Komentarų įtraukimas, redagavimas arba naikinimas pateiktyje

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Komentaras yra pastaba, kurią galite pridėti prie laiško arba žodžio skaidrėje, prie grafinio elemento ar kito objekto arba prie visos skaidrės. Komentarai – tai puikus būdas pateikti kitiems atsiliepimą apie jų pateiktį.

Komentaro įtraukimas

 1. Skaidrėje spustelėkite vietą, kurią nurodo jūsų komentaras.

 2. Spustelėkite Peržiūra > Naujas komentaras.

  Patarimas : Komentarų piktograma Komentaro piktograma rodoma skaidrėje ir atidaroma sritis Komentarai.

 3. Srityje Komentarai įrašykite savo pranešimą lauke ir paspauskite „Enter“ arba spustelėkite už komentarų lauko ribų.

  Komentaro įtraukimas

  Pastabos : 

  • Kai Komentarų sritis atidaryta, galite įtraukti naują komentarą, paspaudus "Ctrl" + N.

  • Elementus su komentarais nurodo komentarų piktograma Komentaro piktograma . Spustelėkite piktogramą, kad pamatytumėte komentarus apie tą elementą Komentarų srityje.

  • Norėdami pereiti nuo vieno komentaro prie kito, spustelėkite Komentarų srities viršuje esančią rodyklę aukštyn arba žemyn.

Komentaro redagavimas arba atsakymas į jį

 1. Norėdami redaguoti kitų žiūrinčiųjų įtrauktus komentarus arba į juos atsakyti, naudokite Komentarų sritį.

 2. Norėdami redaguoti komentarą: spustelėkite norimo redaguoti komentaro tekstą. Bus atidarytas teksto laukelis su jame esančiu komentaru. Atlikite norimus keitimus, tada spustelėkite už komentarų lauko ribų, kad baigtumėte.

Norėdami atsakyti į komentarą: komentarą, kurį norite atsakyti, spustelėkite atsakytiarba paspauskite Ctrl + R. teksto įvesties lauke įveskite atsakymą, tada paspauskite klavišą Tab, kad užbaigtumėte.

Naikinti komentarą

 1. Skaidrėje:    dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimų panaikinti komentarų piktogramą Komentaro piktograma , tada – Naikinti komentarą.

 2. Komentarų srityje:    spustelėkite norimą naikinti komentarą, tada – juodą X.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×