtumėte keisti reikšmę.

ENTER

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir grąžinti įvesties klaviatūra vietą į dokumentą.

ENTER

Gauti pagalbos dėl pasirinktos juostelės komandos ar valdiklio. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, bus rodoma bendra žinyno tema apie programą.)

F1

Puslapio viršus

„Microsoft Office Word“ sparčioji nuoroda

Įprastos užduotys atliekamos Microsoft Office Word

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Sukurti neperkeliamą tarpą.

CTRL + SHIFT + tarpo klavišas

Sukurti nekeliamą brūkšnelį.

CTRL + BRŪKŠNELIS

Paryškinti raides.

CTRL + B

Pakreipti raides.

CTRL + I

Pabraukti raides.

CTRL + U

Mažinti šrifto dydį viena reikšme.

CTRL + SHIFT + <

Didinti šrifto dydį viena reikšme.

CTRL + SHIFT + >

Mažinti šrifto dydį 1 tašku.

CTRL + [

Didinti šrifto dydį 1 tašku.

CTRL + ]

Šalinti pastraipos ar simbolio formatavimą.

CTRL + tarpo klavišas

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar objektą.

CTRL + C

Iškirpti pažymėtą tekstą ar objektą.

CTRL + X

Įklijuoti tekstą ar objektą.

CTRL + V

Įklijuoti specialų

CTRL + ALT + V

Įklijuoti tik formatavimą

CTRL + SHIFT + V

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Y

Atidaryti dialogo langą Spaudos ženklų apskaita.

CTRL + SHIFT + G

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

Sukurti, peržiūrėti ir įrašyti dokumentus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Sukurti naują to paties tipo, kaip dabartinis ar naujausias dokumentas, dokumentą.

CTRL + N

Atidaryti dokumentą.

CTRL + O

Uždaryti dokumentą.

CTRL + W

Padalinti dokumento langą.

ALT + CTRL + S

Pašalinti dokumento lango padalijimą.

ALT + SHIFT + C

Įrašyti dokumentą.

CTRL + S

Ieškoti, keisti ir naršyti tekste

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Rasti tekstą, formatavimą ir specialius elementus.

CTRL + F

Kartoti paiešką (uždarius langą Rasti ir pakeisti).

ALT + CTRL + Y

Keisti tekstą, specialų formatavimą ir specialius elementus.

CTRL + H

Pereiti į puslapį, žymelę, puslapio išnašą, lentelę, komentarą, grafinį elementą ar kitą vietą dokumente.

CTRL + G

Persijungti tarp keturių paskutinių redaguotų vietų.

ALT + CTRL + Z

Atidaryti naršymo parinkčių sąrašą. Norėdami pažymėti parinktį, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER, kad galėtumėte naudodami pažymėtą parinktį naršyti dokumentą.

ALT + CTRL + HOME

Pereiti į ankstesnę redagavimo vietą.

CTRL + PAGE UP

Pereiti į kitą redagavimo vietą.

CTRL + PAGE DOWN

Persijungti į kitą rodinį

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Persijungti į spaudinio maketo rodinį.

ALT + CTRL + P

Persijungti į struktūros rodinį.

ALT + CTRL + O

Persijungti į juodraščio rodinį.

ALT + CTRL + N

Struktūros rodinys

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Didinti pastraipą.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Mažinti pastraipą.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Mažinti pagrindinį tekstą.

CTRL + SHIFT + n

Perkelti pažymėtas pastraipas į viršų.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtas pastraipas žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Išplėsti tekstą po antrašte.

ALT + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti tekstą po antrašte.

ALT + SHIFT + MINUSO ŽENKLAS

Išplėsti ar sutraukti visą tekstą ar antraštes.

ALT + SHIFT + A

Slėpti arba rodyti simbolių formatavimą.

Dešinysis pasvirasis brūkšnys (/) skaičių klaviatūroje

Rodyti pirmą pagrindinio teksto eilutę arba visą pagrindinį tekstą.

ALT + SHIFT + L

Visas antraštes rodyti stiliumi Antraštė 1.

ALT + SHIFT + 1

Rodyti visas antraštes iki Antraštės n.

ALT + SHIFT + n

Įterpti tabuliacijos simbolį.

CTRL + TAB

Spausdinti ir peržiūrėti dokumentus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Spausdinti dokumentą.

CTRL + P

Įjungti arba išjungti spaudinio peržiūrą.

ALT + CTRL + I

Padidinus vaizdą judėti peržiūros lape.

Rodyklių klavišai

Sumažinus vaizdą pereiti į kitą peržiūros puslapį.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Sumažinus vaizdą pereiti į pirmąjį peržiūros puslapį.

CTRL + HOME

Sumažinus vaizdą pereiti į paskutinį peržiūros puslapį.

CTRL + END

Peržiūrėti dokumentus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Įterpti komentarą.

ALT + CTRL + M

Įjungti arba išjungti keitimų sekimą.

CTRL + SHIFT + E

Uždaryti Peržiūros sritį, jeigu ji atidaryta.

ALT + SHIFT + C

Skaitymo visame ekrane rodinys

Pastaba : Kai kurie ekrano skaitytuvai gali būti nesuderinami su skaitymo visame ekrane rodiniu.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į dokumento pradžią.

HOME

Pereiti į dokumento pabaigą.

END

Pereiti į puslapį n.

n, ENTER

Išeiti iš skaitymo maketo rodinio.

ESC

Nuorodos, puslapio išnašos ir dokumento išnašos

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pažymėti turinio įrašą.

ALT + SHIFT +O

Pažymėti literatūros sąrašo įrašą.

ALT + SHIFT + I

Pažymėti rodyklės įrašą.

ALT + SHIFT + X

Įterpti puslapio išnašą.

ALT + CTRL + F

Įterpti dokumento išnašą.

ALT + CTRL + D

Dirbti su tinklalapiais

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Įterpti hipersaitą.

CTRL + K

Pereiti į ankstesnį puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į paskesnį puslapį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Atnaujinti.

F9

Redaguoti ir perkelti tekstą ir grafinius objektus

Naikinti tekstą ir grafinius objektus.

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Ištrina vieną simbolį kairėn.

BACKSPACE

Ištrina vieną žodį kairėn.

CTRL + BACKSPACE

Ištrina vieną simbolį dešinėn.

DELETE

Ištrina vieną žodį dešinėn.

CTRL + DELETE

Iškerpa pažymėtą tekstą į Office mainų sritį.

CTRL + X

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Iškirpti į Smeigtuką.

CTRL + F3

Kopijuoti bei perkelti tekstą ir grafikos objektus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Atidaryti Office mainų sritį

Norėdami pereiti į skirtuką Vietos, paspauskite ALT + H, tada paspauskite F ir O.

Kopijuoti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į Office mainų sritį.

CTRL + C

Iškirpti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į Office mainų sritį.

CTRL + X

Įklijuoti naujausią priedą į Office mainų sritį.

CTRL + V

Vieną kartą perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą ENTER)

Vieną kartą kopijuoti tekstą ar grafinius objektus.

SHIFT + F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą ENTER)

Kai pasirinktas tekstas arba objektas, atidaryti dialogo langą Kurti naują kūrimo bloką.

ALT + F3

Kai kūrimo blokas, pavyzdžiui, SmartArt grafinis elementas, pasirinktas, rodyti su juo susietą laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Iškirpti į Smeigtuką.

CTRL + F3

Įklijuoti Smeigtuko turinį.

CTRL + SHIFT + F3

Kopijuoti antraštę ar poraštę, naudotą prieš tai buvusioje dokumento sekcijoje.

ALT + SHIFT + R

Įterpti specialius simbolius.

Norėdami tai įterpti

Paspauskite

Lauką

CTRL + F9

Eilutės lūžį

SHIFT + ENTER

Puslapio lūžį

CTRL + ENTER

Stulpelio lūžį

CTRL + SHIFT + ENTER

Ilgas brūkšnys

ALT + CTRL + MINUSO ŽENKLAS

Trumpas brūkšnys

CTRL + MINUSO ŽENKLAS

Keliamąjį brūkšnelį

CTRL + BRŪKŠNELIS

Nekeliamą brūkšnelį

CTRL + SHIFT + BRŪKŠNELIS

Nekeliamą tarpą

CTRL + SHIFT + tarpo klavišas

Kopijavimo teisių simbolį

ALT + CTRL + C

Registruotą prekės ženklo simbolį

ALT + CTRL + R

Prekės ženklo simbolį

ALT + CTRL + T

Elipsę

ALT + CTRL + TAŠKAS

Vienguba kairioji kabutė

CTRL +` (vienguba kabutė), ` (vienguba kabutė)

Vienguba dešinioji kabutė

CTRL +' (vienguba kabutė), ' (vienguba kabutė)

Dvigubos kairiosios kabutės

CTRL +` (vienguba kabutė), SHIFT +` (vienguba kabutė)

Dvigubos dešiniosios kabutės

CTRL +' (vienguba kabutė), SHIFT +' (vienguba kabutė)

Automatinio teksto įrašą

ENTER (parašius kelis pirmus automatinio teksto įrašo pavadinimo simbolius ir pasirodžius ekrano patarimui)

Įterpti simbolius naudojant simbolių kodus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Įterpti Unicode simbolį, skirtą atitinkamam Unicode (šešioliktainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį ( Euro valiutos simbolis ), parašykite 20AC ir nuspaudę klavišą ALT paspauskite X.

Simbolio kodas, ALT + X

Sužinoti pasirinkto simbolio Unicode simbolio kodą

ALT + X

Įterpti ANSI simbolį, skirtą atitinkamam ANSI (dešimtainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį, laikykite nuspaudę klavišą ALT ir skaičių klaviatūroje įveskite 0128.

ALT + Simbolio kodas (skaičių klaviatūroje)

Žymėti tekstą ir grafinius objektus

Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą SHIFT ir rodyklių klavišais perkeldami teksto žymeklį.

Išplėsti pasirinkimą

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Įjungiamas išplėtimo režimas.

F8

Pažymimas artimiausias simbolis.

F8, tada spauskite RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN

Padidinamas pažymėtas fragmentas.

F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, sakinį – dukart ir t. t.)

Sumažinamas pažymėtas fragmentas.

SHIFT + F8

Išjungiamas išplėtimo režimas.

ESC

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu dešinėn.

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu kairėn.

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pabaigos.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pradžios.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pabaigos.

SHIFT + END

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pradžios.

SHIFT + HOME

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute žemyn.

SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute aukštyn.

SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pabaigos.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pradžios.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn.

SHIFT + PAGE DOWN

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn.

SHIFT + PAGE UP

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pradžios.

CTRL + SHIFT + HOME

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pabaigos.

CTRL + SHIFT + END

Išplėsti pažymėtą sritį iki lango pabaigos.

ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN

Išplėsti pažymėtą sritį, kad būtų pažymėtas visas dokumentas.

CTRL + A

Pažymėti vertikalų teksto bloką.

CTRL + SHIFT + F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Išplėsti pažymėtą sritį iki konkrečios dokumento vietos.

F8+ Rodyklių klavišai. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Pažymėti tekstą ir grafinius objektus lentelėje

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pažymimas kito langelio turinys.

TAB

Pažymimas ankstesnio langelio turinys.

SHIFT + TAB

Pažymėtas fragmentas išplečiamas iki gretimų langelių.

Nuspauskite klavišą SHIFT ir, laikydami jį nuspaustą, spaudykite rodyklės klavišą

Pažymimas stulpelis.

Norėdami pereiti į viršutinį arba apatinį stulpelio langelį, naudokite rodyklių klavišus, po to atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo viršaus iki apačios, paspauskite SHIFT + ALT + PAGE DOWN.

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo apačios iki viršaus, paspauskite SHIFT + ALT + PAGE UP.

Išplečiamas pažymėtas fragmentas (arba blokas)

CTRL + SHIFT + F8, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą ESC.

Pažymima visa lentelė.

ALT + Skaičių klaviatūros 5 (kai NUM LOCK išjungta)

Judėti po savo dokumentą

Norėdami pereiti

Paspauskite

Vienu simboliu kairėn

RODYKLĖ KAIRĖN

Vienu simboliu dešinėn

RODYKLĖ DEŠINĖN

Vienu žodžiu kairėn

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Vienu žodžiu dešinėn

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Viena pastraipa į viršų

CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Viena pastraipa žemyn

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Vienu langeliu kairėn (lentelėje)

SHIFT + TAB

Vienu langeliu dešinėn (lentelėje)

TAB

Viena eilute į viršų

RODYKLĖ AUKŠTYN

Viena eilute žemyn

RODYKLĖ ŽEMYN

Iki eilutės pabaigos

END

Iki eilutės pradžios

HOME

Iki lango viršaus

ALT + CTRL + PAGE UP

Iki lango pabaigos

ALT + CTRL + PAGE DOWN

Vienu ekranu aukštyn (slenkant)

PAGE UP

Vienu ekranu žemyn (slenkant)

PAGE DOWN

Iki kito puslapio viršaus

CTRL + PAGE DOWN

Iki ankstesnio puslapio viršaus

CTRL + PAGE UP

Iki dokumento pabaigos

CTRL + END

Iki dokumento pradžios

CTRL + HOME

Iki ankstesnio redagavimo

SHIFT + F5

Atidarius dokumentą iki vietos, kurioje dirbote paskutinį kartą ir uždarėte dokumentą

SHIFT + F5

Judėti po lentelę

Norėdami pereiti

Paspauskite

Į kitą eilutės langelį

TAB

Į ankstesnį eilutės langelį

SHIFT + TAB

Į pirmą eilutės langelį

ALT + HOME

Į paskutinį eilutės langelį

ALT + END

Į pirmą stulpelio langelį

ALT + PAGE UP

Į paskutinį stulpelio langelį

ALT + PAGE DOWN

Į ankstesnę eilutę

RODYKLĖ AUKŠTYN

Į kitą eilutę

RODYKLĖ ŽEMYN

Viena eilute aukštyn

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Viena eilute žemyn

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Įterpti pastraipas ir tabuliacijos simbolius į lentelę

Norėdami įterpti

Paspauskite

Naujas pastraipas langelyje

ENTER

Tabuliacijos simbolius langelyje

CTRL + TAB

Naudoti rašymo ant viršaus režimą

Norėdami pakeisti rašymo ant viršaus parametrus, kad galėtumėte pasiekti rašymo ant viršaus režimą paspausdami INSERT, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Paspauskite ALT + F, kad atidarytumėte meniu „Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis , tada paspauskite I, kad atidarytumėte „Word“ parinktys.

 2. Norėdami pažymėti IŠSAMIAU paspauskite A, o tada paspauskite TAB.

 3. Norėdami pereiti prie žymės langelio Rašymo ant viršaus režimui kontroliuoti naudoti klavišą Insert paspauskite ALT +O.

 4. Norėdami pažymėti žymės langelį paspauskite tarpo klavišą, o tada paspauskite ENTER.

Norėdami įjungti arba išjungti rašymo ant viršaus režimą, paspauskite klavišą INSERT.

Simbolių ir pastraipų formatavimas

Formatavimo kopijavimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Kopijuoti teksto formatavimą.

CTRL + SHIFT + C

Taikyti nukopijuotą formatavimą tekstui.

CTRL + SHIFT + V

Keisti šriftą arba jo dydį

Pastaba : Šie spartieji klaviatūros klavišai neveikia naudojant skaitymo visame ekrane režimą.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti šriftą.

CTRL + SHIFT + F

Didinti šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + >

Mažinti šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + <

Didinti šrifto dydį vienu tašku.

CTRL + ]

Mažinti šrifto dydį vienu tašku.

CTRL + [

Taikyti simbolių formatus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti simbolių formatavimą.

CTRL + D

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

SHIFT + F3

Visas raides formatuoti kaip didžiąsias.

CTRL + SHIFT + A

Taikyti paryškintą šriftą.

CTRL + B

Taikyti pabraukimą.

CTRL + U

Pabraukti žodžius, bet ne tarpus.

CTRL + SHIFT +W

Pabraukti tekstą dvigubu brūkšniu.

CTRL + SHIFT + D

Taikyti paslėpto teksto formatavimą.

CTRL + SHIFT + H

Taikyti pasvirusį formatavimą.

CTRL + I

Visas raides formatuoti kaip mažas didžiąsias.

CTRL + SHIFT + K

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai).

CTRL + LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai).

CTRL + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Pašalinti rankinį simbolių formatavimą.

CTRL + tarpo klavišas

Pažymėtą fragmentą pakeisti į Simbolio šriftą.

CTRL + SHIFT + Q

Peržiūrėti ir kopijuoti teksto formatavimą

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Rodyti nespausdinamus simbolius.

CTRL + SHIFT + * (skaičių klaviatūros žvaigždutė neveikia)

Peržiūrėti teksto formatavimą.

SHIFT + F1 (tuomet spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)

Kopijuoti formatus.

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti formatus.

CTRL + SHIFT + V

Nustatyti tarpus tarp eilučių

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Vienos eilutės tarpas.

CTRL + 1

Dviejų eilučių tarpas.

CTRL + 2

1,5 eilutės tarpas.

CTRL + 5

Įtraukti arba pašalinti vienos eilutės tarpą prieš pastraipą.

CTRL + 0 (nulis)

Lygiuoti pastraipas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos centre ir lygiuotos kairėje.

CTRL + E

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos iš abiejų pusių ir lygiuotos kairėje.

CTRL + J

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos dešinėje ir lygiuotos kairėje.

CTRL + R

Lygiuoti iš kairės.

CTRL + L

Įtraukti pastraipą iš kairės.

CTRL + M

Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.

CTRL + SHIFT + M

Kurti atvirkštinę įtrauką.

CTRL + T

Mažinti atvirkštinę įtrauką.

CTRL + SHIFT + T

Šalinti pastraipos formatavimą.

CTRL + Q

Taikyti pastraipos stilius

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Atidaryti užduočių sritį Taikyti stilius.

CTRL + SHIFT + S

Atidaryti užduočių sritį Stiliai.

ALT + CTRL + SHIFT + S

Pradėti Automatinį formatavimą.

ALT + CTRL + K

Taikyti Įprastąjį stilių.

CTRL + SHIFT + n

Taikyti stilių Antraštė 1.

ALT + CTRL + 1

Taikyti stilių Antraštė 2.

ALT + CTRL + 2

Taikyti stilių Antraštė 3.

ALT + CTRL +3

Uždaryti užduočių sritį Stiliai.

 1. Jei užduočių sritis Stiliai nepasirinkta, norėdami ją pasirinkti, paspauskite F6.

 2. Paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠĄ.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.

Įterpti ir redaguoti objektus

Įterpti objektą

 1. Norėdami atidaryti dialogo langą Objektas, paspauskite ALT, N, J ir dar kartą J.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

  • Norėdami pasirinkti objekto tipą, paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, tada norėdami sukurti objektą, paspauskite ENTER.

  • Norėdami persijungti į skirtuką Kurti iš failo, paspauskite CTRL + TAB, tada įrašykite objekto, kurį norite įterpti, failo pavadinimą arba naršykite failo.

Redaguoti objektą

 1. Kai žymeklis yra jūsų dokumente objekto kairėje, pažymėkite objektą spustelėdami SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN.

 2. Spustelėkite SHIFT + F10.

 3. Norėdami pereiti į Objekto pavadinimas Objektas, paspauskite klavišą TAB, tada paspauskite ENTER ir dar kartą paspauskite ENTER.

Įterpti SmartArt grafinius elementus

 1. Norėdami pasirinkti SmartArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada M.

 2. Spausdami rodyklių klavišus pasirinkite norimą grafinį objektą.

 3. Norėdami pasirinkti grafinį objektą, kurį ketinate įterpti, paspauskite TAB, tada paspauskite rodyklių klavišus.

 4. Paspauskite ENTER.

Įterpti WordArt

 1. Norėdami pasirinkti WordArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada W.

 2. Norėdami pasirinkti norimą WordArt stilių, spauskite rodyklių klavišus, tada paspauskite klavišą ENTER.

 3. Įveskite norimą tekstą.

 4. Paspauskite TAB, tada paspauskite klavišą ENTER.

Laiškų suliejimas ir laukai

Vykdyti laiškų suliejimą

Pastaba : Norėdami naudoti sparčiuosius klaviatūros klavišus, turite būti skirtuke Pašto siuntimo reikmenys.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Peržiūrėti laiškų suliejimą.

ALT + SHIFT + K

Sulieti dokumentą.

ALT + SHIFT + N

Spausdinti sulietus dokumentus.

ALT + SHIFT + M

Redaguoti laiškų suliejimo duomenų dokumentą.

ALT + SHIFT + E

Įterpti suliejimo lauką.

ALT + SHIFT + F

Dirbti su laukais

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Įterpti lauką DATE.

ALT + SHIFT + D

Įterpti lauką LISTNUM.

ALT + CTRL + L

Įterpti lauką PAGE.

ALT + SHIFT + P

Įterpti lauką TIME.

ALT + SHIFT + T

Įterpti tuščią lauką.

CTRL + F9

Atnaujinti susietą informaciją Microsoft Office Word šaltinio dokumente.

CTRL + SHIFT + F7

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Panaikinti lauko saitą.

CTRL + SHIFT + F9

Persijungti tarp pažymėto lauko kodo ir jo rezultato.

SHIFT + F9

Persijungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

ALT + F9

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

ALT + SHIFT + F9

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pereiti į ankstesnį lauką.

SHIFT + F11

Blokuoti lauką.

CTRL + F11

Panaikinti lauko blokavimą.

CTRL + SHIFT + F11

Kalbos juosta

Rankraščio atpažinimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Persijungti tarp kalbų ir klaviatūros išdėstymų.

Left ALT + SHIFT

Rodyti taisymo siūlymų sąrašą.

Mygtuko paveikslėlis + C

Įjungti arba išjungti rašymą ranka.

Mygtuko paveikslėlis + H

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros japoniško įvesties metodo rengyklę (IME).

ALT +~

Įjungti arba išjungti korėjiečių IME 101 klaviatūrai.

Dešinysis ALT

Įjungti arba išjungti kinų IME 101 klaviatūrai.

CTRL + tarpo klavišas

Patarimai

 • Dialogo lange Papildomos klavišų parinktys galite pasirinkti klavišų kombinaciją, skirtą persijungti tarp kalbų ar klaviatūros išdėstymų. Norėdami atidaryti dialogo langą Papildomos klavišų parinktys, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite juostą Kalba, tada spustelėkite Parametrai. Grupėje Nuostatos spustelėkite Klavišų parametrai.

 • Klavišas su Windows logotipu Mygtuko paveikslėlis daugelyje klaviatūrų yra apatinėje klavišų juostoje.

Puslapio viršus

Funkcinių klavišų nuoroda

Funkciniai klavišai

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Rodyti Žinyną arba aplankyti Microsoft Office Online.

F1

Perkelti tekstą ar grafikos objektus.

F2

Pakartoti paskutinį veiksmą.

F4

Pasirinkti komandą Eiti į (skirtuke Vietos).

F5

Pereiti į kitą sritį ar rėmelį.

F6

Pasirinkti komandą Rašyba (skirtuke Peržiūra).

F7

Išplėsti pasirinkimą.

F8

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Rodyti klavišų patarimus.

F10

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pasirinkti komandą Įrašyti kaip („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis ).

F12

SHIFT + Funkcinis klavišas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Atidaryti kontekstinius žinyno paaiškinimus arba nustatyti formatavimą.

SHIFT + F1

Kopijuoti tekstą.

SHIFT + F2

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

SHIFT + F3

Pakartoti veiksmą Rasti ar Eiti į.

SHIFT + F4

Perkelti paskutinį pakeitimą.

SHIFT + F5

Pereiti į ankstesnę sritį ar rėmelį (paspaudus F6).

SHIFT + F6

Pasirinkti komandą Tezauras (skirtukas Peržiūra, grupė Tikrinimas).

SHIFT + F7

Sumažinti pasirinkimą.

SHIFT + F8

Persijungti tarp lauko kodo ir jo rezultato.

SHIFT + F9

Rodyti nuorodų meniu.

SHIFT + F10

Pereiti į ankstesnį lauką.

SHIFT + F11

Pasirinkti komandą Įrašyti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis ).

SHIFT + F12

CTRL + Funkcinis klavišas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pasirinkti komandą Spaudinio peržiūra („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis ).

CTRL + F2

Iškirpti į Smeigtuką.

CTRL + F3

Uždaryti langą.

CTRL + F4

Pereiti į kitą langą.

CTRL + F6

Įterpti tuščią lauką.

CTRL + F9

Maksimaliai padidinti dokumento langą.

CTRL + F10

Blokuoti lauką.

CTRL + F11

Pasirinkti komandą Atidaryti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis ).

CTRL + F12

CTRL + SHIFT + Funkcinis klavišas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Įterpti Smeigtuko elementus.

CTRL + SHIFT + F3

Redaguoti žymelę.

CTRL + SHIFT + F5

Pereiti į ankstesnį langą.

CTRL + SHIFT + F6

Atnaujinti susietą informaciją Office Word 2007 šaltinio dokumente.

CTRL + SHIFT + F7

Išplėsti pasirinkimą arba bloką.

CTRL + SHIFT + F8, tada paspauskite rodyklės klavišą

Panaikinti lauko saitą.

CTRL + SHIFT + F9

Panaikinti lauko blokavimą.

CTRL + SHIFT + F11

Pasirinkti komandą Spausdinti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis ).

CTRL + SHIFT + F12

ALT + Funkcinis klavišas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką.

ALT + F1

Kurti naują Kūrimo bloką.

ALT + F3

Išeiti „Office Word 2007“.

ALT + F4

Atstatyti programos lango dydį.

ALT + F5

Grįžti iš atidaryto dialogo lango į dialogo langų dokumentą, pvz., Rasti ir pakeisti, kuris palaiko šį veiksmą.

ALT + F6

Rasti kitą rašybos ar gramatikos klaidą.

ALT + F7

Vykdyti makrokomandą.

ALT + F8

Persijungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

ALT + F9

Maksimaliai padidinti programos langą.

ALT + F10

Rodyti programos Microsoft Visual Basic kodą.

ALT + F11

ALT + SHIFT + Funkcinis klavišas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti į ankstesnį lauką.

ALT + SHIFT + F1

Pasirinkti komandą Įrašyti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis ).

ALT + SHIFT + F2

Rodyti užduočių sritį Tyrimai.

ALT + SHIFT + F7

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

ALT + SHIFT + F9

Rodyti intelektualiosios žymės meniu arba pranešimą.

ALT + SHIFT + F10

CTRL + ALT + Funkcinis klavišas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Rodyti Microsoft sisteminę informaciją.

CTRL + ALT + F1

Pasirinkti komandą Atidaryti („Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis ).

CTRL + ALT + F2

Puslapio viršus

Jei šiame straipsnyje neradote atsakymo į savo klausimą, galite gauti pagalbos iš „OmniTech“ palaikymo agento. Ribotą laiką pirmą kartą paslauga besinaudojantys vartotojai gali gauti iki 15 minučių nemokamo palaikymo.

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×