Langelių, kurie atitinka konkrečius kriterijus, radimas ir pažymėjimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei norite greitai rasti ir pažymėti visus langelius, kuriuose yra tam tikro tipo duomenų (pvz., formulių) arba tik langelius, kurie atitinka konkrečius kriterijus (pvz., paskutinį darbalapis langelį, kuriame yra duomenų ar kuriam taikomas formatavimas), galite naudoti komandą Eiti į.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite ieškoti konkrečių langelių visame darbalapyje, spustelėkite bet kurį langelį.

  • Jei norite ieškoti tam tikrų langelių nustatytoje srityje, pasirinkite norimą diapazonas, eilutes ar stulpelius.

   Kaip pasirinkti, diapazonus, eilutes ar stulpelius

   Norėdami pažymėti

   Atlikite tai

   Vieną langelį

   Spustelėkite langelį arba paspauskite klavišus su rodyklėmis, kad pereitumėte prie langelio.

   Langelių diapazoną

   Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir vilkite iki paskutinio langelio arba laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spauskite rodyklių klavišus, kad išplėstumėte pažymėtą sritį.

   Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus. Jei norite sustabdyti pažymėtos srities išplėtimą, paspauskite F8 dar kartą.

   Didelį langelių diapazoną

   Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT, spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

   Visus darbalapio langelius

   Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

   Mygtukas Žymėti viską

   Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti klavišus CTRL + A.

   Pastaba : Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL + A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL + A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

   Negretimus langelius arba langelių diapazonus

   Pažymėkite pirmąjį langelį arba diapazoną ir laikydami nuspaudę CTRL pažymėkite kitus langelius arba diapazonus.

   Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti SHIFT + F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną. Jei norite sustabdyti langelių arba diapazonų įtraukimą į pažymėtą sritį, paspauskite SHIFT + F8 dar kartą.

   Pastaba : Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

   Visą eilutę arba stulpelį

   Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

   Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

   1. Eilutės antraštė

   2. Stulpelio antraštė

   Taip pat galite pažymėti eilutės arba stulpelio langelius pažymėdami pirmąjį langelį ir paspausdami CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

   Pastaba : Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus CTRL + SHIFT + RODYKLĖS KLAVIŠĄ antrą kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

   Gretimas eilutes arba stulpelius

   Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes arba pažymėkite pirmąją eilutę arba stulpelį ir laikykite nuspaudę SHIFT, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

   Negretimas eilutes arba stulpelius

   Spustelėkite pirmosios savo žymėjimo eilutės arba stulpelio antraštę, tada nuspaudę CTRL spustelėkite kitų į žymimą sritį norimų įtraukti eilučių arba stulpelių antraštes.

   Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

   Pažymėkite langelį eilutėje arba stulpelyje, tada paspauskite CTRL + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ DEŠINĖN arba RODYKLĖ KAIRĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

   Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Microsoft Office Excel“ lentelės langelį

   Spustelėkite CTRL + HOME, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ sąrašo langelį.

   Spauskite CTRL + END, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

   Langelius iki paskutinio panaudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas)

   Pažymėkite pirmąjį langelį, tada paspauskite CTRL + SHIFT + END, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki paskutinio panaudoti darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas).

   Langelius iki darbalapio pradžios

   Pažymėkite pirmąjį langelį, paspauskite CTRL + SHIFT + HOME, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

   Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

   Laikydami nuspaudę SHIFT, spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują žymėjimą. Keturkampis diapazonas tarp aktyvus langelis jūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

   Patarimas : Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

 2. Skirtuke Pagrindinis , grupėje Redagavimas spustelėkite rasti ir pasirinkti, ir tada spustelėkite Eiti į. „Excel“ juostelės paveikslėlis

  Spartusis klavišas taip pat galite paspausti CTRL + G.

 3. Spustelėkite Specialusis.

 4. Dialogo lange Perėjimas prie atskiro spustelėkite vieną ir šių parinkčių:

Spustelėkite

Norėdami pažymėti

Komentarai

Langelius, kuriuose yra komentarų.

Konstantas

Langelių, kuriuose yra konstantos.

Formulės

Langelių, kuriuose yra formulės.

Pastaba : Žymės langeliai, esantys po sritimi Formulės, nurodo formulės, kurią norite pasirinkti, tipą.

Tuščius

Tuščius langelius.

Dabartinę sritį

dabartinė sritis kaip visą sąrašą.

Dabartinį masyvą

Visą masyvas, jei aktyvus langelis yra masyve.

Objektus

Grafinius objektus, pvz., diagramas ir mygtukus, darbalapyje ir teksto languose.

Eilučių skirtumus

Visus langelius, kurie skiriasi nuo aktyvaus langelio pažymėtoje eilutėje. Pasirinktoje srityje visada būna vienas aktyvus langelis, ar būtų pasirinktas diapazonas, eilutė, ar stulpelis. Paspaudę ENTER ar TAB galite keisti aktyvaus langelio vietą, kuri, pagal numatytuosius nustatymus, yra pirmasis eilutės langelis.

Jei pažymėsite daugiau nei vieną eilutę, palyginimas bus atlikta už kiekvieną atskirų to pasirinkimo eilute ir langelį, kuris naudojamas lyginant kiekvienos papildomos eilutės yra tame pačiame stulpelyje yra aktyvus langelis.

Stulpelių skirtumus

Visus langelius, kurie skiriasi nuo aktyvaus langelio pažymėtame stulpelyje. Pasirinktoje srityje visada būna vienas aktyvus langelis, ar būtų pasirinktas diapazonas, eilutė, ar stulpelis. Paspaudę ENTER ar TAB galite keisti aktyvaus langelio vietą, kuri, pagal numatytuosius nustatymus, yra pirmasis stulpelio langelis.

Jei pažymėsite daugiau nei vieną stulpelį, palyginimas rodomas kiekvieną atskirą stulpelį, kad pažymėtų, o langelį, kuris naudojamas lyginant kiekvieną stulpelį, yra toje pačioje eilutėje yra aktyvus langelis.

Precedentus

Langelius, kuriuos nurodo aktyviajame langelyje esanti formulė. Srityje Priklausomybes atlikite vieną iš šių veiksmų:

Spustelėkite Tik tiesiogines, jei norite rasti tiktai langelius, kuriuos tiesiogiai nurodo formulės.

Spustelėkite Visų lygių, jei norite rasti langelius, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai nurodo pasirinktos srities langeliai.

Antrinius

Langeliai su formulėmis, kurios nurodo aktyvų langelį.

Spustelėkite Tik tiesiogines, jei norite rasti langelius su formulėmis, kurios tiesiogiai nurodo aktyvų langelį.

Spustelėkite Visų lygių, jei norite rasti langelius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su aktyviu langeliu.

Paskutinį langelį

Paskutinį darbalapio langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

Tik matomus langelius

Tik matomus diapazono langelius, neįskaitant paslėptų eilučių ar stulpelių.

Sąlyginius formatus

Tik langelius, kuriems yra pritaikytas sąlyginis formatavimas. Srityje Duomenų tikrinimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

Spustelėkite Visus, kad rastumėte visus langelius, kuriems yra pritaikytas sąlyginis formatavimas.

Spustelėkite Tuos pačius, kad rastumėte langelius, kuriems yra pritaikytas toks pats sąlyginis formatavimas kaip ir pažymėtam langeliui.

Duomenų patvirtinimą

Tik langelius, kuriems yra pritaikytos duomenų tikrinimo taisyklės.

Spustelėkite Visus, kad rastumėte visus langelius, kuriems yra pritaikytos duomenų tikrinimo taisyklės.

Spustelėkite Tuos pačius, kad rastumėte langelius, kuriems yra pritaikytos tokios pačios duomenų tikrinimo taisyklės kaip ir pažymėtam langeliui.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×