Lentelių ryšių vadovas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Vienas iš gero duomenų bazės dizaino tikslų yra pašalinti duomenų perteklių (pasikartojančius duomenis). Norėdami tai pasiekti, pagal temą padalinkite duomenis į daugelį lentelių, kad kiekvienas faktas būtų nurodomas tik vieną kartą. Tada suteikite „Microsoft Office Access 2007“ priemones, kuriomis padalintą informaciją sujungiate (tai atlikite susijusiose lentelėse įterpdami bendrus laukus). Norėdami šį veiksmą atlikti teisingai, pirmiausia turite suprasti tarp lentelių esančius ryšius ir nurodyti juos savo „Office Access 2007“ duomenų bazėje.

Šiame straipsnyje

Įvadas

Lentelių ryšių tipai

Kodėl reikia kurti lentelių ryšius?

Kas yra nuorodų vientisumas

Lentelių ryšių peržiūra

Lentelių ryšio kūrimas

Lentelių ryšio naikinimas

Lentelių ryšio keitimas

Nuorodų vientisumo įgalinimas

Įvadas

Duomenų bazėje turite sukūrę kiekvienos temos lenteles suteikti „Office Access 2007“ priemones, kuriomis, kai reikės, informaciją galėsite sujungti. Norėdami tai atlikti, susijusiose lentelėse įterpkite bendrus laukus ir apibrėžkite ryšius tarp lentelių. Tada galėsite kurti užklausas, formas ir ataskaitas, rodančias kelių lentelių informaciją vienu metu. Pavyzdžiui, čia pateikiamoje formoje yra informacijos iš kelių lentelių:

Forma Užsakymai, kurioje iškart rodoma susijusi informacija, pateikta penkiose lentelėse

1. Šios formos informacija gaunama iš lentelės Klientai...

2. ...lentelės Užsakymai...

3. ...lentelės Produktai...

4. ...ir lentelės Išsami užsakymų informacija.

Kliento vardas lauke Išrašyti sąskaitą gaunamas iš lentelės Klientai, Užsakymo ID ir Užsakymo data reikšmės gaunamos iš lentelės Užsakymai, Produkto pavadinimas – iš lentelės Produktai, o Vieneto kaina ir Kiekis reikšmės – iš lentelės Užsakymo informacija. Šios lentelės yra susietos viena su kita keliais būdais, kad formoje būtų galima sujungti jų informaciją.

Ankstesniame pavyzdyje lentelės laukai turi būti suderinti taip, kad rodytų to paties užsakymo informaciją. Derinimas vykdomas naudojant lentelių ryšius. Lentelės ryšiai pažymi duomenis, esančius rakto laukuose (paprastai laukus, turinčius tą patį pavadinimą abiejose lentelėse. Dažniausiai sutampantys laukai yra vienos lentelės pirminio rakto laukai, kuriuose yra unikalus kiekvieno įrašo identifikatorius, ir kitos lentelės svetimas raktas. Pavyzdžiui, darbuotojai gali būti siejami su užsakymais, už kuriuos jie yra atsakingi, kuriant lentelių ryšius tarp laukų Darbuotojo_ID lentelėse Darbuotojai ir Užsakymai.

Darbuotojo ID, kuris lentelėje Darbuotojai naudojamas kaip pirminis raktas, o lentelėje Užsakymai – kaip išorinis.

1. Darbuotojo_ID rodomas abiejose lentelėse (kaip pirminis...

2. ... ir kaip svetimas raktas).

Puslapio viršus

Lentelių ryšių tipai

Yra trys lentelių ryšių tipai.

 • Ryšys Vienas su daugeliu

  Įsivaizduokite užsakymo sekimo duomenų bazę, kurioje yra lentelės Klientai ir Užsakymai. Klientas gali užsakyti bet kokį kiekį. Dėl to kiekvienas lentelėje Klientai rodomas klientas lentelėje Užsakymai gali turėti daug užsakymų. Tokiu būdu ryšys tarp lentelių Klientai ir Užsakymai tampa Vienas su daugeliu.

  Norėdami pavaizduoti ryšį Vienas su daugeliu savo duomenų bazės dizaine, ryšio dalyje „vienas“ pirminį raktą pridėkite kaip papildomą lauką arba laukus prie lentelės, esančios ryšio dalyje „daugelis“. Šiuo atveju, pridedate naują lauką (lentelės Klientai laukas ID) prie lentelės Užsakymai ir pavadinate jį Kliento ID. Tada programa „Access“ gali naudoti Kliento ID numerį lentelėje Užsakymai, kad rastų teisingą kiekvieno užsakymo klientą.

 • Ryšys Daugelis su daugeliu

  Įsivaizduokite ryšį tarp lentelių Produktai ir Užsakymai. Viename užsakyme gali būti daugiau nei vienas produktas. Taip pat ir tas pats produktas gali būti daugelyje užsakymų. Todėl kiekvienas lentelės Užsakymai įrašas gali turėti daug įrašų lentelėje Produktai. Be to, kiekvienas lentelės Produktai įrašas gali turėti daug įrašų lentelėje Užsakymai. Šis ryšių tipas vadinamas Daugelis su daugeliu, nes kiekvienas produktas gali turėti daug užsakymų ir kiekvienas užsakymas gali turėti daug produktų. Įsidėmėkite, kad norėdami rasti tarp lentelių esamą ryšį Daugelis su daugeliu, turite paisyti abiejų ryšio dalių.

  Norėdami pavaizduoti ryšį Daugelis su daugeliu turite sukurti trečią lentelę, dažnai vadinamą jungiamąja lentele, kuri ryšį Daugelis su daugeliu skaido į du ryšius Vienas su daugeliu. Pirminius abejų lentelių raktus įtraukite į trečią lentelę. Dėl to trečia lentelė įrašo kiekvieną ryšio įvykį arba egzempliorių. Pavyzdžiui, lentelės Užsakymai ir Produktai turi ryšį Daugelis su daugeliu, apibrėžtą kuriant du Vienas su daugeliu ryšius su lentele Užsakymo informacija. Vienas užsakymas gali turėti daug produktų ir kiekvienas produktas gali būti daugelyje užsakymų.

 • Ryšys Vienas su vienu

  Naudojant ryšį Vienas su vienu, kiekvienas pirmos lentelės įrašas gali turėti tik vieną atitinkamą įrašą antroje lentelėje, taip pat kiekvienas antros lentelės įrašas gali turėti tik vieną atitinkamą įrašą pirmoje lentelėje. Šis ryšių tipas nėra įprastas, nes dažniausiai tokiu būdu siejama informacija saugoma toje pačioje lentelėje. Ryšį Vienas su vienu galite naudoti skaidydami daug laukų turinčią lentelę, kad saugumo sumetimais galėtumėte izoliuoti dalį lentelės arba saugoti informaciją, taikomą tik pagrindinės lentelės pogrupiui. Jei nurodote tokį ryšio tipą, abi lentelės turi būti viename lauke.

Puslapio viršus

Kam reikalingi lentelių ryšiai?

Galite kurti lentelių ryšius aiškiai naudojant langą ryšiai, arba nuvilkus lauką iš srities Laukų sąrašas . Office Access 2007 naudoja lentelių ryšius, kaip sujungti lenteles, kai norite juos naudoti duomenų bazės objektą. Yra keletas priežasčių, kodėl reikia kurti lentelių ryšius, prieš kuriant kitus duomenų bazės objektus, pvz., formas, užklausas, makrokomandas ir ataskaitas.

 • Lentelių ryšiai nurodo užklausų dizainus

  Norėdami dirbti su kelių lentelių įrašais, dažniausiai turite sukurti lenteles jungiančią užklausą. Užklausa suderina pirmos lentelės pirminio rakto lauko reikšmes su antros lentelės svetimo rakto lauko reikšmėmis. Pavyzdžiui, norėdami kiekvienam klientui grąžinti visų užsakymų eilutes, galite sudaryti užklausą, jungiančią lentelę Klientai su lentele Užsakymai atsižvelgdami į lauką Kliento ID. Lange Ryšiai galite neautomatiniu būdu nurodyti sujungtinus laukus. Tačiau, jeigu ryšys tarp lentelių jau nustatytas, „Office Access 2007“ pateikia numatytąjį jungimą atsižvelgdama į esamą lentelės ryšį. Be to, jei naudojate vieną iš užklausos vedlių, programa „Access“ naudoja informaciją, surinktą iš lentelių ryšių, kuriuos nustatėte rodyti informuotus pasirinkimus ir iš anksto įvestus ypatybių parametrus su atitinkamomis numatytosiomis reikšmėmis.

 • Lentelių ryšiai nurodo formų ir ataskaitų dizainus

  Sudarant formą arba ataskaitą „Office Access 2007“ programa „Access“ naudoja informaciją, surinktą iš lentelių ryšių, kuriuos nustatėte rodyti informuotus pasirinkimus ir iš anksto įvestus ypatybių parametrus su atitinkamomis numatytosiomis reikšmėmis.

 • Lentelių ryšiai yra pagrindas, ant kurio galite įgalinti nuorodų vientisumą, padėsiančius sumažinti vienišų duomenų bazės įrašų kiekį. Vienišas įrašas yra įrašas, susietas su neegzistuojančiu įrašu (pvz., užsakymo įrašas, nurodantis neegzistuojančio kliento įrašą).

  Kurdami duomenų bazę skaidote informaciją į lenteles, iš kurių kiekviena turi pirminį raktą. Tada prie susietų lentelių pridedate tuos pirminius raktus nurodančius išorinius raktus. Tokios išorinių ir pirminių raktų poros formuoja lentelių ryšių ir kelių lentelių užklausų pagrindą. Todėl svarbu išorinių ir pirminių raktų nuorodas išlaikyti sinchronizuotas. Nuorodų vientisumas padeda užtikrinti, kad nuorodos lieka sinchronizuotos ir priklauso nuo lentelių ryšių.

Puslapio viršus

Nuorodų vientisumo suvokimas

Kurdami duomenų bazę pagal temą skaidote informaciją į daug lentelių, kad sumažintumėte duomenų perteklių. Tada suteikite „Office Access 2007“ priemones, kuriomis sujungiate suskaidytus duomenis įterpdami bendrus laukus susijusiose lentelėse. Pavyzdžiui, norėdami pavaizduoti ryšį Vienas su daugeliu ryšį imate lentelės Vienas pirminį raktą ir pridedate jį kaip papildomą lauką prie lentelės Daugelis. Sujungiant duomenis programa „Access“ ima lentelės Daugelis reikšmę ir ieško atitinkamos reikšmės lentelėje Vienas. Tokiu būdu lentelės Daugelis reikšmės nurodo atitinkamas lentelės Vienas reikšmes.

Įsivaizduokite, kad tarp Siuntėjų ir Užsakymų yra ryšys Vienas su daugeliu ir jūs norite panaikinti siuntėją. Jei norimas naikinti siuntėjas turi užsakymų lentelėje Užsakymai, panaikinus jo įrašą, tie užsakymai taps „vieniši“. Užsakymuose liks siuntėjo ID, bet jis nebebus galiojantis, nes nurodomas įrašas jau neegzistuos.

Nuorodų vientisumo tikslas yra sumažinti vienišų įrašų kiekį ir sinchronizuoti nuorodas, kad ši hipotetinė situacija neįvyktų.

Galite įgalinti nuorodų vientisumą įgalindami jį lentelių ryšio (išsamias instrukcijas rasite nuorodų vientisumo įgalinimas ). Kai vykdomas, Access atmeta bet kokią operaciją, kuri galėtų pažeisti to ryšio nuorodų vientisumą. Tai reiškia, kad Access atmeta naujinimus, kurie pakeičia nuorodos ir naikinimus, kurie pašalina nuorodos paskirtį. Tačiau, tai gali būti jums visiškai tinkamas reikia pakeisti pirminį raktą, siuntėją, kuri yra užsakymų lentelėje užsakymai. Tokiu atveju tikrai reikia yra prieigą prie automatiškai atnaujintų atliekami eilutes kaip vienos operacijos dalį. Tokiu būdu, prieigos užtikrina, kad naujinimas bus baigtas visas, kad jūsų duomenų bazėje nėra paliekamas būseną, kai kurios eilutės atnaujinta ir kai kurios ne. Todėl "Access" palaiko parinktį susijusius laukus naujinti pakopomis. Nuorodų vientisumo ir pasirinkite parinktį susijusius laukus naujinti pakopomis, ir tada atnaujinti pirminį raktą, Access automatiškai naujina visus laukus, kurie nurodyti pirminį raktą.

Taip pat gali tekti naikinti eilutę ir visus su ja susijusius įrašus (pvz., siuntėjo įrašą ir visus su juo susijusius užsakymus). Dėl šios priežasties programa „Access“ palaiko parinktį Susijusius įrašus naikinti pakopomis. Įgalinus nuorodų vientisumą, pasirinkus parinktį Susijusius įrašus naikinti pakopomis ir panaikinus įrašą ryšio pirminio rakto dalyje, programa „Access“ automatiškai naikina visus pirminį raktą nurodančius įrašus.

Puslapio viršus

Lentelių ryšių peržiūra

Norėdami peržiūrėti lentelių ryšius spustelėkite Ryšiai, esantį skirtuke Duomenų bazės įrankiai. Atidaromas langas Ryšiai, kuris rodo esamus ryšius. Jei dar nenurodyti jokie lentelės ryšiai ir atidarote langą Ryšiai pirmą kartą, programa „Access“ paragins jus pridėti prie lango lentelę arba užklausą.

Ryšių lango atidarymas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

 4. Jei duomenų bazėje yra ryšių, rodomas langas Ryšiai. Jei duomenų bazėje ryšių nėra ir atidarėte langą Ryšiai pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Spustelėkite Uždaryti, kad uždarytumėte dialogo langą.

 5. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomi visi nurodyti duomenų bazės ryšiai. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėtas žymės langelis Rodyti paslėptus objektus.

  Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus, ieškokite straipsnyje vadovas į naršymo sritį.

Langas Ryšiai

1. Pirminis raktas

2. Ši eilutė rodo ryšius

3. Išorinis raktas

Lentelės ryšys vaizduojamas nubrėžta tarp lentelių ryšių linija lange Ryšiai. Ryšys, kuris neįgalina nuorodų vientisumo, rodomas kaip plona linija tarp bendrų ryšį palaikančių laukų. Kai paspaudę liniją pasirenkate ryšį, linija pastorėja, parodydama, kad ji pasirinkta. Jei įgalinate ryšio nuorodų vientisumą, linija pastorės abiejuose galuose. Be to, vienoje storesnėje linijos dalyje rodomas skaičius 1, o kitoje – begalybės simbolis ().

Kai langas Ryšiai aktyvus, galite rinktis iš šių juostelės, priklausančios „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja, komandų:

Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai:

 • Ryšių redagavimas    atidaro dialogo langą Ryšių redagavimas. Pasirinkę ryšio liniją galite spustelėti Ryšių redagavimas, kad pakeistumėte lentelės ryšį. Taip pat galite dukart spustelėti ryšio liniją.

 • Valyti maketą    pašalina visas lenteles ir ryšius, kad jie nebūtų rodomi lange Ryšiai. Įsidėmėkite, kad ši komanda tik paslepia lenteles ir ryšius, bet jų nenaikina.

 • Ryšių ataskaita    sukuria ataskaitą, rodančią duomenų bazės lenteles ir ryšius. Ataskaita rodo tik tas lenteles ir ryšius, kurie nėra paslėpti lange Ryšiai.

Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai:

 • Lentelės rodymas    atidaro dialogo langą Lentelės rodymas, kad galėtumėte pasirinkti lenteles ir užklausas peržiūrėti lange Ryšiai.

 • Slėpti lentelę    paslepia pasirinktą lentelę lange Ryšiai.

 • Tiesioginiai ryšiai    rodo visus ryšius ir susijusias pasirinktos lentelės lenteles lange Ryšiai, jei ši informacija dar nėra rodoma.

 • Visi ryšiai    Rodomos visos ryšius ir susijusių lentelių duomenų bazės lange Ryšiai. Atkreipkite dėmesį, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurios paslėpti žymės langelį ypatybių dialogo langas pažymėtas) ir jų ryšių, bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus lenteles.

  Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus lenteles, ieškokite straipsnyje vadovas į naršymo sritį.

 • Uždaryti    uždaro langą Ryšiai. Jei keičiate lango Ryšiai išdėstymą, jūsų klausiama, ar įrašyti keitimus.

Puslapio viršus

Lentelių ryšių kūrimas

Galite kurti lentelės ryšį naudodami langą Ryšiai arba iš srities Laukų sąrašas vilkdami lauką ant duomenų lapo. Kuriant lentelių ryšį, bendrus laukus nebūtina vadinti tais pačiais pavadinimais, nors dažniausiai jų pavadinimai būna vienodi. Tačiau šių laukų duomenų tipas turi būti vienodas. Jei pirminio rakto laukas yra laukas Automatinis numeravimas, išorinio rakto laukas gali būti laukas Skaičius, jei abiejų laukų ypatybė Lauko dydis (FieldSize) yra tokia pati. Pavyzdžiui, galite derinti laukus Automatinis numeravimas ir Skaičius, jei abiejų laukų ypatybė Lauko dydis (FieldSize) yra ilgasis sveikasis skaičius. Kai abu bendri laukai yra laukai Skaičius, jie privalo turėti tą patį ypatybės Lauko dydis (FieldSize) parametrą.

Lentelių ryšio kūrimas naudojant langą Ryšiai

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

 4. Jei dar nenurodėte jokių ryšių, dialogo langas Lentelės rodymas rodomas automatiškai. Jei langas nerodomas, skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Lentelės rodymas.

  Dialogo langas Lentelės rodymas rodo visas duomenų bazės lenteles ir užklausas. Jei norite matyti tik lenteles, spustelėkite Lentelės. Jei norite matyti tik užklausas, spustelėkiteUžklausos. Jei norite matyti ir lenteles, ir užklausas, spustelėkite Abu.

 5. Pasirinkite vieną ar kelias lenteles arba užklausas ir spustelėkite Pridėti. Pridėję norimas lenteles ir užklausas prie lango Ryšiai spustelėkite Uždaryti.

 6. Vilkite lauką (paprastai pirminį raktą) iš vienos lentelės į kitoje lentelėje esantį bendrą lauką (išorinį raktą). Norėdami vilkti kelis laukus, paspauskite klavišą CTRL, spustelėkite kiekvieną lauką ir vilkite.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 7. Patikrinkite, ar rodomi laukų pavadinimai yra bendri ryšio laukai. Jei lauko pavadinimas neteisingas, spustelėkite lauko pavadinimą ir iš sąrašo pasirinkite naują lauką.

  Norėdami įgalinti šio ryšio nuorodų vientisumą, pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą . Daugiau informacijos apie nuorodų vientisumą, ieškokite Kas yra nuorodų vientisumas ir sekcijų, Įgalinti nuorodų vientisumą .

 8. Spustelėkite Kurti.

  Tarp dviejų lentelių nubrėžta ryšio linija. Jei pažymite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą, linijos galai pastorėja. Be to, jei pažymėjote žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą, skaičius 1 rodomas vienoje storesnėje linijos dalyje, o begalybės simbolis () – kitoje.

Lentelės lauką nuvilkite prie atitinkamo kitos lentelės lauko

Pastabos: 

 • Kuriant ryšį Vienas su vienu    abu bendri laukai (dažniausiai pirminio ir svetimo raktų laukai) privalo turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šių laukų ypatybė Indeksuota (Indexed) turi būti nustatyta Taip (neleidžiami dublikatai). Jei abu laukai turi unikalų indeksą, programa „Access“ sukuria ryšį Vienas su vienu.

 • Kuriant ryšį Vienas su daugeliu    laukas, esantis ryšio dalyje „vienas“ (paprastai tai yra pirminis raktas) privalo turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota (Indexed) turi būti nustatyta Taip (neleidžiami dublikatai). Laukas, esantis dalyje „daugelis“ neprivalo turėti unikalaus indekso. Lauke gali būti indeksas, tačiau jis turi leisti dublikatus. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota (Indexed) turi būti nustatyta Ne arba Taip (leidžiami dublikatai). Kai vienas laukas turi unikalų indeksą, o kitas – ne, programa „Access“ sukuria ryšį Vienas su daugeliu.

Lentelių ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

Į Office Access 2007, galite įtraukti lauką į esamą lentelę, kuri atidaryta kaip duomenų lapo rodinys vilkdami jį iš srities Laukų sąrašas . Srities Laukų sąrašas rodomi galimi susijusių lentelių laukai ir taip pat laukai galimi kitų lentelių. Vilkite lauką iš "kita" (nesusiję) lentelės ir tada užbaigiate peržvalgos vedlį, naują vienas su daugeliu ryšį tarp automatiškai sukuriamas srities Laukų sąrašas lentelės ir lentelės, į kurią galite nuvilkti lauką. Šiuo ryšiu, programos Access sukurtas ne įgalinti nuorodų vientisumą, pagal numatytuosius parametrus. Norėdami įgalinti nuorodų vientisumą, galite redaguoti ryšį. Skyriuje keisti lentelės ryšys daugiau informacijos.

Lentelės kaip duomenų lapo rodinio atidarymas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti lauką ir kurti ryšį, tada laikinajame meniu spustelėkite Duomenų lapo rodinys.

Srities Laukų sąrašas atidarymas

 • Skirtuke Duomenų lapas, grupėje Laukai ir stulpeliai, spustelėkite Įtraukti esamus laukus.

  Access juostelės paveikslėlis

  Rodoma sritis Laukų sąrašas.

Sritis Laukų sąrašas rodo visas kitas duomenų bazės lenteles, sugrupuotas pagal kategorijas. Kai dirbate su lentele duomenų lapo rodinyje, programa „Access“ rodo laukus vienoje iš dviejų srities Laukų sąrašas kategorijų: Galimi susijusių lentelių laukai ir Galimi kitų lentelių laukai. Pirmoje kategorijoje surašytos visos lentelės, turinčios ryšį su šiuo metu jūsų naudojama lentele. Antroje kategorijoje surašytos visos lentelės, neturinčios ryšio su šiuo metu naudojama lentele.

Srityje Laukų sąrašas paspaudę pliuso ženklą (+), šalia lentelės pavadinimo pamatysite visų galimų šioje lentelėje laukų sąrašą. Norėdami pridėti prie lentelės lauką, vilkite norimą lauką iš srities Laukų sąrašas į duomenų lapo rodinyje esančią lentelę.

Lauko pridėjimas ir ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

 1. Skirtuke Duomenų lapas, grupėje Laukai ir stulpeliai, spustelėkite Įtraukti esamus laukus.

  Access juostelės paveikslėlis

  Rodoma sritis Laukų sąrašas.

 2. Dalyje Galimi kitų lentelių laukai spustelėkite šalia lentelės pavadinimo esantį pliuso ženklą (+), kad lentelėje būtų rodomas laukų sąrašas.

 3. Vilkite norimą lauką iš srities Laukų sąrašas į lentelę, atidarytą kaip duomenų lapo rodinys.

 4. Kai pasirodo įterpimo linija, padėkite lauką į vietą.

  Paleidžiamas Peržvalgos vedlys.

 5. Vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte Peržvalgos vedlys.

  Laukas rodomas lentelėje kaip duomenų lapo rodinys.

Vilkite lauką iš "kita" (nesusiję) lentelės ir tada užbaigiate peržvalgos vedlį, naują vienas su daugeliu ryšį tarp automatiškai sukuriamas lentelės Laukų sąrašo ir lentelės, į kurią galite nuvilkti lauką. Šiuo ryšiu, programos Access sukurtas ne įgalinti nuorodų vientisumą, pagal numatytuosius parametrus. Norėdami įgalinti nuorodų vientisumą, galite redaguoti ryšį. Skyriuje keisti lentelės ryšys daugiau informacijos.

Puslapio viršus

Lentelės ryšio naikinimas

Norėdami pašalinti lentelės ryšį, turite panaikinti ryšio liniją, esančią lange Ryšiai. Atsargiai žymekliu nurodykite ryšio liniją ir ją spustelėkite. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė. Pasirinkę ryšio liniją paspauskite DELETE. Įsidėmėkite, kad pašalinę ryšį, taip pat pašalinate to ryšio nuorodų vientisumo palaikymą, jei jis buvo įgalintas. Dėl to programa „Access“ automatiškai nebedraus vienišų įrašų kūrimo ryšio pusėje Daugelis.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

Rodomas langas Ryšiai.

Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir langą Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir jų ryšių linijos.

 1. Spustelėkite norimo naikinti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 2. Paspauskite klavišą DELETE.

  arba

  Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Naikinti.

 3. Programa „Access“ gali rodyti pranešimą Ar tikrai norite visam laikui iš duomenų bazės panaikinti pasirinktą ryšį?. Jei rodomas šis patvirtinimo pranešimas, spustelėkite Taip.

Pastaba: Jei kurią nors ryšio lentelę naudoja kitas asmuo ar procesas arba ji naudojama atidarytos duomenų bazės objekte (pvz., formoje), jūs negalėsite panaikinti ryšio. Prieš pašalindami ryšį turite uždaryti visus atidarytus tas lenteles naudojančius objektus.

Puslapio viršus

Lentelės ryšio keitimas

Galite keisti lentelės ryšį pažymėdami jį lange Ryšiai ir redaguodami. Atsargiai žymekliu nurodykite ryšio liniją ir ją spustelėkite, kad pažymėtumėte. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė. Pažymėję ryšio liniją, dukart spustelėkite ją arba skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Ryšių redagavimas. Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

Dialogo langas ryšių Redagavimas atlikite norimus keitimus.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

Rodomas langas Ryšiai.

Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir langą Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir jų ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus, ieškokite straipsnyje vadovas į naršymo sritį.

 1. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 2. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

  Dialogo langas Ryšių redagavimas

 3. Atlikite keitimus ir spustelėkite Gerai.

  Dialogo langas Ryšių redagavimas leidžia keisti lentelių ryšį. Konkrečiai, galite pakeisti lenteles ar užklausas iš abiejų pusių ryšio arba laukus iš abiejų pusių. Galite nustatyti sujungimo tipą arba įgalinti nuorodų vientisumą ir pasirinkite parinktį pakopomis. Daugiau informacijos apie jungimo tipą ir kaip jį nustatyti rasite skyriuje jungimo tipo nustatymas. Daugiau informacijos apie tai, kaip įgalinti nuorodų vientisumą ir pasirinkti pakopomis parinktį, rasite skyriuje nuorodų vientisumo įgalinimas.

Sujungimo tipo nustatymas

Kai nurodote lentelės ryšį, ryšio faktai teikia informaciją užklausos dizainams. Pavyzdžiui, jei nurodote ryšį tarp dviejų lentelių ir sukuriate tas lenteles apimančią užklausą, programa „Access“ automatiškai parenka numatytuosius atitinkamus laukus pagal laukus, nurodytus ryšyje. Savo užklausoje galite nepaisyti šių pradinių numatytųjų reikšmių, tačiau ryšio pateiktos reikšmės dažniausiai bus teisingos. Kadangi duomenų žymėjimas ir sujungimas iš kelių lentelių dažniausiai atliekamas paprasčiausiose duomenų bazėse, numatytųjų parametrų nustatymas kuriant ryšius gali sutaupyti laiko ir būti naudingas.

Kelių lentelių užklausa sujungia informaciją iš kelių lentelių pažymėdama bendrųjų laukų reikšmes. Žymėjimo ir sujungimo operacija vadinama sujungimu. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad norite rodyti kliento užsakymus. Sukuriate užklausą, kuri lauke Kliento ID sujungia lenteles Klientai ir Užsakymai. Užklausos rezultatuose bus tik tų eilučių, kuriose buvo rastas atitikimas, kliento ir užsakymo informacija.

Viena iš reikšmių, kurias galite nurodyti kiekvienam ryšiui, yra sujungimo tipas. Sujungimo tipas nurodo programai „Access“, kuriuos įrašus įtraukti į užklausos rezultatą. Pavyzdžiui, dar kartą įsivaizduokite užklausą, kuri bendruose laukuose, reiškiančiuose Kliento ID, sujungia lenteles Klientai ir Užsakymai. Jei naudojate numatytąjį sujungimo tipą (vadinamą vidinį sujungimą), užklausa grąžina tik eilutes Klientas ir Užsakymas, kuriose bendri laukai (taip pat vadinami sujungtais laukais) yra lygūs.

Tačiau įsivaizduokite, kad norite įtraukti visus klientus, net ir tuos, kurie dar nieko neužsakė. Norėdami tai atlikti turite pakeisti sujungimo tipą iš vidinio į vadinamą kairįjį išorinį. Kairysis išorinis sujungimas grąžina visas kairėje ryšio pusėje esančios lentelės eilutes ir tik atitinkančias eilutes iš dešinės. Dešinysis išorinis sujungimas grąžina visas dešinėje pusėje esančias eilutes ir tik atitinkančias eilutes iš kairės.

Pastaba: Šiuo atveju, „kairė“ ir „dešinė“ reiškia lentelių padėtį dialogo lange Ryšių redagavimas, bet ne lange Ryšiai.

Turite galvoti apie dažniausiai pageidautiną užklausos, jungiančios lenteles šiuo ryšiu, rezultatą ir atsižvelgdami į tai nustatyti sujungimo tipą.

Sujungimo tipo nustatymas

 1. Dialogo lange Ryšių redagavimas spustelėkite Sujungimo tipas.

  Rodomas dialogo langas Sujungimo ypatybės.

 2. Spustelėkite pasirinkimą, o tada – Gerai.

Ši lentelė (naudodama lenteles Klientai ir Užsakymai) rodo tris dialogo lange Sujungimo ypatybės pateikiamus pasirinkimus, jų naudojamą sujungimo tipą ir tai, ar į lentelę įtraukiamos visos ar tik atitinkamos eilutės.

Pasirinkimas

Santykinis sujungimas

Kairioji lentelė

Dešinioji lentelė

1. Įtraukti tik tas eilutes, kuriose abiejų lentelių sujungti laukai yra lygūs.

Vidinis sujungimas

Atitinkamos eilutės

Atitinkančios eilutės

2. Įtraukti VISUS įrašus iš Klientai ir tik tuos įrašus iš Užsakymai, kurių sujungti laukai yra lygūs.

Kairysis išorinis sujungimas

Visos eilutės

Atitinkamos eilutės

3. Įtraukti VISUS įrašus iš Užsakymai ir tik tuos įrašus iš Klientai, kurių sujungti laukai yra lygūs.

Dešinysis išorinis sujungimas

Atitinkamos eilutės

Visos eilutės

Kai pasirenkant 2 arba 3 parinktį, ryšio linijoje rodoma rodyklė. Ši rodyklė nurodo ryšio pusę, kurioje rodomos tik atitinkančios eilutės.

Keitimai dialogo lange Sujungimo ypatybės

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

Rodomas langas Ryšiai.

Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir langą Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir jų ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus, ieškokite straipsnyje vadovas į naršymo sritį.

 1. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 2. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 3. Spustelėkite Sujungimo tipas

 4. Dialogo lange Sujungimo ypatybės spustelėkite parinktį, tada – Gerai.

  Dialogo langas Sujungimo ypatybės

 5. Atlikite bet kokius papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Nuorodų vientisumo įgalinimas

Naudojant nuorodų vientisumo tikslas yra įrašų ir sinchronizuoti nuorodas, kad neturite įrašų, nurodančių kitus įrašus, kad nebėra. Galite įgalinti nuorodų vientisumą įgalindami jį lentelių ryšių. Kai vykdomas, Access atmeta bet kokią operaciją, kuri galėtų pažeisti to ryšio nuorodų vientisumą. Programa Access atmeta naujinimus, kurie pakeičia nuorodos, ir naikinimus, kurie pašalina nuorodos paskirtį. Norite, kad programa Access išplatintų naujinimus ir naikinimus taip, kad visos susijusios eilutės būtų automatiškai atitinkamai pakeistos, peržiūrėkite skyrių pakopinių parinkčių nustatymas.

Įjungia arba išjungia nuorodų vientisumą

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

Rodomas langas Ryšiai.

Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir langą Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir jų ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus, ieškokite straipsnyje vadovas į naršymo sritį.

 1. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 2. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 3. Pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą.

 4. Atlikite bet kokius papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Įgalinus nuorodų vientisumą, taikomos šios taisyklės:

 • Negalite įvesti reikšmės susijusios lentelės svetimo rakto lauke, jei ta reikšmė neegzistuoja pirminės lentelės pirminio rakto lauke (tai atlikę sukursite vienišąjį įrašą).

 • Negalite naikinti įrašo pirminėje lentelėje, jei susijusioje lentelėje yra atitinkamų įrašų. Pavyzdžiui, negalite naikinti darbuotojo įrašo iš lentelės Darbuotojai, jei yra tam darbuotojui priskirtų užsakymų lentelėje Užsakymai. Tačiau galite pasirinkti naikinti pirminį įrašą ir visus su juo susijusius įrašus kaip vieną operaciją pažymėdami žymės langelį Susijusius įrašus naikinti pakopomis.

 • Negalite keisti pirminės lentelės pirminio rakto reikšmės, nes ją pakeitus atsiras vienišų įrašų. Pavyzdžiui, negalite keisti lentelės Užsakymai užsakymo numerio, jei lentelėje Išsami užsakymo informacija yra tam užsakymui priskirtų eilutės elementų. Tačiau galite pasirinkti naujinti pirminį įrašą ir visus su juo susijusius įrašus kaip vieną operaciją pažymėdami žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis.

  Pastabos: Jei nepavyksta įgalinti nuorodų vientisumo, įsidėmėkite, kad norint tai padaryti, reikia šių sąlygų:

  • Bendras pirminės lentelės laukas turi būti pirminis raktas arba turėti unikalų indeksą.

  • Bendrų laukų duomenų tipas turi būti vienodas. Viena išimtis – automatiškai numeruojami laukai gali būti susiję su lauku Skaičius, kurio ypatybė Lauko dydis (FieldSize) nustatyta Ilgasis sveikasis skaičius.

  • Abi lentelės turi būti toje pačioje programos „Access“ duomenų bazėje. Nuorodų vientisumas negali būti įgalinti susijusiose lentelėse. Tačiau jei šaltinio lentelės formatas yra programos „Access“ formatas, galite atidaryti duomenų bazę, kurioje jos saugomos, ir įgalinti nuorodų vientisumą toje duomenų bazėje.

Pakopinių parinkčių nustatymas

Gali taip nutikti, kad jums reikės pakeisti ryšio pusėje Vienas esančią reikšmę. Tokiu atveju reikia, kad programa „Access“ automatiškai naujintų visas paveiktas eilutes, kaip vykdydama vienos operacijos dalį. Tokiu būdu naujinimas būna visiškai baigtas ir jūsų duomenų bazės būsena nėra nesuderinama, kai kelios eilutės atnaujintos, o kelios – ne. Programa „Access“ padeda išvengti šios problemos pateikdama parinktį Susijusius laukus naujinti pakopomis. Įgalinus nuorodų vientisumą, pasirinkus parinktį Susijusius laukus naujinti pakopomis ir atnaujinus pirminį raktą, programa „Access“ automatiškai naujina visus pirminį raktą nurodančius laukus.

Gali prireikti naikinti eilutę ir visus susijusius įrašus (pvz., siuntėjo įrašą ir visus, su tuo siuntėju susijusius užsakymus). Dėl šios priežasties programa „Access“ palaiko parinktį Susijusius įrašus naikinti pakopomis. Įgalinus nuorodų vientisumą, pasirinkus parinktį Susijusius įrašus naikinti pakopomis, programa „Access“ automatiškai naikina visus įrašus, nurodančius pirminį raktą, kai panaikinate pirminį raktą turintį įrašą.

Naujinimo ir (arba) naikinimo pakopomis įjungimas ir išjungimas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

Rodomas langas Ryšiai.

Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir langą Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir jų ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus, ieškokite vadove į naršymo sritį.

 1. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 2. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 3. Pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą.

 4. Pažymėkite žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis, Susijusius įrašus naikinti pakopomis arba abu.

 5. Atlikite bet kokius papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Pastaba: Jei pirminis raktas yra automatiškai numeruojamas laukas, pažymėjus žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis nebus jokio poveikio, nes reikšmės automatiškai numeruojamame lauke keisti negalima.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×