Kalbos įtraukimas arba "Office 2007" kalbos nuostatos

„Microsoft Office 2007“ kalbos parametrai įjungia priklausančias nuo kalbos parinktis, pvz., konkrečios kalbos parinktis, galimas juostelėje ir dialogo languose. Pavyzdžiui, kai įjungiate japonų kalbos parinktis, įjungiamos kalbos parinktys Fonetikos ženklai ir Simbolių apsupimas.

Įdiegę „Microsoft Office 2007“ kalbos paketą, galite pakeisti juostelės, meniu, dialogo langus ir žinyno kalbą į kalbos paketo kalbą. Be to, galite naudoti tikrinimo įrankius, pvz., rašybos ir gramatikos tikrintuvą kita kalba. Daugiau informacijos apie kalbos paketo funkcijas rasite „Office“ kalbinės sąsajos paketo (LIP) atsisiuntimai.

Programų pakete „Office 2007“ kalbos parinktys yra dialogo lange „Microsoft Office 2007“ kalbos parametrai. (Informacijos apie naujesnes „Office“ versijas žr. Kalbos įtraukimas arba kalbos nuostatų nustatymas naudojant „Office“.)

„Office 2007“ kalbos parametrai

Norėdami įtraukti kalbą į „Office 2007“ programas, pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje įdiegta kalba, kurią norite naudoti. Jei reikia tam tikros kalbos paketo, žr. „Office“ kalbinės sąsajos paketo (LIP) atsisiuntimai. Tada įjunkite kalbą, kurią norite naudoti. Kokios tam tikrai kalbai būdingos funkcijos įjungiamos, priklauso nuo įgalintos (-ų) kalbos (-ų) ir naudojamų programų.

 1. Spustelėkite Pradėti >Visos programos >„Microsoft" Office“ > „Microsoft Office“ įrankiai > „Microsoft" Office 2007“ kalbos parametrai.

 2. Spustelėkite skirtuką Kalbų redagavimas.

 3. Sąraše Galimos redagavimo kalbos pažymėkite norimą įjungti kalbą, o tada spustelėkite Įtraukti.

  Kalba įtraukiama į sąrašą Įgalintos redagavimo kalbos ir įjungiamos visos nuo kalbos priklausančios parinktys, esančios „Office 2007“ leidimas programose.

Numatytoji redagavimo kalba rodoma skirtuko Redagavimo kalbos apačioje. Jei reikia, ją galima pakeisti pasirenkant norimą kalbą sąraše Pirminė redagavimo kalba sąrašą.

Kai pakeičiate pirminę redagavimo kalbą, programoje „Word“ šablonas Normal.dotm automatiškai pakeičiamas. Rekomenduojame prieš keičiant pirminę redagavimo kalbą įrašyti Normal.dotm kopiją ir pervardyti ją nurodant kalbą, pvz., Normal_English.dotm. Šablonas Normal.dotm paprastai įrašomas C:\Users\vartotojovardas\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, kur vartotojovardas yra kompiuteryje prisiregistravusio asmens vardas.

Pastaba : Negalima pašalinti kalbos iš sąrašo Įgalintos redagavimo kalbos, jei ta kalba nustatyta kaip pirminė redagavimo kalba. Norėdami tokią kalbą pašalinti iš sąrašo Įgalintos redagavimo kalbos, pirmiausia turite kitą kalbą pažymėti sąraše Pirminė redagavimo kalba, o paskui pašalinti tą kalbą iš sąrašo Įgalintos redagavimo kalbos.

Puslapio viršus

Svarbu : Norint pakeisti rodymo ir žinyno kalbą, gali būti reikalingas kalbos paketas. Jei nesate įdiegę norimos naudoti kalbos paketo, žr „Office“ kalbinės sąsajos paketo (LIP) atsisiuntimai.

 1. Spustelėkite Pradėti > Visos programos > „Microsoft" Office“ > „Microsoft Office“ įrankiai > „Microsoft" Office 2007“ kalbos parametrai.

 2. Spustelėkite skirtuką Rodymo kalba.

  Pastaba : Skirtukas Rodymo kalba matomas tik įdiegus kalbos paketą. Norėdami įdiegti kalbos paketą, žr. „Office“ kalbinės sąsajos paketo (LIP) atsisiuntimai.

 3. Sąraše Sistemos „Microsoft Office“ meniu ir dialogo langų rodymo kalba pažymėkite norimą naudoti juostelėje, meniu, dialogo languose ir žinyne kalbą.

 4. Sąraše Žinyno rodymo kalba pažymėkite norimą naudoti žinyne kalbą.

 5. Jei įdiegtos trys ar daugiau kalbų, sąrašas Rodyti kalbų prioritetų tvarką rodomas. Norėdami pakeisti kalbos prioritetą sąraše pažymėkite kalbą, o tada spustelėkite Aukštyn arba Žemyn.

Puslapio viršus

Jei matote (ribotas palaikymas) po kalba, esančia sąraše Įgalintos redagavimo kalbos, reiškia, kad tos kalbos parinktys yra įjungtos, bet tos kalbos klaviatūros išdėstymas neįdiegtas „Windows“ operacinėje sistemoje.

Ribotai palaikomos kalbos redagavimas

Jei norite naudoti tą patį klaviatūros išdėstymą visoms įgalintoms kalboms, galite nebijodami ignoruoti pranešimą dėl žymos (ribotas palaikymas) savo kalbai. Jei norite naudoti klaviatūros išdėstymą kalbai, pažymėtai fraze ribotas palaikymas, reikia įgalinti klaviatūros išdėstymą tai kalbai.

Jei norite įvesti ne lotynų raidyno kalbos rašmenis, pvz., arabų ar kinų, ar norite naudoti vietinių kalbų klaviatūros išdėstymą, rinkdami tekstus kitomis lotynų raidyno kalbomis, turite įgalinti klaviatūros išdėstymą skirtą tai kalbai, tada galėsite perjungti skirtingas kalbas naudodami kalbos juostą.

„Office 2007“ klaviatūros išdėstymų įgalinimas „Windows 10“, „Windows Windows 8.1“ ir „Windows 8“

 1. Paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + X, tada spustelėkite Valdymo skydas.

  Parinkčių ir komandų sąrašas, paspaudus „Windows“ logotipo klavišą + X

 2. Dalyje Laikrodis, kalba ir regionas spustelėkite Keisti įvesties metodus.

 3. Norėdami įtraukti kalbą, spustelėkite Parinktys.

  Įvesties metodo įtraukimas „Windows 8“ valdymo skyde

 4. Dalyje Įvesties metodas spustelėkite Įtraukti įvesties metodą. Jei norite pamatyti, kaip atrodo įvesties įrenginys, spustelėkite Peržiūra.

  Įvesties metodo įtraukimas sistemoje „Windows 8“

 5. Spustelėkite pageidaujamą įvesties metodą, tada spustelėkite Įtraukti.

  Įvesties metodo įtraukimas sistemoje „Windows 8“

„Office 2007“ klaviatūros išdėstymų įgalinimas „Windows 7“ ir „Windows Vista“

 1. Spustelėkite Pradėti > Valdymo pultas.

 2. Srityje Laikrodis, kalba ir regionas, kuri yra dalyje Regionas ir kalba, spustelėkite Keisti klaviatūras arba kitus įvesties metodus.

  Pastaba : Klasikiniame rodinyje dukart spustelėkite Regiono ir kalbos parinktys ir spustelėkite skirtuką Klaviatūros ir kalbos.

 3. Dialogo lange Regionas ir kalba, skirtuke Klaviatūros ir kalbos spustelėkite Keisti klaviatūras Mygtukas Keisti klaviatūras .

 4. Dialogo lange Teksto paslaugos ir įvesties kalbos, dalyje Numatytoji įvesties kalba spustelėkite kalbą, kurią norite naudoti kaip numatytąją.

  Jei kalbos, kurią norite naudoti kaip numatytąją, sąraše nėra, atlikite 5–8 veiksmus.

 5. Dalyje Įdiegtos paslaugos spustelėkite Įtraukti.

 6. Išplėskite kalbą, kurią norite naudoti kaip numatytąją įvesties kalbą, tada išplėskite dalį Klaviatūra.

 7. Pažymėkite klaviatūros arba įvesties metodo rengyklės (IME), kurią norite naudoti, žymės langelį ir spustelėkite Gerai. Kalba įtraukiama į sąrašą Numatytoji įvesties kalba.

Sistemoje „Windows XP“ (taikoma „Office 2010“ ir „Office 2007“)

 1. Spustelėkite Pradėti, nukreipkite pelės žymeklį ties Parametrai, tada spustelėkite Valdymo skydas.

 2. Spustelėkite Datos, laiko, kalbos ir regiono parinktys, tada spustelėkite Regiono ir kalbos parinktys.

  Pastaba : Klasikiniame rodinyje dukart spustelėkite Regiono ir kalbos parinktys.

 3. Dialogo lange Regiono ir kalbos parinktys spustelėkite skirtuką Kalbos, tada dalyje Teksto paslaugos ir įvesties kalbos spustelėkite Išsami informacija.

 4. Dialogo lange Teksto paslaugos ir įvesties kalbos, dalyje Įdiegtos paslaugos spustelėkite Įtraukti.

 5. Dialogo lange Įtraukti įvesties kalbą, sąraše Įvesties kalba spustelėkite norimą kalbą, tada spustelėkite Gerai.

Taip pat žr.

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×