Komentarų įtraukimas, redagavimas arba naikinimas pateiktyje

Svarbu    Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Komentaras yra pastaba, kurią galite pridėti prie laiško arba žodžio skaidrėje, prie grafinio elemento ar kito objekto arba prie visos skaidrės. Komentarai – tai puikus būdas pateikti kitiems atsiliepimą apie jų pateiktį.

Komentaro įtraukimas

 1. Skaidrėje spustelėkite vietą, kurią nurodo jūsų komentaras.

 2. Spustelėkite Peržiūra > Naujas komentaras.

  Patarimas   Komentarų piktograma Komentaro piktograma rodoma skaidrėje ir atidaroma sritis Komentarai.

 3. Srityje Komentarai įrašykite savo pranešimą lauke ir paspauskite „Enter“ arba spustelėkite už komentarų lauko ribų.

  Komentaro įtraukimas

  Pastabos   

  • Kai atidaryti Komentarų polangį , paspauskite Ctrl + N. galite pridėti naują komentarą

  • Elementus su komentarais nurodo komentarų piktograma Komentaro piktograma. Spustelėkite piktogramą, kad pamatytumėte komentarus apie tą elementą Komentarų srityje.

  • Norėdami pereiti nuo vieno komentaro prie kito, spustelėkite Komentarų srities viršuje esančią rodyklę aukštyn arba žemyn.

Komentaro redagavimas arba atsakymas į jį

 1. Norėdami redaguoti kitų žiūrinčiųjų įtrauktus komentarus arba į juos atsakyti, naudokite Komentarų sritį.

 2. Norėdami redaguoti komentarą: spustelėkite norimo redaguoti komentaro tekstą. Bus atidarytas teksto laukelis su jame esančiu komentaru. Atlikite norimus keitimus, tada spustelėkite už komentarų lauko ribų, kad baigtumėte.

Norėdami atsakyti į komentarą: komentaras kad norite atsakyti į, spustelėkite atsakyti, arba paspauskite Ctrl + R. įveskite savo atsakymą teksto langelyje, tada paspauskite klavišą iki galo.

Naikinti komentarą

 1. Skaidrėje:    dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimų panaikinti komentarų piktogramą Komentaro piktograma , tada – Naikinti komentarą.

 2. Komentarų srityje:    spustelėkite norimą naikinti komentarą, tada – juodą X.

Pastaba   Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taikoma: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016 PreviewAr ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas