Makrokomandų saugos parametrų keitimas programoje „Excel“

Programoje „Microsoft Excel“ atidarę darbaknygę galite keisti makrokomandų saugos parametrus, norėdami valdyti, kurios makrokomandos ir kokiomis aplinkybėmis vykdomos. Pvz., galite leisti vykdyti makrokomandas pagal tai, ar jas skaitmeniniu parašu pasirašė patikimas programų kūrėjas (asmuo rašantis programavimo kodus).

Šiame straipsnyje

Makrokomandų saugos parametrai ir jų poveikis

Makrokomandų saugos parametrų keitimas

Skaitmeninių parašų naudojimas

Skaitmeninio sertifikato, skirto pasirašyti, įsigijimas

Asmeninio skaitmeninio sertifikato, skirto pasirašyti, kūrimas

Trikčių šalinimas

Negaliu pakeisti makrokomandų saugos parametrų

Kaip veikia labai aukštas, aukštas, vidutinis ir žemas saugos parametrai?

Makrokomandų saugos parametrai ir jų poveikis

Toliau pateikiamame sąraše apibendrinti įvairūs makrokomandų saugos parametrai. Visų parametrų atveju, jei su „Microsoft Office 2010“ įdiegta veikianti antivirusinė programinė įranga, o darbaknygėje yra makrokomandų, prieš atidarant darbaknygę joje ieškoma visų žinomų virusų.

 • Išjungti visas makrokomandas nepranešus    Spustelėkite šią parinktį, jei nepasitikite makrokomandomis. Visos dokumentų makrokomandos ir saugos įspėjimai dėl jų išjungiami. Jei yra dokumentų, kuriuose yra nepasirašytų patikimų makrokomandų, juos galite perkelti į patikimą vietą. Patikimose vietose esančius dokumentus leidžiama paleisti netikrinant jų patikimumo centro saugos sistema.

 • Išjungti visas makrokomandas apie tai pranešus    Tai numatytasis parametras. Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad makrokomandos būtų išjungtos, o jums būtų teikiami saugos įspėjimai, jei jų yra. Tokiu būdu kiekvienu atveju galite pasirinkti, ar įjungti makrokomandas.

 • Išjungti visas makrokomandas, išskyrus elektroniniu parašu pasirašytas makrokomandas    Šis parametras toks pat kaip parinktis Išjungti visas makrokomandas apie tai pranešus, išskyrus tai, kad patikimo leidėjo elektroniniu parašu pasirašyta makrokomanda gali būti vykdoma, jei pasitikite leidėju. Jei leidėju nepasitikite, jums bus pranešta. Tokiu būdu galite pasirinkti įgalinti pasirašytas makrokomandas arba pasitikėti leidėju. Visos nepasirašytos makrokomandos išjungiamos apie tai nepranešus.

 • Įjungti visas makrokomandas (nerekomenduojama; gali būti vykdomas potencialiai pavojingas kodas)    Spustelėję šią parinktį leisite vykdyti visas makrokomandas. Naudojant šį parametrą jūsų kompiuteris tampa pažeidžiamas potencialiai kenkėjiškų programų, ir jis yra nerekomenduojamas.

 • Patikima prieiga prie VBA projekto objekto modelio    Šis parametras skirtas programų kūrėjams ir yra naudojamas sąmoningai užrakinti arba suteikti programinę prieigą prie VBA objektų modelio bet kuriam technologijos „Automatizavimas“ klientui. Kitaip tariant, jis suteikia kodo, skirto automatizuoti „Office“ programai ir programiškai manipuliuoti „Microsoft Visual Basic for Applications“ (VBA) aplinkai ir objektų modeliui, saugos parinktį. Tai yra parametras, taikomas atskirai vartotojui bei taikomajai programai, ir numatyta, kad jis atmeta prieigą. Dėl šios saugos parinkties neteisėtoms programoms sunkiau sukurti „save atkuriantį“ kodą, galintį pakenkti galutinio vartotojo sistemoms. Norėdami, kad bet kuris technologijos „Automatizavimas“ klientas galėtų programiniu būdu pasiekti VBA objektų modelį, vartotojas, vykdantis kodą, turi aiškiai suteikti prieigą. Norėdami įjungti prieigą, pažymėkite žymės langelį.

Puslapio viršus

Makrokomandų saugos parametrų keitimas

Makrokomandų saugos parametrus galite keisti patikimumo centre, nebent jūsų organizacijos sistemų administratorius pakeitė numatytuosius parametrus, siekdamas išvengti, kad keistumėte parametrus.

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Kodas spustelėkite Makrokomandų sauga.

  Macro Security command on the Developer tab

  Pastaba:    jei skirtukas Programų kūrėjas nepasiekiamas, norėdami jį matyti, atlikite šiuos veiksmus.

  1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys, o tada spustelėkite kategoriją Tinkinti juostelę.

  2. Sąraše Pagrindiniai skirtukai pažymėkite žymės langelį Programų kūrėjas, tada spustelėkite Gerai.

  3. Norėdami grįžti į failą, spustelėkite bet kurį kitą skirtuką.

 2. Kategorijos Makrokomandų parametrai dalyje Makrokomandų parametrai spustelėkite norimą parinktį. Išsamesnės informacijos apie šiuos parametrus ieškokite ankstesniame šio straipsnio skyriuje Makrokomandų saugos parametrai ir jų poveikis

  Pastaba:    visi pakeitimai, atlikti programos „Excel“ kategorijoje Makrokomandų parametrai, taikomi tik programai „Excel“ ir neturi įtakos jokioms kitoms „Microsoft Office“ programoms.

Patarimas:    Patikimumo centrą taip pat galite pasiekti dialogo lange „Parinktys“.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite kategoriją Patikimumo centras.

 2. Spustelėkite Patikimumo centro parametrai, o tada spustelėkite kategoriją Makrokomandų parametrai.

Daugiau informacijos apie makrokomandų saugą ieškokite šiose temose:

Puslapio viršus

Skaitmeninių parašų naudojimas

Microsoft Office 2010 naudoja „Microsoft Authenticode“ technologiją, kad leistų makrokomandų kūrėjams skaitmeninis parašas failą ar makrokomandos projektas. Šiam parašui sukurti naudojamas sertifikatas patvirtina, kad makrokomanda ar dokumentas gautas iš jį pasirašiusio asmens, o parašas patvirtina, kad makrokomanda ar dokumentas nebuvo pakeistas.

Įdiegę skaitmeninis sertifikatas, galite pasirašyti failus ir makrokomandų projektus.

Skaitmeninio sertifikato, skirto pasirašyti, įsigijimas

Skaitmeninį sertifikatą galite įsigyti iš komercinės sertifikavimo institucija (CA) arba iš vietinio vidinės saugos administratoriaus ar informacinių technologijų (IT) specialisto.

Norėdami sužinoti daugiau apie sertifikavimo institucijas, kurios siūlo paslaugas „Microsoft“ produktams, žr. sąrašą „Microsoft“ šakninio sertifikato programos nariai.

Asmeninio skaitmeninio sertifikato, skirto pasirašyti, kūrimas

Galite kurti asmeninį pasirašymo sertifikatą naudodami įrankį Selfcert.exe.

Pastaba:    kadangi skaitmeninį sertifikato, kurį sukuriate jūs, neišduoda oficiali sertifikavimo institucija, makrokomandų projektai, pasirašyti naudojant tokį sertifikatą, vadinami autoregistracijos projektais. „Microsoft Office“ pasitiki autoregistracijos sertifikatais tik tame kompiuteryje, kuriame šis sertifikatas yra asmeninėje sertifikatų saugykloje.

Trikčių šalinimas

Negaliu pakeisti makrokomandų saugos parametrų

Kai kurie vartotojai negali pakeisti patikimumo centro parametrų dėl jų organizacijose vykdomos grupinės saugos politikos. Tokiu atveju jums reikėtų susiekti su savo organizacijos IT administratoriumi.

Kaip veikia labai aukštas, aukštas, vidutinis ir žemas saugos parametrai?

Buvo reikšmingai pakeistos kelios naujausios Programos „Microsoft Office“ saugos modelio versijos. Toliau pateikiami apytikslis „Excel 2003“ makrokomandų saugos parametrų susiejimas su „Excel 2010“ makrokomandų saugos parametrais:

„Excel 2003“ parametras

„Excel 2010“ atitikmuo

Papildoma informacija

Labai aukštas

Išjungti visas makrokomandas nepranešus

Programoje „Excel 2003“ VBA makrokomandas galima vykdyti, tik jei skirtuke Pasitikėti viskuo įdiegti priedai ir pažymėta šablonų parinktis (programos „Excel 2003“ dialogo lange Sauga skirtukas Patikimi leidėjai), o makrokomandos (pasirašytos arba nepasirašytos) saugomos konkrečiame patikimame vartotojo standžiojo disko aplanke.

Jei laikomasi ne visų šių sąlygų, VBA makrokomandų negalima vykdyti, kai nustatytas labai aukštas programos „Excel 2003“ saugos parametras.

Aukštas

Išjungti visas makrokomandas išskyrus pasirašytas skaitmeniniu parašu

Kad būtų galima vykdyti vykdomus programos „Excel 2003“ failus (pvz., .exe arba .com), jie turi būti pasirašyti šaltinio, kuris pripažįstamas patikimu (tai yra, jie turi turėti patikimumo sertifikatą). Antraip visi vykdomi failai, susieti su dokumentais arba į juos įdėti, atidarius šiuo dokumentus automatiškai išjungiami neįspėjus vartotojo.

Pagal numatymą visoms įdiegiamoms „Office 2003“ programoms nustatytas aukštas makrokomandų saugos parametras.

Vidutinis

Išjungti visas makrokomandas pranešus

Programoje „Excel 2003“ atidarius dokumentą vartotojų paprašoma įgalinti arba išjungti vykdomus failus. Šiame lygmenyje pareikalaujama priimti kiekvieno vykdomo failo patikimumo sertifikatą. Priėmus sertifikatas įtraukiamas į kompiuterio „Windows“ registrą.

Kitos užklausos vykdyti patikimo šaltinio makrokomandą priimamos automatiškai (vykdomieji failai vykdomi neįspėjus vartotojo).

Žemas

Įgalinti visas makrokomandas (nerekomenduojama; gali būti paleistas potencialiai pavojingas kodas)

Programoje „Excel 2003“ visos makrokomandos vykdomos be apribojimų. Šiuo saugos lygmeniu nesisaugoma nuo kenkėjiškų programų, neleidžiama priimti patikimumo sertifikatų ir šis lygmuo nelaikomas saugiu. Šis lygmuo nerekomenduojamas.

Peržiūrėkite Apie makrokomandų saugą iš sužinokite daugiau apie „Excel 2003“ saugos parametrus, kad geriau suprastumėte, kuo skiriasi „Office 2003“ ir „Office 2010“ makrokomandų saugos modeliai.

Puslapio viršus

Taikoma: Excel 2010, Excel StarterAr ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas