Microsoft Office InfoPath spartieji klaviatūros klavišai

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šioje žinyno temoje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai, skirti įprastoms užduotims Microsoft Office InfoPath 2007, pavyzdžiui, formos šablono kūrimo užduotims, atlikti. Šie spartieji klaviatūros klavišai nurodomi pagal JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų klaviatūrų klavišų išdėstymas gali skirtis nuo JAV klaviatūros išdėstymo.

Spartieji klaviatūros klavišai, kuriuos naudodami spaudžiate du ar daugiau klavišų vienu metu, yra atskirti pliuso ženklu (+). Spartieji klaviatūros klavišai, kuriuos naudodami spaudžiate vieną klavišą paskui kitą, yra atskirti kableliu (,).

Jei norite išspausdinti šią temą, paspauskite TAB, kad pasirinktumėte Rodyti viską, tada paspauskite ENTER, po to – CTRL+P.

Šiame straipsnyje

Formų šablonų kūrimas

Naudojimasis žinynu

Žinyno lange

Naudodami meniu ir įrankių juostos, užduočių sritis

Dialogo langų naudojimas

Microsoft Office pagrindai

Formos šablonų kūrimas

Kurti formų šablonus

Jei norite

Paspauskite

Sukurti naują formos šabloną.

CTRL+SHIFT+D

Pastaba: Jei atidarytas dialogo langas Pradžia, paspauskite TAB, kol pasirinksite Formos šablono kūrimas, tada paspauskite ENTER.

Atidaryti dialogo langą Atidaryti dizaino režimu.

CTRL+O arba CTRL+F12

Rodyti užduočių sritį Dizaino užduotys.

ALT+N

Peržiūrėti dabartinį formos šabloną.

CTRL+SHIFT+B

Rasti žodį arba frazę.

CTRL+F

Pakeisti žodį arba frazę.

CTRL+H

Iškirpti pažymėtą tekstą arba elementą.

CTRL+X

Kopijuoti pažymėtą tekstą arba elementą.

CTRL+C

Įklijuoti tekstą arba elementą.

CTRL+V

Spausdinti dabartinį formos šabloną.

CTRL+P

Rodyti pasirinkto valdiklio ypatybes.

ALT+ENTER

Įterpti valdiklį.

ALT+I, C

Pasirinkti ankstesnį valdiklį.

CTRL+< (ženklas „mažiau nei“) arba SHIFT+TAB

Pasirinkti paskesnį valdiklį.

CTRL+> (ženklas „daugiau nei“) arba TAB

Atidaryti Microsoft scenarijų rengyklę (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Atidaryti Microsoft Office kūrėjų centro svetainę žiniatinklio naršyklėje.

ALT+H, I

Įterpti hipersaitą.

CTRL+K

Pažymėti iki pastraipos pradžios.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pažymėti iki pastraipos pabaigos.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti tekstą, grafinius elementus arba lauką per vieną eilutę aukštyn arba žemyn.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Įterpti eilutės lūžį.

SHIFT+ENTER

Įterpti euro simbolį.

CTRL+ALT+E

Teksto formatavimas

Jei norite

Paspauskite

Šalinti visą formatavimą.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą.

CTRL+B

Pritaikyti arba pašalinti pažymėto teksto formatavimą pasvirasis.

CTRL+I

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukiamąjį formatavimą.

CTRL+U

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą.

ALT+SHIFT+K

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatavimą.

CTRL+SHIFT+LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą.

CTRL+LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti arba pašalinti įprastąjį stilių iš pažymėto teksto.

CTRL+SHIFT+N

Taikyti arba pašalinti Antraštę 1 iš pažymėto teksto.

ALT+CTRL+1

Taikyti arba pašalinti Antraštę 2 iš pažymėto teksto.

ALT+CTRL+2

Taikyti arba pašalinti Antraštę 3 iš pažymėto teksto.

ALT+CTRL+3

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sąrašo su ženkleliais formatavimą.

CTRL+SHIFT+L

Įtraukti pastraipą iš kairės.

CTRL + M

Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.

CTRL+SHIFT+M

Lygiuoti pažymėtą pastraipą.

CTRL+J

Pažymėtą pastraipą lygiuoti dešinėje.

CTRL+R

Centruoti pažymėtą pastraipą.

CTRL+E

Pažymėtą pastraipą lygiuoti kairėje.

CTRL+L

Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+KABLELIS

Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+TAŠKAS

Atidaryti užduočių sritį Šriftas.

CTRL+D

Darbas su lentelėmis

Jei norite

Paspauskite

Įterpti pasikartojančią lentelę.

ALT+I, G

Keisti stulpelio plotį į kairę nuo kraštinės nekeičiant kitų stulpelių pločio.

Vilkdami stulpelio kraštinę laikykite nuspaudę SHIFT.

Keisti eilutės, esančios virš kraštinės arba po ja, aukštį nekeičiant kitų eilučių aukščio.

Pastaba: Kai nustatytas mažiausias eilučių aukštis, naudojant šiuos sparčiuosius klavišus pakeičiamas virš kraštinės esančios eilutės aukštis. Mažiausias eilutės aukštis priklauso nuo keleto veiksnių, įskaitant tai, ar joje yra teksto arba valdiklių.

Vilkdami eilutės kraštinę laikykite nuspaudę SHIFT.

Keisti pažymėtų eilučių ir stulpelių dydžius į tą patį aukštį ir plotį.

Vilkdami eilutės arba stulpelio kraštinę laikykite nuspaudę ALT.

Pereiti į paskesnį arba ankstesnį lentelės langelį.

TAB arba SHIFT+TAB
Jei paspaudžiate TAB tuomet, kai žymiklis yra paskutinės eilutės paskutiniame langelyje, pridedama nauja lentelės eilutė.

Pažymėti arba atšaukti lentelės langelio žymėjimą.

F2

Taisymas ir pakeitimų įrašymas

Jei norite

Paspauskite

Rast paskesnę rašybos arba gramatinę klaidą.

Pastaba: Turi būti pažymėtas žymės langelis Tikrinti rašybą renkant tekstą (paspauskite ALT+T, tada paspauskite O).

ALT+F7

Įrašyti arba publikuoti dabartinį formos šabloną.

Pastaba: Naudojant šiuos sparčiuosius klavišus atidaromas dialogo langas, kuriame siūloma pasirinkti įrašyti arba publikuoti formos šabloną. Jei pasirenkate ateityje slėpti šį dialogo langą, paspaudus ALT+SHIFT+F2 bus rodomas dialogo langas Įrašyti kaip.

ALT+SHIFT+F2

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti paskutinį veiksmą.

CTRL+Y

Įrašyti dabartinį formos šabloną.

SHIFT+F12

Prieš spausdindami formos šablono peržiūra

Jei norite

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Spaudinio peržiūra.

ALT+F, V

Pereiti į paskesnį puslapį.

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į ankstesnį puslapį.

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Didinti mastelį, kad galėtumėte peržiūrėti formos šabloną stambiu planu.

ALT+LYGYBĖS ŽENKLAS

Mažinti mastelį, kad galėtumėte matyti daugiau sumažinto dydžio formos šablono.

ALT+BRŪKŠNELIS

Puslapio viršus

Žinyno naudojimas

Žinyno langui naudoti

Žinyno langas suteikia prieigą prie viso Microsoft Office žinyno turinio. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti žinyno langą.

F1

Uždaryti žinyno langą.

ALT + F4

Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai.

ALT + TAB

Grįžti į pagrindinį puslapį InfoPath 2007 žinynas ir patarimai.

ALT+HOME

Pasirinkti paskesnį elementą.

TAB

Pasirinkti ankstesnį elementą.

SHIFT+TAB

Atlikti numatytąjį veiksmą su pasirinktu elementu.

ENTER

Sekcijoje NaršytiProgramos pavadinimas žinyną pasirinkti paskesnį arba ankstesnį elementą.

TAB arba SHIFT + TAB

Sekcijoje NaršytiProgramos pavadinimas žinyną išplėsti arba sutraukti pažymėtą elementą, atitinkamai.

ENTER

Temos viršuje pasirinkti kitą paslėptą tekstą ar hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską.

TAB

Pažymėti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu.

ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal).

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE

Pereiti prie paskesnės žinyno temos (mygtukas Pirmyn).

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

PAGE UP, PAGE DOWN

Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikalinga, kad žinyno langas būtų aktyvus (paspauskite F1).

SHIFT + F10

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti).

ESC

Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti).

F5

Spausdinti dabartinę žinyno temą.

Pastaba: Jei dabartinė žinyno tema nėra aktyvus langas, paspauskite F6 ir tada – CTRL+P.

CTRL+P

Keisti ryšio būseną.

F6, RODYKLĖ ŽEMYN

Įvesti tekstą lauke Įveskite ieškotinus žodžius.

F6, RODYKLĖ ŽEMYN (paspauskite kelis kartus)

Pereiti tarp žinyno lango sričių, pavyzdžiui, tarp įrankių juostos, lauko Įveskite ieškotinus žodžius ir sąrašo Ieškoti.

F6

Turinio medžio rodinyje pasirinkti atitinkamai paskesnį arba ankstesnį elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Turinio medžio rodinyje atitinkamai išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pasirinkti paskesnį hipersaitą arba temos viršuje esančius Rodyti viską arba Slėpti viską.

TAB

Pasirinkti ankstesnį hipersaitą.

SHIFT+TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu hipersaitu, Rodyti viską arba Slėpti viską.

ENTER

Spausdinti dabartinę žinyno temą.

CTRL+P

Rašyti ieškos klausimą

Prieš įvesdami ieškos klausimą, turite pasirinkti lauką Įveskite klausimą.

kaip

 1. Paspauskite ALT, kad pasirinktumėte meniu juostą.

 2. Paspauskite TAB kelis kartus, kol žymiklis bus rodomas lauke Įveskite klausimą.

 3. Įveskite savo klausimą.

 • Jei norite pateikti lauke Įveskite klausimą įvestą ieškos žodį, paspauskite ENTER.

Puslapio viršus

Meniu, įrankių juostų ir užduočių sričių naudojimas

Prieiga prie ir juostų meniu ir įrankių juostos

Prieš perkeldami įrankių juostą arba keisdami jos dydį, pirmiausia turite ją pasirinkti.

kaip

 1. Paspauskite ALT, kad pasirinktumėte meniu juostą.

 2. Paspauskite CTRL+TAB kelis kartus, kad pasirinktumėte įrankių juostą.

 3. Paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos parinktys.

 4. Paspauskite S arba M, kad pasirinktumėte komandą Perkelti arba Dydis.

Jei norite

Paspauskite

Perkelti įrankių juostą.

CTRL+rodyklių klavišai

Atsisakyti įrankių juostos pritvirtinimo.

RODYKLĖ ŽEMYN (paspauskite kelis kartus)

Pritvirtinti įrankių juostą vertikaliai kairėje arba dešinėje ekrano pusėje.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN (paspauskite kelis kartus)

Pasirinkti meniu juostą arba uždaryti atidarytą meniu ir submeniu tuo pačiu metu.

ALT arba F10

Pasirinkti užduočių sritį arba įrankių juostą po to, kai pasirinkama meniu juosta paspaudus F10 arba ALT. Kelis kartus paspauskite klavišus, kad suaktyvintumėte reikiamą įrankių juostą, meniu juostą arba užduočių sritį.

CTRL+TAB arba CTRL+SHIFT+TAB

Pasirinkti paskesnį mygtuką arba įrankių juostos meniu, kai įrankių juosta arba meniu juosta jau pasirinkta.

TAB arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pasirinkti ankstesnį mygtuką arba įrankių juostos meniu, kai įrankių juosta arba meniu juosta jau pasirinkta.

SHIFT+TAB arba RODYKLĖ KAIRĖN

Atidaryti pasirinktą meniu arba atlikti veiksmą su pasirinktu mygtuku arba komanda.

ENTER

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Rodyti pavadinimo juostos laikinąjį meniu.

ALT+TARPO KLAVIŠAS

Pasirinkti paskesnę komandą, kai meniu arba submeniu yra atidarytas.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti ankstesnę komandą, kai meniu arba submeniu yra atidarytas.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pasirinkti meniu, esantį kairėje pusėje. Kai atidarytas submeniu, pereiti nuo pagrindinio meniu prie submeniu ir atvirkščiai.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pasirinkti meniu, esantį dešinėje pusėje. Kai atidarytas submeniu, pereiti nuo pagrindinio meniu prie submeniu ir atvirkščiai.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pasirinkti pirmąją meniu arba submeniu komandą.

HOME

Pasirinkti paskutiniąją meniu arba submeniu komandą.

END

Uždaryti ir atidaryti meniu. Kai atidarytas submeniu, uždaryti tik submeniu.

ESC

Atidaryti pasirinktą meniu.

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Rodyti visą komandų rinkinį, kai atidarytas sutrumpintas meniu.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti nuo užduočių srities prie aktyvaus formos šablono ir atvirkščiai.

F6

Pasirinkti paskesnį užduočių srities elementą.

TAB

Pasirinkti ankstesnį užduočių srities elementą.

SHIFT+TAB

Pastaba: Naudodami klaviatūrą, galite pasirinkti bet kurią meniu juostos meniu komandą. Paspauskite ALT, kad pasirinktumėte meniu juostą. Paspauskite meniu elemento, kuriame yra norima komanda, pavadinime pabrauktą raidę.

Pasiekti ir naudoti užduočių sritis

Prieš dirbdami su užduočių sritimi, pirmiausia turite ją atidaryti, tada ją pasirinkti.

kaip

 1. Paspauskite CTRL+F1, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite F6, kad pasirinktumėte meniu juostą.

 3. Paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas užduočių srities parinkčių meniu.

 4. Paspauskite M arba S, kad pasirinktumėte komandą Perkelti arba Dydis.

Jei norite

Paspauskite

Rodyti užduočių sritį Dizaino užduotys.

ALT+N

Pereiti į užduočių sritį iš kitos srities programos lange (pagal laikrodžio rodyklę). Gali tekti paspausti F6 daugiau nei kartą.

Pastaba: Jei paspaudus F6 nerodoma norima užduočių sritis, pabandykite paspausti ALT, kad suaktyvintumėte meniu juostą, tada paspauskite CTRL+TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę).

SHIFT+F6

Keisti užduočių srities dydį (pasirinkus komandą Dydis).

Rodyklių klavišai

Perkelti užduočių sritį (pasirinkus komandą Perkelti).

Rodyklių klavišai

Atidaryti užduočių sritį arba slėpti dabartinę užduočių sritį.

CTRL+F1

Pereiti į užduočių sritį iš aktyvaus programos lango. (Gali tekti paspausti F6 daugiau nei kartą).

F6

Kai meniu arba įrankių juosta yra aktyvi, pereiti į užduočių sritį (CTRL + TAB gali reikėti paspausti daugiau nei vieną kartą).

CTRL+TAB

Atidaryti užduočių srities parinkčių meniu.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Uždaryti meniu, jei šiuo metu jis yra atidarytas, arba grįžti į formos šabloną.

ESC

Pasirinkti paskesnę užduočių srities parinktį, kai užduočių sritis yra aktyvi.

TAB

Pasirinkti ankstesnę užduočių srities parinktį, kai užduočių sritis yra aktyvi.

SHIFT+TAB

Pereiti aukštyn nuo vieno pasirinkimo prie kito pasirinktame submeniu arba pereiti nuo vienos parinkties prie kitos parinkčių grupėje.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti žemyn nuo vieno pasirinkimo prie kito pasirinktame submeniu arba pereiti nuo vienos parinkties prie kitos parinkčių grupėje.

RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaryti pasirinktą meniu arba atlikti pasirinktam mygtukui priskirtą veiksmą.

ENTER

Atidaryti formos šablono laikinąjį meniu arba atidaryti pasirinkto užduočių srities elemento išplečiamąjį meniu.

SHIFT+F10

Pasirinkti pirmąją meniu arba submeniu komandą, kai meniu arba submeniu yra matomas.

HOME

Pasirinkti paskutiniąją meniu arba submeniu komandą, kai meniu arba submeniu yra matomas.

END

Pereiti į pasirinkto užduočių srities sąrašo viršų.

CTRL+HOME

Pereiti į pasirinkto užduočių srities sąrašo apačią.

CTRL+END

Puslapio viršus

Dialogo langų naudojimas

Prieiga prie ir pasirenkant parinktis dialogo languose

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Atidaryti dizaino režimu.

CTRL+O arba CTRL+F12

Pereiti iš atidaryto dialogo lango į formos šabloną. Galima naudoti dialogo languose, kurie palaiko tokį veiksmą.

ALT+F6

Pereiti į paskesnę parinktį.

TAB

Pereiti į ankstesnę parinktį.

SHIFT+TAB

Pereiti į paskesnį skirtuką.

CTRL+TAB

Pereiti į ankstesnį skirtuką.

CTRL+SHIFT+TAB

Pereiti į paskesnę kategoriją.

TAB

Pastaba: Naudoti rodyklių klavišus, skirtus pereiti į norimą kategorijos pavadinimą, kai kategorija jau pasirinkta.

Pereiti į ankstesnę kategoriją.

SHIFT+TAB

Pastaba: Naudoti rodyklių klavišus, skirtus pereiti į norimą kategorijos pavadinimą, kai kategorija jau pasirinkta.

Pereiti tarp parinkčių sąraše arba parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Atlikti pasirinktam mygtukui priskirtą veiksmą arba pažymėti arba išvalyti pažymėtą žymės langelį.

TARPO KLAVIŠAS

Atidaryti sąrašą, jei jis yra uždarytas, ir pereiti į konkrečią sąrašo parinktį.

Pirmąją išplečiamojo sąrašo parinkties raidę

Pasirinkti parinktį arba pažymėti arba išvalyti žymės langelį.

ALT+ pabraukta parinkties raidė

Atidaryti pasirinktą išplečiamąjį sąrašą.

RODYKLĖ ŽEMYN

Uždaryti pasirinktą išplečiamąjį sąrašą arba atšaukti komandą ir tada uždaryti dialogo langą.

ESC

Vykdyti pasirinktą komandą.

ENTER

Eiti į ankstesnį aplanką.

ALT+1

Atidaryti aplanką, esantį vienu lygmeniu aukščiau nei pasirinktas aplankas.

ALT+2

Naikinti pasirinktą aplanką arba failą.

ALT+3

Kurti naują poaplankį atidarytame aplanke.

ALT+4

Keisti rodinius tarp Miniatiūros, Išklotinė, Piktogramos, Sąrašas, Išsamiau, Ypatybės ir Peržiūra.

ALT+5

Rodyti pasirinkto aplanko arba failo laikinąjį meniu.

SHIFT+F10

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti arba Įrašyti į (programoje „Windows Vista“ jis vadinamas Adresų juosta).

F4

Naujinti aplankų ir failų sąrašą dialogo lange Atidaryti, Atidaryti dizaino režimu arba Įrašyti kaip.

F5

Naudoti redagavimo laukus dialogų languose

Redagavimo laukas yra toks laukas, kuriame galite įvesti arba įklijuoti bet kokį įrašą, pavyzdžiui, savo vartotojo vardą arba aplanko maršrutą.

Norėdami

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti arba atšaukti vieno simbolio kairėje žymėjimą.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti arba atšaukti vieno simbolio dešinėje žymėjimą.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti arba atšaukti vieno žodžio kairėje žymėjimą.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti arba atšaukti vieno žodžio dešinėje žymėjimą.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios.

SHIFT + HOME

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos.

SHIFT + END

Puslapio viršus

„Microsoft Office“ pagrindinės funkcijos

Rodyti ir naudoti langus

Jei norite

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT + TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT+SHIFT+TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL+W arba CTRL+F4

Atkurti aktyvaus lango dydį po to, kai jį minimizavote arba maksimizavote.

CTRL+F5

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

CTRL+F6

Pereiti į ankstesnį langą, kai atidarytas daugiau nei vienas langas.

CTRL+SHIFT+F6

Atlikti komandą Perkelti (lango meniu Valdymas), kai dokumento langas nėra maksimizuotas. Naudokite rodyklių klavišus langui perkelti, o baigę paspauskite ESC.

CTRL+F7

Atlikti komandą Dydis (lango meniu Valdymas), kai dokumento langas nėra maksimizuotas. Paspauskite rodyklių klavišus lango dydžiui keisti, o baigę paspauskite ESC.

CTRL+F8

Sumažinti langą iki piktogramos (veikia tik kai kuriose „Microsoft Office“ programose).

CTRL + F9

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą, kurio dydis buvo pakeistas.

CTRL+F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT+PRINT SCREEN

Judėjimas tekste

Jei norite

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×