Keitimų sekimas

Kai norite matyti, kas ką keičia jūsų dokumente, įjunkite keitimų sekimo funkciją.

Patarimas    Jei visas keitimų sekimo parinktis norėtumėte matyti vienoje vietoje, žr. Keitimų sekimo parinkčių keitimas. Jei norite dar daugiau galimybių kontroliuoti, žr. Išplėstinės keitimų sekimo parinktys.

Spustelėkite Peržiūra > Keitimų sekimas.

Keitimų sekimas „Word“ juostelėje

Dabar „Word“ įjungtas paprastasis keitimų rodinys. „Word“ pažymi visus keitimus, kuriuos kas nors atlieka dokumente, ir rodo, kur yra keitimai, pateikdama liniją šalia paraštės.

Linija paraštėje, rodanti, kad toje vietoje yra susektas pakeitimas

„Word“ rodo mažą debesėlį ten, kur kažkas parašė komentarą.

Komentaro piktograma srityje Paprastieji keitimai

Norėdami matyti keitimus ir komentarus, spustelėkite liniją arba debesėlį. Taip „Word“ perjungiama į visų keitimų rodinį.

Keitimų sekimo rodymas visų keitimų rodinyje

Jei labiau norėtumėte matyti visus komentarus, bet ne visus keitimus, spustelėkite Rodyti komentarus.

Komanda Rodyti komentarus

Nuolatinis keitimų sekimo funkcijos įjungimas

Užrakindami keitimų sekimą slaptažodžiu dabar galite apsaugoti, kad niekas kitas neišjungtų keitimų sekimo. (Įsitikinkite, kad atsimenate slaptažodį, kad galėtumėte sekimą išjungti, kada būsite pasiruošę priimti arba atmesti keitimus.)

  1. Spustelėkite Peržiūra.

  2. Spustelėkite rodyklę šalia Keitimų sekimas, tada spustelėkite Užrakinti sekimą.

Meniu Keitimų sekimas komanda Užrakinti keitimus

  1. Įveskite slaptažodį, tada dar kartą jį įveskite lauke Įveskite iš naujo, kad patvirtintumėte.

  2. Spustelėkite Gerai

Kol susekti keitimai yra užrakinti, negalite išjungti keitimų sekimo ir negalite keitimų priimti arba atmesti.

Norėdami išjungti užrakinimą, spustelėkite rodyklę šalia Sekti keitimus ir dar kartą spustelėkite Užrakinti sekimą. „Word“ ragina įvesti savo slaptažodį. Kai įvesite slaptažodį ir spustelėsite Gerai, „Keitimų sekimas“ vis dar yra įjungtas, tačiau jus galite priimti ir atmesti keitimus.

Keitimų sekimo išjungimas

Norėdami išjungti keitimų sekimą, spustelėkite mygtuką Keitimų sekimas. „Word“ nustos žymėti naujus keitimus, bet visi jau padaryti keitimai liks pažymėti dokumente tol, kol juos pašalinsite.

Susektų keitimų šalinimas

Svarbu    Vienintelis būdas iš dokumento pašalinti pakeitimus yra arba juos priimti, arba atmesti. Pasirinkdami Nėra keitimų lauke Rodyti peržiūrai galite matyti, kaip atrodys galutinis dokumentas, bet taip susekti keitimai paslepiami tik laikinai. Keitimai nėra pašalinami ir jie vėl pasirodys, kai kas nors kitą kartą atidarys dokumentą. Norėdami panaikinti susektus pakeitimus visam laikui, turite juos priimti arba atmesti.

Spustelėkite Peržiūra > Pirmyn > Priimti arba Atmesti.

Mygtukai Priimti, Atmesti ir Pirmyn

Programa „Word“ priima pakeitimą arba jį pašalina ir pereina prie kito pakeitimo.

Norėdami naikinti dokumente esančius komentarus, spustelėkite kiekvieną komentarą ir tuomet spustelėkite Naikinti arba spustelėkite Naikinti visus dokumento komentarus.

Patarimas    Prieš bendrinant galutinę savo dokumento versiją, gera mintis būtų paleisti įrankį Dokumento inspektorius. Jis tikrina susektus keitimus ir komentarus, paslėptą tekstą, vardus ir pavardes ypatybėse ir kitą informaciją, kurios galbūt nenorėtumėte plačiai bendrinti. Norėdami paleisti Dokumento inspektorių, spustelėkite Failas > Informacija > Tikrinti, ar yra problemų > Tikrinti dokumentą.Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas