Keitimų sekimas programoje „Word“

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei norite pamatyti, kurie buvo padaryti pakeitimai dokumente, įjunkite keitimų sekimas.

Ką norėtumėte daryti?

 • Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas pasirinkite Sekti keitimus.

  Keitimų sekimas „Word“ juostelėje

Įjungus keitimų sekimo Word pažymi ir rodo pakeitimus, kad kas nors į dokumentą.

pataisymų eilutėje programoje „Word“ atvaizdas

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimasSupaprastintas žymėjimas sąraše pasirinkite peržiūros parinktį.

  • Supaprastintas žymėjimas yra numatytoji parinktis ir žymi, kur yra pakeitimai raudona linija paraštėje.

   Linija paraštėje, rodanti, kad toje vietoje yra susektas pakeitimas

  • Nėra keitimų paslepia keitimus, kad būtų matoma, kaip atrodys įtraukti keitimai.

   Pastaba : Žymėjimą galite matyti dar kartą pasirinkdami Supaprastintas žymėjimas arba Visi keitimai.

  • Visi keitimai rodo visus redagavimus skirtingomis teksto spalvomis ir perbrauktus.

  • Pradinis rodo pradinį dokumentą.

 2. Sąraše Rodyti žymėjimą , pasirinkite pakeitimai, kuriuos norite matyti: komentarai, rankraštis, įterpimus ir naikinimus, formatavimas, debesėliai, konkretūs žmonės.

Norėdami neleisti kitiems išjungti keitimų sekimo įjungimas užrakinti sekimą ir slaptažodžio įtraukimas. Kai susekti keitimai yra užrakinti, negalite išjungti šią funkciją, ir negalite priimti arba atmesti keitimus.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimų sąrašą, pasirinkite Užrakinti sekimą.

  Meniu Keitimų sekimas komanda Užrakinti keitimus

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Dialogo lange Užrakinti sekimą įveskite slaptažodį, įveskite jį dar kartą lauke įveskite dar kartą, kad patvirtintumėte , ir pasirinkite gerai.

   Pastaba : Slaptažodžio įtraukimas yra pasirinktinis. Tai nėra saugos funkcija. Ketinama, tačiau nepageidaujamas kitais išjungti keitimų sekimą.

  • Užrakinti sekimą dialogo lango, pasirinkite Atšaukti.

Užrakinti sekimo išjungimas

 1. Keitimų sekimo sąrašo, pasirinkite Užrakinti sekimą.

 2. Jei pridėjote slaptažodį, kai būsite paraginti įvesti, ir pasirinkite gerai.

  Pastaba : Keitimų sekimo vis dar yra, bet galite priimti ir atmesti keitimus.

Word sustoja žymėjimo iki naujus pakeitimus, įjungus keitimų sekimo. Visi pakeitimai, kurie jau buvo sekami, tačiau tol, kol pažymėtas iki dokumento jas pašalinti.

 • Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas pasirinkite Sekti keitimus.

Vienintelis būdas pašalinti dokumente susektus keitimus yra juos priimti arba atmesti. Pasirinkimas Nėra keitimų , lauke Rodyti peržiūrai padeda matyti, kaip atrodys galutinis dokumentas, bet jis tik slepia susektų keitimų laikinai. Pakeitimai nebus panaikinti, ir jie bus rodomi kitą kartą kas nors atidaro dokumentą. Norėdami visam laikui panaikinti susektus keitimus, juos priimti arba atmesti.

Priimti arba panaikinti vieną susektas keitimas

 1. Atidarykite dokumentą.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje keitimai , pasirinkite kitas arba Ankstesnis.

 3. Pasirinkite priimti arba atmesti.

  Mygtukai Priimti, Atmesti ir Pirmyn

Priimti arba panaikinti visus susektus keitimus

 1. Atidarykite dokumentą.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Priimti sąraše pasirinkite Priimti visus keitimus.

   arba

  • Atmesti sąrašo, pasirinkite Atmesti visus keitimus.

Word arba priima pakeitimą arba jį pašalina ir pereina prie kito keitimo.

Rodyti komentarus

 • Word rodo debesėlį ten, kur kažkas parašė komentarą. Norėdami peržiūrėti komentarą, pasirinkite į komentaro debesėlį.

  Komentaro piktograma srityje Paprastieji keitimai

 • Norėdami peržiūrėti keitimus, spustelėkite linija šalia paraštės. Veiksmas įjungia Word į Visų keitimų rodinyje.

  Keitimų sekimo rodymas visų keitimų rodinyje

Panaikinti vieną komentarą

 • Pasirinkite komentarą, ir skirtuko Peržiūra grupėje komentarai pasirinkite Naikinti.

Naikinti visus komentarus

 • Skirtuko Peržiūra grupėje komentaraipanaikinti sąraše pasirinkite Naikinti visus dokumento komentarus.

Patarimai : Prieš bendrindami galutinę dokumento versiją, pravartu paleisti dokumentų inspektorių. Šis įrankis patikrina susektus keitimus ir komentarus, paslėptą tekstą, vardai ypatybės ir kitą informaciją, galite nenorėti plačiai bendrinti.

 • Skirtuke failas pasirinkite informacija > Tikrinti, ar yra problemų > Tikrinti dokumentą.

Norėdami sužinoti daugiau apie komentarus, žr Įterpti ir naikinti komentarus.

Ką norėtumėte daryti?

 • Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas pasirinkite Sekti keitimus.

  Keitimų , paryškintas, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

  Grupė, kurioje keitimų sekimas įjungtas

Pastaba : Jei nėra Keitimų sekimas, turite išjungti dokumento apsauga. Skirtuko Peržiūra grupėje apsaugoti spustelėkite Apriboti redagavimą, ir spustelėkite Naikinti apsaugą , Apsaugoti dokumentą užduočių srities apačioje. (Gali tekti žinote slaptažodį, dokumento).

Taip pat galite įtraukti keitimų į būsenos juostą.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite būsenos juostą, tada pasirinkite Sekti keitimus.

  Būsenos juosta, rodanti keitimų sekimas įjungtas

  Pastaba : Dabar galite naudoti Keitimų sekimo indikatorius būsenos juostoje įjungti arba išjungti keitimų sekimą.

Kai išjungiate keitimų sekimą, galite peržiūrėti dokumentą nepažymėjus, kas pasikeitė. Kaip išjungti šią funkciją, tačiau negali pašalinti visus keitimus, susekti keitimai.

 • Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas , pasirinkite mygtuką Sekti keitimus .

  Keitimų sekimo mygtukas jau yra pažymėtas, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

  o14 juostelė

Svarbu : Norėdami pašalinti susektus keitimus, naudokite komandas priimti ir atmesti skirtuko Peržiūra grupėje keitimai .

Ką norėtumėte daryti?

Lengvai galite padaryti ir dirbdami dokumentą Peržiūrėti susektus keitimus ir komentarus. Pagal numatytuosius nustatymus Microsoft Office Word 2007 naudoja debesėliai Rodyti naikinimus, komentarų, formatavimo keitimus ir perkeltas turinys. Jei norite matyti visus pakeitimus eilutėje, galite pakeisti parametrus, kad susektų keitimų ir komentarų Rodyti taip, kaip norite.

Susekti keitimai debesėliuose

Debesėliai (1) rodo formatavimo keitimus, komentarų ir naikinimus.

Pastaba : Pagal numatytuosius nustatymus programa „Word“ rodo susektus keitimus ir komentarus, kad atsitiktinai neišplatintumėte dokumento, kuriame yra susektų keitimų ir komentarų. Parinktis Galutinis su žymėmis yra numatytoji lauko Rodyti peržiūrai parinktis.

 1. Atidarykite dokumentą, kurį norite peržiūrėti.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite mygtuką Sekti keitimus . Pažymimas mygtuką Sekti keitimus , kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

  Mygtukas sekti keitimus įjungtas

 3. Pasirinktinai. Keitimų įtraukimas į būsenos juostą. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite būsenos juostą, tada spustelėkite Sekti keitimus. Spustelėkite komandą Keitimų sekimo funkciją Norėdami įjungti arba išjungti keitimų sekimą, būsenos juostoje.

  Keitimų sekimo indikatorius

 4. Atlikite norimus keitimus, kurį norite įterpti, panaikindami, perkėlimas arba formatuodami tekstą ar grafinius objektus. Taip pat galite įtraukti komentarų.

Pastaba : Jei naudojate keitimų sekimo funkciją ir įrašykite savo dokumentą kaip tinklalapį (.htm arba .html), susekti keitimai bus rodomas į tinklalapį.

Turėkite omenyje, kad yra įvairių būdų paslėpti susektus keitimus ir komentarus, tačiau visi keitimai, atlikti įjungus keitimų sekimo funkciją ir visi įterpti komentarai lieka dalį dokumento, kol nepriimami arba neatmetami (arba komentarų atveju, panaikinami).

Paslėpti susektus keitimus, pvz., dalyje Rodyti žymėjimą, išvalykite žymės langelį įterpimusir naikinimus – nepanaikinamas esamą susektus keitimus ir komentarus iš dokumento. Vietoj to, paslėpti susektus keitimus leidžia jums peržiūrėti dokumentą be tenka perbraukimais, pabraukimais ir debesėliai.

 • Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite mygtuką Sekti keitimus .

  Keitimų sekimo mygtukas nebėra pažymėta, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

  Word juostelės paveikslėlis

Jei tinkindami būsenos juostą, kad įtraukti keitimų, grupėje sekimas spustelėdami parinktį Keitimų sekimo funkciją , išjunkite indikatorius būsenos juostoje.

Pastaba : Keitimų sekimo išjungimas neturi įtakos susektus keitimus dokumente. Norėdami įsitikinti, kad dokumente nėra daugiau susektų keitimų, įsitikinkite, kad visi keitimai yra rodomos, o tada naudokite komandas priimti arba atmesti kiekvieną keitimą dokumente.

Yra keli būdai paslėpti susektus keitimus ir komentarus, todėl galite pagalvoti, kad jų dokumente nėra. Pavyzdžiui:

 • Lauke Rodyti peržiūrai   , esančiame skirtuke Peržiūra, grupėje Sekimas, lauke Rodyti peržiūrai rodoma, kokiu peržiūros režimu dirbate. Jame taip pat pateiktos papildomos dokumento peržiūros parinktys. Jei spustelėsite Galutinis arba Pirminis, susekti keitimai bus paslėpti. Jei norite, kad jie būtų rodomi, pažymėkite Galutinis su žymėmis arba Pirminis su žymėmis.

  Word juostelės paveikslėlis

 • Lauke Rodyti žymėjimą   , esančiame skirtuke Peržiūra, grupėje Sekimas, galite naudoti sąrašą Rodyti žymėjimą, jei norite paslėpti komentarus ir susektus keitimus. Rodomi lauke Rodyti žymėjimą varnele pažymėti elementai; varnele nepažymėti elementai būna paslėpti. Jei norite, kad elementas, pvz., Intarpai ir naikinimus, būtų rodomas, spustelėkite jį meniu Rodyti žymėjimą.

  Word juostelės paveikslėlis

Numatytasis Word , yra Rodyti dokumento paraščių debesėliuose naikinimus ir komentarus. Tačiau galite pakeisti būtų Rodyti komentarų eilutėje ir visų naikinimus su perbraukimais, o ne debesėlyje.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite debesėliai.

  Word juostelės paveikslėlis

 2. Spustelėkite Rodyti visas peržiūras įterpimuose naikinimus su perbraukimais ir komentarų eilutėje Rodyti.

Keliais būdais galima pakeisti kaip rodoma susektus keitimus (žymėjimas).

 • Galite pakeisti spalvą ir kitus formatavimo, kad programa Word naudoja pažymėti pakeisti tekstą ir grafinius elementus spustelėdami rodyklę, esančią šalia Sekti keitimus ir tada – Keisti sekimo parinktis.

  Pastaba : Nors negalite priskirti konkrečių spalvų skirtingų redaktorių pakeitimus, kiekvieno redaktoriaus pakeitimai rodomi skirtingomis spalvomis dokumento, kad galite sekti keleto redaktorių.

 • Galite peržiūrėti visus keitimus, įskaitant panaikintą turinį, eilutėje, o ne debesėlyje, rodomas dokumento paraštes. Norėdami Rodyti keitimus eilutėje, grupėje sekimas spustelėkite debesėliai, ir tada spustelėkite Rodyti visus keitimus eilutėje.

  Spustelėjus Rodyti visus keitimus eilutėje, visi keitimai ir komentarai dokumente rodomi eilutėje.

 • Norėdami paryškinti paraštės sritis, kurioje rodomi visų debesėliai, dalyje Rodyti žymėjimą, spustelėkite Žymėjimo sritis, pažymėkite.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite rodyklę, esančią šalia Rodyti žymėjimą.

  Word juostelės paveikslėlis

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite, kuriuos norite Rodyti pakeisti tipą.

   Pastaba : Net jei į žymėjimo tipo panaikindami jį meniu Rodyti žymėjimą , žymėjimas automatiškai atsiranda kiekvieną kartą atidarius dokumentą, pagal kurį arba recenzentas.

  • Nukreipkite žymiklį į redaktoriaiir išvalykite visus žymės langelius, išskyrus tuos šalia pavadinimų redaktorių, kurių keitimus ir komentarus, kuriuos norite Rodyti spustelėkite.

   Pastaba : Pažymėkite arba išvalykite visus žymės langelius visų sąraše, spustelėkite Visi redaktoriai.

Rodyti peržiūrai sąrašą, grupėje sekimas galite naudoti norėdami peržiūrėti dokumento redagavimo procesas įvairiais lygiais. Kiekvienas iš keturių parinkčių sąraše pateikiami dokumento kitą rodinį. Galutinis su žymėmis yra numatytasis, kai atidarysite bet kurį dokumentą.

Word juostelės paveikslėlis

 • Galutinė žymėmis.    Šiame rodinyje rodoma galutinis dokumentas su visus susektus keitimus ir komentarus, rodanti. Tai yra visi dokumentai, programoje "Word", atidaryti numatytąjį rodinį.

 • Galutinis    Šiame rodinyje rodoma dokumento su visus keitimus, įtrauktas į tekstą ir be susektų keitimų, rodanti. Tačiau visus susektus keitimus arba komentarus, kurie nebuvo priimti, atmesti, arba panaikinti lieka dokumente.

 • Pradinis žymėmis    Šiame rodinyje rodoma pradinį susektų keitimų ir komentarų tekstą.

 • Pradinis    Šiame rodinyje rodoma be susektų keitimų ir komentarų rodo pradinį dokumentą. Tačiau bet sekamų keitimų ar komentarų į dokumentą, kad nebuvo priimti, atmesti, arba panaikinti lieka dokumente.

Redaktorius ar recenzentas dažniausiai nori peržiūrėti dokumentą, kuris bus rodomas po to, kai jų pakeitimai yra įtraukiami. Ši procedūra suteikia redaktorius ar recenzentas galimybę pamatyti, kaip dokumentas atrodys su pokyčiais.

 • Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas lauke Rodyti peržiūrai spustelėkite Galutinis su žymėmis.

Pastaba : Jei norite matyti komentarus ir susektus keitimus debesėliuose, turi būti spaudinio maketo rodinys arba žiniatinklio maketo rodinys.

Numatytasis Word , yra Rodyti dokumento paraščių debesėliuose naikinimus ir komentarus. Tačiau galite pakeisti būtų Rodyti komentarus eilutėje. Perkėlus žymeklį ant komentaro indikatorius, gali būti peržiūrimi įdėtaisiais komentarais.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite debesėliai.

  Word juostelės paveikslėlis

 2. Spustelėkite Rodyti visas peržiūras įterpimuose naikinimus su perbraukimais ir komentarų eilutėje Rodyti.

 3. Palaikykite žymiklį ant dokumento komentarą. Ekrano patarime rodomas komentaras.

  Komentaras eilutėje

Norėdami sužinoti daugiau apie komentarus, žr Įterpti ir naikinti komentarus.

Programoje „Office Word 2007“ yra funkcija, vadinama Dokumentų inspektorius, leidžianti patikrinti, ar dokumente yra susektų keitimų, komentarų, paslėpto teksto ir kitos asmeninės informacijos. Norėdami patikrinti dokumentą:

 1. Atidarykite norimą dokumentą ir patikrinkite, ar jame nėra susektų keitimų ir komentarų.

 2. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Paruošti, po to spustelėkite Tikrinti dokumentą.

 3. Dialogo lange Dokumentų inspektorius spustelėkite Tikrinti.

 4. Peržiūrėkite tikrinimo rezultatus. Jei Dokumentų inspektorius randa komentarų ir susektų keitimų, jus paragins spustelėti Šalinti viską, esantį šalia Komentarai, pataisymai, versijos ir pastabos.

 5. Spustelėkite Tikrinti iš naujo arba Uždaryti.

Prieš spausdindami dokumentą, perjunkite spaudinio maketo rodinys ir Rodyti susektų keitimų ir komentarų, kaip norite juos matyti išspausdintame dokumente. Turite kelias parinktis.

 • Spausdinti rodo visų keitimų    Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite Rodyti žymėjimą.

  Word juostelės paveikslėlis

  Pastaba : Spustelėkite Rodyti žymėjimą rodo arba paslepia visus aprašas dokumente pažymėtą recenzentams. Rodant visas žymes, meniu Rodyti žymėjimą pažymėti visi tipai.

 • Spausdinti rodo keitimų ir komentarų tipų arba recenzentas    Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite Rodyti žymėjimą, ir tada pasirinkite norimą keisti, kuriuos norite Rodyti.

  Word juostelės paveikslėlis

 • Spausdinti keitimų ir komentarų redaktoriaus ar kitų tikrintojo    Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas lauke Rodyti peržiūrai spustelėkite Galutinis su žymėmis.

  Word juostelės paveikslėlis

Kai žymėjimą rodoma, kaip norite, esate pasiruošę spausdinti dokumentus.

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite Spausdinti.

 2. Dialogo lange spausdinimas lauke ką spausdinti spustelėkite dokumentą, kuriame žymės, ir spustelėkite gerai.

  Pastabos : 

  • Pagal numatytuosius nustatymus Microsoft Word pasirenka mastelio keitimo lygį ir puslapio padėtį, geriausiai susektų keitimų rodymas išspausdintas dokumentas.

  • Jei debesėliai yra įjungtas, dokumentas bus sumažinti, kad tilptų spausdintame puslapyje debesėliai. Norėdami, kad jūsų išspausdintas puslapis įskaitomas, galite išjungti debesėlius grupėje sekimas spustelėdami debesėliai ir tada visus keitimus Rodyti eilutėje. Taip pat galite nustatyti puslapio maketą į gulsčią, jei norite, kad debesėliai ir tekstas būtų lengviau perskaitomas formatu. Skirtuko Puslapio maketas dalyje Puslapio parametraispustelėkite padėtis, ir spustelėkite Gulsčias.

Susektų keitimų spaudinio maketo keitimas

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite rodyklę, esančią šalia Sekti keitimusir spustelėkite Keisti sekimo parinktis.

 2. Dalies debesėliaisąraše popieriaus padėtis spausdinant spustelėkite vieną iš šių veiksmų:

  • Automatinis     Pasirinkus šią parinktį, Word nuspręstų padėtis, kuri suteiks geriausią maketą dokumente.

  • Išsaugoti     Pasirinkus šią parinktį, Word spausdina dokumentą su padėtį, nurodytą dialogo lange Puslapio sąranka .

  • Taikyti gulsčią     Pasirinkus šią parinktį, padėtis yra gulsčios ir debesėliaileidžiama kuo daugiau vietos.

Dokumento keitimų sąrašo spausdinimas

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite Spausdinti.

 2. Lauke ką spausdinti spustelėkite žymių sąrašas.

Paslėpti keitimus negali pašalinti keitimus iš dokumento. Norėdami iš dokumento pašalinti keitimų, turite naudoti komandas priimti ir atmestikeitimai .

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite Spausdinti.

 2. Lauke ką spausdinti spustelėkite dokumento (o ne dokumentas rodo žymėjimo).

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×