Lauko arba grupės pridėjimas, perkėlimas arba panaikinimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Duomenų šaltinis, kuriame saugomi visi duomenys, kuriuos vartotojai įveda į formą, yra sudarytas iš laukų ir grupių. Kaip failai yra laikomi ir tvarkomi jūsų standžiojo disko aplankuose, taip ir duomenys, kuriuos vartotojai įveda į formą, saugomi laukuose, o laukai saugomi ir tvarkomi grupėse. Pavyzdžiui, jei jūsų formos duomenų šaltinyje yra vardo, antrojo vardo ir pavardės laukai, šie laukai gali sudaryti grupę Vardas

Šiame straipsnyje

Prieš pradedant

Lauko įtraukimas

Grupės pridėjimas

Nuorodos lauko pridėjimas

Nuorodos grupės pridėjimas

Lauko arba grupės perkėlimas į kitą pagrindinio duomenų šaltinio vietą

Lauko arba grupės naikinimas

Prieš pradedant

Laukų arba grupių galima pridėti tik prie formos šablono pagrindinio duomenų šaltinio. Jų negalima pridėti prie antrinio duomenų šaltinio arba prie laukų arba grupių, kurie veikia pagal duomenų bazę, tinklo tarnybą arba išankstinę XML schema ar XML dokumentus.

Patarimas : Jei šio užrakintas lauko piktogramą Užrakinto lauko piktogramą arba tai užrakintos grupės piktogramą Užrakintos grupės piktogramą užduočių srityje duomenų šaltinis , negalite modifikuoti lauką arba grupę.

Kiekvienam duomenų šaltinio laukui arba grupei turi būti suteiktas unikalus pavadinimas. Jei esamo lauko arba grupės pavadinimą turite naudoti kitam laukui arba grupei pavadinti, prie formos šablono galite pridėti nuorodos laukas arba nuorodos grupė.

Formos šabloną galite atnaujinti perkeldami arba iš duomenų šaltinio panaikindami esamus laukus ar grupes. Perkelti arba panaikinti galima tik tuos laukus arba grupes, kurie buvo pridėti prie pagrindinio duomenų šaltinio. Laukų arba grupių, kurios veikia pagal XML schemą, duomenų bazę ar tinklo tarnybą, arba antrinio duomenų šaltinio laukų ir grupių perkelti arba naikinti negalima.

Pastaba : Lauko naikinimas ir valdiklis yra susietas su tuo lauku, valdiklyje negalima saugoti duomenis, nes srityje, kurioje laikomi duomenys nebėra. Be to, jei vartotojai turi jau pildyti formas, pagrįstas jūsų formos šablono, panaikinus lauko gali sukelti duomenų praradimo tų užpildytas formas. Jei lauko naikinimas ir valdiklis yra susietas su tuo lauku, galite susieti valdiklį į kitą lauką arba panaikinkite valdiklį. Panaikinus grupę panaikina visus laukus, kad grupės. Visus valdiklius, kurie susieti su laukais, panaikinti grupėje turi būti susietas su kitus laukus arba panaikinti.

Puslapio viršus

Lauko pridėjimas

Prie pagrindinio duomenų šaltinio grupės galite pridėti elemento lauką arba atributo lauką. Atributo lauką taip pat galite pridėti prie elemento lauko, esančio pagrindiniame duomenų šaltinyje. Tačiau prie atributo lauko kito lauko pridėti negalima.

Lauko pridėjimas prie grupės

 1. Jei Duomenų šaltinio užduočių srities nematomas, meniu rodymas spustelėkite Duomenų šaltinio .

 2. Jei formos šablone naudojamas daugiau nei vieną duomenų šaltinį, pasirinkite pagrindiniaiduomenų šaltinių sąrašo.

 3. Užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, prie kurios norite pridėti lauką, ir laikinajame meniu spustelėkite Pridėti.

 4. Dialogo lange įtraukti lauką arba grupės lauke pavadinimas įveskite naujo lauko pavadinimą. Pavadinimai turi prasidėti abėcėlės simboliu arba pabraukimo (_) ir gali būti tik raidinių ir skaitinių simbolių, pabraukimo, kėlimas (--) ir laikotarpiai (.). Pavadinimuose negali būti tarpų.

  Suteikite tokį pavadinimą, kuris apibūdina lauko turinį. Pavyzdžiui, jei turite lauką, kuriame nurodyta išlaidų suma, pavadinkite lauką išlaidos.

 5. Sąraše Tipas pasirinkite Laukas (elementas) arba Laukas (atributas).

 6. Sąraše Duomenų tipas pasirinkite duomenų tipą, kurį norite pritaikyti laukui.

  Laukų duomenų tipų sąrašas

  Duomenų tipas

  Kada naudoti

  Tekstas

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra skaičių be dešimtainių dalių.

  Dešimtainis skaičius

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra valiutos reikšmių arba skaičių su dešimtainėmis dalimis.

  Teisinga/klaidinga

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra duomenys, turintys tik vieną iš dviejų galimų reikšmių – teisingą arba klaidingą.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra kalendorinė data.

  Laikas

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra laikas, išreikštas 24 valandų formatu.

  Data ir laikas

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra ir kalendorinė data, ir laikas, išreikštas 24 valandų formatu.

  Paveikslėlis arba failo priedas

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Norėdami nurodyti pradinę reikšmę, kuri turi būti lauke, kai vartotojas pirmą kartą atidaro formą, įveskite reikšmę lauke Numatytoji reikšmė. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie numatytosios lauko reikšmės nustatymą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

 8. Norėdami elemento lauką konvertuoti į pasikartojantį lauką, pažymėkite žymės langelį Pasikartojantis.

 9. Reikalauti, kad lauką turi reikšmę, pažymėkite žymės langelį negali būti tuščias . Pažymėjus šį žymės langelį, bet kurį valdiklį, kuris yra susietas su lauku, negali būti įrašyti į ją bus pažymėtas raudona žvaigždute arba raudona punktyrine.

Atributo lauko pridėjimas prie elemento lauko

Kadangi prie elemento lauko galite pridėti tik atributo lauką, dialogo lange Lauko arba grupės pridėjimas sąrašas Tipas uždraudžiamas.

 1. Jei Duomenų šaltinio užduočių srities nematomas, meniu rodymas spustelėkite Duomenų šaltinio .

 2. Jei formos šablone naudojamas daugiau nei vieną duomenų šaltinį, pasirinkite pagrindiniaiduomenų šaltinių sąrašo.

 3. Užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką, prie kurio norite pridėti lauką, ir laikinajame meniu spustelėkite Pridėti.

 4. Dialogo lange įtraukti lauką arba grupės lauke pavadinimas įveskite naujo lauko pavadinimą. Pavadinimai turi prasidėti abėcėlės simboliu arba pabraukimo (_) ir gali būti tik raidinių ir skaitinių simbolių, apatinių brūkšnių, brūkšnelių (-) ir laikotarpių (.). Pavadinimuose negali būti tarpų.

  Suteikite tokį pavadinimą, kuris apibūdina lauko turinį. Pavyzdžiui, jei turite lauką, kuriame nurodyta išlaidų suma, pavadinkite lauką išlaidos.

 5. Sąraše Duomenų tipas pasirinkite duomenų tipą, kurį norite pritaikyti laukui.

  Laukų duomenų tipų sąrašas

  Duomenų tipas

  Kada naudoti

  Tekstas

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra nesuformatuoto teksto.

  Sveikasis skaičius

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra skaičių be dešimtainių dalių.

  Dešimtainis skaičius

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra valiutos reikšmių arba skaičių su dešimtainėmis dalimis.

  Teisinga/klaidinga

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra duomenys, turintys tik vieną iš dviejų galimų reikšmių – teisingą arba klaidingą.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra kalendorinė data.

  Laikas

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra laikas, išreikštas 24 valandų formatu.

  Data ir laikas

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra ir kalendorinė data, ir laikas, išreikštas 24 valandų formatu.

  Paveikslėlis arba failo priedas

  Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra dvejetainių duomenų, pvz., atvaizdas arba paveikslėlis.

  Šioje lentelėje pateikiami tik dažniausiai formos šablone naudojami XML duomenų tipai. Programoje Microsoft Office InfoPath galite naudoti bet kurį XML 1.0 duomenų tipą, nurodytą W3C rekomendacijose. Jei norite naudoti duomenų tipą, kurio lentelėje nėra, iš formos šablono turite išskirti formos failus ir suredaguoti schemos (.xsd) failą. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie formos failų išskyrimą iš formos šablono, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

 6. Norėdami nurodyti pradinę reikšmę, kuri turi būti lauke, kai vartotojas pirmą kartą atidaro formą, įveskite reikšmę lauke Numatytoji reikšmė. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie numatytosios lauko reikšmės nustatymą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

 7. Norėdami elemento lauką konvertuoti į pasikartojantį lauką, pažymėkite žymės langelį Pasikartojantis.

 8. Jei norite, kad lauke būtų reikšmė, pažymėkite žymės langelį Negali būti tuščia. Jei pažymėsite šį žymės langelį, bet kuris valdiklis, susietas su lauku, į kurį nėra įvestos reikšmės, bus pažymėtas raudona žvaigždute arba raudona punktyrine linija.

Puslapio viršus

Grupės pridėjimas

 1. Jei Duomenų šaltinio užduočių srities nematomas, meniu rodymas spustelėkite Duomenų šaltinio .

 2. Jei formos šablone naudojamas daugiau nei vieną duomenų šaltinį, pasirinkite pagrindiniaiduomenų šaltinių sąrašo.

 3. Užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, prie kurios norite pridėti grupę, ir laikinajame meniu spustelėkite Pridėti.

 4. Dialogo lange įtraukti lauką arba grupės lauke pavadinimas įveskite naujos grupės pavadinimą. Pavadinimai turi prasidėti abėcėlės simboliu arba pabraukimo (_) ir gali būti tik raidinių ir skaitinių simbolių, pažemintus brūkšnius, kėlimas (--) ir laikotarpiai (.). Pavadinimuose negali būti tarpų.

  Suteikite tokį pavadinimą, kuris apibūdina grupės turinį. Pavyzdžiui, jei turite grupę, kurioje pateikiama išsami informacija apie detalizuotas išlaidas, pavadinkite lauką Detalizuotos_išlaidos.

 5. Sąraše Tipas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pridėti grupę, kurioje gali būti kitų grupių arba laukų, pasirinkite Grupė.

  • Jei norite pridėti grupę, kurioje gali būti dvi arba daugiau laukų grupės, tačiau tik viena iš tų laukų grupių bus rodoma formos rodinyje, pasirinkite Grupė (pasirinkimas).

 6. Jei norite grupę konvertuoti į pasikartojančią grupę, pažymėkite žymės langelį Pasikartojantis.

Puslapio viršus

Nuorodos lauko pridėjimas

Jei esamo lauko pavadinimą norite naudoti pavadinti lauke, kuris yra kitoje formos šablono grupėje, galite sukurti nuorodos lauką. Sukūrus nuorodos lauką, programa InfoPath formos šablone sukuria naują lauką, kurio ypatybės yra susietos su pirminio lauko ypatybėmis ir su jomis sutampa (įskaitant pavadinimą ir duomenų tipą). Abu laukai tampa nuorodos laukais, ir jei ką nors pakeičiate viename lauke, antrasis laukas atnaujinamas automatiškai.

Pastaba : Du nuorodos laukai negali būti tos pačios grupės dalis. Nuorodos lauką galima pridėti tik prie grupės. Jo negalima pridėti prie kito lauko.

 1. Jei Duomenų šaltinio užduočių srities nematomas, meniu rodymas spustelėkite Duomenų šaltinio .

 2. Jei formos šablone naudojamas daugiau nei vieną duomenų šaltinį, pasirinkite pagrindiniaiduomenų šaltinių sąrašo.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką, pagal kurį norite sukurti nuorodos lauką, ir laikinajame meniu spustelėkite Nuoroda.

 4. Dialogo lange Nuorodos laukas arba grupė pasirinkite grupę, kurioje turėtų būti naujasis nuorodos laukas.

Puslapio viršus

Nuorodos grupės pridėjimas

Jei esamos grupės pavadinimą norite naudoti kitai formos šablono grupei pavadinti, galite sukurti nuorodos grupę. Sukūrus nuorodos grupę, programa InfoPath formos šablone sukuria naują grupę, kurios ypatybės yra susietos su pirminės grupės ypatybėmis ir su jomis sutampa. Visi pirmojoje grupėje esantys laukai nukopijuojami į antrąją grupę. Abi grupės tampa nuorodos grupėmis, ir jei ką nors pakeičiate vienoje grupėje (įskaitant grupės laukų keitimus), antroji grupė atnaujinama automatiškai.

Pastaba : Dvi nuorodos grupės negali būti tos pačios grupės dalis.

 1. Jei Duomenų šaltinio užduočių srities nematomas, meniu rodymas spustelėkite Duomenų šaltinio .

 2. Jei formos šablone naudojamas daugiau nei vieną duomenų šaltinį, pasirinkite pagrindiniaiduomenų šaltinių sąrašo.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, pagal kurią norite sukurti nuorodos grupę, ir laikinajame meniu spustelėkite Nuoroda.

 4. Dialogo lange Nuorodos laukas arba grupė pasirinkite grupę, kurioje turėtų būti naujoji nuorodos grupė.

Puslapio viršus

Lauko arba grupės perkėlimas į kitą pagrindinio duomenų šaltinio vietą

 1. Jei Duomenų šaltinio užduočių srities nematomas, meniu rodymas spustelėkite Duomenų šaltinio .

 2. Jei formos šablone naudojamas daugiau nei vieną duomenų šaltinį, pasirinkite pagrindiniaiduomenų šaltinių sąrašo.

 3. Užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite perkeltiną lauką arba grupę ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pakeisti lauko arba grupės vietą esamoje grupėje, laikinajame meniu spustelėkite Perkelti į viršų arba Perkelti žemyn.

  • Jei lauką arba grupę norite perkelti į naują lauką arba grupę, laikinajame meniu spustelėkite Perkelti, tada dialogo lange Lauko arba grupės perkėlimas pasirinkite naują lauko arba grupės vietą.

Puslapio viršus

Lauko arba grupės naikinimas

Pastaba : Panaikinus lauką arba grupę, visuose jūsų formos šablono valdikliuose, kurie yra susieti su tuo lauku arba grupe, įvyks klaida. Taigi, jei vartotojai jau užpildė pagal jūsų formos šabloną sukurtas formas, panaikinus lauką arba grupę formų duomenys gali būti prarasti.

 1. Jei Duomenų šaltinio užduočių srities nematomas, meniu rodymas spustelėkite Duomenų šaltinio .

 2. Jei formos šablone naudojamas daugiau nei vieną duomenų šaltinį, pasirinkite pagrindiniaiduomenų šaltinių sąrašo.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naikintiną lauką arba grupę ir laikinajame meniu spustelėkite Naikinti.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×