Laiškų suliejimo kūrimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Laiškų suliejimo funkciją naudokite, kai norite kurti daug beveik vienodų dokumentų, į kuriuos reikia įtraukti unikalios informacijos. Pavyzdžiui, laiškų suliejimo funkciją galite naudoti, jei norite kurti atskirai pritinkintus leidinius su asmeninėmis pastabomis. Laiškų suliejimo funkciją taip pat galite naudoti, jei norite kurti produkto skelbimą, kurį siųsite 100 geriausių savo klientų. Leidinių tekstas bus toks pat, tačiau kiekvieno kliento vardas ir adresas skirsis.

Naudokite užduočių sritį Laiškų suliejimas, kuri padės jums atlikti veiksmus kuriant laiškų suliejimą. Norėdami atidaryti užduočių sritį Laiškų suliejimas naujame arba esamame leidinyje, spustelėkite meniu Įrankiai, nukreipkite žymiklį į Pašto pranešimai ir katalogai, tada spustelėkite Laiškų suliejimas.

Šiame straipsnyje

Sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo

Parenkite leidinį

Sulieto leidinio kūrimas

Atšaukti suliejimą

Gavėjų sąrašo kūrimas arba prisijungimas prie jo

Norėdami atlikti laiškų suliejimą, turite atidaryti naują arba esamą leidinį, tada prijungti duomenų šaltinį – failą, kuriame yra norima įtraukti unikali informacija. Duomenų faile gali būti vardų ir adresų sąrašas, produkto duomenų arba paveikslėlių. Duomenų failas gali būti įvairių formatų, įskaitant:

 • Microsoft Office Outlook kontaktų sąrašas

 • Microsoft Office Excel darbalapiai

 • Microsoft Office Word lentelės

 • Microsoft Office Access duomenų bazės lentelės

 • Tekstiniai failai, kuriuose stulpeliai atskirti tabuliacijos ženklais arba kableliais, o eilutės – grįžimo į pastraipos pradžią simboliais.

Galite prijungti prie esamo sąrašo ar duomenų šaltinio arba galite sukurti naują gavėjų sąrašą. Jei norite naudoti tik tam tikrus sąrašo įrašus, sąrašą galite filtruoti pagal tam tikrą kriterijų. Taip pat galite rūšiuoti elementus abėcėlės tvarka.

Pastaba : Jei leidinio puslapiuose norite sulieti paveikslėlius, duomenų šaltinyje turi būti norimų sulieti failų vardai arba paveikslėlių failų kelias. Į duomenų šaltinį neįtraukite pačių paveikslėlių arba atvaizdų.

Esamo sąrašo naudojimas

 1. Dalyje Kurti gavėjų sąrašą spustelėkite Naudoti esamą sąrašą, tada spustelėkite Pirmyn: sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo.

  Pagal numatytuosius parametrus Microsoft Publisher saugo duomenų šaltinius aplanke Mano duomenų šaltiniai. Norint rasti savo duomenų šaltinį, gali tekti naršyti.

 2. Dialogo lange Pasirinkite duomenų šaltinį spustelėkite norimą duomenų šaltinį.

 3. Spustelėkite Atidaryti.

  Atsižvelgiant į pažymėtą duomenų šaltinio tipą, gali atsidaryti kiti dialogo langai, reikalaujantys konkrečios informacijos.

  Pavyzdžiui, jei jūsų duomenų šaltinis yra Microsoft Office Excel darbaknygė, kurios keliuose darbalapiuose pateikta informacija, turite pasirinkti darbalapį, kuriame yra norima informacija, tada spustelėti Gerai.

Pasirinkimas iš Outlook kontaktų

 1. Dalyje Kurti gavėjų sąrašą spustelėkite Pasirinkti iš Outlook kontaktų, tada spustelėkite Pirmyn: sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo.

 2. Jei esate paraginamas pasirinkti pašto profilį, spustelėkite norimą profilį, tada spustelėkite Gerai.

 3. Dialogo lange Kontaktų pasirinkimas spustelėkite norimą kontaktų sąrašą, tada spustelėkite Gerai.

  Visi aplanke esantys kontaktai bus rodomi dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai, kuriame suliejant įtrauktinų gavėjų sąrašą galite filtruoti ir rūšiuoti.

Naujo sąrašo įvedimas

Jei neturite sąrašo, kurį galima prijungti, galite kurti naują sąrašą.

 1. Dalyje Kurti gavėjų sąrašą spustelėkite Įvesti naują sąrašą, tada spustelėkite Pirmyn: sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo.

 2. Dialogo lango Naujas adresų sąrašas atitinkamuose laukuose įveskite pirmojo įrašo informaciją. Nebūtina užpildyti visų laukų.

 3. Baigę įvesti pirmojo įrašo informaciją, spustelėkite Naujas įrašas.

 4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol baigsite įvesti įrašus, tada spustelėkite Gerai.

 5. Dialogo lango Įrašyti adresų sąrašą lauke Failo vardas įveskite adresų sąrašo pavadinimą, tada pažymėkite aplanką, kuriame sąrašą norite įrašyti.

  Pagal numatytuosius parametrus Microsoft Publisher įrašo adresų sąrašą aplanke Mano duomenų šaltiniai. Geriausia adresų sąrašą laikyti čia, nes tai numatytasis aplankas, kuriame programa Publisher ieško duomenų šaltinių.

  Visi jūsų naujo sąrašo kontaktai bus rodomi dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai, kuriame suliejant įtrauktinų gavėjų sąrašą galima filtruoti ir rūšiuoti.

Gavėjų pasirinkimas

Dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai galite pasirinkti gavėjus, kuriuos norite įtraukti į sąlają. Pažymėkite gavėjų, kuriuos norite įtraukti, ir išvalykite gavėjų, kurių nenorite įtraukti, žymės langelius.

Jei norite naudoti tik tam tikrus sąrašo įrašus, sąrašą galite filtruoti pagal tam tikrą lauką ar kriterijų. Jei norite įtraukti filtruoto sąrašo įrašus arba jų neįtraukti, galite naudoti žymės langelius.

Filtruoti sąrašo elementų

 1. Spustelėkite rodyklę šalia elemento, pagal kurį norite filtruoti, stulpelio antraštės.

 2. Spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • (Tušti) – rodomi visi įrašai, kurių atitinkamas laukas yra tuščias.

  • (Netušti) – rodo visus įrašus, kurių informacija yra atitinkamame lauke.

  • (Išplėstinis) – atidaromas dialogo langas Filtravimas ir rūšiavimas, kurį galite naudoti norėdami pritaikyti kelių kriterijų filtrą. Dialogo langą Filtravimas ir rūšiavimas galite atidaryti ir dialogo lango Sulietų laiškų gavėjai dalyje Patobulinti gavėjų sąrašą spustelėję Filtras.

   Patarimas : Jei duomenų šaltinyje yra įrašų su tokia pačia informacija, o stulpelyje yra dešimt arba mažiau unikalių reikšmių, galite filtruoti pagal specifinę informaciją. Pavyzdžiui, jei yra keli adresai, kurių šalis/regionas yra Australija, galite filtruoti pagal Australija.

   Dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai rodomi tik pasirinkti įrašai. Jei norite vėl matyti visus įrašus, spustelėkite (Viskas).

Jei norite matyti visus elementus abėcėlės tvarka, sąrašo elementus galite rūšiuoti.

Sąrašo elementų rūšiavimas

 • Dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai spustelėkite elemento, pagal kurį norite rūšiuoti, stulpelio antraštę.

  Pavyzdžiui, jei norite sąrašą rodyti surūšiuotą abėcėlės tvarka pagal pavardę, spustelėkite stulpelio antraštę Pavardė.

 • Jei norite greitai pažymėti arba išvalyti visus elementus, pažymėkite arba išvalykite stulpelio antraštės žymės langelį.

 • Jei norite rūšiuoti naudodami kelis kriterijus, dialogo lango Sulietų laiškų gavėjai dalyje Patobulinti gavėjų sąrašą spustelėkite Rūšiuoti. Dialogo lange Filtravimas ir rūšiavimas pasirinkite kriterijus, pagal kuriuos norite rūšiuoti.

Spustelėkite Gerai, jei norite grįžti į užduočių sritį Laiškų suliejimas.

Puslapio viršus

Leidinio parengimas

Laiškų suliejimo funkcija sukuria vieną dokumentą, kuriame pateikiama visose kopijose vienoda informacija ir kai kurie vietos rezervavimo ženklai, skirti informacijai, kuri kiekvienoje kopijoje skiriasi. Sukūrę leidinį, įterpkite papildomą tekstą, kurį norite matyti visose savo laiškų suliejimo leidinio versijose, pavyzdžiui, sveikinimą, ir vietos rezervavimo ženklus, skirtus unikaliai informacijai, pavyzdžiui, adresams.

Jei to dar nepadarėte, įterpkite teksto laukelį, įveskite kiekvienoje laiškų suliejimo leidinio versijoje norimą matyti tekstą ir įtraukite vietos rezervavimo ženklus, skirtus unikaliai informacijai.

Teksto laukelio įterpimas

 1. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Teksto lauką Mygtuko paveikslėlis .

 2. Nukreipkite žymiklį į tą leidinio vietą, kurioje norite įterpti vieną teksto laukelio kampą, tada įstrižai vilkdami nustatykite norimo dydžio teksto laukelį.

Visose versijose norimo matyti teksto įterpimas

 • Spustelėkite teksto laukelį, tada įveskite visose laiškų suliejimo leidinio versijose norimą matyti tekstą.

Duomenų laukų įterpimas į leidinį

 1. Laiškų suliejimo leidinyje spustelėkite teksto laukelį, kuriame norite įterpti duomenų laukas.

 2. Įterpkite vieną iš šių:

  Adreso blokas su vardu, adresu ir kita informacija

  1. Užduočių srities Laiškų suliejimas (2 veiksmas: parenkite leidinį) dalyje Daugiau elementų spustelėkite Adresų blokas.

  2. Dialogo lange Adresų bloko įterpimas spustelėkite norimus įtraukti adresų elementus, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba : Jei jūsų duomenų šaltinyje esančių duomenų laukas pavadinimai nesutampa su programos Publisher adresų bloko laukų pavadinimais, dialogo lange Adresų bloko įterpimas reikia spustelėti Sutampantys laukai. Dialogo lango Sutampantys laukai išplečiamuosiuose sąrašuose pažymėkite duomenų šaltinio laukus, kurie atitinka programos Publisher laukus.

  Pasisveikinimo eilutė

  1. Užduočių srities Laiškų suliejimas (2 veiksmas: parenkite leidinį) dalyje Daugiau elementų spustelėkite Pasisveikinimo eilutė.

  2. Dialogo lange Pasisveikinimo eilutė pažymėkite pasisveikinimo eilutės formatą, į kurį įtrauktas pasveikinimas, vardo formatas ir po jų dedamas skyrybos ženklas.

  3. Pažymėkite tekstą, kurį norite rodyti, kai programa Publisher negali suprasti gavėjo vardo; pavyzdžiui, kai duomenų šaltinyje nėra gavėjo vardo arba pavardės, o tik įmonės pavadinimas.

  4. Spustelėkite Gerai.

   Pastaba : Jei duomenų šaltinyje esantys duomenų laukų pavadinimai nesutampa su programos Publisher pasisveikinimo eilutėje naudojamų laukų pavadinimais, dialogo lange Pasisveikinimo eilutė reikia spustelėti Sutampantys laukai. Dialogo lango Sutampantys laukai išplečiamuosiuose sąrašuose pažymėkite duomenų šaltinio laukus, kurie atitinka programos Publisher laukus.

  Adresų laukai

  1. Užduočių srities Laiškų suliejimas (2 veiksmas: parenkite leidinį) dalyje Daugiau elementų spustelėkite Adreso laukai.

  2. Dialogo lange Įvesti adreso lauką spustelėkite norimus įtraukti adreso elementus.

   Pastaba : Jei duomenų šaltinyje esantys duomenų laukų pavadinimai nesutampa su programos Publisher adreso laukų pavadinimais, dialogo lange Įvesti adreso lauką reikia spustelėti Sutampantys laukai. Dialogo lango Sutampantys laukai išplečiamuosiuose sąrašuose pažymėkite duomenų šaltinio laukus, kurie atitinka programos Publisher laukus.

  Kiti informacijos laukai

  Užduočių srities Laiškų suliejimas (2 veiksmas: parenkite leidinį) dalyje Parenkite leidinį norimą įtraukti lauką nuvilkite į teksto laukelį, kurį sukūrėte tam laukui.

Duomenų laukų formatavimas

Jei norite, duomenų laukams ir kitam įtrauktam tekstui (pavyzdžiui, pasisveikinimui Labas arba Brangus...) galite taikyti formatus, kad pakeistumėte sulietų duomenų išvaizdą. Norėdami formatuoti sulietus duomenis, turite formatuoti laiškų suliejimo leidinyje esančius duomenų laukus.

 1. Laiškų suliejimo leidinyje pažymėkite lauką, kuriame yra norima formatuoti informacija.

 2. Meniu Formatavimas spustelėkite Šriftas, tada pažymėkite norimas parinktis.

Gavėjo duomenų, pateiktų leidinio duomenų laukuose, peržiūra

Dabar galite peržiūrėti, kaip leidinyje atrodys sulieti laukai su faktiniais duomenimis.

 1. Norėdami peržiūrėti leidinį, atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Norėdami peržiūrėti įrašus tokia tvarka, spustelėkite naršymo mygtukus Mygtukas Pirmyn Mygtukas Atgal Norėdami pamatyti, kaip atrodys kiekvieno įrašo sulietą leidinį.

   Sulieti laukai užpildomi naudojant pirmojo duomenų šaltinio įrašo informaciją. Leidinio puslapiuose negalima redaguoti duomenų šaltinio įrašų, bet galima formatuoti, perkelti arba naikinti duomenų laukus.

  • Norėdami rasti ir peržiūrėti konkretų duomenų šaltinio įrašą, spustelėkite Rasti gavėją, tada dialogo lange Įrašo ieška įveskite ieškos kriterijų.

 2. Jei reikia, pakeiskite gavėjų sąrašą. Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Norėdami išbraukti konkretų gavėją iš suliejimo sąrašo, spustelėkite Išbraukti šį gavėją.

  • Norėdami keisti gavėjų sąrašą, spustelėkite Redaguoti gavėjų sąrašą, tada dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai atlikite keitimus.

 3. Baigę tvarkyti laiškų suliejimo leidinį ir įterpę visus sulietus laukus, meniu Failas spustelėkite Įrašyti kaip. Lauke Failo vardas įveskite leidinio pavadinimą, tada spustelėkite Įrašyti.

 4. Spustelėkite Pirmyn: sukurkite sulietus leidinius.

Puslapio viršus

Sulieto leidinio kūrimas

Užduočių srities Laiškų suliejimas dalyje Kurti sulietus leidinius galite:

 • Spausdinti sulietą leidinį (pavyzdžiui, norėdami siųsti paštu)

 • Peržiūrėti sulietą leidinį (jei prieš spausdindami visas versijas norite matyti, kaip jis atrodys, ir išspręsti galimas problemas)

 • Įrašyti sulietą leidinį, jei norite naudoti jį vėliau

 • Įtraukti sulietus puslapius į kitą leidinį

Sulieto leidinio peržiūra

 • Spustelėkite Spaudinio peržiūra.

Sulieto leidinio spausdinimas

 1. Spustelėkite Spausdinti.

 2. Dialogo lange Spausdinimas pažymėkite norimas parinktis, tada spustelėkite Gerai.

  Svarbu : Spausdinti skirtingus sulietų duomenų rinkinius, pvz., skirtingus vardus ir adresus – kiekviename lape, spustelėkite spausdinimo parinktys sekcijos keli puslapiai lape . Jei pasirinksite kelių kopijų lape, kiekviename lape bus kelių spaudinio kopijų, tie patys duomenys.

  Dialogo lango kelių puslapių per lapo spausdinimas

Sulieto leidinio įrašymas norint naudoti vėliau

Jei norite redaguoti sulietus puslapius, įrašyti juos naudoti vėliau, ar juos spausdinti vėliau, galite rinkti ir įrašyti visus sulietus puslapius į vieną naują sulietą leidinį, kuriame yra faktinių duomenų, pvz., vardus ir adresus, vietoj suliejimo laukus.

 1. Spustelėkite Sulieti su nauju leidiniu.

  Programoje Publisher sukuriamas naujas leidinys su sulietais puslapiais.

 2. Naujo leidinio užduočių srityje Laiškų suliejimas spustelėkite Įrašyti šį leidinį. Lauke Failo vardas įveskite naujo leidinio pavadinimą, tada spustelėkite Įrašyti.

Sulietų puslapių įtraukimas į esamą leidinį

Jei sulietus puslapius ketinate įtraukti į esamo leidinio pabaigą, įsitikinkite, kad laiškų suliejimo leidinyje ir esamame leidinyje sutampa:

 • Puslapio dydis (aukštis ir plotis)

 • Puslapio rodinys (vieno puslapio skaidinys arba dviejų puslapių skaidinys)

 • Leidinio tipas (žiniatinklio arba spausdinio)

 • Puslapių tvarka (iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę)

Programoje Publisher sulieti puslapiai įtraukiami į naują arba esamą leidinį, bet jų negalima įtraukti į atidarytą leidinį. Jei leidinys, su kuriuo norite sulieti, atidarytas, prieš baigdami suliejimą, įrašykite jį ir uždarykite.

 1. Spustelėkite Perkelti į esamą leidinį.

 2. Dialogo lange Atidaryti leidinį raskite leidinį, į kurį norite įtraukti sulietus puslapius, tada spustelėkite Atidaryti.

  Programoje Publisher sulieti puslapiai įtraukiami į esamą leidinį.

 3. Esamo leidinio užduočių srityje Laiškų suliejimas spustelėkite Įrašyti šį leidinį, kad įrašytumėte naujinimus.

Laiškų suliejimo leidinio įrašymas

Jei taip pat įrašyti leidinį, kuriame yra suliejimo laukų, galite grįžti ir redaguoti suliejimo laukų ir sukurti naują sulietą leidinį, kuriame yra naujų suliejimo laukų arba atnaujintą gavėjų sąrašą. Norėdami įrašyti savo laiškų suliejimo leidinį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įsitikinkite, kad esate laiškų suliejimo leidinio.

 2. Meniu Failas spustelėkite Įrašyti.

 3. Suteikite laiškų suliejimo leidinio pavadinimą ir spustelėkite įrašyti.

Puslapio viršus

Sąlajos atšaukimas

Galite atšaukti sąlają, jei norite atskirti laiškų suliejimo leidinį arba katalogo suliejimo šabloną nuo jo duomenų šaltinis.

 1. Meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Pašto pranešimai ir katalogai ir spustelėkite Atšaukti sąlają.

 2. Kai būsite paklaustas, ar norite atšaukti sąlają, spustelėkite Taip.

Leidinys atskiriamas nuo jo duomenų šaltinio.

Pastaba : Jei atšaukiate laiškų sąlają, laukai, išskyrus adresų laukus, pasisveikinimo eilutes ir adresų blokus, konvertuojami į paprastąjį tekstą.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×