Keitimų sekimas programoje „Word“

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Jei norite pamatyti, kurie buvo padaryti pakeitimai dokumente, įjunkite keitimų sekimas. Taip pat galite pasirinkti, kuriuos pakeitimus priimti arba atmesti ir galite peržiūrėti ir panaikinti komentarus.

 • Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas pasirinkite Sekti keitimus.

Kai įjungiate funkciją Sekti keitimus, „Word“ žymi visus naujus dokumente atliktus keitimus.

Išjungus funkciją Sekti keitimus, „Word“ nebežymės naujų keitimų. Visi jau susekti keitimai liks dokumente, kol juos pašalinsite.

Keitimų sekimas „Word“ juostelėje

Kai įjungiate funkciją Sekti keitimus, „Word“ žymi ir rodo visus keitimus, kuriuos kas nors atlieka dokumente.

Pataisymų eilutėje programoje „Word“ atvaizdas

 1. Skirtuko Peržiūra grupės Sekimas sąraše Paprastieji keitimai pasirinkite peržiūros parinktį.

  • Paprastieji keitimai yra numatytoji parinktis. Ją pasirinkus, keitimai žymimi raudonomis linijomis paraštėje.

   Linija paraštėje, rodanti, kad toje vietoje yra susektas pakeitimas

  • Be keitimų paslepia keitimus, kad būtų matoma, kaip atrodys įtraukti keitimai.

   Pastaba: Jei norite vėl matyti žymėjimą, pažymėkite Paprastieji keitimai arba Visi keitimai.

  • Pasirinkus Visi keitimai, visi pakeitimai bus rodomi skirtingomis teksto spalvomis ir skirtingose eilutėse.

  • Pirminė versija rodo pradinį dokumentą.

 2. Sąraše Rodyti keitimus pasirinkite norimus matyti pataisymus: Komentarai, Rankraštis, Intarpai ir naikinimai, Formatavimas, Debesėliai, Konkretūs žmonės.

Galite uždrausti kitiems išjungti funkciją Sekti keitimus įjungę Užrakinti sekimą ir pridėję slaptažodį. Užrakinus funkciją Susekti keitimai, funkcijos negalima išjungti. Taip pat negalima patvirtinti arba atmesti keitimų.

 1. Skirtuko Peržiūra sąraše Sekti keitimus pasirinkite Užrakinti sekimą.

  Meniu Keitimų sekimas komanda Užrakinti keitimus

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Dialogo lange Užrakinti sekimą įveskite slaptažodį, dar kartą jį įveskite lauke Įveskite iš naujo, kad patvirtintumėte, tada pasirinkite Gerai.

   Pastaba: Slaptažodžio įtraukimas yra pasirinktinis Tai nėra saugos funkcija. Tačiau ji skirta tam, kad kiti neišjungtų funkcijos Sekti keitimus.

  • Dialogo lange Užrakinti sekimą pasirinkite Atšaukti.

Sekimo užrakinimo išjungimas

 1. Sąraše Sekti keitimus pasirinkite Užrakinti sekimą.

 2. Jei įtraukėte slaptažodį, kai būsite paraginti, įveskite jį ir pasirinkite Gerai.

  Pastaba: Keitimų sekimas vis dar įjungtas, bet galite priimti arba atmesti keitimus.

Vienintelis būdas iš dokumento pašalinti susektus pakeitimus yra arba juos priimti, arba atmesti. Pasirinkdami Be keitimų lauke Rodyti peržiūrai galite matyti, kaip atrodys galutinis dokumentas, bet taip susekti keitimai paslepiami tik laikinai. Keitimai nėra pašalinami ir jie vėl pasirodys, kai kas nors kitą kartą atidarys dokumentą. Norėdami panaikinti susektus pakeitimus visam laikui, turite juos priimti arba atmesti.

Vieno susekto keitimo priėmimas arba naikinimas

 1. Atidarykite dokumentą.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai pasirinkite Kitas arba Ankstesnis.

 3. Pasirinkite Priimti arba Atmesti.

  Mygtukai Priimti, Atmesti ir Pirmyn

Visų susektų keitimų priėmimas arba naikinimas

 1. Atidarykite dokumentą.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Sąraše Priimti pasirinkite Priimti visus keitimus.

   arba

  • Sąraše Atmesti pasirinkite Atmesti visus keitimus.

„Word“ arba priima pakeitimą, arba jį pašalina ir pereina prie kito pakeitimo.

Komentarų peržiūra

 • Toje vietoje, kur kažkas parašė komentarą, programoje „Word“ rodomas debesėlis. Norėdami peržiūrėti komentarą, pasirinkite komentaro debesėlį.

  Komentaro piktograma srityje Paprastieji keitimai

 • Norėdami matyti keitimus, spustelėkite šalia paraštės esančią liniją. Taip „Word“ perjungiama į rodinį Visi keitimai.

  Keitimų sekimo rodymas visų keitimų rodinyje

Vieno komentaro naikinimas

 • Pasirinkite komentarą ir skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai pasirinkite Naikinti.

Visų komentarų naikinimas

 • Skirtuko Peržiūra grupės Komentarai sąraše Naikinti pasirinkite Naikinti visus dokumento komentarus.

Patarimai: Prieš bendrinant galutinę dokumento versiją, naudinga paleisti įrankį Dokumento inspektorius. Jis tikrina susektus keitimus ir komentarus, paslėptą tekstą, vardus ir pavardes ypatybėse ir kitą informaciją, kurios galbūt nenorėtumėte plačiai bendrinti.

 • Skirtuke Failas pasirinkite Informacija > Tikrinti, ar yra problemų > Tikrinti dokumentą.

Norėdami sužinoti daugiau apie komentarus, žr. Komentarų įterpimas ir naikinimas.

 • Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas pasirinkite Sekti keitimus.

  Funkcija Sekti keitimus paryškinta, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

  Grupė Sekimas su įjungtu keitimų sekimu

Pastaba: Jei funkcija Sekti keitimus nepasiekiama, gali tekti išjungti dokumento apsaugą. Skirtuko Peržiūra grupėje Apsauga spustelėkite Apriboti formatavimą ir redagavimą, tada srities Apsaugoti dokumentą apačioje spustelėkite Stabdyti apsaugą. (Gali tekti žinoti dokumento slaptažodį.)

Taip pat galite įtraukti keitimų sekimo indikatorių į būsenos juostą.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite būsenos juostą ir pasirinkite Sekti keitimus.

  Būsenos juosta su įjungta parinktimi Keitimų sekimas

  Pastaba: Dabar būsenos juostoje galite naudoti indikatorių Sekti keitimus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte keitimų sekimą.

Įjungę keitimų sekimą, galite peržiūrėti dokumentą nepažymėję, kas pakeista. Tačiau išjungus funkciją, jau susekti keitimai nepašalinami.

 • Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas pasirinkite mygtuką Sekti keitimus.

  Kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, mygtukas Sekti keitimus nebebus paryškintas.

  Grupė Sekimas

Svarbu: Norėdami pašalinti susektus keitimus, naudokite komandas Priimti arba Atmesti, esančias skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai.

Ką norėtumėte daryti?

Rodyti visus pakeitimus eilutėje

Programoje "Word" numatytoji reikšmė būtų rodomos dokumento paraščių debesėliuose naikinimus ir komentarus. Tačiau galite pakeisti būtų Rodyti komentarų eilutėje ir visų naikinimus su perbraukimais, o ne debesėlyje.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite Rodyti žymėjimą.

  Rodyti komandą Žymėjimas

 2. Nukreipkite žymiklį į debesėliaiir tada spustelėkite Rodyti visas peržiūras įterpimuose naikinimus su perbraukimais ir komentarų eilutėje Rodyti.

Ekrano patarimuose Rodyti komentarus vietoj debesėliai

Programoje "Word" numatytoji reikšmė būtų rodomos dokumento paraščių debesėliuose naikinimus ir komentarus. Tačiau galite pakeisti būtų Rodyti komentarus eilutėje. Perkėlus žymeklį ant komentaro indikatorius, gali būti peržiūrimi įdėtaisiais komentarais.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite Rodyti žymėjimą.

  Rodyti komandą Žymėjimas

 2. Nukreipkite žymiklį į debesėliaiir tada spustelėkite Rodyti visas peržiūras įterpimuose naikinimus su perbraukimais ir komentarų eilutėje Rodyti.

 3. Dokumente ant komentaro perkelkite žymiklį. Komentaras rodomas ekrano patarime.

  Komentaras eilutėje

Rodyti keitimus tipo redaguoti arba recenzentas

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite Rodyti žymėjimą.

  Rodyti komandą Žymėjimas

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite, kad pasirinktumėte, kuriuos norite Rodyti pakeisti tipą.

   , Pvz., spustelėkite komentarų ar įterpimus ir naikinimus. Esantį žymės langelį, esantį šalia elemento, nurodo, kad pažymėtas elementas.

   Parinkčių sąrašas Rodyti žymėjimą

   Svarbu: Net jei paslepiate keitimus meniu Rodyti keitimus juos panaikindami, keitimai automatiškai atsiranda kas kartą, kai dokumentą atidarote jūs arba tikrintojas.

  • Nukreipkite žymiklį į redaktoriaiir išvalykite visus žymės langelius, išskyrus tuos šalia pavadinimų redaktorių, kurių keitimus ir komentarus, kuriuos norite Rodyti spustelėkite.

   Pastaba: Norėdami pasirinkti arba išvalyti visų redaktorių žymės langelius, spustelėkite Visi tikrintojai.

Rodyti keitimus ir komentarus konkrečią redaktorių

Redaktorius arba tikrintojas paprastai nori peržiūrėti dokumentą taip, kaip jis atrodys įtraukus jo pakeitimus. Tai suteikia redaktoriui arba tikrintojui galimybę matyti, kaip dokumentas atrodys su atliktais pakeitimais.

 • Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas spustelėkite rodyklę, esančią lauke Rodyti peržiūrai , ir pasirinkite norimą parinktį.

  Parinkčių meniu Rodyti peržiūrai

  • Galutinis su žymėmis    Šis rodinys rodo galutinį dokumentą su visais susektais keitimais ir komentarais. Tai numatytasis rodinys visiems dokumentams, atidaromiems programoje „Word“.

  • Galutinis    Šis rodinys rodo dokumentą su į tekstą įtrauktais keitimais. Nerodomi susekti keitimai. Tačiau visi susekti keitimai arba komentarai, kurie nebuvo priimti, atmesti arba panaikinti, lieka dokumente.

  • Pirminis su žymėmis    Šis rodinys rodo pirminį tekstą su susektais keitimais ir komentarais.

  • Pirminė versija    Šis rodinys rodo pirminį dokumentą be susektų keitimų ir komentarų. Tačiau visi susekti dokumento keitimai arba komentarai, kurie nebuvo priimti, atmesti arba panaikinti, lieka dokumente.

Pastaba: Jei norite matyti komentarus ir susektus keitimus debesėliuose, turite naudoti spaudinio maketo rodinį arba žiniatinklio maketo rodinį.

Susektų keitimų ir komentarų slėpimas, spausdinant

Paslėpus keitimus, pakeitimai iš dokumento nepašalinami. Norėdami pašalinti žymes iš dokumento, turite naudoti komandas Priimti ir Atmesti, esančias grupėje Keitimai.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Spausdinti.

 3. Dalyje Parametraispustelėkite rodyklę, esančią šalia Spausdinti visus puslapius.

 4. Spustelėkite Spausdinti žymėjimo išvalykite žymės langelį.

  Žymėjimo spausdinimas programoje „Word“

Ką norėtumėte daryti?

Susektų pakeitimų suvestinės peržiūra

Peržiūros sritis yra patogus įrankis įsitikinti, kad visus susektus keitimus, jos buvo pašalintos iš dokumento ir nebus rodomas kitiems, kas gali peržiūrėti dokumentą. Santrauka skyriuje peržiūros sritį viršuje rodo tikslus skaičius matomas susektus keitimus ir komentarus, kurie lieka dokumente.

Peržiūros sritį taip pat leidžia jums skaityti ilgą komentarai, kad netelpa į komentaro debesėlį.

Pastaba: Peržiūros srityje, kitaip nei dokumentą arba komentarų debesėlius, nėra geriausia priemonė keičiant į savo dokumentą. Vietoj trynimą teksto arba komentarus arba kitus pakeitimus, kad peržiūros sritį, atlikti visus redaktorių pakeitimus į dokumentą. Pakeitimai bus matomi peržiūros srityje.

Grupė Sekimas

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas , pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami peržiūrėti suvestinę ekrano šone, pasirinkite Peržiūros sritį.

  • Norėdami peržiūrėti suvestinę ekrano Peržiūros sritį sąraše apačioje pasirinkite Horizontali peržiūros sritis.

 2. Pasirinkite Rodyti išsamią suvestinę peržiūrėti kiekvieno tipo pokyčiai, skaičius.

  Suvestinės sritis

Kiekvieno susekto pakeitimo ir komentaro peržiūra iš eilės

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai spustelėkite Kitas arba Ankstesnis.

  O14 juostelė

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Grupėje keitimai , pasirinkite priimti.

  • Grupėje keitimai , pasirinkite atmesti.

  • Komentarų grupės, pasirinkite Naikinti.

 3. Priimti arba atmesti keitimus ir naikinti komentarus, kol nėra daugiau susektų keitimų ar komentarų į dokumentą ir jį patvirtinkite visus susektus keitimus yra priimti arba atmesti ir kad visi komentarai ištrinti.

 4. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas pasirinkite Peržiūros sritį.

  Pastaba: Suvestinės sekcijos viršuje esančioje Peržiūros srityje rodo susektus keitimus ir komentarus, kurie lieka tikslus skaičius dokumente.

Redaguoti tipo arba tam tikro redaktoriaus pakeitimų peržiūra

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas , atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Grupė Sekimas

  • Sąraše Rodyti žymėjimą išvalykite visus žymės langelius, išskyrus tuos, kurie šalia tipų, kuriuos norite peržiūrėti keitimus.

  • Sąraše Rodyti žymėjimą , pasirinkite redaktoriaiir išvalykite visus žymės langelius, išskyrus tuos, kurie šalia recenzentų, kurio keitimus norite peržiūrėti.

  • Sąraše Rodyti žymėjimą , pasirinkite Visi redaktoriai pažymėkite arba išvalykite visų sąraše esančius žymės langelius

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai pasirinkite Kitas arba Ankstesnis.

  O14 juostelė

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Grupėje keitimai , pasirinkite priimti.

  • Grupėje keitimai , pasirinkite atmesti.

Priimti visus pakeitimus vienu metu

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai pasirinkite Kitas arba Ankstesnis.

  O14 juostelė

 2. Priimti sąraše pasirinkite Priimti visus dokumento pakeitimus.

Atmesti visus pakeitimus vienu metu

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai pasirinkite Kitas arba Ankstesnis.

  O14 juostelė

 2. Atmesti sąrašo, pasirinkite Atmesti visus dokumento pakeitimus.

Komentarų naikinimas

 1. Spustelėkite komentarą.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai spustelėkite Naikinti.

  Norėdami naikinti visus komentarus vienu metu, spustelėkite rodyklę, esančią po Naikinti, ir spustelėkite Naikinti visus dokumento komentarus.

Ką norėtumėte daryti?

Dirbdami su dokumentu galite lengvai sukurti ir peržiūrėti susektus keitimus ir komentarus. Pagal numatytuosius parametrus „Microsoft Office Word 2007“ panaikinimams, komentarams, formatavimo keitimams ir perkeltam turiniui rodyti naudoja debesėlius. Jei norite matyti visus keitimus įterpimuose, galite pakeisti parametrus taip, kad susekti keitimai ir komentarai būtų rodomi taip, kaip norite.

Susekti keitimai debesėliuose

Debesėliai (1) rodo formatavimo keitimus, komentarus ir naikinimus.

Pastaba: Pagal numatytuosius nustatymus programa „Word“ rodo susektus keitimus ir komentarus, kad atsitiktinai neišplatintumėte dokumento, kuriame yra susektų keitimų ir komentarų. Parinktis Galutinis su žymėmis yra numatytoji lauko Rodyti peržiūrai parinktis.

 1. Atidarykite dokumentą, kurį norite dar kartą patikrinti.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite mygtuką Sekti keitimus. Kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, mygtukas Sekti keitimus tampa paryškintas.

  „Įjungtas mygtukas Sekti keitimus

 3. Pasirinktinai. Keitimų sekimo indikatoriaus įtraukimas į būsenos juostą. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite būsenos juostą ir spustelėkite Sekti keitimus. Spustelėkite būsenos juostoje esantį indikatorių Sekti keitimus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte keitimų sekimą.

  Keitimų sekimo indikatorius

 4. Atlikite norimus keitimus įterpdami, naikindami, perkeldami arba formatuodami tekstą arba grafinius elementus. Taip pat galite įtraukti komentarų.

Pastaba: Jei naudodami keitimų sekimą įrašote dokumentą kaip tinklalapį (.htm arba .html), susekti keitimai rodomi tinklalapyje.

Norėdami išjungti keitimų sekimo funkciją:

 • Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite mygtuką Sekti keitimus.

  Kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, mygtukas Sekti keitimus nebebus paryškintas.

  „Word“ juostelės vaizdas

Jei tinkinote būsenos juostą norėdami įtraukti sekimų indikatorių, grupėje Sekimas spustelėję Sekti keitimus taip pat išjungsite indikatorių būsenos juostoje.

Pastaba: Išjungę keitimų sekimą nepašalinsite susektų keitimų dokumente. Norėdami užtikrinti, kad dokumente daugiau nėra jokių susektų keitimų, įsitikinkite, kad visi keitimai rodomi, tada kiekvienam dokumento keitimui naudokite komandas Priimti arba Atmesti.

Atminkite, kad yra įvairių būdų paslėpti susektus keitimus arba komentarus, tačiau visi keitimai, atlikti įjungus keitimų sekimo funkciją, ir visi įterpti komentarai išlieka dokumento dalimi, kol nepriimami arba neatmetami (arba, komentarų atveju, kol nepanaikinami).

Paslėpus pažymėtus keitimus, pvz., dalyje Rodyti keitimus išvalius žymės langelį Intarpai ir naikinimai, esami pažymėti keitimai arba komentarai nepanaikinami iš dokumento. Tačiau paslėpus susektus keitimus galima peržiūrėti dokumentą taip, kad netrikdytų perbraukimai, pabraukimai ir debesėliai.

Yra keli būdai paslėpti susektus keitimus ir komentarus, todėl galite pagalvoti, kad jų dokumente nėra. Pavyzdžiui:

 • Lauke Rodyti peržiūrai   , esančiame skirtuke Peržiūra, grupėje Sekimas, lauke Rodyti peržiūrai rodoma, kokiu peržiūros režimu dirbate. Jame taip pat pateiktos papildomos dokumento peržiūros parinktys. Jei spustelėsite Galutinis arba Pirminis, susekti keitimai bus paslėpti. Jei norite, kad jie būtų rodomi, pažymėkite Galutinis su žymėmis arba Pirminis su žymėmis.

  „Word“ juostelės vaizdas

 • Lauke Rodyti keitimus   , esančiame skirtuke Peržiūra, grupėje Sekimas, galite naudoti sąrašą Rodyti keitimus, jei norite paslėpti komentarus ir susektus keitimus. Rodomi lauke Rodyti keitimus varnele pažymėti elementai; varnele nepažymėti elementai būna paslėpti. Jei norite, kad elementas, pvz., Intarpai ir naikinimus, būtų rodomas, spustelėkite jį meniu Rodyti keitimus.

  „Word“ juostelės vaizdas

Pagal numatytuosius parametrus „Word“ nustatyta rodyti naikinimus ir komentarus debesėliuose, esančius dokumento paraštėse. Tačiau galite pakeisti rodinį, kad komentarai būtų rodomi įterpimuose, o visi naikinimai, užuot rodomi debesėliuose, būtų rodomi kaip perbraukti.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite Debesėliai.

  „Word“ juostelės vaizdas

 2. Spustelėkite Rodyti visus pataisymus įterpimuose, kad naikinimai būtų rodomi kaip perbraukti, o komentarai įterpimuose.

Yra keletas galimų parinkčių, skirtų pakeisti, kaip rodomi susekti keitimai (žymėjimas).

 • Galite keisti spalvą ir kitus formatavimo elementus, kuriuos „Word“ naudoja pažymėti pakeistą tekstą ir grafinius elementus, spustelėdami rodyklę, esančią šalia Sekti keitimus, tada spustelėdami Keitimų sekimo parinktys.

  Pastaba: Nors negalite priskirti konkrečių spalvų keitimams, atliktiems skirtingų tikrintojų, kiekvieno tikrintojo keitimai dokumente rodomi skirtinga spalva, kad būtų galima sekti kelis tikrintojus.

 • Galite peržiūrėti visus keitimus, įskaitant naikinimus, įterpimuose, o ne debesėliuose, kurie rodomi dokumento paraštėse. Norėdami keitimus matyti įterpimuose, grupėje Sekimas spustelėkite Debesėliai, tada spustelėkite Rodyti visus pataisymus įterpimuose.

  Paspaudus Rodyti visus pataisymus įterpimuose, visi dokumento pataisymai ir komentarai rodomi įterpimuose.

 • Norėdami paryškinti paraštės sritį, kur rodomi visi debesėliai, dalyje Rodyti keitimus spustelėkite Žymėjimo vietos paryškinimas.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite rodyklę, esančią šalia Rodyti keitimus.

  „Word“ juostelės vaizdas

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Pasirinkite norimą rodyti keitimo tipą.

   Pastaba: Net jei paslepiate keitimus meniu Rodyti keitimus juos panaikindami, keitimai automatiškai atsiranda kas kartą, kai dokumentą atidarote jūs arba tikrintojas.

  • Nukreipkite žymiklį į Tikrintojai, tada spustelėdami išvalykite visus žymės langelius, išskyrus esančius šalia tikrintojų, kurių keitimus ir komentarus norite matyti, vardų.

   Pastaba: Norėdami pasirinkti arba išvalyti visų redaktorių žymės langelius, spustelėkite Visi tikrintojai.

Galite naudoti sąrašą Rodyti peržiūrai, esantį grupėje Sekimas, kad peržiūrėtumėte dokumentą įvairiuose redagavimo proceso etapuose. Kiekviena iš keturių parinkčių pateikia skirtingą dokumento rodinį. Atidarius bet kokį dokumentą, numatytoji parinktis yra Galutinis su žymėmis.

„Word“ juostelės vaizdas

 • Galutinis su žymėmis    Šis rodinys rodo galutinį dokumentą su visais susektais keitimais ir komentarais. Tai numatytasis rodinys visiems dokumentams, atidaromiems programoje „Word“.

 • Galutinis    Šis rodinys rodo dokumentą su į tekstą įtrauktais keitimais. Nerodomi susekti keitimai. Tačiau visi susekti keitimai arba komentarai, kurie nebuvo priimti, atmesti arba panaikinti, lieka dokumente.

 • Pirminis su žymėmis    Šis rodinys rodo pirminį tekstą su susektais keitimais ir komentarais.

 • Pirminė versija    Šis rodinys rodo pirminį dokumentą be susektų keitimų ir komentarų. Tačiau visi susekti dokumento keitimai arba komentarai, kurie nebuvo priimti, atmesti arba panaikinti, lieka dokumente.

Pagal numatytuosius parametrus „Word“ nustatyta rodyti naikinimus ir komentarus debesėliuose, esančius dokumento paraštėse. Tačiau galite pakeisti rodinį, kad komentarai būtų rodomi įterpimuose. Komentarus įterpimuose galima peržiūrėti perkėlus žymiklį ant komentarų indikatoriaus.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite Debesėliai.

  „Word“ juostelės vaizdas

 2. Spustelėkite Rodyti visus pataisymus įterpimuose, kad naikinimai būtų rodomi kaip perbraukti, o komentarai įterpimuose.

 3. Dokumente ant komentaro perkelkite žymiklį. Komentaras rodomas ekrano patarime.

  Komentaras eilutėje

Norėdami sužinoti daugiau apie komentarus, žr. Komentarų įterpimas ir naikinimas.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai spustelėkite Kitas arba Ankstesnis.

  O14 juostelė

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Grupėje keitimai , pasirinkite priimti.

  • Grupėje keitimai , pasirinkite atmesti.

  • Komentarų grupės, pasirinkite Naikinti.

 3. Priimti arba atmesti keitimus ir naikinti komentarus, kol nėra daugiau susektų keitimų ar komentarų į dokumentą ir jį patvirtinkite visus susektus keitimus yra priimti arba atmesti ir kad visi komentarai ištrinti.

 4. Skirtuko Peržiūra grupėje sekimas pasirinkite Peržiūros sritį.

  Pastaba: Suvestinės sekcijos viršuje esančioje Peržiūros srityje rodo susektus keitimus ir komentarus, kurie lieka tikslus skaičius dokumente.

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Keitimai pasirinkite Kitas arba Ankstesnis.

  O14 juostelė

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Priimti sąraše pasirinkite Priimti visus dokumento pakeitimus.

  Atmesti sąrašo, pasirinkite Atmesti visus dokumento pakeitimus.

Programoje „Office Word 2007“ yra funkcija, vadinama Dokumentų inspektorius, leidžianti patikrinti, ar dokumente yra susektų keitimų, komentarų, paslėpto teksto ir kitos asmeninės informacijos. Norėdami patikrinti dokumentą:

 1. Atidarykite norimą dokumentą ir patikrinkite, ar jame nėra susektų keitimų ir komentarų.

 2. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Paruošti, po to spustelėkite Tikrinti dokumentą.

 3. Dialogo lange Dokumentų inspektorius spustelėkite Tikrinti.

 4. Peržiūrėkite tikrinimo rezultatus. Jei Dokumentų inspektorius randa komentarų ir susektų keitimų, jus paragins spustelėti Šalinti viską, esantį šalia Komentarai, pataisymai, versijos ir pastabos.

 5. Spustelėkite Tikrinti iš naujo arba Uždaryti.

Prieš spausdindami dokumentą, perjunkite į spaudinio maketo rodinį ir peržiūrėkite susektus keitimus ir komentarus taip, kaip norite juos matyti atspausdintame dokumente. Turite kelias parinktis.

 • Spausdinimas rodant visus žymėjimus    Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite Rodyti keitimus.

  „Word“ juostelės vaizdas

  Pastaba: Spustelėjus Rodyti keitimus, rodomi arba slepiami visi dokumento aprašai pasirinktiems tikrintojams. Kai rodomi visi keitimai, visi keitimų tipai yra pasirinkti meniu Rodyti keitimus.

 • Spausdinimas rodant keitimus ir komentarus pagal tipą arba tikrintoją    Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite Rodyti keitimus, tada pasirinkite norimą rodyti keitimo tipą.

  „Word“ juostelės vaizdas

 • Redaktoriaus arba kito tikrintojo keitimų ir komentarų spausdinimas    Skirtuko Peržiūra grupės Sekimas lauke Rodyti peržiūrai spustelėkite Galutinis su žymėmis.

  „Word“ juostelės vaizdas

Kai keitimai rodomi taip, kaip norite, esate pasiruošę spausdinti dokumentą.

 1. Spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“ mygtukas „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Spausdinti.

 2. Dialogo lango Spausdinti lauke Ką spausdinti spustelėkite Dokumentas su žymėmis, tada spustelėkite Gerai.

  Pastabos: 

  • Pagal numatytuosius parametrus, „Microsoft“ parenka mastelio lygį ir puslapio padėtį taip, kad susekti keitimai išspausdintame dokumente būtų rodomi geriausiai.

  • Jei debesėliai įjungti, dokumentas bus sumažintas, kad išspausdintame puslapyje tilptų debesėliai. Norėdami, kad išspausdintas puslapis būtų labiau įskaitomas, galite išjungti debesėlius grupėje Sekimas paspaudę Debesėliai, tada paspaudę Rodyti visus pataisymus įterpimuose. Kad debesėliai ir tekstas būtų išspausdinti geriau perskaitomu formatu, galite nustatyti puslapio maketą į gulsčią. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Padėtis, tada spustelėkite Gulsčias.

Susektų keitimų spausdinimo maketo keitimas

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Sekimas spustelėkite rodyklę šalia Sekti keitimus, tada spustelėkite Keitimų sekimo parinktys.

 2. Sąrašo Popieriaus padėtis spausdinant dalyje Debesėliai pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Automatinis     Pasirinkus šią parinktį, „Word“ parenka padėtį, kuri suteiks geriausią maketą dokumentui.

  • Išsaugoti     Pasirinkus šią parinktį, „Word“ spausdina dokumentą, kurio padėtis nurodyta dialogo lange Puslapio sąranka.

  • Taikyti gulsčią     Pasirinkus šią parinktį, padėtis yra gulsčia ir daugiausia vietos turi debesėliai.

Dokumente atliktų keitimų sąrašo spausdinimas

 1. Spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“ mygtukas „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Spausdinti.

 2. Lauke Ką spausdinti spustelėkite Keitimų sąrašas.

Paslėpus keitimus, pakeitimai iš dokumento nepašalinami. Norėdami pašalinti žymes iš dokumento, turite naudoti komandas Priimti ir Atmesti, esančias grupėje Keitimai.

 1. Spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“ mygtukas „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Spausdinti.

 2. Lauke Ką spausdinti spustelėkite Dokumentas (užuot spustelėję Dokumentas su žymėmis).

Taip pat žr.

Komentaro įterpimas arba naikinimas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×