Kelių rezultatų apskaičiavimas naudojant duomenų lentelę

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Duomenų lentelė yra langelių diapazonas, kurioje galite kai kuriuose langeliuose keisti reikšmes ir gauti skirtingus uždavinio atsakymus. Puikus pavyzdys yra funkcijos PMT naudojimas su skirtingomis paskolų sumomis ir palūkanų normomis, norint paskaičiuoti kokią paskolą galite imti norėdami įsigyti namą ar automobilį. Bandymai gauti skirtingus rezultatus naudojant kintamųjų reikšmes, yra disciplinos, vadinamos duomenų analize, dalis.

Duomenų lentelės yra komandų rinkinio dalis, vadinamos „Jeigu...“ analizės įrankiais. Kai naudojate duomenų lenteles, atliekate „Jeigu...“ analizę.

„Jeigu...“ analizė yra reikšmių keitimo langeliuose procesas, norint pamatyti, kaip šie pakeitimai paveikia darbalapyje esančių formulių rezultatą. Pavyzdžiui, galite naudoti duomenų lentelę, norėdami pakaitalioti palūkanų normą ir paskolos laikotarpį, kad nustatytumėte galimas mėnesines įmokų sumas.

„Jeigu...“ analizės rūšys    Programoje „Excel“ yra trys „Jeigu...“ analizės įrankių rūšys: scenarijai, duomenų lentelės ir tikslo siekimas. Scenarijai ir duomenų lentelės naudoja įvesties reikšmes ir nustato galimus rezultatus. Priemonė Tikslo siekimas veikia kitaip nei scenarijai ir duomenų lentelės – naudoja rezultatą ir nustato galimas įvesties reikšmes, kurios pateikia tą rezultatą.

Panašiai kaip scenarijai, duomenų lentelės padeda ištyrinėti galimų rezultatų rinkinį. Skirtingai nei scenarijai, duomenų lentelės parodo visus rezultatus vienoje vieno darbalapio lentelėje. Naudojant duomenų lenteles lengva greitai patikrinti galimybių diapazoną. Kadangi dėmesį sutelkiate tik į vieną arba du kintamuosius, rezultatus lengva skaityti ir bendrai naudoti lentelės pavidalu.

Duomenų lentelė negali apimti daugiau kaip dviejų kintamųjų. Jei norite analizuoti daugiau kaip du kintamuosius, verčiau turėtumėte naudoti scenarijus. Nors ir apribota iki vieno arba dviejų kintamųjų (vienas eilutės įvesties langeliui, kitas stulpelio įvesties langeliui), duomenų lentelė gali apimti tiek skirtingų kintamųjų, kiek tik reikia. Scenarijuje gali būti daugiausia 32 skirtingos reikšmės, bet jūs galite sukurti tiek scenarijų, kiek reikia.

Informacijos apie sąlyginę analizę, rasite Įžanga analizė.

Duomenų lentelės pagrindai

Galite kurti vieno kintamojo arba dviejų kintamųjų duomenų lenteles, atsižvelgdami į kintamųjų ir formulių, kuriuos norite išbandyti, skaičių.

Vieno kintamojo duomenų lentelės    Vieno kintamojo duomenų lentelės naudokite, jei norite pamatyti, kaip skirtingos reikšmės vieno kintamojo vienoje arba daugiau formulių pakeis tų formulių rezultatus. Pavyzdžiui, galite naudoti vieno kintamojo duomenų lentelės pasižiūrėti, kaip skirtingos palūkanos funkcija PMTįtakos mėnesio būsto paskolos palūkanas. Kintamųjų reikšmėmis vieną stulpelį arba eilutę, ir įvesti rezultatai rodomi greta stulpelio ar eilutės.

Pateikto paveikslėlio langelyje D2 įrašyta mokėjimo formulė =PMT(B3/12,B4,-B5), kuri nurodo įvesties langelį B3.

Vieno kintamojo duomenų lentelė

Dviejų kintamųjų duomenų lentelės    Dviejų kintamųjų duomenų lentelę naudokite norėdami pamatyti, kaip skirtingos dviejų kintamųjų reikšmės vienoje formulėje pakeis tos formulės rezultatus. Pavyzdžiui, dviejų kintamųjų duomenų lentelę galite naudoti norėdami pamatyti, kaip skirtingi palūkanų normų ir paskolos terminų deriniai paveiks mėnesinę įmoką.

Pateiktame paveikslėlyje langelyje C2 įrašyta mokėjimo formulė =PMT(B3/12,B4,-B5), kuri naudoja du įvesties langelius – B3 ir B4.

Su dviejų kintamųjų duomenų lentelės

Duomenų lentelės skaičiavimai    Jose yra duomenų lentelių perskaičiuojamos kiekvieną kartą, kai perskaičiuojamas darbalapis, net jei jie negali pakeisti. Kad greitesnis skaičiavimas darbalapyje, kuriame yra duomenų lentelė, galite pakeisti skaičiavimo parinktys būtų automatiškai skaičiuoja iš naujo darbalapio, bet ne duomenų lenteles. Greitesnis skaičiavimas darbalapyje, kuriame yra duomenų lentelėsskyriuje.

Vieno kintamojo duomenų lentelės kūrimas

Vieno kintamojo duomenų lentelėje yra įvesties reikšmių, kurios išvardytos žemyn stulpeliu (išdėstyta stulpeliu) arba skersai eilute (išdėstyta eilute). Formulės, kurios naudojamos vieno kintamojo duomenų lentelėje, turi nurodyti tik vieną įvesties langelis.

 1. Sudarykite įvesties langelio reikšmių, kurias norite pakeisti, sąrašą, išdėstytą žemyn stulpeliu arba skersai eilute. Kiekvienoje reikšmių pusėje palikite keletą tuščių eilučių ir stulpelių.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta stulpeliu (kintamųjų reikšmės yra stulpelio), įveskite formulę į langelį vieną eilutę virš ir per vieną langelį į dešinę nuo reikšmių stulpelio. Vieno kintamojo duomenų lentelės paveikslėlis, pateiktas skyriuje apžvalga išdėstyta stulpeliu, ir yra formulė yra langelyje D2.
   Jei norite patikrinti įvairių reikšmių poveikį kitose formulėse, įveskite papildomas formules langeliuose į dešinę nuo pirmosios formulės.

  • Jei duomenų lentelė yra išdėstyta eilute (kintamųjų reikšmės išdėstytos eilute), įveskite formulę langelyje, esančiame per vieną stulpelį į kairę nuo pirmosios reikšmės ir per vieną langelį žemyn nuo reikšmių eilutės.
   Jei norite patikrinti įvairių reikšmių poveikį kitose formulėse, įveskite papildomas formules į langelius žemiau pirmosios formulės.

 3. Pasirinkite langelių diapazoną, kuriame yra formulės ir reikšmės, kurias norite pakeisti. Remiantis ankstesnio skyriaus Peržvalga pirmuoju paveikslėliu, šis diapazonas yra C2:D5.

 4. Skirtuko duomenys grupėje Duomenų įrankiai arba prognozės grupėje ( Excel 2016), spustelėkite Analizė, ir tada spustelėkite Duomenų lentelė.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta stulpeliu, įvesties langelio nuoroda įveskite lauke Stulpelio įvesties langelis. Naudojant pirmame paveikslėlyje pateiktą pavyzdį, įvesties langelis yra B3.

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta eilute, įvesties langelio nuorodą įveskite lauke Eilutės įvesties langelis.

   Pastaba : Sukūrę savo duomenų lentelę, galite norėti pakeisti rezultatų langelių formatą. Paveikslėlyje rezultatų langeliai formatuojami kaip valiuta.

Formulės pridėjimas prie vieno kintamojo duomenų lentelės

Formulės, kurios naudojamos vieno kintamojo duomenų lentelėje, turi nurodyti tą patį įvesties langelį.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta stulpeliu (kintamųjų reikšmės išdėstytos stulpeliu), naują formulę įveskite viršutinėje duomenų lentelės eilutėje, į dešinę nuo dabartinės formulės esančiame tuščiame langelyje.

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta eilute (kintamųjų reikšmės pateiktos eilute), naują formulę įveskite pirmame duomenų lentelės stulpelyje, po dabartine formule esančiame tuščiame langelyje.

 2. Pažymėkite langelių diapazoną, kuriame yra duomenų lentelė ir nauja formulė.

 3. Skirtuko duomenys grupėje Duomenų įrankiai arba Prognozė grupės ( Excel 2016), spustelėkite Analizė, ir tada spustelėkite Duomenų lentelė.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta stulpeliu, įvesties langelio nuorodą įveskite lauke Stulpelio įvesties langelis.

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta eilute, įvesties langelio nuorodą įveskite lauke Eilutės įvesties langelis.

Dviejų kintamųjų duomenų lentelės sukūrimas

Dviejų kintamųjų duomenų lentelėje naudojama formulė, kurioje yra du įvesties reikšmių sąrašai. Formulė turi nurodyti du skirtingus įvesties langelius.

 1. Darbalapio langelyje įveskite formulę, kuri nurodo du įvesties langelius.

  Pateiktame pavyzdyje, kur pradinės formulės reikšmės yra įvestos į langelius B3, B4 ir B5, jūs formulę =PMT(B3/12,B4,-B5) įvedate į langelį C2.

 2. Vieną įvesties reikšmių sąrašą įveskite tame pačiame stulpelyje, po formule.

  Pateiktame pavyzdyje langeliuose C3, C4 ir C5 įrašykite skirtingas palūkanų normas.

 3. Antrą sąrašą įveskite toje pačioje eilutėje, į dešinę nuo formulės.

  Langeliuose D2 ir E2 įveskite paskolos terminus (mėnesiais).

 4. Pasirinkite langelių diapazoną, kuriame yra formulė (C2), verčių eilutė ir stulpelis (C3:C5 ir D2:E2) ir langeliai, kuriuose norite gauti apskaičiuotas reikšmes (D3:E5).

  Pateiktame pavyzdyje pasirinkite diapazoną C2:E5.

 5. Skirtuko duomenys grupėje Duomenų įrankiai arba prognozės grupėje ( Excel 2016), spustelėkite Analizė, ir tada spustelėkite Duomenų lentelė.

 6. Lauke eilutės įvesties langelis įveskite nuorodą į įvesties langelį, skirtą eilutės įvesties reikšmėms.
  Lauke eilutės įvesties langelis įveskite langelyje B4 .

 7. Lauke stulpelio įvesties langelis įveskite nuorodą į įvesties langelį, skirtą stulpelio įvesties reikšmėms.
  B3 įveskite lauke stulpelio įvesties langelis.

 8. Spustelėkite Gerai.

Pavyzdys    Naudokite dviejų kintamųjų duomenų lentelę, jei norite pamatyti, kokią įtaką skirtingos palūkanų normų ir paskolos terminų kombinacijos turi mėnesio įmokai. Pateiktame paveikslėlyje langelyje C2 įrašyta mokėjimo formulė =PMT(B3/12,B4,-B5), kuri naudoja du įvesties langelius – B3 ir B4.

Su dviejų kintamųjų duomenų lentelės

Greitesnis skaičiavimas darbalapyje, kuriame yra duomenų lentelės

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Excel 2007, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite "Excel" parinktysir tada spustelėkite kategoriją formulės .

  • Visas kitas versijas, spustelėkite failas > parinktys > formulės.

 2. Skyriaus Skaičiavimo parinktys dalyje Skaičiuoti spustelėkite Automatiškai, išskyrus duomenų lenteles.

  Patarimas : Arba galite skirtuko Formulės grupėje Skaičiavimas spustelėti rodyklę, esančią Skaičiavimo parinktys, tada spustelėti Automatiškai, išskyrus duomenų lenteles.

Pastaba : Jei pasirinksite šią apskaičiavimo parinktį, perskaičiuojant kitus darbaknygės duomenis, duomenų lentelės bus praleistos. Jei norite duomenų lenteles perskaičiuoti neautomatiniu būdu, pasirinkite jų formules ir paspauskite klavišą F9.

Kas toliau?

Jei turite konkrečius tikslus arba didelius kintamųjų rinkinius, norėdami atlikti sąlyginę analizę, galite naudoti dar kelis kitus „Excel“ įrankius.

Tikslingoji paieška

Jei žinote, kad rezultatą norite gauti pasinaudoję formule, bet nesate tikras, kokia įvesties reikšmė turi būti formulėje turi tam rezultatui gauti, naudoti priemonę tikslo siekimas. Ieškokite straipsnyje Naudojimo tikslo siekimas rasti norimo rezultato, reguliuojant įvesties reikšmę.

„Excel“ sprendimo paieška

Papildinį „Excel“ sprendimo paieška galite naudoti norėdami rasti optimalią reikšmę remdamiesi keliais kintamaisiais. Sprendimo paieška veikia grupėje langelių (vadinamų sprendimo kintamaisiais arba tiesiog kintamųjų langeliais), kurie naudojami skaičiuojant formules tikslo ir apribojimų langeliuose. Sprendimo paieška koreguoja sprendimo kintamojo langelių reikšmes, kad atitiktų apribojimo langelių apribojimus ir pateikia pageidaujamą rezultatą tikslo langelyje. +r. skyrių Uždavinio apibrėžimas ir sprendimas, naudojant Sprendimo paiešką.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×