Lauko ar grupės ypatybės

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Dialogo lange lauko arba grupės ypatybės yra ten, kur galite peržiūrėti arba nustatyti ypatybių lauke arba grupėje formos šablono duomenų šaltinis. Taip pat galite šį dialogo langą nurodyti bet kurį duomenų patvirtinimas, taisykles, arba suliejimo veikimą ir XML schemos informaciją lauką arba grupę.

Pastaba: Jei šio užrakinta lauko piktogramą Piktogramos vaizdas arba tai užrakinta grupės piktogramą Piktogramos vaizdas duomenų šaltinio užduočių srities, negalite modifikuoti lauką arba grupę. Šių ypatybių reikšmes galite pakeisti tik tada, jei įtraukėte į formos šabloną pirminio duomenų šaltinio lauko arba grupės. Negalite keisti laukų ar grupių, kurios, atsižvelgiant į duomenų bazės, žiniatinklio tarnybos, XML schemos, XML dokumento arba laukų arba grupių į antrinis duomenų šaltinisypatybes.

Skirtuke duomenys

Šiame skirtuke esančius parametrus naudokite norėdami peržiūrėti ir pakeisti laukų ir grupių, esančių formos šablono duomenų šaltinyje, ypatybes.

Ypatybės

Pavadinimas      Į šį teksto laukelį įveskite lauko arba grupės pavadinimą. Į pavadinimą negalima įtraukti tarpų. Pavadinimai turi prasidėti abėcėlės raide arba pabraukimo brūkšniu (_) ir juos gali sudaryti tik abėcėlės raidės, pabraukimo brūkšniai, brūkšneliai (-) ir taškai (.). Naudokite tokį pavadinimą, kuris apibūdintų lauko arba grupės turinį. Pavyzdžiui, jei grupėje pateikiama išsami informacija apie detalizuotas išlaidas, pavadinkite grupę Detalizuotos_išlaidos. Jei grupės lauke pateikiama išlaidų suma, pavadinkite lauką Išlaidos.

Tipas      Nurodoma, ar pasirinktas duomenų šaltinio elementas yra laukas ar grupė. Nors lauke yra unikali reikšmė, grupėje gali būti kitų laukų arba grupių.

Duomenų tipas      Šį sąrašo lauką naudokite norėdami pasirinkti, kokio tipo duomenys gali būti pateikiami lauke. Šis sąrašo laukas grupėms nerodomas. Toliau esančioje lentelėje pateikiami lauko duomenų tipai, kuriuos galite pasirinkti.

Data type

Kada naudoti

Tekstas

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra skaičių be dešimtainių dalių.

Dešimtainis skaičius

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra valiutos reikšmių arba skaičių su dešimtainėmis dalimis.

Teisinga/klaidinga

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra duomenys, turintys tik vieną iš dviejų galimų reikšmių – teisingą arba klaidingą.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra kalendorinė data.

Laikas

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra laikas, išreikštas 24 valandų formatu.

Data ir laikas

Šį duomenų tipą naudokite elemento arba atributo lauke, kuriame yra ir kalendorinė data, ir laikas, išreikštas 24 valandų formatu.

Paveikslėlis arba failo priedas

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Pastaba: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Duomenų vardų sritis      Norėdami apibrėžti vieningąjį išteklių identifikatorių (URI) pasirinktinių duomenų tipą arba Pasirinktinis valdiklis, naudokite šį teksto lauką. Ši ypatybė prieinama tik elementas laukai su duomenų tipo ypatybe pasirinktinė (complexType) . Kai Pasirinktinio valdiklio įtraukimas į formos šabloną, šios ypatybės yra to Pasirinktinio valdiklio reikšmė.

Kartoti      Pažymėkite šį žymės langelį, jei elemento lauko arba grupės gali atsirasti daugiau nei vieną kartą į formą. Sąrašo valdikliai, pasikartojančios lentelės ir valdikliai, kurie yra pasikartojančios sekcijos arba pasikartojančios lentelės privalo pasikartojančių laukų ir pasikartojančios grupės dalis.

Negali būti tuščia      Ši ypatybė taikoma tik laukams (grupėms – ne). Pažymėkite šį žymės langelį, jei lauke turi būti reikšmė. Jei lauke reikšmės nėra, su šiuo lauku susietas valdiklis pažymimas raudona žvaigždute. Kai kurių tipų valdikliuose vietoje raudonos žvaigždutės naudojama raudona punktyrinė linija.

Numatytoji reikšmė

Reikšmė      Norėdami pridėti formulę, kuri sugeneruos pradinę lauko reikšmę, kai vartotojas atidarys pagal šį formos šabloną sukurtą formą, įveskite reikšmę arba spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko paveikslėlis . Šis laukas grupėms nerodomas. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie numatytąsias reikšmes ir formules, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Atnaujinkite šią reikšmę, kai bus perskaičiuotas formulės rezultatas      Pažymėkite šį žymės langelį, jei šio lauko reikšmę norite automatiškai atnaujinti kaskart, kai skaičiuojama formulė.

Skirtukas tikrinimas

Šio skirtuko parametrus naudokite norėdami pridėti, modifikuoti arba pašalinti lauką arba pakeisti lauko duomenų tikrinimo tvarką. Šio skirtuko turinys grupėms nerodomas. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie duomenų tikrinimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Duomenų tikrinimo sąlygos      Šiame sąraše pateikiamos visos šiam laukui nustatytos duomenų tikrinimo sąlygos. Kiekviena sąlyga pradedama ekrano patarimas tekstu, kuris parodomas, kai įvyksta skliaustuose esantis duomenų tikrinimas. Kiekviena šiame sąraše esanti sąlyga pritaikoma nurodyta tvarka. Pasirinkite duomenų tikrinimo sąlygą, kurią norite modifikuoti, pašalinti arba pertvarkyti.

Pridėti      Spustelėkite šį mygtuką, jei norite prie lauko pridėti naują duomenų tikrinimo sąlygą.

Modifikuoti      Spustelėkite šį mygtuką, jei norite modifikuoti pasirinktą duomenų tikrinimo sąlygą.

Šalinti      Spustelėkite šį mygtuką, jei norite pašalinti pasirinktą duomenų tikrinimo sąlygą.

Perkelti į viršų      Spustelėkite šį mygtuką, jei pasirinktą duomenų tikrinimo sąlygą norite perkelti į sąrašo viršų, kad ji laukui būtų taikoma prieš visas kitas toliau sąraše esančias sąlygas. Jei sąraše yra tik viena duomenų tikrinimo sąlyga, šis mygtukas uždraudžiamas.

Perkelti žemyn      Spustelėkite šį mygtuką, jei pasirinktą duomenų tikrinimo sąlygą norite perkelti į sąrašo apačią, kad ji laukui būtų taikoma po visų jau sąraše buvusių sąlygų. Jei sąraše yra tik viena sąlyga, šis mygtukas uždraudžiamas.

Skirtukas taisyklės ir suliejimas

Šio skirtuko parametrus naudokite norėdami pridėti, modifikuoti arba pašalinti šiam laukui taikomas taisykles arba pakeisti taisyklių tvarką. Šį skirtuką taip pat galite naudoti norėdami nurodyti veiksmus, kurie įvyksta, kai vartotojas pagal formos šabloną sukurtą formą sulieja su kitomis formomis. Taisykles galite naudoti, jei norite rodyti pranešimus, nustatyti numatytąsias reikšmes ir taikyti kitus veiksmus, atliekamus pagal sąlygas, atsirandančias, kai vartotojas atidaro formą, paremtą šiuo formos šablonu. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie taisykles ir formų suliejimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Taisyklės

Taisyklė     Šiame sąraše pateikiamos visos lauko arba grupės taisyklės. Taisyklė gali būti pritaikyta kaskart, kai atidarote formą, arba kai atitinkama skliausteliuose pateikta sąlyga arba sąlygų rinkinys. Pasirinkite taisyklę, kurią norite modifikuoti, pašalinti arba pertvarkyti.

Pridėti      Spustelėkite šį mygtuką, jei norite prie šio lauko arba grupės pridėti naują taisyklę.

Modifikuoti      Spustelėkite šį mygtuką, jei norite modifikuoti pasirinktą taisyklę.

Šalinti      Spustelėkite šį mygtuką, jei norite pašalinti pasirinktą taisyklę.

Perkelti į viršų      Spustelėkite šį mygtuką, jei pasirinktą taisyklę norite perkelti į sąrašo viršų, kad ji laukui būtų taikoma prieš visas kitas toliau sąraše esančias taisykles. Jei sąraše yra tik viena taisyklė, šis mygtukas uždraudžiamas.

Perkelti žemyn      Spustelėkite šį mygtuką, jei pasirinktą taisyklę norite perkelti į sąrašo apačią, kad ji laukui arba grupei būtų taikoma po visų kitų jau sąraše buvusių taisyklių. Jei sąraše yra tik viena taisyklė, šis mygtukas uždraudžiamas.

Formų suliejimas

Suliejimo parametrai     Spustelėkite šį mygtuką, jei norite nustatyti veiksmą, kuris turi įvykti, kai vartotojas susieja formoje, kuri buvo sukurta pagal šį formos šabloną, esančius duomenis su kitomis formomis.

Išsamios informacijos skirtukas

Šiame skirtuke pateikiama lauko arba grupės XML schema.

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×