Prisijungti

Kitos kalbos įgalinimas sistemos „Office“ programų sąsajoje

Šiame straipsnyje aiškinama, ką atlieka kalbų paketai ir kaip galite juos įsigyti ir naudoti, kad valdytumėte vartotojo sąsajos kalbą ir žinyną sistemos „Microsoft Office“ programose. Šis straipsnis bus naudingas, jei jums reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • Pamatyti sistemos „Microsoft Office“ vartotojo sąsają (pavyzdžiui, komandų ir meniu tekstą) ir žinyną kita kalba

 • Patikrinti kitos kalbos teksto rašybą ir gramatiką

 • Gauti šablonus ir šriftus kita kalba

Ką norėtumėte daryti?

Supratimas, ką atlieka Kalbos paketas

Kalbos paketo įsigijimas ir įdiegimas

Vartotojo sąsajos arba žinyno kalbos keitimas

Kalbos prioritetų nustatymas

Supratimas, ką atlieka Kalbos paketas

Kalbos paketas leidžia sistemos „Microsoft Office“ programai pateikti šias priemones kita kalba:

 • Vartotojo sąsaja     Vartotojo sąsajoje tekstas rodomas prie meniu, komandų, įrankių juostų ir juostelėje, kuri yra „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja dalis.

  Pastaba : Kitas būdas įsigyti vartotojo sąsają kita kalba – atsisiųsti (nemokamai) ir įdiegti kalbinės sąsajos paketą (Language Interface Pac – LIP). Nuorodos į išsamesnę informaciją pateikiamos skyriuje Taip pat skaitykite.

 • Žinynas    Žinyne yra straipsniai, rodomi lange Žinynas.

 • Kalbos tikrinimo įrankiai     Kalbos įrankiuose yra rašybos ir gramatikos tikrintuvai. Įvesti ir redaguoti tekstą bet kokia kalba galite ir neturėdami kalbos paketo, bet kad galėtumėte naudoti atitinkamos kalbos tikrinimo įrankius, turite įdiegti kalbos paketą.

 • Kitos kalboms skirtos priemonės    Kitos priemonės, kurias galima tinkinti tam tikrai kalbai, yra šriftai ir šablonai.

Svarbu : Nebūtina turėti kalbos paketą įvedant ir redaguojant tekstą kita kalba. Nepaisant, koks kalbos paketas įdiegtas kompiuteryje, galite įvesti ir redaguoti tekstą bet kokia palaikoma kalba. Galite net įgalinti įvairias kalboms skirtas priemones neįdiegdami kalbos paketo. Plačiau apie tai skaitykite straipsnyje Teksto įvedimo kita kalba įgalinimas sistemoje „Microsoft Office“.

Pastabos : 

 • Kai kuriuose kalbų paketuose yra kalbos taisymo įrankiai daugiau nei vienai kalbai. Pavyzdžiui, anglų kalbos (Jungtinės Amerikos Valstijos) pakete yra taisymo įrankiai prancūzų ir ispanų kalboms.

 • Kai kurie kalbų paketai pateikia neišsamų vartotojo sąsajos ir žinyno vertimą į kitą kalbą. Kai kuriais atvejais kai kurios sistemos „Microsoft Office“ programos gali būti neišverstos į kalbos paketo kalbą.

Puslapio viršus

Kalbos paketo įsigijimas ir įdiegimas

Kai kompiuteryje įdiegta sistemos „Microsoft Office“ kopija, joje yra mažiausiai vienos kalbos paketas. Tačiau daugeliui žmonių ir įmonių reikia naudoti daugiau nei vieną kalbą. Kalbų paketus galite gauti šiais būdais:

 • Vienos kalbos paketas    Vienos kalbos paketas įgalina vienos arba visų programų sąsają palaikyti tam tikrą kalbą.

 • Kelių kalbų paketas    Kelių kalbų paketas įgalina kiekvienos programos sąsają palaikyti visas tai programai pasiekiamas kalbas. Iš tikrųjų kelių kalbų paketas yra visų pasiekiamų vienos kalbos paketų, surinktų ir parduodamų kartu, rinkinys.

 • Įvairių kalbų paketas    Sistemos „Microsoft Office“ įvairių kalbų programa arba rinkinys parduodamas kaip vienos kalbos, bet jame yra dviejų arba daugiau kalbų programos. Pavyzdžiui, ukrainiečių kalbos sistemoje „Office“ kai kuriuos programos yra ukrainiečių kalba, kai kurios – rusų ir kai kurios – anglų kalba.

 • Kelių kalbų produktas    Sistemos „Microsoft Office“ kelių kalbų programoje arba rinkinyje kai kurios programos pateikiamos daugiau nei viena kalba.

Puslapio viršus

Kalbų paketus galite įsigyti ir atsisiųsti iš Sistemos „Microsoft Office 2007“ kalbų paketai.

Puslapio viršus

Vartotojo sąsajos arba žinyno kalbos keitimas

Jei jūsų kompiuteryje įdiegti du arba daugiau kalbų paketai, galite įgalinti arba išjungti pasiekiamas kalbas, taip pat nustatyti parinktis toms kalboms.

 1. Spustelėkite Pradėti, užveskite žymiklį ant Visos programos, Microsoft Office, Microsoft Office įrankiai ir spustelėkite Microsoft Office 2007 kalbos parametrai.

 2. Spustelėkite skirtuką Rodyti kalbą.

  Nematau skirtuko Rodyti kalbą.

  Jei skirtukas Rodyti kalbą nerodomas, turite įdiegtą tik vieną kalbos paketą. Plačiau apie tai, kaip įdiegti kitą kalbos paketą, skaitykite Kalbos paketo įsigijimas ir įdiegimas.

 3. Atsižvelgdami į turimas parinktis atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Noriu, kad kalba, rodoma sistemos „Microsoft Office“ vartotojo sąsajoje, atitiktų operacinės sistemos „Windows“ parametrą, skirtą meniu ir dialogo langams.

  1. Pažymėkite žymės langelį Nustatyti rodomą sistemos „Microsoft Office“ kalbą, kad atitiktų rodomą „Windows“ kalbą. (Šis parametras panaikina pasirinkimą, kurį atlikote sąraše „Microsoft Office“ meniu ir dialogo langų rodymo kalba.)

  2. Spustelėkite (taip pat, kaip meniu ir dialogo langus) sąraše Žinyno rodymo kalba.

   Kaip modifikuoti meniu ir dialogo langų kalbos parametrus operacinėje sistemoje „Windows Vista“?

   1. Spustelėkite mygtuką Pradėti ir spustelėkite Valdymo skydas.

   2. Srityje Laikrodis, kalba ir regionas spustelėkite Keisti klaviatūras arba kitus įvesties metodus.

    Pastaba : Klasikiniame rodinyje dukart spustelėkite Regiono ir kalbos parinktys ir spustelėkite skirtuką Klaviatūros ir kalbos.

    • Jei kalbų pasirinkimai yra sąraše srityje Rodyti kalbą, pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti.

    • Jei mygtukas Įdiegti/pašalinti kalbas pasiekiamas, meniu ir dialogo langams naudojama kalba yra operacinės sistemos „Windows“, kurią naudojate, kalba.

   Kaip modifikuoti meniu ir dialogo langų kalbos parametrus operacinėje sistemoje „Microsoft Windows XP“?

   1. Spustelėkite Pradėti ir spustelėkite Valdymo skydas.

   2. Spustelėkite Datos, laiko, kalbos ir regiono parinktys ir spustelėkite Regiono ir kalbos parinktys.

    Pastaba : Klasikiniame rodinyje dukart spustelėkite Regiono ir kalbos parinktys.

   3. Spustelėkite skirtuką Kalbos.

    • Jei sąrašas Meniu ir dialogo languose naudojama kalba rodomas, pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti.

    • Jei sąrašas Meniu ir dialogo languose naudojama kalba nerodomas, meniu ir dialogo langams naudojama kalba yra operacinės sistemos „Windows“, kurią naudojate, kalba.

  Noriu, kad sistema „Microsoft Office“ vartotojo sąsajoje ir žinyne visada naudotų kalbą, kurią nurodau.

  1. Įsitikinkite, kad panaikinta žymė žymės langelyje Sistemos „Microsoft Office“ meniu ir dialogo langų rodymo kalba.

  2. Sąraše Sistemos „Microsoft Office“ meniu ir dialogo langų rodymo kalba spustelėkite norimą kalbą.

 4. Spustelėkite Gerai.

 5. Išeikite ir iš naujo paleiskite visas sistemos „Microsoft Office“ programas, kad naujas parametras pradėtų veikti.

  Pastaba : Kad išeitumėte iš programos „Microsoft Office Groove“, spustelėkite programos „Groove“ piktogramą „Windows“ informacinių pranešimų srityje ir spustelėkite Išeiti iš Groove.

Puslapio viršus

Kalbos prioritetų nustatymas

Jei kalba konkrečioje programoje nepasiekiama, sistema „Microsoft Office“ naudoja kitą kalbą. Taip gali atsitikti, net jei turite įdiegtą kalbos paketą tai kalbai.

Kodėl kalba konkrečioje programoje gali būti nepasiekiama?

Kai kuriuose kalbų paketuose pateikiami vertimai tik sistemos „Microsoft Office“ programų pogrupiui. Nuorodos į išsamesnę informaciją apie kalbų paketus pateikiamos skyriuje Taip pat skaitykite.

Jei jūsų pageidaujama kalba konkrečioje programoje nepasiekiama, galite nurodyti, kurias kalbas sistema „Microsoft Office“ galėtų naudoti vietoj jos.

 1. Spustelėkite Pradėti, užveskite žymiklį ant Visos programos, Microsoft Office, Microsoft Office įrankiai ir spustelėkite Microsoft Office 2007 kalbos parametrai.

 2. Spustelėkite skirtuką Rodyti kalbą.

  Nematau skirtuko Rodyti kalbą.

  Jei skirtukas Rodyti kalbą nerodomas, turite įdiegtą tik vieną kalbos paketą. Kaip įdiegti kitą kalbos paketą, skaitykite Kalbos paketo įsigijimas ir įdiegimas.

 3. Kad išdėstytumėte kalbas sąraše pagal norimus prioritetus, spustelėkite kiekvieną kalbą sąraše Rodyti kalbų prioritetų tvarką ir spustelėkite Aukštyn arba Žemyn, kad pakeistumėte kalbos padėtį.

  Nematau sąrašo Rodyti kalbų prioritetų tvarką.

  Paprastai taip nutinka, kai turite įdiegtus tik du kalbų paketus. Jums nereikia nustatyti kalbos prioritetų. Vis dar galite nurodyti kalbą, kuri turėtų būti naudojama rodyti vartotojo sąsają. Plačiau apie tai skaitykite Vartotojo sąsajos arba žinyno kalbos keitimas.

Puslapio viršusAr ši informacija buvo naudinga?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!