Kas naujo programoje Microsoft Office Access 2007

Kas naujo programoje "Microsoft Office Access 2007"

Programa „Microsoft Office Access 2007“ pateikia galingą įrankių rinkinį, kad padėtų jums greitai pradėti sekti, kurti ataskaitas ir bendrai naudoti informaciją. Galite greitai sukurti patrauklias ir funkcionalias programas tinkindami vieną iš kelių iš anksto sukurtų šablonų, konvertuodami esamas duomenų bazes arba kurdami naujas duomenų bazes, ir tai galite atlikti neturėdami gerų žinių apie duomenų bazes. Naudojant programą „Office Access 2007“ duomenų bazių programas ir ataskaitas lengva pritaikyti prie besikeičiančių verslo reikmių. Patobulintas „Windows SharePoint Services 3.0“ palaikymas programoje „Office Access 2007“ padeda jums bendrai naudoti, valdyti informaciją, atlikti jos auditą ir kurti jos atsargines kopijas.

Šiame straipsnyje

Greitesni būdai pradėti darbą

Kontekstinė vartotojo sąsaja

Daug galingesni objektų kūrimo įrankiai

Nauji duomenų tipai ir valdikliai

Patobulinti kūrimo ir analizės įrankiai

Padidinta sauga

Nauji būdai, kaip bendrai naudotis duomenimis ir bendradarbiauti su kitais

Geresni problemų sprendimo būdai

Patobulinti tikrinimo įrankiai

Greitesni būdai pradėti darbą

Programa „Office Access 2007“ pateikia šablonus, su kuriais galite lengvai kurti duomenų bazes, lenteles ir laukus. Taip pat yra naujų rodinių ir kūrimo įrankių, kurie padės jums kurti naujus duomenų bazių objektus ir dirbti su duomenimis.

Duomenų bazių šablonai visoms programoms kurti

Programoje „Office Access 2007“ yra profesionaliai sukurtų duomenų bazių šablonų, skirtų sekti kontaktus, užduotis, įvykius, studentus, turtą ir daugybę kitų duomenų tipų, rinkinys. Galite naudoti juos iškart arba galite patobulinti juos, kad galėtumėte sekti informaciją tiksliai taip, kaip norite. Naudokite puslapį Darbo pradžia su programa „Microsoft Office Access“, kuris parodomas kiekvieną kartą, kai paleidžiate programą „Office Access 2007“, taip pat greitai pradėkite darbą atidarydami vieną iš šablonų ir sukurdami duomenų bazę.

Šablono Turtas failo sritis su siūlomu failo pavadinimu

Kiekvienas šablonas yra visa sekimo programa, kurioje yra iš anksto nustatytų lentelių, formų, ataskaitų, užklausų, makrokomandų ir ryšių. Šablonai sukurti naudoti iš karto, kad galėtumėte greitai pradėti dirbti. Jei šablono dizainas atitinka jūsų reikmes, jūs pasiruošęs darbui! Jei ne, šabloną galite naudoti kaip pagrindą, pagal kurį kursite savo konkrečius poreikius atitinkančią duomenų bazę.

Forma Išsami turto informacija

Be programoje „Office Access 2007“ esančių šablonų, galite atsisiųsti daugiau šablonų apsilankę puslapyje „Microsoft Office Online“.

Lauko ir lentelės šablonai

Daug laiko praleidžiate kurdami laukus? Vietoj to naudokite naujus laukų šablonus, kurie yra iš anksto paruošti laukai su pavadinimu, duomenų tipu, ilgiu ir nustatytomis ypatybėmis. Galite nuvilkti reikiamus laukus tiesiai iš laukų šablonų į duomenų lapą. Laukų šablonai sukurti XML schemos aprašo (.xsd) failų pagrindu, taigi galite nustatyti savo standartinius aprašus bendram savo skyriaus arba darbo grupės naudojimui.

Sritis Laukų šablonai

Be to, programoje „Office Access 2007“ yra šablonai lentelių, kurios dažnai naudojamos duomenų bazėse. Pavyzdžiui, galite naudoti lentelės šabloną Kontaktai, kad pridėtumėte kontaktų lentelę į savo duomenų bazę. Lentelėje jau yra dažnai naudojami laukai, pavyzdžiui, pavardės, vardo ir adreso. Lauko ypatybės jau nustatytos taip, kad nedelsdami galėtumėte pradėti naudoti lentelę. Yra ir kitų lentelių šablonų – užduočių, problemų, įvykių, turto – kuriose yra specializuoti laukai, sukurti duomenų, kuriuos norite saugoti ir sekti, tipui.

Patobulintas rodinys Duomenų lapas

Kurti lenteles dabar tapo paprasčiau – tiesiog skirtuke Kūrimas spustelėkite Lentelė ir pradėkite vesti duomenis. Programa „Office Access 2007“ automatiškai nustato geriausią duomenų tipą kiekvienam laukui, taigi tai jums neatima laiko. Stulpelyje Pridėti naują lauką rodoma, kur pridėti naują lauką, o jeigu norite keisti naujo arba esamo lauko duomenų tipą arba rodymo formatą, tai paprasta padaryti naudojant komandas juostelėje, kuri yra vartotojo sąsajos „Microsoft Office Fluent“ dalis. Naujame duomenų lape taip pat galite įklijuoti programos „Microsoft Office Excel“ lentelių duomenis, o programa „Office Access 2007“ automatiškai sukuria visus laukus ir atpažįsta duomenų tipus.

„Access“ duomenų lapas su stulpeliu Įtraukti naują lauką

1. Stulpelis Pridėti naują lauką

Tarkime, jums reikia į savo lentelę įtraukti esamą lauką iš kitos lentelės. Tiesiog nuvilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į duomenų lapą. Programa „Access“ automatiškai sukuria visus procesui reikalingus ryšius arba raginimus.

Naujas rodinys Maketas padeda pagreitinti formų ir ataskaitų kūrimą

Naudokite rodinį Maketas, kad atliktumėte kūrimo pakeitimus, kai matote duomenis formoje arba ataskaitoje.

Forma rodinyje Maketas, rodanti realaus laiko duomenis

Pavyzdžiui, galite pridėti lauką į kūrimo tinklelį vilkdami lauką iš srities Laukų sąrašas arba galite keisti ypatybes naudodami ypatybės lapą. Rodinys Maketas palaiko naujus rietuvės ir lentelės formos maketus – valdiklių grupes – kuriuos galite perkelti ir keisti jų dydį kaip vienetą, todėl galite lengvai pertvarkyti laukus, stulpelius, eilutes arba visus maketus. Taip pat galite pašalinti lauką arba lengvai pridėti formatavimą rodinyje Maketas. Rodinys Kūrimas vis dar lieka pasiekiamas išsamesniam darbui, taip pat jis buvo patobulintas, kad palaikytų rietuvės ir lentelės formos maketus.

Puslapio viršus

Kontekstinė vartotojo sąsaja

Naujoji kontekstinė vartotojo sąsaja – „„Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja“ – palengvina darbą programa „Office Access 2007“. Komandos ir funkcijos, kurios dažniausiai buvo paslėptos sudėtinguose meniu ir įrankių juostose, dabar yra lengvai randamos nuo užduočių priklausančiuose skirtukuose, kuriuose yra loginės komandų ir funkcijų grupės. Daug dialogo langų pakeista galerijomis, kuriose rodomos pasiekiamos parinktys, o aprašomieji įrankių patarimai arba pavyzdžių peržiūros pateikiamos, kad padėtų jums pasirinkti tinkamą parinktį. Nesvarbu, kokia veikla užsiimate naujoje vartotojo sąsajoje – ar tai ataskaitos kūrimas, ar duomenų įvedimas – programa „Access“ pateikia įrankius, kurie yra naudingiausi sėkmingai užbaigti užduotį.

„Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja    Naujojoje „„Office Fluent“ vartotojo sąsaja“ yra standartinė sritis, pavadinta juostele, kurioje yra komandų grupės, kurios sutvarkytos pagal funkcijas ir funkcines galimybes. Juostelė pakeičia meniu sluoksnius ir įrankių juostas, kurias rasdavote ankstesnėse programos „Access“ versijose.

„Access“ juostelė

Naudokite „Office Fluent“ juostelę, kad greičiau rastumėte susijusių komandų grupes. Pavyzdžiui, jei reikia sukurti formą arba ataskaitą, naudokite vieną iš komandų, esančių skirtuke Kūrimas. Dėl naujo dizaino paprasčiau rasti reikiamas komandas, todėl atrasite funkcijas, kurių kitu atveju gal ir nepastebėtumėte. Komandos yra geriau matomose vietose, todėl jums nereikės ieškoti jų meniu arba atsiminti jų vietos.

Svarbiausios „„Office Fluent“ vartotojo sąsaja“ funkcijos:

 • Komandų skirtukai – skirtukai, kuriuose kartu rodomos komandos, kurios yra dažnai naudojamos, todėl galite rasti reikiamas komandas tada, kai jų reikia.

 • Kontekstiniai komandų skirtukai – komandų skirtukai, kurie parodomi priklausomai nuo konteksto , pavyzdžiui, objekto, su kuriuo dirbate, arba užduoties, kurią atliekate. Kontekstiniame komandų skirtuke yra komandos, kurios labiausiai tinka jūsų darbui.

 • Galerijos – nauji valdikliai, kurie parodo stiliaus arba parinkties peržiūrą, kad galėtumėte matyti rezultatus, kol nepadarėte pakeitimo. Galerijos naudojamos sistemos „„2007 Microsoft Office“ sistema“ sąsajoje.

 • Sparčiosios prieigos įrankių juosta – atskira standartinė įrankių juosta, rodoma juostelėje, kurioje galima greitai, vienu spustelėjimu, pasiekti dažniausiai naudojamas komandas, pavyzdžiui, Įrašyti ir Anuliuoti.

Puslapis Darbo pradžia su programa „Microsoft Office Access“    Šiame puslapyje pateikiama greita prieiga prie profesionaliai sukurtų duomenų bazių šablonų bibliotekos, prie duomenų bazių, kurias atidarėte vėliausiai, ir prie saitų į populiarius „Office Online“ straipsnius (jei esate prisijungęs prie interneto).

Puslapis Darbo pradžia su programa „Microsoft Office Access“

Naršymo sritis    Ši sritis sudaro sąrašą ir pateikia paprastą prieigą prie visų objektų atidarytoje duomenų bazėje. Naudokite naršymo sritį, kad tvarkytumėte objektus pagal objektų tipą, sukūrimo datą, modifikavimo datą, susijusią lentelę (pagal objekto priklausomybę) arba pasirinktinėse grupėse, kurias sukūrėte. Reikia daugiau vietos darbui su formos dizainu? Galite lengvai suspausti naršymo sritį, kad ji užimtų mažiau vietos, bet vis tiek liktų pasiekiama. Naršymo sritis pakeičia langą Duomenų bazė, kuris buvo naudojamas ankstesnėse programos „Access“ versijose nei „Access 2007“.

„Northwind 2007“ naršymo sritis

Objektai skirtukuose    Jūsų lentelės, užklausos, formos, ataskaitos ir makrokomandos rodomos kaip objektai skirtukuose programos „Access“ lange.

Objektas programos „Access 2007“ skirtuke

Spustelėję objektų skirtukus, galite lengvai persijungti tarp įvairių objektų.

Būsenos juosta    Lango apačioje esanti juosta, kurioje rodoma būsenos informacija ir yra mygtukai, kuriais galima perjungti rodinius.

Maža įrankių juosta    Skaidrus elementas, panašus į įrankių juostą, parodomas virš pasirinkto teksto, kad galėtumėte lengvai taikyti formatavimą, pavyzdžiui, paryškintąjį arba pasvirąjį, arba keisti šriftą.

Langas Žinynas    Skirtingai nei ankstesnės programos „Access“ versijos, programa „Office Access 2007“ siūlo lengvą prieigą prie programos „Access“ žinyno ir programuotojų nuorodų turinio tame pačiame lange Žinynas. Pavyzdžiui, galite lengvai keisti ieškos aprėptį tik programuotojų nuorodų turiniui. Nepaisant parametrų, kuriuos nustatėte lange Žinynas, visas programos „Access“ žinyno ir programuotojų nuorodų turinys visada pasiekiamas puslapyje „Office Online“.

Langas Žinynas

Puslapio viršus

Daug galingesni objektų kūrimo įrankiai

Programa „Office Access 2007“ pateikia intuityvią aplinką formoms ir ataskaitoms kurti, leidžiančią greitai kurti formas ir ataskaitas, kuriose rodoma surūšiuota, filtruota ir sugrupuota informacija.

Skirtukas Kūrimas

Naudokite skirtuką Kūrimas, kad greitai kurtumėte naujas formas, ataskaitas, lenteles, „Windows SharePoint Services“ sąrašus, užklausas, makrokomandas ir modulius. Jei pasirinkote lentelę arba užklausą naršymo srityje, galite vienu spustelėjimu kurti naują formą arba ataskaitą pagal tą objektą naudodami komandą Forma arba Ataskaita. Naujos formos ir ataskaitos, sukurtos šiuo vieno spustelėjimo procesu, yra vizualiai patrauklesnės ir jas galima iš karto naudoti, nes jų dizainas buvo atnaujintas. Automatiškai sugeneruotų formų ir ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai su jų antraštėse pateikiamu logotipu ir pavadinimu. Be to, automatiškai sugeneruotoje ataskaitoje taip pat yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos.

Juostelės skirtuko Kūrimas dalis

Pamatysite, kad objektai, sukurti naudojantis nauja greito kūrimo patirtimi, atrodys geriau, o pastangų reikės mažiau.

Nauji rodiniai: rodinys Ataskaita ir rodinys Maketas

Du nauji rodiniai leidžia jums interaktyviai dirbti su formomis ir ataskaitomis. Naudodami rodinį Ataskaita, galite naršyti tikslią ataskaitos interpretaciją nespausdindami jos arba nerodydami spaudinio peržiūroje. Kad susikauptumėte ties tam tikrais įrašais, naudokite filtro funkciją arba naudokite operaciją Rasti, kad ieškotumėte sutampančio teksto. Galite naudoti komandą Kopijuoti, kad kopijuotumėte tekstą į mainų sritį, arba galite spustelėti aktyvius hipersaitus ataskaitoje, kad sektumėte saitą naršyklėje.

Rodinys Ataskaita prideda galimybę naršyti, bet rodinys Maketas leidžia atlikti dizaino keitimus naršant. Galite naudoti rodinį Maketas, kad daugelį įprastų dizaino keitimų atliktumėte peržiūrėdami duomenis formoje arba ataskaitoje. Pavyzdžiui, pridėkite lauką nuvilkdami lauko pavadinimą iš naujos srities Laukų sąrašas arba keiskite ypatybes naudodami ypatybių lapą. Rodinys Maketas palaiko naujus rietuvės ir lentelės formos maketus – grupes valdiklių, kuriais galite manipuliuoti kaip vienu, kad lengvai pertvarkytumėte laukus, stulpelius, eilutes arba visus maketus. Taip pat galite pašalinti lauką arba lengvai pridėti formatavimą rodinyje Maketas. Rodinys Kūrimas lieka pasiekiamas išsamesniam darbui, taip pat jis buvo patobulintas, kad palaikytų maketus.

Ataskaita rodinyje Maketas

Supaprastintas grupavimo ir rūšiavimo ataskaitose kūrimas

Naujovė programoje „Office Access 2007“ yra geresnis ir prieinamesnis būdas grupuoti, rūšiuoti ir įtraukti sumas į ataskaitas. Pamatysite, kad naudojant naująją vartotojo sąsają paprasčiau naršyti ir ją suprasti, o naudodami ją su rodiniu Maketas, iš karto matysite atliktus keitimus.

Sritis Grupavimas, rūšiavimas ir suma

Tarkime, jums ataskaitoje reikia matyti visus pardavimus pagal regioną. Naudokite rodinį Maketas ir naująją sritį Grupavimas, rūšiavimas ir suma, kad pridėtumėte grupės lygį ir sumos užklausą – taip ataskaitoje matykite pakeitimus realiuoju laiku! Naujoji eilutė Suma palengvina sumos, vidurkio, skaičiavimo, maksimumo arba minimumo pridėjimą į ataskaitos antraštes ir poraštes. Daugiau nereikia paprastoms sumoms rankiniu būdu kurti apskaičiuojamojo lauko. Dabar tiesiog pastatote žymiklį ir spustelite.

Sumos kūrimas ataskaitoje

Nauji valdiklių maketai, padedantys kurti nepriekaištingas formas ir ataskaitas

Formų ir ataskaitų informacija dažnai būna lentelėse, pavyzdžiui, klientų vardų stulpelis arba visų kliento laukų eilutė. Galite naudoti programą „Office Access 2007“, kad sugrupuotumėte šiuos valdiklius, įskaitant etiketę, makete, kuriuo galite lengvai manipuliuoti kaip vienu vienetu.

Komandos skirtuko Rūšiuoti grupėje Valdiklio maketas

Kadangi galite pasirinkti valdiklius iš skirtingų skyrių, pavyzdžiui, etiketę skyriaus antraštėje arba poraštėje, įgyjate daugiau lankstumo. Lengvai galite:

 • Perkelti maketą arba keisti jo dydį. Pavyzdžiui, perkelti stulpelį į kairę arba į dešinę.

 • Formatuoti maketą. Pavyzdžiui, paryškinti kliento vardo stulpelį, kad jis išsiskirtų.

 • Įtraukti stulpelį (lauką) į maketą.

 • Naikinti stulpelį (lauką) makete.

Stulpelio perkėlimas rodinyje Maketas

Kad maketai būtų pasiekiami, jie įrašomi kartu su jūsų dizainu.

Naujos, perskirtosios, formos greitam duomenų naršymui

Naudokite naują, perskirtąją, formą, kad sukurtumėte formą, kurioje būtų suderinti rodiniai Duomenų lapas ir Forma. Galite nustatyti ypatybę, nurodančią programai „Access“ įdėti duomenų lapą viršuje, apačioje, kairėje arba dešinėje.

Perskirtoji forma

Įdėtosios makrokomandos formose ir ataskaitose

Naudokite naujas, patikimas įdėtąsias makrokomandas, kad nereikėtų rašyti kodo. Įdėtoji makrokomanda yra saugoma ypatybėje ir yra objekto, kuriam priklauso, dalis. Galite modifikuoti įdėtosios makrokomandos dizainą nesirūpindami kitais valdikliais, kurie gali naudoti makrokomandą – kiekviena įdėtoji makrokomanda yra nepriklausoma. Įdėtosios makrokomandos yra patikimos, nes joms automatiškai neleidžiama vykdyti tam tikrų operacijų, kurios gali būti nesaugios.

Įdėtosios makrokomandos priskyrimas įvykiui Spustelėjus dukart

Puslapio viršus

Nauji duomenų tipai ir valdikliai

Programoje „Office Access 2007“ yra naujų ir patobulintų duomenų tipų ir valdiklių, kurie leidžia saugoti daugiau duomenų tipų, o juos įvesti galite daug lengviau.

Daugiareikšmiai laukai sudėtingiems duomenims

Galite sukurti lauką, kuriame yra kelios reikšmės, taip pat pavadintos sudėtingais duomenimis. Tarkime, jums reikia priskirti užduotį vienam iš darbuotojų arba rangovų, bet jūs norite priskirti ją daugiau negu vienam asmeniui. Daugumoje duomenų bazių valdymo sistemų ir ankstesnėse programos „Access“ versijose jums reikėdavo kurti ryšį „daugelis su daugeliu“, kad padarytumėte tai teisingai. Programoje „Office Access 2007“ sunkiausioji dalis atlikta už jus, kai pasirenkate lauką, kurį nustatėte priimti kelias reikšmes. Daugiareikšmiai laukai yra ypač tinkami, kai naudojate programą „Office Access 2007“ darbui su „SharePoint“ sąrašu, kuriame yra vienas iš daugiareikšmių laukų tipų, naudojamų „Windows SharePoint Services“. Programa „Office Access 2007“ yra suderinama su šiais duomenų tipais.

Daugiareikšmis laukas

Priedų laukai failams

Naujas duomenų tipas Priedas leidžia jums savo duomenų bazėje lengvai saugoti visų tipų dokumentus ir dvejetainius failus ir be reikalo nedidinti duomenų bazės. Kai įmanoma, programa „Office Access 2007“ automatiškai suglaudina priedus, kad sumažintų užimtą vietą. Norite prie įrašo pridėti programos „Microsoft Office Word 2007“ dokumentą arba įrašyti skaitmeninių nuotraukų serijas į duomenų bazę? Naudojant priedus tai padaryti kur kas lengviau. Prie vieno įrašo galite pridėti net kelis priedus.

Dialogo langas Priedai

Atmintinių laukuose dabar saugomas raiškusis tekstas ir palaikoma peržiūros retrospektyva

Su nauju raiškiojo teksto palaikymu programoje „Office Access 2007“ jau įrašuose galima naudoti ne tik paprastąjį tekstą. Galite formatuoti tekstą su parinktimis (pavyzdžiui, paryškintasis, pasvirasis, taip pat skirtingus šriftus ir spalvas ir kitas dažnai naudojamas formatavimo parinktis) ir saugoti tekstą duomenų bazėje. Raiškusis tekstas saugomas atmintinės lauke HTML pagrindu sukurtu formatu, kuris suderinamas su raiškiuoju tekstu, duomenų tipu, esančiu „Windows SharePoint Services“. Nustatote naują ypatybę Teksto formatas į Raiškusis tekstas arba Paprastasis tekstas ir tada informacija tinkamai formatuojama teksto lauko valdikliuose ir rodinyje Duomenų lapas.

Atmintinės laukai yra naudingi, kai reikia saugoti didelį informacijos kiekį. Su programa „Office Access 2007“ galite nustatyti ypatybę Tik pridėti, kad išlaikytumėte visų keitimų retrospektyvą atmintinės lauke. Tada galite peržiūrėti šių keitimų retrospektyvą. Ši funkcija taip pat palaiko „Windows SharePoint Services“ sekimo funkciją, todėl galite naudoti programą „Access“ savo „SharePoint“ sąrašo turinio retrospektyvai peržiūrėti.

Kalendorius datoms pasirinkti

Laukai ir valdikliai, kuriuose veikia duomenų tipas Data/laikas, automatiškai įgyja naują funkciją: įtaisytų, interaktyvių kalendorių datos pasirinkimo palaikymą. Kalendoriaus mygtukas automatiškai parodomas datos dešinėje. Norite sužinoti ateinančio penktadienio datą? Spustelėkite mygtuką ir kalendorius automatiškai bus parodytas, kad galėtumėte sužinoti ir pasirinkti datą. Galite pasirinkti išjungti lauko arba valdiklio kalendorių naudodami ypatybę.

Puslapio viršus

Patobulinti kūrimo ir analizės įrankiai

Nauji programos „Office Access 2007“ įrankiai padeda kurti duomenų bazės objektus daug greičiau ir analizuoti duomenis daug lengviau.

Patobulinta sritis Laukų sąrašas

Naujoji sritis Laukų sąrašas yra už lauko parinkiklio, randamo ankstesnėse programos „Access“ versijose, kai įtraukiate laukus iš kitų lentelių. Galite vilkti laukus iš lentelės į įrašo šaltinį susijusiose arba nesusijusiose lentelėse duomenų bazėje. Programa „Office Access 2007“ paruošta reikiamai infrastruktūrai kurti, todėl, jei reikia ryšio tarp lentelių, jis automatiškai sukuriamas arba jūs esate paraginamas proceso metu.

Sritis Laukų sąrašas

Patobulinti rūšiavimo ir filtravimo įrankiai

Tarkime, kad jums reikia greitai rasti sutampančią reikšmę arba rūšiuoti duomenų stulpelį. Naujoji programos „Office Access 2007“ automatinio filtravimo funkcija jau papildyta galingomis filtravimo galimybėmis, todėl galite greitai susikaupti ties reikiamais duomenimis. Galite lengvai pasirinkti iš unikalių reikšmių stulpelyje, kas yra labai naudinga situacijose, kai negalite prisiminti reikiamo pavadinimo, arba galite rūšiuoti reikšmes naudodami kontekstinio meniu parinktis paprastąja kalba, pavyzdžiui, Rūšiuoti nuo seniausio iki naujausio arba Rūšiuoti nuo mažiausio iki didžiausio.

Automatinis filtravimas

Dažniausiai naudojamos filtravimo parinktys yra lengvai matomos meniu komandose arba galite naudoti sparčiuosius filtrus, kad apribotumėte informaciją pagal įvedamus duomenis. Sparčiojo filtro parinktys automatiškai keičiamos pagal duomenų tipą, todėl matysite praktiškus pasirinkimus tekstui, datai ir skaitmeninei informacijai.

Meniu Datos filtrai

Šios naujos filtravimo ir rūšiavimo funkcijos sukurtos tam, kad suteiktų jums atitinkamą patirtį nepriklausomai nuo to, ar naudojate programą „Office Access 2007“, ar „Microsoft Office Excel 2007“.

Sumos ir alternatyvios fono spalvos duomenų lapuose

Nauja rodinyje Duomenų lapas yra eilutė Suma, kurioje galite rodyti sumą, skaičiavimą, vidurkį, maksimumą, minimumą, norminį nukrypimą arba pakitimą. Kai pridedate eilutę Suma, pastatote rodyklę ant stulpelio langelio ir pasirenkate norimą skaičiavimą.

Duomenų lapo eilutė Suma

Duomenų lapuose, ataskaitose ir tęstinėse formose palaikoma alternatyvi fono spalva eilutėms, kurią galite nustatyti neatsižvelgdami į numatytąją fono spalvą. Pasirinkę bet kokią spalvą galite lengvai nuspalvinti kas antrą eilutę.

Duomenų lape naudojama alternatyvi eilutės spalva

Puslapio viršus

Padidinta sauga

Padidintos programos „Office Access 2007“ saugos priemonės ir stipri integracija su „Windows SharePoint Services“ padeda jums efektyviau valdyti ir padėti apsaugoti savo informacijos sekimo programas. Sekimo programų duomenis saugodami sąrašuose, esančiuose „Windows SharePoint Services“, galite atlikti peržiūros retrospektyvos auditą, atkurti panaikintą informaciją ir nustatyti duomenų prieigos teises.

Siekiant, kad programa „Office Access 2007“ būtų saugesnė ir būtų išlaikyta darna su kitais sistemos „„Office 2007“ leidimas“ produktais, į programą „Office Access 2007“ buvo įtrauktos naujos ir patobulintos saugos priemonės. Bendrieji pasitikėjimo sprendimai integruoti su „Microsoft Office Trust Center“. Pasitikėjimo vietos leidžia pasitikėti visomis duomenų bazėmis, kurios yra saugos aplankuose. Galite įkelti „Office Access 2007“ programą su išjungtu kodu arba makrokomanda, kad būtų saugiau, naudodamiesi smėlio dėžės (t. y., nesaugios komandos nėra vykdomos) patirtimi. Patikimos makrokomandos vykdomos smėlio dėžės režimu.

Puslapio viršus

Nauji būdai, kaip bendrai naudotis duomenimis ir bendradarbiauti su kitais

Naudodami naujas programos „Office Access 2007“ bendradarbiavimo priemones, dabar galite daug efektyviau rinkti informaciją iš kitų ir bendrai ja naudotis padidintos saugos aplinkoje žiniatinklyje.

Integravimas su „Windows SharePoint Services“

Programa „Office Access 2007“ integruojama su „Windows SharePoint Services“ daugybe būdu, padedant jums pasinaudoti daugybe „Windows SharePoint Services“ bendradarbiavimo priemonių.

Duomenų peržiūros sekimas    Peržiūros retrospektyvą galite peržiūrėti įrašo lygiu naudodami „Windows SharePoint Services“. Tarkime, jūs norite žinoti, kas pakeitė eilutę arba kada ji buvo pakeista. Galite sužinoti tai peržiūrėję peržiūros retrospektyvą.

Teisių nustatymas    Galite nustatyti prieigos prie „SharePoint“ sąrašų teises naudodami „Windows SharePoint Services“. Galite pasirinktinai leisti arba uždrausti prieigą tam tikriems vartotojams. Galite priskirti ribotas skaitymo teises arba visas redagavimo teises.

Nuskaitymas iš šiukšlinės    „Windows SharePoint Services“ galite naudoti naują šiukšlinę, kad lengvai peržiūrėtumėte panaikintus įrašus ir atkurtumėte klaidingai panaikintą informaciją.

Programos „Access“ formų ir ataskaitų atidarymas „Windows SharePoint Services“    „Windows SharePoint Services“ vartotojai gali atidaryti sąrašus raiškiuosiuose programos „Access“ rodiniuose tiesiogiai iš „SharePoint“ svetainės. Programos „Office Access 2007“ formos, ataskaitos ir duomenų lapai gali būti rodomi sąraše kartu su kitais rodiniais, esančiais „SharePoint“ svetainėje. Pasirinkus programos „Access“ rodinį, paleidžiama programa „Office Access 2007“ ir atidaroma reikalinga forma, ataskaita arba duomenų lapas. Todėl lengviau vykdyti raiškiąją programos „Office Access 2007“ ataskaitą „SharePoint“ svetainėje iš karto nepaleidus programos „Office Access 2007“. Taip pat galite pasirinkti atidaryti sąrašą programoje „Access“ ir, jei duomenų bazės nėra, ji automatiškai sukuriama ir joje iš anksto automatiškai įvedamas formų ir ataskaitų rinkinys, pagrįstas jūsų sąrašu.

Galimybė perkelti duomenų bazę į „SharePoint“ svetainę    Galite paprastai keisti savo atskirą duomenų bazę į bendrai naudojamą „Windows SharePoint Services“ sprendimą, kuriame saugomi duomenys, susieti su „SharePoint“ sąrašais. Vedlys Perkelti į „SharePoint“ svetainę yra gerai paruoštas ir automatiškai perkelia pirminius raktus ir ryšius tinkamiausiu būdu.

Į tiesioginius „Windows SharePoint Services“ bendro naudojimo sprendimus įtraukta bendro naudojimo prieiga naudojant naršyklę, centralizuotas atsarginės kopijos kūrimas, „SharePoint“ svetaine pagrįstas duomenų bazės diegimas ir visi raiškiojo, programos „Access“ pagrindu sukurto kliento naudojimo serverio pagrindu sukurtame sprendime pranašumai. Į „SharePoint“ svetainę perkėlę prieigą prie duomenų bazės, IT skyriai gali naudoti prognozių ir valdymo priemonę. Vartotojai gali prenumeruoti el. laiškų įspėjimus apie į „SharePoint“ sąrašą įtraukiamus, jame naikinamus arba keičiamus įrašus.

Integravimas su „Windows SharePoint Services“ darbo eiga    Programoje „Office Access 2007“ darbo eiga palaikoma naudojant „Windows“ darbo eigos tarnybas, esančias „Windows SharePoint Services“. Pavyzdžiui, galite kurti sprendimus, kuriuose veikia darbo eigos nukreipimas ir tvirtinimas, kuriuose automatiškai priskiriama užduotis kitiems vartotojams, kuriuose kuriamos ataskaitos apie projekto būseną ir kuriuose užtikrinama, kad užduotys būtų baigiamos laiku.

Geresnis lentelių, susietų su „SharePoint“ sąrašais, veikimas    Lentelių, susietų su „SharePoint“ sąrašais, vidinio apdorojimo operacijų optimizavimas – tai galimybė dirbti greičiau ir sklandžiau.

Visi „Windows SharePoint Services“ duomenų tipai dabar susieti su programos „Access“ duomenų tipais    Su nauju daugiareikšmių laukų ir priedų palaikymu programa „Office Access 2007“ dabar palaiko visus duomenų tipus, naudojamus „Windows SharePoint Services“, todėl „Windows SharePoint Services“ bendrai naudojamų programų dizainas ir kūrimas dabar žymiai paprastesnis.

Galimybė atsisiųsti „SharePoint“ sąrašus neprisijungus, naudojant programą „Access“    Jei norite pasiimti darbo namo, galite atsisiųsti „SharePoint“ sąrašus neprisijungęs vienu spustelėjimu. Dirbkite su duomenimis programa „Access“ ir tada sinchronizuokite pakeitimus arba prisijunkite prie „SharePoint“ svetainės vėliau.

Duomenų rinkimas naudojant „InfoPath“ formas ir programą „Outlook“

Naudojant naują duomenų rinkimo priemonę, programa „Office Access 2007“ galima automatiškai kurti programos „Microsoft Office InfoPath 2007“ formą arba HTML formą ir įdėti ją į el. laišką. Tada galite siųsti formą gavėjams, pasirinktiems iš programos „Outlook“ kontaktų arba iš programos „Access“ duomenų bazės lauke saugomų gavėjų vardų.

El. laiško naudojimas rinkti duomenis

Galite pasirinkti, ar rinkti naują, ar naujinti esamą informaciją. Gavėjai užpildo ir grąžina formą. Programa „Office Outlook 2007“ atpažįsta gaunamas formas ir automatiškai įrašo duomenis į programos „Office Access 2007“ duomenų bazę – įvesti iš naujo nereikia.

Eksportavimas į PDF ir XPS

Dabar galite eksportuoti duomenis į PDF (Pernešamasis dokumentinis failas) arba XPS (XML dokumento specifikacijos) failo formatą, kad galėtumėte spausdinti, publikuoti ir paskirstyti el. paštu, jei pirmiausia įdiegsite priedą Publikuoti kaip PDF arba XPS. Eksportuodami formą, ataskaitą arba duomenų lapą į .pdf arba .xps failą, galite fiksuoti informaciją lengvai paskirstomoje formoje, kurioje išlaikomos visos jūsų formatavimo ypatybės, bet kitiems asmenims nereikia įdiegti savo kompiuteriuose programos „Access“, kad galėtų spausdinti arba peržiūrėti jūsų pateiktą medžiagą.

 • Pernešamasis dokumentinis failas    PDF yra fiksuoto maketo elektroninis failo formatas, kuris apsaugo dokumentą, kad jis nebūtų formatuojamas, ir padeda bendrai naudoti failą. PDF formatas užtikrina, kad peržiūrint failą tinkle arba jį spausdinant, jo formatas liks toks pats, kokį nustatėte, ir kad failo duomenų nebus galima paprastai kopijuoti arba keisti. PDF formatą patogu naudoti dokumentams, kurie bus atkuriami naudojant komercinius spausdinimo būdus.

 • XML dokumento specifikacijos    XPS yra elektroninis failo formatas, kuris apsaugo dokumentą, kad jis nebūtų formatuojamas, ir padeda bendrai naudoti failą. XPS formatas užtikrina, kad peržiūrint failą tinkle arba jį spausdinant, jo formatas liks toks pats, kokį nustatėte, o failo duomenų nebus negalima parastai kopijuoti arba keisti.

Į .pdf arba .xps formato failą iš programos „Office Access 2007“ galite eksportuoti tik tada, kai įdiegiate priedą. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Kitų failų formatų, pavyzdžiui, PDF ir XPS, palaikymo įgalinimas.

Darbas su išoriniais duomenimis tapo lengvesnis

Naujos priemonės programoje „Office Access 2007“ palengvino duomenų importavimą ir eksportavimą. Galite įrašyti importavimo arba eksportavimo operaciją, o vėliau iš naujo naudoti įrašytą operaciją, kai kitą kartą turėsite atlikti tą pačią užduotį. Vedlys Importuoti skaičiuoklę leidžia perrašyti duomenų tipą, kurį parinko programa „Access“, todėl galite importuoti, eksportuoti ir susieti su naujais programos „Office Excel 2007“ failų formatais.

Puslapio viršus

Geresni problemų sprendimo būdai

„Microsoft Office“ diagnostika yra serija diagnostikos testų, kuriuos naudodami galite išsiaiškinti, kodėl sutriko jūsų kompiuterio darbas. Naudojant diagnostikos testus, galima tiesiogiai išspręsti kai kurias problemas ir nustatyti būdus, kuriais galite išspręsti kitas problemas. „Microsoft Office“ diagnostika pakeičia šias „Microsoft Office 2003“ priemones: Aptikti ir taisyti ir „Microsoft Office“ programų atkūrimas.

Išsamesnės informacijos ieškokite skuriuje Sistemos „Office“ programų sutrikimų nustatymas ir taisymas naudojant „Office“ diagnostiką.

Puslapio viršus

Patobulinti tikrinimo įrankiai

Toliau pateikiamos kelios naujos rašybos tikrintuvo funkcijos.

 • Rašybos tikrintuvas tapo nuoseklesnis visose sistemos „„2007 Microsoft Office“ sistema“ programose. Šio pakeitimo pavyzdžiai:

 • Sistemos „„Office 2007“ leidimas“ rašybos tikrintuve yra poreforminės prancūzų kalbos žodynas. Sistemoje „Microsoft Office 2003“ tai buvo priedas, kurį reikėjo įdiegti atskirai. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Rašybos ir gramatikos tikrinimo būdo pasirinkimas.

 • Automatiškai sukuriamas pirmą kartą vartojamos kalbos išimčių žodynas. Naudojant išimčių žodynus, rašybos tikrintuvas pažymi vėliavėlėmis žodžius, kurių vartoti nenorėtumėte. Išimčių žodynai patogūs vengiant vartoti nepadorius žodžius arba žodžius, kurie netinka jūsų rašymo stiliui. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Išimčių žodynų naudojimas pageidaujamai žodžio rašybai nustatyti.

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×