Kontaktų ne iš jūsų įmonės įtraukimas

Į programos „Communicator“ kontaktų sąrašą galite įtraukti kontaktus ir ne iš jūsų įmonės.

 • Jei jūsų įmonė turi viešojo interneto jungiamumo licenciją, galite įtraukti tiesioginių pranešimų mainų vartotojus iš interneto paslaugų tinklų AOL, „Yahoo“, MSN arba „Windows Live“. Tada su tais vartotojais galite keistis tiesioginiais pranešimais.

 • Jeigu jūsų įmonė yra sujungta su kita įmone (sudaro jungtinį darinį), galite įtraukti vartotoją į programos „Communicator“ kontaktų sąrašą. Tada su vartotoju galite susisiekti naudodami abiejų įmonių palaikomus ryšio režimus kaip IM, telefonas ir vaizdas.

 • Jei vartotojas ne iš jūsų įmonės nėra nei išorinis, nei viešasis IM kontaktas, į savo kontaktų sąrašą galite įtraukti tik jo telefono numerį. Pavyzdžiui, į kontaktų sąrašą galite įtraukti šeimos narį, kad galėtumėte lengvai jam paskambinti vieno mygtuko spustelėjimu.

Jei nesate tikri, ar jūsų įmonėje palaikomas viešasis interneto jungiamumas arba ar jūsų įmonė savo veiklą vykdo kartu su kita įmone, kreipkitės į savo administratorių.

Ką norėtumėte daryti?

Vartotojo ne iš jūsų įmonės įtraukimas į kontaktų sąrašą

Kontakto prieigos lygio keitimas

Vartotojo ne iš jūsų įmonės įtraukimas į kontaktų sąrašą

Kontaktas ne iš jūsų įmonės (nesantis įmonės kataloge) gali būti:

Kaip į kontaktų sąrašą įtraukti viešuosius tiesioginių pranešimų kontaktus?

Programa „Office Communicator“ yra sukonfigūruota palaikyti viešųjų tiesioginių pranešimų mainų (IM) jungiamumą, todėl į savo kontaktų sąrašą galite įtraukti interneto paslaugų tinklų AOL, „Yahoo“, MSN ir „Windows Live™“ tiesioginių pranešimų mainų kontaktus. Įtraukę viešąjį tiesioginių pranešimų kontaktą, galite su juo bendrauti tiesioginiais pranešimais. Programos „Communicator“ skambučiai (balso perdavimo per IP arba VoIP skambučiai), vaizdo skambučiai, garso ir vaizdo konferencijos nėra palaikomi bendravimo su viešaisiais tiesioginių pranešimų kontaktais režimai.

Viešuosius tiesioginių mainų pranešimų kontaktus geriausia įtraukti naudojant programos „Outlook“aplanką Kontaktai, kad galėtumėte pridėti jų namų, mobiliuosius ir kitus telefono numerius. Tai leidžia vienu spustelėjimu skambinti kontaktui programa „Communicator“.

 1. Atidarykite programos „Office Outlook“ aplanką Kontaktai ir spustelėkite Naujas.

 2. Lauke Vardas ir pavardė įveskite kontakto vardą ir pavardę. Į laukus Įmonė, Pareigos ir Klasifikuoti taip informacijos galima ir neįvesti.

 3. Dalyje Internetas įveskite kontakto el. pašto adresą ir užpildykite šiuos laukus:

  • Rodyti kaip     Vardas, kuris bus rodomas programos „Communicator“ kontaktų sąraše.

  • IM adresas     Kontakto IM adresas. Jei šis laukas neužpildytas, negalite įtraukti kontakto į „Communicator“ kontaktų sąrašą. (Jeigu kontaktas neturi IM adreso arba jūs jo nežinote, įveskite išgalvotą adresą, pvz., vartotojovardas@msn.com, o teisingą adresą įvesite vėliau).

 4. Įveskite kontakto telefono numerius formatu E.164 įrašydami šalies kodą, miesto kodą ir vietinį telefono numerį be brūkšnelių. Pavyzdžiui, JAV telefono numeris gali atrodyti šitaip: 14255550101, kur „1“ yra šalies kodas, „425“ – miesto kodas, o „5550101“ – vietinis numeris.

 5. Kontakto įrašymas.

 6. Atidarykite programą „Office Communicator“ ir lange Ieškoti įveskite vardą, kurį įvedėte programos „Outlook“ lange Rodyti kaip. Kontakto vardas bus rodomas lauke Ieškos rezultatai.

 7. Vilkite kontaktą iš lauko Ieškos rezultatai į grupę kontaktų sąraše. Dabar tarp jūsų ir kontakto gali vykti IM pokalbiai. Taip pat galite spustelėti kontakto vardo dešinėje esantį telefono mygtuką. Programos „Communicator“ skambučiai viešiesiems IM kontaktams negalimi, tačiau galite skambinti kontakto namų, darbo ar mobiliuoju telefonu.

Kaip į kontaktų sąrašą įtraukti išorinius kontaktus?

Programos „Office Communicator“ ir „Office Communications Server 2007“ palaiko galimybę jungtis prie kitų organizacijų, o tai leidžia jums į kontaktų sąrašą įtraukti kontaktus iš kitų organizacijų. Kai į savo kontaktų sąrašą įtraukiate išorinį kontaktą, su šiuo kontaktu galite bendrauti visais ryšio režimais, kuriuos palaiko abi organizacijos. Pavyzdžiui, jeigu abi įmonės palaiko programos „Communicator“ skambučius, vaizdo skambučius ir garso bei vaizdo konferencijas, šiuos režimus ir galite naudoti bendraudami su išoriniu kontaktu.

 1. „Communicator“ lauke Ieškoti įveskite kontakto el. pašto arba IM adresą.

 2. Vilkite kontakto vardą iš lauko Ieškos rezultatai į kontaktų sąrašą. Kontaktų sąraše kiekvieno išorinio kontakto vardo dešinėje rodomos išorinių kontaktų piktogramos.

Kaip įtraukti kontaktų sąraše esančių išorinių kontaktų telefono numerius?

Norėdami įtraukti išorinio kontakto telefono numerį, paprašykite kontakto pakelti jūsų prieigos lygį iki Komanda arba Asmeninis.

Taip pat galite panaikinti kontaktą jūsų kontaktų sąraše ir vėl jį įtraukti naudodami programos „Outlook“ aplanką Kontaktai.

 1. Atidarykite programą „Communicator“, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontakto vardą, tada spustelėkite Šalinti iš kontaktų sąrašo.

 2. Atidarykite programos „Office Outlook“ aplanką Kontaktai ir spustelėkite Naujas.

 3. Lauke Vardas ir pavardė įveskite kontakto vardą ir pavardę. Į laukus Įmonė, Pareigos ir Klasifikuoti taip informacijos galima ir neįvesti.

 4. Dalyje Internetas įveskite kontakto el. pašto adresą ir užpildykite šiuos laukus:

  • Rodyti kaip Vardas, kuris bus rodomas programos „Communicator“ kontaktų sąraše.

  • IM adresas Kontakto IM adresas Jei šis laukas neužpildytas, negalite įtraukti kontakto į kontaktų sąrašą. (Jeigu kontaktas neturi IM adreso arba jūs jo nežinote, įveskite išgalvotą adresą, pvz., vartotojovardas@msn.com, o teisingą adresą įvesite vėliau).

 5. Įveskite kontakto telefono numerius formatu E.164 įrašydami šalies kodą, miesto kodą ir vietinį telefono numerį be brūkšnelių. Pavyzdžiui, JAV telefono numeris gali atrodyti šitaip: 14255550101, kur „1“ yra šalies kodas, „425“ – miesto kodas, o „5550101“ – vietinis numeris.

 6. Kontakto įrašymas.

 7. Atidarykite programą „Office Communicator“ ir lange Ieškoti įveskite vardą, kurį įvedėte programos „Outlook“ lange Rodyti kaip. Kontakto vardas bus rodomas lauke Ieškos rezultatai.

 8. Vilkite kontaktą iš lauko Ieškos rezultatai į grupę kontaktų sąraše. Dabar tarp jūsų ir kontakto gali vykti IM pokalbiai. Taip pat galite spustelėti telefono mygtuką, esantį kontakto vardo dešinėje. Programos „Communicator“ skambučiai viešiesiems IM kontaktams negalimi, tačiau galite skambinti kontakto namų, darbo ar mobiliuoju telefonu.

Kaip į programos „Communicator“ kontaktų sąrašą įtraukti kontaktą ne iš savo įmonės, kuris nėra išorinis arba viešasis IM kontaktas?

Jeigu į kontaktų sąrašą norite įtraukti kontaktą ne iš savo įmonės, kuris nėra nei išorinis, nei viešasis IM kontaktas, naudokite programos „Outlook“ aplanką Kontaktai kontakto namų, mobiliajam ir kitiems telefono numeriams įvesti. Taip galėsite vienu spustelėjimu skambinti šiam kontaktui programa „Communicator“. IM kontaktams ne iš jūsų įmonės, kurie nėra nei išoriniai, nei viešieji, galite skambinti telefono numeriu, tačiau negalite bendrauti tiesioginių pranešimų mainais, programos „Communicator“ skambučiais ar vaizdo skambučiais, vykdyti programos „Communicator“ garso ar vaizdo konferencijų.

 1. Atidarykite programos „Outlook“ aplanką Kontaktai ir spustelėkite Naujas.

 2. Lauke Vardas ir pavardė įveskite kontakto vardą ir pavardę. Į laukus Įmonė, Pareigos ir Klasifikuoti taip informacijos galima ir neįvesti.

 3. Srityje Internetas įveskite kontakto el. pašto adresą ir užpildykite šiuos laukus:

  • Rodyti kaip     Vardas, kuris bus rodomas programos „Communicator“ kontaktų sąraše.

  • IM adresas     Kontakto IM adresas. Jei šis laukas neužpildytas, negalite įtraukti kontakto į kontaktų sąrašą. (Jeigu kontaktas neturi IM adreso arba jūs jo nežinote, įveskite išgalvotą adresą, pvz., vartotojovardas@msn.com, o teisingą adresą įvesite vėliau).

 4. Įveskite kontakto telefono numerius formatu E.164 įrašydami šalies kodą, miesto kodą ir vietinį telefono numerį be brūkšnelių. Pavyzdžiui, JAV telefono numeris gali atrodyti šitaip: 14255550101, kur „1“ yra šalies kodas, „425“ – miesto kodas, o „5550101“ – vietinis numeris.

 5. Kontakto įrašymas.

 6. Atidarykite programą „Office Communicator“ ir lauke Ieškoti įveskite vardą, kurį įvedėte programos „Outlook“ lange Rodyti kaip. Kontakto vardas bus rodomas lauke Ieškos rezultatai.

 7. Vilkite kontaktą iš lauko Ieškos rezultatai į grupę kontaktų sąraše. Dabar tarp jūsų ir kontakto gali vykti IM pokalbiai. Taip pat galite spustelėti kontakto vardo dešinėje esantį telefono mygtuką. Programos „Communicator“ skambučiai viešiesiems IM kontaktams negalimi, tačiau galite skambinti kontakto namų, darbo ar mobiliuoju telefonu.

Kaip į kontaktų sąrašą įtraukti tik telefonu pasiekiamus kontaktus?

Programoje „Communicator 2007 R2“ į savo kontaktų sąrašą galite įtraukti tik telefonu pasiekiamus kontaktus ir taip paprastai skambinti namo ar kontaktams, neturintiems programos „Communicator“. Norėdami į kontaktų sąrašą įtraukti tik telefonu pasiekiamą kontaktą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Įveskite telefono numerį ieškos lauke ir vilkite jį į grupę kontaktų sąraše.

 • Jei neseniai rinkote telefono numerį ir jis atsiranda jūsų paskutinių kontaktų grupėje, vilkite jį į kitą grupę kontaktų sąraše.

Kokie ryšio režimai palaikomi visiems viešiesiems tiesioginių pranešimų mainų kontaktams?

Programa „Communicator“ galite siųsti ir gauti tiesioginius pranešimus iš interneto paslaugų tinklų AOL, „Yahoo“, MSN ir „Windows Live™“ tiesioginių pranešimų mainų klientų. Su viešaisiais IM kontaktais galite bendrauti tik tiesioginių pranešimų mainais. Failų perdavimas, „Communicator“ skambučiai, vaizdo skambučiai ir garso bei vaizdo konferencijos bendraujant su viešaisiais IM kontaktais negalimi.

Kokios funkcijos suteikiamos bendraujant su išoriniais kontaktais?

Programa „Communicator“ su išoriniais kontaktais galite bendrauti naudodami ryšio režimus, kuriuos palaiko abi įmonės. Pavyzdžiui, jeigu jūsų ir išorinio kontakto įmonė palaiko garso ir vaizdo konferencijas, su šiuo kontaktu galite jas vykdyti. Jeigu abi įmonės palaiko visas garso ir vaizdo galimybes, galite skambinti ir priimti vaizdo ir programos „Communicator“ skambučius.

Kaip sužinoti, kurios įmonės yra susijusios su mano įmone?

Pasiteiraukite savo administratoriaus, ar asmens įmonė yra susijusi su jūsų įmone.

Ar privalau naudoti meniu Įtraukti kontaktus norėdamas įtraukti kontaktus į kontaktų sąrašą?

Ne. Jeigu norite įtraukti kontaktus, esančius jūsų įmonės tinkle, galite tiesiog įvesti asmens vardą arba el. pašto adresą lauke Ieškoti ir nuvilkti kontaktą iš lauko Ieškos rezultatai į grupę kontaktų sąraše. Pagal numatytuosius nustatymus „Communicator“ ieškos įmonės telefonų knygoje ir jūsų programos „Outlook“ aplanke Kontaktai.

Puslapio viršus

Kontakto prieigos lygio keitimas

Kai į programos „Communicator“ kontaktų sąrašą įtraukiate tiesioginių pranešimų mainų vartotoją iš AOL, „Yahoo“, MSN, „Windows Live“ arba išorinį kontaktą, jam pagal numatytuosius nustatymus suteikiamas prieigos lygis Viešasis. Kai kontaktui suteiktas prieigos lygis Viešasis, galite iš jo gauti tiesioginius pranešimus ir informacinius pranešimus. Taip pat kontaktas gali matyti jūsų buvimo būseną (ar jūs prisijungęs, ar ne). Jei su kontaktu norite bendrai naudotis papildoma buvimo informacija, pavyzdžiui, mobiliojo telefono numeriu arba tvarkaraščio informacija, galite pakeisti kontakto prieigos lygį.

Norėdami pakeisti kontakto prieigos lygį

 • Kontaktų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą, nukreipkite žymiklį į Keisti prieigos lygį ir pasirinkite prieigos lygį.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×