Kelių reikšmių saugojimas peržvalgos lauke

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite kurti peržvalgos lauką, kuriame saugomos kelios kiekvieno įrašo reikšmės. Taip galėsite stebėti kelis susijusius temos faktus. Pavyzdžiui, tarkime, kad turite problemų sekimo duomenų bazę ir norite sekti su tokiomis problemomis dirbančius darbuotojus. Vienas darbuotojas gali dirbti su keliomis problemomis, o su kiekviena problema gali dirbti daugiau nei vienas darbuotojas. Tokio tipo duomenų struktūra vadinama daugelio su daugeliu ryšiu. „Access“ leidžia lengvai stebėti tokio tipo susijusius duomenis naudojant kelių reikšmių peržvalgos lauką.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kas yra kelių reikšmių peržvalgos laukas, kaip įtraukti tokį lauką į lentelę ir kaip keisti esamą peržvalgos lauką.

Šiame straipsnyje

Peržvalga

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas duomenų lapo rodinyje

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas dizaino rodinyje

Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti

Peržvalgos lauko ypatybių peržiūra arba keitimas dizaino rodinyje

Kelių reikšmių peržvalgos lauko dizaino keitimas

Apžvalga

Peržvalgos laukas yra lentelės laukas, kuriame saugomos reikšmės iš lentelės, užklausos arba reikšmių sąrašo. Kai duomenų lape spustelite peržvalgos lauką norėdami įvesti duomenis, „Access“ rodo galimų rinktis reikšmių sąrašą. Peržvalgos laukas gali būti kelių reikšmių, t. y. iš sąrašo galima rinktis daugiau nei vieną elementą. Pasirinkimai gali būti rodomi pasirinktinio įvedimo lauke arba sąrašo lauke.

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas

Galite sukurti kelių reikšmių peržvalgos lauko duomenų lapo rodinyje arba kaip dizaino rodinį.

Pastaba : Žiniatinklio duomenų bazės dizaino rodinyje negalima.

Abiejuose naudojate Peržvalgos vedlyje kurti kelių reikšmių laukas. Peržvalgos vedlys supaprastina procesą ir automatiškai užpildo atitinkamų laukų ypatybės ir sukuria atitinkamą lentelių ryšių.

Kelių reikšmių peržvalgos lauko modifikavimas

Norėdami modifikuoti esamą kelių reikšmių peržvalgos lauką, galite iš naujo paleisti peržvalgos vediklį.

Susietosios reikšmės ir rodomos reikšmės

Kai kuriate peržvalgos lauką, kuris gauna reikšmes iš lentelės arba užklausos, „Access“ naudoja rakto lauką, kad nustatytų, kuri reikšmė siejama su kuriuo įrašu. Tačiau rakto laukuose dažnai būna duomenų, kurie nėra prasmingi – dažniausiai ID laukas, kuriame nurodytas duomenų tipas „AutoNumber“. Peržvalgos laukas pakeičia rakto lauko rodymą prasmingesniais duomenimis, pvz., pavadinimu. Saugoma reikšmė vadinama susietąja reikšme. Rodoma reikšmė vadinama rodomąja reikšme.

Pavyzdžiui, užklausoje Papildoma informacija apie kontaktus esantis darbuotojo ID reikšmių rinkinys gali būti saugomas lauke Priskirta (AssignedTo). Tačiau kadangi AssignedTo yra peržvalgos laukas, „Access“ rodo reikšmes užklausos rezultatuose, šiuo atveju – kontaktų varduose. Darbuotojų ID reikšmės yra susietosios reikšmės. Kontaktų vardai yra rodomos reikšmės.

Duomenų lapas su rodomomis reikšmėmis prieš duomenų lapą su susietosiomis reikšmėmis

1. Rodymo reikšmės.

2. Susietosios reikšmės.

Kodėl susietosios reikšmės yra svarbios

Numatyta, kad rodomosios reikšmės automatiškai rodomos atidarius lentelę duomenų lapo rodinyje. Tačiau susietosios reikšmės yra reikšmės, saugomos peržvalgos lauke, naudojamos užklausos kriterijuose ir pagal numatytuosius nustatymus naudojamos programos „Access“ sujungimuose su kitomis lentelėmis.

Pavyzdžiui, jei turite užklausą, kuri naudoja peržvalgos laukas priskirta (AssignedTo), kaip pavaizduota ankstesniame vaizdą ir norite įtraukti įrašų, pateikti priskirtus Eva Valverde, kriterijus, galite naudoti ją pašalinti reikia naudoti susietąją reikšmę (tai yra 9), o ne savo vardą; pvz., WHERE AssignedTo.Value <> 9.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas duomenų lapo rodinyje

Galite įtraukti kelių reikšmių peržvalgos lauką į lentelę, kuri atidaryta duomenų lapo rodinyje.

 1. Naršymo srityje du kartus spustelėkite lentelę, kurioje norite kurti peržvalgos lauką – lentelė bus atidaryta duomenų lapo rodinyje.

 2. Paskutiniojo stulpelio dešinėje spustelėkite Spustelėti norint įtraukti, tada – Peržvalga & ryšys.

  Bus paleistas peržvalgos vediklis.

 3. Atlikite likusius vediklio žingsnius. Daugiau informacijos žr. skyriuje Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas dizaino rodinyje

Pastaba : Žiniatinklio duomenų bazės dizaino rodinyje negalima.

Kelių reikšmių peržvalgos lauką galite kurti dirbdami dizaino rodinyje. Kai naudojate dizaino rodinį, peržvalgos laukus kuriate naudodami tą patį peržvalgos vediklį kaip ir duomenų lapo rodinyje. Tačiau atidarę dizaino rodinį, turite visą prieigą prie visų laukų ypatybių, todėl galite jas tiesiogiai redaguoti.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti kelių reikšmių peržvalgos lauką, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Lentelės dizaino tinklelyje raskite pirmą tuščią eilutę.

 3. Spustelėkite pirmos galimos naudoti eilutės stulpelį Lauko pavadinimas, tada įveskite kelių reikšmių peržvalgos lauko pavadinimą.

 4. Spustelėkite tos eilutės stulpelyje Duomenų tipas, spustelėkite rodyklę ir tada išplečiamajame sąraše pasirinkite Peržvalgos vedlys.

  Paleidžiamas peržvalgos vedlys.

 5. Atlikite vediklio žingsnius. Norėdami sužinoti, kaip užbaigti peržvalgos vediklio žingsnius, žr. skyrių Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti.

 6. Atlikę vediklio žingsnius, galite redaguoti peržvalgos lauko ypatybes. Norėdami sužinoti daugiau apie peržvalgos lauko ypatybes, žr. skyrių Peržvalgos lauko ypatybių peržiūra arba keitimas dizaino rodinyje.

Spustelėjus Baigti sukuriamas peržvalgos laukas, kurio ypatybės nustatomos pagal jūsų pasirinkimus peržvalgos vediklyje. Lauko ypatybes galite peržiūrėti dalyje Lauko ypatybės, kuri yra dizaino rodinio apatinėje srityje. Norėdami peržiūrėti konkrečiai peržvalgos laukui taikomas ypatybes, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

Puslapio viršus

Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti

Galite naudoti peržvalgos vediklį, kad kurtumėte lauką, pagrįstą lentele, užklausa arba jūsų įvestų reikšmių sąrašu. Šiame skyriuje aprašomi peržvalgos vediklio žingsniai.

Kelių reikšmių peržvalgos, pagrįstos lentele arba užklausa, kūrimas

 1. Peržvalgos vediklyje spustelėkite Noriu, kad peržvalgos laukas ieškotų reikšmių lentelėje arba užklausoje, tada spustelėkite Pirmyn.

 2. Iš sąrašo pasirinkite lentelę ar užklausą, tada spustelėkite Pirmyn.

 3. Dalyje Galimi laukai spustelėkite laukus, kuriuos norite įtraukti į peržvalgą.

 4. Spustelėkite mygtuką „daugiau nei“ (>), norėdami pasirinktus laukus perkelti į sąrašą Pasirinkti laukai. Spustelėkite dvigubą mygtuką „daugiau nei“ (»), norėdami visus laukus perkelti į sąrašą Pasirinkti laukai, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Jei reikia, pasirinkite nuo vieno iki keturių laukų, kuriuose norite rūšiuoti peržvalgos elementus, tada spustelėkite Pirmyn.

 6. Jei reikia, koreguokite savo peržvalgos lauko stulpelių plotį, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Dalyje Ar norite saugoti kelias šios peržvalgos reikšmes? pažymėkite žymės langelį Leisti kelias reikšmes.

  Pastaba : Šis žymės langelis turi būti pažymėtas, norint įgalinti kelių reikšmių saugojimą.

 8. Spustelėkite Baigti.

  Spustelėjus Baigti sukuriamas peržvalgos laukas, kurio ypatybės nustatomos pagal jūsų pasirinkimus peržvalgos vediklyje.

 9. Norėdami įrašyti lentelę, skirtuke Failas spustelėkite Įrašyti.

  Sparčiuosius klavišus CTRL + S

Kelių reikšmių peržvalgos, pagrįstos jūsų įvestomis reikšmėmis, kūrimas

 1. Peržvalgos vediklyje spustelėkite Norimas reikšmes įvesiu, tada spustelėkite Pirmyn.

 2. Įveskite stulpelių skaičių. Tada įveskite kiekvieną reikšmę. Norėdami pereiti prie kito stulpelio ar eilutės, paspauskite klavišą TAB.

  Jei norite turėti galimybę redaguoti reikšmių sąrašą, naudokite tik vieną stulpelį.

 3. Įvedę reikšmes, spustelėkite Pirmyn.

 4. Jei atlikdami 2 veiksmą nurodėte daugiau nei vieną stulpelį, turite pasirinkti, kurį stulpelį naudosite kiekvienai reikšmei unikaliai identifikuoti. Lauke Galimi laukai du kartus spustelėkite stulpelį, kurį norite naudoti kiekvienai reikšmei unikaliai identifikuoti.

  Pastaba : Šis žingsnis nebus galimas, jei atlikdami 2 žingsnį nurodėte tik vieną stulpelį.

 5. Peržvalgos vediklyje įveskite peržvalgos lauko etiketę.

 6. Dalyje Ar norite saugoti kelias šios peržvalgos reikšmes? pažymėkite žymės langelį Leisti kelias reikšmes.

  Pastaba : Šis žymės langelis turi būti pažymėtas, norint įgalinti kelių reikšmių saugojimą.

 7. Spustelėkite Baigti.

 8. Norėdami įrašyti lentelę, skirtuke Failas spustelėkite Įrašyti.

  Sparčiuosius klavišus CTRL + S

Sukūrus kelių reikšmių peržvalgos lauką, jis rodomas duomenų lapo rodinyje kaip žymės langelių išplečiamasis sąrašas.

Puslapio viršus

Peržvalgos lauko ypatybių peržiūra arba keitimas dizaino rodinyje

Pastaba : Žiniatinklio duomenų bazės dizaino rodinyje negalima.

Peržvalgos lauko ypatybes galite peržiūrėti apatinėje dizaino rodinio srityje, dalyje Lauko ypatybės. Norėdami peržiūrėti konkrečiai peržvalgos laukui taikomas ypatybes, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti peržvalgos lauką, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Stulpelyje Lauko pavadinimas spustelėkite peržvalgos lauko pavadinimą.

 3. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Peržvalga.

  Rodomos peržvalgos ypatybės.

  Kelių reikšmių peržiūros lauko ypatybės

Nustačius pirmosios ypatybės (Rodymo valdiklis) reikšmę, galimų ypatybių sąrašas pasikeičia, kad atspindėtų jūsų pasirinkimą. Galite nustatyti peržvalgos lauko ypatybes, kad jos keistų peržvalgos lauko veikimą. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriate peržvalgos lauką naudodami peržvalgos vediklį, peržvalgos lauko ypatybes už jus nustato vediklis.

Peržvalgos lauko ypatybės

Nustatykite šią ypatybę

Jei norite

Rodyti valdiklį

Nustatyti valdiklio tipą Žymės langelis, Teksto laukas, Sąrašo laukas arba Pasirinktinio įvedimo laukas. Pasirinktinio įvedimo laukas yra dažniausias peržvalgos laukui taikomas pasirinkimas.

Eilutės šaltinio tipas

Pasirinkti, ar į peržvalgos lauką reikšmės turi būti įtraukiamos iš kitos lentelės arba užklausos, ar iš jūsų nurodyto reikšmių sąrašo. Taip pat galite pasirinkti užpildyti sąrašą laukų, esančių lentelėje arba užklausoje, pavadinimais.

Eilutės šaltinis

Nurodyti lentelę, užklausą arba reikšmių sąrašą, kuris teikia reikšmes peržvalgos laukui. Kai ypatybė Eilutės šaltinio tipas nustatyta kaip Lentelė / užklausa arba Laukų sąrašas, ji turi būti nustatyta kaip lentelės ar užklausos pavadinimas arba kaip SQL užklausa. Kai ypatybė Eilutės šaltinio tipas nustatyta kaip Reikšmių sąrašas, šioje ypatybėje turi būti kabliataškiais atskirtų reikšmių sąrašas.

Susietasis stulpelis

Eilutės šaltinyje nurodyti stulpelį, kuris teikia peržvalgos lauko saugomą reikšmę. Šios reikšmės diapazonas gali būti nuo 1 iki eilutės šaltinyje esančių stulpelių skaičiaus.

Stulpelis, iš kurio pateikiama saugoma reikšmė, nebūtinai turi būti tas pats, kaip ir rodomas stulpelis.

Stulpelių skaičiavimas

Eilutės šaltinyje nurodyti stulpelių, kurie gali būti rodomi peržvalgos lauke, skaičių. Jei norite pasirinkti, kurį stulpelį rodyti, ypatybėje Stulpelių pločiai nurodykite stulpelio plotį.

Stulpelio antraštės

Nurodyti, ar bus matomos stulpelių antraštes.

Stulpelių pločiai

Įvesti kiekvieno stulpelio plotį. Jei nenorite rodyti stulpelio, pavyzdžiui, ID stulpelio, nurodykite plotį, lygų 0.

Sąrašo eilutės

Nurodyti eilučių, rodomų rodant peržvalgos lauką, skaičių.

Sąrašo plotis

Nurodyti valdiklio, rodomo rodant peržvalgos lauką, plotį.

Apriboti iki sąrašo

Pasirinkti, ar galite įvesti reikšmę, kurios nėra sąraše.

Leisti kelias reikšmes

Nurodyti, ar peržvalgos lauke galima pasirinkti kelias reikšmes.

Pastaba :  Negalite keisti šios ypatybės reikšmės iš Taip į Ne.

Leisti redaguoti reikšmių sąrašą

Nurodyti, ar galima redaguoti peržvalgos lauko, pagrįsto reikšmių sąrašu, elementus. Kai nustatyta šios ypatybės reikšmė Taip, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję peržvalgos lauką, pagrįstą vieno stulpelio reikšmių sąrašu, pamatysite meniu parinktį Sąrašo elementų redagavimas. Jei peržvalgos lauke yra keli stulpeliai, šios ypatybės nepaisoma.

Sąrašo elementų redagavimo forma

Įvardyti esamą formą, kurią naudosite sąrašo elementams, esantiems lentele arba užklausa pagrįstame peržvalgos lauke, redaguoti.

Rodyti tik eilutės šaltinio reikšmes

Rodyti tik tas reikšmes, kurios atitinka esamą eilutės šaltinį, kai Leisti kelias reikšmes nustatyta Taip.

Susietoji peržvalgos lauko ypatybė nustatoma pagal ypatybę Susietasis stulpelis. Peržvalgos lauko rodoma reikšmė yra stulpelis arba stulpeliai, ypatybėje Stulpelio plotis turintys ne nulinį plotį.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių peržvalgos lauko dizaino keitimas

Norėdami keisti kelių reikšmių peržvalgos lauko dizainą, galite atlikti bet kurį iš šių veiksmų:

 • Redaguoti sąrašu pagrįsto kelių reikšmių lauko reikšmių sąrašą

  Pastaba : Norint leisti redagavimą, reikšmių sąraše turi būti tik vienas stulpelis ir ypatybė Leisti redaguoti reikšmių sąrašą turi būti nustatyta į taip.

 • Dizaino rodinyje peržvalgos lauko ypatybių redagavimas

  Pastaba : Žiniatinklio duomenų bazės dizaino rodinyje negalima.

 • Modifikuoti peržvalgos lauką paleidžiant peržvalgos vediklį, kai pasirinktas peržvalgos laukas.

Reikšmių sąrašu pagrįsto kelių reikšmių peržvalgos lauko reikšmių sąrašo redagavimas

Galite įtraukti reikšmių sąrašą, jį keisti arba nustatyti numatytąją reikšmę.

 1. Naršymo srityje du kartus spustelėkite lentelę, kurioje yra kelių reikšmių laukas.

  Lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurį kelių reikšmių peržvalgos lauko langelį.

 3. Spustelėkite Sąrašo elementų redagavimas.

 4. Pakeiskite reikšmių sąrašą, tada spustelėkite Gerai.

Peržvalgos lauko ypatybių redagavimas dizaino rodinyje

Norėdami keisti kelių reikšmių peržvalgos lauką, galite atidaryti lentelę kaip dizaino rodinį ir modifikuoti peržvalgos lauko ypatybes. Informacijos apie peržvalgos lauko ypatybes žr. skyriuje Peržvalgos lauko ypatybių peržiūra arba keitimas dizaino rodinyje.

Kelių reikšmių peržvalgos lauko modifikavimas duomenų lapo rodinyje

Duomenų lapo rodinyje kelių reikšmių peržvalgos lauką galite modifikuoti iš naujo paleisdami peržvalgos vediklį.

 1. Atidarykite lentelę duomenų lapo rodinyje ir pasirinkite peržvalgos lauką.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Ypatybės spustelėkite Modifikuoti peržvalgas.

 3. Norėdami atlikti keitimus, vykdykite vediklio žingsnius. Daugiau informacijos apie vediklį žr. skyriuje Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×