Laiškų tvarkymas naudojant taisykles

Laiškų tvarkymas naudojant taisykles

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Taisyklė – veiksmas, "Windows" Outlook automatiškai atlieka su gaunamais arba siunčiamais laiškais. Pasirinkite, kur taisyklės, taip pat taisyklės reikia atlikti veiksmus. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę perkelti visus laiškus iš vadovo į aplanką arba panaikinti visų laiškų su "Buy now!" temoje.

Kaip taisyklės padeda tvarkyti pranešimus

Naudodami taisykles galite sumažinti neautomatiniu būdu atliekamus ir pasikartojančius veiksmus, kurių reikia pranešimams tvarkyti. Įjungus taisykles, jos taikomos automatiškai ir nuolatos.

Paprastai taisyklės skirstomos į dvi kategorijas: tvarkymo ir pranešimo. Galite naudoti taisyklių vedlį, kuris padės kurti taisykles pranešimams tvarkyti.

Taisyklių vediklyje rasite dažniausiai naudojamų taisyklių šablonus.

„Outlook“ taisyklių vediklis

 • Gauti organizuoto   
  šios taisyklės padės jums ne tik failo pranešimus, bet vykdyti pranešimus. Galite sukurti taisyklę laiškų, gautų iš tam tikro siuntėjo. Galite nustatyti taisyklę, pvz., kurie pranešimai, gauti iš Keri gamyklos su "word", "pardavimai", lauke tema turi būti pažymėti vykdymo vėliavėle, klasifikuojami kaip pardavimo, ir perkelti į aplanką, pavadintą Asta 's pardavimas.

 • Sustabdyti iki datos   
  šias taisykles perspėtų jus, – pagal jūsų pasirinkimus, kai gaunate tam tikrą pranešimą. Galite sukurti taisyklę, pvz., kad automatiškai siunčia laišką į mobilųjį įrenginį, kai gaunate pranešimą iš šeimos nario.

 • Pradėkite nuo tuščios taisyklės   
  tai yra taisyklės, galite kurti ir tinkinti be taisyklių šablono.


1 veiksmas. Pasirinkite „Outlook“ taisyklių šabloną

 1. Juostelėje pasirinkite Taisyklės > Tvarkyti taisykles ir įspėjimus arba pasirinkite skirtuką Failas, tada pasirinkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 2. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės pasirinkite Nauja taisyklė.

 3. Lango Taisyklių vedlys dalyje 1 veiksmas. Pasirinkti šabloną pasirinkite vieną iš numatytųjų šablonų dalyje Pranešimų tvarkymas, Gaukite naujausią informaciją arba Pradėti nuo tuščios taisyklės.


2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas

Kiekvienas iš 1 veiksme pasirinktų taisyklių šablonų turi šiek tiek skirtingas 2 veiksmo parinktis. Kai parinktis reikalauja pasirinkti, pvz., nurodyti siuntėją arba pasirinkti aplanką, ta parinktis pabraukta. Šiame pavyzdyje pasirinkome vieną iš dažniausių taisyklių – nuo nurodyto siuntėjo gautus pranešimus perkelti į aplanką.

 1. Aprašo redagavimo lauke pasirinkite iš asmenų arba viešosios grupės, kad būtų rodoma adresų knygelė. Pasirinkite vardą iš adresų knygelės arba įveskite asmens adresą lauke Nuo, tada pasirinkite Gerai.

 2. Pasirinkite Nurodyta ir bus parodytas aplankų sąrašas. Galite pasirinkti esamą aplanką arba sukurti naują aplanką paspaudę Naujas. Pasirinkę tinkamą aplanką, pasirinkite Gerai.

Jei norite naršyti taisyklės išplėstines parinktis, pasirinkite Pirmyn, tada pereikite prie išplėstinių taisyklių parinkčių, esančių žemiau. Kitu atveju pasirinkite Baigti. Tai jus grąžina į langą Taisyklės ir įspėjimai. Čia galite sukurti kitą taisyklę arba pasirinkti Gerai, kad įrašytumėte keitimus.

• Nuo nurodyto siuntėjo gautus pranešimus perkelti į aplanką

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą nurodytas aplankas, tada dialogo lange Taisyklės ir įspėjimai pasirinkite aplanką ir pasirinkite Gerai.

 5. Pasirinkite Pirmyn ir pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

• Perkelti į aplanką pranešimus, kurių temos pavadinime yra tam tikri žodžiai

 1. Pasirinkite saitą nurodyti žodžiai.

 2. Dialogo lango Teksto ieška lauke Nurodykite, kurių žodžių arba frazių ieškoti temos lauke įveskite ieškotiną žodį arba frazę.

 3. Pasirinkite Pridėti, kad pridėtumėte įrašą srityje Ieškos sąrašas, tada pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą nurodytas aplankas, tada dialogo lange Taisyklės ir įspėjimai pasirinkite aplanką ir pasirinkite Gerai.

 5. Pasirinkite Pirmyn ir pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

• Viešajai grupei išsiųstų pranešimų perkėlimas į aplanką

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Kam, pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą nurodytas aplankas, tada dialogo lange Taisyklės ir įspėjimai pasirinkite aplanką ir pasirinkite Gerai.

 5. Pasirinkite Pirmyn ir pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

• Nuo nurodyto siuntėjo gautus pranešimus pažymėti vykdymo vėliavėlėmis

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Dialogo lango Pranešimo žymėjimas vėliavėle lauke Žymėti priimkite numatytąjį parametrą Vykdyti arba iš sąrašo pasirinkite kitą elementą.

 5. Lauke Laikas priimkite numatytąjį parametrą Šiandien arba iš sąrašo pasirinkite kitą elementą.

 6. Pasirinkite Gerai > Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklės sąlygų nustatymas.

• RSS elementų perkėlimas iš konkrečios RSS informacijos santraukos į aplanką

Pastaba : Norėdami naudoti šią parinktį, turite prenumeruoti RSS informacijos santrauką. Pasirinkus šią parinktį, pasirodo raginimas tęsti. Jei pasirenkate Ne, negalite tęsti, o jei pasirenkate Taip – galite.

Šablonas Gaukite naujausią informaciją

• Nuo nurodyto siuntėjo gautus pranešimus rodyti lange Įspėjimas apie naują elementą

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Lange Įspėjimai apie naujus elementus pasirinkite saitą nurodytas pranešimas.

 5. Dialogo lango Įspėjimo pranešimas lauke Įveskite įspėjimo pranešimą įveskite pranešimą, tada pasirinkite Gerai.

 6. Pasirinkite Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

•Nuo nurodyto siuntėjo gavus pranešimą groti garsą

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą paleisti garsą, tada lange Pasirinkite grojamą garsą pasirinkite failą (pvz., .wav failą) ir pasirinkite Atidaryti.

 5. Pasirinkite Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

• Nuo nurodyto siuntėjo gavus pranešimą siųsti įspėjimą į mobilųjį įrenginį.

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą persiųsti žmonėms arba viešajai grupei.

 5. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 6. Kai pasirinkimas rodomas lauke Kam, pasirinkite Gerai.

 7. Pasirinkite Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

Pradžia naudojant tuščios taisyklės šabloną

 1. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

  • Taikyti taisyklę gaunamiems pranešimams

   arba

  • Taikyti taisyklę siunčiamiems pranešimams

 2. Pasirinkite Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.


3 veiksmas. Taisyklės sąlygų nustatymas.

Dabar turite galimybę įtraukti sąlygų parinktis pasirinkote atlikdami 2 žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą. Pagal sąlygas, galite pasirinkti, galima redaguoti taisyklės aprašą parinktys gali skirtis.

Nustatykite sąlygas, kurioms esant turi būti taikomos parinkties, pasirinktos šablonuose Pranešimų tvarkymas arba Gaunami pranešimai, taisyklės, kai paleidžiate Taisyklių vediklį

 1. Dalyje 1 veiksmas. Sąlygos (-ų) pasirinkimas, pažymėkite norimos įtraukti sąlygos žymės langelį.

  Pastaba : Galite pasirinkti kelis žymės langelius.

 2. Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas (spustelėkite pabrauktą reikšmę) pasirinkite saitą, atlikite reikiamus veiksmus, baigę pasirinkite Gerai.

 3. Pasirinkite paskesnį saitą, atlikite reikiamus veiksmus, baigę pasirinkite Gerai.

 4. Jei galimas kitas saitas, atlikite reikiamus veiksmus, baigę pasirinkite Gerai.

 5. Baigę spustelėkite Baigti.

 1. Skirtuke Failas pasirinkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 2. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės pasirinkite Nauja taisyklė.

 3. Dalyje Pradžia naudojant tuščią taisyklę pasirinkite Taikyti taisyklę gaunamam pranešimui arba Taikyti taisyklę siunčiamam pranešimui.

 4. Pasirinkite Pirmyn ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Dalyje 1 veiksmas. Sąlygos (-ų) pasirinkimas pasirinkite sąlygas (kriterijus), kurias turi atitikti pranešimas, kad jam būtų taikoma taisyklė.

   ir

  • Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas pasirinkite pabrauktą įtrauktos sąlygos reikšmę ir nurodykite ją.

 5. Pasirinkite Pirmyn ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Dalyje 1 veiksmas. Veiksmų pasirinkimas pasirinkite veiksmą, kurį turėtų vykdyti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

   ir

  • Dalyje 2 veiksmas.Taisyklės aprašo redagavimas spustelėkite bet kurį įtrauktą veiksmą ir nurodykite reikšmę.

 6. Pasirinkite Pirmyn ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Dalyje 1 veiksmas. Išimčių pasirinkimas pasirinkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Pirmyn.

   ir

  • Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas pasirinkite pabrauktą įtrauktos išimties reikšmę ir nurodykite ją.

 7. Pasirinkite Pirmyn ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Lauke 1 veiksmas. Taisyklės vardo nurodymas įveskite taisyklės pavadinimą.

   ir

  • Dalyje 2 veiksmas. Taisyklių parinkčių nustatymas pažymėkite norimų parinkčių žymės langelius.

   Patarimai : 

   • Norėdami taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems aplanke Gauta, pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems aplanke Gauta.

   • Norėdami išjungti taisyklę, kuri įjungiama automatiškai, išvalykite žymės langelį Įjungti šią taisyklę.

   • Kad taikytumėte šią taisyklę visoms „Outlook“ nustatytoms el. pašto paskyroms, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visoms paskyroms.

 8. Pasirinkite Baigti.

Galite greitai sukurti taisyklę bet kuriam pranešimui. Šio metodo privalumas – taisyklės siūlomos pagal pranešimo siuntėją arba gavėjus. Pvz., atidarius pranešimą pagal vieną siūlomą taisyklę visi šio siuntėjo pranešimai bus perkeliami į pasirinktą aplanką.

 1. Aplanke Gauta pasirinkite pranešimą, kuriam norite sukurti taisyklę, tada skirtuko Pagrindinis grupėje Perkelti pasirinkite Taisyklės.

  Pastaba : Sąraše Taisyklės siūlomos taisyklės rodomos pagal pranešimo siuntėją ir gavėjus.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite siūlomą taisyklę, pasirinkite paskirties aplanką, tada pasirinkite Gerai, kad užbaigtumėte taisyklės priskyrimą.

   arba

  • Pasirinkite Kurti taisyklę ir pereikite prie kito veiksmo.

 3. Dialogo lango Kurti taisyklę dalyje Gavus pranešimą, atitinkantį visas pasirinktas sąlygas pasirinkite vieną, daugiau nei vieną arba nė vieno žymos langelio.

 4. Dalyje Daryti tai pažymėkite veiksmo, kurį norite priskirti taisyklei, kai pranešimas atitinka nurodytas sąlygas (kriterijus), žymės langelį.

 5. Pažymėkite žymės langelį Perkelti elemento aplanką.

 6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite Pasirinkti aplanką ir pasirinkite esamą aplanką.

   arba

  • Pasirinkite Naujas, kad sukurtumėte naują aplanką.

  Pastabos : 

  • Norėdami įtraukti daugiau sąlygų, veiksmų arba taisyklės išimčių, pasirinkite Išplėstinės parinktys, tada vykdykite likusias instrukcijas Taisyklių vedlyje.

  • Daugiau informacijos žr. Tinkintos taisyklės kūrimas.

 7. Pasirinkite Gerai.

 8. Pranešimo lauke atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite Gerai.

   arba

  • Pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems dabartiniame aplanke, tada pasirinkite Gerai.

Norėdami sužinoti, kaip importuoti arba eksportuoti taisykles taip, kad jas galėtų naudoti kiti, žr. Taisyklių rinkinio importavimas arba eksportavimas.

Galite panaikinti taisyklę, kai ji nebebūtina.

 1. Skirtuke Failas pasirinkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 2. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės pasirinkite norimą naikinti taisyklę.

 3. Pasirinkite Naikinti Naikinimo piktograma > Gerai.

Galite naudoti vieną ar daugiau taisyklių neautomatiniu būdu.

 1. Skirtuke Failas pasirinkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus, tada skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės pasirinkite Taikyti taisykles dabar.

 2. Dialogo lango Taikyti taisykles dabar dalyje Pasirinkite, kurias taisykles paleisti pažymėkite žymės langelį kiekvienai taisyklei, kurią norite taikyti.

 3. Norėdami pasirinkti kitą aplanką, lauke Vykdyti aplanke pasirinkite Naršyti, pažymėkite aplanką ir pasirinkite Gerai.

  Pažymėkite žymės langelį Įtraukti poaplankius, kad įtrauktumėte visus aplankus į aplanką, kurį pasirinkote atlikdami 3 veiksmą.

 4. Sąraše Taikyti taisykles kam priimkite numatytąjį parametrą Visi pranešimai arba pasirinkite Skaityti pranešimai arba Neskaityti pranešimai.

 5. Pasirinkite Taikyti dabar.

Yra du „Outlook“ taisyklių tipai: serverio ir kliento.

 • Serverio taisyklės    
  kai naudojate Microsoft Exchange abonementą, tam tikros taisyklės taip pat serverio. Šias taisykles paleisti pašto dėžutės pašto serveryje Exchange net tada, kai Outlook neveikia.

  Serverio taisyklės turi būti taikomos pranešimams, pristatytiems į jūsų aplanką Gauta, joms reikalingos galimybės veikti tol, kol užbaigiamas vykdymas serveryje. Pvz., taisyklė, nurodanti, kad norimo spausdinti pranešimo negalima vykdyti, kol jis nebus baigtas serveryje. Jei taisyklės negalima taikyti serveryje, ji taikoma paleidus „Outlook“ ir tampa tik klientui taikoma taisykle.

 • Kliento kompiuterio taisyklės   
  kliento kompiuterio taisyklės yra taisykles, kurios tik jūsų kompiuteryje. Tai yra taisykles, kurios, o ne OutlookExchange serveryje. Kliento kompiuterio taisyklės veikia tik, kai Outlook veikia.

Patarimas : Jei jūsų taisyklių sąraše yra abiejų rūšių taisyklių, pirmiausiai taikomos serverio taisyklės, tada – kliento taisyklės.

Pristatymo pažymos, balsavimo atsakymai ir automatiniai atsakymai

Taikant taisykles, pristatymo pažymos, perskaitymo pažymos, balsavimo atsakymai ir automatiniai atsakymai (pranešimai „Nėra biure“) apdorojami kaip pranešimai. Pavyzdžiui, taisyklė, į tam tikrą aplanką perkelianti pranešimus, kurių lauke Tema yra žodis „susitikimas“, taip pat perkelia ir visas pristatymo pažymas, balsavimo atsakymus ir automatinius atsakymus į tą patį aplanką.

Pastaba : Taisyklei perkėlus balsavimo atsakymus iš aplanko Gauta į kitą aplanką, paveikiamas jūsų balsų sekimas. Atidarius išsiųstą pranešimą su balsavimo mygtuku, sekimo informacijoje nebus taisyklės perkeltų atsakymų skaičiaus. Atsakymo perkėlimas arba panaikinimas rankiniu būdu sekimo nepaveikia.

Susitikimų bei užduočių užklausos ir dokumentai

Susitikimų bei užduočių užklausos ir dokumentai yra laikomi pranešimais. Jei sukuriate taisyklę, kuri perkelia elementą į konkretų aplanką pagal tam tikras sąlygų (kriterijų) įvykdymą, bet kokia susitikimo arba užduoties užklausa, atitinkanti tas sąlygas, taip pat perkeliama. Tačiau, kai kuriate taisykles, kurios turi įtakos tokio tipo elementams, turėkite omenyje šiuos apribojimus:

 • Jei elementas perkeliamas į ne pašto aplanką, perkeltas jis gali veikti ne taip, kaip tikitės. Pavyzdžiui, perkėlus pranešimą į aplanką Kalendorius nauja paskyra nesukuriama.

 • Jei susitikimo ar užduoties atsakymas naudojant taisyklę perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai, jis nesekamas pagal pradinį elementą.

 • Jei susitikimo užklausa automatiškai perkeliama į aplanką Panaikinti elementai, susitikimas neįtraukiamas į aplanką Kalendorius.

 • Taisyklės, turinčios įtakos jūsų siunčiamiems laiškams, netaikomos užduočių ir susitikimų užklausoms.

Kontaktų grupės

Taisyklė su Kontaktų grupe gali veikti kitaip nei kitos taisyklės atsižvelgiant į tai, kaip ji sukurta.

 • Viešajai grupei išsiųstų pranešimų perkėlimas į aplanką   
  Ši taisyklė galima tik jei naudojate „Exchange Server“ paskyrą. Į nurodytą aplanką perkeliami tik kontaktų grupei siunčiami laiškai. Laiškai nuo Kontaktų grupės narių į nurodytą aplanką neperkeliami.

„Exchange Server“ paskyrose (pradedant nuo „Exchange Server 2010“) gali būti naudojamos taisyklės, persiunčiančios pranešimus el. pašto adresams už jūsų organizacijos ribų. Tačiau „Exchange“ administratorius gali neleisti automatiškai persiųsti pranešimų gavėjams konkrečiuose domenuose.

Daugiau informacijos žr. „Microsoft Exchange Server“ versijos, prie kurios jungiasi mano paskyra, nustatymas.

Kaip taisyklės padeda tvarkyti el. laiškus

Taisyklė yra veiksmas, kuris Microsoft Outlook atliekamas automatiškai su gautais arba išsiųstais laiškais, kurie atitinka jūsų nurodytas sąlygas. Naudodami taisyklių vedlį galite pasirinkti iš daugybės sąlygų ir veiksmų.

Taisyklės skirstomos į dvi kategorijas:  tvarkymo ir pranešimo. Taisyklės neatlieka veiksmų su laiškais, kurie jau skaityti, atlieka tik su tais, kurie neskaityti.

„Taisyklių vedlio“ taisyklių šablonai

Taisyklių vediklyje rasite dažniausiai naudojamų taisyklių šablonus, pvz.:

 • Pranešimų tvarkymas    Šios taisyklės padeda tvarkyti ir pratęsti veiksmus su laiškais. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę laiškams, gautiems iš konkretaus siuntėjo, pavyzdžiui, Bobby Moore, su žodžiu „pardavimas" eilutėje Tema, kad siuntėjas būtų pažymėtas vykdymui, įtrauktas į kategoriją „Pardavimai“ ir perkeltas į aplanką, pavadintą Bobby pardavimai.

 • Naujink    Šios taisyklės kokiu nors būdu įspėja, kai gaunate tam tikrą laišką. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę, kuri automatiškai išsiunčia įspėjimą į jūsų mobilųjį įrenginį, kai gaunate laišką nuo šeimos nario.

 • Pradžia naudojant tuščią taisyklę    Tai yra taisyklės, kurias kuriate nenaudodami taisyklių šablono, ir kurias galite visiškai tinkinti.

Taisyklės kūrimas

„Outlook“ yra taisyklių šablonų, naudojamų įprastuose scenarijuose. Naudokite šiuos taisyklių šablonus arba kurkite savo tinkintas taisykles.

„Outlook“ taisyklių šablonų naudojimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 3. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės spustelėkite Nauja taisyklė.

 4. Dalies 1-as veiksmas: pasirinkti šabloną šablonų rinkinių Pranešimų tvarkymas arba Gaunami pranešimai pasirinkite norimą šabloną.

 5. Dalies 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą reikšmę. Pvz., spustelėjus asmenims arba viešajai grupei saitą atidaroma adresų knyga.

 6. Spustelėkite Toliau.

 7. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti sąlygas pasirinkite sąlygas, kurias turi atitikti laiškas, kad jam būtų taikoma taisyklė.

 8. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą įtrauktos sąlygos reikšmę ir nurodykite ją.

 9. Spustelėkite Toliau.

 10. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti veiksmus pasirinkite veiksmą, kurį turėtų vykdyti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

 11. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite bet kurį įtrauktą veiksmą ir nurodykite reikšmę.

 12. Spustelėkite Toliau.

 13. Dalyje 1-as žingsnis : pasirinkti išimtis pasirinkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Pirmyn.

 14. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą įtrauktos išimties reikšmę ir nurodykite ją.

 15. Spustelėkite Pirmyn.

 16. Srityje 1-as žingsnis: nurodyti taisyklės vardą įveskite pavadinimą.

 17. Dalyje 2-as veiksmas: nustatyti taisyklės parinktis pažymėkite norimų parinkčių žymės langelius.

  • Jei norite taikyti šią taisyklę laiškams, jau esantiems aplanke Gauta, pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems aplanke „Gauta“.

  • Pagal numatytuosius nustatymus įjungiama nauja taisyklė. Norėdami ją išjungti, išvalykite žymės langelį Įjungti šią taisyklę.

  • Kad taikytumėte šią taisyklę visiems „Outlook“ nustatytiems el. pašto abonementams, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visiems abonementams.

 18. Spustelėkite Baigti.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 3. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės spustelėkite Nauja taisyklė.

 4. Dalyje Pradėkite nuo tuščios taisyklės spustelėkite Pranešimus tikrinti gaunant arba Tikrinti išsiųstus pranešimus.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti sąlygas pasirinkite sąlygas, kurias turi atitikti laiškas, kad jam būtų taikoma taisyklė.

 7. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą įtrauktos sąlygos reikšmę ir nurodykite ją.

 8. Spustelėkite Toliau.

 9. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti veiksmus pasirinkite veiksmą, kurį turėtų vykdyti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

 10. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite bet kurį įtrauktą veiksmą ir nurodykite reikšmę.

 11. Spustelėkite Toliau.

 12. Dalyje 1-as žingsnis : pasirinkti išimtis pasirinkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Pirmyn.

 13. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą įtrauktos išimties reikšmę ir nurodykite ją.

 14. Spustelėkite Pirmyn.

 15. Srityje 1-as žingsnis: nurodyti taisyklės vardą įveskite pavadinimą.

 16. Dalyje 2-as veiksmas: nustatyti taisyklės parinktis pažymėkite norimų parinkčių žymės langelius.

  • Jei norite taikyti šią taisyklę laiškams, jau esantiems aplanke Gauta, pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems aplanke „Gauta“.

  • Pagal numatytuosius nustatymus įjungiama nauja taisyklė. Norėdami ją išjungti, išvalykite žymės langelį Įjungti šią taisyklę.

  • Kad taikytumėte šią taisyklę visiems „Outlook“ nustatytiems el. pašto abonementams, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visiems abonementams.

 17. Spustelėkite Baigti.

Galima greitai sukurti taisyklę bet kuriam pranešimui. Taisyklės sukūrimo šiuo būdu pranašumas yra tai, kad taisyklės siūlomos pagal pranešimo siuntėją arba gavėjus. Pvz., atidarius pranešimą pagal vieną siūlomą taisyklę visi šio siuntėjo pranešimai bus perkeliami į pasirinktą aplanką.

 1. Spustelėkite laišką, kuriam norite kurti taisyklę, tada skirtuko Pagrindinis grupėje Perkelti spustelėkite Taisyklės.

  Siūlomos taisyklės rodomos pagal pranešimo siuntėją ir gavėjus.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite siūlomas taisykles, tada spustelėkite paskirties aplanką ir spustelėkite Gerai.

  • Daugiau taisyklių parinkčių, pagrįstų pranešimo siuntėju, gavėjais arba pavadinimu, rasite spustelėję Kurti taisyklę.

Jei atlikdami 2 veiksmą pasirinkote Kurti taisyklę, rodomas dialogo langas Taisyklės kūrimas. Tęskite toliau aprašomus žingsnius.

 1. Dalyje Kai gaunu el. laišką su visomis pasirinktomis sąlygomis pažymėkite pageidaujamų sąlygų žymės langelius.

 2. Dalyje Daryti tai pažymėkite veiksmo, kurį norite priskirti taisyklei, kai pranešimas atitinka nurodytas sąlygas, žymės langelį.

 3. Pažymėkite žymės langelį Perkelti elementą į aplanką.

 4. Spustelėkite esamą aplanką arba Naujas, kad sukurtumėte aplanką, skirtą laiškams saugoti.

  Norėdami įtraukti daugiau sąlygų, veiksmai arba taisyklės, spustelėkite Išplėstinės parinktysir atlikite likusius Vedlioinstrukcijas. Tai pat vediklį, kuris rodomas spustelėjus taisyklės ir įspėjimai "Backstage" rodinyje (spustelėdami skirtuką failas ). Daugiau informacijos rasite tinkintos taisyklės .

 5. Spustelėkite Gerai

Norėdami sužinoti, kaip importuoti arba eksportuoti taisykles taip, kad jas galėtų naudoti kiti, žr. Taisyklių rinkinio importavimas arba eksportavimas.

Jei norite rankiniu būdu vykdyti vieną arba daugiau taisyklių, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 3. Spustelėkite Taikyti taisykles dabar.

 4. Dialogo lango Taikyti taisykles dabar dalyje Pasirinkite, kurias taisykles paleisti pažymėkite žymės langelį, esantį šalia kiekvienos norimos vykdyti taisyklės.

 5. Jei norite pasirinkti kitą aplanką, lauke Vykdyti aplanke spustelėkite Naršyti, pažymėkite aplanką ir spustelėkite Gerai.

  Pažymėkite žymės langelį Įtraukti poaplankius, kad su atliekant 5 veiksmą nurodytu aplanku būtų įtraukti visi jo antriniai aplankai.

 6. Sąraše Taikyti taisykles kam numatytoji parinktis yra „visi pranešimai“. Galite ją keisti, kad skaitytumėte arba baigtumėte skaityti pranešimus.

 7. SpustelėkiteVykdyti dabar.

Yra du programos „Outlook“ taisyklių tipai  – serverio ir tik klientams taikomos.

 • Serverio taisyklės    Jei naudojate Microsoft Exchange abonementą, tam tikros taisyklės, kurias kuriate yra serverio taisyklės. Šias taisykles paleisti pašto dėžutės "Exchange" pašto serveryje, net jei jūsų kompiuteryje nėra veikia "Outlook". Serverio taisyklės turi kreiptis į laiškus, kai pirmą kartą pristatomi į aplanką Gautair taisyklės turi būti galima paleisti tol, kol jie yra serveryje. Pvz., taisyklę, kuri nurodo spausdinami pranešimo negalima paleisti tol, kol jis bus baigtas serveryje. Jei serveryje negalima taikyti taisyklę, ji pritaikoma, kai paleidžiate "Outlook" ir tampa kliento kompiuterio taisyklės.

 • Tik klientams taikomos taisyklės    Kliento kompiuterio taisyklės veikia tik jūsų kompiuteryje. Šios taisyklės negali būti vykdomos, kol neužbaigiamas jų vykdymas serveryje, pvz., nurodymas spausdinti tam tikrus laiškus. Kliento kompiuterio taisyklės veikia tik įjungus programą Outlook.

Jei jūsų taisyklių sąraše yra abiejų rūšių taisyklių, pirmiausiai taikomos serverio taisyklės, tada – tik klientui taikomas taisyklės.

Taisyklių taikymas kitiems „Outlook“ elementams

Taikant taisykles, pristatymo pažymos, perskaitymo pažymos, balsavimo atsakymai ir automatiniai atsakymai (pranešimai „Nėra biure“) apdorojami kaip laiškai. Pavyzdžiui, taisyklė, į tam tikrą aplanką perkelianti elementus, kurių temoje yra žodis „susitikimas“, taip pat perkelia ir visas temoje žodį „susitikimas“ turinčias pristatymo pažymas, balsavimo atsakymus ir automatinius atsakymus.

Pastaba : Taisyklei perkėlus balsavimo atsakymus iš aplanko Gauta į kitą aplanką, paveikiamas jūsų balsų sekimas. Atidarius išsiųstą laišką su balsavimo mygtuku, sekimo informacijoje nebus taisyklės perkeltų atsakymų skaičiaus. Atsakymo perkėlimas arba panaikinimas rankiniu būdu sekimo nepaveikia.

Taikant taisykles, susitikimų užklausas, užduočių užklausos ir dokumentai laikomi pranešimus. Pvz., kai kuriate taisyklę, kuri perkelia elementus su žodžiu "susitikimas" lauke tema į konkretų aplanką, bet užduoties užklausą arba susitikimo užklausą, kuri sąlyga atitinka perkeliamas taip pat. Tačiau, atminkite toliau išvardytus apribojimus, kurdami taisykles, kurios turi įtakos šių tipų elementų:

 • Elementas, perkeltas į ne pašto aplanką, gali veikti ne taip, kaip tikitės. Pavyzdžiui, perkėlus laišką į aplanką Kalendorius nauja paskyra nesukuriama.

 • Jei susitikimo ar užduoties atsakymas naudojant taisyklę perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai, jis nesekamas pagal pradinį elementą.

 • Jei susitikimo užklausa automatiškai perkeliama į aplanką Panaikinti elementai, susitikimas neįtraukiamas į aplanką Kalendorius.

 • Taisyklės, turinčios įtakos jūsų siunčiamiems laiškams, netaikomos užduočių ir susitikimų užklausoms.

Kontaktų grupės

Taisyklė su Kontaktų grupe gali veikti skirtingai atsižvelgiant į tai, kaip ji sukurta.

 • Kontaktų grupei išsiųstų laiškų perkėlimas į aplanką     Ši taisyklė galima tik jei naudojate „Exchange Server“ abonementą. Į nurodytą aplanką perkeliami tik kontaktų grupei siunčiami laiškai. Laiškai nuo Kontaktų grupės narių į nurodytą aplanką neperkeliami.

Jeigu pagal numatytuosius nustatymus naudojate „Microsoft Exchange Server 2010“ abonementą, naudodami taisykles negalite persiųsti laiškų el. pašto gavėjams už jūsų organizacijos ribų. Šis parametras leidžia apsaugoti slaptą ir privačią organizacijos informaciją nuo atskleidimo. Jį gali pakeisti tik „Exchange“ administratorius.

Daugiau informacijos ieškokite nustatyti versija Microsoft Exchange serverio paskyros prisijungia prie.

Kaip taisyklė padeda pranešimų tvarkymas

Taisyklė – veiksmas, Microsoft Outlook automatiškai priima gaunamų arba išsiųsti pranešimą, kuris atitinka jūsų nurodytas taisyklės. Naudojant taisykles ir įspėjimus vedlį, galite pasirinkti daug sąlygas ir veiksmus. Taisyklių veikti pranešimą, kuris buvo perskaityti, tik tie, kurie yra neperskaitytų.

Taisyklės patenka į vieną iš dviejų kategorijas: organizacijos ir pranešimą. Taisyklės ir įspėjimai vedlys yra dažniausiai naudojamų taisyklių šablonus.

 • Pranešimų tvarkymas    Tai yra taisyklės, padėsiantys failą ir stebėti pranešimus. Pvz., galite sukurti taisyklę laiškams iš tam tikro siuntėjo, pavyzdžiui, Dariaus Stasevičiaus, su žodžiu "pardavimas" eilutėje tema , kad jie būtų pažymėti vykdymo vėliavėle, klasifikuojami kaip pardavimai ir perkelti į aplanką Dariaus pardavimai.

 • Neatsilikti    Tai yra taisyklės, kad perspėtų jus tam tikru būdu, kai gaunate tam tikrą pranešimą. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę, kuri automatiškai išsiunčia įspėjimą į mobilųjį telefoną, kai gaunate pranešimą iš šeimos nario.

 • Pradėkite nuo tuščios taisyklės    Tai yra taisyklės, kad nuo pradžių kurti.

  Taisyklės šablonai
  1 pav.: Taisyklės ir įspėjimai vedlys yra keletas iš anksto nustatytų taisyklių, vadinamas šablonai.

Išimtys

Galite įtraukti išimčių taisykles, taikomas tam tikromis sąlygomis, pvz., pranešimas yra pažymėtas tolesnių veiksmų arba pažymėta kaip didelės svarbos. Taisyklė netaikoma į pranešimą, dar vieną jūsų nurodytą išimtys įvykdžius.

 1. naršymo sritis, spustelėkite paštas.

 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Taisyklės ir įspėjimai.

 3. Jei turite daugiau nei vieną el. pašto abonementą, sąrašą taikyti pakeitimus į šį aplanką , pasirinkite norimą aplanką Gauta .

 4. Spustelėkite Nauja taisyklė.

 5. Dalies 1-as veiksmas: pasirinkti šabloną šablonų rinkinių Pranešimų tvarkymas arba Gaunami pranešimai pasirinkite norimą šabloną.

 6. Dalyje 2 žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą, spustelėkite pabrauktą vertę. Pvz., spustelėjus saitą žmonių ar siuntimo sąrašo , atidaromas adresų knygą.

 7. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti sąlygas pasirinkite sąlygas, kurias turi atitikti laiškas, kad jam būtų taikoma taisyklė.

 8. Dalyje 2 žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą, spustelėkite pabrauktą vertę, jei dar nesate atlikę jau, ir spustelėkite Pirmyn.

 9. Dalyje 1 veiksmas. Veiksmų pasirinkimas pasirinkite veiksmą, kurį turėtų vykdyti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

 10. Dalyje 2 žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą, spustelėkite pabrauktą vertę, jei dar nesate atlikę jau, ir spustelėkite Pirmyn.

 11. Dalyje 1-as žingsnis : pasirinkti išimtis pasirinkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Pirmyn.

 12. Jei norite baigti kurti taisyklę, įveskite taisyklės pavadinimą ir pasirinkite kitas norimas parinktis.

  • Jei norite taikyti šią taisyklę laiškams, jau esantiems aplanke vieną iš aplankų, pažymėkite žymės langelį paleisti šią dabar taisyklę laiškams, jau esantiems "aplankas" .

  • Norėdami taikyti šią taisyklę savo elektroninio pašto abonementų ir Gauta susieta su kiekvienu abonementu, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visiems abonementams .

 13. Spustelėkite Baigti.

Norėdami sukurti taisyklę, pasirinkdami savo sąlygas, veiksmai ir išimčių, atlikite šiuos veiksmus:

 1. naršymo sritis, spustelėkite paštas.

 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Taisyklės ir įspėjimai.

 3. Jei turite daugiau nei vieną el. pašto abonementą, sąrašą taikyti pakeitimus į šį aplanką , pasirinkite norimą aplanką Gauta .

 4. Spustelėkite Nauja taisyklė.

 5. Dalyje pradėti nuo tuščios taisyklės, pasirinkite Tikrinti išsiųstus pranešimus, kai jie gaunant arba Tikrinti išsiųstus pranešimus po siuntimoir spustelėkite Pirmyn.

 6. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti sąlygas pasirinkite sąlygas, kurias turi atitikti laiškas, kad jam būtų taikoma taisyklė.

 7. Dalyje 2 žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą, spustelėkite pabrauktą vertę, jei dar nesate atlikę jau, ir spustelėkite Pirmyn.

 8. Dalyje 1 veiksmas. Veiksmų pasirinkimas pasirinkite veiksmą, kurį turėtų vykdyti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

 9. Dalyje 2 žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą, spustelėkite pabrauktą vertę, jei dar nesate atlikę jau, ir spustelėkite Pirmyn.

 10. Dalyje 1-as žingsnis : pasirinkti išimtis pasirinkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Pirmyn.

 11. Jei norite baigti kurti taisyklę, įveskite taisyklės pavadinimą ir pasirinkite kitas norimas parinktis.

  • Jei norite taikyti šią taisyklę laiškams, jau esantiems aplanke vieną iš aplankų, pažymėkite žymės langelį paleisti šią dabar taisyklę laiškams, jau esantiems "aplankas" .

  • Norėdami taikyti šią taisyklę savo elektroninio pašto abonementų ir Gauta susieta su kiekvienu abonementu, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visiems abonementams .

 12. Spustelėkite Baigti.

Tiesiai iš laiško, galite sukurti taisyklę. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę perkelti pranešimus nuo ko nors į konkretų aplanką.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite laišką, kurį norite sukurti taisyklę, ir kontekstiniame meniu spustelėkite Kurti taisyklę .

  Dialogo lange Kurti taisyklę , pažymėkite žymės langelius, parinkčių, kurias jau užpildytas informaciją iš jūsų pasirinktą laišką.

 2. Pažymėkite žymės langelį Perkelti elementą į aplanką.

 3. Spustelėkite esamą aplanką arba spustelėkite naujas , kad sukurtumėte naują aplanką, skirtą laiškams saugoti.

 4. Norėdami įtraukti daugiau sąlygų, veiksmai arba taisyklės, spustelėkite Išplėstinės parinktysir atlikite likusius taisyklių ir įspėjimų vedlio nurodymus.

  Patarimas     Norėdami vykdyti taisyklė, iškart po to, kai ji jau sukurta, pažymėkite žymės langelį paleisti šią taisyklę dabar jau aplanko pranešimus , jei taisykles ir įspėjimus vedlio paskutiniame puslapyje.

  Visus laiškus aplanke Gauta, arba bet kurio aplanko, galite pasirinkti, kurios atitinka sąlygas ir išimtys, susijusios su taisyklę perkelti į nurodytą aplanką. Norėdami patikrinti savo naują taisyklę, atidarykite naują aplanką. Laiškus, kuriuos norėjote perkelti?

Jei norite paleisti taisyklę periodiškai, bet ne visą laiką, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Taisyklės ir įspėjimai.

 2. Dialogo lange taisyklės ir įspėjimai išjunkite taisyklę išvalę žymės langelį šalia taisyklės.

 3. Spustelėkite Taikyti taisykles dabar.

 4. Taikyti taisykles dabar dialogo lange, dalyje pasirinkite taisykles paleisti, pažymėkite žymės langelį šalia taisyklės, kurią norite vykdyti.

 5. Pasirinkite aplanką, kurį norite taikyti taisyklę.

 6. Pasirinkite kategoriją, pranešimų, kuriuos norite taikyti taisyklę.

  Pavyzdžiui, galite taikyti taisyklę tik neskaitytų laiškų aplanke.

 7. SpustelėkiteVykdyti dabar.

Serverio taisyklės    Jei turite "Microsoft Exchange" abonementą, serverio galite taikyti taisykles savo laiškus, net jei "Outlook" veikia. Tai yra vadinama serverio taisyklės. Taisyklės turi būti nustatyta kaip pritaikytas pranešimus, kai jie pristatomi į aplanką Gauta serveryje, ir taisyklės turi būti galima paleisti iki užbaigimo serveryje. Pvz., taisyklę negalima paleisti iki užbaigimo serveryje jei veiksmą nurodo spausdinti pranešimą. Jei serveryje negalima taikyti taisyklę, ji taikoma, kai paleidžiate "Outlook".

Kliento kompiuterio taisyklės    "Klientas" yra el. pašto programa, kuri bus vykdoma asmens kompiuteryje. Taisyklė, kurios negali būti taikoma serverio yra "tik kliento taisykle", nes ji vykdoma tik asmens kompiuteryje. Jei jūsų taisyklių sąraše yra taisyklių, kurios gali būti vykdomos serveryje, taip pat tie, kurie negali, serverio taisyklės, pirmiausiai taikomos – kliento kompiuterio taisyklės.

Pristatymo pažymos pažymos, balsavimo atsakymai ir išvykęs-laikomas pranešimus. Pvz., kai kuriate taisyklę, kuri perkelia elementus su žodžiu "susitikimas" lauke tema į konkretų aplanką, visi pristatymo pažymos, balsavimo atsakymai, ir taip pat perkeliami-usi pranešimus, kurie atitinka šią sąlygą.

Pastaba : Jei balsavimo atsakymas perkeliamas iš aplanko Gauta, atsakymas nėra automatiškai sekamas pradiniame laiške.

Susitikimų užklausas, užduočių užklausos ir dokumentai laikomi pranešimus. Pvz., kai kuriate taisyklę, kuri perkelia elementus su žodžiu "susitikimas" lauke tema į konkretų aplanką, bet užduoties užklausą arba susitikimo užklausą, kuri sąlyga atitinka perkeliamas taip pat. Tačiau Turėkite omenyje, šie apribojimai kurdami taisykles, kurios turi įtakos šių tipų elementų:

 • Elementą į aplanką perkėlus gali neveikti, kaip tikėjotės, po to, kai jis perkeliamas. Pavyzdžiui, jei pranešimas perkeliamas į aplanką Kalendorius , nauja paskyra nesukurtas.

 • Jei susitikimo ar užduoties atsakymas naudojant taisyklę perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai , atsakymas nesekamas pagal pradinį elementą.

 • Jei susitikimo užklausa automatiškai perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai , susitikimas nėra įtrauktas į kalendorių.

 • Taisyklės, turinčios įtakos jūsų siunčiamiems laiškams, netaikomos užduočių ir susitikimų užklausoms.

Siuntimo sąrašo naują taisyklę veikti skirtingai atsižvelgiant į tai, kaip galite sukurti taisyklę:

 • Siuntimo sąrašo aplanką išsiųstų laiškų perkėlimas    Jei pasirinksite šią taisyklių šablono, tik pranešimus, kurie siunčiami į siuntimo sąrašo perkeliami į nurodytą aplanką. Laiškų, gautų iš asmenų, kurie yra iš paskirstymo sąrašą nebus perkeltos į nurodytą aplanką.

  Pastaba : Ši taisyklė veikia tik "Exchange" abonementų.

 • Kažkieno siunčiamų laiškų aplanką perkelti    Jei pasirinksite šią taisyklių šablono, laiškus iš bet kurio asmenų, kurie yra nariai siuntimo sąrašo, kurį nurodote taip pat perkeliami į nurodytą aplanką.

Jei dirbate organizacijoje, kuri naudoja Exchange, pagal numatytuosius nustatymus, persiųsdami išorinio el. pašto adresais ne jūsų organizacijoje, naudojant taisyklę pranešimų nesiunčia. Šis parametras yra negalėtų atskleisti įmonės duomenis ir valdo jūsų "Exchange" administratorius.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×