Langelių, eilučių ir stulpelių įterpimas arba naikinimas

Langelių, eilučių ir stulpelių įterpimas arba naikinimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

darbalapis galite įterpti tuščių langelių virš aktyvus langelis arba kairėje pusėje. Įterpiant tuščius langelius, Excel perstumia kitus to paties stulpelio langelius žemyn arba tos pačios eilutės langelius į dešinę, kad tilptų nauji langeliai. Taip pat galite įterpti eilučių virš pasirinktos eilutės ir stulpelių kairėje pasirinkto stulpelio pusėje. Taip pat galite naikinti langelius, eilutes ir stulpelius.

Programoje „Microsoft Excel“ yra tokie eilučių ir stulpelių limitai: 16 384 stulpelių pločio ir 1 048 576 eilučių aukščio.

Darbalapiams reikiamus veiksmus rasite Įterpimas arba naikinimas darbalapyje.

Ką norite daryti?

 1. Pažymėkite langelį arba langelių diapazonas, kuriame norite įterpti naujų tuščių langelių. Pažymėkite tiek langelių, kiek norite įterpti. Pavyzdžiui, norėdami įterpti penkis tuščius langelius, pažymėkite penkis langelius.

  Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkimai, šioje temoje ieškokite pažymėkite langelius, diapazonus, eilutes ar stulpelius .

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite pažymėtus langelius dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Įterpti.

  • Skirtuko Pagrindinis grupėje Langeliai spustelėkite rodyklę, esančią po parinktimi Įterpti, tada spustelėkite Įterpti langelius.

   Įterpkite naujų langelių skirtuke Pagrindinis

 3. Dialogo lange Įterpimas spustelėkite kryptį, kuria norite pastumti aplinkinius langelius.

Kai įterpiate langelių į darbalapį, visos nuorodos pasikeičia atsižvelgiant į tai, ar jos yra santykinės ar absoliučios langelių nuorodos. Tas pat taikoma ir langelių naikinimui, išskyrus atvejus, kai panaikintas langelis tiesiogiai nurodytas formulėje. Jei norite, kad nuorodos pasikeistų automatiškai, patartina formulėse naudoti diapazono nuorodas, kai tai įmanoma, o ne nurodyti atskirus langelius.

 • Galite įterpti langelių su duomenimis ir formulėmis nukopijuodami arba iškirpdami juos, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami vietą, kur norite juos įklijuoti, tada spustelėdami Įterpti nukopijuotus langelius arba Įterpti iškirptus langelius.

Patarimai    

 • Norėdami pakartoti langelio įterpimo veiksmą, spustelėkite vietą, kur norite įterpti langelį, ir paspauskite klavišus Ctrl + Y.

 • Jei taikomas formatavimas, galite naudoti mygtuką Sparčioji analizė ir pasirinkti, kaip nustatyti įterptų langelių parinktį Formatavimas.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įterpti vieną eilutę, pažymėkite eilutę arba eilutės, virš kurios norite įterpti naują eilutę, langelį. Pvz., norėdami įterpti naują eilutę virš 5 eilutės, spustelėkite 5 eilutės langelį.

  • Norėdami įterpti kelias eilutes, pažymėkite eilutes, virš kurių norite įterpti eilučių. Pažymėkite tiek eilučių, kiek norite įterpti. Pvz., norėdami įterpti tris naujas eilutes, pažymėkite tris eilutes.

  • Norėdami įterpti negretimų eilučių, laikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, kai žymėsite negretimas eilutes.

  Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkimai, šioje temoje ieškokite pažymėkite langelius, diapazonus, eilutes ar stulpelius .

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pažymėtus langelius dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Įterpti.

  • Skirtuko Pagrindinis grupėje Langeliai spustelėkite rodyklę, esančią po parinktimi Įterpti, tada spustelėkite Įterpti lapo eilučių.

   Spustelėkite Įterpti, o tada spustelėkite Įterpti lapo eilutes

Pastaba: Kai įterpiate langelių į darbalapį, visos nuorodos pasikeičia atsižvelgiant į tai, ar jos yra santykinės ar absoliučios langelių nuorodos. Tas pat taikoma ir langelių naikinimui, išskyrus atvejus, kai panaikintas langelis tiesiogiai nurodytas formulėje. Jei norite, kad nuorodos pasikeistų automatiškai, patartina formulėse naudoti diapazono nuorodas, kai tai įmanoma, o ne nurodyti atskirus langelius.

Patarimai    

 • Norėdami greitai pakartoti eilutės įterpimo veiksmą, spustelėkite vietą, kur norite įterpti eilutę, ir paspauskite klavišus Ctrl + Y.

 • Jei taikomas formatavimas, galite naudoti mygtuką Sparčioji analizė ir pasirinkti, kaip nustatyti įterptų eilučių parinktį Formatavimas.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įterpti vieną stulpelį, pažymėkite stulpelį arba stulpelio, kurio dešinėje pusėje norite įterpti naują stulpelį, langelį. Pvz., norėdami įterpti naują stulpelį B stulpelio kairėje pusėje, spustelėkite B stulpelio langelį.

  • Norėdami įterpti kelis stulpelius, pažymėkite stulpelius, esančius dešinėje vietos, kur norite įterpti stulpelių, pusėje. Pažymėkite tiek stulpelių, kiek norite įterpti. Pvz., norėdami įterpti tris naujus stulpelius, pažymėkite tris stulpelius.

  • Norėdami įterpti negretimų stulpelių, laikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, kai žymėsite negretimus stulpelius.

  Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkimai, šioje temoje ieškokite pažymėkite langelius, diapazonus, eilutes ar stulpelius .

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite pažymėtus langelius dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Įterpti.

  • Skirtuko Pagrindinis grupėje Langeliai spustelėkite rodyklę, esančią po parinktimi Įterpti, tada spustelėkite Įterpti lapo stulpelių.

   Spustelėkite Įterpti, o tada spustelėkite Įterpti lapo stulpelius

Pastaba: Kai įterpiate langelių į darbalapį, visos nuorodos pasikeičia atsižvelgiant į tai, ar jos yra santykinės ar absoliučios langelių nuorodos. Tas pat taikoma ir langelių naikinimui, išskyrus atvejus, kai panaikintas langelis tiesiogiai nurodytas formulėje. Jei norite, kad nuorodos pasikeistų automatiškai, patartina formulėse naudoti diapazono nuorodas, kai tai įmanoma, o ne nurodyti atskirus langelius.

Patarimai    

 • Norėdami pakartoti stulpelio įterpimo veiksmą, spustelėkite vietą, kur norite įterpti stulpelį, ir paspauskite klavišus Ctrl + Y.

 • Jei taikomas formatavimas, galite naudoti mygtuką Sparčioji analizė ir pasirinkti, kaip nustatyti įterptų stulpelių parinktį Formatavimas.

 1. Pažymėkite norimus naikinti langelius, eilutes ar stulpelius.

  Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkimai, šioje temoje ieškokite pažymėkite langelius, diapazonus, eilutes ar stulpelius .

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Langeliai spustelėkite rodyklę šalia Naikinti, tada atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų:

  • Norėdami naikinti pažymėtus langelius, Naikinti langelius.

  • Norėdami naikinti pažymėtas eilutes, spustelėkite Naikinti lapo eilutes.

  • Norėdami naikinti pažymėtus stulpelius, spustelėkite Naikinti lapo stulpelius.

   Taip pat galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti pažymėtą langelių sritį, spustelėti Naikinti, tada spustelėti pageidaujamą parinktį. Dar galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti pasirinktą eilučių ar stulpelių sritį ir spustelėti Naikinti

 3. Jei naikinate langelį ar langelių diapazonas, dialogo lange Naikinti spustelėkite Perstumti langelius kairėn, Perstumti langelius aukštyn, Visą eilutę arba Visą stulpelį.

  Jei naikinate eilutes ar stulpelius, kitos eilutės ir stulpeliai bus automatiškai pastumti į kairę.

Patarimai    

 • Norėdami pakartoti langelių, eilučių ar stulpelių trynimą, pažymėkite gretimus langelius, eilutes arba stulpelius ir paspauskite klavišus Ctrl + Y.

 • Jei reikia, galite atkurti panaikintus duomenis iš karto po jų panaikinimo. Srityje Sparčiosios prieigos įrankių juosta spustelėkite Anuliuoti naikinimą arba paspauskite klavišus Ctrl + Z.

 • Jei paspausite klavišą „Delete“, bus panaikintas tik pažymėtų langelių turinys, o ne patys langeliai.

 • Programa Excel atnaujina formules pataisydama perstumtų langelių nuorodas, kad jos nurodytų jų naują vietą. Tačiau formulė, nurodanti panaikintą langelį, rodo klaidos reikšmę #REF!.

Kad pažymėtumėte

Atlikite šį veiksmą

Vieną langelį

Spustelėkite langelį arba spauskite rodyklių klavišus, kad aktyvuotumėte langelį.

Langelių diapazoną

Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį, tada vilkite iki paskutinio langelio arba laikykite nuspaudę „Shift“, kol spausdami rodyklių klavišus plėsite pažymėtą sritį.

Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus. Jei norite sustabdyti pažymėtos srities išplėtimą, paspauskite F8 dar kartą.

Didelį langelių diapazoną

Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir, laikydami nuspaudę klavišą Shift, spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

Visus darbalapio langelius

Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

Mygtukas Žymėti viską

Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti Ctrl + A.

Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus Ctrl + A pažymima dabartinė sritis. Paspaudus Ctrl + A dar kartą pažymimas visas darbalapis.

Negretimus langelius arba langelių diapazonus

Pažymėkite pirmąjį langelį arba langelių diapazoną, tada laikykite nuspaudę „Ctrl“, kol pažymėsite kitus langelius arba diapazonus.

Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti Shift + F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną. Norėdami baigti langelių ar jų diapazonų įtraukimą į pažymėtą sritį, vėl paspauskite Shift + F8.

Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

Visą eilutę arba stulpelį

Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

Eilutės antraštė

2. Stulpelio antraštė

Taip pat galite pažymėti langelius eilutėje arba stulpelyje pažymėdami pirmąjį langelį ir tada paspausdami Ctrl + Shift + rodyklės mygtuką (rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn, kai žymite eilutes, arba rodyklę į viršų arba rodyklę žemyn, kai žymite stulpelius).

Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus Ctrl + Shift + rodyklės klavišą, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus Ctrl + Shift + rodyklės klavišą dar kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

Gretimas eilutes arba stulpelius

Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes. Arba pažymėkite pirmą eilutę arba stulpelį, tada laikykite nuspaudę „Shift“, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

Negretimas eilutes arba stulpelius

Spustelėkite pirmo pažymėtos srities stulpelio arba eilutės antraštę. Tada laikykite nuspaudę „Ctrl“ ir spustelėkite kitų stulpelių arba eilučių, kurias norite įtraukti į pažymėtą sritį, antraštes.

Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

Pažymėkite eilutės arba stulpelio langelį, tada paspauskite Ctrl + rodyklės klavišą (rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn, kai žymite eilutes, arba rodyklę į viršų arba rodyklę žemyn, kai žymite stulpelius).

Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Microsoft Office Excel“ lentelės langelį

Spustelėkite Ctrl + Home, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ lentelės langelį.

Spauskite Ctrl + End, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ lentelės langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

Langelius iki paskutinio panaudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas)

Pažymėkite pirmąjį langelį, tada paspauskite Ctrl + Shift + End, kad išplėstumėte pažymėtą langelių sritį iki paskutinio naudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas).

Langelius iki darbalapio pradžios

Pažymėkite pirmąjį langelį, paspauskite Ctrl + Shift + Home, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

Laikykite nuspaudę „Shift“, kol spustelėsite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują pažymėtą sritį. Keturkampis diapazonas tarp aktyvus langelisir jūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

Ar turite konkretų klausimą apie funkciją?

Pateikite klausimą „Excel“ bendruomenės forume

Padėkite patobulinti „Excel“

Turite pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti kitą „Excel“ versiją? Jei taip, peržiūrėkite temas „Excel“ vartotojo balsas.

Susijusi informacija

Pagrindinės „Excel“ užduotys

„Excel“ formulių apžvalga

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×