Kas naujo „Microsoft Excel 2013“ papildinyje „Power Pivot“

Svarbu    Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Pastaba    Šios funkcijos „Windows RT“ kompiuteryje esančiame „Office“ nėra. „Power View“ ir „Power Pivot“ yra tik „Office Professional Plus“ ir „Office 365 Professional Plus“ leidimuose ir atskirame „Excel 2013“ leidime. Skaitykite „Excel 2010“ darbaknygės su „Power Pivot“ kai kuriose „Excel 2013“ versijose neveikia. Norite sužinoti, kurią „Office“ versiją naudojate?

„Power Pivot“ funkcijos „Microsoft Excel 2013“ yra geriau integruotos. Pavyzdžiui, programoje „Excel“ dabar galima importuoti ir susieti daug duomenų iš kelių šaltinių naudojant naująjį įtaisytąjį duomenų modelį – net nereikia eiti į „Power Pivot“ langą. „Power Pivot“ aplinka yra pritaikyta sudėtingesniam duomenų modeliavimui ir galima prisijungti prie to paties duomenų modelio. Sužinokite, ką dar galima atlikti naudojant „Power Pivot“.

Šiame straipsnyje:

Dabar programoje „Excel“ įtaisytos pagrindinės duomenų modeliavimo funkcijos

Galios Pivot Microsoft Excel 2013 daugiau pažangių duomenų modeliavimo

Kas yra naujasis laukų sąrašas

Duomenų kategorizavimas ir pasiūlymai iš „DataMarket“

Didesnio kalbų skaičiaus palaikymas

Didesnio dydžio failų palaikymas 64 bitų „Excel“

Naujasis numatytasis rodinys yra Išplėstinis režimas

Dabar programoje „Excel“ įtaisytos pagrindinės duomenų modeliavimo funkcijos

Programoje „Excel 2010“ įdiegėte „Excel 2010“ skirtą „Power Pivot“ papildinį, kad galėtumėte importuoti ir susieti daug duomenų iš kelių šaltinių.

Naudojant „Excel 2013“, daugelis tų funkcijų, įskaitant jas palaikančią infrastruktūrą, tiesiogiai įtaisytos „Excel“ Duomenų modelis. Nuo šiol nediegdami atskiro priedo galėsite:

 • Importuoti milijonus eilučių iš kelių duomenų šaltinių.

 • Kurti ryšius tarp duomenų iš skirtingų šaltinių ir tarp kelių lentelių naudodami „PivotTable“.

 • Kurti numatomus apskaičiuojamuosius laukus (anksčiau vadintus „matais“) – įtraukus skaitinį lauką į laukų sąrašo nuvilkimo zoną Reikšmės, skaičiuojama automatiškai.

 • Valdyti duomenų ryšius.

Taigi visi „Excel“ vartotojai dabar gali kurti duomenų modelius ir juos naudoti kaip „PivotTable“, „PivotChart“ ir „Power View“ ataskaitų pagrindą. „Excel“ automatiškai įkelia duomenis į atminties analizės modulį, kuris anksčiau buvo teikiamas tik su „Power Pivot“ papildiniu. „Excel“ duomenų modelis turi kitų pranašumų:

 • Greitai apdorojami duomenys.

 • Duomenys efektyviai suglaudinami, todėl sukuriamas valdomo dydžio failas.

 • Duomenys įrašomi „Excel“ darbaknygėje, todėl juos patogu pasiimti su savimi.

Taip pat galima naudoti „Power Pivot“ papildinį, teikiantį dar daugiau išplėstinių modeliavimo galimybių, skirtų labiau patyrusiems duomenų modeliuotojams.

„„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““ teikia daugiau duomenų modeliavimo galimybių

„„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““ papildinys, prijungiamas prie to paties duomenų modelio, teikia visapusę modeliavimo aplinką, kurioje patyrę vartotojai gali tobulinti savo modelius.

Pvz., naudodami „„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““ papildinį galite:

 • Filtruoti importuojamus duomenis. Galima importuoti duomenis į „Excel“ ir į „Power Pivot“, bet importuojant į „Power Pivot“ galima filtruoti nereikalingus duomenis, kad būtų importuojamas tik tam tikras poaibis.

 • Importuodami duomenis į „Power Pivot“ pervardyti lenteles ir stulpelius.

 • Valdyti modelį ir kurti ryšius naudodami nuvilkimo funkciją diagramos rodinyje.

 • Taikyti formatavimą (kuris bus naudojamas „Power View“ ir „PivotTable“ ataskaitose).

 • Apibrėžti savo apskaičiuojamuosius laukus, kurie bus naudojami visoje darbaknygėje.

 • Apibrėžti pagrindinius efektyvumo indikatorius (KPI), kurie bus naudojami „PivotTable“.

 • Kurti vartotojo apibrėžiamas hierarchijas, kurios bus naudojamos darbaknygėje.

 • Apibrėžti perspektyvas.

 • Kurti savus skaičiavimus rašydami išsamias formules, kurioms naudojama duomenų analizės išraiškų (DAX) kalba.

 • Naudoti kitas pažangesnes duomenų ir modeliavimo operacijas.

„Excel“ šių funkcijų nėra. Jei norite naudoti šias funkcijas, turite įjungti „„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““ papildinį. Papildinys įtrauktas į „Office Professional Plus“ ir „Office 365 Professional Plus“ leidimus ir atskirą „Excel 2013“ leidimą. Daugiau informacijos žr. Pradžia Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

Jeigu anksčiau naudojote „Power Pivot“, kai kurių ankstesniuose „Power Pivot“ leidimuose buvusių funkcijų „„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““ nebėra. Išsamios informacijos rasite toliau pateikto skyriaus Kas naujo laukų sąraše lentelėje. Žr. „Power Pivot“ duomenų modelių versijos naujinimas į „Excel 2013“, jei turite „Power Pivot“ darbaknygių, kurias planuojate redaguoti ir naudoti „Excel 2013“.

Kas yra naujasis laukų sąrašas

„Excel“ ir „Power Pivot“ dabar naudojamas tas pats laukų sąrašas. Šioje versijoje pakeistos kai kurios laukų sąrašo funkcijos, palyginti su ankstesne „Power Pivot“ versija (2 versija, kuri buvo pateikta su „SQL Server 2012“). Pavyzdžiui, dabar galite vilkti laukus tiesiogiai į nuvilkimo zoną Reikšmės (kad būtų sukurti numatomi matai) ir įtraukti laukus į duomenų filtrus iš laukų sąrašo. Kitos funkcijos perkeltos ir dabar pasiekiamos iš kitų „Power Pivot“ lango vietų. Kai kurių funkcijų „Excel 2013“ nebėra.

Funkcija

Vieta

Apskaičiuojamųjų laukų kūrimas ir formatavimas laukų sąraše

Nebegalima kurti apskaičiuotųjų laukų dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus lentelę laukų sąraše. Juos galima kurti, redaguoti ir naikinti „PivotTable“ spustelėjus programos „Excel“ juostelės „Power Pivot“ parinktį Apskaičiuotieji laukai.

Apskaičiuotuosius laukus taip pat galima sukurti „Power Pivot“ lango skaičiavimo srityje (taip pat kaip ankstesnėje versijoje).

Numanomų apskaičiuotųjų laukų palaikymas

Naudojant „Excel 2010“ numanomus apskaičiuotuosius laukus buvo galima kurti tik įdiegus „Power Pivot“ papildinį – apskaičiuotasis laukas buvo sukuriamas velkant skaitinius stulpelius į „Power Pivot“ laukų sąrašo sritį Reikšmės.

Naudojant „Excel 2013“, „Power Pivot“ ir „Excel“ sukurtose „PivotTable“ numanomus apskaičiuotuosius laukus galima kurti laukų sąraše.

Peržiūros perspektyvos

Kaip su v.2 Power Pivot pridėti-in, "Excel" 2013 m. nurodote perspektyvas iš išplėstinių parinkčių kortelę.

Naudojant „Power Pivot“ 2 versiją, sukurtą modelio perspektyvą galima peržiūrėti diagramos rodinyje arba pagal tą perspektyvą filtruoti „Power Pivot“ laukų sąrašą. Laukų sąrašo filtruoti nebegalima.

Naudojant „„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““, perspektyva pasirenkama skirtuke Išsamiau; tai leidžia viso modelio perspektyvą peržiūrėti duomenų rodinio tinklelyje ir „Power Pivot“ lango diagramos rodinyje. Taip galima efektyviau dirbti naudojant lentelių pogrupius dideliame modelyje.

Pagrindinių efektyvumo indikatorių (KPI) kūrimas

Naudojant ankstesnę „Power Pivot“ versiją KPI buvo galima kurti tik laukų sąraše pasirenkant esamą apskaičiuotąjį lauką.

KPI kūrimas nebesusietas su laukų sąrašu. KPI galima kurti, redaguoti ir naikinti naudojant „Excel“ juostelę „Power Pivot“.

KPI taip pat galima kurti „Power Pivot“ lango duomenų peržiūros tinklelio skaičiavimo srityje (be pokyčių).

Aprašų įtraukimas

Naudojant „Power Pivot“ papildinio 2 versiją, apskaičiuotųjų laukų, lentelių ir stulpelių aprašai įtraukiami spustelėjant juos dešiniuoju pelės mygtuku „Power Pivot“ lange.

Naudojant „Excel 2013“ aprašai nerodomi kaip patarimai perkėlus žymiklį ant laukų sąrašo laukų, bet rodomi „Power View“ lapo laukų sąraše. Įtraukę aprašus „Power Pivot“, atnaujinkite „Power View“ lapą, kad juos matytumėte.

Metaduomenų ieška laukų sąraše

Laukų sąraše ieškoti negalima. Tačiau kaip alternatyvą įtraukėme metaduomenų ieškos parinktį „Power Pivot“ lange. Norėdami ieškoti metaduomenų, „Power Pivot“ lango skirtuko Pagrindinis rodinyje Duomenys arba Diagrama spustelėkite Rasti.

Atkreipkite dėmesį, kad duomenų ieška vykdoma ne atskiruose langeliuose, o tik lentelės metaduomenų srityje, pvz., laukų pavadinimuose.

Duomenų filtrų įtraukimas į „PivotTable“

Duomenų filtrai pasiekiami dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus bet kurį laukų sąrašo lauką.

Automatinis duomenų filtro išdėstymas

Spustelėję „Excel“ papildinio „Power Pivot“ juostelės parinktis Duomenų filtro lygiuotė, galite išdėstyti duomenų filtrus grupėmis horizontaliai arba vertikaliai.

Automatinis ryšių aptikimas

„„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““ šios funkcijos nėra.

Duomenų kategorizavimas ir pasiūlymai iš „DataMarket“

Įtraukiant lenteles į „Power Pivot“, „Power Pivot“ gali automatiškai skirstyti pagal kategorijas visus stulpelius. Pavyzdžiui, „Power Pivot“ stulpelį su miestų pavadinimais priskirs kategorijai Miestas, o įmonių pavadinimų sąrašą priskirs kategorijai Įmonė. Automatinį kategorizavimą galima keisti, skirstyti pagal kategorijas savus duomenis arba išvis išjungti šią funkciją.

Duomenų kategorizavimas teikia dvejopą naudą. Suskirsčius stulpelius pagal kategorijas:

 • „Microsoft Azure“ parduotuvė gali pasiūlyti duomenis iš „DataMarket“, kuriuos galima susieti su jūsų duomenimis. Pavyzdžiui, gali būti pasiūlyti surašymo ar orų duomenys. Duomenis gali siūlyti nemokamų duomenų teikėjas, pvz., Jungtinių Tautų Organizacija, arba įmonė, imanti už duomenis mokestį. Galite rinktis, ar priimti pateiktus pasiūlymus. Gaukite susijusių duomenų pasiūlymų iš „Microsoft Azure“ parduotuvės

 • „Power View“ gali pateikti jūsų duomenims tinkamas vizualizavimo priemones. Pavyzdžiui, jeigu jūsų duomenyse yra URL adresų, „Power View“ gali pateikti URL kaip hipersaitus.

Didesnio kalbų skaičiaus palaikymas

„Power Pivot“ išverstas į visas 40 „Office“ kalbų. „Power Pivot“ palaiko arabų ir hebrajų kalbas, kuriomis rašoma iš dešinės į kairę.

Didesnio dydžio failų palaikymas 64 bitų „Excel“

Ankstesniuose leidimuose darbaknygės dydžio limitas buvo 2 gigabaitai (GB) diske ir 4 GB atmintyje. Šis apribojimas užtikrindavo, kad „Excel“ darbaknygės, kuriose yra „Power Pivot“ duomenų, visada atitiks maksimalų nusiunčiamo failo dydį, nustatytą „SharePoint“.

Dabar, kai duomenų modelis yra „Excel“ dalis, maksimalaus failo dydžio limito nebėra. Jei naudojate 64 bitų „Excel“, darbaknygės dydį riboja tik kompiuteryje esantys disko ir atminties ištekliai.

Nustatyti limitai vis dar taikomi kitoms platformoms. „SharePoint Server 2013“ maksimalus nusiunčiamo failo dydis vis dar yra 2 GB. Taip pat, jei darbaknygę bendrinate „SharePoint Online“ arba „Office Online“, jums gali būti nurodyta ją atidaryti programa „Excel“, kai failas bus per didelis atidaryti naršyklėje. Daugiau informacijos apie failų dydžių limitus žr. Duomenų modelio specifikacijos ir limitai.

Naujasis numatytasis rodinys yra Išplėstinis režimas

„Excel 2013“ spustelėjus Valdyti, kad būtų atidarytas „Power Pivot“ langas, pagal numatytuosius nustatymus lange rodomas skirtukas Išsamiau.

 • Norėdami paslėpti skirtuką Išsamiau, spustelėkite skirtuko Pagrindinis puslapis kairėje esantį mygtuką Failas > Perjungti į įprastą režimą.

Puslapio viršus

Pastaba   Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taikoma: Excel 2013Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Kalbos pakeitimas