Komandos mygtuko naudojimas norint pradėti veiksmą arba veiksmų seką

Komandos mygtuko naudojimas norint pradėti veiksmą arba veiksmų seką

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite naudoti komandos mygtuko "Access" formos pradėti veiksmas arba veiksmų rinkinys. Pavyzdžiui, galite sukurti komandos mygtuką, kuris atidaro kitą formą. Norėdami, kad komandos mygtuką, vykdytų veiksmą, galite rašyti makrokomandą arba įvykio procedūrą ir pridėti ją prie komandos mygtuko ypatybės Spustelėjus . Taip pat galite įdėti makrokomandą tiesiogiai į komandos mygtuko ypatybės Spustelėjus . Tai leidžia kopijuoti mygtuką į kitų formų funkcionalumą mygtuką.

Ką norite daryti?

Komandos mygtuko įtraukimas į formą naudojant vedlį

Mygtuko kūrimas nuvelkant makrokomandą į formą

Kurti komandos mygtuką nenaudojant vediklio

Tinkinkite komandos mygtuką

Komandos mygtuko įtraukimas į formą naudojant vedlį

Naudodami komandos mygtuko vedlį galite greitai sukurti komandų mygtukus, kurie atliktų įvairias užduotis, pavyzdžiui, uždarytų formą, atidarytų ataskaitą, rastų įrašą arba vykdytų makrokomandą.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai įsitikinkite, kad Naudoti valdymo vedliai Mygtuko paveikslėlis yra pasirinkta.

  Mygtuko paveikslėlis

 3. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai spustelėkite mygtukas.

  Mygtuko paveikslėlis

 4. Kūrimo tinklelyje spustelėkite toje vietoje, kurioje norite įterpti komandos mygtuką.

  Paleidžiamas komandos mygtuko vedlys.

 5. Vykdykite vedlio nurodymus. Paskutiniame puslapyje spustelėkite Baigti.

  Vedlys sukuria komandos mygtuką ir mygtuko ypatybėje Spustelėjus įdeda makrokomandą. Makrokomandoje yra veiksmų, kurie atlieka vedlyje pasirinktą užduotį.

Komandos mygtuke įdėto objekto peržiūra arba redagavimas

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, kurioje yra komandos mygtuką ir tada spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis arba Maketo rodinys Mygtuko paveikslėlis kontekstiniame meniu.

 2. Spustelėdami pažymėkite komandos mygtuką ir paspauskite F4, kad būtų rodomas jo ypatybių lapas.

 3. Ypatybių lapo skirtuko įvykis ypatybės lauke Spustelėkite turėtų būti rodomas [Įdėtoji makrokomanda] . Spustelėkite bet kurią ypatybės lauke ir spustelėkite Daryklės mygtukas lango dešinėje pusėje.

Makrokomandų daryklėje bus rodomas įdėtąją makrokomandą sudarantis veiksmas arba veiksmai.

Puslapio viršus

Mygtuko kūrimas nuvelkant makrokomandą į formą

Jei jau sukūrėte ir įrašėte makrokomandą, nuvilkę ją iš naršymo srities į formą, kuri atidaryta kaip dizaino rodinys, galite nesunkiai sukurti makrokomandą paleidžiantį komandos mygtuką.

 1. Atidarykite formą kaip dizaino rodinį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą naršymo srityje, tada spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis kontekstiniame meniu.

 2. Naršymo srityje raskite makrokomandą, kuriai norite priskirti naują komandos mygtuką, tada nuvilkite makrokomandą į formą.

  Access automatiškai sukuria komandos mygtuką ir makrokomandos pavadinimas naudojamas kaip mygtuko antraštė. Access taip pat įterpia makrokomandos pavadinimas Spustelėkite komandos mygtuko ypatybės, kad makrokomanda vykdoma spustelėjus mygtuką. "Access" naudoja bendras mygtukas, pavadinimą, todėl mygtuko ypatybėje pavadinimas įveskite prasmingesnio pavadinimo. Norėdami Rodyti komandos mygtuko ypatybių lapas, kol forma atidaryta kaip dizaino rodinį, spustelėkite mygtuką, ir paspauskite klavišą F4.

Daugiau informacijos apie makrokomandų kūrimą ieškokite straipsnyje vartotojo sąsajos makrokomandos kūrimas.

Puslapio viršus

Komandos mygtuko kūrimas nenaudojant vedlio

Komandos mygtuką galite sukurti nenaudodami komandos mygtuko vedlio. Proceso metu mygtukas padedamas formoje ir nustatomos kelios ypatybės.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą naršymo srityje ir spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis kontekstiniame meniu.

 2. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai užtikrinti Naudoti valdiklio vedliai nepažymėtas.

  Mygtuko paveikslėlis

 3. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai spustelėkite mygtukas.

  Mygtuko paveikslėlis

 4. Spustelėkite tą formos vietą, kurioje norite padėti komandos mygtuką.

  Programa Access padeda komandos mygtuką formoje.

  Kadangi Naudoti valdiklių vedlius nebuvo pažymėta, programa Access tolesnio apdorojimo neatlieka. Jei formoje padėjus komandos mygtuką paleidžiamas komandos mygtuko vedlys, vedlyje galite spustelėti Atšaukti.

 5. Kai komandos mygtukas pažymėtas, spustelėkite F4, kad būtų rodomas ypatybių lapas.

 6. Spustelėkite skirtuką Visos, kad būtų rodomos visos komandos mygtuko ypatybės.

 7. Norėdami baigti komandos mygtuko kūrimą, nustatykite ypatybes, kaip parodyta toliau esančioje lentelėje.

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas

Pagal numatytuosius parametrus programoje Access naujas komandos mygtukas pavadinamas Komanda, po jo yra skaičius; pavyzdžiui, Komanda_34 (Command34). Nors tai nebūtina, pavadinimą patartina pakeisti tokiu pavadinimu, kuris atspindėtų mygtuko funkciją (pavyzdžiui, cmd Pardavimo ataskaita (cmdSalesReport) arba Formos uždarymo mygtukas (CloseFormButton)). Tai bus patogu, jei vėliau norėsite nurodyti mygtuką makrokomandoje arba įvykio procedūroje.

Antraštė

Įveskite komandos mygtuke norimą matyti etiketę. Pavyzdžiui, Pardavimo ataskaita arba Uždaryti formą.

Pastaba : Antraštė nerodoma, jei ypatybėje Paveikslėlis nurodytas paveikslėlis.

Spustelėjus

Naudokite šią ypatybę, jei norite nurodyti, kas vyksta spustelėjus komandos mygtuką. Norėdami nustatyti ypatybę, spustelėkite ypatybės lauką ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami, kad komandos mygtukas paleistų esamą įrašytą makrokomandą, spustelėkite išplečiamąją rodyklę, tada spustelėkite makrokomandos pavadinimą.

 • Norėdami, kad komandos mygtuką, paleisti į esamą įdėtąją funkciją arba VBA funkciją, įveskite lygybės ženklą (=) ir funkcijos pavadinimą; pvz., =laukas("Sveiki pasaulyje") arba =MyFunction(argumentus).

 • Norėdami kurti išraišką, spustelėkite Daryklės mygtukas ir spustelėkite Reiškinio daryklę.

 • Norėdami pradėti kurti įvykio procedūra, kuri naudoja Visual Basic for Applications (VBA) kodą, spustelėkite Daryklės mygtukas , tada spustelėkite Kodo daryklė. Norėdami kurti naują įdėtąją makrokomandą, kurioje yra veiksmai, kurių norite atlikti komandos mygtuką, spustelėkite Daryklės mygtukas ir spustelėkite Makrokomandų daryklė.

  Pastaba : Access duomenų bazių, kuriose yra VBA kodas turi būti suteikta patikimi būsena prieš kodas gali būti vykdomos.

Jei norite daugiau sužinoti apie kitas čia nepaminėtas ypatybes, nukreipkite žymeklį į ypatybės lauką ir paspauskite F1.

Puslapio viršus

Komandos mygtuko tinkinimas

Access pateikiama daug būdų, kaip tinkinti komandų mygtukus, kad jūs galite turėti išvaizdą ir funkcijas savo formos. Pvz., galite sukurti komanda mygtukų eilutę lentelės formos arba rietuvės formos išdėstymas, arba padaryti komandų mygtukai būtų rodomi panašiai kaip hipersaitai.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą naršymo srityje ir spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis .

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Kurti horizontalaus (lentelės formos) arba vertikalus (rietuvės formos) komandų mygtukų maketo   

   Norėdami kurti tiksliai sulygiuotų mygtukų eilutę arba stulpelį, galite įtraukti komandų mygtukus į lentelės formos arba rietuvės formos maketą. Tada galite perkelti mygtukus kaip grupę, nes taip modifikuoti formas yra paprasčiau. Taip pat vienu metu visoje komandų mygtukų eilutėje arba stulpelyje galite taikyti formatavimo stilius ir atskirti mygtukus tinklelio linijomis.

   1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną iš komandų mygtukų, kurį norite įtraukti į maketą, tada laikinajame meniu nukreipkite žymiklį į Maketas.

   2. Spustelėkite lentelės formos Mygtuko paveikslėlis pradėti horizontalią mygtukų eilutę, arba spustelėkite sudėtinė Mygtuko paveikslėlis sukurti vertikalus mygtukų stulpelį.

    Norint nurodyti maketą, programoje Access apie komandos mygtuką nubrėžiamos kraštinės. Kiekvienas mygtukas suporuojamas su etikete, kurios naikinti negalite, tačiau, jei etiketė nereikalinga, galite ją labai sumažinti.

    Toliau iliustracijose pavaizduotas su etikete susietas komandos mygtukas, esantis lentelės formos makete. Atkreipkite dėmesį, kaip atrodo etiketė kitoje aukštesnėje sekcijoje – taip išvengiama kiekvieno išsamaus įrašo etikečių pasikartojimo.

    Komandos mygtukas lentelės formos makete

    Toliau iliustracijose pavaizduotas su etikete susietas komandos mygtukas, esantis rietuvės formos makete. Rietuvės formos makete etiketė ir mygtukas visada yra toje pačioje sekcijoje.

    Komandos mygtukas rietuvės formos makete

   3. Daugiau komandų mygtukų įtraukti į maketą galite nuvilkdami juos į maketo sritį. Velkant komandos mygtuką per maketo sritį, programa Access nubraižo horizontalią įterpties juostą (lentelės formos makete) arba vertikalią įterpties juostą (rietuvės formos makete), kad nurodytų, kurioje vietoje atleidus pelės mygtuką bus padėtas komandos mygtukas.

    Mygtuko įtraukimas į rietuvės formos valdiklio maketą

    Atleidus pelės mygtuką, valdiklis įtraukiamas į maketą.

    Į rietuvės formos valdiklio maketą įtrauktas mygtukas

   4. Komandų mygtukų perkėlimas lentelės formos maketo sekcijoje aukštyn arba žemyn    Jei norite palikti komandos mygtuką lentelės formos makete, bet norite perkelti komandos mygtuką į kitą formos sekciją (pavyzdžiui, iš informacijos sekcijos į formos antraštės sekciją), atlikite šiuos veiksmus:

    1. Pasirinkite mygtuką.

    2. Skirtuko Tvarkyti spustelėkite Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn .

     Komandos mygtukas perkeliamas į kitą viršuje arba apačioje esančią sekciją, bet lieka lentelės formos makete. Jei toje vietoje, į kurią perkeliate valdiklį, jau yra kitas valdiklis, sukeičiamos šių valdiklių vietos.

     Pastaba : Perkelti aukštyn ir Perkelti žemyn komandos išjungiami rietuvės formos maketai.

   5. Pereiti į visą maketą, komandų mygtukus   

    1. Spustelėkite bet kurį makete esantį komandos mygtuką.

     Viršutiniame kairiajame maketo kampe bus rodomas maketo parinkiklis.

    2. Vilkite maketo parinkiklį, kad perkeltumėte maketą į naują vietą.

  • Pridėti tinklelį maketo komandų mygtukus   

   1. Pasirinkite bet kurį iš komandų mygtukus maketą.

   2. Spustelėkite komandą tinklelis , skirtuko tvarkyti, ir pasirinkite norimą tinklelio stilių.

  • Komandos mygtuko Skaidrinimas   

   Nustatę permatomus komandų mygtukus galite padėti juos ant bet kokio savo formoje esančio objekto ir suteikti tam objektui komandos mygtuko funkcijas. Pavyzdžiui, turite atvaizdą, kurį norite padalyti į atskiras sritis, kurias spustelėjus būtų paleidžiama vis kita makrokomanda. Galite tai atlikti ant atvaizdo padėję kelis permatomus komandų mygtukus.

   1. Spustelėkite komandos mygtuką, kurį norite padaryti permatomu, tada paspauskite F4, kad būtų rodomas komandos mygtuko ypatybių lapas.

   2. Ypatybių lapo skirtuke Formatas spustelėkite ypatybės Permatomas lauką.

   3. Išplečiamajame sąraše pažymėkite Taip.

    Dizaino rodinyje galite matyti komandos mygtuko kontūrus, bet formos rodinyje mygtukas nematomas.

    Pastaba : Komandos mygtuko ypatybės Permatomas nustatymas Taip yra ne tas pats kaip ypatybės Matoma nustatymas Ne. Naudojant abi operacijas komandos mygtukas paslepiamas, bet ypatybę Permatomas nustačius Taip, mygtukas neišjungiamas. Ypatybę Matoma nustačius Ne, mygtukas išjungiamas.

  • Įsitikinkite, kad komandos mygtukas rodomas kaip hipersaitas   

   Jei norite, galite slėpti komandos mygtuką, bet palikti matomą antraštę. Gausite kažką panašaus į etiketę, kuri veikia kaip komandos mygtukas. Taip pat galite pabraukti antraštėje esantį tekstą ir pakeisti jo spalvą, kad atrodytų kaip hipersaitas.

   1. Spustelėdami pažymėkite komandos mygtuką ir paspauskite F4, kad būtų rodomas jo ypatybių lapas.

   2. Ypatybių lapo skirtuke Formatas spustelėkite ypatybės Fono stilius lauką.

   3. Išplečiamajame sąraše pažymėkite Permatomas.

    Pagrindinė komandos mygtuko dalis bus paslėpta, o antraštė matoma.

   4. Pabraukti arba keisti antraštės teksto spalvą, naudokite įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje šriftas .

    Komandos, esančios grupės prieigos šriftas

  • Atšaukti mygtuką kurti   

   1. Spustelėkite komandos mygtuką, tada paspauskite F4, kad atidarytumėte ypatybių lapą.

   2. Ypatybės Atšaukti lauke spustelėkite Taip.

    Kai komandos mygtuko ypatybė Atšaukti nustatyta Taip, o forma yra aktyvi, vartotojas gali pažymėti komandos mygtuką spustelėjęs jį, paspaudęs klavišą ESC arba paspaudęs ENTER, kai komandos mygtukas yra įvesties vieta. Kai bet kurio vieno komandos mygtuko ypatybė Atšaukti nustatyta Taip, kitų formoje esančių mygtukų ši ypatybė automatiškai nustatoma Ne.

    Norėdami nustatyti mygtuką Atšaukti, kad būtų atšaukti visi formoje arba dialogo lange vykdomi veiksmai, turite parašyti makrokomandą arba įvykio procedūrą ir pridėti jį prie mygtuko ypatybės Spustelėjus.

    Pastaba : Formoje, kurioje leidžiamos neatšaukiamos operacijos (pavyzdžiui, naikinimai), patartina mygtuką Atšaukti nustatyti kaip numatytąjį formos komandos mygtuką. Norėdami tai atlikti, ypatybes Atšaukti ir Numatytoji nustatykite Taip.

  • Komandos mygtuko paveikslėlio rodymas    Komandos mygtukas nuotraukų ypatybės lauke įveskite paveikslėlio failo (pvz., .bmp, .ico arba .dib failo) kelią ir failo vardą. Jei nesate tikri, kad kelią arba failo pavadinimą, spustelėkite Daryklės mygtukas , kad atidarytumėte paveikslėlių daryklę.

   Paveikslėlių daryklė

   Norėdami rasti norimą naudoti paveikslėlį, spustelėkite Naršyti, arba spustelėkite vieną iš galimų paveikslėlių, esančių sąraše Galimi paveikslėliai, kad peržiūrėtumėte profesionaliai sukurtus paveikslėlius, kuriuos galite naudoti. Jei radote norimą naudoti paveikslėlį, spustelėkite Gerai, kad įtrauktumėte jį į komandos mygtuką.

   Pagal numatytuosius parametrus programa Access nustato ypatybę Paveikslėlio tipasĮdėtasis. Priskyrus Grafinis komandos mygtuką paveikslėlio ypatybių, naudodami šį parametrą sukuria nuotraukos kopiją ir išsaugo ją "Access" duomenų bazės failą. Komandos mygtukas ne atsispindės jų pakeitimus į pradinį paveikslėlį. Jei norite sukurti saitą į pradinį paveikslėlį, kad paveikslėlio pakeitimai atsispindės komandos mygtuką, pakeiskite ypatybę Paveikslėlio tipas į susieta. Originalus paveikslėlio failas turi būti atkuriamas pradinėje vietoje. Jei perkelti ar pervardyti paveikslėlio failą, programa Access rodo klaidos pranešimą galite atidaryti duomenų bazę, ir komandos mygtuką rodoma paveikslėlio antraštė, vietoj paveikslėlį. Bendrai naudoti tą patį paveikslėlį keliose vietose duomenų bazėje, pakeiskite ypatybę Paveikslėlio tipas į bendro naudojimo. Dabar galėsite pasirinkti tą patį paveikslėlį kitų komandų mygtukus, pvz., pasirinkdami paveikslėlį ypatybę Paveikslėlio pavadinimą.

  • Paveikslėlio ir antraštės rodymas komandos mygtuką   

   Galite Rodyti komandos mygtuko antraštė ir paveikslėlį. Naudokite šią procedūrą:

   1. Naudodami anksčiau šiame skyriuje aprašytą procedūrą, įtraukite paveikslėlį į komandos mygtuką.

   2. Pažymėkite komandos mygtuką. Jei ypatybės lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

   3. Ypatybių lapo skirtuke Formatas įveskite antraštę, kurią norite matyti ypatybės Antraštėlauke.

   4. Ypatybės Paveikslėlio antraštės lygiuotė lauke spustelėkite išplečiamąją rodyklę, tada pažymėkite norimą lygiuotę. Pavyzdžiui, jei norite, kad antraštė būtų rodoma po paveikslėliu, pažymėkite Apačioje. Jei norite, kad antraštė būtų rodoma paveikslėlio dešinėje, pažymėkite Dešinėje. Jei norite nustatyti nuo sistemos lokalės priklausančią lygiuotę, pažymėkite Bendra. Jei naudojate šį parametrą, antraštė bus rodoma dešinėje, kai naudojamos iš kairės į dešinę skaitomos kalbos, arba kairėje, kai naudojamos iš dešinės į kairę skaitomos kalbos.

Puslapio viršus

Ką norite daryti?

Komandos mygtuko įtraukimas į formą naudojant vedlį

Mygtuko kūrimas nuvelkant makrokomandą į formą

Kurti komandos mygtuką nenaudojant vediklio

Tinkinkite komandos mygtuką

Komandos mygtuko įtraukimas į formą naudojant vedlį

Naudodami komandos mygtuko vedlį galite greitai sukurti komandų mygtukus, kurie atliktų įvairias užduotis, pavyzdžiui, uždarytų formą, atidarytų ataskaitą, rastų įrašą arba vykdytų makrokomandą.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai įsitikinkite, kad Naudoti valdiklio vedliai Mygtuko paveikslėlis yra pasirinkta.

  Mygtuko paveikslėlis

 3. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai spustelėkite mygtukas.

  Mygtuko paveikslėlis

 4. Kūrimo tinklelyje spustelėkite toje vietoje, kurioje norite įterpti komandos mygtuką.

  Paleidžiamas komandos mygtuko vedlys.

 5. Vykdykite vedlio nurodymus. Paskutiniame puslapyje spustelėkite Baigti.

  Vedlys sukuria komandos mygtuką ir mygtuko ypatybėje Spustelėjus įdeda makrokomandą. Makrokomandoje yra veiksmų, kurie atlieka vedlyje pasirinktą užduotį.

Komandos mygtuke įdėto objekto peržiūra arba redagavimas

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, kurioje yra komandos mygtuką ir tada spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis arba Maketo rodinys Mygtuko paveikslėlis kontekstiniame meniu.

 2. Spustelėdami pažymėkite komandos mygtuką ir paspauskite F4, kad būtų rodomas jo ypatybių lapas.

 3. Ypatybių lapo skirtuko įvykis ypatybės lauke Spustelėkite turėtų būti rodomas [Įdėtoji makrokomanda] . Spustelėkite bet kurią ypatybės lauke ir spustelėkite Daryklės mygtukas lango dešinėje pusėje.

Makrokomandų daryklėje bus rodomas įdėtąją makrokomandą sudarantis veiksmas arba veiksmai.

Puslapio viršus

Mygtuko kūrimas nuvelkant makrokomandą į formą

Jei jau sukūrėte ir įrašėte makrokomandą, nuvilkę ją iš naršymo srities į formą, kuri atidaryta kaip dizaino rodinys, galite nesunkiai sukurti makrokomandą paleidžiantį komandos mygtuką.

 1. Atidarykite formą kaip dizaino rodinį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą naršymo srityje, tada spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis kontekstiniame meniu.

 2. Naršymo srityje raskite makrokomandą, kuriai norite priskirti naują komandos mygtuką, tada nuvilkite makrokomandą į formą.

  Programoje Microsoft Office Access 2007 automatiškai sukuriamas komandos mygtukas, o makrokomandos pavadinimas naudojamas kaip mygtuko antraštė. Taip pat programa Office Access 2007 įterpia makrokomandos pavadinimą į komandos mygtuko ypatybę Spustelėjus, kad makrokomanda būtų paleidžiama spustelėjus mygtuką. Programoje Access naudojamas bendrasis mygtuko pavadinimas, todėl mygtuko ypatybėje Pavadinimas patartina įvesti prasmingesnį pavadinimą. Norėdami matyti komandos mygtuko ypatybių lapą, kai forma atidaryta kaip dizaino rodinys, spustelėkite mygtuką, tada paspauskite F4.

Daugiau informacijos apie makrokomandų kūrimą ieškokite straipsnyje makrokomandos kūrimas.

Puslapio viršus

Komandos mygtuko kūrimas nenaudojant vedlio

Komandos mygtuką galite sukurti nenaudodami komandos mygtuko vedlio. Proceso metu mygtukas padedamas formoje ir nustatomos kelios ypatybės.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą naršymo srityje ir spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis kontekstiniame meniu.

 2. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai užtikrinti Naudoti valdiklio vedliai nepažymėtas.

  Mygtuko paveikslėlis

 3. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai spustelėkite mygtukas.

  Mygtuko paveikslėlis

 4. Spustelėkite tą formos vietą, kurioje norite padėti komandos mygtuką.

  Programa Access padeda komandos mygtuką formoje.

  Kadangi Naudoti valdiklių vedlius nebuvo pažymėta, programa Access tolesnio apdorojimo neatlieka. Jei formoje padėjus komandos mygtuką paleidžiamas komandos mygtuko vedlys, vedlyje galite spustelėti Atšaukti.

 5. Kai komandos mygtukas pažymėtas, spustelėkite F4, kad būtų rodomas ypatybių lapas.

 6. Spustelėkite skirtuką Visos, kad būtų rodomos visos komandos mygtuko ypatybės.

 7. Norėdami baigti komandos mygtuko kūrimą, nustatykite ypatybes, kaip parodyta toliau esančioje lentelėje.

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas

Pagal numatytuosius parametrus programoje Access naujas komandos mygtukas pavadinamas Komanda, po jo yra skaičius; pavyzdžiui, Komanda_34 (Command34). Nors tai nebūtina, pavadinimą patartina pakeisti tokiu pavadinimu, kuris atspindėtų mygtuko funkciją (pavyzdžiui, cmd Pardavimo ataskaita (cmdSalesReport) arba Formos uždarymo mygtukas (CloseFormButton)). Tai bus patogu, jei vėliau norėsite nurodyti mygtuką makrokomandoje arba įvykio procedūroje.

Antraštė

Įveskite komandos mygtuke norimą matyti etiketę. Pavyzdžiui, Pardavimo ataskaita arba Uždaryti formą.

Pastaba : Antraštė nerodoma, jei ypatybėje Paveikslėlis nurodytas paveikslėlis.

Spustelėjus

Naudokite šią ypatybę, jei norite nurodyti, kas vyksta spustelėjus komandos mygtuką. Norėdami nustatyti ypatybę, spustelėkite ypatybės lauką ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami, kad komandos mygtukas paleistų esamą įrašytą makrokomandą, spustelėkite išplečiamąją rodyklę, tada spustelėkite makrokomandos pavadinimą.

 • Norėdami, kad komandos mygtukas paleisti į esamą įdėtąją funkciją arba VBA funkciją, įveskite lygybės ženklą (=) ir funkcijos pavadinimą; pvz., =laukas("Sveiki pasaulyje") arba =MyFunction(argumentus).

 • Norėdami kurti išraišką, spustelėkite Daryklės mygtukas ir spustelėkite Reiškinio daryklę.

 • Norėdami pradėti kurti įvykio procedūra, kuri naudoja Visual Basic for Applications (VBA) kodą, spustelėkite Daryklės mygtukas , tada spustelėkite Kodo daryklė. Norėdami kurti naują įdėtąją makrokomandą, kurioje yra veiksmai, kurių norite atlikti komandos mygtuką, spustelėkite Daryklės mygtukas ir spustelėkite Makrokomandų daryklė.

  Pastaba : Norint vykdyti kodą, programos Office Access 2007 duomenų bazių, kuriose yra VBA kodas, būseną reikia nustatyti kaip patikimą.

Jei norite daugiau sužinoti apie kitas čia nepaminėtas ypatybes, nukreipkite žymeklį į ypatybės lauką ir paspauskite F1.

Puslapio viršus

Komandos mygtuko tinkinimas

Programoje Office Access 2007 pateikiami nauji komandų mygtukų tinkinimo būdai, kad savo formoje galėtumėte nustatyti norimą jų išvaizdą ir funkcijas. Pavyzdžiui, galite sukurti lentelės formos ar rietuvės formos komandų mygtukų eilutę arba galite nustatyti, kad komandų mygtukai būtų rodomi panašiai kaip hipersaitai.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą naršymo srityje ir spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis .

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Kurti horizontalaus (lentelės formos) arba vertikalus (rietuvės formos) komandų mygtukų maketo   

   Norėdami kurti tiksliai sulygiuotų mygtukų eilutę arba stulpelį, galite įtraukti komandų mygtukus į lentelės formos arba rietuvės formos maketą. Tada galite perkelti mygtukus kaip grupę, nes taip modifikuoti formas yra paprasčiau. Taip pat vienu metu visoje komandų mygtukų eilutėje arba stulpelyje galite taikyti formatavimo stilius ir atskirti mygtukus tinklelio linijomis.

   1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną iš komandų mygtukų, kurį norite įtraukti į maketą, tada laikinajame meniu nukreipkite žymiklį į Maketas.

   2. Spustelėkite lentelės formos Mygtuko paveikslėlis pradėti horizontalią mygtukų eilutę, arba spustelėkite sudėtinė Mygtuko paveikslėlis sukurti vertikalus mygtukų stulpelį.

    Norint nurodyti maketą, programoje Access apie komandos mygtuką nubrėžiamos kraštinės. Kiekvienas mygtukas suporuojamas su etikete, kurios naikinti negalite, tačiau, jei etiketė nereikalinga, galite ją labai sumažinti.

    Toliau iliustracijose pavaizduotas su etikete susietas komandos mygtukas, esantis lentelės formos makete. Atkreipkite dėmesį, kaip atrodo etiketė kitoje aukštesnėje sekcijoje – taip išvengiama kiekvieno išsamaus įrašo etikečių pasikartojimo.

    Komandos mygtukas lentelės formos makete

    Toliau iliustracijose pavaizduotas su etikete susietas komandos mygtukas, esantis rietuvės formos makete. Rietuvės formos makete etiketė ir mygtukas visada yra toje pačioje sekcijoje.

    Komandos mygtukas rietuvės formos makete

   3. Daugiau komandų mygtukų įtraukti į maketą galite nuvilkdami juos į maketo sritį. Velkant komandos mygtuką per maketo sritį, programa Access nubraižo horizontalią įterpties juostą (lentelės formos makete) arba vertikalią įterpties juostą (rietuvės formos makete), kad nurodytų, kurioje vietoje atleidus pelės mygtuką bus padėtas komandos mygtukas.

    Mygtuko įtraukimas į rietuvės formos valdiklio maketą

    Atleidus pelės mygtuką, valdiklis įtraukiamas į maketą.

    Į rietuvės formos valdiklio maketą įtrauktas mygtukas

   4. Komandų mygtukų perkėlimas lentelės formos maketo sekcijoje aukštyn arba žemyn    Jei norite palikti komandos mygtuką lentelės formos makete, bet norite perkelti komandos mygtuką į kitą formos sekciją (pavyzdžiui, iš informacijos sekcijos į formos antraštės sekciją), atlikite šiuos veiksmus:

    1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komandos mygtuką, tada laikinajame meniu nukreipkite žymiklį į Maketas.

    2. Spustelėkite Perkelti į skyrių Mygtuko paveikslėlis arba Perkelti žemyn į sekciją Mygtuko paveikslėlis .

     Komandos mygtukas perkeliamas į kitą viršuje arba apačioje esančią sekciją, bet lieka lentelės formos makete. Jei toje vietoje, į kurią perkeliate valdiklį, jau yra kitas valdiklis, sukeičiamos šių valdiklių vietos.

     Pastaba : Rietuvės formos maketuose komandos Perkelti sekciją į viršų ir Perkelti sekciją į apačią išjungtos.

   5. Pereiti į visą maketą, komandų mygtukus   

    1. Spustelėkite bet kurį makete esantį komandos mygtuką.

     Viršutiniame kairiajame maketo kampe bus rodomas maketo parinkiklis.

    2. Vilkite maketo parinkiklį, kad perkeltumėte maketą į naują vietą.

  • Pridėti tinklelį maketo komandų mygtukus   

   1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurį makete esantį komandos mygtuką, tada laikinajame meniu nukreipkite žymiklį į Maketas.

   2. Nukreipkite žymiklį į Tinklelis, tada spustelėkite norimą tinklelio stilių.

  • Komandos mygtuko Skaidrinimas   

   Nustatę permatomus komandų mygtukus galite padėti juos ant bet kokio savo formoje esančio objekto ir suteikti tam objektui komandos mygtuko funkcijas. Pavyzdžiui, turite atvaizdą, kurį norite padalyti į atskiras sritis, kurias spustelėjus būtų paleidžiama vis kita makrokomanda. Galite tai atlikti ant atvaizdo padėję kelis permatomus komandų mygtukus.

   1. Spustelėkite komandos mygtuką, kurį norite padaryti permatomu, tada paspauskite F4, kad būtų rodomas komandos mygtuko ypatybių lapas.

   2. Ypatybių lapo skirtuke Formatas spustelėkite ypatybės Permatomas lauką.

   3. Išplečiamajame sąraše pažymėkite Taip.

    Dizaino rodinyje galite matyti komandos mygtuko kontūrus, bet formos rodinyje mygtukas nematomas.

    Pastaba : Komandos mygtuko ypatybės Permatomas nustatymas Taip yra ne tas pats kaip ypatybės Matoma nustatymas Ne. Naudojant abi operacijas komandos mygtukas paslepiamas, bet ypatybę Permatomas nustačius Taip, mygtukas neišjungiamas. Ypatybę Matoma nustačius Ne, mygtukas išjungiamas.

  • Įsitikinkite, kad komandos mygtukas rodomas kaip hipersaitas   

   Jei norite, galite slėpti komandos mygtuką, bet palikti matomą antraštę. Gausite kažką panašaus į etiketę, kuri veikia kaip komandos mygtukas. Taip pat galite pabraukti antraštėje esantį tekstą ir pakeisti jo spalvą, kad atrodytų kaip hipersaitas.

   1. Spustelėdami pažymėkite komandos mygtuką ir paspauskite F4, kad būtų rodomas jo ypatybių lapas.

   2. Ypatybių lapo skirtuke Formatas spustelėkite ypatybės Fono stilius lauką.

   3. Išplečiamajame sąraše pažymėkite Permatomas.

    Pagrindinė komandos mygtuko dalis bus paslėpta, o antraštė matoma.

   4. Norėdami pabraukti arba keisti antraštės teksto spalvą, naudokite skirtuko Dizainas grupėje Šriftas esančius įrankius.

    „Access“ juostelės paveikslėlis

  • Atšaukti mygtuką kurti   

   1. Spustelėkite komandos mygtuką, tada paspauskite F4, kad atidarytumėte ypatybių lapą.

   2. Ypatybės Atšaukti lauke spustelėkite Taip.

    Kai komandos mygtuko ypatybė Atšaukti nustatyta Taip, o forma yra aktyvi, vartotojas gali pažymėti komandos mygtuką spustelėjęs jį, paspaudęs klavišą ESC arba paspaudęs ENTER, kai komandos mygtukas yra įvesties vieta. Kai bet kurio vieno komandos mygtuko ypatybė Atšaukti nustatyta Taip, kitų formoje esančių mygtukų ši ypatybė automatiškai nustatoma Ne.

    Norėdami nustatyti mygtuką Atšaukti, kad būtų atšaukti visi formoje arba dialogo lange vykdomi veiksmai, turite parašyti makrokomandą arba įvykio procedūrą ir pridėti jį prie mygtuko ypatybės Spustelėjus.

    Pastaba : Formoje, kurioje leidžiamos neatšaukiamos operacijos (pavyzdžiui, naikinimai), patartina mygtuką Atšaukti nustatyti kaip numatytąjį formos komandos mygtuką. Norėdami tai atlikti, ypatybes Atšaukti ir Numatytoji nustatykite Taip.

  • Komandos mygtuko paveikslėlio rodymas    Komandos mygtukas nuotraukų ypatybės lauke įveskite paveikslėlio failo (pvz., .bmp, .ico arba .dib failo) kelią ir failo vardą. Jei nesate tikri, kad kelią arba failo pavadinimą, spustelėkite Daryklės mygtukas , kad atidarytumėte paveikslėlių daryklę.

   Paveikslėlių daryklė

   Norėdami rasti norimą naudoti paveikslėlį, spustelėkite Naršyti, arba spustelėkite vieną iš galimų paveikslėlių, esančių sąraše Galimi paveikslėliai, kad peržiūrėtumėte profesionaliai sukurtus paveikslėlius, kuriuos galite naudoti. Jei radote norimą naudoti paveikslėlį, spustelėkite Gerai, kad įtrauktumėte jį į komandos mygtuką.

   Pagal numatytuosius parametrus programoje Access ypatybė Paveikslėlio tipas nustatoma Įdėtasis. Kai komandos mygtuko ypatybei Paveikslėlis priskiriate grafinį elementą, naudojant šį parametrą sukuriama paveikslėlio kopija, kuri saugoma Access duomenų bazės faile. Visi kiti pradinio paveikslėlio keitimai komandos mygtuke nebus matomi. Norėdami kurti saitą su pradiniu paveikslėliu, kad keitimai būtų matomi komandos mygtuke, pakeiskite ypatybę Paveikslėlio tipas į Susietasis. Pradinio paveikslėlio failą turite saugoti jo pradinėje vietoje. Jei paveikslėlio failą perkelsite arba pervardysite, atidarius duomenų bazę, programoje Access bus rodomas klaidos pranešimas, o komandos mygtuke bus rodoma paveikslėlio antraštė, o ne pats paveikslėlis.

  • Paveikslėlio ir antraštės rodymas komandos mygtuką   

   Programoje Office Access 2007 yra nauja priemonė, kurią naudojant komandos mygtuke gali būti rodoma ir antraštė, ir paveikslėlis. Atlikite šią procedūrą:

   1. Naudodami anksčiau šiame skyriuje aprašytą procedūrą, įtraukite paveikslėlį į komandos mygtuką.

   2. Pažymėkite komandos mygtuką. Jei ypatybės lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

   3. Ypatybių lapo skirtuke Formatas įveskite antraštę, kurią norite matyti ypatybės Antraštėlauke.

   4. Ypatybės Paveikslėlio antraštės lygiuotė lauke spustelėkite išplečiamąją rodyklę, tada pažymėkite norimą lygiuotę. Pavyzdžiui, jei norite, kad antraštė būtų rodoma po paveikslėliu, pažymėkite Apačioje. Jei norite, kad antraštė būtų rodoma paveikslėlio dešinėje, pažymėkite Dešinėje. Jei norite nustatyti nuo sistemos lokalės priklausančią lygiuotę, pažymėkite Bendra. Jei naudojate šį parametrą, antraštė bus rodoma dešinėje, kai naudojamos iš kairės į dešinę skaitomos kalbos, arba kairėje, kai naudojamos iš dešinės į kairę skaitomos kalbos.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×