Komentaro įterpimas arba naikinimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Galite įterpti „komentaras“ į debesėlį ar lauką, rodomą dokumento paraštėse. Taip pat galite rodyti arba slėpti komentarus rodinyje.

Ką norėtumėte daryti?

 1. Pažymėkite tekstą ar elementą, kurį norite komentuoti, arba spustelėkite teksto pabaigoje.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai pasirinkite Naujas komentaras.

  „O14“ juostelė

  Patarimai: Jei norite peržiūrėti (rodyti) komentarus, kai įvedate tekstą, atlikite šiuos veiksmus:

  • Word 2016, komentarų grupės, pasirinkite Rodyti komentarus. Pasirinkite jį dar kartą, kad slėpti komentarus.

  • Word 2013 arba Word 2010, skirtuko Peržiūra grupėje sekimas sąraše Rodyti žymėjimą , pasirinkite komentarai ir įsitikinkite, kad žymės langelis (✔) lauke rodoma šalia parinkties. Pasirinkite komentarų dar kartą, kad išvalytumėte žymės langelį Slėpti komentarus.

 3. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

  Skirta „Word 2016“

  • Lauke įveskite savo komentarą.

  Skirta „Word 2013“ arba „Word 2010“

  • Įveskite savo komentarą debesėlyje arba pasirinkite Peržiūros sritis ir įveskite savo komentarą.

Skirta „Word 2016“

 1. Pasirinkite komentarą, į kurį norite atsakyti.

  Paryškinta piktograma Atsakyti į komentarą

 2. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Pasirinkite mygtuką atsakyti ir įveskite savo atsakymą.

   Rodomas komentaras su atsakymu.

   arba

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ir pasirinkite atsakyti į komentarą.

Skirta „Word 2013“ ir „Word 2010“

 1. Spustelėkite komentaro, į kurį norite atsakyti, debesėlį.

 2. Komentarų grupės, pasirinkite Naujas komentarasir įveskite savo atsakymą į naujo komentaro debesėlį.

 • Spustelėkite norimo redaguoti komentaro debesėlio arba lauko viduje ir atlikite norimus pakeitimus.

  Patarimai: 

  • Prieš keičiant komentarus, gali būti naudinga įsitikinti, kad galite komentarus peržiūrėti.

  • Skirta „Word 2016“

  • Skirta „Word 2013“ ir „Word 2010“

  • Komentarų grupės, pasirinkite Rodyti komentarus. Pasirinkite jį dar kartą, kad slėpti komentarus.

  • Grupės Sekimas sąraše Rodyti keitimus pasirinkite Komentarai ir įsitikinkite, kad šalia parinkties esančiame langelyje rodoma varnelė (✔). Dar kartą pasirinkite Komentarai, kad pašalintumėte varnelę ir slėptumėte komentarus.

Skirta „Word 2013“ ir „Word 2010“

Jei negalite peržiūrėti viso komentaro, kurį norite redaguoti, bandykite naudoti peržiūros sritį.

 • Grupėje Sekimas spustelėkite Peržiūros sritis.

  Pastaba: Jei norite, kad peržiūros sritis būtų pateikiama ekrano apačioje, o ne šone, sąraše Peržiūros sritis pasirinkite Horizontali peržiūros sritis.

Vieno komentaro naikinimas

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komentarą, tada pasirinkite Naikinti komentarą.

Visų komentarų naikinimas

 1. Dokumente spustelėkite komentarą.

 2. Sąraše Naikinti pasirinkite Naikinti visus dokumento komentarus.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas pasirinkite Rodyti keitimus.

  „Word“ juostelės vaizdas

 2. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

  Skirta „Word 2016“

  • Sąraše Rodyti keitimus pasirinkite Konkretūs žmonės, tada pasirinkite redaktoriaus, kurio komentarus norite naikinti, vardą (inicialus).

  Skirta „Word 2013“ ir „Word 2010“

  • Sąraše Rodyti keitimus pasirinkite Redaktoriai, tada pasirinkite redaktoriaus, kurio komentarus norite naikinti, vardą (inicialus).

  Pastaba: Žymės langelis (✔) laukelyje, esančiame šalia pasirinkto redaktoriaus vardo (inicialų), išvalomas ir visi redaktoriaus komentarai pašalinami.

Kai pakeičiate savo komentaruose norimą naudoti vardą ar inicialus, tai paveiks tik komentarus, kuriuos rašysite po šio pakeitimo. Komentarai, kurie jau buvo dokumente prieš jums pakeičiant vardą ar inicialus, nebus atnaujinti. Be to, vardą ir inicialus, kuriuos įvedate, naudoja visos „Microsoft Office“ programos, todėl bet kokie šių parametrų pakeitimai paveiks ir kitas „Office“ programas.

Skirta „Word 2016“

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas pasirinkite vykdyklę Keitimų sekimo funkciją .

 2. Dialogo lange Keitimų sekimo parinktys pasirinkite Keisti vartotojo vardą.

 3. Dialogo lango „Word“ parinktys dalyje Individualizuokite savo „Microsoft Office“ kopiją pakeiskite parinktis Vartotojo vardas, Inicialai (arba jas abi), tada pasirinkite Gerai.

  Pastaba: Jei norite užtikrinti, kad visada būtų naudojami jūsų pasirinkti inicialai, pažymėkite žymės langelį Visada naudoti šias reikšmes neatsižvelgiant į prisijungimą prie „Office“.

 4. Pasirinkite Gerai, kad užbaigtumėte pakeitimą.

Skirta „Word 2013“ ir „Word 2010“

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas pasirinkite Sekti keitimus.

  Vartotojo vardo keitimas

 2. Išplečiamajame sąraše Sekti keitimus pasirinkite Keisti vartotojo vardą.

 3. Dialogo lango „Word“ parinktys dalyje Individualizuokite savo „Microsoft Office“ kopiją pakeiskite parinktis Vartotojo vardas, Inicialai (arba jas abi), tada pasirinkite Gerai.

Ką norėtumėte daryti?

Galite įvesti komentarą. „planšetinis kompiuteris“ galite įterpti komentarą balsu arba ranka rašytą komentarą.

 1. Pažymėkite tekstą ar elementą, kurį norite komentuoti, arba spustelėkite teksto pabaigoje.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai spustelėkite Naujas komentaras.

  Word juostelės paveikslėlis

  Pastaba: Jei norite peržiūrėti (rodyti) komentarus, kai įvedate tekstą, skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas, sąraše Rodyti keitimus, pasirinkite Komentarai ir įsitikinkite, kad šalia parinkties rodoma varnelė (✔). Dar kartą pasirinkite Komentarai, jei norite slėpti komentarus.

 3. Įveskite komentaro tekstą komentaro debesėlyje ar lauke arba naudodamiesi peržiūros sritimi.

 1. Spustelėkite dabartinio komentaro debesėlį ar lauką.

 2. Grupėje Komentarai pasirinkite Naujas komentaras ir įveskite savo atsakymą naujo komentaro debesėlyje ar lauke.

Jei jūsų kompiuteris yra planšetinis asmeninis kompiuteris, galite įrašyti komentarus balsu. Komentarai balsu yra įtraukiami kaip balso objektai komentarų debesėliuose.

Komandos įtraukimas į sparčiosios prieigos įrankių juostą

Prieš pirmą kartą įtraukdami komentarą balsu, turite įtraukti komandą Įvesti balsą į sparčiosios prieigos įrankių juostą.

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite "Word" parinktys > Tinkinti.

 2. Sąraše Pasirinkti komandas iš pasirinkite Visos komandos.

 3. Komandų sąraše pasirinkite Įvesti balsą > Įtraukti.

Komentaro balsu įtraukimas

 1. Sparčiosios prieigos įrankiųjuostoje spustelėkite Įterpti balso Mygtuko paveikslėlis .

 2. Atsidariusiame dialogo lange spustelėkite paleidimo mygtuką ir įrašykite komentarą balsu.

 3. Baigę komentaro įrašymą, paspauskite sustabdymo mygtuką ir uždarykite dialogo langą.

 4. Jei „Microsoft Office Word“ rodo pranešimą, kuriame klausiama, ar norite atnaujinti garso objektą, spustelėkite Taip.

Įrašyto komentaro klausymas

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komentaro debesėlį, nukreipkite žymiklį į Garso rašytuvo dokumento objektas, tada spustelėkite Leisti.

Pastaba: Papildomos informacijos apie garso objekto įrašymą ir redagavimą ieškokite savo garso plokštės ir mikrofono dokumentacijoje.

Jei jūsų kompiuteris yra planšetinis asmeninis kompiuteris, galite įtraukti į dokumentą ranka rašytų komentarų. Rankraštis įtraukiamas ir rodomas komentaro debeseliuose.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai spustelėkite Naujas komentaras.

  Word juostelės paveikslėlis

 2. Įrašykite komentarą komentaro debesėlyje.

Jei komentarai ekrane nerodomi, spustelėkite Rodyti keitimus skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas.

„Word“ juostelės vaizdas

 1. Spustelėkite komentaro, kurį norite redaguoti, debesėlio viduje.

 2. Atlikite norimus keitimus.

 • Jei debesėliai paslėpti arba rodoma tik dalis komentaro, komentarą galite pakeisti peržiūros srityje. Norėdami rodyti peržiūros sritį, grupėje Sekimas spustelėkite Peržiūros sritis. Jei norite, kad peržiūros sritis būtų rodoma ekrano apačioje, o ne ekrano šone, spustelėkite rodyklę šalia Peržiūros sritis, tada spustelėkite Horizontali peržiūros sritis.

 • Norėdami atsakyti į komentarą, spustelėkite jo debesėlį, tada spustelėkite Naujas komentaras grupėje Komentarai. Įveskite savo atsakymą į naujo komentaro debesėlį.

 • Norėdami greitai panaikinti vieną komentarą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komentarą, tada spustelėkite Naikinti komentarą.

 • Norėdami greitai panaikinti visus dokumento komentarus, spustelėkite komentarą dokumente. Skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai spustelėkite rodyklę, esančią po parinktimi Naikinti, tada spustelėkite Naikinti visus dokumento komentarus.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite rodyklę, esančią šalia Rodyti keitimus.

  „Word“ juostelės vaizdas

 2. Norėdami išvalyti visų redaktorių žymės langelius, perkelkite žymiklį ant Redaktoriai, tada spustelėkite Visi redaktoriai.

 3. Dar kartą spustelėkite rodyklę, esančią šalia Rodyti keitimus, perkelkite žymiklį ant Redaktoriai, tada spustelėkite redaktoriaus, kurio komentarus norite panaikinti, vardą.

 4. Grupėje komentarai spustelėkite rodyklę, esančią po Naikinti Mygtuko paveikslėlis , ir spustelėkite Naikinti visus rodomus komentarus.

  Pastaba: Ši procedūra panaikina visus pasirinkto redaktoriaus komentarus, įskaitant komentarus visame dokumente.

Patarimas: Taip pat galite peržiūrėti ir naikinti komentarus naudodamiesi peržiūros sritimi. Norėdami rodyti arba slėpti peržiūros sritį, grupėje Sekimas spustelėkite Peržiūros sritis. Jei norite perkelti peržiūros sritį į ekrano apačią, spustelėkite rodyklę šalia Peržiūros sritis, tada spustelėkite Horizontali peržiūros sritis.

Kai pakeičiate savo komentaruose norimą naudoti vardą ar inicialus, tai paveiks tik komentarus, kuriuos rašysite po šio pakeitimo. Komentarai, kurie jau buvo dokumente prieš jums pakeičiant vardą ar inicialus, nebus atnaujinti. Be to, vardą ir inicialus, kuriuos įvedate, naudoja visos „Microsoft Office“ programos, todėl bet kokie šių parametrų pakeitimai paveiks ir kitas „Office“ programas.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite rodyklę šalia Sekti keitimus, tada spustelėkite Keisti vartotojo vardą.

  Vartotojo vardo keitimas

 2. Spustelėkite Personalizuoti.

 3. Dalyje Individualizuokite savo „Office“ kopiją pakeiskite vardą arba inicialus, kuriuos norite naudoti savo komentaruose.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×