Kitų kalbų įgalinimas „Office“ programose

„Microsoft Office 2007“ kalbos parametrai įjungia tam tikrai kalbai būdingas parinktis „„2007 Microsoft Office“ sistema“, pvz., kalbos, naudojamos juostelėje ir dialogų languose, parinktis. Tarkim, jei įjungiate japonų kalbos parinktis, įjungiamos kalbos parinktys Fonetikos ženklai ir Simbolių apibraukimas. Kaip patikrinti kitų kalbų gramatiką ir rašybą, žr. Skirtingų kalbų klaviatūros išdėstymų įgalinimas arba Rašybos ir gramatikos tikrinimas kita kalba. Informacijos, kaip nustatyti numatytąją kalbą ir žodyną, žr. Numatytosios „Office“ programų kalbos keitimas.

Jei įdiegiate „2007 Microsoft Office“ kalbos paketą, galite pakeisti juostelės, meniu, dialogų langų ir žinyno kalbą (jei kalba įtraukta į kalbų paketą). Be to, galite naudoti kitos kalbos tikrinimo įrankius, pvz., rašybos arba gramatikos tikrintuvą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie kalbos paketo funkcijas, žr. „Microsoft Office 2007“ kalbinės sąsajos paketų apžvalga.

Svarbu   Daugiau informacijos apie kalbas, pažymėtas kaip riboto palaikymo, žr. Ką reiškia ribotas palaikymas.

Ką norite daryti?

Tam tikrai kalbai būdingų parinkčių įgalinimas

Pagrindinės kalbos nustatymas

Juostelės, meniu, dialogo langų ir žinyno vartotojo sąsajos kalbos keitimas

Kalbos įgalinimo problemos

Daugiau informacijos

Tam tikrai kalbai būdingų parinkčių įgalinimas

„„Office 2007“ leidimas“ programose norėdami naudoti tam tikrai kalbai būdingas parinktis, pirmiausia turite įsitikinti, kad kalba, kurią norite naudoti, įdiegta jūsų kompiuteryje. Jei jums reikia tam tikros kalbos kalbos paketo, žr. „Microsoft Office 2007“ kalbos paketo pirkimas, diegimas, konfigūravimas arba šalinimas. Tada turite įgalinti norimą naudoti kalbą. Kurios būdingos tam tikrai kalbai parinktys bus įjungtos, priklauso nuo įgalintos kalbos ir naudojamų programų. Jums gali prireikti pakeisti ir klaviatūros kalbą. Kaip tai padaryti, žr. Skirtingų kalbų klaviatūros išdėstymų įgalinimas.

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Visos programos, spustelėkite Microsoft Office, spustelėkite „Microsoft Office“ įrankiai, o tada spustelėkite „Microsoft Office 2007“ kalbos parametrai.

 2. Spustelėkite skirtuką Kalbų redagavimas.

 3. Sąraše Galimos redagavimo kalbos pažymėkite norimą įjungti kalbą, o tada spustelėkite Įtraukti.

  kalba įtraukiama į sąrašą Įgalintos redagavimo kalbos ir tam tikrai kalbai būdingos parinktys, naudojamos programose „„Office 2007“ leidimas“ įjungiamos.daugiau informacijos apie kalbas, turinčias (ribotą palaikymą), žr. Ką reiškia ribotas palaikymas.

Pastaba   Jei įgalinate „Microsoft Windows“ kalbos klaviatūros išdėstymą, ta kalba automatiškai įtraukiama į sąrašą Įgalintos redagavimo kalbos.

Puslapio viršus

Pagrindinės kalbos nustatymas

Pagrindinė redagavimo kalba yra kalba, kurią dirbdami naudojate dažniausiai. Tai jūsų įrankių kalba (šablonų, šriftų, šriftų dydžių, rūšiavimo formatavimo, puslapių dydžio, ženklelių ir numeravimo, teksto krypties nustatymo ir kt.), teksto ir numeravimo formatavimo (pvz., iš dešinės į kairę arba iš kairės į dešinę), naudojama sistemos „„Office 2007“ leidimas“ programose. Čia nekonfigūruojama numatytoji kalba ir žodynas. Kaip konfigūruoti numatytąją kalbą ir žodyną, žr. Numatytosios „Office“ programų kalbos keitimas.

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Visos programos, spustelėkite Microsoft Office, spustelėkite „Microsoft Office“ įrankiai, o tada spustelėkite „Microsoft Office 2007“ kalbos parametrai.

 2. Spustelėkite skirtuką Kalbų redagavimas.

 3. Sąraše Pirminė redagavimo kalba spustelėkite kalbą, kurią dirbdami ketinate vartoti daugiausiai.

Svarbu   Kai pakeičiate pirminę redagavimo kalbą, programoje „Word“ šablonas Normal.dotm automatiškai pakeičiamas. Rekomenduojame prieš keičiant pirminę redagavimo kalbą įrašyti Normal.dotm kopiją ir pervardyti ją nurodant kalbą, pvz., Normal_English.dotm. Šablonas Normal.dotm paprastai įrašomas C:\Users\vartotojovardas\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, kur vartotojovardas yra kompiuteryje prisiregistravusio asmens vardas.

Pastaba   Negalima pašalinti kalbos iš sąrašo Įgalintos redagavimo kalbos, jei ta kalba nustatyta kaip pirminė redagavimo kalba. Norėdami tokią kalbą pašalinti iš sąrašo Įgalintos redagavimo kalbos, pirmiausia turite kitą kalbą pažymėti sąraše Pirminė redagavimo kalba, o paskui pašalinti tą kalbą iš sąrašo Įgalintos redagavimo kalbos.

Puslapio viršus

Juostelės, meniu, dialogo langų ir žinyno vartotojo sąsajos kalbos keitimas

Kalbų paketų įdiegimas suteiks galimybę keisti juostelės, meniu, dialogo langų ir žinyno kalbą. Pvz., jei jūsų „„Office 2007“ leidimas“ versija yra vokiečių kalba ir įdiegiate 2007 m. prancūzų kalbos paketą, turite parinktį juostelę, meniu, dialogo langus ir žinyną rodyti abiem, t. y. arba vokiečių, arba prancūzų, kalbomis.

Svarbu   Norint keisti juostelės, meniu, dialogo langų ir žinyno vartotojo sąsajos kalbą, reikia kalbos paketo. Jei neįsigijote ir neįdiegėte norimos naudoti kalbos paketo, žr. Vieno „Office“ kalbos paketo įsigijimas.ossO14BuyNow

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Visos programos, spustelėkite Microsoft Office, spustelėkite „Microsoft Office“ įrankiai, o tada spustelėkite „Microsoft Office 2007“ kalbos parametrai.

 2. Spustelėkite skirtuką Rodyti kalbą.

  Pastaba   Skirtukas Rodyti kalbą matomas tik tada, kai įdiegiate kalbos paketą. Jei įsigijote kalbos paketą, įsitikinkite, kad jis įdiegtas laikantis prie kalbos paketo pridėtų instrukcijų „Microsoft Office 2007“ kalbos paketo pirkimas, diegimas, konfigūravimas arba šalinimas. Jei norite įsigyti kalbos paketą, žr. Įsigyti „Office“ kalbos paketą.

 3. Sąraše Sistemos „Microsoft Office“ meniu ir dialogo langų rodymo kalba pažymėkite norimą naudoti juostelėje, meniu, dialogo languose ir žinyne kalbą.

 4. Sąraše Žinyno rodymo kalba pažymėkite norimą naudoti žinyne kalbą.

 5. Jei įdiegtos trys ar daugiau kalbų, sąrašas Rodyti kalbų prioritetų tvarką rodomas. Norėdami pakeisti kalbos prioritetą sąraše pažymėkite kalbą, o tada spustelėkite Aukštyn arba Žemyn.

Puslapio viršus

Kalbos įgalinimo problemos

Kai įgalinate kalbą taip, kaip aprašyta skyriuje Įgalinti tam tikrai kalbai būdingas parinktis, jūs įjungiate kalbos parinktis „„Office 2007“ leidimas“ programose. Tai neįgalina tikrinimo įrankių tų kalbų, kurios neįtrauktos į jūsų kompiuteryje įdiegtos „Office“ kalbų versijas.

Operacinės sistemos „Windows“ kalbos parinktys, pvz., tam tikrai kalbai būdingi klaviatūros išdėstymai, neįjungiamos. Tačiau dialogo lange „Microsoft Office 2007“ kalbos parametrai šalia kalbos pavadinimo rodoma (ribotas palaikymas). Norėdami įjungti visas tos kalbos parinktis ir „„Office 2007“ leidimas“ programose, ir „Windows“ operacinėje sistemoje, vykdykite veiksmus, nurodytus straipsnyjeSkirtingų kalbų klaviatūros išdėstymų įgalinimas. Daugiau informacijos apie kalbas, pažymėtas kaip riboto palaikymo, žr. skyriuje Ką reiškia ribotas palaikymas. Jei norite pamatyti visas „„Office 2007“ leidimas“ versijas ir kokių kalbų tikrinimo įrankiai įtraukti į kiekvieną versiją, žr. Lokalizuotos „2007 Microsoft Office“ paketų versijos.

Kartais, kai nėra pakankamai tam tikros kalbos žodžių arba jei žodžiai rašomi taip pat keliomis kalbomis, parinktis Automatinis kalbos aptikimas gali netinkamai identifikuoti kalbą. Pvz., žodis „centre" rašomas taip pat ir anglų (Jungtinė Karalystė), ir prancūzų kalba. Jei kyla problemų dėl netinkamai identifikuojamos kalbos, pabandykite išjungti parinktį Automatinis kalbos aptikimas ir nustatyti kalbą rankomis. Daugiau informacijos žr. Teksto įvedimas ar redagavimas kita kalba.

Puslapio viršus

Daugiau informacijos

Puslapio viršus

Taikoma: Access 2007, Excel 2007, Office 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007, Visio 2007 Standard, Language Preferences 2007Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas