Lentelės išvaizdos keitimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite taikyti arba keisti į stilių, kraštines ar spalvą lentelės pristatymo. Pvz., galite taikyti arba išvalyti lentelės stilių (arba spartųjį stilių), ištrinti eilutės langelį, eilutę arba stulpelį, keisti lentelės kraštinių arba lentelės fono spalvos keitimas.

Šiame straipsnyje

Lentelės stiliaus taikymas

Pašalinti lentelės stilių

Langelyje, eilutėje arba stulpelyje linijos trynimas

Lentelės Kraštinės įtraukimas arba keitimas

Lentelės fono spalvos įtraukimas arba keitimas

Lentelės stiliaus taikymas

Lentelės stilius (arba spartusis stilius) yra įvairių formatavimo parinkčių, įskaitant pateikties temos spalvos pagrįstus spalvų derinius, derinys. Kiekvienai įtraukiamai lentelei automatiškai taikomas lentelės stilius

 1. Pasirinkite lentelę, kuriai norite taikyti naują arba kitą lentelės stilių.

 2. Eikite į dizainas > Lentelės stiliai ir spustelėkite norimą lentelės stilių. Norėdami matyti daugiau lentelės stilių, spustelėkite daugiau mygtukas Mygtuko paveikslėlis .

  rodomi „PowerPoint“ lentelių stiliai

  Pastaba : Norėdami keisti teksto lentelėje išvaizdą, eikite į Pagrindinis >Šriftas arba spustelėkite lentelę, tada eikite į Dizainas >Lentelės įrankiai > „WordArt“ stiliai.

Puslapio viršus

Lentelės stiliaus pašalinimas

Norėdami pašalinti lentelės stilių, eikite į Dizainas > Lentelės įrankiai > Daugiau Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Valyti lentelę.

Linijos trynimas langelyje, eilutėje arba stulpelyje

 1. Eikite į Dizainas > Lentelės įrankiai. Grupėje Kraštinių braižymas spustelėkite Trintukas.

  Žymiklis pasikeis į trintuką Trintukas, naudojamas lentelėms braižyti .

 2. Norėdami pašalinti liniją, spustelėkite norimą ištrinti liniją. Baigę spustelėkite prie lentelės.

Puslapio viršus

Lentelės kraštinės įtraukimas arba keitimas

 1. Pažymėkite lentelės langelius, į kuriuos norite įtraukti kraštinę (arba kurių kraštinę norite pakeisti).

 2. Eikite į Dizainas > Lentelės įrankiai. Grupėje Kraštinių braižymas pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Rašiklio spalva naudokite norėdami keisti kraštinės spalvą.

   Jei reikia daugiau parinkčių, spustelėkite Daugiau kraštinės spalvų, tada arba spustelėkite norimą spalvą skirtuke Standartinės, arba sumaišykite savo spalvą skirtuke Pasirinktinės. Jei vėliau keičiate dokumento tema, pasirinktinės spalvos ir skirtuke Standartinės esančios spalvos nenaujinamos.

  • Rašiklio storis naudokite norėdami keisti kraštinės storį.

  • Rašiklio stilius naudokite norėdami keisti kraštinės linijos stilių.

 3. Norėdami taikyti lentelei spalvą, storį arba linijos stilių, kurį pasirinkote atlikę 2 veiksmą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Kol žymiklis atrodo kaip pieštukas Pieštukas, naudojamas lentelėms braižyti , spustelėkite norimas keisti kraštines.

Eikite į Dizainas > Lentelės įrankiai > Lentelės stiliai > Kraštinės, tada spustelėkite norimą keisti kraštinės parinktį.

Patarimas : Norėdami panaikinti kraštines tarp lentelės langelių, galite naudoti Trintukas. Dalyje Dizainas > Lentelės įrankiai, grupėje Kraštinių braižymas spustelėkite Trintukas arba laikykite nuspaudę klavišą SHIFT, kol žymiklis rodomas kaip pieštukas Pieštukas, naudojamas lentelėms braižyti ir spustelėkite norimas panaikinti kraštines.

Puslapio viršus

Lentelės fono spalvos įtraukimas arba keitimas

Galite įtraukti arba pakeisti visos lentelės fono spalvą. Fono spalva rodoma po bet kuria lentelės langeliams taikoma užpildo spalva.

 1. Spustelėkite lentelės langelį.

 2. Eikite į Dizainas > Lentelės įrankiai ir grupėje Lentelės stiliai spustelėkite šalia Spalvinimas esančią rodyklę, tada nukreipkite žymiklį į Lentelės fonas.

 3. Spustelėkite norimą spalvą arba, norėdami pasirinkti lentelę be spalvų, spustelėkite Be užpildo.

  Jei norite pakeisti spalva, kuri sąraše Temos spalvos nerodoma, spustelėkite Daugiau užpildo spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite ją patys. Vėliau pakeitus dokumento tema, pasirinktinės ir skirtuko Standartinės spalvos neatnaujinamos.

Puslapio viršus

Šiame straipsnyje

Naujo arba kito lentelės stiliaus taikymas

Lentelės stiliaus valymas

Langelyje, eilutėje arba stulpelyje linijos trynimas

Lentelės Kraštinės įtraukimas arba keitimas

Lentelės fono spalvos įtraukimas arba keitimas

Norėdami įtraukti arba naikinti eilutes arba stulpelius ieškokite įtraukti arba naikinti lentelės eilučių ir stulpelių. Sulieti, perskirti arba panaikinti langelių, rasite sulieti, išskaidyti, arba panaikinti lentelės langelių.

Naujo arba kito lentelės stiliaus taikymas

Lentelės stilius (arba spartusis stilių taikymas) yra skirtingų formatavimo parinkčių rinkinys, įskaitant spalvų rinkinius, gautus iš pristatymo temos spalvos. Kiekviena įtraukiama lentelė turi automatiškai pritaikytą stilių. Lentelės stilių miniatiūros rodomos galerijos Spartusis stilių taikymas grupėje Lentelės stiliai. Kai nukreipiate žymiklį į sparčiojo stilių taikymo miniatiūrą, galite matyti, kaip spartusis stilių taikymas veikia jūsų lentelę.

Lentelės stilių miniatiūros
Lentelės stilių miniatiūros
 1. Spustelėkite lentelę, kuriai norite taikyti naują arba kitą stilių.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite norimą lentelės stilių. Norėdami matyti daugiau lentelės stilių, spustelėkite daugiau mygtukas Mygtuko paveikslėlis .

  Kai nukreipiate žymiklį į sparčiojo stilių taikymo miniatiūrą, galite matyti, kaip spartusis stilių taikymas veikia jūsų lentelę.

  Pastabos : 

  • Lentelių tekstas nerodomas skirtuke Kontūras (programos lango srities kairėje kraštinėje, įprastame rodinyje). Skirtuke Kontūras rodomas tik tekstas, esantis teksto vietos rezervavimo ženklai.

  • Norėdami keisti teksto rodymą lentelės langeliuose ar visoje lentelėje, pasirinkite parinktis skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas arba dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje WordArt stiliai.

Puslapio viršus

Lentelės stiliaus valymas

 • Norėdami pašalinti lentelės stilių, dalies Lentelės įrankiaiskirtuko dizainas grupėje Lentelės stiliai , spustelėkite daugiau mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite Valyti lentelę.

Linijos trynimas langelyje, eilutėje arba stulpelyje

 1. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Brėžti kraštines spustelėkite Trintukas arba laikykite nuspaudę klavišą SHIFT, kol suaktyvintas Braižymo įrankis.

  Žymikliui pasikeitus į trintukas Trintukas, naudojamas lentelėms braižyti .

 2. Spustelėkite norimą ištrinti liniją.

 3. Baigę trinti linijas, spustelėkite už lentelės ribų.

Puslapio viršus

Lentelės kraštinės pridėjimas arba keitimas

 1. Pažymėkite lentelės langelius, kurių kraštinę norite pridėti arba keisti.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Brėžti kraštines atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami keisti kraštinės spalvą, spustelėkite rodyklę prie Stiliaus spalva, tada spustelėkite norimą spalvą.

   Jei norite pakeisti tokia spalva, kurios nėra tarp temos spalvos, spustelėkite Daugiau kraštinės spalvų, tada norimą spalvą spustelėkite skirtuke Standartinė arba patys sumaišykite skirtuke Pasirinktinė. Pasirinktinės ir skirtuko Standartinė spalvos nebus naujinamos, jei vėliau keisite dokumento tema.

  • Norėdami keisti kraštinės storį, spustelėkite rodyklę prie Stiliaus storis, tada spustelėkite norimą linijos storį.

  • Norėdami keisti kraštinės linijos stilių, spustelėkite rodyklę prie Stiliaus tipas, tada spustelėkite norimą linijos stilių.

 3. Norėdami taikyti lentelei spalvą, storį arba linijos stilių, kurį pasirinkote atlikę 2 veiksmą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Kol žymiklis atrodo kaip pieštukas Pieštukas, naudojamas lentelėms braižyti , spustelėkite norimas keisti kraštines.

  • Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Kraštinės, tada spustelėkite norimą keisti kraštinės parinktį.

Patarimas : Norėdami naikinti kraštines tarp lentelės langelių, galite naudoti trintuko . Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko dizainas grupėje Brėžti kraštines spustelėkite trintukasarba paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT, kai žymiklis yra pieštuko Pieštukas, naudojamas lentelėms braižyti ir kraštines, kurias norite naikinti.

Puslapio viršus

Lentelės fono spalvos įtraukimas arba keitimas

Galite pridėti arba pakeisti visos lentelės fono spalvą. Fono spalva rodoma po bet kokia lentelės langelių užpildo spalva.

 1. Spustelėkite lentelės langelį.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite rodyklę prie Spalvinimas, tada nukreipkite žymiklį į Lentelės fonas.

 3. Spustelėkite norimą spalvą, o jei spalvų rinktis nenorite, spustelėkite Be užpildo.

  Jei norite pakeisti spalva, kuri sąraše Temos spalvos nerodoma, spustelėkite Daugiau užpildo spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite ją patys. Vėliau pakeitus dokumento tema, pasirinktinės ir skirtuko Standartinės spalvos neatnaujinamos.

Puslapio viršus

Šiame straipsnyje

Lentelės stiliaus keitimas

Lentelės stilių parinkčių keitimas

Lentelės Kraštinės įtraukimas arba keitimas

Pridėti arba keisti užpildą lentelės langelyje

Lentelės fono spalvos įtraukimas arba keitimas

Lentelės langelių efekto įtraukimas arba keitimas

Lentelės efekto įtraukimas arba keitimas

Naikinti lentelę arba lentelės langelį

Lentelės arba lentelės langelį efekto naikinimas

Daugiau informacijos apie platinti duomenis į lentelės langelius, įskaitant langelių skaidymas ir sujungti langelius, rasite pridėti arba panaikinti lentelės eilutes, stulpelius, arba langelius.

Lentelės stiliaus keitimas

Lentelės stilius (arba spartusis stilių taikymas) yra skirtingų formatavimo parinkčių rinkinys, įskaitant spalvų rinkinius, gautus iš pristatymo temos spalvos. Kiekviena įtraukiama lentelė turi automatiškai pritaikytą stilių. Lentelės stilių miniatiūros rodomos galerijos Spartusis stilių taikymas grupėje Lentelės stiliai. Kai nukreipiate žymiklį į sparčiojo stilių taikymo miniatiūrą, galite matyti, kaip spartusis stilių taikymas veikia jūsų lentelę.

 1. Spustelėkite lentelę, kuriai norite taikyti kitą stilių.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite norimą lentelės stilių. Norėdami matyti daugiau lentelės stilių, spustelėkite daugiau mygtukas Mygtuko paveikslėlis .

  Norėdami išvalyti numatytąją arba kitą lentelės stilių, spustelėkite daugiau mygtukas Mygtuko paveikslėlis ir tada spustelėkite Valyti lentelę.

  Patarimas : Norėdami padaryti lentelės stilių numatytuoju visų sukurtų naujų lentelių stiliumi, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelės stilių, tada laikinajame meniu spustelėkite Nustatyti kaip numatytąjį.

  Pastabos : 

Puslapio viršus

Lentelės stiliaus parinkčių keitimas

Norėdami taikyti lentelės stilių tam tikroms lentelės dalims, pasirinkite grupės Lentelės stiliaus parinktys parinktis.

 1. Spustelėkite lentelę, kurios stiliaus parinktis norite keisti.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliaus parinktys atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  Lentelės įrankių dizaino skirtukas

  • Norėdami pabrėžti pirmąją lentelės eilutę, pažymėkite žymės langelį Antraštės eilutė.

  • Norėdami pabrėžti paskutinę lentelės eilutę, pažymėkite žymės langelį Sumos eilutė.

  • Jei reikia besikaitaliojančių juostinių eilučių, pažymėkite žymės langelį Juostinės eilutės.

  • Norėdami pabrėžti pirmąjį lentelės stulpelį, pažymėkite žymės langelį Pirmasis stulpelis.

  • Norėdami pabrėžti paskutinį lentelės stulpelį, pažymėkite žymės langelį Paskutinis stulpelis.

  • Jei reikia besikaitaliojančių juostinių stulpelių, pažymėkite žymės langelį Juostiniai stulpeliai.

Puslapio viršus

Lentelės kraštinės pridėjimas arba keitimas

 1. Pažymėkite lentelės langelius, kurių kraštinę norite pridėti arba keisti.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Brėžti kraštines atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  Lentelės įrankių dizaino skirtukas

  • Norėdami keisti kraštinės spalvą, spustelėkite rodyklę prie Stiliaus spalva, tada spustelėkite norimą spalvą.

   Jei norite pakeisti tokia spalva, kurios nėra tarp temos spalvos, spustelėkite Daugiau kraštinės spalvų, tada norimą spalvą spustelėkite skirtuke Standartinė arba patys sumaišykite skirtuke Pasirinktinė. Pasirinktinės ir skirtuko Standartinė spalvos nebus naujinamos, jei vėliau keisite dokumento tema.

  • Norėdami keisti kraštinės storį, spustelėkite rodyklę prie Stiliaus storis, tada spustelėkite norimą linijos storį.

  • Norėdami keisti kraštinės linijos stilių, spustelėkite rodyklę prie Stiliaus tipas, tada spustelėkite norimą linijos stilių.

 3. Norėdami taikyti lentelei spalvą, storį arba linijos stilių, kurį pasirinkote atlikę 2 veiksmą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Kol žymiklis atrodo kaip pieštukas Pieštukas, naudojamas lentelėms braižyti , spustelėkite norimas keisti kraštines.

  • Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Kraštinės, tada spustelėkite norimą keisti kraštinės parinktį.

Patarimas : Norėdami naikinti kraštines tarp lentelės langelių, galite naudoti trintuko . Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko dizainas grupėje Brėžti kraštines spustelėkite trintukasarba paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT, kai žymiklis yra pieštuko Pieštukas, naudojamas lentelėms braižyti ir kraštines, kurias norite naikinti.

Puslapio viršus

Lentelės langelio užpildo pridėjimas arba keitimas

Užpildas yra langelio vidus. Kai pridedate arba keičiate lentelės langelio užpildo spalvą, taip pat galite pridėti tekstūrą, paveikslėlį arba perėjimą. Perėjimas yra laipsniškas spalvų ir atspalvių perėjimas, paprastai iš vienos spalvos į kitą arba iš vieno tam tikros spalvos atspalvio į kitą.

 1. Pažymėkite lentelės langelius, kuriems norite pridėti užpildą.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite rodyklę prie Spalvinimas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Lentelės įrankių dizaino skirtukas

  • Norėdami pridėti arba keisti užpildo spalvą, spustelėkite norimą spalvą arba, norėdami pasirinkti bespalvį, spustelėkite Be užpildo.

   Jei norite pakeisti tokia spalva, kurios nėra tarp temos spalvos, spustelėkite Daugiau užpildo spalvų, tada norimą spalvą spustelėkite skirtuke Standartinė arba patys sumaišykite skirtuke Pasirinktinė. Pasirinktinės ir skirtuko Standartinė spalvos nebus naujinamos, jei vėliau keisite dokumento tema.

  • Norėdami pridėti arba keisti užpildo paveikslėlį, spustelėkite Paveikslėlis, raskite aplanką, kuriame yra norimas naudoti paveikslėlis, spustelėkite paveikslėlio failą, tada spustelėkite Įterpti.

   Kai pridedate paveikslėlį kaip užpildo efektą, tai yra pakeistos, kad tilptų į langelį ir gali būti netinkamas dydis. Norėdami pašalinti iškraipymas, galite langelį arba lentelės dydžio keitimas.

  • Norėdami pridėti arba keisti užpildo perėjimą, nukreipkite žymiklį į Perėjimas, tada spustelėkite norimą perėjimo variantą.

   Norėdami tinkinti perėjimą, spustelėkite Daugiau perėjimų ir pasirinkite norimas parinktis.

  • Norėdami pridėti arba keisti užpildo tekstūrą, nukreipkite žymiklį į Tekstūra, tada spustelėkite norimą tekstūrą.

   Norėdami tinkinti tekstūrą, spustelėkite Daugiau tekstūrų ir pasirinkite norimas parinktis.

Puslapio viršus

Lentelės fono spalvos pridėjimas arba keitimas

Galite pridėti arba pakeisti visos lentelės fono spalvą. Fono spalva rodoma po bet kokia lentelės langelių užpildo spalva.

 1. Spustelėkite lentelės langelį.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite rodyklę prie Spalvinimas, tada nukreipkite žymiklį į Lentelės fonas.

  Lentelės įrankių dizaino skirtukas

 3. Spustelėkite norimą spalvą arba, norėdami pasirinkti lentelę be spalvų, spustelėkite Be užpildo.

  Jei norite pakeisti tokia spalva, kurios nėra tarp temos spalvos, spustelėkite Daugiau užpildo spalvų, tada norimą spalvą spustelėkite skirtuke Standartinė arba patys sumaišykite skirtuke Pasirinktinė. Pasirinktinės ir skirtuko Standartinė spalvos nebus naujinamos, jei vėliau keisite dokumento tema.

Puslapio viršus

Lentelės langelio efekto pridėjimas arba keitimas

Pastaba : Efektai Šešėlis ir Atspindys gali būti taikomi tik visai lentelei, bet ne pavieniams lentelės langeliams.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami taikyti efektą keliuose lentelės langeliuose, pažymėkite lentelės langelius, kuriuose norite pridėti efektą.

  • Norėdami taikyti efektą visuose lentelės langeliuose, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelės langelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Pažymėti lentelę.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Efektai.

  Lentelės įrankių dizaino skirtukas

 3. Norėdami pridėti arba keisti kraštinę, nukreipkite žymiklį į Langelio trimatė kraštinė, tada pasirinkite norimą trimatę kraštinę.

Puslapio viršus

Lentelės efekto pridėjimas arba keitimas

 1. Spustelėkite lentelę, kurioje norite pridėti efektą.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Efektai, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Lentelės įrankių dizaino skirtukas

  • Norėdami pridėti arba keisti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada pasirinkite norimą šešėlį.

   Norėdami tinkinti šešėlį, spustelėkite Šešėlio parinktys ir pasirinkite norimas parinktis.

  • Norėdami pridėti arba keisti atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada pasirinkite norimą atspindžio variantą.

Puslapio viršus

Lentelės arba lentelės langelio užpildo naikinimas

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pažymėti lentelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelės langelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Pažymėti lentelę.

  • Norėdami pažymėti lentelės dalį, pažymėkite langelius, kurių užpildą norite naikinti.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Spalvinimas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami naikinti užpildo spalvą, paveikslėlį arba tekstūrą, spustelėkite Be užpildo.

  • Norėdami naikinti užpildo perėjimą, nukreipkite žymiklį į Perėjimas, tada spustelėkite Be perėjimo.

  • Norėdami naikinti lentelės fono užpildą, nukreipkite žymiklį į Lentelės fonas, tada spustelėkite Be užpildo.

Puslapio viršus

Lentelės arba lentelės langelio efekto naikinimas

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pažymėti lentelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelės langelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Pažymėti lentelę.

  • Norėdami pažymėti lentelės dalį, pažymėkite langelius, kurių užpildą norite naikinti.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Efektai, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami naikinti lentelės langelio arba lentelės kraštinę, nukreipkite žymiklį į Langelio trimatė kraštinė, tada spustelėkite Be trimatės kraštinės.

  • Norėdami naikinti lentelės šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite Be šešėlio.

  • Norėdami naikinti lentelės atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada spustelėkite Be atspindžio.

   Pastaba : Jei pridėjote kelis pavienius efektus, norėdami juos visus panaikinti, pakartokite antrąjį veiksmą.

Patarimas : Norėdami keisti teksto rodymą lentelės langeliuose ar visoje lentelėje, pasirinkite parinktis dalies Lentelės įrankiai grupės Dizainas grupėje WordArt stiliai arba skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×