Kodėl programa „Access“ prašo įvesti parametro reikšmę?

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Požymiai

Kai atidarote „Microsoft Office Access“ objektą (pvz., lentelę, užklausą, formą ar ataskaitą), „Access“ rodo dialogo langą Parametro reikšmės įvedimas.

Priežastis

Programa Access rodo dialogo langą Parametro reikšmės įvedimas atidarius objektą, kuris yra identifikatorius arba išraiška prieiga negalima interpretuoti. Kai kuriais atvejais tai veikimo būdą, kurį norite. Pvz., duomenų bazės kūrėjas galbūt sukurti užklausą, kuri leidžia įvesti informaciją kiekvieną kartą vykdoma užklausa, pvz., pradžios datą arba darbuotojo ID numeris. Toks raginimas gali būti panašūs taip:

Rodomas pavyzdys numatomas įvesti parametro reikšmę dialogo langas, pavadintą "Įveskite darbuotojo ID", lauko, kuriame norite įvesti reikšmę, ir mygtukus Gerai ir atšaukti identifikatorių.

Tačiau kitais atvejais šio dialogo lango matyti nenorėsite. Pavyzdžiui, galbūt atlikote kelis savo duomenų bazės dizaino keitimus, o dabar, kai atidarote objektą, „Access“ nelauktai parodo dialogo langą ir pateikia pranešimą, kurio nesuprantate.

Rodomas pavyzdys netikėta įvesti parametro reikšmę dialogo langas, pavadintą "SomeIdentifier", lauko, kuriame norite įvesti reikšmę, ir mygtukus Gerai ir atšaukti identifikatorių.

Sprendimas

Jei nebenorite, kad dialogo langas Parametro reikšmės įvedimas būtų rodomas, turite patikrinti visas išraiškas, susijusias su objektu, su kuriuo dirbate, ir rasti identifikatorių, dėl kurio pasirodo dialogo langas. Tada turite ištaisyti identifikatorių arba išraiškos, kurioje yra identifikatorius, sintaksę. Toliau nurodytos procedūros pateikia bendras gaires, kaip patikrinti išraiškas skirtingų tipų objektuose. Tačiau konkretūs keitimai, kuriuos turite atlikti, priklauso nuo jūsų duomenų bazės struktūros.

Daugiau informacijos apie išraiškos sintaksę rasite saituose, esančiuose skyriuje Taip pat žiūrėkite.

 1. Kai pasirodo nepageidaujamas dialogo langas Parametro reikšmės įvedimas, įsidėmėkite identifikatorių arba išraišką, nurodytą dialogo lange:

  Rodomas pavyzdys įvesti parametro reikšmę netikėtas dialogo langas, rausvas kontūrą aplink identifikatorius etiketės "SomeIdentifier", lauko, kuriame norite įvesti reikšmę, ir mygtukus Gerai ir atšaukti.

 2. Spustelėkite Atšaukti.

 3. Atsižvelgdami į objekto, kurį atidarote, kai pasirodo dialogo langas, tipą, tęskite atlikdami vieną iš toliau nurodytų procedūrų.

Išraiškų tikrinimas užklausoje

Išraiškų tikrinimas ataskaitoje

Išraiškų tikrinimas formoje

Išraiškų tikrinimas lentelėje

Išraiškų tikrinimas užklausoje

Užklausų spausdinimo klaidos yra dažna nepageidaujamų raginimų įvesti parametrus rodymo priežastis. Kaip minėta anksčiau, jei užklausa sukurta taip, kad ją vykdant būtų prašoma nurodyti parametro reikšmę, dialogo langas Parametro reikšmės įvedimas bus rodomas savaime. Bet jei esate įsitikinę, kad užklausa neturėtų prašyti įvesti parametro reikšmę, naudokite šią procedūrą ir patikrinkite, ar užklausoje nėra klaidingų išraiškų.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite užklausą naršymo srityje, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Tikrinti identifikatorius bei išraiškas, eilutėje laukas ir eilučių kriterijai , ir nustatytumėte, ar kuris nors tekstas atitinka tekstą, kuris buvo rodomas dialogo langas Įvesti parametro reikšmę . Visų pirma, jei viename iš eilutės laukas langelių yra reikšmė, pvz., Išraiška1: [identifikatorius], tai gali būti raginimo įvesti parametrą šaltinis.

  Užklausa, kurioje yra išraiška, dėl kurios pasirodo dialogo langas Parametro reikšmės įvedimas

Saitus, kuriuose rasite informacijos apie tai, kaip kurti parametrų užklausas, rasite sekcijoje Taip pat žiūrėkite.

Į skyriaus pradžią

Išraiškų tikrinimas ataskaitoje

Jei dialogo langas Parametro reikšmės įvedimas pasirodo, kai atidarote ataskaitą, atlikite šiuos veiksmus, kad patikrintumėte ataskaitos ypatybes:

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

  Pastaba : Prieš tęsdami nustatykite, ar ataskaitoje yra valdiklių, kurių viršutiniame kairiajame kampe matomas žalios spalvos trikampis. Trikampis rodo, kad „Access“ negali įvertinti identifikatoriaus ar išraiškos ypatybėje Valdiklio šaltinis. Jei yra valdiklių, kuriuose rodomas žalios spalvos trikampis, į tokius valdiklius ypač atkreipkite dėmesį atlikdami tolesnius veiksmus.

  Ataskaita, kurioje yra teksto laukas su klaidingai įvestu identifikatoriumi

 2. Jei nerodoma užduočių sritis Ypatybių lapas, paspauskite klavišą F4, kad jis būtų parodytas.

 3. Užduočių srityje Ypatybių lapas spustelėkite skirtuką Visi.

 4. Spustelėkite valdiklį, kuris ataskaitoje parodo duomenis (pvz., teksto lauką, žymės langelį ar pasirinkimo įvedimo lauką). Jei kuriame nors valdiklyje matote anksčiau minėtą žalios spalvos trikampį, pirmiausia spustelėkite vieną iš šių valdiklių.

 5. Užduočių srityje Ypatybių lapas patikrinkite, ar ypatybėje Valdiklio šaltinis nėra identifikatoriaus, kuris buvo rodomas dialogo lange Parametro reikšmės įvedimas, tada, jei reikia, modifikuokite išraišką.

 6. Kartokite ankstesnius du veiksmus su kitais ataskaitoje esančiais valdikliais, kol rasite problemą keliančią išraišką.

 7. Jei vis tiek problemos nerandate, patikrinkite, ar nėra klaidingų išraiškų srityje Grupavimas, rūšiavimas ir sumavimas:

  • Jei sritis Grupavimas, rūšiavimas ir sumavimas nerodoma, skirtuko Dizainas grupėje Grupavimas ir sumavimas spustelėkite Grupuoti ir sumuoti.

  • Jei srities Grupavimas, rūšiavimas ir sumavimas eilutėje rodoma „Grupuoti pagal išraišką“ arba „Rūšiuoti pagal išraišką“, spustelėkite žodį „išraiška“, kad atidarytumėte išraiškos daryklę, kurioje galėsite išanalizuoti išraišką ir, jei reikės, ją modifikuoti.

Į skyriaus pradžią

Išraiškų tikrinimas formoje

Jei dialogo langas Parametro reikšmės įvedimas pasirodo kaskart, kai atidarote formą, klaidinga išraiška gali būti vienoje iš šių vietų:

Patikrinkite esančią užklausą

Jei formos įrašo šaltinis yra užklausa, išanalizuokite esančią užklausą, kad rastumėte klaidingą išraišką.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Jei nerodoma užduočių sritis Ypatybių lapas, paspauskite klavišą F4, kad jis būtų parodytas.

 3. Įsitikinkite, kad užduočių srities Ypatybių lapas viršuje esančiame sąraše pasirinktaForma, tada spustelėkite skirtuką Visos.

 4. Išanalizuokite ypatybę Įrašo šaltinis . Jei joje užklausos arba SQL sakinio pavadinimą, tada vienas iš sakinio identifikatorių gali būti neteisingi ir dėl dialogo lango Įvesti parametro reikšmę lauke, kad rodomi. Spustelėkite ypatybės lauką Įrašo šaltinis , ir tada spustelėkite kurti mygtuką Daryklės mygtukas .

 5. Norėdami rasti klaidingą išraišką, naudokite skyriuje Išraiškų tikrinimas užklausoje aprašytą procedūrą.

  Svarbu : Norėdami įrašyti užklausos keitimus, kai baigsite, uždarykite užklausą ir įrašykite formą prieš vėl perjungdami formos rodinį. Jei to nepadarysite, prarasite visus atliktus užklausos keitimus.

Patikrinkite formos pasirinkimo įvedimo arba sąrašo lauką

Dėl klaidingos išraiškos pasirinkimo įvedimo arba sąrašo lauko ypatybėje Eilutės šaltinis gali būti rodomas dialogo langas Parametro reikšmės įvedimas. Kai kuriais atvejais dialogo langas nerodomas, kol nebandote naudoti valdiklio. Naudokite šią procedūrą, kad patikrintumėte valdiklio ypatybę Eilutės šaltinis:

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Spustelėkite norimą tikrinti pasirinkimo įvedimo arba sąrašo lauką.

 3. Jei nerodoma užduočių sritis Ypatybių lapas, paspauskite klavišą F4, kad jis būtų parodytas.

 4. Spustelėkite skirtuką Duomenys ir išanalizuokite ypatybę Eilutės šaltinis, kad nustatytumėte, ar kuris nors tekstas atitinka tą, kuris rodomas dialogo lange Parametro reikšmės įvedimas.

Į skyriaus pradžią

Išraiškų tikrinimas lentelėje

Jei „Access“ rodo dialogo langąParametro reikšmės įvedimas kaskart, kai atidarote lentelę, tikėtina, kad klaidinga išraiška bus tos lentelės peržvalgos lauko ypatybėje Eilutės šaltinis.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę naršymo srityje, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Norėdami nustatyti, ar laukas yra peržvalgos laukas, spustelėkite lauko pavadinimą ir dalyje Lauko ypatybėsspustelėkite skirtuką Peržvalga . Jei skirtuką, kuriame yra Eilutės šaltinio ypatybės lauke, laukas yra peržvalgos laukas. Išanalizuokite ypatybę Eilutės šaltinis . Jei tai yra SQL sakinys, tada vienas iš sakinio identifikatorių gali būti neteisingi ir dėl dialogo lango Įvesti parametro reikšmę lauke, kad rodomi.

Pastaba : Lentelėje gali būti keli peržvalgos laukai, todėl nepamirškite patikrinti kiekvieno lauko skirtuko Peržvalga.

Į skyriaus pradžią

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×