Lauko įtraukimas į formą arba ataskaitą

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Greitai įtraukti laukus į formą arba ataskaitą galite naudodami sritį Laukų sąrašas. Srityje Laukų sąrašas dukart spustelėjus lauką (arba nuvilkus lauką iš sąrašo į formą arba ataskaitą), programoje Microsoft Office Access 2007 automatiškai sukuriamas atitinkamas valdiklis laukui rodyti, pavyzdžiui, teksto laukelis arba žymės langelis, ir valdiklis susiejamas su šiuo lauku.

Jei turite esamą formą ar ataskaitą, į lauką, kurį norite įtraukti, rasite naudojant formos įrankį formos kūrimas arba paprastos ataskaitos kūrimas padės jums pradėti.

Patarimas : "Access 2010", ataskaitų ar valdiklių maketai, padedančių Turėkite išlygiuoti ir geri!

Ką norite daryti?

Lauko įtraukimas į formą arba ataskaitą, naudojant sritį Laukų sąrašas

Lauko įtraukimas į formą arba ataskaitą kaip dizaino rodinį

Sužinokite daugiau apie sritį Laukų sąrašas

Lauko įtraukimas į formą arba ataskaitą, naudojant sritį Laukų sąrašas

 1. Atidarykite savo ataskaitą kaip maketo arba dizaino rodinį.

  Jei sritis Laukų sąrašas nerodoma, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Skirtuko Formatuoti grupėje valdikliai spustelėkite Įtraukti esamus laukus Mygtuko paveikslėlis . Mygtuko paveikslėlis

  • Paspauskite ALT+F8.

 2. Srityje Laukų sąrašas raskite lentelę, kurioje yra norimas įtraukti laukas. Norėdami rodyti arba slėpti kiekvienos lentelės laukų sąrašą, šalia lentelės pavadinimo spustelėkite pliuso (+) arba minuso (-) ženklą.

  Pastaba : Jei duomenų bazėje nėra jokių lentelių, sritis Laukų sąrašas bus tuščia.

 3. Radę norimą įtraukti lauką, atlikite vieną iš šių veiksmų, kad įtrauktumėte lauką į formą arba ataskaitą:

  • Dukart spustelėkite lauką.

  • Nuvilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į formą arba ataskaitą.

  • Laikydami nuspaudę klavišą CTRL spustelėkite keletą laukų ir tada vienu metu nuvilkite juos visus į formą arba ataskaitą.

   Pastaba : Šį būdą galima naudoti taikyti laukams, esantiems srities Laukų sąrašas sekcijoje Galimi šio rodinio laukai.

  • Laukų diapazoną įtraukite į formą arba ataskaitą iš srities Laukų sąrašas atlikę šiuos veiksmus:

  • Spustelėkite pirmąjį diapazono lauką.

  • Paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą SHIFT, tada spustelėkite paskutinį diapazono lauką.

   Programa Access pažymės spustelėtus laukus ir tarp jų esančius laukus.

  • Nuvilkite visus pažymėtus laukus į formą arba ataskaitą.

   Pastaba : Šį būdą galima taikyti laukams, esantiems srities Laukų sąrašas sekcijoje Galimi šio rodinio laukai.

 4. Programoje Office Access 2007 sukuriamas atitinkamas valdiklis kiekvienam laukui rodyti ir susiejamas su lauku. Be to programoje Access sukuriama pridėta valdiklio etiketė. Redaguoti etiketę galite vieną kartą ją spustelėję, kad pažymėtumėte, tada dar kartą spustelėję, kad etiketėje perkeltumėte įterpimo vietą. Tada galite redaguoti etiketę taip pat kaip tekstą dokumente.

 5. Jei norite, kad laukas būtų rodomas kito tipo valdiklyje, o ne tokiame, kurį automatiškai sukūrė programa Access, galite keisti valdiklio tipą. Tačiau jį galite keisti tik į tinkamą tam laukui. Pavyzdžiui, galite keisti pasirinktinio įvedimo lauką į teksto laukelį arba į sąrašo lauką, bet negalite keisti pasirinktinio įvedimo lauko į komandos mygtuką.

  Valdiklio tipo keitimas kitu tipu

  1. Atidarykite formą arba ataskaitą kaip dizaino rodinį Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku ir tada spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis .

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti valdiklį, tada spustelėkite Keisti į

   Jei meniu elementas Keisti į negalimas, vadinasi, kitų šiam laukui tinkamų valdiklių tipų nėra. Kitu atveju programoje Access bus rodomas valdiklių tipų sąrašas.

  3. Spustelėkite vieną iš galimų valdiklių tipų, kad pakeistumėte valdiklio tipą.

   Valdiklis lieka susietas su lauku, bet gali tekti nustatyti kai kurias ypatybes, kad naujas valdiklio tipas veiktų taip, kaip norite. Jei norite, kad būtų rodomas valdiklio ypatybių lapas, pažymėkite valdiklį jį spustelėdami, tada paspauskite F4.

Puslapio viršus

Lauko įtraukimas į formą arba ataskaitą, atidarytą kaip dizaino rodinys

Įtraukti lauką į formą arba ataskaitą paprasčiausia naudojant sritį Laukų sąrašas. Lauką įtraukti galite ir sukurdami valdiklį ir tada susiedami jį su lauku. Toliau procedūroje parodoma, kaip tai padaryti.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo sritį, tada spustelėkite Dizaino rodinys, kad atidarytumėte formą arba ataskaitą kaip dizaino rodinį.

  Valdiklio vedliai    Valdiklio vedlius galite naudoti komandų mygtukams, sąrašų laukams, antrinėms formoms, pasirinktinio įvedimo laukams ir parinkčių grupėms kurti. Valdiklio vedlys užduoda daug klausimų, kaip turi atrodyti ir veikti valdiklis, tada sukuria valdiklį ir, atsižvelgdamas į jūsų atsakymus, nustato valdiklio ypatybes. Skirtuko Dizainas grupėje Valdikliai, jei Naudoti valdiklio vedlius neparyškintas, spustelėkite, kad paryškintumėte.

  Mygtuko paveikslėlis

  Jei norite kurti valdiklius be vedlio pagalbos, spustelėkite Naudoti valdiklio vedlius, kad nebūtų pažymėtas.

  Mygtuko paveikslėlis

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Valdikliai spustelėkite norimo įtraukti valdiklio tipo įrankį.

  „Access“ juostelės paveikslėlis

  Norėdami sužinoti įrankio pavadinimą, nukreipkite žymiklį į jį. Access parodys įrankio pavadinimą.

 3. Spustelėkite tą formos arba ataskaitos kūrimo tinklelio vietą, kurioje norite padėti viršutinį kairįjį valdiklio kampą. Vieną kartą spustelėkite, kad sukurtumėte numatytojo dydžio valdiklį, arba spustelėkite įrankį ir vilkite formos kūrimo tinklelyje, kad sukurtumėte norimo dydžio valdiklį.

 4. Jei pažymėjote Naudoti valdiklio vedlius, o padedamas valdiklis susietas su vedliu, vedlys paleidžiamas ir nurodo visus valdiklio parametrus.

 5. Jei pirmą kartą netiksliai nustatote valdiklio vietą, jį galite perkelti atlikę šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite valdiklį, kad jį pažymėtumėte.

  2. Nukreipkite žymiklį į valdiklį, kol jis pasikeis į perkėlimo žymiklį Perkėlimo žymiklis .

  3. Spustelėkite ir vilkite valdiklį į norimą vietą.

Jei naudojate valdiklio vedlį, vedlyje gali būti veiksmų, kurie padeda susieti valdiklį su lauku. Jei vedlys nesusieja valdiklio su lauku, o valdiklio tipas gali rodyti duomenis (pavyzdžiui, teksto laukelis arba pasirinktinio įvedimo laukas), ypatybėje Valdiklio šaltinis turite įvesti valdiklio lauko pavadinimą arba išraišką, kad duomenys būtų rodomi. Valdikliui su lauku susieti naudokite šią procedūrą.

 1. Valdiklio ypatybių lapas bus rodomas, jei spustelėsite valdiklį ir tada paspausite F4.

 2. Ypatybių lapo skirtuke Duomenys spustelėkite išplečiamąją rodyklę, esančią šalia ypatybės Valdiklio šaltinis, ir pažymėkite valdiklyje norimą rodyti lauką. Taip pat lauke Valdiklio šaltinis galite įvesti išraišką.

  Daugiau informacijos apie išraiškas ieškokite straipsnyje išraiškų kūrimas.

Puslapio viršus

Sužinokite daugiau apie sritį Laukų sąrašas

Toliau sąraše išvardyti patarimai, kaip dirbti su sritimi Laukų sąrašas, kurie gali praversti įtraukiant laukus į formą arba ataskaitą. Norėdami, kad sritis Laukų sąrašas būtų rodoma, atidarykite formą arba ataskaitą kaip maketo arba dizaino rodinį, tada paspauskite ALT+F8.

 • Jei formos arba ataskaitos ypatybė Įrašo šaltinis tuščia, o jūs nuvelkate lauką iš srities Laukų sąrašas į formą arba ataskaitą, programa Access automatiškai užpildo formos arba ataskaitos ypatybę Įrašo šaltinis.

 • Jei formos arba ataskaitos ypatybė Įrašo šaltinis yra sakinys SELECT arba lentelės pavadinimas, galite perjungti rodomą sritį Laukų sąrašas į šias dvi būsenas:

  • Visi duomenų bazės laukai    Rodoma sekcija Galimi šio rodinio laukai, sekcija Galimi susijusių lentelių laukai (jei yra tokių lentelių) ir sekcija Galimi kitų lentelių laukai (jei yra tokių lentelių).

  • Tik įrašo šaltinio laukai    Rodoma tik sekcija Galimi šio rodinio laukai.

   Norėdami perjungti režimą, srities Laukų sąrašas apačioje spustelėkite Rodyti tik dabartinio įrašo šaltinio laukus arba Rodyti visas lenteles.

   Pastaba : Jei užklausai įrašyti nustatėte formos arba ataskaitos ypatybę Įrašo šaltinis, srityje Laukų sąrašas rodoma tik sekcija Galimi šio rodinio laukai (srities Laukų sąrašas apačioje nėra parinkties Rodyti visas lenteles). Norėdami redaguoti įrašo šaltinį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurį lauką, tada spustelėkite Redaguoti įrašo šaltinį.

 • Jei lentelėje nustatėte formos arba ataskaitos ypatybę Įrašo šaltinis ir nuvilkote lauką iš srities Laukų sąrašas sekcijos Galimi susijusių lentelių laukai į formą arba ataskaitą, programa Access pakeičia formos arba ataskaitos Įrašo šaltinį į sakinį SELECT, kuriame yra įtraukiamas laukas. Jei programa Access negali nustatyti, kaip susieti lenteles, parodomas dialogo langas Pasirinkti ryšius, kad galėtumėte pasirinkti atitinkamus ryšius.

 • Jei nuvelkate lauką iš srities Laukų sąrašas sekcijos Galimi kitų lentelių laukai į formą arba ataskaitą, programoje Access rodomas dialogo langas Ryšio nurodymas. Šį dialogo langą turite naudoti, kad nurodytumėte ryšį tarp kitos lentelės ir formos arba ataskaitos įrašo šaltinio. Jei nesate tikras, kuriuos laukus įvesti šiame dialogo lange, galite spustelėti Atšaukti ir patikrinti ryšius savo lentelėje.

  Daugiau informacijos apie ryšius, rasite lentelių ryšių vadovas arba kurti, redaguoti ar naikinti ryšį.

  Gali būti, kad laukas, esantis srities Laukų sąrašas sekcijoje Galimi kitų lentelių laukai, netiesiogiai susijęs su formos arba ataskaitos įrašo šaltiniu dėl vienos iš sekcijoje Galimi susijusių lentelių laukai esančių lentelių. Šiuo atveju nuvilkus lauką iš vienos susijusios lentelės į formą arba ataskaitą, viena arba kelios lentelės gali būti perkeltos iš sekcijos Galimi kitų lentelių laukai į sekciją Galimi susijusių lentelių laukai.

 • Jei formos arba ataskaitos įrašo šaltinis yra sakinys SELECT arba įrašyta užklausa, galite peržiūrėti ir redaguoti įrašo šaltinį naudodami užklausos daryklę, jei dešiniuoju pelės mygtuku spustelėsite bet kurį srityje Laukų sąrašas esantį lauką, tada spustelėsite Redaguoti įrašo šaltinį. Jei įrašo šaltinis yra lentelė, ši komanda lentelėje iškviečia užklausos daryklę. Programa Access paklausia, ar kurti užklausą pagal lentelę; spustelėkite Taip, jei norite keisti užklausos įrašo šaltinį, arba Ne, jei nenorite keisti įrašo šaltinio.

 • Galite atidaryti lentelę kaip duomenų lapo rodinį spustelėję Redaguoti lentelę šalia lentelės pavadinimo arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję lentelės pavadinimą srityje Laukų sąrašas ir tada spustelėję Atidaryti lentelę kaip duomenų lapo rodinį.

 • Jei į lentelę norite įtraukti peržvalgos laukas, sritį Laukų sąrašas galite naudoti atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite Redaguoti lentelę šalia lentelės, į kurią norite įtraukti peržvalgos lauką.

   Lentelė bus rodoma kaip duomenų lapo rodinys.

  2. Nuvilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į duomenų lapą.

  3. Paleidžiamas peržvalgos vedlys. Vykdykite vedlio instrukcijas. Paskutiniame puslapyje spustelėkite Baigti.

 • Iš dešinės pusės Access darbo srities sritį Laukų sąrašas galite atjungti nukreipsite žymiklį į pavadinimo juostoje iš srities Laukų sąrašas , kol jis pasikeis į perkėlimo žymiklį Perkėlimo žymiklis , ir vilkdami srities Laukų sąrašas į kairę. Galite įdėti sąrašo bet kurią darbo srityje, arba galite prijungti ją prie darbo srities kairėje pusėje nuvilkdami visą kelią į kairę.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×